Page 1

editorial / 5

Leon Verdonschot (37)

Debby Gerritsen (33)

is gasthoofdredacteur

is hoofdredacteur

van Vega.

van Vega.

­volgehouden: de eerste generatie vegetariërs in Nederland, in de tachtig en negentig inmiddels, maar nog steeds strijd­ vaardig. Met vleesvervangers hebben sommige vegetariërs

Leon: ‘Ronald Giphart, schrijver uit Utrecht. Moby, pop­

van die generatie opvallend genoeg helemaal niks.’

muzikant uit Los Angeles. En Peter Singer, filosoof uit

Debby: ‘Daar tegenover staat De Vegetarische Slager uit

­Australië. Ze staan alle drie met interviews in dit eerste

Den Haag, die geen vlees verkoopt, maar zich juist met

­nummer van Vega. En alle drie voorspellen ze: vlees eten

zijn vervangers op vleeseters richt. De topkoks van vier

wordt het nieuwe roken. Zou kunnen. Er is in ieder geval wel

Nederlandse sterrenrestaurants, waar wij zelf het allerbest

veel veranderd sinds ik 21 jaar geleden vegetariër werd.

vegetarisch hebben gegeten, hebben we gevraagd om ons

Toen vroeg ik in mijn snackbar in Geleen of ze ook iets

hun beste recept te geven.’

­vegetarisch voor me hadden. Jazeker. Frites met, frites curry,

Leon: ‘Dan hebben we vegetarische toppresteerders als

frites zonder: dat waren al drie vegetarische maaltijden.’

Maarten Tjallingii en Floris van Bommel nog niet genoemd,

Debby: ‘Er zijn zoveel verschillende redenen waarom men­

die in dit eerste nummer langskomen.’

sen kunnen besluiten vegetariër te worden. Ik ben in principe

Debby: ‘En een profiel van modeontwerpster Stella McCart­

niet tegen vlees eten, maar de absurde mate en het gemak

ney. En tien pagina’s ecologisch verantwoorde mode. En tips

waarmee wij dieren eten, gaan mij echt te ver. Niet iedereen

voor beautymerken die niet testen op dieren. En …’

hoeft ook meteen helemaal te stoppen met vlees eten. Renske

Leon: ‘…Nico Dijkshoorn, die we vroegen een ode te

de Greef en Teun van de Keuken leggen uit waarom ze het

­schrijven voor zwijntje Karel. En Jort Kelder over zijn

belangrijk vinden dat we in ieder geval ons bewúst zijn van

vegetarisme, dat hij wonderlijk genoeg combineert met een

wat er op ons bord ligt. En anderen vinden het nog steeds

sporadische visvangst.’

moeilijk. Schrijver Henk van Straten heeft over zijn eigen

Debby: ‘En de rest kom je zelf wel tegen, al lezend en

worsteling een essay geschreven. En zes ex-vegetariërs

­bladerend door deze eerste Vega. Hopelijk met net zoveel

­leggen uit waarom ze het niet volhielden.’

plezier als waarmee wij hem hebben gemaakt.’

foto: Frank de Graaf Styling: Inge de Lange Visagie: Margot van Essen @ House of Orange

Veranderen

Leon: ‘En de mensen die het juist het langst hebben

Vega  

Debby Gerritsen (33) is hoofdredacteur van Vega. Leon Verdonschot (37) is gasthoofdredacteur van Vega. : INGE DE LANGE ViSagie : MARGoT VAN...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you