Page 31

VEETEEDE AMETI NR 2/4 (107) 2017

SADAMAD JA NAVIGATSIOONITULED ● Merekeel: mõiste „loots” päritolust ● Uus navigatsioonihoiatuste portaal ● IMO ringkirjad

31 31

Veeteede Ameti Teataja nr 2/4 (107) 2017  

Veeteede Ameti Teataja seekordses numbris on käsitletud põhjalikult navigatsioonitulede karakteristikat, väikesadamate rajamisega seonduvat,...

Veeteede Ameti Teataja nr 2/4 (107) 2017  

Veeteede Ameti Teataja seekordses numbris on käsitletud põhjalikult navigatsioonitulede karakteristikat, väikesadamate rajamisega seonduvat,...

Advertisement