Page 47

In memoriam

Roland Leit 13. november 1928 Võru – 27. jaanuar 2017 Tallinn Roland Leit oli kapten, mereväekapten, taasloodud Eesti mereväe esimene ülem. 1945. aastal alustas ta õpinguid Tallinna Merekoolis, mille lõpetas 1949. aastal kiitusega – ta kuulus esimesse sõjajärgsesse lendu. 1964. aastal lõpetas Roland Leit eksternina Leningradi Admiral Makarovi nimelise Kõrgema Merekooli. Pärast Tallinna Merekooli lõpetamist suunati Roland Leit tööle Murmanski Merelaevandusse, kus ta töötas madruse, tüürimehe ja kaptenina. Kaptenidiplomi sai ta 1957. aastal. 1973. aastast töötas ta kaptenina Eesti Merelaevanduses. 1982. aastal asus Roland Leit tööle Eesti Merelaevanduse meresõiduameti juhenduskaptenina ja oli aastail 1992-1994 firma peakapten. Mereväekapten Roland Leit teenis taasloodud Eesti mereväe esimese ülemana 1. veebruarist 1994 kuni 21. juunini 1998. Tema ülesandeks ja suurimaks väljakutseks sai mereväe ülestöötamine. Alguses polnud mereväel organisatsiooni, personali, sadamat, laevu ega ressursse. Nelja aastaga loodi mereväe struktuur ja sadam koos toetavate funktsioonidega. Algas mereväe ajateenijate, allohvitseride ja ohvitseride väljaõpe, saadi esimesed laevad ning pandi alus rahvusvahelisele koostööle.

Heino Tohver 7. jaanuar 1944 – 21. detsember 2016 21. detsembril 2016 lahkus ootamatult meie hulgast Eesti Meremeeste Liidu vanem, Eesti Mereakadeemia endine töötaja kaugsõidutüürimees Heino Tohver. 7. jaanuaril 2017 oleks ta saanud 73-aastaseks. Eesti Meremeeste Liit ja Eesti Mereakadeemia jäävad mälestama aktiivset ja teenekat juhti.

Kuna Roland Leit lõpetas Tallinna Merekooli kiitusega, oli tal õigus valida töökohta. Ta isa oli emigreerunud, ise oli ta teeninud sõja ajal lennuväe abiteenistuses ja tal puudus vähimgi väljavaade viisat, see tähendab välissõitu saada. Seepäras valiski ta Murmanski, kus oli võimalik saada kaugsõidupraktikat. Kui meile 1949. aasta augustis koolilõpudiplomid välja anti ja oktoobris sõjalaevapraktikale saadeti, siis Roland Leiti sinna ei lastud. Meie saime sõjalaevapraktika järel nooremleitnandi auastme, aga Roland pidi selle võrra hiljem ise pingutama. Sellele vaatamata sai temast taasiseseisvunud Eesti Mereväe esimene ülem. Sellised on saatuse teed. Kapten Leit oli väga nõudlik nii enda kui ka alluvate suhtes, samas alati sõbralik ja abivalmis. - meenutas kapten Uno Laur, Tallinna Merekooli esimene sõjajärgne lend

Veeteede Ameti Teataja nr 1/4 (106) 2017  

Alates 2017. aastast ilmub Veeteede Ameti Teataja ühe trükisena koos ajakirjaga Meremees. Pabereksemplare saab tellida aadressil: https://es...

Veeteede Ameti Teataja nr 1/4 (106) 2017  

Alates 2017. aastast ilmub Veeteede Ameti Teataja ühe trükisena koos ajakirjaga Meremees. Pabereksemplare saab tellida aadressil: https://es...

Advertisement