Page 1

Oudercontactbrief van het VeenLanden College Mijdrecht en Vinkeveen 

ocus ••• de nieuwe

4/2013

de a i p lym 3  O   gie r 201 o l o Bi Junio    5  n e . 4  pag

In dit nummer:  Gala examenleerlingen Vinkeveen  De gong luiden tegen pesten  Afscheid van personeel  1e bij Biologie Olympiade Junior 2013  Succes bij Kangoeroe wedstrijd      


FOcus

Pagina 2

Voorwoord... Geachte ouders/verzorgers,      Op het moment dat ik dit schrijf zijn net de laatste herkansingen gemaakt voor het tweede  jdvak  van het Centraal Examen. We hopen dat het de leerlingen is gelukt hun resultaten te verbeteren.  Landelijk is er veel te doen geweest dit jaar door de examenfraude op de Ibn Ghaldounschool in   Ro erdam. De uitslag voor de examenleerlingen van de mavo kwam daardoor zelfs een dag later;  bepaald niet plezierig als je al gespannen bent.  Een fraude op deze schaal hebben we nog niet eerder gehad in Nederland en ik hoop van harte dat  het ook de laatste keer zal zijn.   Voor elke school is het weer even een wake‐up call geweest. Want al weet je dat er op jouw school  een goede beveiliging plaatsvindt en er goed wordt omgegaan met alle procedures, toch is een zaak  als deze weer even reden om er opnieuw goed naar te kijken.   Er was ook goed nieuws deze week, zeker voor het VeenLanden College.   Want vwo 3 leerlinge Des’ree Luijt wist de wisselbeker binnen te slepen bij de na onale Biologie   Olympiade junior 2013. En Ilse van Pu en uit havo 3, wist landelijk de 5e plaats te behalen bij de  havo leerlingen.  Ook bij de Kangoeroewedstrijd, een wiskunde wedstrijd, behaalde het VeenLanden College landelijk  de vierde plaats door de mooie resultaten van onze leerlingen in havo 5.  Op dit moment zijn de PTA weken bezig in de bovenbouw en ook de proefwerkweek in de   onderbouw gaat van start. De laatste loodjes voor onze leerlingen en de zomervakan e is in zicht.  Toch moet iedereen nog even zijn beste beentje voor ze en. Daarom heel veel succes gewenst!     Ruud van Tergouw 

De nieuwe Focus is de oudercontactbrief van het VeenLanden College Mijdrecht en Vinkeveen. Wij houden u hiermee zoveel mogelijk op de hoogte over alle activiteiten die op school plaatsvinden of nog te |gebeuren staan. Redactie: Astrid Visser vip@hetvlc.nl Eindredactie: Ruud van Tergouw


FOcus

Gala Vinkeveen

Pagina 3


FOcus

Pagina 4

De gong luiden tegen pesten Op school hebben we een pestprotocol en  er wordt een actief beleid gevoerd om  pesten tegen te gaan.   Mentoren zijn er attent op en aarzelen  niet om in te grijpen.   Voor een slachtoffer kan pesten grote  gevolgen hebben, dat lezen we   regelmatig in het nieuws.     Onlangs kwam er een leerling van onze  school in het nieuws met betrekking tot  pesten, maar dit was goed nieuws.  Roan van Scheppingen was namelijk   uitgenodigd op Beursplein 5.    

Beursplein 5 Iedere ochtend luidt een gast bij   Gonggast (Beursplein 5) om 9.00 uur de  gong om de beurshandel officieel te   openen. Het openen van de handelsdag  vindt plaats door (inter)nationale   prominente gasten die de beurs   daarvoor persoonlijk benadert.   Op 19 april was het de beurt aan Roan  van Scheppingen en Michelle   Steenbergen, beiden uit De Ronde   Venen. Zij zijn die dag “gonggast” en met  een daverende gongslag openen ze niet  alleen de beurshandel maar ook de dag  tegen het pesten voor de Stichting   Omgaan met Pesten.  Het thema van de  dag is “Laat je horen” en dat is om te  beginnen al goed gelukt. Roan en   Michelle deden ooit zelf een sta sterk  training bij Mirelle Valentijn in Wilnis. En  op de nationale dag tegen pesten gaan  ze samen met Mirelle naar basisschool  de Vlinderbos om te helpen met de  workshop in groep 7 en 8: “Samen sterk  tegen pesten”. Roan vindt het “gaaf” om  zijn eigen ervaringen op een positieve  manier te kunnen inzetten.   Ik spreek Roan op school naar aanleiding 

van de foto in de krant en de landelijke  dag tegen pesten.    Roan is een vriendelijke jongen die vrij  praat over wat hem is overkomen,   zonder rancune. Hij straalt kracht uit en  een sterk zelfbewustzijn. Dat heeft hij  geleerd en hij probeert nu andere   kinderen te helpen die in dezelfde   situatie zitten als hij destijds.    Pesten of plagen  Pesten en de soms ernstige gevolgen die  dat kan hebben zijn veel in het nieuws  geweest de laatste tijd. Pesten is iets  anders dan plagen. Bij plagen is er niet  een plager en een geplaagde maar de  kinderen plagen elkaar. En beide partijen  zien het plagen vaak meer als een spel of  een lolletje. Een plagerij kan soms best  even pijn doen, maar dat ligt vaak niet in  de bedoeling van de plager.   Bij pesten daarentegen is er sprake van  een ongelijke machtsverhouding.   Een 17‐jarige tegen een  11‐jarige bij‐ voorbeeld of een groep tegen één.   Een belangrijk kenmerk is verder dat het  vaak gebeurt, soms dagelijks. 

Pesten kan vele vormen aannemen.   Kinderen kunnen worden nageroepen,  uitgescholden of belachelijk worden   gemaakt. Soms worden kinderen ook  vernederd of wordt er geslagen,   geschopt en geknepen. Maar pesten kan  ook een passieve vorm aannemen,   waarbij het kind wordt buitengesloten  en genegeerd, iets wat net zo pijnlijk kan  zijn als schelden of slaan.   Het gepeste kind is relatief hulpeloos,  reageert soms te passief of juist te   provocerend.  Datzelfde geldt overigens  voor de omgeving. Want als ouders,   leerkrachten en de rest van de klas te  passief reageren op het pestgedrag   ontstaat er bij de pesters en bij de   gepeste algauw het idee dat deze   situatie normaal is. Dit versterkt het   gedrag van de pesters en vergroot de  onzekerheid van de gepeste.   Maar spreken we de pesters aan op hun  gedrag of een stap verder: straffen we  de pesters, dan heeft dit vaak hetzelfde  effect.   Wij, ouders en leerkrachten hebben er  niet altijd een goed antwoord op.  


FOcus

Een weerbaarheidstraining    Wat zou je een pestslachtoffer dan   kunnen leren zodat hij weerbaarder  wordt.    Bij zo’n training leert hij/zij op een goede  manier zijn/haar grenzen aan te geven.   Hij leert sterk te reageren op gedrag  waar hij last van heeft zoals   bijvoorbeeld vervelende opmerkingen,  duwen, schoppen, slaan, spullen   afpakken, buitensluiten, bedreigende   opmerkingen, uitschelden, uitlachen,  roddelen, digitaal pesten….  De grens aangeven zorgt ervoor dat de  ander rekening met je gaat   houden. En hoe je dat op een goede   manier doet, dat kun je leren.     

Pagina 5

Grenzen aangeven (de gepeste) en   grenzen respecteren (de pesters). Dat  doet je denken aan de Loesje poster:  Leuk toch, dat je   vrijheid grenst aan die van   anderen…   En zo is  het maar  net.                         

Roan geeft aan dat de training hem goed  heeft geholpen, vooral wat hij geleerd  heeft over lichaamstaal.   Dat de school ook de klassen destijds  heeft gewisseld aan het begin van een  nieuw schooljaar, waardoor bepaalde  patronen en groepsprocessen zijn   doorbroken heeft zeker ook geholpen  om een einde te maken aan de situatie  waarin hij verkeerde. In zijn nieuwe  groep en ondertussen beter wetende  hoe hij zijn grenzen moest aangeven,  kreeg Roan de kans om een nieuwe start  te maken.      Volgend jaar doet hij eindexamen en is  zijn middelbare schooltijd voorbij.   Een tijd waarin hij veel heeft geleerd,  ook dat hij in staat is problemen het  hoofd te bieden en misschien is dat wel  de belangrijkste les. 


FOcus

Met pensioen...

Pagina 6

40

38

37

Veel vertrouwde gezichten zullen we volgend schooljaar moeten missen omdat zij   met pensioen gaan:   

Dick van Blerkum Docent Duits, is 45 jaar werkzaam geweest in het onderwijs waarvan 35 jaar aan het  VeenLanden College. De heer Van Blerkum hee  een belangrijke rol gespeeld bij de inter‐ na onalisering van het VeenLanden College. Des jds hee  hij de contacten gelegd via het  Ministerie van Onderwijs met een school in Langenhagen bij Hannover. Met deze school  hee  het VeenLanden College zes jaar lang een uitwisseling gekend. Ook de vriend‐ schapsband met de Tsjechische gemeente  Kolin in 1992 hee  geleid tot een uitwisseling.  Het doel van de stedenband was toen om de toenadering met voormalige Oostbloklan‐ den te bevorderen en om een bijdrage te kunnen leveren aan de democra sering van  deze landen. De heer Van Blerkum hee  tevens 26 jaar bij het CITO gewerkt als één van  de makers van de Duitse centraal examens. Eerst voor de havo en de laatste 9 jaar voor  het vwo.  

Els van Geel Docente Nederlands, hee  38 jaar les gegeven aan het  VeenLanden College. Voor mevrouw Van Geel is het  jd  geworden voor iets anders en zij kijkt uit naar dat wat ko‐ men gaat. “Deo volente,” (zo God het wil), zegt ze daarbij.  Zij hee  in die 38 jaar veel zien veranderen in het onder‐ wijs. Maar zij is al jd zichzelf gebleven en wist duidelijk haar  grenzen aan te geven. Dit leidde ertoe dat leerlingen bij  haar voor het vak Nederlands aan het goede adres waren.  Het is niet al jd gemakkelijk om leerlingen te enthousias‐ meren wanneer je vak vooral draait om het aanleren van  vaardigheden, en het eindeloos herhalen en oefenen daar‐ van. Mevrouw Van Geel is posi ef en enthousiast over haar  leerlingen en ze hee  haar vak met veel plezier   uitgeoefend.   Wandelen, theater en lezen staan nu hoog op haar agenda. Want “boeken  ruiken lekker” zegt ze en ze hoopt dat haar oud‐leerlingen veel zullen blijven  lezen.   

Lodi Roeleveld Docent scheikunde, is 37 jaar bij het VeenLanden College. Hij hee  genoten  van het lesgeven, maar het vergaderen en alles erom heen zal hij niet missen.   Het enige dat veranderd is aan de leerlingen, zegt hij, zijn de mobieltjes.  De heer Roeleveld vindt het heerlijk dat hij straks geen verplich ngen meer  hee  en kijkt ernaar uit om in de zon te kunnen zi en wanneer hij maar wil.   Hij kijkt terug op een fijne  jd en bewaart goede herinneringen aan de   excursies met de leerlingen die hij vroeger vaak meemaakte. Vooral de ac eve   excursies, zoals de zeilweek en naar de Ardennen vond hij geweldig. Zelf is hij  ook een ac eve kampeerder, het liefst op primi eve, kleine campings in   Frankrijk, iets waar hij nu ook meer  jd voor zal krijgen. Hij verwacht zich niet  te vervelen, hij is al penningmeester bij de kerk en wellicht zal hij wel meer  hand‐ en spandiensten gaan verrichten voor de kerk. 


FOcus

Pagina 7

12

33

36 Finy Olberechts

36 Jaar conciërge aan het   VeenLanden College. Ze was al   conciërge toen de school nog maar 12  lokalen telde in plaats van de 53 lokalen  van nu.  De barak, de nieuwbouw, ze hee  het  allemaal meegemaakt.  Maar het zal een heel verschil zijn volgend schooljaar: het gebouw aan de Diamant zon‐ der mevrouw Olberechts en haar trouwe viervoeter Rakker. Want ook Rakker gaat een  beetje met pensioen en zal het gebouw niet meer inspecteren op ongewenste vreemde‐ lingen na de vakan e.  Mevrouw Olberechts kijkt ernaar uit dat ze op  haar prach ge kleindochters Sophie en Natálka  gaat passen, die op 25 februari van dit jaar zijn  geboren. Want s lzi en: dat is niets voor haar!   

Paula Wilcox 33 jaar Docente Engels aan het VeenLanden College.   Een vakvrouw, die zich naast het geven van Engels ook hee  ingezet voor het Shake‐ speare toneel op school. Haar eerste voorstelling was Romeo and Julliet en haar laatste  voorstelling was Much ado about nothing een paar jaar geleden. Eerst deed ze dat sa‐ men met collega Erik van Lint, later met collega Rob Vreeken, maar bovenal met de  leerlingen die voor de gelegenheid prach ge kostuums aankregen. Ze gaat zich zeker  niet vervelen na haar pensioen. Reizen is haar wens, maar ook gaat zij zich inze en  voor het Leerorkest van muziekcentrum Amsterdam‐Zuidoost. Dit is een project met als  doel kinderen een kans te geven om een muziekinstrument te leren bespreken. Me‐ vrouw Wilcox gaat de vioollerares van dit project assisteren en daar kijkt ze erg naar uit,  want onderwijs hoort bij haar en dat gaat niet zomaar over na je pensioen. Met muziek  en onderwijs kan ze twee passies combi‐ neren.     

John Hink 12 Jaar docent scheikunde aan eerst het Paus Joannes College en later het   VeenLanden College in Vinkeveen. 12 Jaar geleden koos hij voor het onderwijs  na een arbeidsverleden bij onder ander het TNO (11 jaar) en Arcadis (17 jaar),  waar hij belangrijk onderzoek deed, maar waar hij de mensen in zijn werk steeds  meer plaats zag maken voor computers. Sommige mensen zullen hem ook   kennen uit de  jd dat hij de zorgcoördinator was van de school.   Hij kijkt uit naar zijn pensioen, is een schuurtjesman, zegt hij zelf. Een beetje  rommelen in en rond het huis. Zijn huis stamt uit 1930 en is nu aangepast aan de  eisen van deze  jd, en op het plan van aanpak staat nu de tuin die aan de   achterkant aan het bos grenst. Voor het ontwerp vertrouwt hij op zijn vrouw  Saskia, daar is hij niet zo van.    We zullen deze collega’s gaan missen in de school, maar wensen ze een geweldi‐ ge  jd en veel gezondheid toe in hun verdere nieuwe leven. 


FOcus

Pagina 8

Twee finalisten en een eerste prijs bij de nationale Biologie Olympiade junior 2013 Op zaterdag 8 juni jongstleden was het zover. De finale van de  na onale Biologie Olympiade junior 2013. Het VeenLanden  College  is trots dat twee van haar leerlingen waren geselecteerd. Ilse van Pu en uit havo 3 behoorde bij de 10 beste havo  scholieren en Des’ree Luijt  uit  vwo 3 hoorde bij de  10 beste vwo leerlingen van Nederland. Zij mochten meedoen aan de   finale van de Biologie Olympiade. Mariska van de Hoven, biologie docente van Ilse was aanwezig toen de uitslag bekend werd  gemaakt en hield iedereen via de sociale media op de hoogte. Bas aan Kikkert, docent van Des’ree volgde het nieuws op de  voet, maar kon zelf niet aanwezig omdat hij net vader was geworden.       

Des’ree Luijt, 1e prijs vwo 

Ilse van Putten, 5e plaats havo   


FOcus

Pagina 9

De 10 beste havo leerlingen en de 10 beste vwo leerlingen klaar voor een   spannende finale... 

Een verslag van Des’ree Luijt

De nachten verbleven we in Hostel  ROOM, dit was een gezellig backpackers ‐hotel. We sliepen met 8 meiden op één  kamer, maar  jd voor heel veel lol was  er nou ook weer niet, want we moesten  toch wel dat stencil kennen voor de   theorietoets die ons te wachten stond.  Vrijdag, we waren toch allemaal wel een  beetje gespannen voor de toets, want  hadden we nou goed geleerd of niet? Ik  vond zelf dat ik m’n best had gedaan en  was benieuwd naar de toets. De toets  was pi g en ik heb de volle anderhalf 

uur benut. Die middag volgde het toets‐ prac cum. Gelukkig kregen we een  handleiding waarin stap voor stap be‐ schreven stond wat we moesten doen.  Ik vond het erg goed gaan en was op  jd  klaar. Die avond was het eindelijk  jd  voor wat ontspanning. We gingen laser‐ gamen, BBQ’en en we zijn met de Funjet  (een hele snelle boot) geweest.  Zaterdagochtend was ik best wel zenuw‐ ach g, want wie had die toetsen het  beste gemaakt? Het zou uiteindelijk  gaan om het gemiddelde van de twee  toetsen. Die ochtend hadden we eerst  nog een excursie naar Diergaarde   Blijdorp. We mochten achter de scher‐ men kijken en ik heb o.a. het laboratori‐ um mogen zien. Daarna was het dan  eindelijk zover. Alle ouders en een aan‐ tal docenten hadden zich ook verzameld  en daar zaten we dan met z’n allen. De  3e plaats werd opgenoemd en de 2e  plaats ook. Als laatste natuurlijk de eer‐ ste plaats en toen werd mijn naam ge‐ noemd.. Ik was heel erg verbaasd, maar  ook heel erg blij natuurlijk!   Ik ben er heel erg trots op dat ik de wis‐ selbeker heb mogen winnen voor onze  school en ik raad iedereen die biologie  interessant vindt aan om de Olympiade  serieus te maken en je weet het maar  nooit.. Misschien mag de beker dan nog  wel een jaartje bij ons op school staan! 

Een jdje terug moest onze klas de   Biologie Olympiade maken, dat is een  toets over de stof die je in de 1e t/m 3e  klas hebt geleerd. Toen bleek dat ik tot  de 10 beste vwo‐leerlingen van heel   Nederland hoorde. Samen met de 10  besten van de havoleerlingen mochten  wij van 6 juni t/m 8 juni in Ro erdam  verblijven voor de Eindronde.     Donderdagochtend moest ik al vroeg bij  de Hogeschool van Ro erdam zijn. Ik  vond het wel spannend, want ik wist  niet hoe de anderen zouden zijn. Heel  even kregen we een welkomstpraatje,  maar al snel kregen we ons eerste   college. Deze ging over DNA. Gelukkig  kregen we ook een stencil met daarin  alle informa e. Eigenlijk was de hele  Eindronde op die informa e gebaseerd.  Ook kregen we een college over Nano‐ biologie, maar dat was meer een   reclamepraatje voor de studie.   Die middag mochten we een oefen‐ prac cum doen, hierin zouden we alles  leren wat we moesten weten voor het  toets‐prac cum de volgende dag. We  kregen in een korte  jd veel informa e,  maar ja, daar waren we voor gekomen..  Ik vond het erg leuk om een keer in een  Bas aan Kikkert, docent biologie hier trots op de foto met Des’ree en de   echt lab te mogen werken.  wisselbeker. Deze hee  een mooie plaats gekregen in de vitrine... 


FOcus

Pagina 10

Dit jaar hebben alle leerlingen uit de 2e klassen van Vinkeveen en 50 leerlingen uit 1e t/m 5e klassen van Mijdrecht   meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd.   De Kangoeroewestrijd is een wiskundewedstrijd die gehouden wordt in ruim 50 landen. De wedstrijd bestaat uit vij euzevra‐ gen en de moeilijkheidsgraad loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk met vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN  en wizPROF. In totaal doen er ruim 6 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd.  De Kangoeroewedstrijd is voor het eerst  georganiseerd in Australië in 1980 en  hee  als doel je te laten ervaren dat  wiskunde heel leuk en uitdagend kan  zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau.  Je hebt een gezond stel hersens en het  kan geen kwaad die eens te laten   kraken.   De topscorers van dit jaar in Vinkeveen  waren Miqel Koene uit VH2A met 80  punten, op de voet gevolgd door Zoë  Verbruggen uit VC2A met 78 punten en  Luke Hoogerwerf uit VM2B met   75 punten.   In Mijdrecht zijn ook prima resultaten  behaald. Elise van Walraven uit MA1A  haalde 85 punten, waarmee ze de aan‐ moedigingsprijs voor de 1e klassers  kreeg. Axel Zevenbergen uit MH5C had  95 punten en werd daarmee landelijk   9e wat natuurlijk een geweldige   presta e is.  Sem Geerts uit  MA3B werd  tweede van  Mijdrecht met  zijn score van  95 punten.     Maar het beste  gepresteerd  hee  Casper  van Vliet uit  MH4A met een  puntenaantal  van 102, waar‐ mee hij landelijk  5e werd!        


FOcus

Door de mooie resultaten van de   leerlingen uit havo 5 werd het   Veenlanden College bovendien zelfs  landelijk op dit niveau 4e.   Alle leerlingen kregen een cer ficaat  van deelname met een leuk puzzeltje en  voor hoge scores werden mooie prijzen  uitgedeeld.    De organisatoren feliciteren alle   leerlingen met hun mooie resultaten en  hopen dat volgend jaar onze school  weer met hoge scores uit de bus zal  komen.  

Pagina 11

Jean Marie Hamenyimana  Fethi Gözegir  Marijke Berkenbosch                     

Hierbij 3 voorbeelden uit de opgaven van wizBRAIN die bestemd zijn voor vwo 1, 2,  havo 1, 2, 3 en vmbo 3 en 4., met daaronder de antwoorden. 


FOcus

Pagina 12

Mijdrecht 3e jaars doen zelf onderzoek bij natuurkunde

Vinkeveen 3e jaars doen zelf biologie onderzoek op de Bosdijk

De nieuwe focus 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you