Page 1

JAARVERSLAG HET VEEM THEATER 2013

Amsterdam april 2014


3/34

INLEIDING 2013 was het jaar waarin we aan den lijve ondervonden hoe we als klein team konden functioneren, terwijl we een steeds groter en diverser publiek over de vloer kregen. Dankzij onze nieuwe redactionele teams, die zeer nauw met kunstenaars en partnerorganisaties samenwerken, konden we onze krachten bundelen om enerzijds een sterk programma te maken en anderzijds het juiste publiek te bereiken. We hebben onze samenwerkingen met lokale spelers versterkt: de makersopleidingen en het Lectoraat ‘podiumkunsten in transitie’ van de AHK, de beeldende kunst- en performance-instelling If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en het Something Raw Festival. Na respectievelijk twee en drie jaar onder onze vleugels, begeleidden we twee huismakers richting onafhankelijkheid: Alma Söderberg’s carrière neemt een grote vlucht nu een aantal van Europa’s grootste festivals haar werk willen steunen en presenteren - samen met Kunstenfestivaldesarts en Göteborgs Dans & Teater Festival coproduceren wij het nieuwe werk Idioter, een samenwerking van Alma Söderberg en Hendrik Willekens. De Nederlandse première vindt plaats tijdens het SPRING Performing Arts Festival 2014 in Utrecht. Choreograaf en danser Simon Tanguy besloot om in Frankrijk zijn eigen gezelschap op te richten, met Het Veem Theater als belangrijkste internationale producent. Tijdens het A Taste of Something Raw Festival vulde Rodrigo Sobarzo’s werk A P N E A met succes de Expo Zaal van de Brakke Grond: avond aan avond toonden nieuwe en bekende toeschouwers, programmeurs en critici, belangstelling voor het werk van deze uitzonderlijke, jonge kunstenaar, die met steeds meer nieuwsgierigheid gevolgd wordt. Hij is op dit moment één van de deelnemers aan de Jan van Eyck Academie – een veelvormig instituut voor beeldende kunst en design in Maastricht – in samenwerking waarmee we Rodrigo’s nieuwe werk /S ITE S\ met trots gepresenteerd hebben in februari 2014. Three Portraits van Sarah van Lamsweerde zorgde voor het broodnodige artistieke onderscheid tijdens het Something Raw Festival in oktober. Onze producties reisden veelvuldig door Europa. Uitwisseling met AHK-opleidingen als de Mime, SNDO en de Amsterdam Master of Choreography leverden sterke studentenpresentaties op met bijbehorend breed publiek, geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse performance. Ons huisevenement BER-AMS-BXL bracht het veld bijeen voor relevante en actuele vragen over de functie en positie van kunst en kunstopleidingen in een stad als Amsterdam. Deze vergaande samenwerking met de AHK en De Brakke Grond vormt een belangrijke stap in het verstevigen van het onderlinge netwerk. Met de relevante doch beperkte steun van het AFK en het Life Long Burning Netwerk, werd deze driedaagse conferentie, bezocht door meer dan 300 mensen, mogelijk gemaakt door de inspanningen van een klein maar toegewijd team van partnerorganisaties. Als uitvoerend producent en organisator van dit evenement, nam Het Veem Theater een groot deel van het werk op haar schouders. Deze ervaring gaf ons verder vertrouwen in onze capaciteiten en in de relevantie van onze activiteiten, maar riep ook dringende vragen op over de grenzen van ons kleine team en de beperkte financiële middelen waarmee we ons moeten redden. In juli 2013 zijn we lid geworden van het grootste Europese netwerk voor hedendaagse dans en performance: Life Long Burning, gefinancierd door het Cultuurprogramma van de Europese Unie. Met partners als danceWEB Vienna, workspacebrussels, Ultima Vez, CCN Montpellier of Cullberg Ballet Zweden, zijn we onderdeel van een spannend netwerk met mooie plannen die zich uitstrekken tot in 2018. 2013 is ook het jaar waarin we met drie andere partners het Performance Platform hebben gelanceerd. Elke maand komen de vier partners bijeen voor een uitwisseling over de performances waar we naar uitkijken, de kunstenaars die we aan elkaar willen voorstellen of de evenementen uit het Amsterdamse performanceveld die ons nieuwsgierig maken. Elke


4/34

maand ontstaat zo een nieuw landschap vol artistieke activiteit, een veld met nog onzichtbare routes en mogelijke verbindingen, nieuwe perspectieven, uitkijkposten en verborgen tuinen. Dit alles wordt gebundeld in de maandelijkse open brief aan onze volgers en in een webagenda met daarin een staalkaart van geselecteerde performances en manifestaties. De basis daarvan bestaat vanzelfsprekend uit de publieke programma’s van de vier partners: Het Veem Theater, NBprojects, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution en DasArts. Met onze verschillende disciplines, sectoren en achtergronden willen we via dit platform elkaars zichtbaarheid en publieksbereik vergroten en onderwijl bouwen aan een onderscheidend discours rond het verschijnsel performance. Het platform bestaat pas 3 maanden en heeft nu al 1800 volgers. Het Veem Theater team bestond het afgelopen jaar uit Stephanie Lühn, die een dubbelrol vervulde en zware verantwoordelijkheid droeg voor zowel de productie- als publiciteit -afdeling, Gwenda de Marie die het secretariaat en de bureauzaken verzorgde en Stefan Mirck als hoofd van de afdelingen techniek, kassa en zaaldienst. Het team werd dit jaar vanaf januari aangevuld met de komst van Michel Bezem als zakelijk leider en Nienke Scholts als schrijver en redacteur voor de PR-afdeling en het redactieteam. De organisatie werd uitsluitend bemand door part-time medewerkers die ontzettend veel overgave, passie, tijd en inspanning staken in het maken van programma’s van uitzonderlijke kwaliteit – zowel artistiek als op alle andere vlakken – onder tamelijk onaantrekkelijke financiële omstandigheden. Met een open en kritische blik op de grote veranderingen in het kunstenveld en de maatschappij als geheel, nemen wij ons voor om voor de lange termijn te zoeken naar duurzame financieringsmodellen voor onze organisatie. De druk om eigen en private inkomsten te genereren kunnen we slechts gewetensvol waarmaken door verder te denken dan voor een kleine organisatie moeilijk haalbare scenario’s met mecenassen, private donateurs of werkbare vriendschapsprogramma’s. Daarom hebben we in 2013 het initiatief genomen voor een gezamenlijk beheerd en bestuurd Performance Fund. In samenwerking met If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution en met hulp van het Public Program van het Stedelijk Museum en het Holland Festival, bekijken we de mogelijkheden voor een fonds dat op een verantwoordelijke manier duurzame financiële middelen kan verzamelen om hoogstaande performance projecten en manifestaties tot leven te brengen. We willen dit Performance Fund in de loop van 2014 creëren en promoten. De pagina’s die voor u liggen zullen de verschillende avonturen van Het Veem Theater verder belichten; hierbij sluit ik deze introductie af met een dankwoord voor al onze kunstenaars, medewerkers, subisidiegevers, fondsen en partnerorganisaties voor het opwindende jaar dat we samen mee hebben gemaakt. Maar eerst en vooral wil ik ons team – de medewerkers en bestuursleden van Het Veem Theater – uitdrukkelijk danken: hun vertrouwen, energie en enorme inzet maken Het Veem Theater tot wat het is: een huis wiens stem en werk ver buiten haar omvang en middelen reiken. Op naar 2014. Bojana Mladenović Directeur Het Veem Theater


5/34

PRODUCTIES In 2013 vormden vijf producties van de associate artists van Het Veem Theater de rode draad van onze werkzaamheden. Bij de begeleiding van de kunstenaars en hun werk staat een kritische houding en de zoektocht naar nog niet begane paden voorop. Om hun draagvlak te vergroten werken wij als team nauw samen met de aan ons verbonden kunstenaars. Per productie maken we een op de voorstelling toegespitst publiciteit- en marketingplan. We doen dit door het samenstellen van een redactioneel team, dat bestaat uit de crew van het betreffende project (de maker, performers, lichtontwerper, e.a.), onze publiciteitsmedewerkers en de artistiek directeur van Het Veem Theater. Vanuit ieders inhoudelijke visie en betrokkenheid brengt het team de verschillende relevante thema’s in kaart en werkt samen om een zo sterk mogelijke voedingsbodem voor het werk te garanderen. Zo nemen organisatie en kunstenaars het samen op zich om het potentiële publiek te adresseren. Zo verbinden we inhoud en publiciteit, de wereld hier binnen met de wereld buiten, en worden we allemaal ambassadeur van het werk. Het is deze op maat gesneden zorg voor elk werk dat de basis vormt van ons engagement met wat we doen, met de makers, het publiek, andere instellingen en partners. Die thuisbasis voedde vorige seizoen de performances van Rodrigo Sobarzo, Zhana Ivanova, Jolika Sudermann, Diego Gil en Sarah van Lamsweerde, die na het ontstaan hier verder de stad, het land, de wereld introkken. A P N E A – RODRIGO SOBARZO DE LARRAECHEA In A P N E A staat de tijdelijke onderbreking van de ademhaling, beter bekend als apneu, centraal. Er wordt een atmosferische ruimte gecreëerd waarbij zowel het fysieke als het mentale in een ‘uitgestelde’ toestand verkeerd, vergelijkbaar met de onderwaterwereld. Bij afwezigheid van elk water, vervangen geluidsgolven het vloeibare element. Rodrigo Sobarzo de Larraechea over A P N E A: “Het maakproces voor A P N E A had een lange aanloop. Dit leverde een solide structuur op en stimuleerde mij om mijn huidige project /S ITE S \ op dezelfde wijze aan te pakken. Het onderzoeksthema was heel helder: wat gebeurt er als je je adem inhoudt onder water? Na een periode van fysiek georiënteerd onderzoek in Bilbao bij de Apnea Diving School en bij het Poseidon Zwembad in Brussel (waar het Nationale Duikersteam voor Statische en Dynamische Apnea hun wekelijkse training hield), deed ik studio-onderzoek tijdens een aantal residencies: Brussel, Essen, Nottingham en Malmö. Dit proces leidde tot een werk waarin voelbare visualisaties de intense sensaties oproepen van wat men ervaart tijdens het duiken en het inhouden van de adem. Bij elke duik opende zich een innerlijke ruimte voor mij, waar ik mijn gedachten en innerlijke gevoelens observeerde. De implosie van geluid die optreedt als je onder water gaat, kreeg een prominente plaats in het fysieke archief dat ik samenstelde, zoals bijvoorbeeld ook de hartritmevertraging die optreedt als iemands gezicht contact maakt met koud water (Mammalian Diving Reflex). Ik begon mij nadrukkelijk af te vragen wat er zou gebeuren als ik die uiterst concrete fysieke gewaarwordingen kon opwekken in de lichamen van de kijkers. Met dit idee in het achterhoofd, heb ik een ruimte gecreëerd voor zintuiglijke absorptie, een plek waar de toeschouwers zich lieten leiden door hun gehoor en door de echo van de visuele stimuli in hun hoofd. Dat was hopelijk een toestand waar de rede even verstomde en men kon vertoeven in een innerlijke diepte. Ik ben er sterk van overtuigd dat dit proces haar weerslag heeft op het werk wat ik nu ontwikkel. Het onderwerp van A P N E A was heel specifiek maar de structuur van het onderzoek en van het gehele werkproces kan in mijn ogen veel verschillende fascinerende ideeën tot uitdrukking laten komen. Derhalve ben ik nu bezig die intensiteit


6/34

in tijd en architectonische ruimte toe te passen.” Concept en performance Rodrigo Sobarzo de Larraechea; Lichtontwerp Jan Fedinger. In coproductie met Dance4 Nottingham en workspacebrussels. Mede mogelijk gemaakt door Pact Zollverein, Summer Studios by workspacebrussels, Dansstationen, Danscentrum Syd en Konstnärsnämnden. A P N E A ging in première tijdens A Taste of Something Raw Festival in de Brakke Grond. → 13 t/m 15 februari & 30, 31 mei & 1 juni

FLIP SIDES – ZHANA IVANOVA In Flip Sides worden objecten gepresenteerd, in orde gebracht, verbonden en getoond in onverwachte samenhang en patronen. Uitgaande van het gegeven dat onze levens grotendeels bepaald worden door begrippen als waarde en nut, concentreert Ivanova zich op dingen die als marginaal en nutteloos zijn bestempeld. Ze maakt lijsten van alles wat zijn functie niet langer lijkt te vervullen; met Flip Sides vindt ze een manier om het afgedankte weer zinvol te maken. Zhana Ivanova over Flip Sides: “Het uitgangspunt voor Flip Sides ontstond enige tijd geleden toen ik mijn onderzoek begon naar de aard van het ‘overtollige’. In contrast met onze levens die grotendeels gemotiveerd zijn door opvattingen over waarde en nut, raakte ik gefascineerd door zaken die marginaal en nutteloos zijn geworden. Daarnaast heb ik een terugkerende interesse voor de potentie van middelen die in eerste instantie ongeschikt lijken om een verhaal te vertellen. Ik zoek naar structuren waarbij vorm automatisch ook inhoud krijgt. In het dagelijks leven maak ik veel lijstjes, en ik vind deze informatie zonder zinsbouw ergens geruststellend – het helpt om ‘iets’ uit het ‘alles’ te isoleren, en biedt zo tenminste de illusie dat de wereld netjes geordend kan worden. Ik besloot om een voorstelling te maken die geheel en al uit lijstjes bestond. Het project kreeg de titel ‘Flip Sides’ mee en ik nodigde Alex Zakkas (een beeldend kunstenaar wiens gedachtegang mij zeer aanspreekt) en Mariangela Tinelli (waar ik regelmatig mee werk) uit om met mij samen te werken. Dit was het perfecte team om gedurende een aantal weken intensief lijsten mee te maken. We maakten lijsten van alles dat in onze ogen zijn oorspronkelijke functie had verloren. In de uiteindelijke voorstelling presenteerden we 34 van zulke lijsten. Door de methodische wijze waarop elke lijst werd aangekondigd, begon de betekenis ervan zich op onverwachte manieren te ontplooien – het onbruikbare gaf toegang tot een parallel archief van herinneringen, sporen en betekenissen. Ik ben over de hele linie gelukkig met de uiteindelijke vorm van Flip Sides en het werk is to nu toe positief ontvangen door het publiek.” Concept en directie Zhana Ivanova; Realisatie en performance Mariangela Tinelli en Alex Zakkas; Advies en conceptontwikkeling Andrew Fremont-Smith; Dramaturgisch advies Sarah van Lamsweerde; Assistentie beeldontwerp Céline Wouters. → 28 t/m 31 maart & 27, 28 september


7/34

A P N E A – Rodrigo Sobarzo de Larraechea

Flip Sides – Zhana Ivanova


8/34

WHITE – DIEGO GIL WHITE is een voorstelling bestaand uit bewegingsrituelen, waarin onderzocht wordt hoe het politieke aspect van esthetische gebaren kan worden overgedragen. Het politieke en het poëtische worden hier niet ingezet voor een traditionele stellingname, maar beschouwd als twee parallelle pogingen om een affectieve relatie op te roepen met de dingen om ons heen. Diego Gil over White: “Het WHITE-project begon als een onderzoek naar de mogelijkheid om spraak te benaderen als beweging. We wilden taal verweven met het bewegende lichaam. Het gebruik van taal, geïntegreerd in wat normaliter een pure dans/bewegingsperformance zou zijn, gaf ons de mogelijkheid om te spreken over een aantal onderwerpen die we aan de orde wilden stellen: technologie, mensen, sex, geld, natuur, vakantie, dans/muziek, dieren en kosmos. We haalden daarvoor inspiratie uit politieke demonstraties uit het verleden waar nieuwe manieren van protest waren ontstaan (Occupy Wall Street, de Chileense studentenprotesten, de Argentijnse Cacerolazo, etc). De metafoor ‘magie’ was een instrument om de esthetische en performatieve handeling een kader te geven dat geïnspireerd is op politieke gedrevenheid, zonder beperkt te blijven tot de nabootsing ervan. Met andere woorden, het concept magie werd gebruikt als een open kanaal dat het onderzoek naar taal, beweging en vraagstukken/kwesties/onderwerpen kon overbrengen. We gebruikten de onderzoeksperiode om de techniek voor deze lichaams- en spreektaal nauwgezet uit te werken: hoe en wanneer het ‘actuele’ te vertalen naar beweging of taal, was een subtiele maar essentiële aangelegenheid. Kondigt de performer met taal aan wat zij voor haarzelf en het publiek voelbaar wil maken als zij danst of danst zij totdat zij en het publiek voelen wat vervolgens in woorden uitgesproken wordt? Het meest onthullende aspect aan het WHITE-project was de performatieve vorm waarin het proces gestalte kreeg. Vanaf het begin van het onderzoeksproces hebben we bewust vermeden om choreografische beslissingen te nemen over de uiteindelijke presentatievorm: is het een dansstuk, een theatervoorstelling of een lecture-performance? Door geen categorie te kiezen, ontstond er ruimte voor een vreemde, organisch gegroeide, hybride vorm die Bojana Mladenović vrij treffend ‘politiek wiegelied’ noemde. Persoonlijk vind ik dat het meest waardevolle dat we met dit project hebben bereikt.” Concept Diego Gil; Lichtontwerp Pablo Fontdevila; Dramaturgie Igor Dobričić; Geluidsontwerp Tian Rotteveel; Uitvoering Noha Ramadan en Ayara Hernández. In coproductie met Tanzfabrik Berlin / apap network. → 30, 31 oktober & 1 t/m 3 november

INFANTEN – JOLIKA SUDERMANN In INFANTEN bewegen twee volwassen spelers zich tussen hun eigen volgroeide bestaan en de motoriek en belevingswereld van een peuter. De reis leidt ze soms voor even naar momenten die nog vóór het kunnen staan of lopen liggen, vóór de taal en het benoemen kunnen van de dingen. Een staat van zijn waarin alles nog alles zijn kan. Niet het bereiken van die staat maar het zoeken ernaar vormt de kern van de performance. Jolika Sudermann over INFANTEN: “Het onderwerp van INFANTEN – mijn fascinatie voor de lichamelijke en verbale expressie


9/34

van peuters en de vraag hoe wij ons als volwassenen daartoe verhouden – hield mij al lang bezig voor ik er een voorstelling van ging maken. Vanaf 2012 hervatte ik mijn onderzoek naar motoriek en gedragingen van peuters in verschillende korte onderzoeksperiodes met Hilde Labadie en Dwayne Toemere. Nienke Scholts en Esther Snelder ondersteunden het project als dramaturge en begeleidster voor spel en beweging. Gesteund door de coproductiepartners zeitraumexit Mannheim, Het Veem Theater Amsterdam en Dampfzentrale Bern gingen wij op zoek naar een theatrale vorm voor onze studie en kwamen uit bij een bewegings- en klankvoorstelling van ca. 50 minuten met een heel minimalistische setting. We kozen ervoor om de transformaties van kind naar volwassene of andersom steeds geheel transparant voor de toeschouwer te maken, zodat die, in plaats van naar een representatie van een kind te zitten kijken, alle ontdekkingen en onthullingen samen met de speler in het moment kan beleven. Uit reacties van toeschouwers op de voorstelling – onder andere tijdens de feedbackavond Mezze Talk – blijkt dat het ons gelukt is om met deze ‘ontheatrale’ manier van theatermaken niet alleen herkenning bij het publiek op te roepen, maar ook aan een diepe persoonlijke herinnering aan de eigen peutertijd te raken, die normaal gesproken nooit geactiveerd lijkt te worden. Heel positief heb ik de opzet en de vroege timing van de try-outs in Het Veem Theater ervaren. Halverwege het repetitieproces een openbare try-out te moeten tonen, onafhankelijk van of het materiaal al ‘voorstellingsfähig’ is of niet, pakte uit als mooie gelegenheid om het werk verder te ontwikkelen. Door het kleine, speciaal uitgenodigde ‘expertpubliek’ kregen wij waardevolle opmerkingen en observaties te horen, die het nemen van radicale beslissingen op weg naar een voorstelling begunstigden. De Mezze Talk was een mooie manier om het maakproces af te ronden door intensief naar de toeschouwers te luisteren. Concept en regie Jolika Sudermann; Performance Hilde Labadie en Dwayne Toemere; Dramaturgisch advies Nienke Scholts; Coaching Esther Snelder; Lichtontwerp Tilo Schwarz en Basti Orth. INFANTEN is een productie van zeitraumexit Mannheim, in coproductie met Het Veem Theater en Dampfzentrale Bern. Mede mogelijk gemaakt door het NATIONALE PERFORMANCE NETZ (NPN). → 11 t/m 13 oktober (try-outs) & 7 t/m 10 november

THREE PORTRAITS – SARAH VAN LAMSWEERDE ‘Meeting You’, ‘With Guest Appearances By…’, en ‘Montage’ zijn alledrie ontmoetingen tussen het publiek en gereanimeerde portretten: performance-installaties waarin beelden uit het verleden hedendaagse gedachten losmaken. De toeschouwer wordt actief opgenomen in een serie levende beelden die afwisselend relaties tussen lichaam en herinnering of technologie en transcendentie oproepen. Het drieluik als geheel vormt een reis die leidt van een hoogst intieme afspraak tot een grootschalige gemeenschappelijke ervaring. Gedachten en vragen over wat ons mensen verbindt en wat ons van elkaar scheidt vormen de rode draad. Sarah van Lamsweerde over Three Portraits: “Voorafgegaan door een fundraiser diner in Het Veem Theater op 12 september, ging Three Portraits op 16 oktober 2013 in première op het Something Raw Festival. De trilogie van performance-installaties ging vergezeld van een publicatie, ontworpen door grafisch ontwerper Céline Wouters. Publiek en pers waren enthousiast over het werk: de


10/34

WHITE – Diego Gil

INFANTEN – Jolika Sudermann


11/34

performance-installaties kwamen alle drie sterk tot hun recht en uit reacties bleek dat bezoekers getroffen waren door het afwijkende en allesomvattende gebruik van tijd en ruimte. Enkele opvallend positieve uitkomsten waren dat de suppoosten van de Brakke Grond in deel 1, Meeting You heel aandachtig met het publiek omgingen, wat de 1-op-1 ervaring extra persoonlijk maakte. Door ruimtegebrek in Frascati 3 kreeg deel 2, With Guest Appearances By..., een nieuw, ‘horizontaal’ einde: het publiek op de brug, kreeg uitzicht op een liggend groepsportret – met heel verraste reacties als gevolg (“nooit eerder in het theater gezien”, “bizarre illusie van diepte”). De nieuwe soundtrack voor deel 3, Montage (van componist Piet-Jan van Rossum) liet genoeg ruimte voor verbeelding, maar nam de kijkers toch mee in een spanningboog. Op het laatste moment kreeg het geluidsontwerp nog een extra dimensie met originele geluidsopnamen uit het Lourdes van de jaren ’20, toen via een ingezonden foto in de Volkskrant duidelijk werd dat het beeld van Montage in die tijd in Lourdes was genomen. Door met dit project grootser uit te pakken dan gewoonlijk, is het uiteindelijk gelukt om aandacht, ruimte en waardering te krijgen voor werk dat op een overtuigende manier de grenzen overschrijdt tussen beeldende kunst en theater.” Concept, tekst, scenografie Sarah van Lamsweerde; Performers Tashi Iwaoka, Sarah van Lamsweerde, Marianne Langenegger, Norberto Llopis Segarra, Nat Miller, Mariangela Tinelli, Sonja Jokiniemi en Daniëlle van Vree; Lichtontwerp Arie Bults, Paul Schimmel en Michiel Pijpe; Projectietechniek voor Montage Brian McKenna, Beam Systems, Cecilia Vallejos; Geluidsontwerp voor Montage Piet-Jan van Rossum; Productie: Velvet Lee Black. In coproductie met Stichting Tre Tigri. Met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en privé-donaties. Three Portraits is onderdeel van het Life Long Burning (LLB) project, ondersteund door het Cultuurprogramma van de Europese Unie. → 16 t/m 19 oktober

RESIDENTIES In de loop van 2013 maakte Het Veem Theater het ad hoc besluit om twee onderzoeksprojecten te ondersteunen in de vorm van een residentie. Alma Söderberg en Jolika Sudermann ontwikkelden een stemtechniek die geïnspireerd is op stemlessen van de Mime opleiding en de opwarm – en ontspanmomenten van de performers voor of na A Talk opvoeringen. Ondersteund door Het Veem Theater werkten zij in Brussel en Berlijn. Door het intens luisteren naar de eigen stem en de stem van de ander, ontstaat een spontane en performatieve kwaliteit, die Sudermann & Söderberg in workshopvorm onder de noemer LISTENING gaan inzetten. Vanuit het werken met de techniek ontstaat mogelijk een voorstelling. In december onderzocht Working Group Art of Lawlessness de discoursieve en artistieke praktijk rond ‘lawlessness’. In de zaal van Het Veem Theater hielden zij een reeks interviews met professionelen


12/34

THREE PORTRAITS – Sarah van Lamsweerde

A Talk – Alma Söderberg en Jolika Sudermann


13/34

HUISEVENEMENTEN Van discussie in een intieme setting, naar publiek debat in de vorm van een conferentie of minifestival – onze Huisevenementen zijn het platform waarop we die onderwerpen aansnijden, die aan het individuele artistieke onderzoek van onze kunstenaars ontsnappen of deze overstijgen. Wat tijdens deze bijeenkomsten openbreekt is de mogelijkheid tot een uiteenzetting met de kunst van performance in al zijn verschillende facetten, en zijn status als publieke activiteit op grote schaal onder de loep te nemen. Waar de producties de visies van de individuele kunstenaars ondersteunt en zichtbaar maakt, maken we via de Huisevenementen de reikwijdte en relevantie van het brede performance veld zichtbaar en toegankelijk. Via deze evenementen bereiken we groter en gevarieerder publiek, doorkruisen we verschillende disciplines en weven we zodoende zorgvuldig aan het motief van een specifiek artistiek landschap. Alle Huisevenementen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met externe organisaties uit ons zorgvuldig gewoven network van inhoudelijk gerelateerde partners. MOUNTAIN – ORLA BARRY / IF I CAN’T DANCE, I DON’T WANT TO BE PART OF YOUR REVOLUTION Orla Barry is een van de kunstenaars die gerepresenteerd wordt door If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution’s performance programma Editie V 2013-2014. In samenwerking met Het Veem Theater presenteerden zij Barry’s werk Mountain als Huisevenement en aftrap van 2013. Het werk van Orla Barry gaat over taal, zowel in geschreven als gesproken vorm, en richt zich op de visuele deconstructie en ontwrichting van taal. Met associatieve technieken onderzoekt ze de semantiek van haar moedertaal, en de manier waarop taal zich verhoudt tot een culturele context. Taal geeft vorm aan onze gestructureerde wereld, maar in feite is iedere zin een nieuwe improvisatie. Dit was het uitgangspunt van Orla Barry’s werk Mountain. Ze ging aan de slag met 57 woorden, een acteur, een danser en een muzikant om een werk uit te denken waarin geluk, het lot en een beetje tovenarij een even grote rol spelen. Taalobjecten op de scène vormden niet alleen het decor, maar vormden ook de basis van het script. De voorstelling was iedere avond anders. Door te spelen met de verschillende vormen van tekstproductie zoals poëzie, liedjes, monologen, interviews of speeches ontstonden er onverwachte verbanden tussen tekst, betekenis en performance. Ann Demeester was hoofdgast van dit evenement, zij ging na de voorstelling in gesprek met Orla Barry en haar performers. Deze uitwisseling bracht een volle zaal met een zeer gevarieerd publiek afkomstig uit zowel theater, performance als beeldende kunst scènes. Concept en tekst Orla Barry; Performance & muziek Derrick Devine, Marcus Lamb en Einat Tuchman. In coproductie met CAC Brétigny, STUK kunstencentrum, Playgroundfestival Leuven en If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution Amsterdam. → 25 en 26 januari


14/34

A TALK – SUDERMANN & SÖDERBERG A Talk is een gesprek in melodie, gebaar en ritme. Het spreken wordt zingen en dansen, en eindigt in een luchtig spel van klank en compositie, waarin aandacht wordt besteed aan elk element van taal dat je niet in een woordenboek vindt. In A Talk vieren Sudermann en Söderberg taal met kinderlijk plezier, constant laverend tussen sensualiteit en verstandelijkheid. Na de première van A Talk in 2011 in Something Raw Festival in Theater Frascati in Amsterdam, maakte de voorstelling een indrukwekkende internationale tournee door Europa, maar was daardoor nog niet vaak in Nederland te zien geweest. In februari maakten Alma en Jolika daarom een stop in Het Veem Theater, om A Talk in eigen huis en voor eigen publiek te spelen. Het werd een thuiswedstrijd in een tot de nok toe gevuld ‘stadion’. In augustus van dit jaar wonnen Sudermann & Söderberg bij de ‘Stuttgarter Tanz- und Theaterpreis’ 2013 de publieksprijs en de prijs voor beste podiumprestatie. De samenwerking tussen Jolika Sudermann (DE) en Alma Söderberg (SE) startte met de korte voorstelling Freedom of Speech, die ze ontwikkelden voor Over het IJ Festival 2008 in Amsterdam. A Talk is op tournee sinds 2011 en speelde onder meer in Berlijn, Brussel, Ljubljana, Malmö en Düsseldorf gespeeld. Alma en Jolika delen een fascinatie voor het verband tussen taal, muziek en dans. Het evenement in ons huis werd compleet door de aanwezigheid van speciaal voor de gelegenheid uit London uitgenodigde componist en performer Matteo Fargion, die een bijzonder nagesprek voerde met Alma en Jolika. Concept, choreografie, tekst en performance Jolika Sudermann en Alma Söderberg; Artistiek adviseur Martin Nachbar en Igor Dobričić; Lichtontwerp Erik Gramberg en Tilo Schwarz. In coproductie met FFT Kammerspiele Düsseldorf en zeitraumexit Mannheim. Met de vriendelijke steun van Tanzfabrik Berlijn. → 23 februari

VRIJHEIDSMAALTIJD 5 MEI Vrijheidsmaaltijd was onderdeel van de 4 en 5 mei vieringen; overal in de stad schoven mensen in hun buurt aan lange tafels aan. Het Veem Theater nam in 2013 voor het eerst deel aan de vrijheidsmaaltijd, een gebruikte het moment om op feestelijke wijze de vrijheid te ‘her’-denken vanuit onze huidige plaats in de wereld. Een tentoonstelling werd ingericht in de theaterzaal en aan een lange tafel daar middenin genoten 28 ‘buren’ gezamenlijk de maaltijd. Tijdens de maaltijd werden een reeks foto’s tentoongesteld van fotografen die illegaal foto’s bleven maken tijdens de oorlog, het waren leden van de groep ‘De Ondergedoken Camera’ (1943-1945), waartoe onder andere Cas Oorthuys en Charles Breijer en Menno Huizinga behoorden. De getoonde selectie – onderdeel van het archief van het Nederlands fotomuseum Rotterdam – laat niet het private, het verzet binnenskamers of het verborgene zien, maar juist het handelen en ingrijpen in de publieke ruimte. Foto’s die genomen zijn vanuit het perspectief van een handtas, of fietstas, van onder een jas. In het laatste jaar van de oorlog werd fotograferen in de publieke ruimte streng verboden, dus ook het vastleggen van alledaagse taferelen. De ambiguïteit van deze beelden geeft ons de ruimte om daar zelf een invulling aan te geven.


15/34

VRIJHEIDSMAALTIJD 5 MEI

CONFERENTIE BER-AMS-BXL


16/34

Met de foto’s van deze groep fotografen als platform, spraken we tijdens de maaltijd vanuit ons huidige perspectief over die dingen die nu gedaan worden om bepaalde vrijheden te bewaken of verkrijgen. Aan tafel zaten vier gasten die zich ieder op hun eigen manier in de publiek ruimte begeven om de activiteiten die daar plaats vinden zichtbaar te maken, te belemmeren, of vrij te maken. Ieder van hen deelde met ons wat zij voor vrijheid bevechten en waarom. Dit waren: Gerrit Oorthuys, de zoon van fotograaf Cas Oorthuys; Mieke van Heeswijk, oprichter en directeur van Netwerk Democratie, een organisatie die de transparantie tussen overheid en burger wil vergroten; Vesna Manojlovic, trainer van Internet aanbieders, hacker/activist en werkzaam bij een Amsterdamse Hackerspace; en professor Patrick Healy, filosoof, schrijver en onderzoeker op het gebied van onder andere esthetiek en wetenschapsfilosofie. Janneke Raaphorst, maker in Het Veem Theater, trad op als gastvrouw en leidde de deelnemers langs de verschillende gangen van het menu waarin de gesprekken en gerechten van kok Jozef van der Heijden elkaar afwisselden. Met Janneke Raaphorst, Gerrit Oorthuys, Vesna Manojlovic, Mieke van Heeswijk en Patrick Healy. In samenwerking met 4 en 5 mei comité 2013. Met dank aan Nederlands Fotomuseum Rotterdam. → 5 mei

CONFERENTIE BER-AMS-BXL In samenwerking met Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en het lectoraat voor Theater en Dans (AHK) presenteerde Het Veem Theater van 5-7 September 2013 de conferentie BER-AMS-BXL in Amsterdam. Het Veem Theater en haar partners creëerden met deze conferentie een omgeving waar urgente kwesties rond artistieke biotopen als Berlijn, Amsterdam en Brussel konden worden opgespoord, besproken en herdefinieert. In BER-AMS-BXL zijn we bij elkaar gekomen om samen na te denken en van elkaar te leren over huidige structuren, dringende vraagstukken en effectieve strategieën waarmee we kunnen begrijpen wat een stad tot een gezonde, inspirerende en dynamische artistieke biotoop maakt – vooral in relatie tot de kleinschalige, hedendaagse podiumkunsten. De lijst genodigden bestond uit kunstenaars, politici, (hoofden van) kunstvakopleidingen, activisten en filosofen. Om de conferentie structuur te geven, hebben we ons gebaseerd op de vier domeinen die Pascal Gielen in zijn tekst ‘Artistieke Praktijk’ beschrijft: het huiselijke domein, het gemeenschappelijke domein oftewel de ‘peer space’, de markt en de publieke ruimte. Met BER-AMS-BXL hebben we een internationale alliantie van podia, productieplatforms, kunstenaars en theateropleidingen bijeengebracht, samen een groep van gemiddeld 130 bezoekers per programma onderdeel, die gedurende drie dagen deelnam aan het dagprogramma en avondvoorstellingen bezocht. Het doel was om te detecteren welke onderwerpen in het huidige politieke, economische, individuele en publieke speelveld het hoogst op de prioriteitenlijst van het kunstenveld moeten staan. Na deze drie dagen hebben we een agenda kunnen formuleren met een hoge prioriteit voor de volgende onderwerpen: aanpak van de structurele onderbetaling van kunstenaars; meer openheid over de potentiële politieke en economische invloed van kunsthuizen, scholen en instellingen; meer aandacht voor het ontwikkelen van sterke middencarrières (en ook kunstenaars gericht steunen als ze niet jong of opkomend meer zijn) en meer plekken creëren waar kunstenaars zich thuis voelen – kortom: betere voorwaarden voor bloeiende kunstpraktijken scheppen. BER-AMS-BXL is ontwikkeld in samenwerking en coproductie met Vlaams Cultuurhuis


17/34

de Brakke Grond en het lectoraat voor Theater en Dans van de Theaterschool (AHK) Amsterdam. → 5 t/m 7 september

COMPOSING THROUGH WORDS Composing Through Words was een avondvullende programma gecureerd door Fleur van Muiswinkel. Zes kunstenaars uit verschillende disciplines toonde bestaand en nieuw werk dat op verschillende manieren de vorm en structuur van taal en tekst verkende, en hoe deze het perspectief op onze dagelijkse realiteit, cultuur en geschiedenis bepalen. De performances waren doorheen het hele Veem gebouw te zien. Fleur van Muiswinkel over Composing Through Words: “De avond werd bezocht door 90 beeldend kunstenaars, theatermakers, studenten van de KHU, KABK, Piet Zwart Instituut, Dutch Art Instituut, filmmakers, curatoren, programmeurs, muziek liefhebbers, vaste bezoekers van Het Veem Theater en andere belangstellenden. De avond begon met het verdelen van het publiek in twee groepen. Sarah van Lamsweerde toonde haar ‘80 Words’ in de theaterzaal terwijl Mercedes Azpilicueta op de vide haar nieuwe speciaal voor dit event geschreven performance ‘The Well Tempered Calculator’ opvoerde. Via de achtertrap kwam men volgens aan in de hal op de begane grond. Het publiek werd uitgenodigd plaats te nemen in de stoelen die zo stonden opgesteld dat je als publiek uitkeek over het IJ. Nergens was er een acteur te bekennen maar langzaam maar zeker werd je onderdeel van het verhaal ‘Grey Brown Your Hair Like Sand’ dat te horen was in de gehele ruimte. Nicole Bachmann’s poëtische werk maakte na de pauze plaats voor Rosie Heinrich’s “It was big enough to get me completely inside”. Ruth Beale’s ‘Performing Keywords’ werd dit keer uitgevoerd door de studenten van de Master Artistic Research van de KABK. We sloten de avond af met een optreden van de spoken-word band The Tight Jans+2. Nadien heb ik veel complimenten gekregen over de avond. De programmering was zo divers dat ik van iedereen wel een ander hoogtepunt te horen kreeg. Opvallend die avond was ook de constante stroom van mensen doorheen het gebouw. De opzet van de avond (met twee pauzes) leende zich daar dan ook goed voor. De volgende keer zou ik zelf liever meer variatie aanbrengen in de lengte van de performances, de avond was in zijn geheel uiteindelijk iets te lang. De publicatie ‘Appendix’ dat de bezoekers bij binnenkomst als programma kregen, was een groot succes en ik ben dan ook blij dat ik ervoor had gekozen dit extra platform te introduceren en research materiaal te kunnen delen met de bezoeker en kunstenaars. Ik ben Het Veem Theater dankbaar dat zij hun kennis en expertise met zoveel toewijding hebben ingezet.” Composing Through Words is een evenement van Het Veem Theater, geïnitieerd en geprogrammeerd door curator Fleur van Muiswinkel. Met werk van Sarah van Lamsweerde, Rosie Heinrich, Ruth Beale , Nicole Bachmann , Mercedes Azpilicueta en Tight Jans +2 / Jasiek Mischke. Grafisch ontwerp ‘Appenidx’ door Céline Wouters. Composing Through Words is een productie van stichting A.P.E. in coproductie met Het Veem Theater. Het evenement is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Performance as Publishing’. Speciale dank gaat uit naar: Maaike Gouwenberg (A.P.E. Foundation) en Nicole Bachmann en Ruth Beale (Performance as Publishing). → 23 november


18/34

COMPOSING THROUGH WORDS It was big enough to get me completely insideIt was big enough to get me completely inside It was big enough to get me completely inside – Rosie Heinrich

COMPOSING THROUGH WORDS Performing Keywords – Ruth Baele


19/34

COPRODUCTIE EN SAMENWERKING De samenwerking en uitwisseling met andere huizen voor performance kunst, producerende en educatieve instellingen, curatoren en andere partners was in 2013 rijk en zorgde voor interessante kruisbestuivingen, die in zeer uiteenlopende vormen tot bloei kwamen. We begonnen het jaar met Mountain van Orla Barry, een Huisevenement dat in samenwerking met If I can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, een platform dat kunst projecten en thematische programma’s produceert, tot stand kwam. De vrijheidsmaaltijd op 5 mei, met een tentoonstelling met foto’s van verzetsfotografen, was dit jaar onze eerste samenwerking met het 4 en 5 mei comité. Aan een tafel spraken we met zo’n 25 gasten en sprekers over moderne vormen van verzet. In 2013 presenteerde Het Veem Theater in samenwerking met het Makers Cluster van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten afstudeervoorstellingen en – festivals van de Mime opleiding, de School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling (SNDO), Modern Theatre Dance (MTD), en de Master of Choreography. De uitwisseling met de verschillende opleidingen van de AHK is een jaarlijks terugkerende vruchtbare samenwerking. We bieden als theater de school en de studenten een podium in een professionele context, waarbinnen de studenten met hun afstudeerwerk een eerste stap in het veld kunnen zetten. Anderzijds is het voor de scholen een platform waarop ze de ‘producten’ die ze als opleiding voortbrengen aanschouwelijk kunnen maken. Twee groots opgezette samenwerkingsprojecten waren de internationale conferentie BER-AMS-BXL en Composing Through Words. BER-AMS-BXL, dat in samenwerking met Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en het lectoraat voor Theater en Dans van Marijke Hoogenboom vanuit de AHK tot stand kwam, bracht begin september (inter) nationale professionelen uit het performance circuit onder één dak voor een uitwisseling over de functie en verantwoordelijkheden van steden en de culturele instellingen in die steden als artistieke biotopen. Het evenement Composing Through Words sloot 2013 af met een avondvullend programma samengesteld door beeldende kunst curator Fleur van Muiswinkel, en bracht het werk van zes (inter)nationale performance kunstenaars bij elkaar. Composing Through Words was een productie van stichting A.P.E in coproductie met Het Veem Theater. Verder was Het Veem Theater coproducent van INFANTEN van Jolika Sudermann, een productie van zeitraumexit Mannheim. Onze producties kwamen tot stand in coproductie en samenwerking met de volgende partners en instanties: A P N E A van Rodrigo Sobarzo in coproductie met Dance4 Nottingham en workspacebrussels. Mede mogelijk gemaakt door Pact Zollverein, Summer Studios by workspacebrussels, Dansstationen, Danscentrum Syd en Konstnärsnämnden. Three Portraits van Sarah van Lamsweerde kwam tot stand in coprodcutie met Tre Tigri. Met ondersteuning van het AFK en private fondsen. Three Portraits was onderdeel van het Life Long Burning (LLB) project, ondersteund door het culturele programma van de Europese Unie. WHITE van Diego Gil was een coproductie met Tanzfabrik Berlin / apap network.

REISPRODUCTIES EN TOURNEES Het verkopen en reizen van onze producties speelt een belangrijke rol in de taakstelling en uitstraling van Het Veem Theater. In 2013 reisden 17 van onze producties door Nederland


20/34

en Europa. De interesse in onze producties wordt weerspiegeld in een prominente aanwezigheid op (inter)nationale festivals en podia, maar komt ook tot uiting in een aantal prijzen – eervolle erkenning door het werkveld om ons heen. De producties Gerro, Minos & Him en A Talk werden genomineerd voor de Stuttgarter Tanz – und Theaterpreis en vielen uiteindelijk drie maal in de prijzen: de voorstelling A Talk door Sudermann & Söderberg kreeg de publieksprijs (€3000) en de speciale prijs voor uitzonderlijk speeltalent (€2000). Simon Tanguy, Aloun Marchal en Roger Sala Reyner (Gerro, Minos & Him) ontvingen de eerste prijs in de categorie Dans (€6000). We zijn tevens trots te kunnen melden dat Rodrigo Sobarzo’s werk A P N E A werd geselecteerd voor het [8:tension] programma, de Young Choreographers’ Series van ImPulsTanz Festival in Wenen – en daarnaast in Nederland werd gepresenteerd op belangrijke evenementen als het festival A Taste of Something Raw en de ‘Moving Meetings’ tijdens de Nederlandse Dansdagen. De productie TRAVAIL van Alma Söderberg vervolgde haar succesvolle tournee met haltes in Italië en Duitsland (Hellerau Dresden en HAU Berlin) waar de productie werd geselecteerd voor Nordwind, een festival uitsluitend gewijd aan kunstenaars uit Noord-Europa. Onze productie Gerro, Minos & Him brak door in Frankrijk. Na een nominatie op de lijst van het Aerowaves-netwerk, werd de voorstelling geprogrammeerd in Dampfzentrale Bern en Gessnerallee Zürich en reisde vervolgens verder door Frankrijk met opvoeringen in Parijs (Theatre de la Ville) en Festival d’Avignon. Voor het derde achtereenvolgende jaar ging één van onze producties in première op het Something Raw Festival. Sarah van Lamsweerde presenteerde haar trilogie Three Portraits in Frascati en De Brakke Grond, wat de nodige aandacht trok in pers en media. Parallel daaraan, kwamen haar eerdere werken Instant Fiction en 80 Words in een stroomversnelling met uitnodigingen van verschillende beeldende kunst- en performancefestivals zoals bijvoorbeeld de seizoensopening van Dampfzentrale Bern en op speciale manifestaties in STUK Leuven, Witte de With Rotterdam, Onomatopee Eindhoven en Natlab / Plaza Futura in Eindhoven. Idioter, een nieuw werk van Alma Söderberg en Hendrik Willekens, zal in 2014 in première gaan, maar het publiek kreeg al een voorproefje tijdens een aantal open repetities in het Working Title Platform in Brussel. A P N E A – Rodrigo Sobarzo de Larraechea - 13 t/m 16 feb Brakke Grond, Amsterdam (NL) - 16 mrt Dance4 Festival, Nottingham (UK) - 8 jun Teaterfestival, Stamsund (NO) - 16 en 18 jul ImPulsTanz, Wenen (AT) - 4 okt Nederlandse Dansdagen, Maastricht (NL) - 6 t/m 8 dec Les Urbaines, Lausanne (CH) United States – Rodrigo Sobarzo de Larraechea - 17 en 18 apr WELD, Stockholm (SE) Gerro, Minos & Him – Simon Tanguy, Aloun Marchal, Roger Sala Reyner - 8 en 9 feb Gessnerallee, Zürich (CH) - 15 en 16 mrt Mousonturm, Frankfurt (DE) - 1 apr Tweetakt Theater Kikker, Utrecht (NL) - 15 apr Theaterpreis uitreiking, Stuttgart (DE) - 4 en 5 mei Aerowaves Symposium, Zürich (CH) - 8 mei Dampfzentrale, Bern (CH) - 26 en 27 mei PIM OFF Festival, Milan (IT) - 8 t/m 14 jul Festival d’Avignon, Avignon (FR) - 10 t/m 14 sep Theatre de Abbesses, Paris (FR) - 19 okt EN KNAP, Ljubljana (SI) - 19 nov The Place, London (UK)


21/34

A Talk – Sudermann & Söderberg - 9 en 10 feb AvantGarden, Trondheim (NO) - 17 apr Theaterpreis uitreiking, Stuttgart (DE) - 2 mei Gift Festival, Newcastle (UK) - 4 mei De Nieuwe Vorst, Tilburg (NL) - 7 jul Festival 7 des Collines (FR) TRAVAIL – Alma Söderberg - 8 jun Teaterfestival, Stamsund (NO) - 22 aug Opera Estate, Bassano (IT) - 28 en 29 nov Nordwind Festival Hellerau, Dresden (DE) - 3 en 4 dec Nordwind Festival HAU, Berlijn (DE) Bsides – Diego Gil - 30 jan Maison de la Culture, Amiens (FR) Abstract Attractions – Diego Gil - 16 feb Rethink Dance 2013, Oslo (NO) Penpals – Menno Vroon - 11 feb Theater Kikker, Utrecht (NL) Flip Sides – Zhana Ivanova - 6 en 7 dec Les Urbaines, Lausanne (CH) Borrowed Splendour – Zhana Ivanova - 2 mrt PERFORMATIK, Brussel (BE) Stuff – Norberto Llopis Segarra - 18 dec Mercat de les Flors, Barcelona (ES) Instant Fiction – Sarah van Lamsweerde - 30 en 31 aug Dampfzentrale, Bern (CH) - 25 t/m 27 sep STUK, Leuven (BE) - 24 t/m 26 okt Natlab / Plaza Futura, Eindhoven (NL) 80 Words – Sarah van Lamsweerde - 23 mei Onomatopee, Eindhoven (NL) - 29 nov Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (NL) Japan – Simon Tanguy - 11 mei Festival Constellations, Toulon (FR) japan.fever.more – Simon Tanguy - 23 mrt Festival Lincandescences, Pantin (FR) - 8 mei Dampfzentrale, Bern (CH) Open Call – Andreas Bachmair en Andrew Freemont-Smith - 25 okt Theater Blauwe Kei, Veghel (NL) Idioter – Alma Söderberg en Hendrik Willekens - 12 en 13 dec Working Title Platform, Brussel (BE)


22/34

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN EDUCATIE Het Veem Theater hecht belang aan de deskundigheidsbevordering van makers en professionals. Tijd en ruimte creëren voor reflectie en verdieping is een kostbaar maar noodzakelijk goed voor de ontwikkeling van de hedendaagse theatermaker. We richten onze aandacht daarom naast onze eigen producties op jonge opkomende professionelen en presenteren in samenwerking met het Makers Cluster van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten afstudeervoorstellingen en – festivals van de Mime opleiding, School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling (SNDO) en de Master of Choreography. We presenteren hun werk in een professionele context en dito omstandigheden. In maart toonden Lisa Vereertbrugghen, Esther Arribas en Olga Tsvetkova onder de titel ‘SNDO GRADUATES PRESENT’ hun afstudeerwerk. In april vond de 11e editie van PLAYTIME plaats, het jaarlijks in ons huis terugkerende festival van de afstuderende studenten van de Mime opleiding; Johannes Bellinkx, Indra Cauwels, Nina Fokker, Sieger Baljon, Eva Kijlstra, Julie Solberg, Sus Verbruggen en Sanne de Wit presenteerden hun solo’s. In juni speelden dezelfde studenten de voorstelling Stil Life onder eindregie van Karen Røise Kielland. De Master of Choreography studenten Ayşe Orhon, Christina Ciupke, Litó Walkey verzorgde onder de noemer ‘One Events’ in actieve interactie met het publiek, een avond in verschillende ruimtes van het gebouw. In het kader van het project Critical Practice, een project van het Life Long Burning netwerk waar Het Veem Theater partner van is, ontving Het Veem Theater tijdens de conferentie BER-AMS-BXL vier internationale opkomende critici, theoretici en culturele analytici met uiteenlopende achtergronden en visies. De deelnemers Angelina Georgieva (BG/MA), Marialena Marouda (GR/DE), Tom Engels (BE) en Cecilia Vallejos (AR/ NL) engageerde zich met, reflecteerden op en schreven over de driedaagse conferentie. Theoretica Konstantina Georgelou (GR) begeleidde hen. In december hield de Working Group on Art of Lawlessness een korte residentie van twee weken in Het Veem Theater. De groep bestaat uit vier internationale in Amsterdam opgeleide en gevestigde performance kunstenaars en theoretici Bojan Djordjev, Eva Fotiadi, Konstantina Georgelou en Manolis Tsipos. Zij onderzoeken en bevragen een discursieve en artistieke praktijk rond ‘lawlessness’, dat zichtbaar wordt in diverse culturele, politieke en sociale contexten. Als onderdeel van hun onderzoek in december gingen zij in gesprek met Natassa Siouzouli, Vassilis Noulas, Andrea Božić, Julia Willms, Mårten Spångberg, Janez Janša, Connor Schumacher, Sandrina Lindgren, Katerina Dietzova, Katja Heitmann, Rune Peitersen, Michiel van Iersel, Sigrid Merx, Julia Chrysostallis en Alexander Karschnia. Sinds 2010 vind elke maandagavond nadat een van onze producties in première is gegaan een Mezze Talk plaats. Mezze Talks zijn nagesprekken die specifiek gericht zijn op het betrekken van het publiek bij het werk van associate artists. Mezze Talks zijn publieke feedbacksessies geleidt door kunstenares Janneke Raaphorst. Om het gesprek te stimuleren en de sfeer persoonlijk te houden, is de gastenlijst zo gevarieerd mogelijk: collega’s, ‘gewoon’ publiek, vrienden, programmeurs, familieleden en/of verwante kunstenaars verzamelen zich om een tafel vol lekkere hapjes en delen hun persoonlijke indrukken van het werk dat ze gezien hebben. De gesprekken aan tafel geven een draagvlak voor de toeschouwer om wat hij gezien en ervaren heeft te delen, ze in een bredere context te zien en ze te ‘toetsen’ aan de ervaringen van anderen. Het geeft de artiest een gearticuleerde feedback van een doorsnede van het publiek en een beter begrip van hoe het werk verder leeft. Zowel aan A P N E A, Flip Sides, Three Portraits, Infanten en White waren Mezze Talks verbonden.


23/34

PUBLICITEIT EN PUBLIEK MARKETING Het Veem Theater is een internationaal opererend productieplatform voor hedendaagse podiumkunsten. We profileren onszelf als een levendig, artistiek relevant en uitdagend performance-platform. Ons primaire doel was en is, om het publiek beter te leren kennen, de persoonlijke band met dit publiek en de samenwerkingspartners te verstevigen en nieuwe relaties op te bouwen. Onze belangrijkste publieksstrategie is het produceren en presenteren van kunst van uitzonderlijke kwaliteit. Wij spreken ons publiek aan met een uniek en vernieuwend aanbod op een bijzondere plek. Uitzonderlijke kwaliteit, spannende avant-garde en onze vernieuwde kijk op grensverleggende podiumkunsten, zorgt voor veel mond-op-mond reclame en een vaste kern terugkerende bezoekers. In 2013 heeft Het Veem Theater intensief gebruik gemaakt van social media als Facebook en YouTube (trailers van voorstellingen) om op die manier als theater zichtbaarder te zijn en haar makers onder de aandacht te brengen. In verband met de promotie van onze voorstellingen voor de verkoop werden diverse integrale registraties online geupload. (Internationale) programmeurs kunnen op die manier onze voorstellingen ook online bekijken. In het algemeen richt Het Veem Theater zicht steeds meer op digitale marketing. We sturen geen tweemaandelijkse programmabrochure meer naar ons netwerk maar houden ons publiek nu regelmatig op de hoogte met nieuwsbrieven, e-flyers en digitale uitnodigingen. We werken daardoor steeds minder met flyers maar ontwerpen nu per voorstelling visitekaartjes die handzaam en spontaan aan ons netwerk kunnen worden uitgedeeld. Daarnaast drukken we per productie een beperkt aantal posters, die we gericht verspreiden bij specifieke locaties en podia. In dat opzicht maken we nu geen routinecampagnes meer, maar bedenken voor elke productie een strategie op maat. Facebook is ons tweede podium, een ruimte voor dynamische, beeldende en tekstuele uitwisseling over ons programma. De marketingplannen en publiciteitscampagnes worden in nauwe samenspraak met kunstenaar en publiciteitsteam van Het Veem Theater ontwikkeld. In 2013 hebben we het redactioneel overleg geïntroduceerd, waarin doelgroepen, publiciteitsmaterialen en het bereiken van potentiële toeschouwers wordt besproken, bepaald en vertaald wordt naar een specifiek actieplan. Zo’n redactioneel team bestaat uit de kunstenaar en zijn naaste artistieke medewerkers, de artistiek directeur van Het Veem Theater, de publiciteits -coördinator, de moderator van de Mezze Talk Janneke Raaphorst en onze schrijver / redacteur. Deze laatste post wordt bemand door Nienke Scholts, die in 2013 ons team is komen versterken. Zij heeft de belangrijke taak artistieke ideeën te vertalen en ze toegankelijk te maken voor het publiek. Ook in 2013 werkte Het Veem Theater samen met vaste ontwerper Céline Wouters. De posters, visitekaartjes en de aan specifieke projecten verbonden publicaties hielden hun specifieke, strakke en sobere uitstraling. Advertenties, ook ontworpen de Céline Wouters, waren regelmatig te zien in de Groene Amsterdammer en Theatermaker. In 2014 zullen we onze huisstijl en promotiematerialen met Céline Wouters verder uitwerken. We streven naar een algehele en herkenbare grafische identiteit in al onze PR-materialen om onze positie, de zichtbaarheid en het publieksbereik van Het Veem Theater te versterken.


24/34

Photography: Van Eyck

S ITE S RODRIGO SOBAR ZO

05 FEB TILL 08 FEB / 20:30 09 FEB / 16:00 Chilean choreographer and Jan van Eyck resident Rodrigo Sobarzo presents his new work in Amsterdam. S ITE S is a visual performance using different phenomena of water and wind as tools to induce a state of attention. The main force however is sound. Sound substance or sound matter possesses the concrete power to pierce through living and inanimate bodies. It is able to pervade any space and submerge anything and everything that stands in reach. S ITE S is about trying to meticulously understand our present place by the means of sound. Het Veem Theater Van Diemenstraat 408 - 410, Amsterdam www.hetveemtheater.nl

Publicatie Composing Through Words, Advertentie Subbacultcha! S ITE S – Rodrigo Sobarzo de Larraechea, Poster Flip Sides – Zhana Ivanova, Publicatie Three Portraits – Sarah van Lamsweerde.


25/34

Het Veem Theater nam deel aan overleggen zoals het tweemaandelijkse Marketing Overleg Amsterdamse Theaters (MOAT). PUBLIEK Het Veem Theater heeft een vaste kring van publiek opgebouwd. Een kring van aan ons verwante zielen in de breedste zin van het woord. Het zijn collega’s en professionals uit het veld. Het zijn (oud)studenten van de aan ons gerelateerde opleidingen van de AHK, SNDO, DasArts en de Mime opleiding. Studenten van kunstopleidingen als de Rietveld en de Rijksacademie. En de meer theoretische opleidingen, waaronder theaterwetenschappen, filosofie en politicologie. Het Veem Theater trekt met haar programmering een veelal jong, internationaal publiek met een gedeelde interesse in avant-garde theater. Het is een kleine, vaste club die langzaam maar gestaag groeit, met de potentie een ‘community’ te worden. Deze community willen we de komende jaren verstevigen en uitbreiden. Met partijen en individuen die onze visie delen, iedereen die nieuwsgierig is naar ons en iedereen die zich thuis zou kunnen voelen in ons ‘huis’. In de programmering werd gezocht naar manieren om een groter publiek te bereiken. Zo werden regelmatig rijke programma’s samengesteld. De Huisevenementen genereren meer publiek per avond, een dynamischer sfeer en brengen relevante instituties, kunstenaars, groepen en ontwikkelingen uit het hedendaagse performance veld in de publieke ruimte. Deze ‘curatorial events’ trokken in 2013 meer dan 1000 bezoekers naar Het Veem Theater, een veel hoger aantal dan aanvankelijk was begroot. Het Veem Theater zet zich samen met andere instellingen, gezelschappen en curatoren in voor blijvende uitwisseling en ontwikkeling binnen het performance-landschap. Één van die initiatieven is Performance Platform. Performance Platform is een website en app waarop publieksactiviteiten van vier verschillende Amsterdamse organisaties worden aangekondigd: Het Veem Theater, NBprojects, If I Can’t Dance, I Don´t Want To Be Part Of Your Revolution en DasArts. Daarnaast wordt ook de aandacht gevestigd op een select aantal andere lokale en internationale performance-gerelateerde evenementen. Performance Platform is een geheel subjectief, maar breed georiënteerd kompas voor verkenning van het performance-landschap. Meer dan een gebruiksvriendelijke agenda, stippelt dit online platform routes uit door de stad en nodigt bezoekers uit tot het ontdekken van een heel palet aan instellingen waar performance(kunst) te zien is. Performance Platform werd gefinancierd uit een bijdrage van de Transitieregeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en heeft na een succesvolle lancering in september 2013 nu al meer dan 1800 volgers. De samenwerking met en de programmering van de voorstellingen van School voor Nieuwe Dansontwikkeling, de Mime opleiding en de Amsterdam Master of Choreography voorzagen niet alleen in een kruisbestuiving tussen de verschillende kunstdisciplines maar ook in die tussen verschillende doelgroepen. Naast het tonen van uitzonderlijk werk, is een andere belangrijke strategie voor het vergroten van de publieksaantallen onze artistieke samenwerking met verschillende partners. In 2012 bereikte Het Veem Theater nieuw publiek door, naast de vaste samenwerkingen met de SNDO, de Mime opleiding en de Amsterdam Master of Choreography, samen te werken met If I Can’t Dance, I Don´t Want To Be Part Of Your Revolution, het lectoraat van de Theaterschool, de Brakke Grond en freelance curator Fleur van Muiswinkel. Met de driedaagse conferentie BER-AMS-BXL, het evenement Composing Through Words en de afstudeerwerken van Christina Ciupke, Ayşe Orhon en Litó Walkey aan de Amsterdam Master of Choreography, wist een nieuw publiek ons te vinden. Onze verbinding met de faculteiten Theaterwetenschappen van de UU en de UvA, begonnen in 2011, zorgde voor een grotere groep studenten bij de première van A P N E A in februari 2013 en de conferentie BER-AMS-BXL in september


26/34

2013. De conferentie bracht meer dan 300 bezoekers naar ons theater, en toonde verschillende performances, concerten, discussies en lezingen van professionelen uit het werkveld in Amsterdam, Berlijn en Brussel. Het publiek varieerde van buren, tot professionele programmeurs, artistiek directeuren en de vaste bezoekers van Het Veem Theater. Ook organiseren wij regelmatig Mezze Talks. Dit zijn nagesprekken die specifiek gericht zijn op het betrekken van het publiek bij het werk van onze associate artists. Mezze Talks zijn publieke feedbacksessies geleid door kunstenares Janneke Raaphorst. Om het gesprek te stimuleren en de sfeer persoonlijk te houden, is de gastenlijst zo gevarieerd mogelijk: collega’s, ‘gewoon’ publiek, vrienden, programmeurs, familieleden en/of verwante kunstenaars verzamelen zich om een tafel vol lekkere hapjes en delen hun persoonlijke indrukken van het werk dat ze gezien hebben. De deelname aan nationale en internationale festivals en tours (o.a. Gerro, Minos & Him / Tweetakt Festival Utrecht (NL) en Festival d´Avignon (FR); TRAVAIL / Norwind Festival (DE) en Stamsund Teater Festival (NO); A P N E A / Les Urbaines (CH); Three Portraits / Something Raw (NL); Idioter / Working Title Platform Brussels (BE)) was voor de publiciteit van de diverse eigen producties een goede stimulans. Het Veem Theater heeft mee kunnen liften op de publiciteit van de verschillende festivals en een breed internationaal publiek kunnen interesseren voor de activiteiten van Het Veem Theater. Als netwerkpartner van het (LLB) Life Long Burning – project, ondersteund door een bijdrage van de Europese Unie, geniet Het Veem Theater een groeiende internationale zichtbaarheid, zowel wat betreft bekendheid binnen het professionele werkveld als wat betreft toenemende publieksaantallen. PERS In 2013 heeft een aantal makers van Het Veem Theater regelmatig in de belangstelling gestaan in de pers. Er was veel media aandacht voor de trilogie Three Portraits van Sarah van Lamsweerde. Nog voor de performance, werd Sarah geïnterviewd door de Volkskrant. Daarnaast werd ze geïnterviewd door het radiostation van Amsterdam FM en schreef Floris Solleveld een artikel voor Hard//Hoofd, een online tijdschrift voor kunst en journalistiek. De redacteur en dramaturg Moos van den Broek was regelmatig op bezoek in Het Veem Theater en schreef ook een artikel over de conferentie BER-AMS-BXL voor de Theatermaker. Regelmatige vermeldingen en recensies over Het Veem Theater verschenen in het theatermagazine TM: artikelen over de voorstellingen A P N E A, Infanten en Flip Sides verschenen online. Deze laatste performance kregen ook aandacht op het online magazine Mister Motley, dat voorafgaand aan de voorstelling een uitgebreid verslag publiceerde. Het Veem Theater blijft streven naar het genereren van zoveel mogelijk persaandacht o.a. door opname in de agenda’s (zowel fysiek als online) van de UITkrant en de Staatskrant (buurtkrant Staatsliedenbuurt) maar ook in Mister Motley en Metropolis M, online magazines over theater en beeldende kunst die door onze doelgroepen worden gelezen, alsmede door middel van aankondigingen op de Het Veem Theater website, via de Het Veem Theater (digitale) nieuwsbrief en de Het Veem Theater Facebook pagina. We hebben onze samenwerking met Last Minute Ticket Shop voortgezet, wat Het Veem Theater zichtbaar maakt voor een breder publiek en hen de kans geeft om onze voorstellingen voor een gereduceerd tarief te bezoeken. In 2013 wisten we nieuw publiek te bereiken via dit kanaal. Ook is het beleid gecontinueerd dat Het Veem Theater regelmatig zichtbaar is in de Uitlijst die in de Volkskrant, Trouw en Het Parool wordt geplaatst. In de al genoemde advertenties in de Groene Amsterdammer en Theatermaker, wordt op structurele basis ons programma gepubliceerd.


27/34

In 2013 zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met Subbacultcha! magazine. We plaatsen regelmatig advertenties in hun gedrukte maandagenda, op hun website en zijn in gesprek over het plaatsen van redactionele artikelen over onze kunstenaars en hun werk in hun magazine. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 2013 Het Veem Theater had in 2013 het doel om 6 producties te maken, 6 zogenaamde Huisevenementen, 6 zogenaamde Mezze Talks, 4 projecten met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en 4 reprises. De Gemeente Amsterdam (activiteitenplan) en Het Fonds Podiumkunsten (prestatieverantwoording) hanteren verschillende invalshoeken. Wij voelen ons het best thuis bij de methodiek van de Gemeente Amsterdam. Het model dat door FPK wordt gebruikt, geeft onvoldoende weer wat Het Veem Theater doet.

Prestatieverantwoording / activiteitenplan Het Veem Theater 2013

aantal bebezeoker

voorstellingen

producties

WERKELIJK 2013 aantal bebezeoker

voorstellingen

GEMEENTE AMSTERDAM

producties

BEGROOT 2013

Podiumkunsten, producerend 1. nieuwe producties Eigen producties

0

Co-producties

6

5

2. Reprises

3

11

3. Voorstellingen In Amsterdam

30

1380

31

1274

In de rest van Nederland

13

975

9

1338

In het buitenland

22

2000

61

8448

4. Anders Huisevenementen

6

6

266

6

11

1296

Mezze Talk

6

6

120

5

5

91

Projecten met AHK

4

12

552

6

20

999

Totaal

25

89

5293

33

137

13446

5. Anders


28/34

Nieuwe productie

6

Reprise productie

4

3

Nieuwe co-productie

8

19

aantal bebezeoker

voorstellingen

producties

WERKELIJK 2013 aantal bebezeoker

voorstellingen

FONDS PODIUMKUNSTEN

producties

BEGROOT 2013

11

Reprise co-productie 3605 Noord

2

Oost

1

Midden West

2

Zuid

2

6

1142

Amsterdam (standplaats)

30

67

3660

Rotterdam

2

1

44

Den Haag

3

Utrecht

3

2

152

Buitenland

22

2440

61

8448

67

6045

137

13446

Totaal

18

33

Ten opzichte van de begroting kunnen we spreken van een verdubbeling van het aantal bezoekers in absolute zin. In Amsterdam is er sprake van een stijging 3507 bezoekers ten opzichte van de begrote 2318, een stijging van bijna 34%. In 2012 zette de gemeente Amsterdam vraagtekens bij het weggeven van vrijkaarten. Vrijkaarten zijn met ingang van 2013 afgeschaft en komen hoegenaamd niet meer voor. Activiteiten die vanwege hun aard vrij toegankelijk waren, zoals de Mezze Talks, een vast moment na afloop van een serie voorstellingen waarin reflectie en ontmoeting plaatsvindt, werden behouden. Terwijl het aantal producten weliswaar bedoeld minder was, lag het aantal uitvoeringen beduidend hoger, met name in het buitenland en dat gold ook voor Amsterdam. In (de rest van) Nederland is de markt voor experimentele voorstellingen als gevolg van de bezuinigingen en op safe spelende programmering van theaters in 2013 zeer klein geworden. Om een eigen afzetmarkt te creĂŤren brengt Het Veem Theater in 2014 een programmatische samenwerking tot stand met De Nieuwe Oost (Arnhem), productiehuis Rotterdam en Het Huis (Utrecht). De producties die Het Veem Theater in 2013 presenteerde geven, ondanks de beperkte


29/34

opdracht, blijk van de meest vooruitstrevende ontwikkelingen en inzicht in de huidige stand in het veld van de performance podiumkunsten in Nederland en Europa. De makers hebben verschillende achtergronden (mime, dans, interdisciplinair, beeldende kunst), zijn van verschillende generaties en maakten zowel onderzoekspresentaties als uitgekristalliseerde en publieksgerichte producties. Wat al onze producties bindt is de niet aflatende zoektocht van onze producties, kunstenaars, projecten en partners naar nieuwe vormen, ideeën en concepten in het domein van de hedendaagse performance kunst. In het budgetjaar 2013 heeft Het Veem Theater kwantitatief beter gepresteerd dan was voorgenomen. Daarom zijn de ambities en voornemens van Het Veem Theater ruimschoots gehaald. Het bezettingspercentage gedurende dit jaar is sterk verbeterd. Niettegenstaande blijven onze inspanningen om een betrokken publiek aan ons te binden onveranderd hoog. Ondanks een beperkt budget, blijft de groei van de internationale spreiding uitbundig, met een zichtbare proportionele toename van de publiekscijfers per voorstelling in 2013. Buiten de eigen standplaats en theater overschreed Het Veem Theater producties ruimschoots het voorgenomen bezoekersaantal. Het totaal aantal activiteiten in 2013 overstijgt dat van het beleidsplan. Toegenomen zijn internationale tournees, toegenomen zijn ook het aantal locale en internationale coproducenten. Banden met de lokale partners werden uitgebreid en versterkt. De gemiddelde zaalbezetting bij de voorstellingen in Amsterdam steeg naar ruim 70% (in vergelijking met 40% in 2012). PERSONEEL EN ORGANISATIE In 2013 vonden wijzigingen in het personeelsbestand plaats. - Artistiek / algemeen directeur (0.8 FTE) Bojana Mladenović - Zakelijke leiding (0.4 FTE) Michel Bezem - Coördinator theatertechniek en publieksonthaal (0.6 FTE) Stefan Mirck - Coördinator productie en publiciteit (1 FTE) Stephanie Lühn - Secretariaat en ondersteuning (0.4 FTE) Gwenda de Marie - Huishoudelijk medewerker (0.1 FTE) Wilma Spaan - Schrijver en redacteur (0.2 FTE) Nienke Scholts (per 1 maart 2013) - Zowel op de afdeling techniek als de afdeling productie zijn met regelmaat extra medewer kers ingezet, voornamelijk op de momenten dat veel activiteiten tegelijk plaatsvonden. De directie van Het Veem Theater houdt functioneringsgesprekken met de medewerkers en biedt indien gewenst scholing aan, die (deels) uit het Scholingsfonds betaald wordt. CULTURAL GOVERNANCE De code Cultural Governance, waarin de normen voor goed bestuur zijn neergelegd, worden als zodanig nageleefd. Er is een profielschets voor de bestuurssamenstelling en er is een rooster van aftreden. Volgens de statuten wordt een bestuurslid voor de periode van drie jaar benoemd, waarna herbenoeming kan plaatsvinden. Er worden gemiddeld drie à vier bestuursvergaderingen per jaar gehouden, waarbij bestuur en directie aanwezig zijn. Het bestuur wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle relevante artistieke, financiële en organisatorische zaken. FINANCIËN In 2013 is een negatief resultaat behaald van € 16.556. In 2013 is een frictiekosten bijdrage opgenomen van het Ministerie van OCW waaruit afwikkelingskosten worden en zijn betaald en waaruit nog een aantal activiteiten mag


30/34

worden gefinancierd. Tevens zullen we deze middelen gedeeltelijk aanwenden voor het versterken van het eigen vermogen. De jaarrekening is opgesteld in relatie tot de bij aanvang van dit Kunstenplan 2013-2016 opgestelde (tweejaren FPK) vierjaren-begroting. 2013 wordt door ons gezien als een transitiejaar. Het Veem Theater moest zich per 1 januari 2013 van de ene op de andere dag omvormen tot een organisatie die de helft aan publieke middelen minder had en die, nu alle belangrijk posten niet meer bezet zag door een afdelingen, maar slechts - en dan ook nog in deeltijd - door ĂŠĂŠn persoon. Ondanks alle voorbereidingen was de omslag enorm en betekende het ook dat contracten en overeenkomsten voor instandhouding van Het Veem Theater, zoals onderhoudscontracten, het kaartverkoop systeem, verzekeringen en automatiseringskosten afgestemd moesten worden op de grootte van de nieuwe organisatie. Nog steeds worden deze groeiproblemen bij ons ervaren en ze zullen pas in de loop van 2014 volledig zijn ingedaald. Zo kunnen we nu ook constateren dat de financieringsbasis van Het Veem Theater aan de krappe kant is. We realiseerde ons dit al toen we in 2011 aanvroegen, maar de toekomst leek zo onzeker op dat moment dat we om een bescheiden bijdrage vroegen. Het is jammer dat een wakkere FPK Commissie dit niet direct corrigeerde en repareerde. Nu is de overhead van de organisatie (skeleton organisatie) eigenlijk al hoger dan de subsidie, hetgeen betekent dat we een deel van onze instandhoudingkosten al moeten betalen met flexibele middelen. Een oneigenlijke druk op een organisatie wiens opdracht het is met het meest kwetsbare deel van de kunsten bezig te zijn. Dit is zondermeer aanleiding voor budgettaire correcties in het volgende kunstenplan. We zoeken naar versterking van onze positie door samen te werken, gemeenschappelijke doelen en doelstellingen te omarmen en dat liefst in een internationale omgeving. Dit bewijst de steun van Europese projecten als Life Long Burning en Out of the Box, maar ook de ontwikkeling van een Performance Fund en Performance Platform. Tot slot constateren we dat allerlei fondsen en private partijen niet automatisch zitten te wachten op een organisatie als Het Veem Theater. Veel fondsen hebben de veranderingen in het financieren van de kunsten aangegrepen om hun eigen beleid te herzien. Deze herijking kost tijd, reden waarom wij in 2014 extra willen investeren in het ontwikkelen van nieuwe vruchtbare relaties met deze publieke en private marktpartijen. Wij zullen eigenheid moeten ontwikkelen om soms een beter alternatief te zijn, dan bijvoorbeeld het Rijksmuseum, dat inmiddels een afdeling heeft van ruim 20 man die zich bezighoudt met relatiebeheer, sponsoring en fondsenwerving.

HOOGTEPUNTEN 2013 Er was veel beweging in en rond ons huis in 2013. We zwaaiden choreograaf Diego Gil uit, zeer lang als associated artist met ons verbonden, die voor een vierjarige PhD studie aan de Concordia Universiteit van Montreal in Canada vertrok, en verwelkomden Lisa Vereertbrugghen als nieuwe maker. Ook de organisatie van Het Veem Theater veranderde in samenstelling. Michel Bezem werd aangesteld als zakelijk directeur en Nienke Scholts kwam het team versterken als schrijver en redacteur. 2013 was vooral een komen en gaan van een groeiend aantal bezoekers, toeschouwers, huisvrienden, nieuwsgierigen, die ons vonden en, steeds vaker, bleven. Allianties met verschillende partners creĂŤerde breder draagvlak. De conferentie BER-AMS-BXL bracht een groot deel van het (inter)nationale performance-veld voor drie dagen onder ons dak aan het begin van het seizoen. In oktober werd Performance Platform gelanceerd. Performance Platform is een website en app waarop publieksactiviteiten van


31/34

vier verschillende Amsterdamse organisaties worden aangekondigd: Het Veem Theater, NBprojects, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution en DasArts. Daarnaast wordt ook de aandacht gevestigd op een select aantal andere lokale en internationale performance-gerelateerde evenementen. Meer dan een gebruiksvriendelijke agenda, stippelt dit online platform routes uit door de stad en nodigt bezoekers uit tot het ontdekken van een heel palet aan instellingen waar performance(kunst) te zien is. Het 5-jarige Life Long Burning project ging van start, een netwerk waar Het Veem Theater onderdeel van is, en dat de transnationale ontwikkeling en mobiliteit van veelbelovende kunstenaars en dansprofessionals bevordert. Ook werd de basis gelegd voor Outside the Box, een project dat in 2014 in de praktijk zal worden gebracht. Outside the Box is een 1-jarige onderzoeksproject dat de huidige condities en leefomgeving van kunsthuizen bestudeerd en ermee experimenteert. Tijdens de reizen die onze producties door Europa maakten, werd de indruk die ze op hun publiek achterlieten meer dan eens met prijzen beloond. Bij de uitreiking van de Stuttgarter Tanz- Und Theaterpreis ging A Talk (Sudermann & Söderberg) naar huis met zowel de publieksprijs als de prijs voor ‘uitzonderlijke performance prestatie’, Gerro, Minos & Him (Simon Tanguy, Roger Sala Reyner en Aloun Marchal) werd beloond met de hoofdprijs in de categorie dans. In augustus won Rodrigo Sobarzo in het kader van [8:tension] in Wenen voor A P N E A de Publieksprijs. Hij werd gekozen door het danceWEBbers publiek; een internationaal netwerk van jonge talentvolle makers als hijzelf, die hiermee bijzondere waardering voor zijn werk uitspraken. Zhana Ivanova werd in 2013 genomineerd voor de long list van de Prix de Rome. Sarah van Lamsweerde verscheen in een mooi artikel over Three Portraits van Mirjam van der Linden in de Volkskrant, en veel andere producties kregen een recensie in de Theaterkrant.


32/34

Three Portraits – Volkskrant 15 oktober 2013


33/34

COLOFON HET BESTUUR: Voorzitter: Willy Smits Penningmeester: Mark Walraven Lid: Willem Velthoven (tot 1-10-2013) Lid: Gabriël Smeets Lid: Edgar Jager (met ingang van 1-10-2013) MEDEWERKERS VAN HET VEEM THEATER: Directeur: Bojana Mladenović Zakelijke leider: Michel Bezem Coördinator theatertechniek en publieksonthaal: Stefan Mirck Freelance medewerkers techniek: Erik Gramberg, Paul Schimmel Bastian Orth, Jeroen de Boer Pablo Fontdevila Coördinator productie en publiciteit: Stephanie Lühn Freelance productieleiders: Hanna van de Ven GR Ganshaw (velvet lee) Sjoerd Kelderman Grafisch ontwerp: Céline Wouters

ASSOCIATE ARTISTS: Alma Söderberg, Diego Gil, Janneke Raaphorst, Jolika Sudermann, Menno Vroon, Norberto Llopis Segarra, Rodrigo Sobarzo de Larraechea, Sarah van Lamsweerde, Simon Tanguy, Sudermann & Söderberg en Zhana Ivanova. PARTNERS: NL – langetermijn samenwerkingspartners Amsterdam Master of Choreography (AMCh), Mime opleiding, School voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, DasArts, NBprojects en Faculteit Theaterwetenschappen Universiteit Utrecht (UU). NL – ad-hoc samenwerkingspartners Lectoraat dans en theater (de Theaterschool), de Brakke Grond, Frascati, Moderne Theaterdansopleiding (MTD), Goethe Institut Amsterdam, De Appel, A.P.E (art projects era) Rotterdam, Het Stedelijk Museum, Witte de With Center for Contemporary Art, Jan van Eyck Academie Maastricht en Stichting Tre Tigri. INT – structurele samenwerkingspartners zeitraumexit Mannheim e.V., Forum Freies Theater (FFT) Düsseldorf, Life Long Burning EU Netwerk: workspacebrussels, 4Culture, CCN Montpellier, Cullberg Ballet, danceWEB, Lokomotiva, Station, Tala Dance Center, Uferstudios, Ultima Vez en Workshop Foundation.

Salarisadminstratie: Administratiekantoor Van Mierloo, Zaandam

INT – incidentele samenwerkingspartners Tanzfabrik Berlijn, HZT Berlijn, wpZimmer Antwerpen, Dance4 Nottingham, apap - advancing performing arts project, Dampfzentrale Bern, BUDA Kortrijk, Grand Theatre Groningen, Kanuti Gildi SAAL, Komuna//warszawa en atw Instituut voor toegepaste theaterwetenschappen Giessen

Huishoudelijk medewerker: Wilma Spaan

Structurele subsidiënten:

Stage: Ida Petersen

Fonds Podiumkunsten Gemeente Amsterdam

Secretariaat en Ondersteuning: Gwenda de Marie Schrijver en redacteur: Nienke Scholts (met ingang van 1-3-2013)


34/34

(Fonds) bijdragen: Life Long Burning (LLB) project, ondersteund door het Culturele Programma van de Europese Unie. Outside the Box project, ondersteund door Kulturstiftung des Bundes. WE HEBBEN MET VOLGENDE GASTEN SAMENGEWERKT: Aloun Marchal, Andrew Fremont-Smith, Orla Barry, Derrick Devine, Marcus Lamb, Einat Tucman, Jan Fedinger, Marijke Hoogenboom, Piet Menu, Tom Rummens, Gabriël Smeets, Jeroen Fabius, Barbara van Lindt, Loes van der Pligt, Bojan Djordjev, Eva Fotiadi, Konstantina Georgelou, Manolis Tsipos, Natassa Siouzouli, Vassilis Noulas, Andrea Bozić, Julia Willms, Marten Spångberg, Janez Jansa, Connor Schumacher, Sandrina Lindgren, Katerina Dietzova, Katja Heitmann, Rune Peitersen, Michiel van Iersel, Sigrid Merx, Julia Chrysostallis, Alexander Karschnia, Hilde Labadie, Dwayne Toemere, Esther Snelder, Judith Hazeleger, Fleur van Muiswinkel, Rosie Heinrich, Ruth Beale, Nicole Bachmann, Mercedes Azpilicueta, Tight Jans +2 / Jasiek Mischke, Pablo Fontdevila, Igor Dobričić, Tian Rotteveel, Noha Ramadan, Ayara Hernández, Alex Zakkas, John The Houseband, Jan Zoet, Nik Haffner, Theo Van Rompay, Dr Pascal Gielen, Florian Wüst, Leen De Spiegelaere, Delphine Hesters, Claudia Feest, Charlotte Vandevyver, Barbara Raes, Aenne Quiñones, Mark Fisher, Ana Vujanović, Lonneke van der Velden, Elke Van Campenhout, Adva Zakai, Juan Gabriel Harcha, Miriam Jakob, Cinira Macedo, Kareth Schaffer, Enrico Ticconi, Julian Weber, Asaf Aharonson, Felix Classen, Marie Hiller, Renen Itzhaki, Maija Karhunen, Julia Kreutzer, Anna Lena Lehr, Ana Laura Lozza, Cinira Macedo, Tabea Xenia Magyar, Désirée Meul, Lea Moro, Ginevra Panzetti, Anna Posch, Annegret Schalke, Kareth Schaffer, Verena Sepp, Stefan Stock, Enrico Ticconi, Emma Tricard, Laura Unger, Nir Vidan, Julian Weber, Max Stelzl, Alma Söderberg, Dennis Deter, Melkorka

Sigridur Magnusdottir, Anja Müller, Hendrik Willekens, Roger Sala Reyner, Tashi Iwaoka, Marianne Langenegger, Nat Miller, Mariangela Tinelli, Sonja Jokiniemi, Daniëlle van Vree, Arie Bults, Paul Schimmel, Michiel Pijpe, Brian McKenna, Piet-Jan van Rossum, Sieger Baljon, Indra Cauwels, Nina Fokker, Eva Kijlstra, Julie Solberg, Sus Verbruggen, Sanne de Wit, Karen Røise Kielland (Blood for Roses), Felix Weigand, Christina Hauge, Christina Ciupke, Ayşe Orhon, Litó Walkey, Catherine Somzé, Gerrit Oorthuys, Vesna Manojlovic, Mieke van Heeswijk, Patrick Healy, Olga Tsvetkova, Esther Arribas, Lisa Vereertbrugghen, Sher Doruff, Angelina Georgieva, Marialena Marouda, Tom Engels en Cecilia Vallejos. Foto’s: Ania Harre, Hanne Nijhuis, Jan Peter van Popta, Stephan van Hesteren, Nellie de Boer, Sanne Peper, Ernst van Deursen, Heidi Vogels en Oliver Paul. Samenstelling: Bojana Mladenović, Michel Bezem, Nienke Scholts en Stephanie Lühn. Grafisch ontwerp: Céline Wouters Amsterdam, maart 2014

Profile for Veem House

Jaarverslag Veem 2013  

Jaarverslag Veem 2013  

Profile for veemhouse
Advertisement