Page 1

produkt Informacija o kompaktnom plameniku

Tako seThermo danas loŞi Weishaupt Condens-A (bis 15/25 kW) Weishaupt uljni plamenik WL5 (16,5 – 55 kW )


Vatra i plamen za kakvoću Naš motiv je tehnička prednost koja nas je u zadnjih više od 50 godina pokretala za postavljanje novih mjerila u struci. U vlastitom Weishaupt centru za istraživanje i razvoj radi se permanentno na novim otkrićima i optimiranju svih uređaja, postrojenja i sustava. Odgovornost za razvoj sustava izgaranja, preko izrade zakonske osnovice zajednički cilj je za izgaranja koja stalno proizvode manje štetnih tvari, stalno štede više energije i time razumno povezuju ekologiju i ekonomiju.

2

Mi ne investiramo samo u razvoj i tehniku nego obrađujemo najbolje sirovine sa modernim strojevima i provodimo savjesnu kontrolu kvalitete. Weishaupt plamenici važe kod stručnjaka i korisnika kao pouzdani dugovječni napredni i trajni plamenici uz čuvanje okoliča u što smo se već milion puta uvjerili u praksi. To potvrđuju i brojna priznanja kroz nagrade za dizajn i inovativnost. U vlastitim visoko modernim proizvodnim pogonima u Schwendiju proizvodi se dnevno preko 600 plamenika.

Pri tome se svaki pojedini plamenik provjerava na svoju mehaničku i električku djelotvornost. Zajedništvo visoke tehnologije i djelotvornog sustava provjere i ispitivanja osiguravaju izrijekom Weishaupt-kvalitetu. Novi plamenik je trajno investicija u budućnost. Ona treba biti dobar omjer između troškova i koristi. Na kraju ipak odlučuje kvaliteta, tehnika i sigurnost kroz dugoročan napredak. Odluka za jedan Weishaupt plamenik je stoga sigurna investicija u budućnost.


Visoko modernizirani razvojni i proizvodni pogoni te sustav provjere i nadzora bez praznina osiguravaju izrijekom Weishaupt kvalitetu.

3


Elektronski uređaj za paljenje (W-ZG 01) Pokazni svornjak

Prirubnica plamenika

Plamena glava sa mješalištem, izvedbe Standard

Ventilatorsko kolo

Plamena glava s mješalištem, izvedbe 2LN

Vijak za podešavanje raspršne ploče

Pumpa za ulje sa magnetnim ventilom

Usisno kućište (s prigušenjem buke)

Digitalni programski sklop (W-FM 05)

Tipka deblokade sa signalnom lampicom

Motor plamenika

Poklopac

Crijeva za ulje

Kućište za podešavanje zraka s postavnim motorom


Promišljena tehnika– Weishaupt plamenik funkcionira jednostavno

Siguran električni spoj preko kodiranog utikača

Stanje rada i smetnji prikazije se preko LED-a u bojama

Radovi održavanja i servisiranja, zahvaljujuči preglednoj postavi, nisu nikakav problem.

Princip budućnosti Pouzdani, štedljivi i po cijeni povoljni: milion puta uspjeli Weishaupt kompaktni plamenici su rezultat bez- kompromisne usmjerenosti na kvalitetu i kupca. Tehnika se više desetljeća dalje razvijala i poboljšavala. Najmodernije metode proizvodnje i savjesna završna kontrola svih proizvoda osiguravaju izrijekom Weishauptkvalitetu. Tako Vi održavate svoju investiciju za budućnost.

Zaštita okoliša od početka Svi Weishaupt plamenici djeluju štedljivo sa gorivom i emisijama. Kod uljnih plamenika na raspolaganju je LowNOX - izvedba Kroz poseban princip mješališta ostvaruje se intenzivna recirkulacija gorivih plinova. Ovaj postupak omogućava primjereno dobre vrijednosti emisija.

Odličan servis Weishaupt ima u svijetu gusto postavljenu prodajno servisnu mrežu. Služba za kupce stoji neprekidno na raspolaganju. Optimalni uvjeti školovanja i obrazovanja u kući Weishaupt osiguravaju visoku razinu servisnih tehničara kako u vlastitim, Weishauptovim, tako i ugovornim servisima.

Provjerena kvaliteta Svi su plamenici ispitani od strane nezavisnog ispitnog mjesta i ispunjavaju slijedeće norme i EG-smjernice: • EN 267 • Smjernice za strojeve 98/37/EG • Elektromagnetsku kompatibilnost EMV 89/336/EWG • Smjernice za niski napon 73/23/EWG • Smjernice o iskoristivosti 92/42/EWG

Digitalno programsko upravljanje za sigurnost i komfor Svi Weishaupt W-plamenici su serijski opremljeni digitalnim programskim sklopom. Pojedine se funkcije plamenika upravljaju i nadziru preko snažnih mikroprocesora. Slijedno tome: Weishaupt W-plamenici su komforni, precizni i sigurni. Jedan ugodan popratni efekt je posebno povoljan odnos cijene i snage. Digitalni programski sklop dodatno nudi mogućnost priključka preko integriranog eBUS-a na druge sustave komuniciranja. Stručnjak tako može nadzirati tijek djelovanja i kod smetnji očitati dijagnozu kvara.

Weishaupt plamenici su kompletno opremljeni

5


Tehnika koja učvršćuje povjerenje Već kod skidanja poklopca plamenika optički je utisak zadivljujući. Svi sastavni dijelovi su pregledno složeni i elektro utični spojevi su nezamjenjivo jasni. Odgovarajuće jednostavan je i pristup komponentama za radove održavanja i servisa. Tehnika stvara utisak povjerenja jer je tipično Weishauptova.

Weishaupt sustav zatvaranja sapnice Svi grijani WL5-plamenici opremljeni su Weishaupt sustavom zatvaranja sapnice. On jamči nepropusno zatvaranje ulja u fazi zagrijavanja nosača sapnice i smanjuje naknadno kapanje loživog ulja nakon isključenja plamenika.

Plamenik sa predgrijavanjem ulja Uljni plamenik u izvedbi H opremljen je predgrijačem ulja. Time je i kod najmanje snage postignuta stabilnost plamena.

Usisno kućite s priguenjem buke Poprečno postavljeno kolo ventilatora je na usisnoj strani posebno prigueno protiv buke. Rad ovih plamenika je zbog toga posebno tih.

Plamenik u položaju za održavanje omogućava jednostavan pristup do mjealšišta

6

Elektronski upravljana zaklopka zraka Elektronski upravljana zaklopka zraka se zatvara kod stajanja i time smanjuje hlađenje ložišta. Položaj servisiranja i održavanja Posebnim držačem može se plamenik postaviti u položaj za servis i održavanje Radovi na mješalitu ili na plameniku se tako mogu obaviti jednostavno i udobno.


Sapnište sa predgrijačem ulja

Klip ventila

Rasteretni vod ulja

Filtar

Sapnica

Brzo zatvarajući ventil

Weishauptov sustav zatvaranja sapništa

Zvučno prigušeno usisno kuċište

Elektronski upravljana zaklopka zraka

Poklopac kuċišta s dijelovima u servisnom položaju: jednostavan pristup do ventilatorskog kola

7


Max Weishaupt GmbH D-88475 Schwendi Telefon (0 73 53) 8 30 Telefax (0 73 53) 8 33 58 www.weishaupt.de WEISHAUPT-ZAGREB d.o.o. Telefon (01) 365 50 73 Telefaks (01) 365 50 75 HR-100000 Zagreb, Drvinje 61 Tisak br. 83205218, veljača 2010 Tiskano u Njemačkoj Zadržavamo pravo svih izmjena. Pretisak zabranjen.

Tehnički podaci Plamenik tip

Izvedba

Vrsta regulacije

Težine

Snaga

Protok ulja

Narudžbeni.broj.

jednostupanjski bez postavnog pogona

11,0 kg

21,5 – 40 kW

1,8 – 3,4 kg/h

241 051 21

jednostupanjski s postavnim pogonom

11,0 kg

21,5 – 40 kW

1,8 – 3,4 kg/h

241 051 20

H

jednostupanjski s predgrijavanjem bez post. pogona

11,0 kg

16,5 – 40 kW

1,4 – 3,4 kg/h

242 051 21

H

jednostupanjski s predgrijavanjem i post. pogononom

11,0 kg

16,5 – 40 kW

1,4 – 3,4 kg/h

242 051 20

jednostupanjski bez postavnog pogona

11,0 kg

25,0 – 55 kW

2,1 – 4,6 kg/h

241 051 31

jednostupanjski s postavnim pogonom

11,0 kg

25,0 – 55 kW

2,1 – 4,6 kg/h

241 051 30

jednostupanjski s predgrijavanjem i post. pogononom

11,5 kg

16,5 – 37 kW

1,4 – 3,1 kg/h

242 051 25

Uljni plamenik za EL-loživo ulje WL5/1-B

WL5/1-B

WL5/2-B

WL5/1-B

H-2LN

Radno polje WL5 mbar Tip plamenika

216

292

WL5/2-B WL5/1-B-H 2LN

90 154

20 6-231

WL5/1-B WL5/1-B-H 0,6 0,4 0,2

LNdodatak glave za LN ¿

308

135

0

130 –150 110

40

50

60

143

–0,4 kW 0 10 20 30 ¿ pri odobrenju po LRV: snaga 19 kW

286

–0,2

30 (Posebne izvedbe vidi cjenik)

Mjere u mm

Weishaupt je i više. Weishaupt nije samo svjetski poznati vodeći proizvođač plamenika, nego i priznata adresa za visoko vrijedne i učinkovite sustave grijanja.

Kompaktna centrala za grijanje Weishaupt Thermo Unit

Weishaupt plamenici i sustavi grijanja mogu se dobiti kod dobrih dobavljačainstalatera opreme grijanja, koji poznaju Weishaupt proizvode i perfektno ih mogu isporučiti, montirati i održavati.

Plinski kondenzacijski uređaj Weishaupt Thermo Condens

Weishaupt sunčani kolektor , montaža u krov

45$

8

M

/2052-HR-02-10  

http://www.luk.ba/files/docs/plamenici/weishaupt/2052-HR-02-10.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you