Page 1

GRUNDFOS ALPHA2 L

EEI za ALPHA2 L zadovoljava i premašuje zahtjeve EuP 2015 zakonodavstva.

ALPHA2 L

ENERGETSKA EFIKASNOST ZA SVAČIJI DŽEP

ALPHA2 L je isplativa, a ipak visokoefikasna cirkulaciona pumpa. Pouzdana pumpa udovoljava strogim EuP zahtjevima te je idealan izbor u primjenama u kojima smo, do sada, koristili UPS pumpu.

ALPHA2 L:

TEHNIČKI PODACI

• t emelji se na dokazanoj ALPHA2 s više od 3 miliona prodanih jedinica

Napon napajanja: Protok, Q max: Temperatura tekućine: Pritisak u sistemu, Pmax: Raspon snage: Temperatura okoline: EEI: Klasa zaštite: Klasa izolacije:

• s manjuje potrošnju energije do 80% u usporedbi sa standardnim pumpama • k oristi samo 81 kWh godišnje (na temelju standardne kuće od 150 m2 sa 6840 sati grijanja godišnje) • pogodna je za sve vrste grijanja - radijatorsko ili podno.

1 x 230 V – 50/60 Hz 2.4 m3/h +2° C do +110° C (TF 110) 1.0 MPa/10 bara 5-45 W 0° C do +40° C ≤ 0.23 IP 42 F

RADNE KRIVE ALPHA2 L XX-40 p [kPa]

ALPHA2 L XX-60 p [kPa] 60

H [m]

40

4

30

3

20

2

10

1

0

0

7 5

4

2

1 0.0

P1 [W] 25

6

0.2

0.0

0.4

0.6

0.1

0.8

1.0

0.2

1.2

7

6

1.6

0.4

20 15

1.4

0.3

1.8

5

2.0

0.5

4

10

3 2.2

Q [l/s]

3

5

40

4

30

3

20

2

10

1

0

0

7 6 5

4

0.0

0.2

P1 0.0 [W] 50

0.4

0.6

0.1

0.8 0.2

1.0

1.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.8

2.0

2.2

2.2

2.4

0.6

2.6 0.7

2.8

Q [m³/h]

0.0

Q [m³/h]

0.8

Q [l/s]

0.2

0.4

0.6

0.8

2 4

5

10 1.6

2.0

3

20

1.4

1.8 0.5

6 1

0 0.2

1.6

0.4

7

30

0 0.0

1.4

0.3

3

2

1

40

1

5

50

Q [m³/h]

0.6

2

H [m] 6

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

Q [m³/h]

1. Kriva konstantne brzine 1  2. Kriva konstantne brzine 2  3. Kriva konstantne brzine 3  4. Niska kriva proporcionalnog pritiska  5. Visoka kriva proporcionalnog pritiska  6. Niska kriva konstantnog diferencijalnog pritiska  7. Visoka kriva konstantnog diferencijalnog pritiska


ALPHA2 L

DETALJNIJE

Sve je pod kontrolom

Način rada konstantnim pritiskom

• 7 -dijelni zaslon omogućuje jednostavan pregled svega što se događa u pumpi

• P  umpa održava konstantan pritisak bez obzira na protok • O  dličan izbor načina rada za podno grijanje i sisteme s niskim varijacijama protoka

Način rada proporcionalnim pritiskom • A  ko je odabran način rada proporcionalnim pritiskom, diferencijalni pritisak varira proporcionalno sa protokom, tj. veći protok znači veći diferencijalni pritisak

Jednostavno rukovanje

• P  roporcionalni pritisak je odličan izbor za sisteme sa velikom varijacijom protoka

• Intuitivni rad na jedan dodir omogućuje jednostavan odabir načina rada

• Kriva proporcionalnog pritiska (visoka i niska)

98511157/0913

• Krive konstantnog pritiska (niske i visoke)

• P  oboljšani ALPHA2 čep čini električne instalacije jednostavnijima nego ikada prije

• T  ri načina rada konstantnom brzinom za primjene sa konstantnim protokom

TIPOVI I DIMENZIJE Tip pumpe

≤EEI

Dimenzije (mm)

Izolacijske obloge Broj (komplet) proizvoda

L1

B1

B2

B3

B4

H1

H2

H3

G

ALPHA2 L 15-40 130 1x230V 50Hz 6H

0.23

130

78

78

46

49

27

129

58

1

505821

ALPHA2 L 15-50 130 1x230V 50Hz 6H

0.23

130

78

78

46

49

27

129

58

1

505821

98288721

ALPHA2 L 15-60 130 1x230V 50Hz 6H

0.23

130

78

78

46

49

27

129

58

1

505821

96984037

ALPHA2 L 20-40 130 1x230V 50Hz 6H

0.23

130

78

78

46

49

27

129

58

505821

98288722

ALPHA2 L 20-50 130 1x230V 50Hz 6H

0.23

130

78

78

46

49

28

129

58

505821

98288723

ALPHA2 L 20-60 130 1x230V 50Hz 6H

0.23

130

78

78

46

49

27

129

58

505821

98288724

ALPHA2 L 25-40 180 1x230V 50Hz 6H

0.23

180

78

78

46

48

26

127

81

505821

95047562

ALPHA2 L 25-40 130 1x230V 50Hz 6H

0.23

130

78

78

46

49

27

129

79

505821

95047561

ALPHA2 L 25-50 130 1x230V 50Hz 6H

0.23

130

77

78

46

49

27

129

79

505821

98288726

ALPHA2 L 25-50 180 1x230V 50Hz 6H

0.23

180

78

77

47

48

26

127

81

505821

98124072

ALPHA2 L 25-60 130 1x230V 50Hz 6H

0.23

130

77

78

46

49

27

129

79

505821

95047563

ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H

0.23

180

78

77

47

48

26

127

81

505821

95047564

ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz 6H

0.23

180

78

78

47

48

26

127

81

2

505821

95047565

ALPHA2 L 32-50 180 1x230V 50Hz 6H

0.23

180

78

77

47

48

26

127

81

2

505821

98288729

ALPHA2 L 32-60 180 1x230V 50Hz 6H

0.23

180

78

77

47

48

26

127

81

2

505821

95047566

ALPHA2 L je takođe dostupna u varijanti sa kućištem od nehrđajućeg čelika i sa mogućnošću odzračivanja.

GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Predstavništvo u BIH Zmaja od Bosne 7-7A, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina www.ba.grundfos.com

95047560

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Jednostavno povezivanje

Način rada konstantnom brzinom

114847 grundfos alpha2l leaflet ok bih  

http://www.luk.ba/files/docs/oprema/grunfos/114847_Grundfos_Alpha2L_leaflet_ok_BIH.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you