Page 1

Tehnička dokumentacija Radijalni ventilator WPA 140

M PLUS M Frąszczak M. Kruk E. Sp. J. Oblaczkowo 148, 62-300 Września Tel. 061/437-49-20, Fax 437-49-22 www.mplusm.com.pl ZA PRAVE MAJSTORE


1. Tehnički podaci Tip motora: Max kompresija: Max korisni efekat: Brzina obrtaja: Potrošnja snage:

RF2C-140/059 K172 355 Pa 395 m3/h 1350 obr/min 100 W

2. Konstrukcija

Ventilator se sastoji od dva dijela aluminijske obloge na kojoj je pričvršćen motor sa vanjskim rotorom. Ulazni otvor je zaštićen mrežom. Izlazni otvor završava se prirubnicom sa otvorima za pričvršćenje.

3. Namjena

Ventilator je namijenjen za ubacivanje zraka u ložišta kotlova centralnog grijanja. Može se takođe koristiti za opštu ventilaciju prostorija i tehnoloških uređaja. Može raditi na temperaturi okoline od 0°C do +40°C.

4. Montaža ventilatora

Zahvaljući čvrstom kućištu ventilator se može montirati direktno na izlaznom vodu ili uz tehnološki uređaj pomoću priključne prirubnice vijcima M5 ili M6. NAPOMENA! Nakon montaže pristup rotirajućem dijelu ventilatora nije dozvoljen.

5. Električna instalacija

Pogon ventilatora predstavlja jednofazni indukcioni motor tipa RF2C-140/059 K172 sa radnim kondenzatorom 2 µF. Priključni provodnik treba da ima presjek 3 x 0,75 mm2. Priključenje na mrežu treba povjeriti kvalifikovanom električaru koji posjeduje važeće ovlaštenje.

6.Eksploatacija

Prije pokretanja ventilatora potrebno je provjeriti njegovo tehničko stanje, a eventualne nedostatke ukloniti. Za obezbjeđenje rada bez kvarova po isteku garantnog roka potrebno je jednom godišnje prekontrolisati: stanje ležajeva, stanje električne instalacije i očistiti lopatice rotora i mrežu ventilatora. U skladu sa propisima zakona od 29. jula 2005 god. o dotrajaloj električnoj i elektronskoj opremi zabranjeno je ostavljanje, uključujući i drugi otpad, dotrajale opreme na mjestu označenom simbolom precrtane korpe. Korisnik koji hoće da se riješi proizvoda obavezan je da preda dotrajalu elektronsku ili električnu opremu na mjesto gdje se prikuplja dotrajala oprema. Gore pomenute zakonske obaveze uvedene su u cilju ograničenja količine otpada nastalih od dotrajale električne i elektronske opreme i osiguranja odgovarajućeg nivoa prikupljanja, upotrebljivog materijala i reciklaže dotrajale opreme. Pravilna realizacija tih obaveza je od značaja pogotovu u slučaju kada se u dotrajaloj opremi nalaze opasni sastojci koji imaju negativni uticaj posebno na sredinu i zdravlje ljudi. Masa ventilatora WPA 140: 2,60 kg

7.Sigurnosni propisi * Električnu instalaciju treba izvesti u skladu sa važećim propisima i principima sigurnosti. * Ventilator nije prilagođen za rad u prašnjavoj atmosferi, u pari, atmosferi plinova koji nagrizaju i eksplozivnih plinova. * Bilo kakve radove vezane za ventilator mogu vršiti samo, uz isključenje sa električne mreže, visokokvalifikovani radnici. * Ventilator mora biti pričvršćen na način koji onemogućava pristup rotirajućem dijelu.

2 ZADOVOLJSTVO ZAGARANTOVANO


GARANTNI LIST Tip ventilatora: WPA 140

Pečat proizvođača:

Tip motora: RF2C-140/059 K172

Datum proizvodnje:

Datum popravka:

Datum prodaje:

Obim popravka:

Potpis:

Zabilješke:

3 ZA PRAVE MAJSTORE


Važno! Uslovi garancije: 1. Proizvođač firma „M PLUS M” garantuje dobar kvalitet i pravilan rad ventilatora koji se eksploatiše u skladu sa uslovima definisanim u DTR (Tehničko-pogonska dokumentacija). 2. Garantni period iznosi 2 godine od datuma kupovine, ali ne duže od 3 godine od datuma proizvodnje. 3. Proizvođač se obavezuje da besplatno izvršiti garantni popravak u roku od 14 dana od datuma dostavljanja robe sa greškom u sjedište firme „M PLUS M”. 4. Proizvođač vraća troškove isporuke reklamiranog ventilatora putem Poljske pošte, običnom pošiljkom. 5. Nakon dva neefikasna popravka na zahtjev naručioca „garant” se obavezuje da će zamijeniti ventilator novim. 6. Druga prava naručioca i garanta reguliše čl. 577 do 581 Građanskog kodeksa. 7. Gubitak garancije nastupa u slučaju: - neusklađenosti sa uputstvom priključenja i upotrebe ventilatora, - mehaničkog oštećenja krivicom korisnika, - dostave radi popravka ventilatora u nekompletnom stanju ili koji ima tragove popravake i prerade. 8. Garantni list bez pečata i datuma prodaje, te sa popravkama izvršenim od strane neovlaštenih osoba je nevažeći. Preduzeće LUK d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netačnosti u ovoj knjižici nastale štamparskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju preduzeće zadržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Poslovnica Sarajevo Grbavica Zagrebačka 4D tel: 033 665 600 www.luk.ba

Poslovnica Sarajevo Stup Pijačna 14C tel: 033 777 800 www.luk.ba

Poslovnica Visoko

Arnautovičko polje b.b. tel: 032 731 090 www.luk.ba

Poslovnica Brčko

Poslovnica Tuzla

Poslovnica Banja Luka

Poslovnica Mostar

Banjalučka 23 tel: 049 230 420 www.luk.ba

XVIII hrvatske brigade 25 tel: 035 290 117 www.luk.ba

Branka Popović b.b. tel: 051 310 300 www.luk.ba

Rodočkih branitelja 2A tel: 036 352 666 www.luk.ba

Defro%20radijalni%20ventilator%20uputstvo 2  

http://www.luk.ba/files/docs/kotlovi_i_plinski_bojleri/defro/DEFRO%20Radijalni%20ventilator%20UPUTSTVO_2.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you