Page 1

Gospodinjstvo DELOVNI ZVEZEK

Marina Svečko Francka Lovšin Kozina


4 Ljudje imamo

različne potrebe

Kako plačujemo?.................................. 36 Evro je denarna valuta v državah Evropske unije...................................... 37 Za kaj vse porabljamo denar?............... 38 Bodi preudaren potrošnik.................... 39 Sodobni načini plačevanja.................... 40 Načrtovanje v gospodinjstvu Nakupovalni center.............................. 41 Nekaj osnovnih stvari, ki jih ................ 42 moramo, kot potrošniki, poznati.......... 44 Oglaševanje.......................................... 45

35


Kako

plačujemo?

Denar potrebujemo, da lahko kupujemo dobrine in plačujemo storitve, ki so potrebne za naše vsakdanje življenje. Dopolni povedi ob slikah. Naštej nekaj nujnih potreb, za katere potrebujemo denar: Naštej nekaj manj nujnih potreb, za katere potrebujemo denar: Naštej nekaj storitev, ki jih moramo plačati: Plačujemo lahko z Kadar plačujemo z gotovino pravimo, da je to plačevanje. Plačujemo lahko s Zakaj moramo sproti voditi izdatke in prejemke v družinskem gospodinjstvu?

Katere storitve nam ponuja banka? Katere storitve nam ponuja pošta? V državah Evropske unije je plačilno sredstvo denar z imenom

.

V ZDA plačujejo z

.

Na Japonskem uporabljajo . Poznaš še katero vrsto denarja?

36 Z denarjem ravnajmo preudarno

Z denarjem moramo ravnati preudarno. Razmisli in zapiši, kako živijo ljudje, ki nimajo dovolj denarja za vsakodnevno življenje.


Evro je denarna valuta v državah Evropske unije Dopolni spodnje povedi. Opiši, kakšno pot prehodimo do takrat, ko začnemo sami služiti svoj denar.

Kako ravnamo, ko dvigujemo denar na bankomatu?

Razmisli in zapiši, zakaj po svetu veliko ljudi živi v revščini.

Zapiši, od kod dobiš žepnino.

Kako ravnaš s svojo žepnino?

Kako jim lahko pomagamo tisti, ki ne občutimo pomanjkanja?

Blagovna menjava Kako poteka blagovna menjava v današnjih dneh?

Naštej igre na srečo, ki jih poznaš. Če boš rešil to nalogo, boš izvedel, kakšne možnosti ima posameznik, ki je kupil srečko, za žrebanje dobitka, vrednega 5000 EUR. Srečke za žrebanje je kupilo 10000 ljudi. Srečke so prodajali po 5 EUR. Koliko EUR je organizator žrebanja zaslužil s prodajo srečk? Zakaj je verjetnost, da bo lastnik srečke zadel na lotu, zelo majhna?

37


Za kaj vse porabljamo denar? Denar omogoča nakup in prodajo. Ko kupimo izdelek, svoj denar zamenjamo zanj. Nasprotno pa trgovec izdelek, ki ti ga proda, zamenja za tvoj denar. Z njim si lahko sam kupi izdelke, ki jih potrebuje ali si jih želi. Denar nam pomaga pri menjavi, zato mu pravimo menjalni posrednik. Ker z njim plačujemo, ga imenujemo tudi plačilno sredstvo. Primer: Frizer, ki nam je uredil pričesko, nam ni prodal nobenega izdelka. Kaj pa potem plačamo njemu? Z denarjem merimo vrednost izdelka. Cena nam pove, koliko je neki izdelek vreden. Z metrom merimo dolžino izdelka, s tehtanjem določimo njegovo težo, z denarjem pa njegovo vrednost. Zato pravimo, da je denar mera za vrednost.

Z denarjem pa lahko tudi varčujemo: kje in kako?

Denar lahko nalagamo v delnice. Delnica je potrdilo, da je nekdo lastnik delčka podjetja. Če je podjetje uspešno in ima dobiček, dobijo lastniki delnic izplačan dobiček ali dividendo. Če pa podjetje nima dobička, se vrednost delnic zmanjša, s tem pa tudi vrednost vloženega denarja. Razmisli: Ali se moraš, če hočeš poslovati z delnicami, dobro spoznati na borzna pravila?

Ali je poslovanje z delnicami tvegano? Zakaj?

Z denarjem lahko pomagamo drugim: ga posodimo ali podarimo.

38 Z denarjem ravnajmo preudarno


Načrtovanje v gospodinjstvu 1. Dopolni sliko. V prazne kvadratke ob sliki razporedi pojme: OSEBNI DOHODEK, POKOJNINA, NAGRADA, ENERGIJA, HRANA, ZABAVA, ŠPORT, OBLAČILA, POČITNICE. Z rdečo barvo zapiši pojme, ki predstavljajo PRIHODKE in z modro barvo pojme, ki predstavljajo ODHODKE. K vsakemu pojmu nariši sliko.

2. Razloži spodaj zapisane pojme prihodek (prejemek) odhodek (izdatek) pokojnina štipendija osebni dohodek varčevanje Zapiši, kaj pomeni beseda proračun.

41

Gospodinjstvo 5 - Delovni zvezek  

Avtorici: Marina Svečko, Francka Lovšin Kozina, DZS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you