Page 1

Gospodinjstvo

GOSPODINJSTVO

UČBENIK

Francka Lovšin Kozina Marina Svečko

UČBENIK

Gospodinjstvo

CENA: 14.50 EUR ISBN 978-961-02-0082-6

GOSPO 5 uč OPREMA.indd 1

7/20/10 3:00:29 PM


Z denarjem ravnajmo preudarno

4

V današnjem času lahko potrošnik izdelke in storitve plačuje na več načinov. Govorimo o gotovinskem in negotovinskem plačevanju. Prihodki/prejemki družine so omejeni. Dobimo jih iz različnih virov (plače, socialna pomoč, obresti od bančnih vlog, enkratni prejemki). Odhodki/izdatki nastanejo pri nakupu dobrin ali storitev, ki jih družina potrebuje. Člani družine morajo svoje želje uskladiti z denarjem, s katerim razpolaga družina.

KAZALO

Gospodinjstvo 28-49.indd 35

Oblike denarja ..............................................................................

36

Kakšno vlogo ima denar v našem življenju ........................

38

Oblikovanje družinskega proračuna .....................................

40

Varčne naložbe ...............................................................................

42

7/19/10 11:10:04 AM


Oblike denarja Kako so ljudje trgovali v preteklosti, v času, ko še niso poznali denarja? Takrat, ko ljudje bankovcev in kovancev še niso poznali, so najprej eno vrsto blaga zamenjevali za drugo vrsto blaga – temu načinu pravimo blagovna menjava. 1 1

2

10

Pozneje so vlogo denarja dobile različne stvari: školjke, sol, biseri, platno in podobno. Ker pa te dobrine niso trajne, so ljudje iskali druge rešitve. Kot denar so začeli uporabljati drage kovine (palice zlata). Pozneje so jih začeli tudi kovati. Vendar so kovanci povzročali težave, saj so bili težki. Vrednost kovanca je bila enaka teži in vrednosti kovine. Danes so kovanci iz manj dragocenih kovin, recimo iz bakra ali niklja. Sčasoma so ob trgovskih poteh začeli postavljati banke, v katerih so ljudje shranili svoj denar in zanj dobili potrdilo. Z njim so lahko denar v drugem kraju dvignili. Sčasoma se je oblikoval papirnati denar ali bankovci. Danes uporabljamo bankovce in kovance. V Sloveniji uporabljamo osem različnih evrskih kovancev. Vsi imajo evropsko stran – ta je enaka za vse članice Evropske unije. Na hrbtni strani kovancev pa imamo svoje nacionalne simbole.

Bankovce izdelujejo po posebnem postopku. Opremijo jih namreč z različnimi oznakami in zaščitami, da bi bilo ponarejanje nemogoče. Vsi bankovci imajo oznake za slepe in slabovidne.

Poglej si bankovce, jih obrni proti svetlobi in ugotovi, na kakšen način so zaščiteni?

36 Z denarjem ravnajmo preudarno

Gospodinjstvo 28-49.indd 36

7/19/10 11:10:06 AM


Poleg bankovcev in kovancev poznamo tudi knjižni denar. Starši dobijo plačo na svoj osebni račun, ki ga imajo odprtega pri določeni banki. Enako lahko tebi starši nakažejo denar s svojega računa na tvoj račun. Denar pa potem na bankomatu dvigneš ob pomoči plačilne kartice in PIN-kode. Ker s temi karticami lahko plačujemo, jim rečemo tudi kar plastični denar.

Pomembne novosti so možnost plačevanja prek spleta, plačevanje z elektronskim denarjem, z mobilnikom oziroma z moneto. Ob pomoči elektronskega poslovanja lahko kupujemo tudi v trgovinah, ki so zelo oddaljene od nas (npr. nakup knjige ali CD-ja v ZDA).

Primer nakupa prek spleta

31. oktober je svetovni dan varčevanja ime izdelka

cena izdelka

skupni znesek

različne možnosti plačila prek spleta

37

Gospodinjstvo 28-49.indd 37

7/19/10 11:10:35 AM


Kakšno vlogo ima denar v našem življenju Pri nas in v državah Evropske unije je vrednost denarja izražena v evrih. Če pa odpotujemo v Ameriko ali na Japonsko, moramo evre po menjalnem tečaju zamenjati v dolarje oziroma jene. Ljudje uporabljamo denar za zadovoljevanje svojih potreb. Tako npr. kupujemo različne izdelke (kruh) ali pa storitve (striženje pri frizerju). Kadar z denarjem kupimo štruco kruha in jo zamenjamo za določeno vsoto denarja, pravimo, da je denar menjalni posrednik. Za denar pravimo, da je plačilno sredstvo. Plačamo lahko stvari, za katere trenutno sami nimamo dovolj gotovine (denarja).

Denar je tudi mera vrednosti. Koliko je neki izdelek (storitev) vreden, nam pove njegova cena. Denar nam omogoča primerjanje vrednosti enakih izdelkov v različnih trgovinah (npr. mobilni telefon) ali pa primerjamo med seboj vrednost različnih izdelkov – npr. ceno zvezka in ceno flomastra. Primerjava cen nam pomaga, da svoj denar porabimo čim pametneje. Denar je lahko hranilec vrednosti. Pametno je, da del denarja prihranimo. Lahko ga položimo na varčevalni račun v banki. V normalnih gospodarskih razmerah bo ohranil svojo vrednost. Banka nas bo za varčevanje nagradila z obrestmi. Obresti so dodaten znesek denarja, ki ga bomo dobili na svoj račun po določenem času varčevanja. S prihranjenim denarjem lahko opravimo kakšen večji nakup. Kupimo recimo avto. V nekaterih bankah otroci, ki so varčevali, ob koncu leta poleg obresti prejmejo še dodatno nagrado. Denar ni pametno hraniti doma, saj to ni varno zaradi možnosti ropa, požara, potresa. Poleg tega smo prikrajšani za obresti.

38 Z denarjem ravnajmo preudarno

Gospodinjstvo 28-49.indd 38

7/19/10 11:10:39 AM


Načini plačevanja 1 Za plačilo kupljenega blaga lahko uporabimo gotovino. 2 Če za nakup potrebujemo večji znesek denarja, se lahko v banki dogovorimo za posojilo oziroma odobritev kredita. Z banko podpišemo kreditno pogodbo, s katero določimo vrednost posojila, čas in višino obrokov, ki jih bomo odplačevali. Ker nam banka denar posodi, ji moramo za izposojeni denar plačati nekaj denarja oziroma obresti.

3 Banko lahko s trajnikom oziroma trajnim nalogom pooblastimo, da ob določenem času plača naš obrok kredita ali redne izdatke (kot so račun za elektriko, telefon, vodo, snago itd.) z našega osebnega računa.

4 Plačujemo lahko tudi s plačilnimi karticami, ki nam omogočajo, da: – znesek nakupa poravnamo takoj, – plačamo z zamikom, – stroške nakupa poravnamo v več obrokih.

Položnice in druge obrazce izpolnjujemo čitljivo in s kemičnim pisalom.

39

Gospodinjstvo 28-49.indd 39

7/19/10 11:10:43 AM


Oblikovanje družinskega proračuna Prihodki/prejemki družine so omejeni. Družina jih dobi iz različnih virov (plača, socialna podpora ...). Odhodki/izdatki pa so povezani z nakupi izdelkov ali storitev, ki jih družina potrebuje.

Vsaka družina ima omejene prihodke in z njimi mora skrbno ravnati in jih razporejati. Le v redkih družinah si lahko vsi družinski člani izpolnijo prav vse želje.

PREJEMKI/PRIHODKI ● plača oziroma osebni dohodek staršev, ● socialna podpora, ● otroški dodatek, ● pokojnina ● osebni dohodki, avtorski honorar, plačilo za študentsko in dijaško delo, ● obresti od varčevanja, ● pokojnine, otroški dodatki, dediščine, priložnostni dobitki (npr. loto), ● štipendija

REDNI IZDATKI/ODHODKI ● hrana, pijača ● komunalne ● obleka, obutev, storitve (odvoz smeti) gorivo ● stanovanje in ● elektrika oprema ● voda ● najemnina ● plin ● telefon ● izobraževanje, ● različne kultura, šport naročnine ● kredit itd.

IZREDNI IZDATKI ● potovanja ● prenova hiše ali stanovanja ● večji nakupi

PRIHRANKI so namenjeni za večje nakupe ali pa so rezerva za nepričakovani dogodek

Razlike med prejemki in izdatki so lahko prihranki ali pa primanjkljaj. Denarni znesek, ki ga prejmemo, imenujemo prejemek (žepnina ...). Denarni znesek, ki ga porabimo, pa izdatek.

40 Z denarjem ravnajmo preudarno

Gospodinjstvo 28-49.indd 40

7/19/10 11:10:44 AM


Svoje finančno stanje bomo najlaže spremljali, če bomo izdatke in prejemke sproti zapisovali. V družini Senko je mama zabeležila naslednje podatke. Za vse nakupe je tudi shranila račune. JANUAR 3.1.–31.1. 2010 3. 1. 2010 5. 1. 2010

PREJEMEK

mamina plača

ZNESEK V EUR IZDATEK

9. 1. 2010 9. 1. 2010 10. 1. 2010 10. 1. 2010

31. 1. 2010

očetova plača

STANJE V EUR

880,00

6. 1. 2010 6. 1. 2010 6. 1. 2010 6. 1. 2010 6. 1. 2010 6. 1.2010 7. 1. 2010

8. 1. 2010 8. 1. 2010 8. 1. 2010

ZNESEK V EUR

1.278,00

hrana in pijača čevlji sin hrana elektrika voda in odvoz smeti telefon RTV kartice za GSM hrana in pijača šolska malica, kosilo stanovanjski kredit kredit za avto Plačilo porabe s plačilno kartice; december čistila hrana in pijača mama čevlji sestra: geotrikotnik, zvezek

200,00 32,00 100,00 65,50 32,00 38,00 33,00 40,00 255,80 56,00

880,00 680,00 648,00 548,00 482,50 450,50 412,50 379,50 339,50 113,70 57,70

54,50 125,00 200,00

1.281,00 1.156,00 956,00

60,00 27,50 45,00 15,00

890,00 862,50 617,50 602,00

Skupna poraba: 2.035,00

123,00 Ostalo = 123,00

Tabela nam omogoča jasen pregled nad porabo denarja. Ob koncu meseca lahko naše nakupe pregledamo in razmislimo, ali smo preudarno ravnali z denarjem. Na podlagi že pridobljenih izkušenj lahko naredimo finančni načrt porabe denarja v prihodnosti. Načrt lahko naredimo za eno leto, en mesec, teden. Iz načrta bo razvidno, kdaj in koliko denarja bomo potrebovali za določene večje potrebe. Z vestnim beleženjem in načrtovanjem se izognemo nepotrebnim finančnim težavam.

Družinski proračun torej pomeni načrt pridobivanja in porabe denarja v družinskem gospodinjstvu. Če se nam zgodi, da zaidemo v finančne težave, lahko pokličemo na pomoč finančnega svetovalca. Pomagal nam bo oblikovati družinski proračun ter nam predstavil ukrepe za varčevanje in poplačilo dolgov.

41

Gospodinjstvo 28-49.indd 41

7/19/10 11:10:51 AM


Varčne naložbe Prihranke lahko varčno naložimo tako, da kupimo:

zlato in srebro umetnine

hišo in zemljišče veliko vredne stare kovance ali znamke

staro pohištvo

S privarčevanim denarjem lahko kupimo delnice različnih podjetij. Če podjetja dobro poslujejo, lahko dobimo na koncu leta del dobička – dividende. Vrednost delnic se ves čas spreminja. Spremljamo jo lahko ob pomoči Tečajnice Ljubljanske borze.

Ljubljanska borza

Pred nakupom delnic lahko zanj pooblastimo strokovnjake – borzne posrednike ali finančne svetovalce – uslužbence različnih ustanov. Če podjetje, katerega delnice smo kupili, propade, lahko ostanemo brez denarja. Svoj denar lahko naložimo tudi v vzajemne sklade, kjer naš denar razpršijo med delnice več podjetij. Lahko se odločimo tudi za vezane vloge. Na svoj račun položimo večjo vsoto denarja in z njim določen čas – zanj se dogovorimo – ne moremo razpolagati, zato pa so obresti višje.

42 Z denarjem ravnajmo preudarno

Gospodinjstvo 28-49.indd 42

7/19/10 11:10:52 AM


Zakaj se večinoma odločamo za varčevanje v banki? Ali imaš svoj bančni račun in varčuješ? Denar, ki ti ga morda vsak mesec redno dajejo tvoji starši, je tvoj prejemek ali tvoja žepnina.

moji prejemki

izdatki

Razmisli, kaj so tvoji prejemki in kako boš denar porabil.

Ali vedno vse takoj porabiš? Naštej nekaj izdatkov, ki si jih imel ta mesec. Ali morda varčuješ za kak večji nakup?

PREVERI SVOJE ZNANJE 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10.

Naštej oblike denarja! Razloži trditev, da je denar menjalni posrednik! Naštej funkcije denarja! Kateri so najpogostejši odhodki v družini? Kako lahko družine naložijo denar, ki ga ne porabijo? Kakšna je razlika med gotovinskim in negotovinskim plačevanjem? Katere plačilne kartice, ki omogočajo takojšnje plačilo, poznaš? Naštej prednosti in pomanjkljivosti plačevanja s karticami! Ali v Nemčiji plačujejo z enakimi kovanci kot pri nas? V čem je razlika? Katero denarno enoto uporabljamo v državah Evropske unije?

BESEDNJAČEK elektronsko bančništvo – ob pomoči spleta banka svojim strankam omogoča lažji dostop do posameznih storitev, npr. vpogleda v stanje na osebnem računu, plačevanja računov itd. prejemki – vsota denarja, ki jo kdo prejme izdatki – vsota denarja, ki ga porabimo teledom – možnost poslovanja z banko prek telefona avtorski honorar – denarna sredstva, ki jih posameznik prejme za neko delo, npr. nekdo napiše pravljico, ki jo neka založba opremi, natisne in izda ter jo lahko otroci kupijo v knjigarni knjižni denar – denar na bančnih računih delnica – vrednostni papir, ga izda delniška družba dividenda – delež dobička, ki ga uspešno podjetje lahko izplača lastnikom delnic menjalni tečaj – tečaj, po katerem zamenjamo valuto ene države v valuto druge (npr. evre v hrvaške kune)

43

Gospodinjstvo 28-49.indd 43

7/19/10 11:10:56 AM

Gospodinjstvo 5 - učbenik  

Avtorici: Francka Lovšin Kozina, Marina Svečko, Izdala in založila: DZS, d. d.