Page 1

6 Marina Svečko Francka Lovšin Kozina

ŽIVIM IN JEM ZDRAVO Učbenik

za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole


6 Marina Svečko Francka Lovšin Kozina

ŽIVIM IN JEM ZDRAVO Učbenik

za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole


VSEBINA 1 BIVANJE IN OKOLJE Pravilno ravnanje z odpadki .............................................................................................. 6 Oznake, ki nam povedo, da je izdelek prijazen do okolja ............................................. 8 Oblike in vrste onesnaževanja okolja ............................................................................... 9 Viri energije in varčna uporaba ...................................................................................... 12 2 ZA ŽIVLJENJE POTREBUJEMO RAZLIČNE DOBRINE Nekatere dobrine proizvajamo ....................................................................................... 16 Storitve – dobrine, ki jih ne proizvajamo ...................................................................... 18 3 HRANA IN NJEN POMEN ZA ZDRAVJE Sestava živil ........................................................................................................................ 22 Hranilna vrednost živil..................................................................................................... 23 Pomen uravnotežene prehrane....................................................................................... 24 Varovalna prehrana in zaščitne snovi ............................................................................ 25 Označevanje živil .............................................................................................................. 26 4 HIGIENA PRI PREHRANI Priprava varne hrane ........................................................................................................ 30 Okužbe s hrano.................................................................................................................. 31 Alternativne oblike prehranjevanja ............................................................................... 32 5 TOPLOTNA OBDELAVA ŽIVIL Kuhanje............................................................................................................................... 36 Dušenje ............................................................................................................................... 37 Pečenje ................................................................................................................................ 38 Cvrenje ................................................................................................................................ 39 Pogrnjena miza .................................................................................................................. 40

3


Bivanje in okolje Ne glede na to, na katerem delu sveta živimo, vedno in povsod se moramo zavedati, da smo ljudje del naravnega okolja. S svojim ravnanjem hote ali nehote posegamo v naravo in jo spreminjamo, zato ker iščemo najugodnejše možnosti in načine za svoje bivanje. Zaradi tega je dobro vedeti, da moramo okolje varovati in z njim ravnati čim bolj skrbno. Za to lahko poskrbimo s preprostim in sprotnim početjem, tako da vsak posameznik varčuje z energijo, ločuje odpadke ter upošteva priporočila o varčnem ogrevanju in varčni uporabi pitne vode. O vsem tem gotovo že veliko veš, saj se o tem učiš že od prvega razreda naprej.

1

Pomisli, koliko odpadnega papirja zberete v šoli v eni sami zbiralni akciji! Več kot nas sodeluje pri takih akcijah ali pri skrbi za okolje na sploh, uspešnejši smo pri varovanju naravnega bivalnega okolja.

KAZALO Pravilno ravnanje z odpadki .................................... 6 Oznake, ki nam povedo, da je izdelek prijazen do okolja ................................................................. 8 Oblike in vrste onesnaževanja okolja......................... 9 Viri energije in varčna uporaba .............................. 12

5


Pravilno ravnanje z odpadki Predmete in snovi, ki jih ne želimo več, so dotrajani, neuporabni in jih zavržemo, imenujemo odpadki. Odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, sodijo med komunalne odpadke. Odpadke, ki nastanejo npr. v tovarnah, pa imenujemo industrijski odpadki.

Odpadki nastajajo tudi v naravi. Pomisli, koliko odpadlega listja in odmrlih nadzemnih delov rastlin nastane v naravi jeseni! Narava jih predela oziroma reciklira kar sama.

Za odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvih in pri proizvodnji, pa morajo poskrbeti tisti, ki so jih zavrgli

Vse odpadke zbiramo ločeno v ustreznih zabojnikih in zbirališčih. Komunalna podjetja odvažajo te odpadke in jih us­ trezno shranjujejo, preden jih pošljejo v predelavo. Z ločenim zbiranjem odpadkov lahko zelo zmanjšamo količino odpadkov na odlagališčih. Na ta način pridobimo surovine za izdelavo najrazličnejših izdelkov – omogočimo predelavo ali recikliranje. Recikliramo lahko papir, steklo, plastiko, kovine, tekstilije in celo ribiške mreže. Odslužene ribiške mreže pripeljejo iz raz­ ličnih svetovnih morij, jih mehansko ob­ delajo, nato pa iz njih naredijo nove niti, ki jih uporabljajo za izdelavo tekstilnih oblog.

6 Bivanje in okolje


Po navadi so zabojniki označeni z različnimi barvami, poleg tega pa so na nekaterih tudi podrobnejša navodila, kateri odpadki sodijo vanje. O ločevanju odpadkov že veliko veš. Prav gotovo ločuješ odpadke tudi doma in v šoli. Če pa si morda že pozabil, kateri odpadki sodijo v posamezen zabojnik, si oglej spletno stran: http://www.locujem.si ali pa http://www.snaga.si. Manjše odpadke, ki jih nismo Izračunaj, koliko starega papirja lahko v mogli razvrstiti v noben izmed enem letu zbereš v domačem gospodinjstvu, prej omenjenih zabojnikov, če zbiraš dnevni časopis, težak 120g. stresemo v tistega, na katerem piše PREOSTANEK ODPADKOV. Razišči in ugotovi, v kolikšnem času se v naravi odvržen jogurtov lonček razgradi. Razišči, kako reciklirajo odpadno steklo in kaj iz njega izdelujejo.

Iz organskih odpadkov lahko pridelamo kompost. Razišči, ali lahko recikliramo tudi biološke odpadke.

Pohištvo, pralni stroj, ki ga ne moremo popraviti, vzmetnice, talne obloge, kolesa, kopalniško opremo in druge večje odpadke, uvrščamo med KOSOVNE ODPADKE. Te odlagamo v zbirnih centrih ali počakamo na organiziran kosovni odvoz. Pozanimaj se, koga in kam moramo poklicati, da nam odpeljejo kosovne odpadke. Ali sodijo električni in elektronski aparati tudi med kosovne odpadke? Kam jih moramo odlagati?

Nekateri odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu so tudi nevarni. NEVARNE ODPADKE prav tako odnesemo v zbirni center. Z njimi moramo še posebej skrbno ravnati: • nevarni odpadki morajo biti zaprti v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega mesta, • nevarnih odpadkov ne smemo mešati med seboj, saj lahko s tem povzročimo kemično reakcijo (včasih lahko nastane eksplozivna zmes).

POMNI! Med nevarne gospodinjske odpadke spadajo tudi zaščitna sredstva za rastline in škropiva, barve, laki, premazi, razredčila, topila, pršila, čistila, zdravila, tablete, akumulatorji, baterije,: neonske in halogenske sijalke.

7


Oznake, ki nam povedo, da je izdelek prijazen do okolja Pri nakupovanju preudarni potrošniki pazimo na oznake na embalaži. Te nam povedo, kakšne snovi vsebuje izdelek in iz česa je embalaža. Oznaka nam pokaže, ali je embalaža primerna za predelavo (recikliranje) in ali prijazna z okoljem. Seveda izberemo tiste izdelke, ki so prijazni tako do potrošnika kot do okolja. Danes lahko izbiramo med mnogimi izdelki, ki so do okolja prijazni. S tem, ko se odločamo zanje, prispevamo k ohranjevanju naravnih virov. Najpogostejši je znak v obliki trikotnika, ki pomeni, da je mogoče izdelek ali embalažo predelati oziroma označuje izdelek, ki je izdelan iz recikliranih materialov. Vsak krak trikotnika predstavlja del verige recikliranja: • zbiranje, • predelava v nov izdelek in • nakup izdelka iz reciklata. Simbol s krožnico uporabljajo za embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz recikliranega materiala. Odstotki označujejo, kolikšen delež izdelka je iz recikliranega materiala.

Puščici predstavljata, da je izdelek namenjen večkratni uporabi, kot so npr. povratne steklenice.

Zelena pika označuje embalažo, ki jo zbirajo in ponovno uporabijo kot sekundarno surovino.

S prečrtanim zabojnikom označujejo izdelke, ki jih je treba odlagati ločeno. Znak najdemo na električni in elektronski opremi.

Sledimo znakom na izdelkih – pomagali nam bodo pri ločevanju odpadkov!

8 Bivanje in okolje

GOS 6 - Živim in jem zdravo, 1. pog  
GOS 6 - Živim in jem zdravo, 1. pog  
Advertisement