Page 1

nemščina epi informatorček


Potrjeni učbeniki in učbeniki v potrjevanju za nemščino v osnovnih in srednjih šolah

osnovne šole nemščina kot 1. tuji jezik ip tivn

lta

tudi

4. razred

aku za f

ouk

nemščina kot 2. tuji jezik oziroma izbirni predmet

8. razred

5. razred 6. razred

7. razred

9. razred

2

nemščina kot 1. tuji jezik

nemščina kot 2. tuji jezik

srednje šole 1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik


Šolski epicenter je že dvajset let eden izmed vodilnih ponudnikov gradiv za učenje tujih jezikov. V Sloveniji zastopamo vodilne svetovne založbe ter šolski prostor bogatimo z gradivi domače produkcije ter tako združujemo najboljše iz domače in svetovne ponudbe. Aktivno soustvarjamo ponudbo potrjenih učbenikov za osnovne in srednje šole, tudi s sodelovanjem z vodilnimi domačimi strokovnjaki in pedagogi. Plod takšnega sodelovanja so med drugim tudi Reach for the Stars, eni izmed najbolj uspešnih učbenikov za angleščino domačih avtorjev, trend, ki ga uspešno nadaljujemo in dopolnjujemo s potrjenimi učbeniki, ki so plod dela vodilnih svetovnih strokovnjakov - Success, En Ación, Studio D. Kot se razvija šolski prostor in načini poučevanja, se spreminja in razvija tudi ponudba Šolskega epicentra. Tako smo bili med prvimi ponudniki gradiv za interaktivne table, ponudba pa danes zajema že novo generacijo gradiv za interaktivne table, vsebino in tehnologijo za spletne učilnice in aplikacije za pametne telefone. Ni videti, da bi se razvoj upočasnil, prav tako pa tudi ponudba Šolskega epicentra. V Šolskem epicentru si močno prizadevamo spodbujati veselje do branja, saj je branje eden izmed najučinkovitejših načinov učenja jezika, kar že 18 let uspešno počnemo z vseslovenskim projektom Epi bralnih značk, pri katerem vsako leto sodeluje več kot 50.000 mladih bralcev. Na tem področju smo vodilni v Sloveniji, zaupanje sodelujočih si bomo prizadevali upravičiti tudi v prihodnje. Ponudbo branja razvijamo naprej, z aktualnim izborom kvalitetnega branja vseh žanrov za odrasle. Pridobljeno zaupanje v dvajsetih letih obstoja in delovanja nam nalaga še večjo odgovornost za delovanje v prihodnosti. Želimo si ustvariti partnerski odnos, za katerega verjamemo, da je za zaupanje ključnega pomena, zato smo vedno odprti za nove pobude. Želimo si namreč ponuditi gradiva, ki bodo zagotavljala zadovoljstvo in želene rezultate. Vzpostavljanje in vzdrževanje partnerskega odnosa je tudi razlog za našo prisotnost na vseh pomembnejših dogodkih. Izobraževalne dogodke, seminarje in praktične delavnice organiziramo tudi sami, v skladu z našo vizijo želimo tudi na tem področju ponuditi najboljšo kombinacijo slovenskega in svetovnega strokovnega znanja. To je tudi naša vizija v prihodnje. Še naprej bomo eden izmed vodilnih slovenskih ponudnikov gradiv za učenje in poučevanje jezikov, vozlišče pestre ponudbe, ki združuje priljubljena gradiva, ki jim zaupate že vrsto let, novosti, ki si drznejo biti drugačne in prinašajo svežino, stičišče različnih paradigem, ki se med seboj dopolnjujejo, središče ponudbe vodilnih svetovnih založb in domačih strokovnjakov, kar nenazadnje epicenter tudi pomeni. V prihodnost, ki nam vsem prinaša nove izzive, vstopamo z učbeniki z zgovornim naslovom New Challenges.

Andreja Kavčič, vodja prodaje Izobraževalnega založništva

EKIPA ŠOLSKEGA EPICENTRA:

Marta Praprotnik, vodja programa Šolski epicenter; marta.praprotnik@dzs.si, 01 30 69 839, Barbara Glavnik, svetovalka za angleščino in nemščino; barbara.glavnik@dzs.si, 01 30 69 842, Azemina Kovačevič, tržno komuniciranje in bralna značka; azemina.kovacevic@dzs.si, 01 30 69 840.

www.vedez.si

www.facebook.com/epi.dzs

3


Nemščina v osnovni šoli

POTRJENI UČBENIKI: PRIMA (založba DZS)

o

potrjen

Priporočamo tudi za fakultativni pouk in krožke v 2. triletju osnovne šole! Učbenik temelji na ljubkih zgodbicah, primernih za starostno skupino otrok v 2. triletju OŠ, ki jih lahko učenci personalizirajo, saj se junaki pogosto znajdejo v situacijah, s kakršnimi se učenci srečujejo vsak dan. Vsaka enota je sestavljena iz zgodbe in vaj, ki jih dopolnjujejo naloge v delovnem zvezku, s pomočjo katerih učenci usvajajo in utrjujejo slušne, govorne in bralne zmožnosti. Vaje in igrice za utrjevanje nove snovi so primerne za različne tipe učencev. Poudarek je predvsem na utrjevanju slušnih in govornih spretnosti, pa tudi na usvajanju in utrjevanju bralnih in pisnih spretnosti, ki vodijo k nazornemu, dinamičnemu, k igri usmerjenemu učenju.

Vsako lekcijo uvede zgodba v obliki stripa, v sedmih do osmih slikah brez besedila. Na drugi strani se zgodba ponovi, tokrat z besedilom v oblačkih. Sledijo vaje za utrjevanje usvojene snovi. Na naslednjih dveh straneh sledijo fonetične vaje, vaje za slušno razumevanje, vaje za utrjevanje novih jezikovnih struktur in usvajanje ter bogatenje besedišča. Na koncu večine lekcij so prisrčne pesmice. Vaje v delovnem zvezku, ki služijo utrjevanju in ponavljanju nove snovi ter urjenju pisne zmožnosti, so razdeljene na tri težavnostne stopnje: lažje, srednje težke in težje – zahtevnostne stopnje so označene z enim ali dvema ježkoma. Učbeniški komplet Prima slovenskih avtoric sestavljajo: učbenik, delovni zvezek, zvočni posnetki in priročnik za učitelja.

4


o

potrjen

Nemščina v osnovni šoli

POTRJENI UČBENIKI: PRIMA (založba Cornelsen) Potrjeno za nemščino kot drugi tuji jezik oz. izbirni predmet v zadnjem triletju osnovnih šol! • konceptualno sodoben učbeniški komplet, namenjen najstnikom, ki se učijo nemščino kot drugi tuji jezik je tematsko prilagojen njihovi starosti, interesom in tempu dela; • ciljno naravnan za začetni pouk nemščine za mladostnike od 12. leta dalje, odlikujejo ga zlasti sistematičnost, preglednost, pestrost in vizualna privlačnost; • temelji na komunikacijskem pristopu in osredotočenosti na realne jezikovne situacije, kar spodbuja sproščeno komunikacijo; • razvijanje vseh jezikovnih spretnosti; • informacije o načinu življenja v nemško govorečih deželah.

Učbenik sestavlja 7 enot Schritte in 2 enoti z naslovom Pause, ki sta namenjeni sproščenemu povzemanju snovi, in sicer „Kleine Pause” po 3 zaključenih enotah in „Große Pause” po 7 zaključenih enotah. Učbenik je povsem brez elementov delovnega zvezka. Zakaj je Prima odlična za pouk nemščine kot izbirnega ali drugega tujega jezika? • v prvem poglavju boste našli črkovanje, • pisni sestavki v obliki elektronske pošte, blogov in spletnih klepetalnic, • sistematična obravnava izgovarjave, tudi s pomočjo rapa! • Na koncu vsakega poglavja boste našli pregled slovnice z vampirjem Mattijem! • Čez celoten učbenik se učenci v rubriki Land und Leute spoznavajo tudi z različnimi kulturnimi posebnostmi nemškogovorečih dežel! • Rubrika Lernen lernen, v kateri so predstavljene različne strategije učenja, spodbuja učence k aktivnemu učenju učenja! • Avtentično zvočno gradivo, posneto z najstniškimi glasovi! • Delovnemu zvezku je priložena zgoščenka ➜ učenci lahko tudi samostojno rešujejo naloge, ki preverjajo slušno razumevanje! • V delovnem zvezku si učenci ob koncu vsakega poglavja ustvarijo tudi svoj nemško-slovenski slovarček! Učbeniške komplete Prima dopolnjuje tudi DVD!

5


Nemščina v srednji šoli

o

potrjeni učbeniki:

potrjen

STUDIO D (založba Cornelsen)

o n v i t k a r inte

Učbeniki Studio D, ki so bili potrjeni aprila 2012, so se že v prvem letu povzpeli med najbolj priljubljene učbenike za nemščino v srednjih šolah! Nekaj razlogov, zakaj: • Vsaka enota v učbeniku uri vse štiri jezikovne spretnosti, poleg tega pa tudi medkulturno zmožnost in mediacijo! • V učbeniku boste našli raznoliko paleto besedil, ki od dijakov zahtevajo različne ravni razumevanja – tudi s prikazom avtentičnih dokumentov, ki prikazujejo konkretno rabo jezika, npr. poslovna vizitka, vstopnice, sporedi, loterijska srečka, turistični zemljevidi, razni obrazci ipd., • sodobna obravnava slovničnih struktur, dinamičnost, interaktiven pristop, spodbujanje aktivnega učenja z napotki in strategijami učenja – vse to vodi k aktivni vlogi dijakov pri delu z učbenikom, • prilagojenost delu v skupini in dodatnemu samostojnemu delu, • konsistentno urjenje izgovarjave, poudarek na govorjenem jeziku in spoznavanje stalnih besednih zvez – vse to dijakom približa nemščino kot živ, sodoben jezik, • sistematičen povzetek vsakega poglavja, • spoznavanje kulture nemškogovorečih dežel.

Na voljo je tudi izdatna podpora za profesorje – v priročniku so dodatni fotokopirni delovni listi in testi za vsako poglavje. Priročnik za učitelja je na voljo tudi kot CD-ROM, ki vsebuje tudi celoten učbenik v elektronski obliki, z integriranimi napotki iz priročnika za učitelja. CD-ROM s funkcijo »Arbeitsblattgenerator« omogoča tudi hitro in enostavno pripravo delovnih listov – npr. križank, t. i. »Lückentexten« itd. Na CD-ROM-u boste našli tudi predlogo za priprave na pouk, ki jo lahko brez težav dopolnjujete in prilagajate.

6


Nemščina v srednji šoli

Učbeniške komplete Studio D odlikuje tudi: •

sodobna obravnava slovničnih struktur,

slovnica kot orodje za doseganje sporazumevalnih ciljev,

spodbujanje aktivnega učenja z napotki in strategijami učenja,

prilagojenost delu v skupini in dodatnemu samostojnemu delu,

konsistentno urjenje izgovarjave,

poudarek na govorjenem jeziku,

aktivna vloga dijakov pri delu z učbenikom,

spoznavanje stalnih besednih zvez,

sistematičen povzetek vsakega poglavja

dinamičnost, interaktiven pristop,

privlačna grafična podoba,

spoznavanje kulture nemškogovorečih dežel,

živ, sodoben jezik v skladu s sodobnimi spoznanji stroke.

Učbeniški komplet dopolnjujejo tudi video vsebine!

Poleg tega boste na spletni strani založbe našli tudi veliko dodatnih gradiv, že pripravljenih delovnih listov in koristnih povezav. www.cornelsen.de/studio-d

Za stopnjo A1 je na voljo tudi programska oprema za interaktivne table!

NAPOVEDUJEMO:

ju

an v e j r t o p v

STUDIO D (založba Cornelsen) Priljubljen učbeniški komplet Studio D tudi za nemščino kot prvi tuji jezik v srednjih šolah!

7


JA GENAU! (založba Cornelsen) Učbeniški kompleti so namenjeni najstnikom od 16. leta dalje! Odlikujejo jih razumljive in jasne naloge, ki omogočajo hiter napredek pri učenju. Zaradi svoje strukture je idealen tudi za heterogene skupine, saj omogoča notranjo diferenciacijo. Dialogi, ki sestavljajo vsako poglavje, vodijo tečajnike od osnovnih besednih zvez do prostega govora, saj je celoten učni proces usmerjen k spodbujanju učencev k aktivni udeležbi v pogovoru. Pričakujte hitre rezultate!

Dodatno

Učbeniški komplet Ja genau! odlikujejo: • Jasna struktura, ki omogoča hiter napredek, • številne in raznovrstne naloge, • zabaven pristop, • množica mini projektov, s katerimi lahko popestrite pouk, • in dodatne informacije o interkulturnih vsebinah!

ORIENTIERUNGSKURS (založba Cornelsen) Priročnik je namenjen spoznavanju Nemčije, zlasti politične ureditve, polpretekle zgodovine in družbe v sodobni Nemčiji. Priročnik na stopnji A2/B1 je odlično dodatno gradivo za popestritev pouka nemščine! Priročnik sestavljajo 3 tematski moduli, slovarček neznanih pojmov in rešitve. Učiteljem pa bo zagotovo še kako prav prišla rubrika Redemittel und Projektideen. Moduli: • Politik in der Demokratie • Geschichte und Verantwortung • Mensch und Gesellschaft Vsak modul zaključi enota Wissen im Überblick in kratko preverjanje s poglavjem Abschlussquiz. Poleg politične ureditve sodobne Nemčije predstavi Orientierungskurs tudi vsakdanje življenje – med temami se tako znajdejo tudi Alltagskultur, Zusammenleben und Familie, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung, Interkulturelle Kompetenz, Zusammenleben in der Nachbarschaft.

8


Dodatno

JA, GERNE! DEUTSCH IM TOURISMUS

kmalu

(založba Cornelsen)

Nov učbenik s priloženo zgoščenko je namenjen vsem, ki potrebujejo znanje nemščine za delo, povezano s turizmom. Učbenik Ja gerne! Deutsch im Tourismus je namenjen začetnemu učenju nemščine. Učbenik se osredotoča predvsem na urjenje komunikacije, s katero se dnevno srečujejo zaposleni v turizmu.

ZBIRKA PLUSPUNKTE BERUF

(založba Cornelsen)

V zbirki sta do zdaj izšla naslednja naslova: • Erfolgreich in der Pflege (B1), • Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie (A2/B1). • Deutsch am Arbeitsplatz (A2/B1). - kmalu! Nove vadnice so namenjene učenju jezika stroke in tako odlične za uporabo v srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju kot specializirani delovni zvezki, saj se bodo dijaki s pomočjo sodobnih vadnic, ki jih odlikuje tudi privlačna grafična podoba in obilica slikovnega materiala, seznanili s specializiranim besediščem posameznih strok! Vsako vadnico dopolnjuje tudi zgoščenka, slovarček, rešitve nalog in prepisi zvočnih posnetkov.

9


ZBIRKA LEXTRA

(založba Cornelsen)

Verblexikon Jeden tag ein bisschen… Inovativna vadnica vsebuje 99 kratkih aktivnosti, ki so namenjene hitri ponovitvi ali osvežitvi znanja nemščine na stopnji A1 – B1. Vezava vadnice omogoča, da se vsako posamezno lekcijo po potrebi iztrga iz knjige, zaradi česar je odlična tudi za utrjevanje jezika v bolj neformalnem okolju, izven učilnic. Pet zaporednih lekcij je namenjenih vajam, v šesti lekciji sledi test, sedma lekcija pa prinaša zanimive informacije o nemškogovorečih deželah!

Deutsch als fremdsprache nach themen Deutsch als fremdsprache nach themen, übungsbuch Slovarček in vadnica za usvajanje in obnavljanje besedišča, ki pokriva stopnje A1-B1:

• Kombinacija delovnega zvezka in priročnika za utrjevanje, širjenje ali zgolj hitro osvežitev besedišča.

• Izbor besedišča je zelo aktualen – 4000 najpogosteje uporabljanih nemških besed.

Dodatno

• V priročniku so besede zbrane v tematske sklope, raba vsake

izmed njih pa je prikazana s primeri – označeno je tudi, katero besedišče je osnovno in katero zahtevnejše. • V delovnem zvezku je besedišče prav tako razdeljeno na tematske sklope, dodane pa so tudi številne zabavne vaje za utrjevanje Zbirka besedišča, kjer so besede zbrane po temah, prevedene v angleščino in razložene v nemščini.

Kompaktgrammatik Übungsgrammatik Kratek in zgoščen pregled slovnice Kompaktgrammatik na stopnji A1-B1 je dopolnila tudi vadnica Übungsgrammatik na stopnji A1-A2:

• Sistematičen pregled slovnice lahko služi za hitro osvežitev osnovnih slovničnih pravil. Enostavne razlage dopolnjujejo nazorni primeri,

• vadnica bo kombinacija delovnega zvezka in priročnika za utrjevanje, z razlago na levi strani in vajami za utrjevanje na desni strani, • jasne razlage v vadnici dopolnjujejo tudi nazorne ilustracije. • V vadnici boste našli raznolike vaje različnih težavnostnih stopenj!

10


WIE UND WAS, A1 – B2 REFERENZ GRAMMATIK MIT ÜBUNGEN (založba Cideb) Nova slovnica prinaša priljubljeno strukturo poglavij na dveh straneh - razlago na levi strani in vaje na desni strani! Slovnico Wie und Was sestavlja 130 poglavij, ki so razdeljena na stopnje A1, A2, B1 in B2.

• pazljiva izbira besedišča – uporabljene so pogosto uporabljane besede, da vaje niso po nepotrebnem prezahtevne,

• vsako posamezno enoto zaključi test, vadnica tako vsebuje po en test za stopnjo A1, A2, B1 in B2!

• V dodatku na koncu vadnice najdete uporabne slovnične preglednice. • Vadnica je lahko odlično dodatno gradivo za samostojno utrjevanje in nadgradnjo

znanja vsakega posameznika in hkrati odlična podpora učitelju pri njegovem delu v razredu!

• Priložen CD-Rom vsebuje dodatne interaktivne vaje. • Rešitve so na voljo v ločeni knjižici.

ZBIRKA PRÜFUNGSTRAINING DEUTSCH (založba Cornelsen)

Dodatno

• Previdno in postopno stopnjevanje zahtevnosti,


Dodatno

MODRA POMOČ, NEMŠČINA - SPLOŠNO (Založba DZS) Modra pomoč je priročen učni pripomoček žepnega formata, kjer so na enem mestu zbrana osnovna slovnična pravila in preglednice, zaradi česar je nepogrešljiv pripomoček za vse, ki se učijo nemščino ali želijo znanje le na hitro osvežiti in ponoviti.

SLOVARJI DZS: Mali nemško-slovenski in slovensko nemški slovar Veliki nemško-slovenski slovar CD-ROM in Veliki slovensko-nemški slovar CD-ROM


OBVLADAM. KRATKE RAZLAGE

TESTI VAJE Z REŠITVAMI REŠENI PRIMERI NAMIGI & OPOZORILA

Tjaša (15 let), Gimnazija Ledina »Pred šolskimi testi opravim veliko dodatnih nalog. V zbirki Obvladam je učna snov predstavljena na razumljiv in preprost način, prav tako dobrodošle so tudi rešitve nalog, s pomočjo katerih se prepričam o uspešnosti svojega učenja.«

NAPOVEDUJEMO: Od avgusta 2013 na voljo vadnice za 3. in 4. letnik


EPI BRALNE ZNAČKE Najbolj množično bralno tekmovanje v Sloveniji, pri katerem vsako leto sodeluje več kot 50.000 mladih bralcev. Skupaj beremo že od leta 1996!

Vse informacije o bralnih značkah najdete na spletnem portalu vedež (www.vedez.si)

Epi informatorček nemščina, maj 2013 • © DZS, d. d. 2013 • urednica: Barbara Glavnik • Oblikovanje in priprava: Matej Čačovič • Oblikovna zasnova: Alma Urbanija Bajde, Nejc Drole • vodja prodaje IZZAL: Andreja Kavčič • Izvršna direktorica Divizije založništev: Ada de Costa Petan • Izdala in založila: DZS, založništvo in trgovina, d. d. • za založbo: Bojan Petan • Ljubljana 2013 • elektronska izdaja, prva objava • DZS, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana

Epi inf 2013 nemscina  
Epi inf 2013 nemscina  

DZS, Šolski epicenter

Advertisement