Page 1

Vad har hänt och vad kommer att hända i Karl Gustav? Tisdagsgänget 2013 juni

städar åt Karl XI.

ÅRGÅNG 14

54

Knytkalas med dans på Solbacken! Jakten på Deromedalaren Kungsäterbygdens Marknad - Bygdens dag Chester drog publik

plus: Vi ska till kyrkan!


Veddige

Färskpotatis kg

0

95 /kg

Fläskfilé

Fläskytterfilé

/kg Ursprung: Tyskland

/kg Ursprung: Danmark

6995

5995

Bröd

Abba sill

5.-

/st 240g | Flera sorter Max 2st per hushåll

19

95

/st Grov och ljus Grekisk lantbröd ca 500g | Bonjour

Besök vårt Midsommar-frukttorg på torsdag.

Glad Midsommar!

Hyr släp hos oss

Öppet alla dagar 9-20, Midsommarafton: 8–15, Midsommardagen 9-20 Priserna gäller from måndag 2013-06-17 tom söndag 2013-06-23 Telefon: 0340-307 44, Chark: 0340-308 50 •••

Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/HemkopVeddige


veddigevisionen har ordet

Information is the shit

S

om många av er har redan upp-

jag nämna att själva infrastrukturen bakom

ha fantasi om hur vi ska kunna utveckla tid-

märksammat,

hemsida

tekniken är utmaningen. Vi vill ha en hem-

ningen. Du ska tänka företagsekonomiskt.

veddige.nu, som vi hänvisar till

sida som är lika informativ på din telefon,

Du ska kunna utrycka dig i skrift. Ta bilder

lite titt som tätt, har legat nere ett par måna-

iPad, dator och skärmen vid Hemköps entré

vid behov. Ha viljan att synas, träffas, bolla

der nu. Ingen orsak till panik. Efter hand-

(som vi har redan beslutat att den ska placeras

idéer. Vara tillgänglig. Och allt detta gratis.

bromsen lägger vi in högväxeln, ska ni få se.

vid). Informationen ska vara tim-aktuell, lätt

Men se så moderna vi är: ålder, kön och hud-

är det som händer? Vi har fått

att uppdatera. Vem som helst med tummarna

färg har ingen betydelse. Känner du dig träf-

indikation om att informationen på veddige.

rätt placerade i näven ska kunna publicera.

fad? Hör av dig, det kan handla om ett par

nu är inte up to date, om man säger så. Och

Man ska inte behöva vara beroende av en enda

timmars arbete i månaden.

det retar folk mer än när informationen var

person. Där är utmaningen. Och det är det vi

tillfredsställande. Nja, men så funkar det.

jobbar med. (Läser du detta som är intresserad

besked. Sveriges Pensionärsförbund Veddi-

Så vi har bestämt oss att ta tag i saken. Vi

av att öschla privat tid på detta, så ska du vara

gesektion kan räknas numera som ViSKA!

satte oss ner och bildade Veddigevisionens

rätt bra på Wordpress, responsiv design och allt

Magasinets publicister. Idén kommer från de

sidogrupp (nr3) Kommunikationsgruppen.

som tillhör, innan du kastar dig på telefonen

själva och det är kul. Att jag tjatade på alla

Möte efter möte diskuterades hur vi ska gå

för att anmäla dig till tjänstgöring).

föreningar i femton år om just detta – utan

Men vad

vår

till väga. Samtidigt växte fram en annan idé:

Och sist

men inte minst, ett glädjande

om människor som sitter och gör

resultat – är inte lika kul. Nu skriver jag ner

att placera en informationsskärm någon-

sig oersättliga (nja). Undertecknad har blivit

det en gång till: det är fritt för alla fören-

stans i byn som skulle gagna alla föreningar

helt ensam med tidningen som du håller i

ingar, klubbar, intresseorganisationer att

och klubbar. Nu börjar det bli mycket spän-

handen. Vi behöver entusiaster som vill

nyttja ViSKA! Magasinet för att få ut infor-

nande!

På tal

vara medredaktörer till vår tidning. Du ska

mation. Det var liksom meningen med tid-

kan ställas är: men vad är

kunna bevaka olika händelser i tidningens

ningen från början. Men tänk inte annons,

problemet? Sätt igång bara och uppdatera

område. Du ska kunna föra samtal och ha

tänk artikel i stället.

hemsidan och sätt upp den där skärmen…

konstruktiva idéer tillsammans med chef-

Hur lång tid kan det ta? Som förklaring kan

redaktören (jag själv) och de andra. Du ska

Frågan som

Trevlig sommar! Vi

ses den 7 september. Sandor Olah

B A R N E NS DAG I V E DDIG E

um m

7

ViSKA!

n ta

eR

★ näs

Veddigevisionen anordnar Barnens Dag 7/9 mellan 10-14. Syftet är att sätta barnen i fokus genom att visa vad Veddige har att erbjuda för fritidsaktiviteter. Det blir öppet hus hos föreningar och klubbar. Djurvisning. Mer information kommer… Har din förening något som den vill visa upp? Kontakta Veddigevisionens evenemangsgrupp.

N

fö RE

us

3 VEc Ko

R

mA

13 SePt 20

ges ut av VeddigeVisionen och distribueras gratis till hushåll i Veddige med omnejd.

ViSKA!

Lösnummer säljes hos redaktörerna. Pris: 10 kr. Tidningen är befriad från moms och annonsskatt. ANSVARIG UTGIVARE:

Sandor Olah, sandor@veddige.nu.

tack till:

innehåll:

andreassons åkeri ab

Information is the shit……………………………………… 3 Tisdagsgänget städar åt Karl XI.……………………… 5 Jakten på Deromedalaren………………………………… 8 Vad har hänt och vad kommer att hända i Karl Gustav?…………………………………………………………… 10 Kungsäterbygdens Marknad - Bygdens dag.……… 12 Bosses historiska hörna………………………………… 14 Vi SKA till Kyrkan!…………………………………………… 21 ”Edwin & Friends Mc-Run 2013”. ………………………… 29 Vallby har fått en turistattraktion………………… 31 Björkholm beach…………………………………………… 32 SPF – program och nyheter……………………………… 34 Barbados till Veddige……………………………………… 35 Knytkalas med dans på Solbacken!…………………… 36 FiP= Första Insats Person………………………………… 38 Rätt fart i samhället.……………………………………… 40 Fest Fest Fest…………………………………………………… 40 Chester drog publik………………………………………… 41 Testa vattenskidor du också!…………………………… 41 Vårlig rapport från den Östra regionen………… 42 VEDDIGE–ÅS–SÄLLSTORPS HEMBYGDSFÖRENING…… 44 Händer på Björkholms gård i Veddige ……………… 44

Derome pizza design elisabeth sundin dina försäkringar viskadalen-varberg

DISTRIBUTION:

Eklöws Supermarket

Västsvensk Tidningsdistribution. www.vtd.se.

Elektro Emanuel

REDAKTION:

fastighetsbyrån varberg

Bo Emanuelsson…… 0705-626996……… bo@veddige.nu

HEMKÖP VEDDIGE

Sandor Olah………… 0703-742 255……sandor@veddige.nu

J-O Bygg Bomiljö AB

ADRESS:

ViSKA! c/o O.L.S.A. Vipvägen 12, 432 66 Veddige tel: 0703-742 255, e-post: viska@veddige.nu Internet: OMSLAG: TRYCK:

www.veddige.nu

Städdagen i Karl Gustav. Foto: Ulrika Claesson.

Hylte Tryck AB. Upplaga: 6500 ex.

NÄSTA NUMMER:

… 7 september 2013

MANUSSTOPP:……… 25 dOnation:

augusti 2013.

………… Bg 5113-7859, VeddigeVisionen

PeBe Produkter AB rörfix sparbanken varberg Strängbetong Trivas Varbergs Bostad Varbergsortens elkraft ek.för. Veddige Åkeri AB

7

september


n책gon akademisk bockad person fr책n n책gon arkivarisk myndighet varit hos honom och sagt, att Bengt inte fick ha kreatur p책 Skansen

4

ViSKA! 2013-2


satt nog i sin himmel och åsåg det hela med stort nöje.”

”Karl XI

Tisdagsgänget städar åt Karl XI. VAD ÄR TISDAGSGÄNGET? Då och då dyker det upp några figurer i vår tidning, som kallar sig Tisdagsgänget. Vad är det för gubbar? För gubbar är dom (Det finns ett damgäng också, de är ute och motionerar på tisdagarna…).

Tisdagsgänget startades för mer än tio år

provgå en ny vandringsled. Varje vecka finns

Åkesson och Kent Göök. För att Strängbe-

sedan. Initiativtagare var Lasse Danielsson.

det efter ett uppgjort schema en ansvarig,

tong skall få grus, måste man ha en som kör

Några pensionerade gubbar började frukta,

som hittar på nya mål och leder flocken.

lastmaskin i grusgropen. Detta arbete har skötts av Hans Ivar Ivarsson, som nu är den,

att de skulle börja stelna till. Man beslöts sig för att samlas klockan 9.00 varje tisdag utanför Per Nilssons garage på Lerdalsvägen.

GÄNGET.

Sammansättningen i Tisdagsgänget har

vilken sist anslutit sig till gänget. Hur det går nu med gruset, vete sjutton?

I början tog man små skogspromenader. När

ändrats något under årens lopp. Någon har

I gänget finns tre gamla företagare, Bo

vintern kom, gick man till gymmet i källa-

fallit ifrån på grund av defekter såsom ned-

och Ove Emanuelsson och Göran Gustafs-

ren i före detta Ivar Nilsèns affär. Det blev

satt syn och annat. De flesta i det ursprung-

son. Bertil Jagebro har varit anställd VD på

lite enahanda att stå där och lyfta skrot. När

liga gänget är kvar och nya kommer till då

bland annat Varbergsortens Elkraft. För att

våren kom, föreslog någon, att vi skulle ge

och då. Det innebär, att gänget idag mer

det hela skall fungera, behöver vi också en

oss ut och cykla. Sedan har cykelturerna

än tio år efter starten består av gubbar, där

driftsoperatör. En sådan fick vi i Stig Persson

kombinerats med skogspromenader. Gänget

stämpeln bäst före för länge sedan gåt ut.

från Värö bruk. För elsäkerheten svarar Åke

är ute från klockan 9 till 12 varje tisdag med

Äldste medlemmen är idag 83 år. Den yngste

Jacobsson, som lång tid arbetat på Yngereds-

uppehåll under julen och sommaren.

är nog 66 år.

Efter en tid blev det lite enformigt att

Sammanhållningen är mycket god. Det

fors Kraft AB och Fortum. För det intellektuella svarar före detta läraren Göran Svens-

bara cykla och gå. Vi började finna nya

beror nog inte minst på, att vi varje gång

son, som både behärskar valingedialekten

intressanta platser att besöka. Ibland tog vi

har en uppskattad kafferast, då vi sitter och

och arkeologin.

bilen för att komma till någon ny miljö. En

ljuger och berättar gamla historier. Dagens

Det bästa har jag sparat till sist. Den

gång körde vi exempelvis till Åkulla för att

gäng består av före detta ingenjörer, förmän

siste och fjortonde medlemmen är före

leta upp Boxstensmannens grav i en mosse.

och transportchefer på Strängbetong. Det

detta gatuchefen i Varbergs kommun Benny

Den 7 maj i år körde vi till fyren i Bua och

är grundaren Lars Olof Danielsson samt

Johansson, som varje vecka skriver roliga

tog en lång promenad utefter havet för att

Håkan Kristensson, Per Nilsson, Sture

protokoll och förser oss med historier ur


Tisdagsgänget förväntar sig inga applåder från allmänhet eller myndigheter. Vi är tacksamma, om vi slipper allmänt åtal för intrång på historisk mark

Tisdagsgänget i sin helhet 2013 (från vänster till höger): Stig Persson, Ove Emanuelsson, Kent Göök, Hans-Ivar Ivarsson, Benny Johansson, Håkan Kristensson, Bosse Danielsson, Åke Jacobsson, Sture Åkesson, Per Nilsson, Göran Gustafsson, Bertil Jagebro och Göran Svensson. Och den som håller i kameran är undertecknad, Bo Emanuelsson.

sitt oerhörda förråd. Det mesta av det vi under dessa år utfört, finns alltså doku-

Hade djuren fått gå och beta, som de gjort tidigare i över 300 år, så hade vår insats varit onödig

Han hade dock med trä byggt en vinklad ingång, så att besökare kunde ta sig förbi stängslet utan att riva sönder kläderna.

menterat.

Hade djuren fått gå och beta, som de gjort tidigare i över 300 år, så hade vår

EN NY AKTIVITET.

insats varit onödig.

Jag hade nu i arbetet med Ved-

6

dige historia i tidningen ViSKA kommit

Någon dag senare sprang jag på markä-

fram till Karl XI:s besök år 1676 i Veddige.

garen Bengt Hvalgren på Hemköp. Frågade

TISDAGSGÄNGETS INSATS.

Den 19 april 2013 tog jag en promenad ner

utan att ha förankrat frågan, om Bengt hade

Tisdagen den 7 maj 2013 satt gänget ute

till Viskan för att besiktiga Karl XI:s stora

något emot, att Tisdagsgänget röjde Skan-

vid Bua Strand och drack kaffe. Det var min

skansbygge mitt emot villan på Kullagård.

sen fri från sly. Det hade inte Bengt. Han

födelsedag. Jag hade smugit med en 75:a

Jag blev något förfärad, när jag fick se, hur

talade om, att någon akademisk bockad

whisky för att med en liten tvåcentilitare få

det såg ut. På Skansen växte stora träd. Det

person från någon arkivarisk myndighet

gänget i stämning. Jag började nu berätta

var OK. Mellan träden var skansen fullt

varit hos honom och sagt, att Bengt inte

om den förfallna Skansen. Det fungerade

täckt av sly, som höll på att växa upp till nya

fick ha kreatur på Skansen. Det hade gjort,

perfekt. Alla var intresserade av att vika

träd. Det gick knappast att komma in på

att Bengt som skydd satt upp ett taggtråds-

en tisdagsförmiddag för att snygga till vårt

detta försvarsverk.

stängsel runt omkring själva försvarsvallen.

största historiska minnesmärke. Här hade

ViSKA! 2013-2


Tisdagsgängets insats. Brottsplatsen före och efter ingreppet. Till vänster högväxt sly och nedfallna grenar som hindrar framkomligheten. Till höger den uppstädade skansen med skylt och ledstång.

folk tidigare sjungit in våren och firat Val-

skylt, vilken tillverkades av samma firma,

av pengarna fanns bara några kronor till en

borg. År 1876 hölls på Skansen enligt prästen

som gjorde skylten vid Strandpromenaden

informationstavla.

Lars Lavins dagbok en stor minnesstund där,

i Varberg. En likadan skylt sattes upp vid

Bilderna får beskriva gängets insats med

för att fira 200-årsminnet av den unge Karl

Kullagårds bro. Ove har lovat sponsra skyl-

busksaxar, röjsågar och motorsåg. De, som

XI:s besök i Veddige. Kunde Tisdagsgänget

tarna. Bengt Hvalgren, som kom på besök,

inte klippte, släpade riset till en brasa. Karl

än en gång få Karl XI:s skans till ett popu-

berättade, att Fiskeklubben hade tankar på

XI satt nog i sin himmel och åsåg det hela

lärt utflyktsmål vid Viskan?

att förbättra stigen till Skansen.

med stort nöje.

Om alla hade vetat, hur stort jobbet var,

Vi var några, som i höstas hade en dis-

Tisdagsgänget förväntar sig inga applå-

hade kanske entusiasmen dalat. Det blev

kussion med kommunens projektledare

der från allmänhet eller myndigheter. Vi är

inte tre timmars arbete för ca 11 gubbar. När

för Strandpromenaden i Veddige, Andreas

tacksamma, om vi slipper allmänt åtal för

detta skrivs, har vi varit där två tisdagar och

Lindqvist. Då fanns det kvar av anslaget

intrång på historisk mark.

beslutat om en tredje. Projektet har under

över 200 000 kronor. Han undrade, om vi

resans gång växt. Ove och Sture har byggt

hade några speciella önskemål. Ett var då en

en ledstång, som gör det lättare för äldre

fortsättning av Strandpromenaden till Skan-

och handikappade att ta sig upp till värnet.

sen. Vid ett senare möte hade Strandprome-

De har dessutom grävt ner ett fundament

nadens pengar råkat ut för Sudden death för

med ett rör. På röret har vi satt upp en fin

att använda en term från ishockeyn. Kvar

Bo Emanuelsson

Vägbeskrivning till Karl XI:s skans: parkera vid Kullagårdsbron och följ skylten. Gå längst ån ca 250m till nästa skylt. Du är framme


En av Deromes tidiga traktorer som lär ha haft chassienummer 003

e

Rom

n ★

de

e

ja k t e n

dalaR

Jakten på Deromedalare och Östra Deromes historia fortsätter...

En kväll i april samlades många av byns invånare, samt utflyttade och andra med anknytning till Östra Derome by i Ås församlingshem till årets första ”byaträff”.

T

emat för kvällen var att

uppe på kullen. Byns första motorsåg var

under vintern är att skriva om de olika husen

samla in minnen av hän-

ett hemmabygge och tillverkat av motorn

och gårdarnas historia. Ett nästan färdigt

delser som på ett eller annat

till en lättviktare som gjordes av Jyda-Rune.

häfte om gården Karlsro med historia fakta

sätt påverkat byn genom

Denna motorsåg finns numera att beskåda

och bilder visades som ett exempel på hur

åren. Kaffe och frallor

på Derome Trämuseum.

det kan se ut.

inmundigades samtidigt som vi arbetade i

Några hade tagit med sig gamla foton

I sommar har vi några vandringar inpla-

grupper och pratade om gårdsbränder, stor-

som vi hjälptes åt att försöka identifiera.

nerade, den första blir runt Deromesjön. Vi

mar, första bilen och traktorn, första TV-n

Även i fortsättningen tar vi tacksamt emot

samlas vid infarten väster om Deromesjön

och andra minnesvärda händelser. Många

gamla kort och handlingar som vi lånar för

tisdag 25 juni 19.00. Medtag fikakorg. Välkomna!

mindes flera av dessa händelser och berät-

kopiering. Tanken är att vi så småningom

tade roliga anekdoter. Karlsro fick den första

kommer att publicera en ”historiebok” om

TV-n i byn och Stig hade förevisning på

byn genom tiderna med fakta och mycket

kullen av fotbolls-VM 1958. Nästan halva

bilder.

byns befolkning samlades då framför TV-n

Ett annat projekt som vi arbetat med

Lars-Erik och Marie Antonsson

0340-310 69


byns kvinnor på utflykt med punktering… 1940tal (obs gengasgrytan)

Några av

Liagår de n

om kr in g

Andersson med

1915. Bernand er familj.

en gruva son ns ha Jo n te Tors on ss on och Erik Ant

me Frå n De ro

Även i fortsättningen tar vi tacksamt emot gamla kort och handlingar som vi lånar för kopiering


Vad har h채nt och vad kommer att h채nda i Karl Gustav?


Berörda tjänstemän och politiker står inte högt i kurs hos byborna

Beslutet att lägga ner Karl Gustavs skola är taget av Varbergs Kommunfullmäktige.

E

n hel bygd har kämpat för att

bygd” har bygdelaget utnyttjat föregående

få behålla skolan. Allt som

år och så även i år.

kan göras har gjorts. Mäng-

7 maj genomfördes i strålande väder en

der av möten med tjänstemän

byvandring runt Torsberg. Länsstyrelsens

och politiker, öppna som for-

guider var väl förberedda och mycket kun-

mella möten har hållits. Insändare och skri-

niga. Både de 25 deltagana och guiderna var

velser har skrivits. Media har bevakat frågan.

mycket nöjda med kvällen. En fördjupad

Tjänstemännens sakskäl för nedläggning

studie av intressanta delar av området är

har Karl Gustavsborna mycket svårt att

inte omöjligt.

förstå alla skäl är bemötta med alternativ.

Vi är stolta över vår fina badplats vid vår

Frågan upplevs ha fastnat i principer och

vackra sjö Mäsen och försöker hålla den ren

prestigeskäl.

och fin och attraktiv. Även i år genomförde

Berörda tjänstemän och politiker står

vi städning av området och uppsnyggning

inte högt i kurs hos byborna. Karl Gustavs

av ”Mittpunkten”. Vädret var inte det bästa

invånare är mycket besvikna på sina folk-

och förutom styrelsen var det bara ett litet

valda representanter.

fåtal deltagare. (Till skillnad mot förra året

Det finns många frågetecken inför skol-

då stranden var full av flitiga städare). Nåja

starten i Kungsäters skola till hösten. För-

korv grillade vi, värmen från grillen upp-

äldraföreningen fortsätter att kämpa för att

skattades.

övergången skall bli så smidig som möjligt för barnen. Nu när Varbergs politiker berövat Karl Gustavsborna dess skola är frågan vad som

Säkert kommer vi att tända grillen någon mer gång i sommar och då vid fint väder och i hopp om många deltagare och trevlig och mysig samvaro.

kan göras för att motverka ytterligare ned-

Sommarens stora begivenhet i Karl

rustning av Karl Gustav. Byborna kommer

Gustav årets Motor och Byafest går av sta-

att samverka och ställa krav på kommunen.

peln 17 augusti. En heldag och kväll/natt

Arbete pågår redan.

med massor av aktiviteter och massor av

Karl Gustavs bygdelag har stöttat den nybildade gemensamma föräldraföreningen i Kungsäter/Karl Gustav med ett bidrag till en gemensam familjedag. Bygdelaget har också bidragit till skolbarnens utflykt till Borås djurpark och

besökare. Boka av dagen redan nu! Och håll utkik efter program och annonser. Till hösten planerar byns föreningar att gemensamt ordna en äventyrs dag för hela familjen. Håll även här ögonen öppna för mer information.

bjudit på korv efter en väl utförd städdag. Länsstyrelsens projekt ”Lär känna din

Christina i bygdelaget.

stolta över vår fina badplats vid vår vackra sjö Mäsen och försöker hålla den ren och fin och attraktiv. Även i år genomförde vi städning av området och uppsnyggning av ”Mittpunkten”.

Vi är


Att vara på gott humör är inga problem en sån här dag när solen skiner och musiken inspirerar

Kungsäterbygdens Marknad - Byg När vårsolen äntligen började lysa på oss så här i början av maj hade KungsäterGunnarsjö bygdelag för tredje året i rad arrangerat Bygdens dag. Att arrangemanget börjat att sätta sig märktes på tillströmning av knallar, hant-

verkare, boksignering, ansiktsmålare, pon-

positiv styrelse som för övrigt bytt namn på

nyridning, mm, men inte minst av musiker

arrangemanget från Bygdens dag Till Kung-

som samlats med dragspel, fioler, gitarrer.

sätersbygdens Marknad. Detta för att få en

De bjöd hela dagen på ett spontant under-

bredare förankring och en mer marknadsin-

hållande inslag vilket förhöjde stämningen.

riktad profil.

Man hade även arrangerat ett s.k. bollrace

Dagen till ära var det också premiär för

lite i skymundan förvisso. Alla de ca 500

en pizzeria i anslutning till Kungsätersaffä-

besökarna kanske inte uppfattade att det

ren.

existerade. Nu tar vi nya tag inför nästa år säger en

text och bilder : Uno K arlsson


L j u va stä m m o r

s p rid es de

ed

ba

rn

frå n

Ku n g

li v a s ä t e r s s ko l a n , b

r

ls

ej

m

ko

rn

la n

öv e

ungsäterbygdens ygdens dag. n

nde

K

g un

Loppis 27-28 juli Unos Loge Kom köp-sälj-byt. Servering Kaffe med våfflor. Platsbokning 0320-860 77, info@unosloge.se Beläget utmed ”Turistvägen Fjärås-Gislaved”

Ka


Bosses historiska hörna Mina berättelser bygger på uppgifter från historisk litteratur men också mycket från gamla tidningsartiklar och berättad muntlig tradition. Det är alltså inget vetenskapligt dokument. Jag hoppas komma sanningen så nära som möjligt.

Fyllebro den 17 augusti 1676. Målning av Johann Philipp Lemke. Foto: Statens konstmuseer. Här led danskaran sitt första nederlag i detta krig. Danskarnas befälhavaren Jacob Duncan tillfångatogs.

Slaget vid

TILLBAKA TILL KARL XI.

Karl XI hade övergett Skåne, som med

ten Per Hästesko redan efter 5 dagars beläg-

Det var nog fältherrarna Simon Grundel

ring av Helsingborgs garnison den 4 juli 1676

Helmfeldt och Rutger von Ascheberg, som

kapitulerat och överlämnat sina vapen.

övertalat den nu 20 år gamle kung Karl XI

Den 3 augusti 1676 kapitulerade överste

att marschera mot Halmstad. Armén hade

Hieronymus Lindenberg på det starka fästet,

den 16 augusti kommit till Knäred. Man

citadellet i Landskrona, vilket ledde till, att

hoppades, att Duncan inte hört något om

han senare hamnade inför krigsrätt och

svenskarnas snabba förflyttning. Erik Dahl-

arkebuserades. Christian V valde att först

berg anade dock, att prästen i Knäred dagen

inta den starkt befästa staden Kristianstad,

innan svenskarnas ankomst sänt en budbä-

innan han angrep Halland med sin huvud-

rare till överste Duncan med en varning.

armé. Den 15 augusti 1676 föll staden efter en hänsynslös kraftansträngning med stora

kommande natt gjorde en snabb förflytt-

förluster för angriparna. Kvar i Skåne fanns

ning i hällande regn genom oländig terräng.

nu bara Malmö. De danska framgångarna

Samtidigt sändes en avdelning ut för att

var förkrossande för den svenska statsled-

bränna broarna över Lagan. Syftet var att få

ningen, men hälsades med tacksägelser i de

Duncan att uppge belägringen av Halmstad

flesta skånska kyrkorna.

och tvinga honom till batalj, innan han fick

SLAGET VID FYLLEBRO.

i Skåne.

möjlighet att återförenas med huvudarmén

undantag av Malmö helt intagits av danskarna. Med den svenska hären hade han via Växjö kommit till Knäred. En mindre dansk

Duncan hade fortsatt norrut och inlett

Operationen lyckades. Den överraskade

här på 3000 man under ledning av den

en belägring av Halmstad. Han skickade ett

Duncan hann bara till Fylleån i sin reträtt

skotske översten Jacob Duncan hade intagit

sändebud till Johan Hård och bad denne

söderut. Tydligen hade svenskarna bränt

det mesta av Laholms landsbygd. Duncan

kapitulera. Denne hade genom desertörer

även denna bro. I stället för att vada över det

besegrade snart också den lilla garnisonen

och spioner fått klart för sig, att Duncan

lilla vattendraget, ödslade Duncan tid på att

i fästet Lagaholm. Han var nu på väg till

bluffade. Danskarna hade bara med sig 17

bygga upp bron. Han hamnade i en omöjlig

Halmstad för att skrämma landshövding

fältkanoner och saknade helt belägringsar-

försvarsposition med ån i ryggen.

Johan Hård till kapitulation.

tilleri för att forcera den starka ringmuren

Sverige var nu illa ute. Från Norge hade

runt Halmstad.

Den svenska armén var nästan dubbelt så stor som Duncans. Det blev en total

Gyldenlöwes styrkor trängt ner och tagit det

Johan Hård hade nu hört, vad som hänt

svensk seger. Danskarna gjorde ett miss-

mesta av Bohuslän. Den danska huvudar-

i Skåne. Han anade, att den danska huvud-

lyckat försök att ta sig tillbaka över ån med

mén, som befann sig i Skåne, skulle snart

armén snart skulle komma. Läget var spänt.

stor oreda som följd. Vid kapitulationen

dra sig norrut.

Johan Hård visste inte, var han hade stadens

togs de flesta överlevande som fångar. Även

borgare. Den 14 augusti lät man borgarna

Jacob Duncan blev svensk fånge. Han hade

avlägga trohetsed till den svenska kronan.

tidigare varit i svensk tjänst. Skotten var en

I Halmstad rådde stor nervositet. Man hade fått veta, att den svenske kommendan-

14

Detta gjorde, att svenskarna redan

ViSKA! 2013-2


Den här kartan visar svenska härens marsch 1676. Den streckade linjen från Malmö över Kristianstad, Karlshamn, Växjö, Knäred till Syllinge i Veddige visar reträtten från en överlägsen dansk här. Den heldragna linjen från Syllinge över Örby, Svenljunga, Värnamo, Ljungby till Lund visar anfallsvägen, sedan svenskarna fått förstärkningar i Ljungby.

ville inte gå med på mansbot. Olof kom tillbaka till Stackenäs men bodde i en grotta

belägringen av Halmstad med danskt

vid Valasjön, då han fruktade hämnd av

huvudkvarter i Snöstorp.

familjen Hård. Torpardottern Vendla rodde

Efter slaget vid Fyllebro red Karl XI in

på nätterna ut till honom med mat. Mer om

till Halmstad, där han stannade i två dygn.

detta kommer vid annat tillfälle.

Garnisonen förstärktes från 300 man till 1200 man. Till kommendant utsågs Göran

yrkesofficer, som gick till den, som betalade mest.

Lagan. Ett par dagar senare påbörjades

EN ANDRA BELÄGRING.

Sperling. Johan Hård uppfattade detta som ett misstroende och begärde omedelbart

Även svenskarna led förluster. Rutger

Den svenska segern den 17 augusti vid

von Ascheberg blev svårt skottskadad i axeln.

Fyllebro stärkte självförtroende men var

avsked som landshövding. Sperling utsågs

I kampen deltog både Göran och Olof Silf-

ingen vändpunkt i kriget. Två dagar tidi-

till landshövding över ett län i upplösning.

verlood från gården Stackenäs vid Fävren

gare hade Kristianstad fallit. Den danska

Göran Sperlings första brev som lands-

med så stor tapperhet, att de fick utmärkelser

huvudarmén var redo att sätta in alla krafter

hövding till kungen skrevs den 30 augusti

av Karl XI. Göran blev dock så illa skadad,

på ett fälttåg mot Halland. Marschen gick

1676. Sperling var orolig. Genom en grupp

att han avled av sina blessyrer. Olof över-

över Hässleholm, Hörja och Örkelljunga in i

franska kavallerister, som varit värvade i

levde och befordrades till ryttmästare. Han

Sydhalland. Nya soldater skeppades över till

danska armén men deserterat därifrån, hade

skulle senare få problem i Halmstad, då han

Landskrona.

Sperling fått god information om fiendens

på en krog hamnade i dispyt med ryttmäs-

Man gjorde ett tillfälligt stopp vid Våx-

styrka och utrustning. Danskarna hade

tare Adolf Hård, vilket ledde till duell. Hård

torp för att bygga upp bron vid Laholm.

bland annat med sig 10 pontoner, som kunde

blev så illa skadad, att han avled. Dueller var

Christian V kunde nu mönstra omkring

ta över 80 soldater åt gången. Dessa skulle

förbjudna. Det ledde till, att Olof Silfver-

7000 man.

användas vid övergång av de halländska

lood tvingades i landsflykt. Hårds släktingar

Getinge kyrka.

Den 27 augusti gick danskarna över

åarna.

Den svenska hären stannade i Getinge i tre dagar. Karl XI hade sitt kvarter i lunden intill kyrkan.

ViSKA! 2013-2

15


vid Klosterfjorden började kungens officerare bygga Viskanlinjen. Ett långt dike grävdes, där soldater kunde ligga i skydd och förhindra ett danskt rytteri att ta sig över den innersta grunda viken av Klosterfjorden. I bakgrunden skymtar växthusen vid Åkrabergs handelsträdgård.

Här ute

16

ViSKA! 2013-2


Sperling arbetade med att övervaka

Ledningen var klar över, att här skulle dans-

1675 på Varbergs fästning, anklagad för att

försvaret i staden, men det rådde stor oreda,

karna hejdas, så att de inte nådde Göteborg.

ha tagit livet av sitt barn, har jag berättat

och det var svårt att få exakta uppgifter om

Viskanlinjen skulle hållas till varje pris.

i ViSKA-tidningarna nr. 51 och 52. Tyvärr

förråd. Tjänstemän hade försvunnit med

Tillståndet i den svenska hären var inte

råkade jag på något ställe skriva 1875, vilket

handlingar. Proviantmästaren var nyan-

det bästa. Det regnade ständigt denna höst,

nog mina läsare förstod var ett felslag på

ställd och inte inskolad i arbetet. Förvir-

och sjukdomar grasserade. Under uppehål-

tangenterna.

ringen var stor.

let i Getinge och Falkenberg hade sjuklingar

Det var ju så, att den stackars pigan blivit

Någon större hjälp kunde Sperling inte

ur Livregementet sänts till Jönköping för

med barn med sonen Sven på gården. Detta

räkna med från svenska armén, som nu i

rekreation. Från fältlägret gjordes också

rubbade fullständigt ritningarna för modern

antal var underlägsen den danska. Den

sjuktransporter till Borås och Alingsås.

Kirstin, som utsett en rik änka i Hjörne till hustru åt sonen Sven. På Kirstins order gick

svenska hären var nu på väg norrut. Den 24, 26 och 27 augusti är kungen i Getinge. Karl

LÄGRET I SYLLINGE.

Ranla ner till Viskan och slängde i sitt barn,

XI skriverv brev till Krigskollegium i Stock-

I Getinge hade Karl XI legat i tält i när-

som då redan var dött. På frågan hur barnet

holm och begär förstärkning i manskap och

heten av kyrkan. Vistelsen i Veddige skulle

dött, fick man aldrig något riktigt svar. Kir-

utrustning.

bli långvarig. Kungen lyckades få logi hos

sten, som varit med vid förlossningen, var skäligen misstänkt.

Den 1 september 1676 är Karl XI i Fal-

bonden Nils Andersson och hans hustru

kenberg, varifrån han skriver ytterligare ett

Kirsten. Gården No 11 i Syllinge kom efter

brev. Den 7 september 1676 når armén fram

detta att kallas Kungsbondegården.

Den här historien hade tagit på nerverna hos folket på gården. Sven Nilssons plane-

till Syllinge i Veddige, där ett försvar pla-

Om Kungsbondegården och den stack-

rade äktenskap med den rika änkan Kirstin

neras. Vid Viskan skulle danskarna stoppas.

ars pigan Ranla, som avrättades den 9 juni

i Hjörne gick om intet. De hade trolovats,

Det här är skansen vid Kullagård, som är kvadratiskt byggd ca 25x25 meter. På den norra sidan är vallen ca 2 meter hög. Mot Viskan är den närmare 4 meter hög. I april 2013 höll skansen på att försvinna i sly. Det skulle en månad senare bli ändring på detta. I bakgrunden skymtar den fina villan, som uppfördes av doktor Gunnar Frisell 1904 efter ritningar av arkitekt Ragnar Östberg, som bland annat ritat Stadshuset i Stockholm.

ViSKA! 2013-2

17


men det påstods nu, att Sven Nilsson drab-

VISKANLINJEN.

hissas upp vid fara. Denna bro brändes vid något av krigen.

bats av sinnessjukdom. Konsistoriet i Göte-

Det fanns nu broar vid Nyebro och

borg tillstyrkte därför skilsmässa i trolov-

Åsbro. Bron på stenkaren vid Nyebro lär ha

ningen. Sven Nilssons namn finns inte med,

tillkommit 1669 på Karl XI:s order. Ansvarig

skulle förstöras, om danskarna kom. Bron

när Karl XI vid avskedet ”betalar” för login

för bygget var den kunglige befallningsman-

vid Nyebro var bara 7 år gammal. Bron vid

på Kungsbondegården. Hela historien finns

nen Addick Mensen, som följt med fältmar-

Åsbro var en enkel träbro. Först år 1853 var

i min bok Bönder och torpare vid Viskan.

skalken Lennart Torstensson till Sverige

dagens bro vid gästgivaregården färdig för

Stämningen på gården i Syllinge var

efter Trettioåriga krigets slut 1648. Tidigare

besiktning.

nog fortfarande ganska tryckt, när Karl XI

hade det bara funnits en färja, som skötts av

Det var fullt klart, att de två broarna

Karl XI:s soldater fick nu börja bygga

kommer och söker logi på gården. Det hade

munkarna vid Ås kloster. Färjestationen var

värn och skansar från Kosterfjorden till sjön

ju bara gått lite mer än ett år efter avrättning

nog i närheten av klostret. Gårdarna i Värö

Veselången i Drared. Det inre av Klosterfjor-

av pigan Ranla, då svenska armén kommer

i närheten av färjan fick namnet Färjestaden.

den är ganska grunt. Här grävdes ett långt

till Syllinge och kungen tar sitt logi på den

När klostret stängdes på 1530-talet, sköt-

dike, där soldater kunde ligga och skjuta, om

olycksaliga gården. Det är ganska troligt, att

tes färjan först av munken Hans Tegelslagare,

danskt rytteri försökte ta sig över i den inre

någon berättar historien för kungen.

som nog varit chef för munkarnas tegelsla-

delen av fjorden.

Hur som helst. Kungen tyckte Nils

geri i Freared. Efter hans död kom färjan

Det kan ha grävts hålor lite varstans

Andersson gård hade ett bra läge, då han

senare att skötas av Niels Munk i Hjörne,

utmed Viskan, där man kunde gömma sol-

skulle rida omkring och inspektera de för-

som var av lågadlig dansk ätt. Munck trött-

dater, som höll vakt.

svarsanläggningar, som nu började byggas.

nade på att passa och dra färjan, varför han

Nästa kända plats, där man ordnade

byggde en enkel bro av trä. Den var bygd

värn för de svenska soldaterna är berget vid

som en vindbrygga med en klaff, som kunde

Näs. Bertil i Broaräng var en gång för länge

skymtar sjön Dran. Där Veselången rann ut i Dran, var också ett vadställe. Här byggdes också en skans nedanför Järlövs gård. Denna var något enklare än den vid Kullagård, där man förväntade sig, att danskarna skulle komma.

Till höger

18

ViSKA! 2013-2


sedan uppe på berget och visade min bror

i maj 2013 bort det mesta av det sly, som

Ove de hålor, där det hade legat soldater,

nästan helt täckte skansen.

som skulle hindra danska hären, om den

Den tjugotvåårige Karl XI uppehöll sig

kom över Ås. Danskarna hade ju också med

nog mycket vid detta bygge. Det var här,

sig pontoner, varför de inte var helt beroende

han red bort till mjölnaren i Kullagårds

av vadställen.

kvarn och bad denne mala fint mjöl till hans

Det största och mest arbetsintensiva för-

soldater.

svarsverket var skansen vid Kullagård, där

Längre österut vid Telnebacka på syd-

den gamla kungsvägen Via Regia passerade

sidan och Vabrännas mark på nordsidan

Viskan vid ett vadställe. De svenska solda-

fanns också ett mindre vadställe. Här gräv-

terna byggde här upp ett kvadratiskt värn

des ett antal hålor i närheten av Kalvhults

med 25 meters sida. Höjden varierar mellan

festplats, där soldater kunde söka skydd och

2 och 3,5 meter. I de sydvästra och sydöstra

sköta bevakningen.

hörnen fanns inom värnet en upphöjd plats. Här placerade man nog små fältkanoner.

Karl XI red sedan upp till Veselången. Nedanför Järlövs gård fanns också ett vad-

Den svenska militära ledningen trodde,

ställe, där Veselången rinner ut i sjön Dran.

att danskarna skulle komma denna väg från

Här byggdes också en skans något enklare

Ulvatorp till Kullagård.

än den vid Kullagård.

var bara 20 år gammal, när han red omkring i Veddige och inspekterade sin försvarslinje. Han red också bort till mjölnaren i Kullagårds kvarn och bad denne mala ordentligt mjöl till hans mannar.

Karl XI

munkarnas tidigare fiske vid Åsbro. Dessa skulle förstås förstöras vid ett anfall. CHRISTIAN V ÄNDRAR SINA PLANER.

Danska strövkårer rörde sig nu ganska

Idag håller hela denna skans på att för-

Det fanns möjligheter att ta sig över ån

ostörda i södra och mellersta Halland upp

vandlas till skog. Frivilliga krafter rensade

också på två laxfisken, ett vid Kullagård och

till Varberg. De var mest ute för att spionera och undersöka, vad svenskarna hade för sig.

gård i Syllinge kom efter kungens logi där, att kallas Kungsbondegården. Så här ser den ut i modern tid. Här var under ett antal år vandrarhem.

Nils Anderssons


Det var små enheter från rytteriet. Det har

kunde hämta hem sin boskap, som de gömt

påståtts, att en mindre trupp var framme

i skogen. Det danska lägret vid Eldsberga

beredd att lämna Syllinge och Veddige.

vid Kullagård, där de fick se, att svenskarna

hade inte bränts ned. Lokalbefolkningen

Denna dag undertecknade han en donation.

verkligen satsade på att försvara sig här vid

kunde ta hand om både hytter och proviant.

Nils Andersson och hans hustru Kirstin

Viskan. Ibland stötte dessa smågrupper på

Danmarks drottning hade varit på besök i

Svensdotter skulle få skattebefrielse under

Den 5 oktober 1676 gjorde Karl XI sig

svenska ryttare, som också var ute och spio-

detta läger. Enligt bönderna var det hennes

resten av sin livstid. Sonen Sven Nilsson

nerade. Detta ledde till sammanstötningar

förtjänst, att lokalbefolkningen fick ta kvar-

nämns inte. Kyrkoherden i Veddige, Jörgen

mellan dessa små ryttargrupper.

lämnad boskap. En orsak till reträtten var,

Friis, fick vissa förmåner på grund av arméns

att svåra sjukdomar grasserade nu i den

intrång i Veddige. Efter denna historiska

Christian V började nu oroa sig för att ha utnyttjat sin armé för hårt. Han ville inte riskera en stormning av vare sig Halmstad

danska armén. Falk hade mötts av en svenskvänlig

händelse i vår bygd började folk kalla Nils Anderssons gård för Kungsbondegården.

eller fältlägret i Veddige. Den 27 september

befolkning i Sydhalland. Bönderna i byarna

Karl XI lämnade nu Veddige. Invånarna

avbröts belägringen av Halmstad. Dans-

hade givet dem öl att dricka. De hade undrat,

i socknen hade sluppit ifrån ett blodbad, som

karna tågade söderut för att gå i vinterläger

var vår allernådigaste konung nu hade sitt

en ort i Skåne i stället skulle få. Kungen läm-

kring Rönne å i Skåne.

läger. Falk hade svarat med den version, han

nade Veddige och tågade med hären först till

Landshövding Göran Sperling uttrycker

hade fått: Kungen förberedde en riksdag och

Örby för att sedan vika av mot Svenljunga

sin stora förvåning över att blockaden

han var redo att sluta fred. Hären hade gått

och Värnamo. Slutmålet var Lund, där avgö-

genom Guds skickelse heelt oförmodeligen

i vinterkvarter.

rande skulle stå. En mindre styrka stannade kvar i Syllinge, där fältlägret var bemannat

er afbruten. Fienden hade stuckit sitt läger vid Snöstorp i brand, förstört broarna över Nissan och Fylleån och retirerat söderut.

KARL XI LÄMNAR VEDDIGE.

till och med 1677. Man fruktade en mindre

Karl XI hade helt andra planer. Han

dansk landstigning vid Varberg. Styrkan i

Den 6 oktober 1676 sändes löjtnant Lars

gick inte i vinterkvarter. En ny här drogs

Veddige skulle förhindra, att dessa tog sig

Jonsson Falk med tio ryttare från Halmstad

samman i Sydvästra Småland. Denna slogs

norrut.

söderut för att ta reda på om danskarna

ihop med hären i Veddige. Bakom det hela

dragit sig tillbaka över Hallandsåsen. Falk

stod Erik Dahlberg och Johan Gyllenstierna.

Här får jag sluta för den här gången. I nästa nummer får vi se, hur det går för den unge kungen.

avlade en rapport, som sändes till Karl XI.

Nära 20 000 man mönstrades omkring den

Danskarna var borta. Lokalbefolkningen

20 oktober 1676 i trakterna vid Ljungby.

Bo Emanuelsson

Yttra Syllinge Den svenska hären byggde upp ett fältläger i Syllinge. En del av styrkan låg kvar där till slutet av 1677. Karl XI bodde nästan en månad hos bonden Nils Andersson, vars gård syns längst till vänster. Bonden blev befriad från skatt under resten av sin levnad.

ViSKA! 2013-2

20


Vi SKA till Kyrkan!

Vi ska till kYRkan!

FRamtiden äR VÅR För den som läser sagor för barn kan det ibland kännas som,

betydelse och påverkan

att när man läst en och samma saga ett antal gånger så vill man

har också hur vi

gärna lägga till något själv eller kanske hoppa över något. Snabbt

tänker och talar om

kommer det ofta då en reaktion från barnet, att det minsann inte

församlingen. I höst

låter som det brukar göra, och det ska det förstås göra. Samtidigt så

får vi all anledning att

gör man också erfarenheten att barn tycker att det är väldigt roligt

samtala och dela tankar

även när man berättar en egen saga, att inte alltid veta exakt vad

kring vår församling och

som skall hända utan att det finns en nyfikenhet och en öppenhet

dess verksamhet då vår

för det som är lite mer okänt. Vi kan säkert känna igen detta även

biskop Per Eckerdal

hos oss själva. Det känns tryggt när vi vet som ska hända, när vi

kommer att göra

hÅkan BeRndtsson

kyrkoherde

känner igen oss. Men det finns också en sida i oss som är nyfiken,

visitation hos oss under

en vilja att lära mer, att allt inte alltid går i samma hjulspår. Även en

vecka 41 i oktober.

församling lever med dessa två sidor. Vi kallar det för tradition och

Redan under våren har planeringen för den veckan börjat. Kanske

förnyelse. Det finns något gott i tradition och vi skall vara rädda

du har tankar och funderingar kring församlingens framtid och

om den tradition som vi finner meningsfull. Men det är också en

arbetet här. Du får gärna redan nu dela med dig av det. Jag hoppas

sanning att en församling behöver förnyelse för att utvecklas och

att vår församling kan bli än mer en plats där samtal förs kring tro

vara levande. I Veddige-Kungsäters församling bedrivs mycket

och liv, vad det är att vara kristen och hur man lever som kristen i

gott arbete. Tillsammans vill vi bygga en församling som först

vår tid. Du är välkommen med i det samtalet.

och främst inte enbart är en organisation utan framför allt en

H Å K A N BER NDTSSON k y r koher De V eDDige-k ungSÄterS FÖrSa mling

gemenskap kring en levande och uppstånden Herre. Men det

hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se

är inte bara vad vi gör som bygger upp en församling utan stor

Tel. 0702-04 95 17 eller 0340-301 21

fÄRGERNAs spRåK GRönt: Tiden efter högtiderna är tiden då evangelierna ger

I KyRKAN ÄR DE lITuRGIsKA fÄRGERNA VIKTIGA och sKApAR TIllsAmmANs mED lJus, blommoR och musIK EN mIlJö som uNDERsTRyKER hElGDAGENs buDsKAp.

kunskap på vilket sätt Guds handlande förändrat människans livsvillkor. Tiden efter Pingst (Trefaldighetstiden) är växandets tid då Kyrkoårets söndagar vill fördjupa oss i vad det innebär att vara en kristen och växa i tro. Rött: Eldens, Andens och mar-

Vitt: Hela kyrkoåret (Advent-

tyriets färg möter vi vid några tillfäl-

Domssöndag) kretsar kring de avgö-

len under kyrkoåret. På Annandag Jul

rande händelserna i Jesu liv: Hans

som är martyrernas dag, då det berät-

FÖDELSE (Julen) och hans DÖD

tas om vad det kan kosta att vara en

och UPPSTÅNDELSE. (Påsken) När

Jesu efterföljare. På Pingsten då den

kyrkan firar dessa två högtider klär

heliga Ande kom och kyrkan föddes

man kyrkan i vitt och/eller guld för att

och lärjungarna fick ny kraft att vittna

markera festen, högtiden och glädjen.

om sin tro, en bekräftelse att det Jesus

Kring dessa två högtider formerar sig

gjort för människan fullbordats, och

sedan kyrkoåret i tiden före och tiden

Guds förbund med sitt folk på nytt

efter. Tiden efter Jul med Tretton-

bekräftades (konfirmerades). Därför

dagshelgen varar betydligt längre än det nutida julfirandet ända fram

är det inte ovanligt att den röda färgen också används vid Konfirma-

till Kyndelsmässodagen (i slutet av januari eller början av februari),

tion.

likaså varar Påsken ända fram till Pingst, dvs i femtio dagar. Violett/BlÅtt: Tiden före de två stora högtiderna är en

sVaRt: Används på Långfredagen och ofta vid begravningar. Färgerna syns i våra kyrkor på antependiet (altarets framsida),

fasta då tankarna går till anledningen till att Guds handlande behövs.

predikstolsklädet (hänger på predikstolen), på prästens stola (ett

Färgen är då violett/blått som är eftertankens, botens och förbere-

långt band runt halsen som är prästens ämbetstecken) och mässha-

delsens färg.

ken (en mantel som prästen använder vid nattvardsfirande).


PilGRimsVandRinG med emmausmässa VANDRINGsKÄNGoRNA på och fÄRD moT GRImmAREDs KyRKA. EfTER DEN ENKlA ANDAKTEN I KyRKAN böRJADE TJuGo pERsoNER sIN VANDRING. VI VAlDE ATT fölJA lANDsVÄGEN, föR sKoGssTIGARNA VAR NåGoT sölIGA och obERÄKNElIGA. EN och ANNAN IsflÄcK hADE VI sÄKERT ocKså sTöTT på I sKuGGpARTIERNA och NåGRA bRuTNA bEN VIllE VI INTE hA! VINDEN VAR IsIG, mEN EN sol fRåN KlARblå hImmEl VÄRmDE GoTT. VID bRINGsGÄRDE AVVEK VI fRåN lANDsVÄGEN. DÄR GIcK VI EN sTuND I TysTNAD. Att vandra är ett enkelt sätt att förflytta sig. Steg för steg tar

Fikat i lä bakom en maskinhall smakade bra, innan vi vandrade

du dig framåt, den ena foten framför den andra. Precis som livets

vidare. På raksträckan förbi Holmåkra tyckte vi oss snart vara

dagar, tar du dag för dag, en i taget. Dina motgångar i livet är

framme, men den sista biten var inte så kort, speciellt då vinden

som vandringens långa uppförsbacke. Ibland är backen tyngre än

piskade oss i ansiktet.

vanligt, snårig och svår att gå. Men väl uppe på krönet har du en

En halvtimme innan Emmausmässan började anlände vi till

bättre överblick och allt känns lättare. Du måste också gå uppför

Sällstorps kyrka efter 7,5 kilometers vandring. Där möttes vi av

för att kunna få glädje av skjutsen nerför. Ibland får du sådan skjuts

dukat bord med kaffe och hembakat bröd som smakade ljuvligt!

av nedförsbacken så du klarar nästa uppförsbacke utan problem.

Tack snälla ni som bakat så gott bröd och kokat kaffet!

Hela livet växlas av med- och motgångar. Du lär dig oftast mer av

Emmausmässan gjordes som en dramatisering om Jesu

dina motgångar medan medgångarna behövs för att du skall orka

vandring med två av sina elever till byn Emmaus, en mil från

och ha roligt. Som en berg- och dalbana. Livet vore ganska tråkigt

Jerusalem, där de åt kvällsmåltid. Där, när måltidsbönen bads

om du hela tiden gick på en spikrak väg. Stigen vi vandrar på går

öppnades deras ögon och de kände igen den uppståndne. Eva,

också upp och ner, över stock och sten och ibland får du skjuts av

Gösta och Lena i Chorus Veddige växelläste tillsammans med

någon, kanske ett hölass. Något hölass var ju inte precis ute denna

Erling hela berättelsen. Det blev mycket effektfullt.

dag så vi kämpade på. Vår äldsta vandrare hade passerat 75 år och klarade vandringen mycket bra, även barnbarnen som var mer än

Lenie körde oss lugnt tillbaka med bussen, till våra bilar i Grimmared.

60 år yngre gick glatt med i vandringen.

M A R IE FR IBERG A NTONSSON

sYstRaRna sonja svensson och Anna Tjärnmo tog sin fika på några timmerstockar i det fina solskenet.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE Vi har gjort en inventering av gravregistret på våra kyrkogårdar. I många fall saknas det innehavare och på några gravar är det bara en uppdatering av adress. Man tänker ju inte alltid på att meddela adressbyte till oss när man flyttar. Är det så att du känner till någon grav och vet vilka som är anhöriga så kontakta oss på expeditionen 0340-30025. Du hjälper oss att bevara vår kulturskatt. Det finns anslag uppsatta på kyrkogårdarna, antingen på anslagstavlan eller vid vaktmästeribyggnaden.


Vi ska till kYRkan!

samlingslista för Veddige-Kungsäters församling VäRdeGRund

musik

Glädje och gemenskap ska prägla all verksamhet i församlingen.

Vi vill att det ska finnas ett rikt och varierat musikliv i hela för-

Alla människors lika värde är en självklarhet och vi ser mångfald och

samlingen som berikar våra gudstjänster. Med sin mångfald ska

olikhet som en tillgång. Vi vill att alla ska omfamnas av trygghet

musiken attrahera olika åldrar och med sin variation förmedla and-

och uppleva tillhörighet vid våra mötesplatser. Alla ska känna sig

liga upplevelser på olika sätt. FRiVilliGa

välkomna som de är. Gudstjänst

Vi vill också uppmuntra och stödja det arbete som Kyrkliga

Vi ser gudstjänsterna som vårt gemensamma möte med Jesus

arbetskretsen, Besöksgruppen, Internationella arbetsgruppen och

Kristus och vill att det ska finnas ett rikt och varierat utbud av

andra grupper i församlingen utför. Vi ser det som angeläget att fri-

gudstjänster i alla delar av församlingen och i alla våra sju kyrkor.

villiga medarbetare känner sig välkomna och uppskattade. Vi ser det

Tillsammans med söndagsgudstjänsten i Veddige vill vi låta guds-

som viktigt att den öppna dialogen mellan beslutsfattare, ledning

tjänsterna alternera mellan Ås och Sällstorp, mellan Kungsäter och

och vanliga församlingsbor stimuleras. Vi tror att sockenråden har

Grimmared och mellan Karl Gustav och Gunnarsjö. Vi vill också att människor vid förrättningsgudstjänster, såsom

en viktig uppgift att värna det goda samtalet samt ta emot och förmedla synpunkter.

dop, konfirmation, vigsel och begravning, ska mötas av församling-

aRBetsGiVaRe

ens välkomnande.

Vi vill att församlingen skall vara en bra arbetsgivare och stå för

diakoni

ett gott ledarskap. Såväl anställda som frivilliga ska känna sig sedda

Vi vill fortsätta prioritera diakoniarbete och besöksverksamhet i

och behövda. Vi vill att församlingen ska vara en plats där människor

församlingen. Kyrkan ska vara en naturlig tillflykt och mötesplats för

växer och utvecklas, en plats där alla känner sig välkomna, trygga

människor i kris, en kyrka som står upp för svaga och utsatta.

och rättvist behandlade.

undeRVisninG

ekonomi

Vi vill fortsätta satsningarna på undervisning i församlingen för

Vi ser en stabil ekonomi som en förutsättning för en god verk-

att göra Jesus känd, trodd och älskad. Vi vill erbjuda anpassad verk-

samhet och för att ta god vård om våra sockenkyrkor. Vår vision är

samhet för att barn, ungdomar och vuxna ska växa i tro och utvecklas

en levande kyrka där fler vill vara medlemmar! Välkommen med din röst den 15 september!

som människor.

VeddiGe-kunGsäteRs FöRsamlinG haR tVÅ VallokaleR öPPna PÅ ValdaGen.

• vallokalerna öppnar efter guds• • • •

tjänsterna (som i veddige börjar 9.30 och i Kungsäter 11.30). vallokalen i veddige församlingshem är öppen 11-20. vallokalen i Kungsäters församlingshem är öppen 12.30-20. vilken vallokal du ska gå till står på röstkortet. från och med 2 september finns allt valmaterial att hämta på församlingsexpeditionen i veddige. Där kan du förtidsrösta, personligen eller med bud. Du kan även ”brevrösta”

då får du material på expeditionen eller i våra kyrkor vid gudstjänsterna strax innan valet och postar därefter din röst själv. Du som är röstberättigad får ditt röstkort med posten runt 28 augusti. om du inte fått något, hör av dig till församlingsexpeditionen. vid frågor ring 0340-30025. personröstning innebär att du på valsedeln kan kryssa för max tre av de kandidater du helst vill se valda. Strykning av namn är verkningslöst.

FöRsamlinGseXPeditionen

är öppen för förtidsröstning: måndag 2/9 09.00 12.00 17.00 20.00 tisdag 3/9 09.00 12.00 onsdag 4/9 13.00 16.00 torsdag 5/9 09.00 12.00 fredag 6/9 09.00 12.00 lördag 7/9 09.00 12.00 måndag 9/9 09.00 12.00 17.00 20.00 tisdag 10/9 09.00 12.00 onsdag

11/9

13.00 16.00

din Röst äR ViktiG Vä lk o m m

s ta ! e n att R ö

För mer detaljerad information se hemsidan www.svenskakyrkan.se/veddige och i Septemberbladet som kommer att finnas i våra kyrkor i slutet av august i.


medlemssidan 27 APRIL 2013 VAR DET TVÅ KONFIRMATIONSGUDSTJÄNSTER I VEDDIGE KYRKA. ÅRETS KONFIRMANDER: ricco Brogaard David emanuelsson lucas henriksson Sandra hjelm li Jagest rand albin Johansson Daniel Johansson David Johansson Dennis karlsson Johanna karlsson robin karlsson

Filiph lindskog Jakob olsson angelica rehnst röm Samuel Sandersson claes tilgård Fabian ågren Kristoffersen emmy altesson Julia edvinsson linnéa gabrielsson amanda heisar Ebermark Jonathan hermansson

katrin holcomb amanda Jakobsson rebecca Jakobsson emil Johansson maria karlsson alex larsson olof olofsson petra olsson elinour yazirlioglu

foTo: wERoNIcA NoRDh

MÅNADENS PSALM


Vi ska till kYRkan!

Träffpunkten på Kungsängen En dag när det efterlängtade (?) vårregnet öste ner utanför fönst-

Kristi himmelfärds dag), likaså fastan före påsken varar i fyrtio dagar.

ren begav jag mig till Kungsäter för att vara med på Träff punkten

”Vita söndagen” kallades förr första söndagen efter påsk. Det betydde

på Kungsängen. I dag var det inte så många

att de som skulle döpas under påsken hade

som kunde komma, men vi blev ändå fjorton

vita kläder fram till sitt dop. De hade även en

runt bordet. Vi började som de brukar med

”Gångedag” förr. Det var veckan före Bön-

en psalm, några fick önska och vi sjöng psal-

söndagen. Då gick bönderna/folket runt på

men 147 Upp min tunga.

åkrarna och bad om en bra växtsäsong så det

Birgitta, som leder Träff punkten, berät-

blev bra skörd.

tade ur bibeln. Vi firar Jesu uppståndelse

En timme går fort när det är trevligt. De

med gudstjänst varje söndag. Dagens tema

flesta som brukar komma till Träff punkten

var ”Livet som aldrig kan dö”. Meningen är

bor på Kungsängen, men några kommer

inte att vi ska förstå Gud för då hade han inte

också utifrån eget boende. Vi tackade för

varit den han är. När vi föds planteras ett frö i vår kropp som sedan

samvaron och Birgitta vände sig till pensionerade diakonen Gunnel

kan växa till något stort.

som hon har stor hjälp och glädje av och sa att hon är en klippa!

Vi har nyss firat påsk, men påsken fortsätter i fyrtio dagar (till

M A R IE FR IBERG A NTONSSON

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Joh 13:34


VÄGKyRKA I KuNGsÄTER Kungsäters kyrka är en av landets få åttakantiga så kallade centralkyrkor. Den är ritad av arkitekten Emil Langlet och uppfördes år 1881. Kyrkans konstruktion gör att alla kommer nära altaret trots att kyrkan har över 350 sittplatser. Akustiken får också sin prägel av formen på kyrkorummet med en stor men kort efterklang. VäGkYRkan äR öPPen 15-28 juli VaRje daG mellan 14-18. Servering, visning av kyrkan, utställning av gamla bonader och en andakt varje dag 18.00, förutom 28 juli då vi avslutar vägkyrkan med Kvällsmässa 18.00. Besök även den gamla kyrkoruinen som ligger drygt hundra meter bakom församlingshemmet. Kyrkoruinen blev kvar från den tidigare medeltida kyrkan som revs när den nya togs i bruk.

FRiluFtsGudstjänsteR lerhuvudet midsommardagen 22 juni 16.00 musikmedverkan av Gabriel sjöwall, Elias sjöwall och weronica och Jerker Nordh. Ta med fikakorg och något att sitta på. Vid dåligt väder är vi i Aranäsgården. sävsjön söndag 23 juni 18.00 Gränslaget spelar Tag med kaffekorg och egen stol/sittdyna. Vid dåligt väder är vi i Gunnarsjö kyrka. brinkagården, Grimmared torsdag 18 juli 19.00 Grimmareds sånggrupp medverkar. Ta med fikakorg och något att sitta på. Vid dåligt väder är vi i Grimmareds församlingshem. Vabränna, Veddige söndag 4 augusti 14.00 musikmedverkan hembygdsgården Kungsäter söndag 4 augusti 18.00 öppna hembygdsgårdas dag

Gud, hjälp mig vandra min livsväg med dig vid min sida. Från Bönboken, Tradition och liv.

MIDSOMMARTRADITIONER I SÄLLSTORP

Kvällen före midsommarafton plockar bygdens folk blommor tillsammans och smyckar Sällstorps kyrka. Det är en gammal tradition som vaktmästare John Bergkvist började med på 1960talet. På den tiden var det 15-20 stycken som plockade vilda blommor på midsommaraftonens morgon. De gammaldags stora blåklockorna var ofta med i buketterna och även några rågax för att symbolisera skörden. Blåklint och prästkragar hör ju också till midsommarbuketterna. Kyrkan pyntades även med björkar ute vid grindarna, vid ingångarna och i koret. Under många år var det vaktmästare Runes fru Sonja som bjöd alla på jordgubbstårta efter utsmyckningen. På midsommaraftonens gudstjänst kommer många med krans i håret och en och annan även i folkdräkt. Vill du vara med och smycka Sällstorps kyrka med vilda blommor i år? Vi börjar plocka blommor vid 17-tiden kvällen före midsommarafton. Hör av dig till Gunilla Edvardsson 0340-30142.

BISKOPSVISITATION

Under hösten blir det biskopsvisitation i Veddige-Kungsäters församling. Redan nu har en dialog startat mellan stiftet och församlingen för planering, inventering av kyrkorna och samtal om vår verksamhet. I oktober får vi under två vardagar besök av Biskopen Per Eckerdal, kontraktsprosten Olle Philipsson och stiftets medarbetare. Hela visitationen avslutas med en sammanlyst högmässa och visitationsstämma söndagen 13 oktober i Kungsäters kyrka.

HERRENS BÖN VÅR FADER…

På Bönsöndagen 5 maj hölls en familjegudstjänst i Sällstorps kyrka med barnkör och Miniorer. De hade på teckenspråk lärt sig den ”nya” Herrens bön, som kom för över 30 år sedan och börjar med Vår Fader. Vi kommer nu att be denna ”nya” Herrens bön i våra kyrkor framöver. Så det är bara att lära sig! Den står i psalmboken på bakre pärmuppslaget under den gamla som vi läst tidigare. Förutom att teckna Herrens bön för församlingen hade Miniorerna jobbat med bönen i form av en ”blomma”, där bönen var skriven på blombladen som barnen blad för blad satte i den stora blomman under predikan. Barnkören sjöng flera glada och vårliga sånger samt en sång till dopbarnet.


Vi ska till kYRkan!

till sYskonen BeRnandeRssons minne föR DRyGT ETT åR sEDAN TIllsATTE KyRKoRåDET EN ARbETsGRupp mED uppGIfT ATT på NåGoT sÄTT VIsA föRsAmlINGENs TAcK föR DET sToRA ARVET fRåN sysKoNEN bERNANDERssoN. REsulTATET blEV ETT sKåp, TIllVERKAT AV KARl-ARNE ElIAssoN. sKåpET hÄNGER I ENTRÉN I VEDDIGE föRsAmlINGshEm och INNEhållER bl A ETT foTo på sysKoNEN och NåGRA mINNEsAKER. mITT EmoT hÄNGER EN ”plAKETT” mED ETT foTo fRåN målNINGEN på sToREGåRDEN, ÄVEN oRIGINAl AV målNINGEN hÄNGER oVANföR. Syskonens föräldrar Johan och Hermina gifte sig 1910 och kom till Storegården 1914. De fick fem barn, Åke 1910, Hildur 1912, tvillingarna Maj och Dagmar 1917 och Bror 1920. Den 28 juni 1985 tecknar de tre kvarlevande syskonen Åke, Hildur och Dagmar ett testamente där kvarlåtenskapen efter det sist avlidna syskonet skall tillfalla Veddige församling. Där ingick även att församlingen skall svara för gravskötseln av 2 gravar i 100 år. När sista syskonet Dagmar avlidit 31/8 2010 och efter bouppteckning, försäljning av fastigheter, avdrag för gravskötsel mm blev värdet på donationen till Veddige församling närmare 10,5 miljoner kronor. Många av oss som kom till kakkalaset kände familjen Bernandersson. Det var mycket prat om gamla minnen. På Storegården var det ofta kakkalas. Någon mindes speciellt veteskivorna ”som var stora som en hel måltid”. Till denna församlingsaftons stora kakkalas var det många som hade hjälp till att baka, hela 15 olika sorter blev det. Efter kakkalasen på

”Minnenas kväll” om vad minnen är och vad vi vill minnas. Det var

Storegården fick gästerna alltid en ”Kakepôse” med sig hem. Så var

8 år sedan Annandag Pingst var en helgdag. Pingsten är vår tredje

det även denna kväll. De överblivna kakorna såldes för 20kr/påse

största högtid – den helige Andens högtid. Anden skulle hjälpa

och allt går till Svenska kyrkans internationella arbete.

lärjungarna att komma ihåg. ”Andens vind över världen” är den

Mats Johansson presenterade Josefin och Kristoffer som köpt

starkaste kraften på jorden. Släpp in anden i ditt liv! Det är värt

Storegården och renoverar den nu. Vivace underhöll oss med några

mer än alla pengar i världen. Andakten avslutades med psalmen

fartfyllda låtar.

Bred dina vida vingar.

Kyrkoherde Håkan Berndtsson höll en vacker andakt om

M A R IE FR IBERG A NTONSSON

SOMMARMUSIK I ÅS OCH SÄLLSTORPS KYRKOR. 19 JUNI Ås kyrka 19.00. ”Eva Cassidy in memoriam”. Lena Dahlberg, sång, Johann Laux, slagverk, Sven Helander, gitarr och Daniel Svensson, bas. 26 JUNI Sällstorps kyrka 19.00. ”Sol vind o vatten” . Gruppen Anthem. Mårten Nordhall, sång, Elisabeth Willix, piano, orgel, Klas Assarsson, slagverk, marimba. 3 JULI Ås kyrka 19.00. ”Psaltare och lyra” Från Pachelbel till Änglagård. Sommarblandning av klassiskt och folkmusik. Leena Arvidsson, fiol, Anders Densloe, sång, Jeanette Fermheden, blockflöjt, Kerstin Odeberg, orgel och piano.

10 JULI Sällstorps kyrka 19.00. ”Strövtåg” Gabriel, Elias och Rebecka Sjöwall. . Folkmusik, a cappella, psalm, musikal, visor mm på en mängd olika instrument. Fiol flöjt, klarinett, piano, gitarr och sång. 17 JULI Ås kyrka 19.00. ”Simon & Garfunkel” Mats Börjesson, piano och sång, Jörgen Sonemalm, gitarr och sång. 24 JULI Sällstorps kyrka 19.00. ”Spirituellt sväng” med Woodmans. Kommer från Halmstad och Hässleholm. Charlotte Polson, alt/och tenorsaxofon, Modesty Sofronenkoff, sång och bas, Thomas Klint, gitarr och Lina Holmberg, slagverk.

31 JULI Ås kyrka 19.00. ”Blåa toner i himlarymden” . Evergreen Quartet . Karin Dahlberg, sång. Lalle Björk, Per Gunneros, Erik Österberg, Rolf Törnblom. 7 AUGUSTI Sällstorps kyrka 19.00. ”Birgitta Eliasson med släkt och vänner.”. 14 AUGUSTI Ås kyrka 19.00. ”Från Johnny Cash till Lina Sandell” MELLAMI sjunger och spelar sina favoriter. Lars Antonsson, Anna Eriksson, Ingegerd Nilsson, Lena Ohlsson, Per-Erik Ohlsson, Monica Wall.


Gudstjänsttider för VeddiGe- kunGsäteRs FöRsamlinG VeddiGe

Ås

sällstoRP

kunGsäteR

GRimmaRed

kaRl GustaV GunnaRsjö

juni

15 16 19 21 22 23 26 29 30

lördag 3 Söndagen efter trefaldighet onsdag Midsommarafton Midsommardagen Den helige Johannes Döparens dag onsdag lördag apostladagen

9.30

18 helgsmålsbön 11.30* 11.30 9.30* 19 Sommarmusik 15 Musikgudstjänst 16 friluftsg lerhuvudet

9.30*

11.30

9.30

11.30* 18 friluftsg Sävsjön

19 Sommarmusik 18 helgsmålsbön 9.30

18*

11.30

juli

3 6 7 10 13 14 17 18

onsdag lördag 6 söndagen efter trefaldighet 9.30* onsdag lördag Kristi föklarings dag 9.30 onsdag torsdag

20

lördag

21 24 27 28 31

8 söndagen efter trefaldighet 9.30* onsdag lördag 9 söndagen efter trefaldighet 9.30 onsdag

19 Sommarmusik 18 helgsmålsbön 18

11.30*

19 Sommarmusik 18 helgsmålsbön 18* 11.30 19 Sommarmusik 19 friluftsg Brinkagården 18 helgsmålsbön 18*

11.30 19 Sommarmusik 18 helgsmålsbön 18*

11.30*

19 Sommarmusik

auGusti

3 4 7

lördag 18 helgsmålsbön 10 söndagen efter trefaldighet 9.30*/14 friluftsg vabränna 18 friluftsg hembygdsg onsdag 19 Sommarmusik

11.30*

10

lördag

18 helgsmålsbön

11 14 17 18 25

11 söndagen efter trefaldighet 9.30 onsdag lördag 12 söndagen efter trefaldighet 9.30* 13 söndagen efter trefaldighet 9.30

18* 19 Sommarmusik

11.30 18 helgsmålsbön

11.30

18* 11.30

11.30*

9.30

9.30

11.30*

sePtemBeR

1 8 14 15 18 22 29

14 söndagen efter trefaldighet 15 söndagen efter trefaldighet lördag 16 söndagen efter trefaldighet onsdag 17 söndagen efter trefaldighet Den helige Mikaels dag

9.30* 9.30

19* 11.30*

9.30* 9.30 9.30*

11.30* 9.30* 18 Skördevesper 11.30*

19 församlingsafton 11.30 11.30 familjegudstjänst

9.30* 19

11.30

9.30

teckenförklaring: *=mässa. för mer information, se varbergsposten och hallands nyheter fredag innan aktuell gudstjänst. Se även på hemsidan www.svenskakyrkan.se/veddige reservation för ev ändringar.

Veddige-kungsäters församling

Nygatan 18 432 67, Veddige ……… 0340-300 25 e-post: …… veddige.pastorat@svenskakyrkan.se Kyrkoadministration: månd, tisd, torsd, fred (i juli månad tisdagar och torsdagar) 9–12: Ingela svahlin ………………………… 0340-300 25 Ekonomi, onsdagar 13–15: Torbjörn Eriksson …………………… 0340-301 28 kyrkoherde

håkan berndtsson 0340-301 21, eller 0702-049 517 e-post …… hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se

komministrar

kyrkVaktmästare

Erling Resare …………………… 0702-730 240 Ingemar Johansson ……………… 0702-648 118

Veddige, sällstorp: 0340-304 80 eller 0703-730 480 ås: Gert berntsson ……………… 0702-661 196 Vaktmästarexp. i Kungsäter ………… 0320-814 13 Gunnarsjö: Jenny svensén ……… 0706-162 070 Kungsäter, Grimmared: per-Erik sundberg………………… 0706-979 855 Karl Gustav: Jörgen Thorén ……… 0702-703 793 övrig info: www.svenskakyrkan.se/veddige

diakoner

Eva Ivarsson … 0340-382 85 eller 0709-901 086 birgitta hellberg 0340-304 10 eller 0320-810 70 kantorer och körledare

Kantorer expedition ………………… 0340-383 10 carola book ……………………… 0730-774 097 weronica Nordh …………………… 0705-712 109 Andreas hjalmarsson …………… 0733-997 265 Gun svensson …………………… 0733-721 028 Zackarias holmdahl sjöberg …… 0725-164 800

redaktion "Vi ska till kyrkan! " 2013-2

Ansvarig utgivare: håkan berndtsson 0702-049 517 Redaktör/foto: marie friberg Antonsson ………… 0730-644 823 e-post ………marie.f.antonsson@svenskakyrkan.se


Mc-klubben Skyriders och Edwins Fond inbjuder alla mc-intresserade att delta i årets upplaga av ”Edwin & Friends Mc-Run 2013”. Start vid Kungsbacka torg lördagen den 17 augusti kl. 12.30. Beräknad ankomst till Edwins Second Hand i Veddige ca 14.00. Anmälningsavgift 150:-, Betalas i Kungsbacka eller i förväg på Edwins Fonds Bg: 5428-9855. I anmälningsavgiften ingår fika, ham-

ca 14.30. Veddigebor och andra är välkomna

burgare och dricka. Anmälningsavgiften

till Edwins Second Hand att vara med och

skänks till Edwins Fonds arbete i f.d Sov-

köpa fika, hamburgare och lyssna till fin

jetunionen. Grillning, fika och rockmusik

rockmusik. Fri entré.

Bilderna är tagna på 2012 års upplaga av Edwin & Friends Mc-Run. Tomas ström

Edwin & Friends MC-Run

Om edwins fond 1991 gjorde Tomas Ström sin första resa med humanitär hjälp till det forna Sovjetunionen. De mänskliga tragedier som de mötte där satte djupa spår och blev starten till många resor med hjälpsändningar. Den 1 januari 2000 föddes Tomas och Evas andra barnbarn Edwin med Downs syndrom. Något år senare startades Edwins Fond som ger hjälp till handikappade barn, ungdomar och deras familjer i fd Sovjetunionen. Edwins Fond arbete är nu verksamt i fem länder, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Bulgarien och Lettland. Edwins Second Hand drivs av den ideella föreningen Sällskapet Edwins Vänner. Försäljningslokalen är belägen på Svanvägen 8 i Veddige. Överskottet av försäljningen skänks till Insamlingsstiftelsen Edwins Fond som ger hjälp till handikappade barn, ungdomar och deras familjer i f.d Sovjetunionen. För mer information se Edwins Fonds hemsida, www.edwinsfond.se

ViSKA! 2013-2

29


Vallby h

en turistat Överallt växer loppisar upp som svampar ur jorden och nu har vi också fått en i Vallby. Så gott som

Allt är till salu - utom kassaapparaten!

varje lördag beger jag mig dit, det är en alldeles lagom promenad och oftast hittar jag något som jag inte visste att jag behövde. Jag ursäktar mig med att begagnat verkligen är miljövänligt och dessutom, särskilt här, ett billigt nöje.

30

ViSKA! 2013-2


har fått

attraktion

L

ena Davidsson bor till Börs,

syns då man öppnar dörren till lagården,

kade dukar på de runda borden – och just

med sin sambo Lennart, sen

där hon verkligen bemödat sig att skylta fint

för dagen vasar med förgätmigej.

nio år tillbaka. Till vardags

och hemtrevligt. Vinter som sommar tänder

En av alla fina saker Lena visar, är den

jobbar hon som vaktmästare

hon många ljus, i både ljusstakar och lyktor.

vackra rosa vasen från 1800-talet. Jag undrar

hos Valinge IF, men på lörda-

På vintern sätter hon på värmefläkten, så att

var hon får alla sakerna från och hon svarar

garna mellan 10.00 – 14.00 hittar man henne

man inte ska behöva frysa när man går runt

att folk skänker en del och annat köper hon

mitt bland alla sakerna i lagården, där hon

och tittar. Dessutom bjuder hon på kaffe

på aktioner och konkursbo – både nytt och

samlat många fina ting.

och färska kakor. Nu på sommaren kan man

gammalt.

Lena berättar att hon alltid varit intresserad av heminredning och antikviteter. Det

sitta vid småborden utanför, med fina vir-

Allt är till salu - utom kassaapparaten! INGEGÄRD NILSSON

ViSKA! 2013-2

31


Björkholm b mina favoritställen

J

ag älskar Björkholmssjön. Då och då åker jag upp dit för att lyssna på vattnet och för att höra tystnaden. Jag blir inte frälst av långa havsstränder med

utfrätad natur. Jag vill bli biten av knott och mygg. För mig är sötvattnets lena smekning mot kroppen massage. Sandor Olah

32

ViSKA! 2013-2


beach

ViSKA! 2013-2

33


SPF – program och nyheter Föreningen har valt att använda ViSKA! Magasinet för spridning av information. Skälet är att publiceringen i Viska är helt gratis!

Tipspromenader

Start lördagar mellan klockan 10.00-10.30. Startavgift 20 kronor per deltagare. Efter promenaderna bjuds på kaffe med dopp. 17 aug. Tornekullavägen 10, Derome. Kommitté: Gunilla, Sven-Olof Telefon 319 32 24 aug. Nygatan 40, Veddige. Kommitté: Ulla-Britt, Rolf, Siv, Ingemar. Telefon 304 79 31 aug. Björkvägen 2, Veddige. Kommitté: Lillian, Bertil Telefon 301 75 7 sept. Kulla skola, Veddige. Kommitté: Totti, Hasse, Lillian Ragnar. Telefon 389 87 14 sept. Älgstigen 10, Veddige. Kommitté: Gertie, Gunder, Stina, Lennart. Telefon 305 75 21 sept. Affären, Espeviksvägen, Åskloster Kommitté: Birgit, Jan-Erik, Marianne, Yngve Telefon 62 35 50 28 sept. Hembygdsstugan, Vabränna. Kommitté: Sonja, Lars, Elsa, Filibert. Telefon 303 66 Priser: 1:a pris 50 kronor 2:a pris 40 kronor 3:e pris 30 kronor Skiljefrågan: 40 kronor Vid fler än 50 deltagare höjs priserna med 20 kronor för varje 10-tal deltagare. Material lämnas till nästa kommitté efter överenskommelse. Frågor besvaras av Gunilla och Sven-Olof. Telefon 319 32

Friskvårdsaktiviteter

SPF Veddige är en lokal pensionärsförBingo

Fredagar med start den 30 augusti klockan 13.30 på Mötesplatsen, Strängvägen 2 E. Ledare: Ture Johansson, telefon 385 88.

ening som omfattar församlingarna Veddige, Ås och Sällstorp. Föreningen bildades den 15 juni 1955 och har nu ca 430 medlemmar. Vår moderförening är SPF som står för

Mattcurling

Torsdagar med start den 5 september klockan 13.20 i Idrottshuset Veddige. Ledare: Bo Johansson. . . . . . . . . . . . 304 28 Ture Johansson. . . . . . . . . . . 385 88 Rune Johansson. . . . . . . . . . 304 74 Douglas Johansson . . . . . . . 381 20 Nya spelare är välkomna!

Sveriges Pensionärsförbund. SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening för pensionärer. SPF har nu ca 270.000 medlemmar fördelade på 830 SPFföreningar i hela landet, varav SPF Halland har 41 föreningar med ca 13.700 medlemmar. Vår förening erbjuder många aktiviteter

Internationell dans

anpassade efter våra medlemmars önskemål

Tisdagar med start den 3 september klockan 14.00 i VBK:s klubblokal, Idrottshuset Veddige. Ledare: Gun Johansson. . . . . . . . . . . 304 74 Barbro Ericsson. . . . . . . . . . 308 92

inslag. Föreningen arbetar också för att upp-

Livskryddan

ingens årsmöte.

där den sociala gemenskapen är ett viktigt märksamma och påverka äldres situation såsom boende, vård och omsorg, mm. Vår styrelse och våra funktionärer väljs på fören-

Måndagar med start den 2 september klockan 13.30 på Mötesplatsen, Strängvägen 2 E. Lättgympa mm. Ledare: Anja Bengtsson, telefon 388 11.

Information till våra medlemmar. SPF Veddige har under många år infor-

Studiecirkel Alla är hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter!

Vad är SPF Veddige?

Fredagar jämna veckor med start den 6 september klockan 10.00 på Mötesplatsen, Strängvägen 2 E. Ledare: Mary-Ann Edvinsson, telefon 302 40.

merat sina medlemmar om aktuella aktivi-

Sångcirkel

Måndagar jämna veckor med start den 16 september klockan 13.30 i Veddige församlingshem. Ledare: Gun Svensson, telefon 307 06. Nya sångare är välkomna! I samtliga aktiviteter lägger deltagarna 15 kronor per gång för att bidra till finansieringen av verksamheten. Samtliga aktiviteter annonseras i dagboken H-N.

SPF verkar för: INFLYTANDE – VALFRIHET – LIVSKVALITET


Barbados till Veddige Veddige BK anordnar Dans med knytkalas lördagen den 12/10 med Barbados*. ”den mest kända orkestern som någonsin spelat i Veddige” teter genom att två gånger per år skicka ut ett programblad. Föreningen har nu valt

*Då detta är en orkester som ska bokas i tid, måste vi ha sålt 200

att istället använda ViSKA! som kanal för

biljetter innan den 12/7. Därför vill vi uppmana alla att köpa biljetter

spridning av information om våra aktivi-

så snart som möjligt. Vi hoppas det är många som är intresserade!

teter. Skälet till detta är bl a – föreningens

Försäljning av biljetter sker på Hemköp och Konfektboden

eget arbete med programmet förenklas, våra distributionskostnader försvinner helt då publiceringen i Viska är helt gratis vilket vi är oerhört tacksamma för och vi får dessutom gratis marknadsföring av SPF Veddige. Vi börjar här med att informera om aktuella aktiviteter som börjar tidigt under hösten och vi kommer sedan att fylla på med fler vart efter, i nya nummer av Viska. Fullständigt program för hösten 2013 kommer att vara inlagt på vår hemsida www.spf.se/ved-

köp

n i d t e j bil t n u!

dige under augusti månad.

Rekrytering av nya medlemmar. SPF Veddige har under senare år lyckats få många nya medlemmar. Trots detta vill vi gärna bli ännu fler. Utöver friskvårdsaktiviteter, sammankomster, och social gemenskap har våra medlemmar tillgång till stora rabatter på bl a villa -, hem - och bilförsäkring, olycksfallsförsäkring, mm. Första året är avgiftsfritt för alla nya medlemmar och då ingår också en tidning som utkommer med nio nummer per år. Medlemsavgiften är därefter 160 kronor/år. Den som önskar bli medlem kan ringa Mary-Ann Edvinsson på telefon 302 40 eller gå in på vår hemsida www.spf.se/veddige och registrera dej under rubriken ”Bli medlem”. Sture Bengtsson

SPF Veddige Styrelsen

ViSKA! 2013-2

35


Knytkalas med dans på Solbacken!

Det hela började som en kräftskiva hos Karin och Håkan i Diseflat i början på 1970-talet. Volleybollentusiasterna var inbjudna och det blev en trevlig tradition. Efterhand växte kalaset och hölls på olika platser, på den vägen bar det av…

På det glada 70 tale t

Ka ri n oc h Hå k

Bör jade som Krä ftsk iva

Kr ä ft ko

36

ViSKA! 2013-2

k et


D

et var mest aktiva inom

kräftskiva första gången har det gått några

Hans bror Rolf var för övrigt med i kommittén förra året.

var

år. Många nya ansikten har kommit till från

Ann-

grannbyarna, men några är fortfarande kvar

Nu är det knytkalas istället för kräftor,

Kristin Ivarsson över en

från begynnelsen. Med några få undantag

men det bjuds alltid på en välkomstdrink

kopp kaffe och nybakad

har dansen sedan slutet av sjuttiotalet för-

och nattamat.

volleybollen med,

som

berättar

lags på Solbackens dansbana i Kungsäter.

sockerkaka hemma i köket.

Det har alltid varit roligt och trevligt,

Kalaset har hållits i Kilastugan i Horred,

Eftersom det blev mer och mer folk, fick

Drared och Stamnareds bygdegård. Ju fler

vi söka oss till ett större ställe, och Solbacken

liknade, vad jag kan minnas… säger Ann-

gäster som kom desto större arrangemang

ligger så fint vid sjön, säger Ann-Kristin.

Kristin. I år är det Varbergs Boys som spelar

blev det. Det blev kommittéer som skiftade

Från början var det ju som sagt kräft-

och det är den 10 augusti. Det skulle vara

skiva, och man åt

roligt om det kommer lite yngre som vill

från år till år, band skulle

bokas

och

korv skulle kokas. Sedan

Karin

och Håkan Carlsson i Diseflat bjöd till

inga tråkiga händelser som slagsmål eller

Det skulle vara roligt om det kommer lite yngre som vill haka på det här

kräftor med och

haka på det här. Dans kanske inte direkt är

utan skal med god

ungdomarnas sätt att umgås, men de borde

aptit. På bilden syns

prova! Det är jättekul!

Sture Eliasson röra om

i

kräftkoket.

Marie rydell

ka n

So mm ardan sen

2012

Det hela är mycket enkelt: Man anmäler sig med namn och adress genom att betala in 160:-/person på BG 5350-1649 före den 30/6, därefter och fram till den 25/7 kostar det 180:Allt överskott går till Almers hus. Anteckna den 10/8 kl. 18.30 i almanackan! Var och en tar med sig mat, dryck och kaffe. Det kommer att gå buss från Veddige och Horred, och givetvis även tillbaka. Vill man åka med, ringer man Veddige Buss på 300 08. Har man ändock frågor kan man kontakta någon i årets kommitté: Lennart och Ann-Kristin: 0730-73 09 84, Ove och Gerd: 0320-807 91, Kjell och Annette: 0340-64 97 55 eller 0706-70 97 17


Station 4400 Kungsäter och Station 4600 Veddige. En del av Räddningstjänsten Väst

FiP=Första Insats Person Räddningstjänsten Väst vill informera om införandet FIP vilket står för Första Insats Person.

I det stora hela går det ut på att styrke-

föraren under färd. Bilarna är försedda med

ledaren har ett eget fordon med sig dygnet

mycket reflexer och varningslampor för att

runt under sin jourvecka för att snabbare

synas väl och på taket sitter en uppfällbar

kunna ta sig till platsen där någon behöver

gardin med budskapet olycka och blinkande

vår hjälp. Med detta arbetssätt slipper styr-

gula lampor. Utrustningsmässigt är det en

Måndagen 3 Juni kl 06.00 startade man

keledaren att åka om brandstationen och

minibrandbil med släckutrustning i form

upp verksamheten. 2009 startade man det

sparar i genomsnitt 3-4 min vilket är otroligt

av olika handbrandsläckare, inbrytnings-

på stationerna i Ullared, Fegen och Vessige-

värdefullt för att kunna bryta ett förlopp i

verktyg, varningsutrustning trafikolycka,

bro nu inkluderar det även stationerna i Var-

ett tidigt skede oavsett om det gäller brand,

frälsarkrans, stege, andningsskydd, värme-

berg, Falkenberg, Tvååker, Skällinge, Värö,

trafikolycka eller olycksfall.

kamera och inte minst sjukvårdsutrustning

Veddige och Kungsäter. Vi kommer i detta

Till sin hjälp har styrkeledaren ett all-

nummer att beskriva stationerna i Kungsä-

deles nytt fordon en Mitsubishi L200 som

ter och Veddige som finns inom tidningens

är utrustad med avancerad navigations- och

utgivningsområde.

kommunikationsutrusning för att hjälpa

Är du intresserad av yrket hör av dig till Stationsansvarig Roger Lysebring 0702468 243 roger.lysebring@rvast.se

Kungsäter söker brandpersonal är du intresserad kontakta stationsansvarig Ronny Johansson 0709386432

Följ oss gärna på vår facebooksida: www.facebook.com/raddningstjanstenvast. Och hemsida: www.rvast.se

38

ViSKA! 2013-2

och hjärtstartare. Text och foto Roger Lysebring

Stationsanvarig Veddige roger.lysebring@rvast.se

För att få aktuell brandriskprognos och annan information besök vår hemsida www.rvast.se eller kontakta oss på telefon 0340-697200 rvast@rvast.se


Styrkeledare Veddige

från vänster Per Swahn, Tomas Wagnbeck, Gert Andersson, Roger Lysebring, Klas Nilsson

Styrkeledare Kungsäter

Styrkeledarens nya

från vänster Ronny Johansson, Freddy Jensen, Lilleman Bäck, Joakim Gertsson

fordon,

en Mitsubishi L200

Uppfällbar gardin

används vid olycka

som

Reflexer och

varningslampor för att synas bättre


Rätt fart i samhället. Information från vägföreningen Det pågår sedan en tid ett projekt inom

gränser kan ju styras på olika fysiska sätt. En

Varbergs kommun som heter ”Rätt fart i

tankeställare kan ju vara att det inte brukar

stora delar av gatan och dess infarter till fast-

stan” och det kommer i höst att medföra att

gå många veckor efter det att vi lagt på ny

igheterna på andra sidan (Nygatan). Fastig-

vi får nya hastighetsgränser i Veddige. San-

toppbeläggning på en gata förrän kravet om

hetsägarna måste ha obegränsad tillgång till

nolikt kommer ”högsta tillåten hastighet”

fartsänkande ”vägbulor” kommer.

sina infarter och räddningstjänsten skall ha

hämtning av barnen vid skolan, blockerar

att begränsas till 40 km/tim i hela samhället,

Låt oss Veddigebor i stället, eftersom det

även ”Fågelvägarna” där det nu är 30 km/tim.

mestadels är vi som är fartsyndarna, efter-

Därmed önskar jag er en bra sommar

Runt skolor och förskolor blir det liksom nu

leva trafiklagstiftningen. Det skulle även

och glöm inte ansa häckar och växter på

30 km/tim. Med tanke på alla telefonsamtal

lösa andra problem än för hög hastighet. Vi

gatusidan av era tomtgränser och i ”sikttri-

möjlighet att komma fram.

och den e-post vi får till vägföreningen om

skulle till exempel slippa sätta ut ett antal

angeln” i gathörnen. Hur det skall se ut ser

att ”det körs alldeles för fort i samhället” bör

förfulande och problemskapande farthinder

ni på www.veddigevagforening.se.

ju detta vara välkommet.

av varierande slag. Vi skulle också slippa pro-

Efterlevnaden av dessa nya hastighets-

Lennart Bengtsson

Ordf. Veddige samhälles vägförening.

blemet med föräldrar som vid lämning och

Fest Fest Fest… Smörja kedjorna, fram med cykelhjälmarna och boka in den 14/9! Nu är planeringen igång med årets cykelfest! Vi i cykelfestkommittén vill hälsa alla Veddigebor välkomna!

Festkommittén i full fart med planeringen


Chester drog publik Chester drog publik, när Naturskyddsföreningen i Varberg kallade till visning av Västra Derome fältspatsgruvor.

större gruvhålen, den spektakulära grottan. Den fylldes igen av en lokalt företag på 70-talet.

Naturskyddsföreningen

-Ingen förstod vilket misstag det var, säger han.

berättade

efter visningen om den vindkraftpark som Varberg Energi har för avsikt att uppföra i

Gruvorna i Västra Derome är svensk Chester Ericsson kunde berätta om gru-

Visningen intresserade ett 50-tal besökare.

industrihistoria, anser han.

området med sex stora vindkraftverk. De boende i området kämpar för att förhindra

vornas start 1906 och långsamma avsom-

Chester Ericsson har på eget initiativ

att deras fina natur med rödlistade fågelar-

nade på 70-talet. Om krigens behov av fält-

kopierat bilder av fältspatsgruvans historia,

ter och andra rödlistade arter ska skadas av

spat och om de arbetandes dagliga slit.

som finns att beskåda för den som vill åka/gå

etableringen.

På just den platsen där fotot är taget låg ända in till 70-talet en ingång till en av de

den knaggliga vägen upp till lämningarna efter en gruvhistoria i Västra Derome.

Inger wennerlund

VÄLKOMNA till Varbergs Vattenskidklubb. klubben där alla kan åka

Testa vattenskidor du också! Kul på vattenskidklubben i sommar för ungdomar på stora eksjön Här åker Patrich vattenskidor

fortsätter

tuellt våtdräkter ingår. Första gången kostar

med ungdomsåkningen på Stora Eksjön

Varbergs

Vattenskidklubb

det 100 kr. Därefter är det gratis alla månda-

i Veddige. Vattenskidklubben har åkning

gar. Övriga dagar tar ungdomarna med sig

för ungdomar t o m 16 år, uppe vid Stora

egen bensin. Ledare är Ingemar Karlsson.

Eksjön i Veddige i sommar. Erbjudandet

För mer information kontakta Varbergs Vat-

gäller måndag eftermiddag under juli och

tenskidklubb.

augusti. Bensin, flytväst, skidor och even-

Elsie Antonsson, 0706-000 635

ViSKA! 2013-2

41


Vårlig rapport från den Östra regionen

42

ViSKA! 2013-2


S

ommaren tog ett brutalt nack-

Delar av de boende i regionen har även

sving på våren och slungade oss

tagit sig utanför regionens gränser. Närmare

in i högsommarvärme redan i maj.

bestämt så långt bort som till Västergötland.

Det gäller då att passa på,

dessa dagar kan vara den enda sommar vi får i vår i år!

11 Lufsarbarn med 2 ledare åkte på läger till motsvarande grupp i Vänersborg. Det

Därför ligger grilloset redan tätt över regionen. Men varför krångla till det? Nej, för enkelhetens skull låter vi oss inspireras av P3:s Martina Thun, ”Lunch a la Korvvagn” blev matlagning i det fria, vi ”var ute och åt” som man brukar säga, utforskning av grottor, promenad i det vackra vädret, sömn i militärtält och magnifik utsikt över Sveriges största sjö. Nästa år bjuder vi Vänersborgarna till Viskeregionen! Till sist har regionens förflutna undersökts närmare. En del amatörarkeologiska utgrävningar har gjorts och vi har fått ta del av en mycket spännande historia från förra och jordgubbar till det. Hyllad enkelhet!

seklets början, som länkar samman dåtid

Boken är den ultimata ”gå-bort-presenten”, mer humor än kokbok, eller som Petra Mede sa om den; ”Den är helt underbar!!!” Vårens årliga gökotta hade mer tur med vädret i år än föregående år, välbesökt av alla utom göken. Hönsen har däremot utforskat bergen i trakten!

Kanske blir det hönsotta nästa år.

med nutid. För hundra år sedan påbörjades bygget av ett hus i trakten, det pågår ännu… Mer om ”det var en gång” blir det en annan gång.

Som sig bör togs även perimärdoppet

Nu ser vi framemot ännu mera bad, grillning, skolavslutning, midsommar och ösregn.

i sjön under Kristi himmelsfärdshelgen. Sedan dess har samtliga barn och hundar

Över och ut! Marie Rydell

badat med varierande intensitet.

ViSKA! 2013-2

43


Händer på Björkholms gård i Veddige Lördag 27 juli:

SM i Skogskörning med häst. Start 8.30.

Bruksridning. Start 9.00.

Söndag 28 juli:

Brukskörning med häst. Start 8.30.

Servering & utställare finns på plats. Entré 60kr. Hjärtligt välkomna Brukshästkommittén & Veddige JUF

VEDDIGE–ÅS–SÄLLSTORPS HEMBYGDSFÖRENING Program för 2013 – sommar, höst DAG

SAMLING VID

PROGRAM

Familjekväll på Viskadalens Gårdsglass. Gårds- och djurvisning, glass och kaffe finns att köpa

Ons. 3 juli

Kl 18.00

Sön. 4 aug

Hembygdsstugan Vabränna kl 14.00 – 17.00 Friluftsgudstjänst och Öppna stugornas dag. Gudstjänsten börjar kl 14.00. Visning av byggnader och föremål. Utställning av hattar och mössor. Kaffeservering (Välkommen att lämna in huvudbonader till Eva tfn 31355 eller Ingegärd tfn 30837)

Tors. 12 sep

Samåkning från Eklöws kl 17.00

Besök vid Vattenverket, kl 17.30 Kvarnagården, Varberg

Lör. 19 okt

Idrottshuset i Veddige, kl 18.30

Höstfest med dans. Efter smaklig måltid, blir det dans till Slättarna. Föranmälan till Bengt-Eric, tfn 31259 eller 070-388 04 72, senast den 13 okt

Medtag kaffekorg e.d. där ej servering förekommer. ALLA VARMT VÄLKOMNA!

44

ViSKA! 2013-2


Byta bostad? Börja här!

Med våra försäk ringar sover du go tt om natten. Välkommen in på en trygghetskol l, så ser vi över ditt försäkrin gsbehov.

David, Niklas, Marléne, Christina, Lars-Göran, Rebecca

Vi har stor efterfrågan på villor och bostadsrätter.

Veddige 0340-66

60 40 www.varb ergssp

arbank.se

Välkommen till Varbergs mest anlitade fastighetsmäklare. Tel: 0340-185 45 | Besöksadress: Kungsgatan 18

Vår kunskap = Din trygghet. Det tjänar du på! VEDDIGE

VARBERG

KUNGSBACKA

KINNA

Cykelfest 2013 Nu är det dax igen…

Boka in lördagen den 14 september, för då är det cykelfest i Veddige. Vi samlas bakom simhallen kl.16.00 för gemensam start och fördrink… Upplägget är följande: Trerätters middag förtärs på tre olika ställen. Förrätt på adress nr 1, varmrätt på adress nr 2 samt efterrätt på adress nr 3. Ni står själva för en av rätterna. Efterfesten går av stapeln kl.22.00 i Veddige Idrottshus. Där kommer finnas öl, vin och cider till självkostnadspris…

Livemusik av Göteborgsbandet: Danzing La Baz!

inkl. dricka och kaffe.

LUNCH:

Öppettider: tis-tors 11:30–21:00 fre 11:30–22:00 lör 12:00–22:00 sön 12:00–21:00

70:-

Nattamat ingår…

Dagens Lunch: tisdag–fredag 11:30-14:30 Pizza Nr 1–25, Kebab med bröd/rulle, alla sallader. tel: 0340-310 31

Vill ni vara med på detta spektakel? Anmäl er då senast den 1/8 genom att betala 100kr/person (kontant) till nedanstående… Alla Veddigebor är hjärtligt välkomna! Ring oss vid frågor: Håkan och Carin 17854, 0705395573 Anna-Maria och Håkan 30570, 0738180813 Annica och Roger 38837, 0701801478


www.ivt.se

energi & vatten dag tisdagen den 17 september kl 13-18. Viskastigen 30 (mitt emot Hemköp)

Kontakta Rörfix: Karl-Erik 070-37 307 57, ke@rorfix.se Anders Eriksson 0708-843 111 | www.rorfix.se

www.veddige-akeri.se

Specialtransporter tel. 0340-306 10 fax. 0340-304 84


MIDSOMMARÖPPET: MIDSOMMARAFTON … 9-16 MIDSOMMARDAGEN … 9-18 VI PÅ EKLÖVS ÖNSKAR ALLA VÅRA KUNDER EN SKÖN SOMMAR!

VÄLKOMNA!

telefon: 0340 – 69 75 00 | www.varbergsbostad.se

Vi finns alltid i din närhet! Det moderna försäkringsbolaget med gamla anor

Kontakta närmaste Dina-bolag! Vi ger dig mer information och offerter. Kinna 0320-359 04, Varberg 0340-66 40 40, Veddige 0340-66 40 50, Värö 0340-66 40 48. www.dina.se

tel: 0340-306 57


EEL MIKRO MM720CTL

LANDMANN GASOLGRILL FLATBED 12736 Prisvärd gasolgrill med praktisk sidobrännare. Följande utrustning ingår: • 3st brännare i rostfristål • 3st flametamers som sprider värmen mm • Emaljerat grillgaller • Termometer på locket • Sidobrännare för kastrull, stekpanna etc.

Liten mikrovågsugn i vit design med en nettovolym på 20 liter och mekanisk reglering. Roterande tallrik diameter på 25,5 centimeter och maxeffekten är 700 watt.

585:-

1.995:-

1.995:-

1.995:-

3.780:-

CANDY KYL CFL 195/E1

CANDY FRYS CFU 195/E1

CYLINDA TVÄTT FT 364E

Kylskåp från Candy i energiklass A+ med en nettovolym på 130 liter. Höjd 85 cm bredd 55 cm, djup 60 cm.

Frysskåp från Candy i energiklass A+ med en nettovolym på 85 liter. Höjd 85 cm bredd 55 cm, djup 60 cm.

Tvättmaskin med energiklass A++. Maximal centrifugeringshastighet på 1400 varv per minut. Maskinen är 50 centimeter djup, rymmer 6 kilo tvätt. Snabbprogram som tar 30 minuter.

ELEKTRO-HELIOS SPIS SK 6550

PHILIPS DAMMSUGARE FC 8135

Vit spis med stor ugn och glaskeramikhäll i energiklass A. Spisen är 60 centimeter bred och anslutningseffekten är 400 volt. Nettovolym på 79 liter.

Philips dammsugare med en motor på hela 2000 watt och 400 watt sugeffekt för ett perfekt resultat. Dammsugarens HEPA-filter ger suverän filtrering av utblåsluften och fångar upp skadliga mikroorganismer som orsakar luftvägsallergier. Räckvidd på totalt 10 meter.

4.580:-

SVERIGES VITVARUKEDJA

995:-

VARBERG LINDBERGSVÄGEN 2C TEL: 0340-893 00 VARDAGAR: 10-18 • LÖRDAGAR 10-14

Viska 2013 2 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you