Page 1

Veddestabladet # 2 2013 ”Veddesta Företagarförening är en ideell förening med ändamål att inom sitt område ta tillvara medlemmarnas intressen och utveckla nätverk inom Veddestaområdet”

Ordföranden har ordet Vi inleder höst- och vintersäsongen med ett nytt nummer av Veddestabladet! Som ordförande i Veddesta Företagarförening är det extra roligt att få välkomna alla nya medlemmar i föreningen. Vi har på kort tid gått från 46 till 51 medlemmar. Tack vare intresset för vår förening kan vi vara en stark röst för alla företag i området. Vi har fått mycket positiva kommentarer på vårt medlemsbrev, bland annat från andra företagarföreningar i Järfälla och från Företagarna som dessutom är intresserade av att diskutera samarbete med oss framöver. Det är hedrande att vara del i en inspirationskälla för andra föreningar. Jag är övertygad om att vårt mål att få företagen i området att bättre lära känna varandra också kommer att leda till att allt fler börjar samarbeta och börjar göra affärer med varandra. En styrka är ju att vi allihop har nära till varandra!

Hösten har kommit med tillväxt och ökat medlemsantal i föreningen.

Nyheter i området

Det lönar sig att vara medlem hos oss. Vårt medlemskort som ger rabatt hos flera av våra medlemsföretag är uppskattat. På sista sidan ser du mer om aktuella erbjudanden. Vill du ge medlemmarna ett erbjudande? Hör av dig till: veddesta@foretagarforening.se

Järfälla står inför en period med stark expansion. Inom de närmaste 10-12 åren görs infrastrukturinvesteringar på runt 100 miljarder kronor i området. Ett av projekten är utbyggnaden av Mälarbanan. Breddningen av spårområdet har börjat i Kallhällsområdet och kommer att fortsätta framåt mot Barkarby. Vid Barkarby och Skälbyvägen håller man på med ombyggnation av Barkarbybron som görs om till en gång- och cykelbro.   Samtidigt pågår planeringen inför bygget av en ny bro; Veddestabron, som kommer att ha plats för såväl bilar som cyklister och fotgängare. Ombyggnationerna har fått till följd att delar av infartsparkeringen vid Welcome Hotel fått stryka på foten. Istället har ny mark upplåtits för tillfällig infartsparkering under byggnationen.

Det finns totalt cirka 5 000 registrerade företag i Järfälla. Vi blir gärna fler i vår förening. Gå med du också!

Sommarens lunch med föreningen

Varma hälsningar från Veddesta Företagarförening genom

Fredrik Grapne

Fredrik Grapne Grapne Profil & tryck Ordförande Foto: Jannis Politidis

Onsdagen den 19 juni arrangerade Veddesta Företagarförening sin numera traditionsenliga sommarlunch, även denna gång på Restaurang Sjökanten. Ett 20-tal medlemmar närvarade och avnjöt en god lunch i det vackra vädret på Sjökantens utedäck. Tack för gott arbete I samband med sommarlunchen passade sittande styrelse på att tacka av vår tidigare kassör Barbro Lillkaas för sina år i styrelsen som kassör. På bilden överräcker ordförande Fredrik Grapne en present från föreningen.


Frukost med kommunstyrelsens ordförande

Nya medlemmar! Föreningen har haft en bra medlemstillströmning under hösten vilket gjort att vi nu kan välkomna fem nya företag till föreningen.

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen tillsammans med företagarna Johan Andonov, Foto: Karina Sannefjordh MTO BilCenter, t.v. samt Fredrik Grapne, Grapne Profil & Tryck.

- Järfälla är i stark expansion. Vi behöver nya bostäder, ny infrastruktur och nya arbetsplatser. Veddesta företagarförening bjöd in till frukostmöte med kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen i september. - Det händer mycket i Järfälla och vi har en spännande framtid framför oss, sa Cecilia Löfgreen till föreningens medlemmar, under frukosten i Atriumgården, Veddesta Företagscentrum. Växer mest Järfälla är en kommun som växt i omgångar. - Under 1960-1970 ökade invånarantalet med 150 procent. Vi gick från 20 000 till 50 000 på10 år. Nu ökar inflyttningen igen. Närheten till E18, pendeltåget och kanske även tunnelbana framöver, ger oss ett attraktivt läge. Det tar bara 15 minuter med pendeln till Centralen. Med flera spår för järnvägen kan vi utöka antalet avgångar med pendeln till ett tåg var 5:e minut i rusningstid. Det ger oss ett mycket attraktivt läge och många kommer att vilja bo här. Frågestund De inbjudna företagarna fick gott om tid att ställa frågor. Cecilia Löfgreen fick bland annat frågan om vad som skulle hända med de industrier och företagslokaler

som finns i Veddestaområdet när området utökas med fler bostäder. - Markvärdet har redan ökat och kommer att öka ytterligare. Vi lägger en detaljplan som sedan ska processas innan vi kan säga hur det kommer att se ut. Men marken är helt klart attraktiv och det gör kanske att det framöver blir för dyrt för en del verksamheter att ligga kvar. För oss är det dock viktigt att åstadkomma en bra blandning med utrymme för både bostäder och arbetsplatser. Trafiklösningar Flera vägar och trafikplatser inom Veddestaområdet är redan i dag hårt belastade och en av frågorna rörde vilka planer som finns för Viksjöleden/Järfällavägen. - Det har gjorts mätningar på korsningen. Den anses inte tillräckligt trafiktät för att göra något ytterligare där. Förhoppningsvis kan en bra utbyggd kollektivtrafik samt avlastning av trafiken till området via den rondell som anknyter till det planerade handelsområdet på Kodaktomten istället avlasta korsningen.   Under mötet blev det även tid att prata om Järfälla som varumärke och Cecilia Löfgreen påpekade att det inte är alldeles lätt att marknadsföra Järfälla då det egentligen bara finns en plats som verkligen heter Järfälla inom kommunen och det är Järfälla kyrka!

Referensgruppsmöte och tillväxtseminarium Två gånger om året är Veddesta företagarförening med på referensgruppsmöte med kommunen, tillsammans med andra företagarföreningar i Järfälla med omnejd. Under höstens möte diskuterades bland annat kommunens satsning för att minska utanförskapet i kommunen och att sätta fler Järfällabor i arbete. Kommunen har som mål att erbjuda dem som står utanför arbetsmarknaden en väg tillbaka och är därför intresserade av

aktiv kontakt med det lokala näringslivet i Järfälla. Tillväxtseminarium Under hösten bjöd även kommunens näringslivsansvariga Linda Börjesson in entreprenörer med ambitioner att växa till en tillväxtdag med ideella föreningen Connect. De har som mål att stimulera utvecklingen i tillväxtföretag och hjälper VD:ar i små och medelstora företag att se sina tillväxtmöjligheter. Föreningen finansieras bland annat av Almi, Länsstyrelsen och Grant Thornton.

Varmt välkomna! - P. Zätas skyltar och gravyr, som levererar allt från graverade skyltar till namnskyltar. - Dina fötter, fotvård, - Qsec Sverige AB, helhetslösningar för energieffektivisering, - Folkpool Stockholm AB, ny poolbutik med spautställning, - Divisoft AB, kraftaggregat, test- och mätinstrument. Är du inte medlem än? Det är lätt ordnat! Gå in på föreningens webbplats www.foretagarforening.se och fyll i medlemsansökan. Årsavgiften är 300 kr och betalas in på föreningens bankgironummer 422-1883 i samband med din anmälan. Välkommen!

Jubilerande företagare: Kom och fira med Gullbergs! Den 27 november firar Gullbergs jubileum och bjuder alla kunder på smörgåstårta, bra priser och många olika erbjudanden i butiken. Patrik Johansson med personal hälsar välkomna!


Bland utställare och montrar

Växtplats Järfälla Årets mässa för alla företagare

Text: Karina Sannefjordh Foto: Fredrik Grapne

Ett drygt 80-tal företagare samlades och ställde ut på Växtplats Järfälla i början av oktober. Växtplats Järfälla är en mässa som näringslivskontoret i Järfälla kommun, Veddesta Företagarförening, Rotary samt Företagarna arrangerar tillsammans för alla företag i Järfälla.   I år samlade mässan ett 80-tal företagare som ställde ut och informerade om sina tjänster och produkter, samtidigt som de fick tillfälle att knyta nya - och återkoppla med gamla - kontakter. Under mässan föreläste Anders Johnsson, före detta chefredaktör på Dagens Nyheter, om kvinnligt företagande och kring hur invandrare påverkat utvecklingen av svenskt näringsliv. Twitterföreläsning Sophia Sundberg, lokal entreprenör som föreläser och utbildar i nätverkande och mingelteknik, föreläste om Twitter. Deltagarna på mässan fick en unik förhandspresentation av den bok hon skrivit på ämnet.   Boken heter ”#Twitterboken - Smarta tips från första kvittret till att flyga fritt” och har lanserats under oktober. Det är en tydlig och grundläggande manual till stöd för dig som vill börja med Twitter och den hjälper dig att bli en fullfjädrad twittrare.

Sophia Sundberg från Ypsilon AB, föreläste om Twitter och förhandsvisade sin bok i ämnet.

Veddesta företagarförenings ordförande, Fredrik Grapne, var nöjd med årets mässa men ser även utvecklingspotential i den. - Mässan är en framgång för det lokala näringslivet i Järfälla. Samtidigt tror jag att vi kan vidareutveckla konceptet. Vi skulle kunna marknadsföra den mer som en mingelmässa, för det är egentligen det vi gör här, vi minglar och knyter kontakter. Det är viktigt att det finns forum för lokala företagare att träffas, få utbyta kontakter och skapa möten mellan varandra, säger han. Solskenshistorier Varje mässa som ordnats under åren har resulterat i olika solskenshistorier. En av besökarna på årets mässa var Desiré Gustavsson. Hon hade varit arbetssökande sedan två veckor tillbaka när mässan anordnades. Hon hade med sig sin CV och gick runt och presenterade sig för företagarna i de olika montrarna.     I en av montrarna fanns representanter från Arbetsförmedlingen. Desiré berättade vilken typ av arbeten hon sökte. Det visade sig att det fanns en intresseanmälan hos Arbetsförmedlingen på just hennes kompetens och två veckor efter mässan hade hon ett jobb. - Det händer alltid något när företagare möts på det här sättet. Jag hörde även en solskenshistoria från bolaget Windak. De hade under en tid letat med ljus och lykta efter en speciell programvaruleverantör och väl på mässan visade det sig att de hamnat precis bredvid ett företag som kunde just det som Windak sökte. De diskuterar nu vidare samarbete, berättar Fredrik Grapne. Utvärderingsmöte Kommunens representanter, näringslivsansvariga Linda Börjesson och kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen, var också nöjda med mässan. Den 5 november har de nu kallat berörda företagarföreningar och företagare till ett utvärderingsmöte om mässan.

Erik Ullmark och Lena Pramer från Veddesta Glasögon erbjöd syntest och visade produkter.

Personalen från Kaffestyrkan bjöd på kaffe och sålde kaffemaskiner.

Mikael Ljunghorn från Webbplats.Nu visade mobilanpassade webbsidor.

Andreas Gyse och Conny Cyréus från Kindwalls verkstäder pratade om plåt , lack och service.


Förmåner med ditt medlemskap i Veddesta Företagarförening Har du som företagare i området något du kan erbjuda medlemmarna, rabatterat pris eller som enstaka specialerbjudande? Vi hjälper dig med marknadsföringen och lägger upp ditt erbjudande tillsammans med din logo på föreningens egen webbsida. Gå in på www.foretagarforening.se för mer info.

C-Man Entreprenad AB - Markarbeten, pålning, dränering och snöröjning. Ring oss direkt, telefon: 08-505 820 75, mobil: 076-900 95 75

Din Syn firar 20 års jubileum och lämnar därför 20 % rabatt till medlemmar vid glasögonköp. Veddesta Glasögon ligger i Veddesta Centrum.

Gullbergs Kontorscenter - specialpriser i vår butik på Veddestavägen 13, den 27 november i samband med vårt jubileum!

Rent A Wreck - biluthyrning på Kontovägen 1, ger alla medlemmar i Veddesta Företagarförening10 % rabatt på bilhyra.

Mobilanpassning på köpet! Allt fler surfar via mobilen. Webbplats.Nu, Veddestavägen 13, bjuder på mobilanpassning när du beställer produktion av ny hemsida.

Veddestabladet: går ut till medlemmar i Veddesta Företagarförening. Vid speciella tillfällen sänds det ut i bredare utskick till samtliga företag i Veddesta med omnejd. Styrelsen ansvarar för innehållet. Information: Adress till föreningen: Veddesta Företagarförening, 175 72 Järfälla, e-post: veddesta@foretagarforening.se Bankgiro: 422-1883. Telefon Ordförande Fredrik Grapne: 08-38 81 85. Vi finns på webben: www.foretagarforening.se Kolla vår kalender, mer information och aktiviteter. Text och produktion: Med enkla ord AB. Redaktör Karina Sannefjordh, info@medenklaord.com , www.medenklaord.com

Veddestabladet 2013 nr 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you