Page 1


,

,

,

Date suplimentare: - Factori de servici: 8h/zi - Impulsuri: 3500 - 4000 - Domeniu de aplica?ie: piese auto finite - Tip vaselin達 folosit: U100Ca4

Bosch Rexroth S.R.L., info@boschrexroth.ro www.boschrexroth.com


T

X RMS

Xm

XV

x

MSDI

t

6

Fig. 1. Mãrimi specifice ale vibraþiilor mecanice.


Organ de maºinã

Defecþiune

Frecvenþa dominantã [Hz]

Arbore

Dezechilibru, nealiniere Uzura cãii de rulare a inelului exterior fix Uzura cãii de rulare a inelului inelului interior rotativ Uzura corpurilor de rulare

1·n, adesea 2·n, uneori 3·n, 4·n.

Rulment

(n/120)Z[1-(Dw /dm)cos  (n/120)Z[1+(Dw /dm)cos 

(dm/Dw)(n/60)[1-((Dw/dm)cos  )2] Angrenaj de roþi Uzurã Z·n ºi armonici superioare k·Z·n dinþate Notaþii: n – turaþia arborelui [rot./min.]; Dw – diametrul corpurilor de rulare; Z – numãrul de corpuri de rulare (rulmenþi) sau numãrul de dinþi (roþi dinþate);  – unghiul de contact. k = 2, 3, …


log v

Punct de rostogolire

Profil ideal

1 2

3

Uzura tipicã a profilului

Frecvenþa [Hz]

MSDI

Fig. 2. Armonicele frecvenþei de angrenare la angrenaje de roþi dinþate. 1 – frecvenþa de angrenare; 2, 3 – armonici superioare. ___ valorile iniþiale ale spectrului; ---- creºterile tipice datorate uzãrii.

8


9

MSDI


MSDI

10


13

MSDI


MSDI

SKF LLT - Repetabilitate îmbunãtãþitã ºi funcþionare linã

14


15

MSDI


MSDI

COMPARA?IE DURABILITÃ?I OB?INUTE

16


17

MSDI


.L.

S.C. D iv

S .R

MSDI

til Serv ic

e

18

sU er


19

MSDI


MSDI

20

E Ømm

Load Cap Kgs

55 77 38 88

50

73 95 58 106 20 13.5

D mm

35

C mm

A Ømm

min max

B mm

15 13.5


21

MSDI


22

MSDI


Foto 7

MSDI

contact@resitareductoare.com www.resitareductoare.com

23


MSDI

a. Sarcina rezistiv達

24

b. Sarcina rezistiv-inductiv達

c. Sarcina inductiv達


25

MSDI


MSDI

26

Aleea Ro?iori nr. 2, C창mpina, jude?ul Prahova Tel./Fax.: 0244.337.322, 0244.375.710 www.cornerprod.ro


27

MSDI


28

MSDI


29

MSDI


MSDI

AUTOMATELE PROGRAMABILE, tehnologii care simplific達 managementul proceselor industriale

30


31

MSDI


32

MSDI


33

MSDI


34

MSDI


35

MSDI


36

MSDI


37

MSDI


Conturo Industrial

Conturo Impex

MSDI

Etanºãri cu panã din PTFE ale unor mari producãtori mondiali pentru care putem oferi etanºãri echivalente:

38

John Crane Tip 9T, 9BT, 59U, 59B, 109, 109B


Conturo Industrial

MSDI

Conturo Impex

39


41

MSDI


42

MSDI


43

MSDI


MSDI

M

44


45

MSDI


e-mail: novapan@novapan.ro www.novapan.ro e-mail: geo.bogatian@sbs-ind.ro www.biesterfeld-sbs.ro

MSDI

Fig.49

46

e-mail: office@superplus.ro www.superplus.ro


47

MSDI


MSDI48

? TIRI 


www.magazin-rulmenti.ro

MSDI

BILE DE TRANSFER

49


MSDI

www.delta-rom.ro

50

Oradea, str. Valea Nucului, nr. 3 Tel.: 0359/458058 Fax: 0359/458059 contact@rolcenter.ro www.rolcenter.ro


,

,

,

Date suplimentare: - Factori de servici: 8h/zi - Impulsuri: 3500 - 4000 - Domeniu de aplica?ie: piese auto finite - Tip vaselin達 folosit: U100Ca4

Bosch Rexroth S.R.L., info@boschrexroth.ro www.boschrexroth.com


/MSDI-Nr6-octombrie2011  
/MSDI-Nr6-octombrie2011  

http://www.wedoweb.ro/sites/msdi/uploads/archive/MSDI-Nr6-octombrie2011.pdf

Advertisement