Page 1

Ã…RSBERETNING OG REGNSKAP 2014


2

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

INNHOLD

MILEPÆLER I DSDS HISTORIE

04

ORGANISASJONSKART

06

HOVEDTALL SISTE 5 ÅR

07

AKTIVITETSOMRÅDER NORLED AS TIDE ASA NOR LINES AS DSD SHIPPING AS

08 09 10 11

STYRETS BERETNINIG

12

ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP FOR 2014

26

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

32

NOTER

34

REVISORS BERETNING

56

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

3


4

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

MILEPÆLER I DSDS HISTORIE

2015 Norled tar levering av Ampere, verdens første batteriferje som er 100% utslippsfri. Skipet settes inn i E39 sambandet Lavik Oppedal. 2015 Nor Lines tar levering av MV Kvitbjørn og MV Kvitnos, begge naturgassdrevne skip som setter ny miljøstandard for godstransport langs norske kysten. 2014 Norled setter inn to 100 % naturgassdrevne bilferjer i Tausambandet. 2012 Norled starter opp anbudsdriften av hurtigbåtrutene Bergen – Sogn og Fjordane 1.5.12. 2011 DSD overtar 100 % av aksjene i Tide Sjø AS og selskapet skifter fra 1.1.12 navn til Norled AS. 2011 Nor Lines blir et heleid datterselskap av DSD. 2009 Verdens tre første passasjerferjer på naturgass (LNG) settes inn i det store pendlersambandet Nesoddtangen – Aker Brygge (Oslo). 2007 Stavangerske AS fusjoneres inn i Tide Sjø.

Stavangerske AS bygger tre nye hurtigbåter i karbon til Ryfylkerutene. Dette gir 40 % lavere drivstofforbruk. Båttypen får siden pris for universell utforming.

2006 Nor Lines etablerer et landsomfattende landtransportsystem. 2004 Nor-Cargo selges til Posten Norge AS. Nor-Cargo Shipping blir Nor Lines AS. 2003 MF «Stavanger» – den første norske katamaranbilferjen bygget i aluminium settes inn i Tausambandet. 2001 Nordsjøtrafikken flyttes inn i det nye selskapet Sea Cargo som i dag eies 40 % av Nor Lines og 60 % av Sea-Trans. 2000

Allianse Informasjonssystemer ASA blir kjøpt og i løpet av de neste fem årene utviklet videre til det ble Rogalands største IT-bedrift med avd.kontorer ulike steder i Sør- Norge.

1999 DSD kjøper 42,4 % av aksjene i HSD. 1997 RT bygger de første ferjene i Polen. 1992 Boknafjorden Ferjeselskap (50 % BNR og 50 % RT) vinner konsesjonen over Boknafjorden mellom Mortavika og Arsvågen trafikkert med pendelferjer. 1989 DSD går inn i internasjonal skipsfart gjennom DSD Shipping AS . 1989 DSD omorganiserer og oppretter datterselskapene Rogaland Trafikkselskap (RT) og Nor Cargo Stavangerske. 1988 DSD går inn i RoNoTro som kjøpte Bergenske. 1986 Westamaranen «Fjordsol» som settes inn i Sand

Saudaruten får pris for sin universelle utforming.

1978 Samseiling Stavangerske – Mørerutene. Nord-Poolen blir etablert som en sammenslutning mellom flere kystrederier. 1971 DSD starter westamaranrute på Puerto Rico. 1964 Godsskipsdriften effektiviseres gjennom levering av to skip med sideport, kran og tungløftsbom: «Rogaland» og «Akershus». 1960 Norges første hydrofoilbåt «Vingtor» blir satt inn i Norges første hurtigbåtrute som går mellom Stavanger – Haugesund – Bergen. 1959

Startskuddet for en ny tidsalder går ved at DSD får konsesjon på sambandet Stavanger –Tau, inngår kontrakt med Statens Vegvesen og bygger den første bilferja «Tau» som blir levert i 1961.

1948 Slagordet «Den hvite flåte» etableres. Lokalrutebåtene males hvite med gule skorsteiner. 1947 MS «Haugesund» ex. Kilbirnie settes inn i dagrute på Haugesund som blir hovedforbindelsen over Boknafjorden. 1939

MS «Fjorddrott» som bygger på erfaringene med sjøbussene, blir levert. Båten vekker oppsikt. Den er hele 140 fot lang, har salonger for 405 passasjerer og kan ta 12-14 biler. «Fjorddrott» settes inn i rute på Haugesund og Sand – Sauda i korrespondanse med jernebane – og bussforbindelse til Oslo.

1938

DSD følger nøye med i utbyggingen av vegnettet, overtar ferjeruten Sand – Ropeid og anskaffer høsten 1945 en moderne bilferje med langsskips gjennomkjøring – «Ropeid».

1938 Søsterskipet Ekspress II tas i bruk og begrepet sjøbussene er etablert. 1937

Teknisk sjef Ludvig Thorsen revolusjonerer utformingen av lokalruteskipene i Norge ved å bygge et lett skip med langt, smalt skrog drevet av en dieselmotor. Et skip med god fart og solid driftsøkonomi. «Ekspress» blir sjøsatt fra selskapets eget verksted på Klasaskjæret og settes inn i Sandeidruten.

1934 DSD går inn med aksjekapital i Det Norske Luftfartsselskap (DNL) og blir ekspeditør for sjøflyrutene med egen flytebrygge på Klasaskjæret. 1930 DSD starter samseiling med Bergenske på Danzig og Gdynia med sporadiske anløp av Kønigsberg. 1924 DSD innleder samarbeid med Bergen LIoyd og setter inn «Tungenes» mellom Trondheim, vestlandsbyene og Stettin-Lübeck.

1922 Rederiet starter utenlandsrute til Leith og Grangemouth med lastebåten «Jæderen» 1919

DSD går inn i Hurtigruten og gir Stavanger en ukentlig tilknytning til ruten mellom Bergen og Kirkenes. I perioden 1919 – 1940 er DSD det eneste selskapet som driver rutefart med post, gods og passasjerer langs hele norskekysten.

1912

Hurtigruten Sandnes/Stavanger – Kristiania utvides med «Austri» og «Vestri» innkjøpt fra Danmark og utstyrt med kjøleanlegg og hengehaller for å sikre rask og hygienisk transport av kjøtt til hovedstaden.

1909 Bergensbanen åpnes og DSD utvidet nattruten med nybygget «Bergen». 1904 «Kong Olaf» settes inn i en ny hurtigrute mellom Sandnes Stavanger og Kristiania med ukentlige avganger – spesielt for å sikre rask transport av jordbruksvarer fra Jæren. 1897

DSD inngår samarbeid med Sandæs Dampskibs- Aktieselskab om drift av Nattruten mellom Sandnes, Stavanger og Bergen. Det ble enighet om at HSD skulle ta seg av korrespondansene til lokalrutene i Sunnhordland.

1885 DSD går inn i reiseliv gjennom å bidra tungt i finansiering av «Suldal» på Suldalsvannet for å fremme turisme mellom Sand og Røldal. 1879

DSD satser utenriks ved å vinne konkurransen om tre års kontrakt på sommer-postrute mellom Kristiansand og Fredrikshavn på Jylland i Danmark. «Stavanger» og senere «Kong Olaf» blir brukt i ruten.

1868

DSD får sin første, moderne «skruedamper» «Stavanger» som settes inn i rute mellom Kristiania og Bergen fra og med våren 1868. Kystruten ble en av landets viktigste stamruter.

1855 DSD ble etablert 12. februar 1855 for å få bygget og satt i drift hjuldamperen «Ryfylke» i de første, kommersielle båtrutene i Ryfylke..

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

5


6

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ORGANISASJONSKART

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

HOVEDTALL SISTE 5 ÅR

BELØP I NOK MILL.

2010

2011

2012

2013

2014

Driftsinntekter

3 932

4 965

4 884

2 856

3 000

772

635

531

274

230

EBITDA Driftsresultat

319

-75

-176

59

113

Resultat før skatt

209

-274

-280

-99

-132

Anleggsmidler

5 954

6 183

4 593

4 549

4 737

Omløpsmidler

1 224

1 145

564

805

635

Egenkapital

2 303

1 911

1 553

1 675

1 565

Rentebærende gjeld

3 742

4 203

2 871

2 939

2 994

676

484

188

470

287

Total Balanse

7 179

7 328

5 158

5 354

5 372

Egenkapitalandel

32,1%

26,1%

30,1%

31,3%

29%

Kontanter

* Tide ASA konsolideres ikke inn i DSD konsernet etter 2012.

SEGMENT INFORMASJON Ferje og Hurtigbåt NORLED AS

Logistikk og Godstransport NOR LINES AS

Internasjonal Shipping DSD SHIPPING AS + Eierskap skip

Busstransport TIDE ASA

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

1 691

1 661

1 052

961

254

231

2 292

2 018

EBITDA

121

204

-6

-21

134

70

237

180

Driftsresultat

-44

79

-15

-33

221

39

51

-28

-129

12

44

-4,2

-11

13

17,5

-60

163

50

-182

12

Omsetning

Resultat før skatt

Nedskrivinger Reversering nedskrivinger Urealisert agio

8,6

30

7


8

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

AKTIVITETSOMRÅDER

FERJE- OG HURTIGBÅTDRIFT

BUSS: TIDE ASA

Ferje- og hurtigbåtrederiet Norled AS har ca 1000 fast ansatte og 75 fartøy. Rederiet har landsdekkende aktivitet og opererer 49 ferje- og hurtigbåtsamband, langs kysten fra Oslofjorden til Troms, som i 2014 transporterte 7 mill personbilenheter og 15 mill passasjerer. Norled arbeider aktivt med miljøvennlige løsninger for bil og passasjertransport. Selskapet har 5 gassdrevne fartøy, hvorav 3 er passasjerferjer i Oslofjorden, og to er bilferjer som opererer i sambandet Stavanger –Tau. I 2015 startet selskapet opp driften av sambandet Lavik – Oppedal, på E-39 i Sogn og Fjordane, hvor et av fartøyene er verdens første batteridrevne ferje som kun går på elektrisk kraft og er 100% utslippsfri.

Tide ASA, med hovedkontor i Bergen er et av Norges og Danmarks største busselskap. Tide er notert på Oslo Børs og har DSD som største eier med 49% av aksjene. DSD’s morselskap eier ytterligere 28% av aksjene og gruppen kontrollerer dermed 77% av aksjene.

De fleste av ferje og anbudssambandene i Norge er nå anbudsutsatt. Fokuset til Norled vil i hovedsak være lønnsom drift gjennom foredling av eksisterende kontraktsportefølje samt deltagelse i nye anbud, samt å forsvare vår posisjon der selskapets kontraktsportefølje blir anbudsutsatt på nytt. Selskapet har en kontraktsreserve på 15 mrd NOK inkludert opsjoner.

Selskapets kjernevirksomhet er busstransport med det offentlige som oppdragsgiver. I Norge driver Tide rutekjøring i Hordaland, Nord-Rogaland, Sør-Trøndelag, Nordmøre og Vestfold. Aktiviteten dekkes således store deler av landet. Den Danske aktiviteten er i hovedsak på Fyn og Syd Jylland. Tide har også en omfattende kommersiell aktivitet gjennom ekspress og flybussdrift, charter og reiselivsarrangement. Tides primæroppgave er å frakte passasjerer trygt dit de skal til enhver tid – hele året. Tide er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO 14001 samt arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001. Kollektivnæringen er en bransje som er viktig i dagens samfunn. I takt med befolkningsøkningen i de større byene og med stadig større krav til miljøvennlig transport, vil kollektivtrafikkens samfunnsmessige betydning fortsatt vokse i årene fremover. I denne situasjonen skal Tide befeste og utvikle sin posisjon som en viktig aktør. Selskapets kontraktsreserve er på 9,4 mrd når opsjoner inkluderes. Tide sysselsetter nå over 2900 medarbeidere og opererer en vognpark på 1500 busser.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

9


10

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

LOGISTIKK OG GODSTRANSPORT

INTERNASJONAL SKISPFART

Nor Lines, med sine vel 350 medarbeidere, driver et omfattende logistikksystem med linjefart langs norskekysten, i Nordsjøen og Østersjøen. Selskapet utfører sentrallagerdrift med 3PL og crossdocking i tillegg til distribusjonsvirksomhet via sine terminaler. Gjennom et omfattende landtransportsystem basert på selskapets 13 terminaler i Norge tilbyr Nor Lines også tjenester som fortolling, spedisjon, klarering og oversjøisk transport. Selskapet er ytterligere representert gjennom samarbeidspartnere i 30 norske og 10 Nord Europeiske havner, i tillegg til et nett av samarbeidspartnere for distribusjon og spedisjon. Nor Lines disponerer også godskapasitet på Hurtigrutens skip.

DSD Shipping AS er en fullt integrert rederiorganisasjon med kontorer i Stavanger og Singapore som ble etablert i 1989. Selskapet har 23 ansatte i tillegg til seilende personell fra Europa og Asia. Selskapet har ansvar for teknisk og kommersiell drift av konsernets internasjonale flåte. DSD shipping er sertifisert iht ISM koden, ISO 9001:2008 standarden og tilfredsstiller de store internasjonale oljeselskapenes strenge krav til kvalitetsoperasjoner. DSD Shipping hadde ved utgangen av året driftsansvaret for ni råolje og produkttankskip hvor DSD er eier eller har eier interesser. Flåten består av fire Aframax råoljetanksip og fem produkktankskip av ulik størrelse, en LR2, to MR, og 2 intermediate skip på 16,500 dwt. Flåten har en snittalder på 8 år og er beskjeftiget til solde befraktere som AET, Vitol, Vela og Statoil. Øvrige skip opereres i RSA og Taurus poolen.

Nor Lines linjevirksomhet opererte ved årsskifte 9 godsskip samt 2 fryseskip i spotmarkedet. Selskapet har tradisjonelt vært eier ev egen tonnasje som ved årsskifte bestod av 5 fartøy med en snittalder på 28 år. I løpet av 2015 vil selskapets nye flåtestrategi være gjennomført etter levering av våre to nye LNG drevne skip, Kvitbjørn og Kvitnos. Etter dette vil selskapet eie 3 skip med en snitt alder på 3 år. Resterende flåte vil bestå av moderne innleide skip med ulik varighet på leieperioder. Konsernet avviklet i 2014 egen rederiorganisasjon og teknisk drift av skipene er nå outsourcet til eksterne leverandører, herunder DSD Shipping AS. I dag er Nor Lines markedsledende i Norge for stykkgods på sjø og har en betydelig markedsandel i Østersjøen og i Nordsjøen innenfor regulære ruter til/fra Norge. Gjennom de siste årene har Nor Lines bygget opp et omfattende transportsystem på land, hvorav også jernbane inngår som et viktig element på mange strekninger. Målsetningen er å tilby markedet konkurransedyktige og miljømessig gode logistikkløsninger. Nor Lines solgte i 2014 sin 39% andel i Sea Cargo gruppen i Bergen.

DSD konsernet har i 2015 besluttet å outsource teknisk drift av vår tankflåte til OSM og Wallem. DSD Shipping AS vil fremdeles ha det kommersielle ansvar for konsernets satsning innen internasjonal shipping, samt ha teknisk driftsansvar for Nor Lines egne skip.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

11


12

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

STYRETS ÅRSBERETNING

VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED

UTVIKLING OG RETNING 2014

DSD-konsernet, hvor Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSD) er morselskap, er et selskap hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Stavanger. Siden starten i 1855 har selskapet primært drevet transportvirksomhet. I dag er virksomheten konsentrert om de fire forretningsområdene: Internasjonal Skipsfart (DSD Shipping AS), Godstransport (Nor Lines AS), Ferje- og hurtigbåtdrift (Norled AS) samt Busstransport (Tide ASA).

DSD konsernet hadde en omsetning på NOK 3.000 mill i 2014 (mot NOK 2.856 mill i 2013). Omsetningen fordeles i konsernets tre virksomhetsområder hvor Ferje og hurtibåtdrift (Norled AS) har 56%, logistikk og godstransport (Nor Lines AS) 35%, og internasjonal skipsfart 9%. Busstransport (TIDE ASA) konsolideres ikke inn i regnskapene i 2014, men hadde en omsetning for året på kr 2.291 mill. (2.018 mill i 2013).

Den maritime virksomheten er i hovedsak 100 % eid av DSD, mens bussvirksomheten er børsnotert med DSD som største eier (48,8%). DSD’s morselskap Folke Hermansen AS eier ytterligere 27,7% og gruppen kontrollerer således 76,5% av Tide ASA.

2014 ble påvirket av store regnskapsposter som ikke relaterer seg til ordinær drift. En positiv utvikling i tankmarkedet samt en styrking av USD medførte en reversering av tidligere nedskrivinger innen internasjonal shipping på i alt NOK 163 mill. Tilsvarende medførte styrket USD til en urealisert disagio på NOK 182 mill på selskapets gjeld. Nor Lines solgte i 3. kvartal sin eierpost i SeaCargo Gruppen i Bergen med en gevinst. I Norled ble det gjort en avsetning basert på en dom i Stavanger Tingrett i forbindelse med en pågående sak relatert til kompensasjon for endret rabattstruktur på ferjetakster. Avsetningen gjelder kompensasjon utbetalt før 31.12.2013 og beløper seg til 44 mill. Dommen er anket og vil bli behandlet i lagmansretten i november 2015. Justert for engangseffekter som påvirker EBITDA var driften i 2014 på linje med 2013. Internasjonal Shipping og Nor Lines viste positiv utvikling, mens Norled hadde et utfordrende år og leverte et resultat fra ordinær drift som var svakere enn i 2013. Tide som føres som tilknyttet selskap fortsatte den positive trenden og leverte et bedre resultat enn 2013.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

13


14

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

FORRETNINGSOMRÅDENE

FERJE- OG HURTIGBÅTDRIFT: NORLED AS Norled er et av landets største selskap innen sjøveis passasjerog biltransport. Selskapet opererer 75 fartøy i en rekke ferje- og hurtigbåtsamband langs Norges kyst fra Oslofjorden til NordTroms. I 2014 transporterte Norled 7 mill personbilenheter og 15 mill passasjerer gjennom ulike kontrakter med fylke og stat. Disse kontraktene utgjør en kontraktsreserve på NOK 15 mrd. Norled har hovedkontor i Stavanger samt regionskontorer i Bergen, Ålesund og Oslo og sysselsetter ca 1000 medarbeidere. Konsernet har i tillegg 63 lærlinger i flåten, noe som utgjør 7 % av alle sjøansatte. I 2014 startet Norled opp nye kontrakter som i hovedsak var relatert til eksisterende drift, dvs gjenvunnet produksjon. Dette gjaldt hurtigbåtkontrakter i Hordaland og Rogaland, samt ferjekontrakter i Flekkefjord og på Nordøyene på Sunnmøre, sistnevnte driftes delvis av underleverandør. Videre startet vi opp ny kontrakt på Vågsfjorden i Troms med 2 nye ferjer. Sammenlignet med 2013 ble også noe aktivitet redusert i Rogaland og i Troms gjennom endringer og avvikling av kontrakter. Selskapet fikk videre levert ny tonnasje på kontrakten mellom Tau og Stavanger i Rogaland. Fartøyene er de første i verden som utelukkende har LNG som energikilde. F orsinkelser relatert til de to ferjene på Vågsfjorden og tekniske utfordringer ved innfasing av de nye Tau ferjene påførte selskapet betydelig tap i 2014. Videre var 2014 et år hvor Norled hadde mye ledig tonnasje som skal inn i produksjon i 2015. Selskapet tok videre levering av 4 nye fartøy i løpet av året, samt overtok 1 fartøy i januar 2015 som alle skal betjene nye kontrakter. Aktivitetsnivået i selskapet tas derfor opp betydelig i 2015 noe som reflekteres i en 13% topplinjevekst i 1 kvartal 2015. Resultatmessig belastet denne byggingen og manglende aktivitet på eksisterende fartøy selskapet negativt i 2014.

Selskapet hadde ved utgangen av året 2 fartøy under bygging, hvorav verdens første batteridrevne ferje, Ampere, ble levert i januar og går nå i produksjon mellom Lavik og Oppedal, i Sogn. Selskapet har videre en liten ferje under bygging i Tyrkia som vil bli levert i 3 kvartal. Aktivitetsnivået var i 2014 noenlunde uforandret fra året før med en marginal omsetningsvekst på 31 mill (2%). Avsetningen på den ovenfor nevnte rabattsaken og store utfordringer relatert til forsinkelser og nye fartøy medførte betydelige kostander. EBITDA for året endte på 121 mill ned fra 204 mill i 2013. Selskapet fikk et resultat før skatt på NOK -130 mill i 2014 mot NOK 12 mill i 2013. Foruten utfordringene beskrevet over har selskapet fremdeles svake enkeltkontrakter som genererer betydelige tap. Disse fases ut over tid noe som vil løfte inntjeningen i selskapet. En av disse kontraktene ble avsluttet ved årsskiftet og sammen med oppstart av nye bedre kontrakter ser vi at lønnsomheten i selskapet har forbedret seg i 1 kvartal 2015 og forventer en vesentlig resultatforbedring for året.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

15


16

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

LOGISTIKK OG GODSTRANSPORT: NOR LINES AS Nor Lines med hovedkontor i Stavanger er ett transport- og logistikkselskap som driver linjefart langs hele norskekysten, i Nordsjøen og Østersjøen. Selskapet har et omfattende landsdekkende transportsystem, spedisjonsvirksomhet samt terminaldrift med tilhørende distribusjonsvirksomhet. Selskapet har 14 avdelingskontorer langs kysten og opererte ved årsskiftet en flåte på 9 palle-, kjøle- , RoRo, og sideportskip i sine faste linjer, og i tillegg 2 fryseskip i spotmarkedet. Nor Lines leier og opererer også hele godskapasiteten på Hurtigrutens 11 skip. Nor Lines har 194 ansatte langs kysten fra Fredrikstad til Hammerfest og 150 sjøfolk sysselsatt om bord på selskapets skip. or Lines økte omsetningen i 2014 med ca 10% fra NOK 961 N mill. til NOK 1 052 mill. Driftsresultatet viste en forbedring på 16 mill. men er fremdeles negativ med NOK 16,5. Selskapet fikk et overskudd før skatt på NOK 44 mill, sammenlignet med et underskudd før skatt på NOK 4 mill i 2013. Inkludert i resultatet er gevinst ved salg av aksjene i SeaCargo gruppen. Forbedringen i drift i 2014 skyldes i hovedsak en forbedring innen skipsdrift. Selv om 2014 viste bedring gir driftsavbrudd som følge av tekniske utfordringer med våre skip fremdeles store utfordringer for selskapet. Det skaper ikke bare direkte kostnader og forsinkelser, men påfører selskapet kostnader med alternativ fremføring av gods. Vi ser derfor frem til at selskapets nye skip blir levert i løpet av 1. halvår 2015. Dette vil medføre en betydelig forbedring av Nor Lines produktet samtidig som de nye LNG drevne skipene representerer en fornying av kystflåten som igjen vil gi en mer effektiv og miljøvennlig transport.

Kvitbjørn

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

17


18

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

INTERNASJONAL SKIPSFART: DSD SHIPPING AS DSD Shipping, er en fullt integrert rederiorganisasjon med 23 ansatte som ut fra sitt hovedkontor i Stavanger, og avdelingskontor i Singapore, driver DSDs internasjonale skipsfartsflåte. Flåten har i 2014 bestått av 4 råoljetankskip og 5 produkttankskip av ulik størrelse. hipping segmentet fikk et underskudd før skatt på NOK 11 mill. S i 2014 mot et underskudd på NOK 13 mill. i 2013. Resultatet er vesentlig påvirket av tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger (i alt NOK 163 mill) samt urealisert tap på lån i USD ( i alt NOK 182 mill). Justert for disse forhold viser regnskapet et overskudd på 8 mill. mot et tilsvarende resultat på 0 i 2013. Inntjeningen og skipsverdiene i segmentet er vesentlig bedret fra året før, spesielt mot slutten av året. Dette har fortsatt inn i 2015. I første kvartal 2015 ble det besluttet å outsource teknisk drift av våre tankskip. Det er inngått samarbeid med Wallem og OSM, begge velrennomerte ship managere. Aktiviteten i DSD Shipping AS vil således reduseres noe, men selskapet vil fremdeles ha kommersielt ansvar og forvaltningsansvar for konsernets verdier innen segmentet. I tillegg vil selskapet ha driftsansvaret for Nor Lines sine nye skip. I 2 kvartal 2015 har DSD inngått avtale om salg av Stavanger Prince, vårt eldste skip bygget i 2002. Skipet vil bli overlevert ny eier i månedsskifte mai/juni. et ble i mai 2015 tatt ut tiltale fra amerikanske myndigheter D mot DSD Shipping AS der DSD Shipping AS beskyldes for utslipp fra et av konsernets tankskip. Tiltalen er bestridt av konsernet.

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

19


20

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

BUSS: TIDE ASA Tide ASA konsolideres ikke i regnskapet men er et tilknyttet selskap som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Tide ASA, med hovedkontor i Bergen, er et av Norges og Danmarks største busselskap. Tide er notert på Oslo Børs. DSD eier 49% av aksjene og DSDs morselskap, Folke Hermansen AS, eier ytterligere 28 % av aksjene. Gruppen kontrollerer dermed 76,5 % av aksjene. Selskapets kjernevirksomhet er busstransport med det offentlige som oppdragsgiver. I Norge driver Tide rutekjøring i Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal, Vestfold og Sør- Trøndelag. Den danske aktiviteten er på Fyn og Syd- Jylland. Tide har også en omfattende ekspress- og flybussdrift samt chartertur og reiselivsengasjement. Tide sysselsetter ca 2900 medarbeidere og opererer en vognpark på 1500 busser. ide fikk en omsetning på NOK 2 292 mill i 2014, en T omsetningsvekst på NOK 273 mill (13%). Dette relaterer seg i hovedsak til oppstart av 2 nye anbud i Norge, henholdsvis på Nordmøre og i Vestfold. Videre var 2014 første år med helårs effekt av oppkjøpet av Rutebilselskabet Haderslev i Danmark. Tide ble i 2014 meddelt at kontrakten knyttet til Odense bybusser vil bli tildelt en annen operatør. Tildelingen er påklaget. ide ASA fikk et overskudd før skatt på NOK 18 mill i 2014, mot T et underskudd på NOK 61 mill i 2013, en fremgang på NOK 79 mill. Det ble ikke foretatt nedskrivinger i 2014 (NOK 30 mill i 2013). Justerer vi for slike nedskrivinger og salgsgevinster hadde selskapet en resultatfremgang på 64 mill. Tide har en egenkapital på NOK 352 mill (25%), Selskapets rentebærende gjeld er redusert med NOK 154 mill. til NOK 659 mill. Selskapets likviditetsbeholdning var på 114 mill. pr 31/12 og konsernet hadde videre ubenyttede trekkrettigheter på 137 mill. Tide har nå en ordrereserve inkludert opsjonsår på 9,4 mrd.

FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

21


22

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

REDERGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET.

FINANSIELL RISIKO

RESULTATREGNSKAPET

OVERORDNET OM MÅLSETTING OG STRATEGI

Arbeidsmiljø og personale

Miljørapportering

2014 var DSD konsernets 159. driftsår. Omsetningen i konsernet ble NOK 3.000 mill. mot NOK 2.856 mill. i 2013. EBITDA utgjorde NOK 230 mill., en svekkelse fra NOK 274 mill. i 2013. Svekkelsen på 44 mill. skyldes i hovedsak avsetningen i forbindelse med rabattsaken i Norled. Fra driften så vi vesentlig fremgang i shipping og i Norlines, mens Norled hadde et svakt driftsår sammenlignet med 2013.

Konsernet er eksponert for finansiell risiko relatert til virksomhetsområdene. Denne er i hovedsak knyttet til valuta, renter, oljepris og kredittrisiko. Målsettingen er å dempe den finansielle risikoen i størst mulig grad. Den overvåkes fortløpende og finansielle derivater benyttes for å redusere slik eksponering.

DSD-konsernet hadde ved årets utgang 1300 ansatte. (I tillegg er der 2900 ansatte i TIDE ASA.) DSD-konsernet ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. Vi legger derfor stor vekt på helse, miljø og sikkerhet og det er et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. Konsernet fortsatte i 2014 arbeidet med å redusere sykefraværet. Det er spesielt satt fokus på langtidsfraværet. Sykefraværet for konsernet ble i 2014 på 5,1 %. Tilsvarende tall for 2013 var 5,2 % .

Konsernets virksomhet er av en slik art at det ytre miljø påvirkes. Selskapet legger vekt på å være i forkant av de krav som myndighetene stiller for å redusere forurensning av miljøet. Ved nybygg legges det vekt på å installere miljøvennlig teknologi for å redusere utslipp så langt som mulig. Konsernet jobber aktivt for å redusere bruken av diesel innen ferje- og hurtigbåtdrift, busstransport samt Godstransport, og en økende andel av konsernets fartøy benytter nå naturgass.

TIDE har over lenger tid arbeidet målrettet med reduksjon i sykefraværet. Aktiviteten i Norge fikk i 2014 et sykefravær på 8,8%. Dette er fremdeles for høyt og på nivå med 2013 (8,7 %) men representerer en reduksjon fra 9,6% i 2012 og 11% i 2011. Tilsvarende fikk TIDE Bus Danmark AS et sykefravær på 5,1%, noe som er en økning fra 4,6 % i 2013.

Konsernet har jobbet innovativt i flere forretningsområder de seneste årene med fokus på energieffektivitet og miljø. Det oppnås gradvis reduksjoner i drivstofforbruket gjennom forbedringer med fokus på holdningsskapende arbeid og god ruteplanlegging. Konsernet er en aktiv partner i utvikling av nye fartøyskonsepter, energieffektive motorer og propellanlegg samt bruk av alternative drivstoff som biodrivstoff, naturgass og elektrisk strøm.

Netto nedskrivinger og tilbakeføringer var NOK - 155 mill, sammenlignet med NOK 35 mill i 2013. Dette gir et driftsresultat på NOK 113 mill. mot NOK 59 mill. i 2013. Resultat etter skatt er et underskudd på 115 mill. mot et underskudd på 87 mill. i 2013.

KONTANTSTRØM, LIKVIDITET OG GJELD Kontantstrøm fra drift var NOK 392 mill mot NOK 275 mill i 2013. Kontantstrøm fra investeringsaktivitet var negativ med NOK 225 mill. Rentebærende gjeld økte med 107 mill. På grunn av kursutviklingen USD/NOK har gjelden innen internasjonal shipping økt med 133 mill til tross for at det er betalt avdrag med i alt USD 15 mill. For øvrig er gjelden i Norled økt med 46 mill. I morselskapet er det betalt avdrag med i alt 62 mill.

EGENKAPITAL Totalkapitalen var ved utgangen av året NOK 5.372 mill, sammenlignet med NOK 5.354 mill året før. Egenkapitalen var pr 31.12. NOK 1.566, noe som representerer en egenkapitalandel på 29 %, mot 31 % året før.

Markedsrisikoen i konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt USD, da deler av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Valutarisikoen søkes nøytralisert ved at aktivitet med inntjening og gjeldsbetjening i fremmed valuta belånes i samme valuta. En stor andel av renteeksponeringen er sikret gjennom kompensasjonsklausuler i kontrakter innen samferdsel. Konsernet har eksponering mot oljeprisutvikling og bunkersforbruk. Innen ferje og hurtigbåtdrift samt busstransport er regulering av kontraktene i den senere tid blitt vesentlig forbedret, og risikoen vil derfor avta. Kredittrisikoen vurderes som moderat. Innen Internasjonal Skipsfart er motpartsrisikoen redusert som følge av bedret markedsbalanse. Innen ferje og hurtigbåtdrift er motparten stat og fylkeskommuner og motpartsrisikoen er lav. Likviditetsrisikoen i konsernet anses som akseptabel. Konsernets byggeprogram er vesentlig redusert og består ved utgangen av 1 kvartal 2015 av nybygg nr 2 i Nor Lines, samt en mindre ferje i Norled. Konsernets låneavtaler inneholder finansielle krav. Konsernet fikk utfordringer med disse pr 2 kvartal 2014, i hovedsak grunnet avsetningen relatert til rettsaken i Norled og den effekten denne hadde på EBITDA. Dette rammet avtalene i Norled direkte, men også avtalene innen Internasjonal Skipsfart og Norlines hvor DSD garanterer overfor bankene og de finansielle kravene er relatert til garantisten, DSD. Det ble innvilget fravikelser fra kravene frem til 2 og 3 kvartal 2015. Konsernet forventer å komme innenfor alle krav innen de respektive frister, gitt forventet utvikling i EBITDA.

Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Transport og maritim virksomhet er tradisjonelt sett mannsdominerte bransjer. Av konsernets ansatte er 201 kvinner, en andel på 16,6 %. Det er 20% kvinneandel i styret i morselskapet, og 33% kvinneandel i konsernledelsen. Diskriminering Det er i de ulike datterselskaper etablert prosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold, for konflikthåndtering og for varsling av mobbing og trakassering. Retningslinjene er vedtatt i arbeidsmiljøutvalgene i de respektive selskaper og bekjentgjort i organisasjonen. Retningslinjene er videre tilgjengelig i selskapenes personalhåndbøker. Alle arbeidstakere i konsernet har like arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, nasjonalitet og etnisk opprinnelse.

DSD-konsernet ønsker å være i forkant av utviklingen og en pådriver og innovatør innen miljøvennlig transport. I Norled har vi i dag fem naturgassdrevne ferjer i drift. To av disse ble levert i årsskifte 2013/2014 og er de første ferjene i verden som utelukkende har LNG som energikilde. Disse ferjene reduserer NOX-utslippene med 80% og CO2-utslippene med 20%. I 2015 tok Norled levering av verdens første batteridrevne bilferje. Skipet bli i 2014 kåret til «Ship of the Year 2014» av skipsrevyen. Norled vant også Forskning og nyskapningspris 2013, delt ut av Rogaland forskningråd, NHO Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Norled var også en av fire finalister til den prestisjetunge Thor Heyerdahlpris 2014 i regi av Norges Rederiforbund. Nor Lines har to gassdrevne godsskip under bygging som vil representere en fornying av kystflåten og gi miljøgevinster ved å erstatte eldre tonnasje. Nybyggene har Environship konsept utviklet av Rolls Royce Marine som vant Thor Heyerdahlpris 2014. TIDE er det selskapet i Norge som driver flest gassbusser med 200 stk. Som eneste operatør har Tide også 6 trolley leddbusser i drift som er klimanøytrale og går på ren strøm. Tide har også forpliktet seg til å ta i bruk biogass som drivstoff på bussene i Trondheim og Bergen når dette er tilgjengelig. Konsernets skip internasjonalt og nasjonalt er sertifisert i henhold til ”International Management Code for Safe Operation of Ships and Pollution Prevention”, (ISM-koden). Passasjerbåter og ferjer over 400 brt har gyldig IAPP-sertifikat og IOPP – sertifikat i henhold til krav fra Sjøfartsdirektoratet. Innen Internasjonal skipsfart er både skip og selskap NS ISO9001:2008 sertifisert. I TIDE er alle avdelinger sertifisert i henhold til miljøstandarden NS ISO14001.

23


24

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

Eierforhold m.m.

Årsresultat og disponeringer

DSD er et heleid datterselskap av Folke Hermansen AS. Yuhong Jin Hermansen gjennom hennes heleide selskaper er største aksjonær i Folke Hermansen AS.

Styret foreslår følgende dekning av underskuddet i Det Stavangerske Dampskibsselskab AS Fond for vurderingsforskjeller

335.166

Styret og ledelse

Annen egenkapital

221.782

Yuhong Jin Hermansen var arbeidende styreformann fra mars 2014 til februar 2015. Eierstyring og ledelse har vært det største fokuset i konsernet i 2014. Styret og konsernledelsen har gjennomført omfattende arbeid i fornying av selskapets styringsmodell og ledelsen i konsernet og datterselskapene. Styret er godt fornøyd med at konsernsjef Ingvald Løyning tiltrådte i mars 2015.

Totalt dekket

113.384

Fremtidig utvikling Selskapet har målsetning om å skape langsiktig avkastning på investert kapital gjennom god og sunn eierstyring De senere år har konsernet ikke hatt tilfredsstillende lønnsomhet. Flere av datterselskapene i konsernet har sterke tekniske og markedsmessige posisjoner i sine segmenter. Innen samferdsel har både Norled og Tide ASA styrket sine posisjoner som ledende aktører og ser nå resultatene av fokus på bedre drift og løft i inntjening som følge av mer riktig prising av kontrakter og risiko. Innen internasjonal skipsfart ser vi en bedring av markedsbalansen og et løft i både inntjening og verdier. DSD konsernet kapitaliserer på dette både i spot markedet, men også gjennom et løft i hyre nivå på de skip vi har sikret beskjeftigelse tids certepartier. Nor Lines er i en betydelig omstillings prosess. Linjestrukturen og flåten tilpasses den nye hverdagen hvor linjen vil bestå av 3 ruter betjent av 7 skip. Gamle skip selges og erstattes av nybygg som selskapet eier selv, samt innbefraktet moderne tonnasje slik at snittalderen går fra 29 til 9 år. Dette representerer en betydelig forbedring av Nor Lines produktet, noe som også er forventet å gi bedre inntjening. Videre skal sterkt fokus på kostnadskontroll og risikostyring fremover forbedre konsernet lønnsomhet innen alle segmenter. Kompetanseutvikling skal sikre langsiktig positiv utvikling av konsernet. Samlet sett forventer styret resultatforbedring og positive resultater i 2015. Styret takker alle medarbeidere for god innsats i 2014.

Stavanger, 20. mai 2015 I styret for Det Stavangerske Dampskibsselskab AS:

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

25


26

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP FOR 2014

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

27


28

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

RESULTATREGNSKAP

BALANSE

(Beløp i NOK 1 000)

(Beløp i NOK 1 000)

MOR

KONSERN

MOR

01.01 - 31.12 2014

31.12.2014

2013

NOTE

01.01 - 31.12 2014

2013

176

311

Driftsinntekter

16,18

3 000 649

2 855 524

11 805

10 053

Lønnskostnad

3,11

1 030 506

1 008 271

7 655

6 006

Annen driftskostnad

3,21

1 740 150

1 573 234

-19 284

-15 748

229 993

274 019

393

333

0 -19 677

EBITDA Avskrivninger på varige driftsmidler

12

271 182

250 076

0

Nedskrivninger

12

-154 648

-35 000

-16 081

Driftsresultat

113 459

58 943

-115 061

-40 234

Resultat fra investering i datterselskap

2

0

0

18 238

-16 511

Resultat fra investering i tilknyttet selskap

2

73 073

-10 441

0

0

Resultat fra kortsiktige investeringer

8

0

0

-96 823

-56 745

73 073

-10 441

18 233

2 190

-20 815

-20 345

0

0

-2 582

-18 155

-119 082

-90 981

5 698

4 686

-113 384

-86 295

0

0

-113 384

-86 295

Resultat av investeringer

Finansinntekter

9

71 917

103 956

Finanskostnader

9

-208 768

-237 473

Urealisert agio/disagio

9

-182 419

-13 803

Netto finansposter

-319 270

-147 320

Ordinært resultat før skattekostnad

-132 738

-98 818

Skattekostnad på ordinært resultat

14

Årsresultat før minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser Årsresultat etter minoritetsinteresser

15

18 206

12 353

-114 532

-86 465

364

597

-114 896

-87 062

KONSERN

-54 333

Fond for vurderingsforskjeller

113 293

-31 962

Annen egenkapital

-113 384

-86 295

Sum anvendelse

NOTE

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

EIENDELER Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler 0

0

Andre immaterielle eiendeler

12

4 000

4 000

13 878

8 922

Utsatt skattefordel

14

0

0

13 878

8 922

Sum immaterielle eiendeler

4 000

4 000

4 360

4 634

126

182

Varige driftsmidler Tomter og bygninger

12

5 956

5 997

Transportmidler og annet driftsløsøre

12

14 584

10 795

0

0

Skip, rigger, fly og lignende

12

3 794 058

3 185 359

0

0

Periodisk vedlikehold

12

43 307

31 630

0

0

Nybyggingskontrakt skip

12

4 486

4 816

Sum varige driftsmidler

625 259

978 229

4 483 164

4 212 010

Finansielle anleggsmidler 1 349 596

1 813 738

235 126

210 978

62 004

2 805

Investeringer i datterselskap

2

Investeringer i tilknyttet selskap

2,22

Lån til foretak i samme konsern

4,7

0

0

236 930

312 740

0

0

816

156

Andre fordringer

4,7,11

6 409

12 770

4 146

5 682

Investeringer i aksjer og andeler

8

6 224

7 761

1 651 688

2 033 361

Sum finansielle anleggsmidler

1 670 052

2 047 099

Sum anleggsmidler

249 563

333 271

4 736 727

4 549 282

23 854

15 364

209 430

182Ê292

32 786

0

Omløpsmidler 0

0

Anvendelse av årsresultatet -226 677

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

Varer

13

Fordringer 64

6

192 651

33 728

Kundefordringer Fordringer på konsernselskap/morselskap

7

553

380

Andre fordringer

81 998

136 831

193 268

34 114

Sum fordringer

324 214

319 123

43

43

43

43

287 441

470 026

635 552

804 556

5 372 279

5 353 838

Investeringer 43

43

Markedsbaserte finansielle instrumenter

43

43

Sum investeringer

1 814

110 249

Bankinnskudd, kontanter og lignende

195 125

144 406

Sum omløpsmidler

1 865 177

2 191 505

SUM EIENDELER

8

5,6

29


30

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

BALANSE

(Beløp i NOK 1 000)

MOR 31.12.2014

KONSERN NOTE

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital

Innskutt egenkapital 573 736

573 736

Aksjekapital

15

573 736

573 736

305 406

305 406

Overkurs

15

305 406

305 406

879 142

879 142

Sum innskutt egenkapital

879 142

879 142

0

335 166

Fond for vurderingsforskjeller

669 146

443 504

Annen egenkapital 682 089

793 125

4 557

2 702

Opptjent egenkapital

Fond i konsernet Minoritetsinteresser 669 146

778 670

1 548 287

1 657 812

Sum opptjent egenkapital

15

Sum egenkapital

686 646

795 827

1 565 788

1 674 969

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser

11

54 190

51 214

Utsatt skatt

14

83 775

103 526

137 965

154 740

2 994 442

2 887 889

6 222

7 130

0

0

6 222

7 130

125 000

187 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

6, 10

0

169 164

Gjeld til selskap i samme konsern

7

0

0

0

0

Øvrig langsiktig gjeld

6

0

441

125 000

356 164

2 994 442

2 888 330

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld 19 764

0

1 287

782

Gjeld til kredittinstitusjoner

5,6

Leverandørgjeld Betalbar skatt

32 820

51 389

215 660

188 859

0

0

358

525

157 291

163 871

6 968

5 221

Annen kortsiktig gjeld

185 668

170 399

Sum kortsiktig gjeld

674 084

635 799

316 890

533 693

Sum gjeld

3 806 491

3 678 869

1 865 177

2 191 505

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5 372 279

5 353 838

14

Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern

7

1 637

2 916

74 581

63 800

0

80 000

349 386

248 835

Stavanger, 20. mai 2015

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

31


32

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i NOK 1 000)

forts. Kontantstrømoppstilling

MOR

KONSERN

MOR

KONSERN

31.12.2014 2014

31.12.2014 2014

31.12.2014 2014

31.12.2014 2014

2013

2013

NOTE

2013

2013

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad

-119 082

-90 981

393

333

0 0 115 061

40 234

Resultat fra investering i datterselskap

-18 238

16 511

Resultat fra investering i tilknyttet selskap

2 582

18 155

Netto finansposter Endring i varelager

-132 738

-98 818

-18 163

-20 114

Ordinære avskrivninger

12

271 182

250 076

-1 550

33

0

Nedskriving materielle eiendeler

12

-154 648

-35 000

0

0

0

Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler

12,21

-5 565

-1 127

-62 000

-28 000

2

0

0

-58

3 190

Endring i kundefordringer

505

331

Endring i leverandørgjeld

-908

907

Endring pensjonsforpliktelser

11

Skatt

14

0

0

1 660

1 187

-18 085

-10 133

13

0

0

0

0

-73 073

10 441

-59 199

-994

319 270

147 320

-7 247

6 196

-8 490

30 520

-39 375

13 584

-27 138

34Ê282

19 764

0

26 801

-31 948

0

200 000

2 976

4 354

0

0

0

0 -118

17 397

2 150

-2 774

-150 000

Betalte renter

9

-139 431

-140 067

Realisert agio/disagio

9

-4 207

3 842

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

6,10

389 486

1 441 636

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

6,10

-471 743

-1 446 762

Nedbetaling av annen langsiktig gjeld

-441

-725

Utbetalinger ved utlån til selskap i samme konsern

0

0

Inn-/utbetalinger langsiktig gjeld til selskap i samme konsern

0

0

-112 786

62 045

-18 569

51 389

Innbetaling av egenkapital

0

200 000

Utbetaling av utbytte

0

0

Netto endring kortsiktige fordringer/gjeld til selskap i samme konsern Inn-/utbetaling ved opptak/nedbetaling av kassekredittgjeld

7

-2 916

-11 664

-167 770

170 705

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-357 691

171 358

Endring i andre tidsavgrensingsposter

175 860

-23 344

-108 435

88 770

Netto endring likvider gjennom året

-182 585

282 525

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

391 521

275 092

110 249

21 479

Betalingsmidler 01.01.

470 026

187 501

1 814

110 249

Betalingsmidler 31.12.

287 441

470 026

332

325

1 104

1 179

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-64

NOTE Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler/aksjer

2,12

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

12

Mottatte renter/andre finansinnteker

9

Økt egenkapital i datterselskap/tilknyttede selskap

61 083

0

Innbetalinger ved salg av aksjer

0

0

Mottatt utbytte

1 054

76 139

724

27

77 420

-71 802

Mottatt konsernbidrag Innbetalinger fra andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

151 217

305 601

-374 777

-544 637

9 093

9 180

-2 774

0

0

11 554

102

54 400

0

0

724

27

-216 415

-163 925

Bundne midler (skattetrekk)

Betalingsmidler består av kontanter i kasse og i bank.

33


34

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Års- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2014. For å gjøre års- og konsernregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.

Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelsestidspunktet. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet

Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen.

Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Det presenteres tall for virksomhetsområder. Tallene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse.

Behandling av tilknyttede selskap

Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under resultat av investeringer. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.

Immaterielle eiendeler

analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til estimert virkelig verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Minoritetsinteresse

For tilknyttede selskaper som er deltakerlignet er konsernets andel av resultatet basert på resultat før skatt i det tilknyttede selskapet. Skattekostnad på resultatandel er vist sammen med konsernets øvrige skattekostnad.

Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/ kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet.

Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende.

Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap/tilknyttede selskap Datterselskap og tilknyttede selskapet innarbeides etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel av resultatet i et datterselskap er basert på resultat etter skatt i datterselskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i datterselskapet vist på egen linje under resultat av investeringer. I balansen vises eierandeler i datterselskapet som Finansielt anleggsmiddel. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for tilknyttede selskap.

Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til Det Stavangerske Dampskibsselskab (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.

For datterselskaper og tilknyttede selskaper som er deltakerlignet er selskapets andel av resultatet basert på resultat før skatt. Skattekostnad på resultatandel er vist sammen med konsernets øvrige skattekostnad. I selskapsregnskapet er egenkapitalmetoden basert på eiersynet.

Finansplasseringer Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8. Andre kortsiktige investeringer vurderes etter laveste verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost. Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Finansielle instrumenter som er inngått for å sikre eiendeler eller forpliktelser vurderes sammen med det underliggende objekt. Andre finansielle instrumenter regnskapsføres til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8.

35


36

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

Varelager Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter “først inn - først ut”-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost.

Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Konsernet og morselskapet anvender NRS 6A for regnskapsføring av pensjoner.

Certeparti-inntekter

Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes normalt nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger.

Inntektsføring Konsernets inntekter omfatter i hovedsak følgende elementer: Billettinntekter Billettinntekter omfatter inntekter fra passasjerfrakt og frakt av biler. Mesteparten er kontantsalg. Salg av enkeltreiser blir inntektsført når reisen er gjennomført. Salg av klippekort blir regnskapsført i takt med at klippekortene blir benyttet. Ubenyttede klipp blir klassifisert i balanse under kortsiktig gjeld som utsatt inntekt. Kontraktsinntekter Kontraktsinntekter er tilskudd fra det offentlige ved drift av ruter underlagt konsesjon og vederlag for kollektivtjenester i anbudskontrakter med det offentlige. Inntektsføring skjer i samsvar med tildeling fra myndighetene for hver enkelt periode. Tildelingen er ikke nødvendigvis lineær og kan for enkelte kontrakter og ruter utgjøre et høyere beløp jo lavere trafikkinntektene er. Krav på kontraktsinntekt blir balanseført som fordring. Tilskudd som kompenserer for kostnader eller manglende inntekter blir resultatført samme år som kostnaden eller den manglende inntekten tilskuddet er ment å kompensere, og klassifiseres henholdsvis som kostnadsreduksjon eller driftsinntekt.

Konsernets aktiviteter innenfor internasjonal shipping omfatter i hovedsak utleie av skip og/eller mannskap. Inntekter resultatføring i takt med levering av tjenestene som ytes. Forskuddsbetalinger fra kunde klassifiseres under kortsiktig gjeld, og opptjente ikke fakturerte inntekter som fordringer. I all hovedsak er inntekten fra internasjonal shipping i utenlandsk valuta (USD). Andre inntekter Øvrige inntektskategorier omfatter restaurasjonsinntekter fra kiosksalg på ferjer og båter, samt inntekter fra reiseliv. Restaurasjonsinntekter er i hovedsak kontantomsetning som regnskapsføres i samme periode som salget er gjennomført. Reiselivsinntekter er generert via distribusjonsledd innen reiselivsenheten og består hovedsakelig av kredittsalg via reisebyråer. Inntektene resultatføres i samme periode som er opptjent, dvs. når turen er gjennomført og/eller tjenesten levert. Deler av inntekten gjelder kredittsalg til utenlandske operatører.

Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Sikring Konsernet har tidligere anvendt sikringsbokføring ved at man hadde etablert valuta gjeld som sikringsinstrument for fremtidige innbetalinger i valuta. I og med at konsernets inntekter ikke lenger er sikret i samme grad som tidligere, med lange kontrakter, har en nå endret prinsipp og benytter balansedagens kurs på gjelden. Konsernet benytter fortsatt ulike finansielle derivater som instrument for sikring av fremtidige kontantstrømmer. Regnskapsføringen av sikringsforholdet fremkommer ved derivatene holdes utenfor balansen til de sikrede kontantstrømmer blir regnskapsført i resultatregnskapet. Opplysninger om virkelig verdi av derivatene er gitt i note 6.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

37


38

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

NOTE 2 - ANDELER I TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DATTERSELSKAP (Beløp i NOK 1 000)

forts. note 2 - Andeler i tilknyttede selskaper og datterselskap

INVESTERING I TILKNYTTEDE SELSKAPER

Inngående balanse 01.01 Tilgang / avgang i år Andel av årets resultat/ gevinst ved salg aksjer Innbetalinger/utbetalinger/egenkapitalendringer Utgående balanse 31.12

Investering i datterselskap

Inngående balanse 01.01

MORSELSKAP

KONSERN

210 978

312 740

0

-155 918

18 238

73 073

5 910

7 035

235 126

236 930

Morselskap

DATTERSELSKAPER

FORRETNINGS-KONTOR

EIER- OG STEMMEANDEL

Stavanger

100,0 %

DSD Shipping Singapore Pte. Ltd

Singapore

100,0 %

Stavangerske AS

Stavanger

100,0 %

AS Eagle Stavanger

Stavanger

100,0 %

AS Eagle Sydney

Stavanger

100,0 %

Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab

Stavanger

100,0 %

AS Veritas-Ruten

Stavanger

100,0 %

Stavangerske International AS

Stavanger

100,0 %

DSD Shipping AS

DSD Ships 1 AS

Stavanger

100,0 %

Tilgang / avgang i år

-223 000

KS Stavanger Blossom

Stavanger

92,6 %

Andel av årets resultat

-115 061

DSD Ships 2 AS

Stavanger

100,0 %

Utbytte/konsernbidrag/overføringer

-126 081

Herfo AS

Stavanger

100,0 %

1 813 738

Korrigering av tidligere års feil

0

Stavangerske International Rederi AS

Stavanger

100,0 %

Innbetalinger/utbetalinger/egenkapitalendringer

0

KS Eagle Stavanger

Stavanger

100,0 %

KS Eagle Sydney

Stavanger

100,0 %

Kullkaien AS

Stavanger

100,0 %

Klasaskjæret AS

Stavanger

100,0 %

Stavanger

100,0 %

Flekkefjord

100,0 %

Utgående balanse 31.12

ANDEL I TILKNYTTEDE SELSKAPER

1 349 596

FORRETNINGSKONTOR

MORSELSKAP

KONSERN

Stavanger

30,0 %

30,0 %

Norled AS

Fosnavåg

20,0 %

20,0 %

Flekkefjord Dampskipsselskap AS

Tide ASA

Bergen

48,8 %

48,8 %

Lysefjord KS

Stavanger

66,0 %

Tide Buss AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Lysefjorden Rutelag AS

Stavanger

100,0 %

Tide Bane AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Norled Drift AS

Stavanger

100,0 %

Kystbussen AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Nor Lines AS

Stavanger

100,0 %

Neste Blåne AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Nor Lines Rederi AS

Stavanger

100,0 %

O. H. Meling Tankers KS KS Olympic Octopus

Tide Verksted AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Nor Lines Kirkenes AS

Odense, Danmark

48,8 %

48,8 %

Skipafelagi Nor Lines

R H Transport Leasing Gmbh

Danmark

48,8 %

48,8 %

Baltic Line AS

Rutebilselskapet Haderslev

Danmark

48,8 %

48,8 %

Tide Reiser AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Tide Eiendom Hordaland AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Bergen

48,8 %

48,8 %

Tide Buss Danmark A/S

Tide Eiendom Voss AS Baltic Betina Aps Nor-Express AS Nordvåg Carrier AS

Nyborg, Danmark

30,0 %

Sortland

34,0 %

Nørresundby, Danmark

50,0 %

Kirkenes

66,5 %

Torshavn Færøyene

100,0 %

Stavanger

100,0 %

Det er i 2014 foretatt en restrukturering av selskapsstrukturen i konsernet. 2 KS er slettet (KS Stavanger Viking og KS Stavanger Bay (tilknyttet selskap)), komplementarselskapene er slettet ved fusjon. I tillegg er Stavanger Sun I AS slettet ved fusjon. Herfo AS er solgt fra DSD til Stavangerske International i 2014. Det er foretatt en verdivurdering av investering i datterselskapene. Vurderingen er basert på styregodkjente budsjetter og forventninger til fremtidig inntjening.

Vurderingen har ikke medført behov for nedskrivning men er sensitiv for endringer i forutsetningene. Datterselskapet Nor Lines AS har i 2014 solgt aksjene i de tilknyttede selskapene Sea Cargo AS og Sea Cargo Skips AS. I forbindelse med salget er det inngått en klausul om mulig tilleggsvederlag for 2015 - 2017 under gitte forutsetninger. Denne delen er ikke resultatført pr 31/12-14.

39


40

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER / ANTALL ANSATTE / GODTGJØRELSER (Beløp i NOK 1 000)

MOR

NOTE 4 - FORDRINGER

BALANSEFØRT VERDI AV FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR:

KONSERN

LØNNSKOSTNADER MM.

2014

2013

2014

2013

Lønninger

9 460

6 512

824 605

803 226

(Beløp i NOK 1 000)

Folketrygdavgift

1 428

1 048

107 802

105 221

Lån til selskap i samme konsern

Pensjonskostnader

717

2 120

44 058

41 219

Pensjonsmidler

Andre ytelser

200

373

54 041

58 605

Andre fordringer

11 805

10 053

1 030 506

1 008 271

4

5

1 386

1 339

Lønnskostnader

Gjennomsnittlig antall ansatte:

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

MOR

Sum

KONSERN

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

62 004

2 805

0

0

-

-

4 819

4 093

816

156

1 590

8 677

62 820

2 961

6 409

12 770

NOTE 5 - TREKKRETTIGHETER OG BUNDNE MIDLER

Morselskapet Godtgjørelser (Beløp i NOK 1 000)

Daglig leder

Styret

849

920

Lønn og honorarer Pensjonspremier

BUNDNE MIDLER

Av totale bankinnskudd i morselskapet er 332 TNOK bundet til skyldig skattetrekk. Av totale bankinnskudd i konsernet er 1 104 TNOK bundet til skyldig skattetrekk.

5

Annen godtgjørelse

4 505

Sum

5 359

KONSERNKONTOAVTALE

DSD AS har sammen med flere datterselskap inngått en konsernkontoavtale uten innvilget trekkbeløp.

920

Konsernet har ubenyttede trekkrettigheter på 73 MNOK pr. 31.12.14 (54 MNOK pr. 31.12.13).

Daglig leder fratrådte sin stilling i mars 2014. Dette medførte utbetaling av etterlønn. Pr 31/12-14 har ikke ny daglig leder tiltrådt.

NOTE 6 - PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

Det foreligger ikke egne pensjonsavtaler eller bonusordninger for styrets leder.

(Beløp i NOK 1000)

REVISOR

MORSELSKAP

KONSERN

301

1 612

Andre attestasjonstjenester

0

69

Skatterådgivning (herunder teknisk utarbeidelse av selvangivelse)

0

16

34

726

Honorar til revisor for 2014 består av følgende (i NOK 1 000): Lovpålagt revisjon (herunder teknisk utarbeidelse av regnskap)

Andre tjenester utenfor revisjon

Av revisjonshonoraret i konsernet er det utbetalt totalt 794 TNOK til Deloitte AS som revisor for ett av datterselskapene (fordelt med 425 TNOK på revisjon og 369 TNOK på annen bistand). Det resterende gjelder PricewaterhouseCoopers AS som er selskapets revisor.

MOR

KONSERN

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

125 000

187 000

2 994 442

2 887 889

32 820

51 389

3 027 262

2 939 278

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Pantelån Kassekredittgjeld Sum

19 764 144 764

Av langsiktig pantegjeld er 1.003 MNOK opptatt i USD (135 MUSD). Denne gjelden er knyttet til konsernets tankskip som seiler i internasjonal skipsfart. Underliggende valuta innen internasjonal skipsfart er USD, og USD gjelden knyttet til denne virksomheten anses som sikring for fremtidige kontantstrømmer i USD. USD gjelden er bokført til balansedagens kurs pr 31.12.14 da inntektene i liten grad er sikret ved lange kontrakter. Rentederivater med en urealisert negativ verdi på 43 MNOK er ikke regnskapsført som følge av sikringsbokføring.

187 000

41


42

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

NOTE 8 - AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER (Beløp i NOK 1 000)

forts. note 6 - Pantstillelser og garantiansvar

BALANSEFØRT VERDI AV EIENDELER STILT SOM SIKKERHET FOR PANTESIKRET GJELD:

MOR

KONSERN

EIERANDEL

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Skip

0

0

3 570 944

3 185 359

Skip under bygging

0

0

625 259

531 617

Kjøretøy og annet driftsløsøre

0

0

4 495

4 544

Kortsiktige fordringer

0

0

299 708

284 818

Aksjer

175 423

159 451

175 423

159 451

Sum

175 423

159 451

4 675 829

4 165 789

MOR IKKE BALANSEFØRT GARANTIANSVAR Lånegarantier Ikke innkalt kapital i kommandittselskap Andre garantier Sum ikke balanseført garantiansvar

ANSKAFFELSESKOST

BALANSEFØRT VERDI

Morselskapet Anleggsmidler: Mindre investeringer

< 10 %

9 546

4 146

9 546

4 146

Aksjer i handelsportefølje

43

43

Sum

43

43

ANSKAFFELSESKOST

BALANSEFØRT VERDI

Sum

Omløpsmidler:

KONSERN

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

1 119 222

988 686

0

0

40 711

43 405

58 405

117 769

95 000

95 000

141 300

141 300

1 254 933

1 127 091

199 705

259 069

31.12.2013

Realisert netto gevinst fra verdipapirer utgjør 0,0 MNOK i 2014.

EIERANDEL Konsernet Anleggsmidler:

Lånegarantier er garantier for utestående pantelån i underliggende selskaper.

Andre selskaper

Andre garantier inkluderer garantier for skattetrekksmidler med i alt 46,3 MNOK i konsernet.

< 10 %

11 624

6 224

11 624

6 224

Aksjer i handelsportefølje

43

43

Sum

43

43

Sum

Omløpsmidler:

NOTE 7 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. (Beløp i NOK 1 000)

Pr 31.12.2014

Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer og lån Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld / lån Sum

MOR Foretak i samme konsern

KONSERN

Realisert netto gevinst og utbytte fra verdipapirer utgjør 0,0 MNOK i 2013.

Tilknyttet selskap

Morselskap

Tilknyttet selskap

192 651

0

32 786

0

62 004

0

0

2 970

-157 291

0

0

0

0

0

0

0

97 364

0

32 786

2 970

NOTE 9 - SAMMENSLÅTTE POSTER I RESULTATREGNSKAPET FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER (Beløp i NOK 1000) MORSELSKAPET

Pr 31.12.2013

Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer og lån Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld / lån Sum

2014

Foretak i samme konsern

Tilknyttet selskap

Morselskap

Tilknyttet selskap

33 728

0

0

4 247

Annen renteinntekt

2 805

0

0

8 263

Inntekt aksjer og andeler (utbytte og salgsgevinster)

-163 871

0

-80 000

0

Annen finansinntekt Rentekostnad til selskap i samme konsern/morselskap

-169 164

0

0

0

-296 502

0

-80 000

12 510

Renteinntekt fra foretak i samme konsern/morselskap

Annen rentekostnad Tap aksjer og andeler Annen finanskostnad Realisert agio Urealisert agio Netto finansposter

KONSERNET 2013

2014

2013

4 193

294

986

186

758

1 856

7 719

8 866

0

40

0

40

12 446

0

388

128

-3 456

-6 429

-42

-232

-14 233

-13 653

-139 567

-138 943

-267

-263

-267

-263

-474

-32

-1 861

-7 827

-1 550

33

-4 207

3 842

0

0

-182 419

-13 117

-2 584

-18 155

-319 270

-147 320

43


44

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

NOTE 10 - GJELD

GJELD SOM FORFALLER TIL BETALING MER ENN FEM ÅR ETTER REGNSKAPSÅRETS SLUTT:

forts. note 11 Pensjoner

Dersom nåværende betalingsplan fastholdes vil følgende gjeld forfalle til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: (Beløp i NOK 1000)

BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE SIKREDE ORDNINGER Beregnede pensjonsforpliktelser (DBO)

MOR

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

KONSERN

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Pantelån

0

0

46 542

0

Første års avdrag langsiktig gjeld

0

0

423 499

440 210

NOTE 11 PENSJONER (Beløp i NOK 1 000)

Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført planendring / (avkortning)

Netto pensjonsforpliktelse (Netto pensjonsmidler)

3 941

3 854

BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE USIKREDE ORDNINGER

2014

2013

Beregnede pensjonsforpliktelser (DBO)

1 665

2 242

Pensjonsordningene omfatter 18 personer pr. 31.12.14, hvorav 5 er aktive og 13 mottok pensjon i 2014.

0 718

2 281

3 276

12/31/2014

12/31/2013

Diskonteringsrente

2,30%

4,00%

Årlig lønnsvekst

2,75%

3,75%

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

2,50%

3,50%

Årlig økning i G

2,50%

3,50%

Forventet avkastning på fondsmidle

3,20%

4,40%

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

KONSERN TJENESTEPENSJONSORDNINGER I DSD KONSERN

DSD konsern har foretakspensjonsordninger i livsforsikringsselskap for alle ansatte. Foretakspensjonsordningene oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

909

683

1 188

-582

-735

Periodisert arbeidsgiveravgift

62

128

Resultatført estimatavvik, mv

111

630

Netto pensjonskostnad

717

2 120

Avkastning på pensjonsmidler

0 316

0

Netto pensjonsforpliktelse

443

0 235

381

Ikke resultatført estimatavvik

PENSJONSORDNING FOR SEILENDE PERSONELL NORLED AS Nåverdi av årets pensjonsopptjening

234

Ikke resultatført estimatavvik

Ikke resultatført planendring / (avkortning)

2013

222

0

Selskapet har foretakspensjonsordning i livsforsikringsselskap for sine ansatte. Ordningen gir rett til fremtidige definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 66% av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), og ordningen er tilknyttet uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Selskapet har styringsrett til å foreta endringer i foretakspensjonsordningen. Denne ordningen er sikret.

2014

15 045 -13 389

1 964

Arbeidsgiveravgift

NETTO PENSJONSKOSTNAD

13 130 -11 557

2 146

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

Alle pensjonsordningene er behandlet etter Norsk RegnskapsStandard for pensjonskostnader. Når uamortisert estimatavvik overstiger 10 prosent av det høyeste av beregnet pensjonsforpliktelse inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, amortiseres det overskytende over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

2013

0

MOR

Selskapet har også førtidspensjonsavtale for ledende ansatt og utbetaler 2/3 av lønn fra fylte 63 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets drift.

2014

Seilende personell har egen tariffestet tilleggspensjonsordning. Alderspensjon fra 60 - 67 år utgjør 60% av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening (360 fartsmåneder), inklusiv beregnet pensjon fra pensjonstrygden for sjømenn. Denne ordningen er sikret. Ordningen omfatter 745 personer, hvorav 66 er aktive. For seilende personell er det i tillegg til den tariffestede tjenestepensjonen opprettet en innskuddsbasert pensjonsordning i henhold til lov om OTP. Innskudsordningen gir alderspensjonen fra 67 år basert på årlig innskudd som for hvert medlem utgjør 2% av lønn i intervallet 1G til 12G. Pensjonsgrunnlaget utgjør fast lønn, ekslusiv overtid, bonus og andre variable og midlertidige tilegg. Ordningen omfatter 679 personer. For både den tariffestede tilleggspensjonsordningen og den innskuddsbaserte pensjonsordningen ytes det premie-/innskuddsfritak ved arbeidsuførhet.

45


46

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

forts. note 11 Pensjoner

forts. note 11 Pensjoner

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:

2014

2013

114 454

Diskonteringsrente

2,30%

4,10%

-68 152

Forventet avkastning på pensjonsmidler

3,20%

4,40%

Årlig lønnsvekst

2,75%

3,75%

Årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp

2,50%

3,50%

Årlig regulering av pensjoner

0,00%

0,60%

14,10%

14,10%

2014

2013

Nåverdi av forpliktelser

112 410

Virkelig verdi av penjonsmidler

-62 596 -444

818

0

0

49 371

47 121

Estimatavvik Estimar etterregulering seilende personell Sum netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse 31.12

Arbeidsgiveravgift Endring i nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser PBO pr 1.1 Årets pensjonsopptjening Arbeidsgiveravgift Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

107 470

119 649

6 720

7 254

916

1 017

4 049

4 574

Estimatavvik

-6 029

-14 226

Pensjonsutbetalinger inkl. AGA

-3 072

-3 814

Forpliktelse avkortning

0

0

Forpliktelse ved virksomhetoverdragelse

0

0

110 052

114 454

PBO 31.12 Estimat etterregulering seilende personell

PBO 31.12

0

0

110 052

114 454

68 151

72 766

Endring i pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr 1.1 Avkastning på pensjonsmidlenefratrukket adm.kostnader Estimatavvik Innbetalt premie / til premiefond

3 030

3 559

-8 564

-9 620

4 515

4 613

-3 033

-3 168

Midler ved avkortning

0

0

Midler ved virksomhetoverdragelse

0

0

64 101

68 150

Årets pensjonsopptjening

8 051

8 753

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

4 140

4 592

Pensjonskostnad (brutto)

12 191

13 345

Forventet avkastning på pensjonsmidlene fratrukket adm.kostnader

-3 030

-3 559

Pensjonsutbetalinger

Pensjonsmidler (markedsverdi) pr 31.12 Kostnad innregnet i resultatet

Pensjonskostnad (netto) før AGA Resultatført midler/forpliktelse/avkotning Resultatført estimatavvik avkortning

9 161

9 786

-1 110

-1 304

-104

733

87

-481

AGA

1 193

1 134

Resultatført pensjonskostnad etter AGA

9 227

9 868

34 831

31 351

Resultatførte avvik

Kostnad innskuddsbaserte pensjonsordninger Resultatført innskuddsbaserte pensjonsordninger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

47


48

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

NOTE 12 - VARIGE DRIFTSMIDLER - MOR (Beløp i NOK 1 000)

forts. note 12 - Varige driftsmidler - konsern

Anskaffelseskost 01.01

DR.LØSØRE, INVENTAR MM

31.12.2014

31.12.2013

BYGNINGER

SUM

SUM

6 042

477

6 519

6 401

Tilgang

0

64

64

118

Avgang

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12

6 042

Akkumulerte avskrivninger 01.01

541

6 583

6 519

1 408

295

1 704

1 371

273

120

393

333

0

0

0

0

Akkumulerte avskrivninger 31.12

1 682

415

2 097

1 703

Balanseført verdi pr. 31.12

4 360

126

4 486

4 816

Årets avskrivinger Avskrivninger solgte driftsmidler

31.12.2014

TOMTER OG BYGNINGER

MASKINER, INVENTAR O.L.

SUM

SUM

49 297

7 405

92 479

149 181

2 802 754

Tilgang driftsmidler

0

233

10 901

11 134

68 965

Omregningsdifferanse

0

0

0

0

0

Tilgang /avgang vedr. datterselskap

0

0

0

0

-2 729 005

Avgang

0

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12

49 297

7 638

103 380

160 315

142 714

Akkumulerte avskrivninger 01.01

45 297

1 408

81 684

128 389

1 388 517

274

5 927

6 201

179 279

0

0

1 185

1 185

0

0

0

-1 443 742

(Beløp i NOK 1 000) Anskaffelseskost 01.01

Årets avskrivinger Årets nedskrivninger Omregningsdifferanse

VARIGE DRIFTSMIDLER - KONSERN (Beløp i NOK 1 000) Anskaffelseskost 01.01 Tilgang Omregningsdifferanser Avgang Anskaffelseskost 31.12

Akkumulerte avskrivninger 01.01 Årets avskrivinger Årets nedskrivninger Omregningsdifferanser Avskrivinger på solgte anleggsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12 Balanseført verdi pr. 31.12

FERJE OG LOKALRUTESKIP

SKIP I INTERNASJONAL FART

PERIODISK VEDLIKEHOLD

31.12.2014

31.12.2013

SUM SKIP

SUM SKIP

4 482 921

2 094 180

52 781

6 629 882

6 752 447

336 918

3 725

23 000

363 643

538 203

0

646

-249 504

0

-1 147

-250 651

-661 414

4 570 335

2 097 905

74 634

6 742 874

6 629 882

1 720 704

692 806

21 151

2 434 661

2 578 557

189 442

64 216

11 323

8 611

-163 259

0

-377 -263 220

0

-1 147

264 981

245 791

-154 648

-35 000

-377

2

-264 367

-354 685

1 655 160

593 763

31 327

2 280 250

2 434 665

2 915 175

1 504 142

43 307

4 462 623

4 195 218

Avskrivinger tilgang/avgang datterselskap Avskrivinger på solgte anleggsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12 Balanseført verdi pr. 31.12

20-30 år

20-25 år

5 år

0

0

0

0

0

0

0

45 297

1 682

88 796

135 775

124 054

4 000

5 956

14 584

24 540

18 660

20-33 år

3-10 år

Utløpsdato

2014

Økonomisk levetid

INVESTERINGSFORPLIKTELSER PR. 31.12.2014

Morselskapet Konsernet

0 MNOK 345 MNOK

OPERASJONELLE LEIEAVTALER (KONSERN) Årlige kostnader

Økonomisk levetid

Terminaler Leieavtaler øvrige

Avtalens varighet

Periodisk vedlikehold relaterer seg til aktivert mellom- og hovedklasse for skip i internasjonal fart.

2013

5/10 år

2015 - 2021

4 371

4 882

8 år

2015 - 2019

140 345

80 208

144 716

85 090

Årlige kostnader

I balanseført verdi av ferje og lokalruteskip inngår nybyggingskontrakter med bokført verdi på 625,2 MNOK.

31.12.2013

ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER

VERDIVURDERING (KONSERN) INTERNASJONAL SHIPPING

Det er foretatt verdivurdering av skip knyttet til internasjonal shipping. Det er benyttet meglertakster basert på skip inklusiv verdien av kontantstrøm fra kontrakter. For skip uten kontakt er det foretatt analyser mot meglerverdi og verdi ved fremtidig bruk av konsernets fartøyer. Vurderingen har medført en reversering av tidligere års nedskrivninger med i alt 163 MNOK.

49


50

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

forts. note 12 - Varige driftsmidler - konsern

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

forts. note 14 - Skatt

SAMFERDSEL

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

En stor andel av inntektene fra virksomheten innenfor personbefordring er knyttet til langsiktige kontrakter (anbud) med betydelig investeringer i varige driftsmidler. Pr 31/12-14 er det foretatt en verdivurdering av driftsmidler som inngår i anbudskontrakter. Vurderingen er basert på fremtidige kontantstrømmer, verdi på driftsmidlene og et avkastningskrav (WACC) på 5 %. Vurderingen har medført behov for nedskrivninger, og det er foretatt en nedskrivning på 8 mill

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Betalbar skatt på årets resultat

0

0

893

1 950

Tonnasjeskatt

0

0

744

966

Sum kortsiktig betalbar skatt

0

0

1 637

2 916

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

-558

-2 619

883 157

861 135

SPESIFIKASJON AV GRUNNLAG FOR UTSATT SKATT: MOR Forskjeller som utlignes: Langsiktig

NOTE 13 VARELAGER

KONSERN

0

0

-818

272

-558

-2 619

882 339

861 407

-155 836

-111 461

-852 835

-559 008

Kortsiktig Sum midlertidige forskjeller

KONSERNET VARELAGER Bunkers Smøreolje Restaurasjon Sum

2014

2013

Underskudd til fremføring

17 209

9 745

Forskjell inngangsverdi deltakerlignede selskap

104 994

81 035

104 994

81 035

5 440

4 465

Sum

-51 400

-33 045

134 498

383 434

Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel (27%)

-13 878

-8 922

36 314

103 526

Bokført utsatt skatt/ utsatt skattefordel

-13 878

-8 922

83 775

103 526

0

0

-1 608

6 111

MOR Kroner

%

KONSERN Kroner

%

-32 152

27,0 %

-35 839

27,0 %

26 560

-22,3 %

-5 537

4,2 %

3

-0,0 %

-14 990

11,3 %

0

0,0 %

38 269

-28,8 %

-109

0,1 %

-109

0,1 %

4,8 %

-18 206

13,7 %

1 205

1 153

23 854

15 364

Restaurasjonslager består av kioskvarer for videresalg, mens øvrig varelager er innkjøpte ferdigvarer.

Utsatt skatt knyttet til kjøp/salg av datterselskaper Utsatt skatt

NOTE 14 - SKATT

Utsatt skattefordel er balanseført i morselskapet da det forventes at dette kan utnyttes av fremtidige konsernbidrag.

(Beløp i NOK 1 000)

MOR

KONSERN

01.01 - 31.12 2014

2013

01.01 - 31.12 2014

-119 082

-90 981

Permanente forskjeller

-1 568

-12 317

Resultatandel EK-metoden (aksjeselskaper)

75 469

56 753

509

1 939

Effekt av permanente forskjeller Endring balanseføring utsatt skattefordel

2013

Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad

Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag

179

8 226

-44 493

-36 380

Skatt 27%

0

0

Betalbar skatt på årets resultat

0

0

Grunnlag betalbar skatt

Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt Effekt av egenkapitalmetoden

Endring tidligere år Skattekostnad i henhold til resultatregnskap

Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Endring i utsatt skatt som følge av endret skattesats Skatt på konsernbidrag Tonnasjeskatt Årets totale skattekostnad

SAMMENHENG MELLOM SKATTEKOSTNAD OG SKATT BEREGNET SOM GJENNOMSNITTELIG NOMINELL SKATTESATS PÅ RESULTAT FØR SKATT:

0

0

893

1 950

-5 650

-2 712

-19 843

-19 087

0

330

0

3 818

-48

-2 303

0

0

0

0

744

966

-5 698

-4 686

-18 206

-12 353

-5 698

Effekt av permanente forskjeller er i all hovedsak knyttet til verdipapirer innenfor fritaksmetoden, og for konsernet også effekt av rederibeskatning, der resultat fra drift er skattefri.

51


52

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

NOTE 15 - EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

NOTE 17 NÆRSTÅENDE PARTER FOR MOR OG KONSERN

EGENKAPITAL I MOR

Folke Hermansen AS eier 100% av aksjene i Det Stavangerske Dampskibsselskab AS. Andre nærstående parter fremkommer i note 2 tilknyttede selskaper og note 8 anleggsaksjer.

(Beløp i NOK 1 000)

ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL: Egenkapital 31.12.13

AKSJEKAPITAL

OVERKURS

FOND FOR VURDERINGSFORSKJELLER

ANNEN EK

SUM

573 736

305 406

335 166

443 504

1 657 812

3 859

3 859

-335 166

221 782

-113 384

0

669 146

1 548 287

Korrigering egenkapital Årsresultat Egenkapital 31.12.2014

573 736

305 406

Pr 31/12-14 har selskapet netto fordring på morselskapet på 33 MNOK (pr 31/12-13 hadde selskapet en netto gjeld til morelskapet på 80 MNOK). Konsernet har også utlån til tilknyttede selskap med ialt 3,0 MNOK (6,6 MNOK).

NOTE 18 OFFENTLIGE TILSKUDD FOR MOR OG KONSERN

Korrigering av egenkapital gjelder i hovedsak omregningsdifferanser samt korrigering tidligere års resultat i datterselskap.

Konsernets personbefordring drives ved Norled AS, dette finansieres delvis ved offentlige overføringer som følger:

Aksjekapital pr. 31.12.14 består av 4 281 613 aksjer à kr 134. Samtlige aksjer er eid av Folke Hermansen AS, som kontrolleres av Yuhong Jin Hermansen. Konsernregnskap utarbeides av Folke Hermansen AS, og dette kan fås ved henvendelse til selskapet.

Mottatte kontraktsinntekter i Norge

2014

2013

1 050 784

950 973

0

0

1 050 784

950 973

Mottatte kontraktsinntekter i Danmark Sum kontraktsinntekter

EGENKAPITAL I KONSERN ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL: Egenkapital 31.12.13

AKSJEKAPITAL

OVERKURS

FOND I KONSERNET

MINORITETSINTERESSER

SUM

573 736

305 406

793 125

2 702

1 674 969

-3

3 856

-134

-134

Korrigering egenkapital

3 859

Utbetalt til minoritet

1 628

1 628

-114 896

364

-114 532

682 089

4 557

1 565 788

Innbetalt egenkapital Årsresultat Egenkapital 31.12.2014

573 736

305 406

Korrigering av egenkapital gjelder i hovedsak omregningsdifferanser i datterselskap samt korrigering tidligere års feil.

NOTE 19 FINANSIELL MARKEDSRISIKO Morselskapet og konsernet har finansiell markedsrisiko ved endringer i valutakurser, endring i renter og utvikling på børs. VALUTARISIKO

Hovedvalutaen innen internasjonal shipping er USD. Konsernet finansierer hoveddelen av shipping aktiviteten i USD og sikrer seg dermed mot vesentlige resultatendringer som følge av svingninger i valutakursen. RENTERISIKO

NOTE 16 - SEGMENTINFORMASJON (Beløp i NOK 1 000)

DRIFTSINNTEKTER Shipping

2014

2013

273 998

252 221

Godstransport

1 052 567

961 535

Personbefordring

1 691 831

1 661 316

Annet/eliminering Konsern

-17 747

-19 548

3 000 649

2 855 524

Inntekter fra shipping opptjenes i internasjonal fart og det er ikke praktisk mulig å henføre disse til geografisk område. Øvrige inntekter opptjenes i all hovedsak i Norge men ca 25 % av inntektene innen godstransport kan henføres til Europa for øvrig (MNOK 312).

Konsernets lånefinansiering er i hovedsak lån med flytende rente. Konsernets rentekostnader vil derfor variere med utviklingen i markedsrenten. Konsernet styrer renterisikoen ved hjelp av rentederivater. Rentederivater som kvalifiserer for sikringsbokføring holdes utenfor balansen.

NOTE 20 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det er i 2.kvartal 2015 inngått avtale om salg av ett av konsernets tankskip. Det ble i mai 2015 tatt ut tiltale fra amerikanske myndigheter mot DSD Shipping AS der DSD Shipping AS beskyldes for ulovlig utslipp fra ett av konsernets tankskip. Tiltalen er bestridt av konsernet.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

53


54

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

NOTE 21 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (Beløp i NOK 1 000)

MOR ANDRE DRIFTSKOSTNADER

KONSERN

2014

2013

2014

2013

Rutekostnader

0

0

810 090

649 669

Drivstoff

0

0

452 573

424 683

Reparasjon og vedlikehold

0

0

201 664

225 935

Salgsgevinster/tap

0

0

-5 565

-1 127

Andre driftskostnader

7 655

6 006

281 388

274 074

SUM

7 655

6 006

1 740 150

1 573 234

For å illustrere usikkerheten som ligger til grunn i slike beregninger, er det foretatt sensitivitetsanalyser på utvalgte faktorer i beregningene. Oversikten under viser hvilken effekt de ulike faktorene har hver for seg beregnet i form av endringer i netto nåverdi samlet sett på anbudene som det er vurdert kan være risiko for varig verdifall på anleggsmidlene:

2014

TALL I MNOK

NOTE 22 VESENTLIGE ESTIMATER OG USIKKERHETER TILKNYTTET SELSKAP Ved utarbeidelsen av årsregnskapet i Tide er det brukt finansielle forutsetninger som er vurdert å være realistiske, samt regnskapsestimater etter beste skjønn. Estimatene er foretatt av ledelsen under hensyn til den aktuelle usikkerheten knyttet til de underliggende forhold. Dette gjelder særlig for beregning av nedskrivninger og avskrivninger. Det vil kunne oppstå situasjoner i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke Tide’s eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringer oppstår. Hvis endringen har betydning på fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Tide har vurdert usikkerhet knyttet til følgende poster: VARIGE DRIFTSMIDLER OG VIRKELIG VERDI

I Tide er det foretatt bruksverdivurderinger på anbud der det kan være indikasjon for varig verdifall på anleggsmidlene. Generelt vil det alltid være usikkerhet knyttet til de fremtidige kontantstrømmene i anbudskontraktene på grunn av endringer i ruteopplegg og usikkerhet knyttet til fremtidig kostnadsutvikling. Følgnde vesentlige forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av fremtidige kontantstrømmer i nedskrivningsvurderingene: • Interne effektiviseringsprosjekter oppnår budsjettert effekt • diskonteringsrente før skatt 6,5 % De balanseførte verdiene er sensitive overfor endringer i omtalte forutsetninger både enkeltvis og samlet. Gjennom utarbeidelse av estimatet har ledelsen vurdert et positivt utfall av angitte forutsetninger med betydelig sannsynlighetsovervekt. Tide forsøker å påvirke usikkerheten knyttet til ruteopplegget gjennom dialog med oppdragsgiver og endringspriser. De fleste anbudskontraktene med offentlige oppdragsgivere innholder reguleringsklausuler for å avregne deler av variasjonene i blant annet dieselprisene.

Bruksverdiene kalkulert som nåverdien av netto forventede fremtidige kontantstrømmer for hvert anbud. I de fremtidige kontantstrømmene er avtalte kontraktsinntekter og budsjetterte driftskostnader i kontraktenes levetid benyttet som utgangspunkt. Utover dette er det innregnet årlige handlingsplaner for kostnadsbesparelser og økt effektivitet i kontraktenes levetid. I tillegg er det innregnet økte inntekter knyttet til forventede endringsordrer. Oppnåelse av disse handlingsplanene er avhengige av gjennomføring av konkrete handlinger som både er innenfor selskapets egen kontroll, men også enkelte handlinger som krever aksept fra kontraktsmotpart. Graden av budsjettoppnåelse og oppnåelse av effektene i handlingsplanene har stor betydning for beregning av bruksverdiene. I modeller med fremskrivning av kontantstrømmer over flere år er kontantstrømmene beheftet med usikkerhet omkring oppnåelse. Til grunn for kontantstrømmene er lagt selskapets beste skjønn, underbygget med risikovurderinger og sensitiviteter. Ved utløpet av kontraktene er det lagt til grunn en gjenkjøpsverdi av brukte busser basert på erfaringer og restverdigarantier fra leverandører. I samtlige av Tide’s kontrakter på de aktuelle anbudene ligger det opsjoner om forlengelse av kontraktene på 2-3 år som kan utøves av oppdragsgiver. Konsernet vurderer at det er sannsynlighetsovervekt for at disse opsjonene blir utøvet og har således lagt dette til grunn i de fremtidige kontantstrømmene. I de fremtidige kontantstrømmene er lagt til grunn en årlig vekstrate på 2,5 %.

NÅVERDI

IB NEDSKR

2013

AKKUMULERT

NÅVERDI

AKKUMULERT

Rente + 1 %

-17,9

38,5

42,6

-20,5

47,5

Rente - 1 %

18,7

38,5

38,5

20,5

38,5

EBITDA + 1 % av omsetning

41,5

38,5

38,5

41,5

38,5

EBITDA - 1 % av omsetning

-41,5

38,5

50,6

-41,5

59,0

EBITDA + 5 MNOK pa per kontrakt

95,8

38,5

38,5

104,0

38,5

EBITDA - 5 MNOK pa per kontrakt

-95,8

38,5

90,2

-104,0

97,0

Utelatelse av 1.opsjonsår

-53,8

38,5

53,5

-45,0

57,0

Utelatelse av 2.opsjonsår

-106,3

38,5

81,8

-88,0

80,0

Vurderingen har ikke medført endring i nedskrivningene i Tide i 2014.

55


56

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

57


vecora

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS Besøksaddresse: Børehaugen 1 4006 Stavanger Postboks 40 4001 Stavanger Telefon: +47 51 84 56 11 Telefax: +47 51 84 56 03 www.dsd.no e-mail: mail@stavangerske.no DSD SHIPPING AS Besøksaddresse: Børehaugen 1 4006 Stavanger Postboks 848 4004 Stavanger Telefon: +47 51 84 56 00 Telefax: +47 51 84 56 01 www.dsd-shipping.no e-mail: mail@dsd-shipping.no NORLED AS Besøksaddresse: Børehaugen 1 4006 Stavanger Postboks 839 Sentrum 4004 Stavanger Telefon: +47 51 86 87 00 Telefax: +47 51 89 54 25 www.norled.no e-mail: post@norled.no NOR LINES AS Besøksaddresse: Børehaugen 1 4006 Stavanger Postboks 655 Sentrum 4003 Stavanger Telefon: +47 51 84 56 50 Telefax: +47 51 84 56 51 www.norlines.no e-mail: norlines@norlines.no TIDE ASA Møllendalsveien 1A Postboks 6300 5893 Bergen Telefon: +47 05505 Telefax: +47 55 23 87 01 www.tide.no e-mail: post@tide.no

Profile for Vecora

Dsd årsberetning 2014_NORSK  

Dsd årsberetning 2014_NORSK  

Profile for vecoraas