Page 1

Rioolwaterzuivering Vroomshoop schoner water door nieuwe zuiveringstechniek

Een belangrijke taak van waterschap Vechtstromen is het zuiveren van het afvalwater van de huishoudens en de bedrijven in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Het gezuiverde water is zo schoon dat het weer teruggebracht kan worden in beken en sloten. In Vroomshoop wordt het afvalwater gezuiverd in een hybride Nereda-installatie, de eerste hybride installatie in Nederland. Het gezuiverde afvalwater dat deze rioolwaterzuivering produceert, is van hoge kwaliteit.

Op de meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties doorloopt het afvalwater in het zuiveringsproces een aantal verschillende stappen: • • •

een rooster verwijdert het grove vuil (zoals toiletpapier, vochtige doekjes en bladeren) een zandvanger verwijdert het zand en ander klein vuil uit het water het water wordt opgevangen in beluchtingstanks waarin bacteriën de meeste van de nu nog overgebleven stoffen afbreken (zoals stikstof en fosfaat) in nabezinktanks worden water en bacteriën weer van elkaar gescheiden en het gezuiverde water wordt in een beek of sloot geloosd.

Bovengenoemde stappen vinden op verschillende plekken op het terrein van de rioolwaterzuivering plaats. Daarvoor is veel ruimte nodig. Het afvalwater wordt door de hele rioolwaterzuiveringsinstallatie gepompt. Dit kost veel energie.

Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie waar de Neredatechniek wordt toegepast, worden minder energie en minder chemicaliën gebruikt. Ook is er fysiek minder ruimte nodig omdat voor de zuivering van het afvalwater en de bezinking slechts één tank nodig is. Nabezinktanks worden overbodig.


Nereda is een nieuwe zuiveringstechniek waarbij bacteriën in compacte, snel bezinkbare slibkorrels groeien. In de korrel zijn verschillende soorten bacteriën aanwezig die op een efficiënte wijze zorgen voor de verwijdering van stikstof en fosfaat uit het afvalwater. Het afvalwater wordt in de Nereda-reactor belucht en gemengd en de bacteriën doen hun werk om het water te zuiveren. Als het korrelslib na het beluchten bezinkt, kan het gezuiverde afvalwater direct uit de tank op het oppervlaktewater worden geloosd.

De bacteriën doen hun werk om het water te zuiveren De eerste hybride zuivering van Nederland In Vroomshoop past waterschap Vechtstromen de Neredatechniek toe naast de gebruikelijke zuiveringstechniek. Dit maakt het tot de eerste hybride installatie van Nederland. De provincie Overijssel heeft de aanpassing van de rioolwaterzuivering Vroomshoop gesubsidieerd.

vechtstromen.nl

Rioolwaterzuivering Vroomshoop  

Rioolwaterzuivering Vroomshoop, schoner water door nieuwe zuiveringstechniek.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you