Page 1

Jsme zapojeni do projektu …

OMBUDSMANEM Posilování právního vědomí občanů

„Večer s ombudsmanem“ je mezinárodní projekt, který posiluje právní povědomí občanů a otevírá diskuzi nad konkrétními situacemi porušení jejich základních práv. Přispívá k tomu, aby spravedlnost byla přístupná každému. Projekt se zaměřuje na práva deklarovaná v  Listině základních práv a svobod EU. Informuje o nich a vzdělává občany středně velkých a  menších obcí. Současně podporuje rozvoj povědomí o společných hodnotách EU a kultuře právního státu napříč unií.

Klíčovým cílem projektu je občany aktivně zapojit do diskuze o jejich právech na 70 veřejných akcích – tzv. večerech s ombudsmanem. Každý večer s  ombudsmanem bude složen z  krátkého tematického filmu, divadla a  debaty. Metoda divadla fórum představí v rychlých scénkách nejčastější případy porušení základních práv občanů tak, jak je ve svých statistikách zaznamenala Kancelář veřejného ochránce práv.

Partneři projektu:

Centrum občanského vzdělávání je analyticko-aplikační pracoviště Masarykovy univerzity. Jeho posláním je dlouhodobě podporovat koncepční rozvoj občanského vzdělávání v ČR.

Univerzita v Lublani (UL) ve Slovinsku provádí a  podporuje základní i  aplikovaný výzkum a  dlouhodobě garantuje nejvyšší kvalitu v  oblasti vysokoškolského vzdělávání.

www.vecersombudsmanem.cz info@ vecersombudsmanem.cz

Institut Jaana Tõnissona je estonská nevládní nezisková organizace, která skrze výzkum a vzdělávání posiluje rozvoj demokracie a občanské společnosti.

Rumunská společnost pro celoživotní vzdělávání poskytuje neformální vzdělávací programy pro rozvoj aktivní účasti občanů ve společnosti.

Centrum pro občanské vzdělávání je polská nevládní vzdělávací nadace, která podporuje hodnoty demokracie, právního státu a vzdělanosti občanů.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Večer s Ombudsmanem  

Plakát

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you