Page 1

scA

RO

.

....

....

LUCRETIA www.dacoromanica.ro

--

...

... .


PREFA TA In urma nenumdratelor cereri ce mi-au adresat elevele, care se ocupd cu tesatoria, de a le da fotografii de covoare $i tesaturi diverse, m'am hotardt sa dau publicitatii colectia ce posed. Am inceput cu publicarea volumului Artd Romdneascd din Banat". Cum precum $i orientale, insd se cereau $i covoare oltene$ti sau din restul am crezut ca este mai bine, &I' nu fie puse toate intr'un volutn. Clasificarea s'a le:kat astfel: ART A- ROMANEASCA DIN BANAL" in care se gdsesc descrise civet cum indica titlul, numai tesaturile, cusdturile $i covoarele din Banat, care formeazd colectia obiectelor expuse in anul 1921 in Expozitia organizata de Ministerul de Industtie $1 Corned, cu care ocazie s'a decernat D-nei Lucretia Brancovici diploma de membru al juriului cu medalia de aur. Prezentul volum a reunit 14 plang colorate, 120 ilustra(ii $i 10 desemne in puncte. ARTA ROMANEASCA DIN OLT ENIA" formeazd o bro$urd ce reune$te costume $i covoare oltene$ti, 2 plan$e colorate, 10 plan$e ilustrate $i 3 plan$e marl duble cu covoare. ,,COVOARE ORIENTALE" descrie $i ilustreazd numai covoare $i cusdturi importante, veritabile orientale. Aceste covoare sunt de 2 feluri: 1) inodate (tunse) $i 2) alese (gen caramanie). A aparut panel' in prezent primul caet cu 12 plan$e. Toate obiectele descrise in aceste trei volume, apartinand autoarei, se pot vedea la cerere in Bucure$ti, Strada Lucaci Nr. 21, Telefon 3-3471, unde se pot gdsi $1 plan$e separate. Reproducerea interzisd. Toate drepturile rezervati

Bucure$ti, 1 lanuarie 1932.

www.dacoromanica.ro


Arta Romaneasca din Banal Obiectele cari sunt cuprinse si ilustrate in aceasta carte formeazA o colectie de tesaturi banatene, artistic lucrate; materialul intrebuintat este: !aria, bumbac, matase si fir de argint si aur.

LANA. La toate tesaturile facute din lava se intrebuinteaza exclusiv numai parul", extras cu multa ingrijire. Lana °data spalata si uscata este scarmanata cu doi pepteni de mans, in stop de a desparti de o parte firele scurte, subtiri si vatoase, cari formeaza canura" iar de alta firele lungi, tall si lucioase, cari poarta denumirea de par". . Pieptenii cari servesc la aceasta operatiune au o coada lungs de .0 ctm. si sunt ornamentati cu crestaturi sau desemne arse cu fierul; pe partea de sus ei au 2 randuri de dinti foarte ascutiti, lungi de 11 ctm. Femeea tine in fiecare mans cate un pieptene pe care a pus land si manevreazA cu o deosebita dexteritate, pans ce a facut separatia complecta. Canura si parul vopsite °data, in aceiasi vopsea, dau doua nuance deosebite. Canura cla culoarea obicinuita la vopsitul lanei, iar parul prezintA o nuanta mai deschisa si mai lucitoare. De constiinciozitatea acestei separatii depinde frumusetea si stralucirea obiectului terminat. Femeea bAnateana, lucrand pentru ea insasi, face aceasta separatie cat se poate de bine, de unde si frumusetea obiectelor lucrate. Parul fault pentru vanzare, asa cum se gaseste prin balciuri, confine in el resturi de canura, din care cauza obiectele lucrate cu el, nu dau aceiasi stralucire. In Banat nu se vopseste vegetal ; toate femeile se duc Ia farbarul" din sat (vopsitot); exceptional numai se gaseste cate o bAtranA, care mai stie sa vopseasca cu plante. Tesaturile, broderiile, ajururile, dantelele si fileurile au servit pentru impodobirea: corpului (costume) si a casei (covoare etc.).

COSTUME. Costumul de femee nu este coslum de om"; caci daca pill mana pe un obiect, de care nu stii daca este sort, on object decorativ de casa si intrebi: aceasta este pentru om?"ti se va raspunde: nu este costum de om, pentru ca este costum de muere". La ei femeea nu este om", ci muere". Costumul femeei se compune din : 1) o ceapsa pe cap, 2) o camase lungd, 3) un brau lat, 4) doul bucati (catrinte sau opregi), cari vin de la mijioc in jos si 5) o brAcira (bete), care inconjura talia de mai multe ori.

C E A P S A. Impodobirea capului a jucat totdeauna un rol important, de unde si variatia si finetea tesaturilor si a cusaturilor intrebuintate. Cepsele sunt de doud feluri : 1) acelea cari servesc pentru impodobire si 2) acelea cari sunt totdeodata si o necesitate. In categoria a doua intra cepsele : 10018, 10015, 10016, cari se poarta avand pe dinAuntru un colac gros facut din carpe bine infasurate. Rolul acestuia este de a inlesni purtarea de marl greutati In regiunea Caransebesului femeile duc pe cap un vas de tablA cu 25 kgr. lapte. Ele aseaza intai colacul in ceapsa intr'un anumit mod, dupa aceea le pune impreuna pe cap, leaga deasupra o basma si se asigura ca este tot bine pus, pe urma face un semn la care alearga vecinele, ridica vasul si ii ajuta sa-1 aseze. In urma femeea pleats foarte natural, pentru un drum de cati-va kilometri, ne parand de loc impovarata. Astfel le vezi zilnic ducand din sat la targ, pans Ia 50 kgr. marfa pe cap. Aceasta ceapsa purtata zilnic la lucru este foarte impodobita si ingrijit lucrata, ceeace aduce o deosebitA lauds femeei banatene, care nu numai ca nu s'a codit de la lucrurile grele, dar a cultivat chiar si acolo frumosul. Acest fel de ceapsa se compune dinteun fund de 20x60 ctm. (vezi plansele: 10019, 100110 si 100111) de care sunt cusute jur imprejur doul galoane absolut identice (vezi plansele : 100112, 100113, 100114 si 100115); acestea sunt unite in fats cu un ajur ingrijit, iar in spate cu o simply cusatura. Desemnul fundului nu este nici odata la fel cu al galoanelor. Uneori desemnul este facut din tesatura, alteori mai are adaugate si cusaturi cu acul, iar unele stint in intregime cusute cu acul. Modelele cepselor in general taunt atat de variate, incat aproape se poate spune, a nu exista,doua la fel, cad fiecare femee are mandria de a combina ceva nou.

www.dacoromanica.ro


Cepsele decorative sunt artistic lucrate gi de mai multe forme: 1) triunghiulare, 2) rotunde micir Mute dintr'o Banda dreapth incretitA la mijloc, 3) patrate mici tesute dintr'o singura bucata gi 4) patrate marl terminate cu o banta lungs, tat] de 5 ctm. si decoratA cu ciucuri. Ceapsa triunghiularA se gasegte pe valea Almajului gi se compune dintr'un galon lung de 50 x 60 ctm.

gi lat de 5 ctm. lucrat uniform, care este intors in trei colturi gi agezat pe o bucala de panza, care formeaza mijlocul. Terminatia imprejur si la mijloc este de cele mai multe on facuta cu crogetul, uneori insa gi cu acul, dar acestea sunt rare gi fara interes. Cepsele rotunde mici, se gasesc in Imprejurimile Oravitei. Ele stint absolut rotunde, avand 12-13 ctm. in diametru si se compun dintr'o banta de panza de 5 x 50 ctm. lucrata numai de o parte cu un mic galon. Partea de panza nelucrata este incretita tmprejurul until rotogol din aceiasi panzii. Ceapsa patrat] mica se gasegte cam in aceias regiune ca cea rotunda mica si probabil ca are aceias vechime.

Ceapsa filcuta dintr'un patrat mai mare gi continuata cu o banta tuna de 5 ctm. este cea care a preocupat mai mult femea banateana, diet ea ne di; cele mai multe vartatiuni gi lucrarile cele mai migaloase. Putem spune ca aceste cepse duc tesaturile banatene la cel mai malt grad de perfectiune (vezi plangele; 10011, 10012 gi 10013 colorate). Planga 1 colorata (10011) ne arata un fragment de ceapsa in marime naturals, executat in matase. Planga 2 (10012) ne arata altul executat in Jana. Planga 3 (10013) ne prezinta o ceapsa lucrata pe fond de argint cu desemnul de matase; acest gen de ceapsa nu se mai poarta de cateva decenii, decat ca sa impodobeasca capul miresei. La originil, tesatura se a5eza pe un patrat de fier, tmbracat in carpe, De partea stanga el era mai gros, Invelit in catifea gi vizibil. Partea lungA gi subtire de tesatura se termina de partea opusa cu ciucuri. Actualmente tesatura de fir este montata pe un carton sau tin jurnal impaturat gi este Inconjurata de dantela de tang, panglici si flori de 1amaita sau de hartie.

COSTUMUL. Camaga este tuna mutt lucrata gi terminate de cele mai multe on la mains si jos, cu dantela de croset. Peste mijloc femeea se incinge cu un brau lat, pe deasupra caruia se pun 2 bucati: in dos tin opreg gi in fail o catrinta (sinonim cu sort). Acest aranjament a variat dupa timpuri gi localitati, Astfel in timpurile indepartate, opregit se purtau cate doi odata si asortati. Azi Inc] in unele sate se mai poattil de °data 2 opregi asortati, dar numai cAnd o fat] merge intAia data la Nora. Astfel se recunosc acolo, fetele ce-si fac intrarea in randul dansatoarelor. In consecinta acolo femeea a purtat o singurA data in viata 2 opregi deodata. In alte Orli, cum este in jurul Mehadiei, am putut obtine o pereche de opregi asortati, pe care o batrana ti purtase mult timp in tinerete, adica cu vre-o 50 ani in urmA. In general insA se poartA opregul in spate gi catrinta in fats. Ambele impreuna inconjurA talia si laea intre ele vizibilA camaga, care in partea aceea este mult lucrata. Stint localitati unde se poartA 2 catrinte deodata, una in feta si alta in dos. Peste ele femeea se incinge cu o bracira, pe care o infa-goara de 2-3 on pe mijloc. Opregii .se compun din o parte tesuta, de care atarna fire lungi. Latimea bucatit compacte variazA dupA localitate si; vechime. Planga 10033 din caetul 3 ne prezinta 3 latimi diferite; cea mai ingustA este astAzi cea mat tizitatA (10-20 ctm.). Plansele 5 gi 6 colorate ne aratA o tesatura de opregi de lanA. Plansa (10031) tie arata..in Imarime naturata partea de sus a anti opreg tesut in argint. AceastA bucatA era cuanal pe un jurnal impAturat gi jur imprejur erau atarnati ciucuri in genul tuturor opregilor. Opregii pe fond alb sunt cei mai rani gi erau pe timpuri purtati de fetele tinere. Femeile bAtrAne poartA culori inchise, dar rar negru de tot. Catrintele sunt sau simple, tesute in 2 ite, cu diferite variatii de culori, sau de fantezie si in cazul acela unele alese din tesut, iar altele lucrate cu acul; multe sunt terminate cu dantele sau galoane defabrics (vezi plansa 10044). Unele catrinte sunt lucrate in intregime de matase (vezi planga 10096), altele destul de numeroase sunt in intregime lucrate cu fir de our 5i argint. Printre catrinte trebue sA mention/1m ca foarte frumoase, plangele: 10091 si 10042, ele aratand una. feta 5i alta dosul aceleiagi bucati, precum 5i planga 100410; ambele sunt tesute in rAzboi 5i numai din par negru in urzeala gi Mae, iar alesul este alb. Probabil ca au o vechime de circa 200 ani.

COVOARE. Covoarele bAnAtene stint fAcute toate in razboi, cu spat] lata de cel mult 80 ctm. 5i impreunate la mijloc. De cele mai multe on desemnul nu se imbina exact. Unele sunt unite cu tin croget fAcut din aceiasi tang (vezi planga 10169). Covoarele incadrate stint mai rare gi au modele destul de variate ; cele mai multe stint simetrice si geometrice (vezi plangele; 101612, 101613 gi 10166). In acelas gen de tesatura se gAsesc si invelisuri pentru leagan, earl sunt pAtrate (vezi plansa 10051) si lungi (vezi plansa 10052)

www.dacoromanica.ro


PLANA I 1

1-

r

*I\ a

,

I 11 ,

1, 1, 11

C.

/ 1

34

A-s

41 NI

tit

irf

7;

/771/1

)

`

1, 1,

1

1

1

i

!1 , 1

,,

'I

1 1

___L6:273,

,

t111'', 4 i It ..11,..t

1

f /

i

11.V I

(All i ,,17,14r 7:1;

f

7

2,-

11 ,'s 1

"b.

tAk.

it,

,,,,,

0/441

z. Ceafisil de Banat. Marline naturald. Executata in mcitase. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Seria A. zooi 1. Reproducerea interzisci. Toate drepturile rezervate.

www.dacoromanica.ro

lri/i ,.


PLAN$A 2

II

5 en -S

li

,1

lig

,

1.,

J. 11

, -31

V 1

Ir

It

. I

;IT

4 ...._ _...

ii

,

111:

..._

T. rjill

*1-1,API

1

:It

,

.__

_..____4.'

2. Ceapsd de Banat. Mcirime naturald executald in land. (Co lectia D-nei L. Brancovici, Arta Rornaneasca din Banat) Seria A. 10012. Reproducerka interzisd. Toate drej5turile rezervate.

www.dacoromanica.ro

t.


PLAN5A 3

if I

41_ \.

4.0

r.

tt

YEA,

°T0

r7

I

'it.119)/ti-7-. -7* -:. 4' I/ Vt./

te 1111)'

Ilk

I).

1,41')

tit 1) Y\ .1

k

,

IV

1./ 1,1

1

cr I

vty,

V%

_

44

N4kAeAt.

A.

4-ir 4, t , -04.

j. Ceapsil de Banat. Mitrime natural& Executatd in fir de argint si mdtase. (Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasa din Banat). Seria A. 10013. Reproducerea interzisci. Toate drepturile rezervate.

k

www.dacoromanica.ro

N..

.

4

V- 40/ v4p*


PLAN5A 4 1

°

r

1 "PI

,;

4

4

O

,, r. Opreg de Banat. Mdrime naturals. Executat in fir de argz

?pit'

eh nz"d

(Coleclia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat). Seria Refiroducerea interzisd. Male drepturile rezervate.

www.dacoromanica.ro

`if

e.


PLANSA 5

d

7g, ,

'1191 ''...".:7,`-e ',

'''' r-: =

.

:

ook.'t

.7

:

.-i ..- .. -

1,

;6

i;

*st:

41: .11

.1;

hrjr.611:.4 1./k

I V_

.,,,

,

,

(1:-/ifilly:t474,4-1.-/fiiii.;-,-/-1:-.:,,./i--_,./.

,

d .../.i.11-:tii.?"..:';ii J'! . .i'**/* .1.I- ' .,,/?; ..... ...... dfes...!e " 7 . 4 1.,' i j 8.-.. ; 4 611 ....ti f ty /4-,) l' *.,,',,, e . ii. i.,. Y. 4 i i ..."...4 .. 4 4. j .:.r

s':

..

.err i1-: iif ''l liti.Zirifillal,'.444 /.(1.4'41PiVirri .

1 / ii /

',lit,

-

//' t 7,/ ,..- 40' 1 ,e/ ,f ...,*1 'If...

: :./4" 0?"

-- X 4".-.01

::

; : 1,-;

'''f '1;....I; ?1:14.1.14i2 il II ...liki57:11.7 t... ":1"):14 .1

rift; e-271 iii.P111/..?"1 //7 t it irlA P 11

/Air ' ' i t.itj

....., i Id r .. ." ,Pti,ri t

, 1 t.i :, fit '''

'of

;,..:,

#'6/ gp

,,,.

t,.., in

4.

*

'

12 14 rili.41 A.

.

.

P'

=

2 4.4 :sr

.sf

; -44,d.

.0

f

.0

.

:21:2,..;;:f

1

.r.11 ?6:

V',

fl

w

.

Pit.'

agsw

5

;rI

1,f1Vri 11/j t^i?

-2111"1" 1-4 'ills

1:41.0

4\ ..tr '0'.$

2. Opreg de Banat. illarime natural& Executat in kind. (Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat). Seria C. 10032. Reproducerea interzisd. Toate dreplurile rezervate.

www.dacoromanica.ro

I,


www.dacoromanica.ro


PLAN$A 7

4.1

NNW

,

4%.

41111111111115

TI

...tA A

I

rLSai fit.'

6.

lir °

I

.

,_._. F-

u

.

4

r

I1

1.

1:. I

1

F

.

.

.n

Ut.......'

t1

r,

4

E

a

. arG,

1 't

L

1

.,

,.4

1- '!1,,i.,- I.

r

I

r. to

±rattit"-"4-6- _ 2. Covor execulat in land 1 m. 50 X 1 m. 90. Arta Romaneasca din Banat. Lucretia Brancovici. Seria P. 10162. Reproducerea interzisa. Toate drepturile rezervate.

www.dacoromanica.ro

%.!

..fIPIT4_

\*2 vrOi 4

'!

"0/


PLAN$A 8

14144414'4

4f>.

Ea. C

..7 .

4,,

Y

L''":41MIAMIlthne'

1101. "'

116

.

,

.

' .4-;^ ' Yil . _ rr..i 1-Immutcruo rrt =

.4

5. Covor executat din land si bumbac alb in bdtae 1 m. 50 X I m. 90 Arta Romaneasca din Banat, Lucretia Brancovici. Seria P. 10165. Reproducerea interzisd. Toate drepturile rezervate.

www.dacoromanica.ro

Cro

*qf4


PLAN$A 9

,-;

11

''*"

-

.

.

.

.

1

5 41E6 a"rirth,

;M:4307

.1!

,

_\

, V

,

wo

,

..,

61. mac

4,4:41,'

,

(41 f/ Covor execuiat in land ; vizibil inlreg pe plana ro9 ; 1 m 40 X 2 Ml 2 00 (Colectia Dnei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat). Seria P. ror618. 18.

Reproducerea interzisa. Toate drepturile rezervale.

www.dacoromanica.ro


PLAN$A 10

a ts.°

,--rAm

4

. °427

,

AlktIln"...

19. Covor executat in lcini ; vizibil intreg pe planer, 115; 1 m 5o X 2 m 5o. (Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat). Seria P. 101619. Reproducerea interziso. Toate dreftturile rezervate.

www.dacoromanica.ro


PLAN$A 11

a

o

1

-

o.

I

iga

E

'e, .

--44

ef

20. Covor executat in kind ; vizibil intreg fie filansa 120 ; 1 In 3o X 2 m 20. (Colecfla D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat). Seria P. 101620. Reproducerea interzisd. Toate drepturile rezervate.

t

www.dacoromanica.ro


PLAN. A 12

Vu

it

_Ill:

11

'...4.1.=!:::.,::.1%'

o

t. )

"4-.

1?

4,0

I 1

.

i.-

.

4,

.n

11.

Pi

:/".. : ":

5 tOrl'' ifrci

,,

1

L

lt t

7. .tft

"

o'

'",

irt

'1111, 'I

IT

4

C.::4:-.. ,;':

i

..

...

,

!

'7

" (tti. " . 1,

1

t

21. Ca-trim:a executatil in pcir ; marine natural (Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat). Seria D. moor. Reproducerea interzisd. Tonle drepturile rezervate.

www.dacoromanica.ro


I

'[:1.r94:

i

A.

11,

'''Si

w

-4...

ty

ti

4

..

.

,

I

61

'4 i

0,4

Ir 4

;t,

}i

,

I

',.

.

4,4

i

^

f

... ;

1

1.1

v.r01-.

,I

r ''

.

II-

,,

.144A

(4

r

il

.

11.4E

,k

IkXliq

i

t

II

ti

:144'' ,11

t La

e

y

a

4,

44 .14. 4 i

..

,'

+.

1,:t i

i'

tit 1

A

.,'1 * 0.

'

Et

ti.'

7

4.fkrts)tti 4 fol

4

b.,

,

(

41

,

t

.

'I I,4,, .

4.::

(

!,,,,,

,

i

e

q

i

('4'i ,

' )4 e,

'1161 410-ii

t . ',I .,. 4`..

1

0

.tti .,1 t , 4.4 40. .(7; 'if 'j{1 &:..

4

tit'14

.ft

1-1

.

1.

;91,

a

,

itli ii

i:

i ,

ile

'es

rr

' ,r1K.,e,

7

7',i,1

ki.,

..,

I. A

.'

1

1, ,

,

0

(,..;

.?%

'-'1:1';i, .i.1 :7:,7:ii '

,

4 1 '

.4.4

,

ki ---p

i ,

..

. ,,44 4

,,I.1. it, ii.

0

'I

,

4:

'' r,:-...

kr

i

'

".

....

u

1

.V

1

-.`

'

g

.

o.

,

4

www.dacoromanica.ro

,

a 1 dil

.

'''ii ie

Se

t

"rt- \p.°

*1,4At. 3

'

IV. I ..L i, -

;

.-.

iff

,1'

.1

.

'''

Iy

,

'

,2

.

?

U

.1 to

..i-,

'I

1

0

0

.10

. .

.g

I sli

',4

r.

,

s

it

A

..- 14

-1-4

j

......kr

.,:f Iiiii;-

e

;

'

i

.

of'

id]

..., W V

1.:

.

rt.

)

1

1g.L.

/.. 4 *:

*

3

Of j''

,. ,.,,,

,

r.

'4,4W4.

404 -4°

.

,r.i.lq),

1i.!

..,-.

., ;

f

a

,,41

..

( .,

iv.,

,--

-

1 tif

.i.-,.. 4

:1

'1 491 4c,

01

14'

0.1/40 4,4. t

,

.. 4,

, Int,.

,art,11,

it,

I

.1

,

ii.'

'

'

-,11n

(. ,014 .0. 0.0 , ,

4

,,

,,,,..,y

r-

.0

0,

i

A

Of f0 ,f, ..

.

4

,

,,,tt.

j

o

\,\):41i,

41

t. .,

v

{

.0...,

13

.

i)

.1$1

kkri,'

lili

.

-,

414,V

44,

°

'

. ,

k3

rf

Pi ;4'0 .,-,

Ft

t

.4

(11,0..,41,f4,1 El

1

..6.t' -4

.

i 1,11-4h0* ft I

0

Wv,

.i

.

,

;

r.

(

;,":" ., ".1 4.

_E

I ,,

to, ,

I ittrq i ,

.7,...1 34, o

I 0Vtir

talt:.kr' 0 111 I-1 -id

4.

4

)

it

il

t

IA ..

.'

'0

:

"i4+1T kv!,

sk1.411104,

I.,

,

,

/0

4

°,

Ai

0:-

" . 7 .1f...j.,,,,

4.-.

14e4.4itl. 4

;

.11

)

..

s-,,,:?1::1

..,.

(44 '

g.3.

',,i ; 4

.o.

iof It lit' M

''5171::. --':..'1.:4,

,

"

.

0

c

.,,. ..'''''. ,

"',.

%.

$

afA

'A

01

?

4,filtoi-,fk

0 ,.."-

II

10

..

.g°0.

.., I

.

1,1 tcytr),0

I ..? i

'

ta t. '

)

At :IP

,

1 '.1:' 1-"I :..z.i:11'''':', 0

.

,,,,.

iv.,bb

t lit itt i if vikerfri0i00 o 1.4

4,414i '

...,).,".',:' :

.

`41.-,

I

I

14Iii0V0V 0

30..

1

(0,01.,

i ,i

.

.1

n,

.

4'

tf

. ,.A.

k

3.1

11

PI ,

1 4f

.1

i

1 ilg

t, s

,

f tf 1410 . ','

ti

i , ,11,. v: , b,,t

(

1 At atyq;

ifWpf

.ilYtiCIN

)-

I,

0

b

).4

I

%t

,

i

L.,tig

.._,

.i

.o

('ithit04,.0. ... f4 I. 4' 4o

n.xly

e.

t

...oil_

;4..14,1 14 -1,tsti .14

F' t

4

4

I

14 ti;

c

i

i

.

4

1

Ilttlr..,,i tb a 4t

!I

,.

4.;

1

:41

4

I4 et ail 10, I IA 10 0.4 4,y

,0

'

,

-,

0

4

1

.

'(14W1441k4.44

{6

1,,,

n

flii.I,OK t

t

41

1I?1.1.. 1

4

tk

1

t

'I

ki:Ii.

."

.

-

191 tqiit t f +1,10ira

I

.. ,

I'

(ill

sr

r0

L' 1

'k

t_tu,

r

..1,

.t' i '

f


www.dacoromanica.ro


EXPLICATM ILLISTRATIILOP Vom incepe cu descrierea costumelor si anume cu cepsele, cad in toate timpurile femeea banateana s'a silit sa lucreze cat mai mult si mai ingrijit, pentru a-si impodobi capul. Printre cele mai vechi gasim in

regiunea Oravita, ceapsa rotunda facuta dintr'un galon incretit in jurul unui rond din aceiasi panza. Plansa 15 ne aratA una In mArime naturals, lucrata cu rosu si cu negru. Ea servea pentru acoperirea cocului si la randul ei era acoperita cu o basma, cand femeea esea in strada. Tot in aceastA regiune, din aceiasi epoca si in acelas scop, gasim cepsele patrate. Plansa 73 ne aratA doua din acestea lucrate pe fond rosu, iar piano 16 ne cla desemnul uneia in puncte. Cam din acelas timp, avem de pe valea Almajului, ceapsa triunghiulara facula dintr'un galon asezat inprejurul unui triunghi de panza. Ea se aseaza pe coc, cu un colt in jos spre ceafa, iar cu celelalte douA in sus, sustinute cu o curea, care trece pe frunte si care este vizibilA, chiar cAnd femeea poarta

basma. Plansa 17 ne arata o asemenea ceapsa avand dedesubt galonul, din care a fost confectionata; plansele 67, 68, 69, 70, 71, i 72 ne arata 24 bucati intregi, iar plansele 90, 91, 92, ยงi 93 diferite fragmenle.

Terminatia for este de cele mai multe on facula cu crosetul sau cu acul, formand colturasi, cari uneori se repetA si in interior.

'.

k,

ti

IsoweiiioV

PLAN. il 15

www.dacoromanica.ro


NM. _AIM' 1111311,117.0.1.1 .`10-, XMONIM

seiner AiOn.

Owe i SW lima.

ll als.11.1 M.M.N.

UMIVA.MOS

..111.11r. MM.

III

S.W._

rr ...um

VgWV7d

:::TO::* * -

manumpoo

rar....

mst .81011

.

aan.WOM MOE. mom, 1.

lial itimnimm

1"1 ..... ...

[ALIBI

wilumil

mfirmsr.,15. a

Ilyssm SIMIM111111.1121.

cr.1.11171OararlnLINIArniratiraw.111.9g, 6,Flraat'':" arr.:111.,101 va.g...........auwaseamalmstwasammas.

.......

'

no . r . m .. Soltummt ns moan

Illsx..11111CLIMT:1:11r

I

animma 100111MINtrirmemulmra.17 pm 1 imrisomm Jon

mswommill .....

11111111411

4.0.11111.14 ...104=6.111g CMCINAMINURI

mclumAosio 3111.1.1.1CMIA

LI Ifh1117d

1.494140?"111.414-"wegloalegnmegwormeripSerch

91 tfยงAlbld

www.dacoromanica.ro


Desemnul $i coloritul galoanelor din care s'au facut aceste cepse, sunt foarte variate; cea mai mare parte sunt tesute, totusi sunt $i unele fAcute In parte, sau in intregime, cu acul. Plansa 18 ne arata modelul In puncte a unui galon pe fond negru avand zigzagurile din pArti albe; punctele razlete sunt rosii $i verzi. Plansele 19, 20

si

21 ne arata trei cepse de alte forme.

Acestea sunt rare si neintrebuintate azi. In regiunea Caransebesului gAsim o ceapsa de alta formA, care este IntrebuintatA uneori ca decor si alteori la munch, servind a sustine si izola greutatile ce femeile poartA pe cap. Intre acestea sunt unele atat de armonioase ca colorit, hick asezate printre tesaturile orientate, cele mai rafinale, nu numai ca nu fac notA discordanta, dar se armonia7A perfect. Plansele 97, 98, 99 si 100 ne arata 11 modele diferite. De cele mai multe ori, fundul for are desemnul diferit de rest; plansele 94,

'

.

,

-

,'00-0 ,

It ,

.4,1

0 .

tif 04

v.

loz,

":-.,

PLAN$A 19

95 $i 96 ne prezinta o serie de 9 modele variate, luate de pe fundul cepselor, incepand de la cele mai simple, panel la cele mai complicate, iar plansa 22 ne da un model In puncte. In plansa 95 gAsim, jos,

acelas galon prezentat $i pe fats (sus) si pe dos (jos). Uneori aceste galoane au, ici colo, adAogat cu acul, o complectare. Cepsele descrise mai sus, sunt frumos lucrate si bine isprAvite, totusi sunt Intrecute de ceapsa

,

PLAN$A 20 decorative,

care se purta pe timpuri la cere-

monii si care azi Inca Impodobeste capul

mireselor. Plansa 25 ne arata forma pe care o are tesatura tend este nemontatA : o parte mai mare, care se terming cu o facie lungA de circa 60 ctm. si latA de 5 ctm. Plansa 1

.

(S../;5*.

116

coloratA ne aratA in mArime naturala, o ceapsA executatA in matase; plansa 2 coloratA ne

prezinta alta lucratA in lank iar plansa 3 coloratA este In Intregime de argint, avand numai ici cold putinA mAtase. Plansa 24 da modelul in puncte din plansa 2 coloratA. Aceste

tesAturi fine se execute in razboi, pe dos si lucrAtoarea urmAreste Intl% oglindA pe dedesupt, fata lucrului. Cam in acelas gen $i In aceiasi formA

A*14.:4444,,,

cp+4.;:.1.<

&liv.*

gAsim o ceapsA in culori Inchise, care era

www.dacoromanica.ro

..

,

) .

PLAN$A 21

"/ .

.'"

.


On MEMMEMOgOgIROOM11111

Asimil.m 11::n. 010

signmmmumaimpMNMEMIW UMIIIIMMIR imuimmimpOWIMOSMIUMM IMMIIMIMINUM IsminiummammopOOMMEINIMMUNIMMOSSOOMM

'411 q...-d

It.

MR

.3IW Amin.

01100 Ammo Js., = %,.

Ii

An,

....lim

'emu

goommimammumplaWINECINVEMMIMEMMIIMORMI MOMMOMMIWOOMMIIMMIAMEMOVIninum mmiummumm mommommanwmasSIMEMMIMEMIONIMOSIMOMMEM simmusinumummullaUMMEMEMERRIMOMMSIMMIXAM imMliallmOffirmismOMMEMIONWERVOMOMffulasem gammammiggiumenEMEMMIMEMWMAIMMEMIMMEM

"

lw m 1 Ala .J1 .. .W OMMAA MA A, am .alsit 'IV APttita 4111 lePi- 6 '''-

. ,11 nar

,.;

-

All

1011122W

447 'Agri'

mc

Alatii p MIMI hilg i a

1m

.

L,

.4L. ir

.

_ .

zarmr::010/ r,

cv)

,41144rE4r4 0* A

'zt

.

wi

Al0

60101100

iim

Fal of IIMMI

MMEMmi MR

t'

3

111411111111MMENIMMOMMIllsOmmillin, WINUMNIII

..

_ft

r.

;lis

O 1

Am 4411:36

mir

...4110

Up.

iiii

0

I.

ws

x

0110,,

am_ Os

',.i.- V' alltiwialta.

-I

,

Am "INA% 4. ICAO' 11% niii-"I .4 k..

11

It- sm

MOmm_

m

"I*

0

Ad

in,

sake.

IONIC

aWarir.: '!illi.17,11111211412"111r 400

as me

co

wan. NE Ego II goo MI IMO Min NW SEIM ยง111.11

AMON

MMOMIIMMEMOSEMOMMINUMNOMIMMOMMOMMAMME OMINUMMINAVIMIIMMOIIMOMmOMMOOMesagolimmovi OMIMEMMISSMIMMOMMEniummilimumMOMEMMO 1111111.110MMOOMOMINMEMMEMIS OpMEONMEMOOMUMM INIEUSIMORVIMMONIWEIRM MMOMMOMEMINIIMOC

it

Imm AMT NMI mosammemommismimaMMOOMMMUMMEMMOMMORMEniMm

mummimmimpullsoMMEMIMMAIMIUMMEMNOMMEIII imusigommummumMIUMMOMMOMMEMMOWISMEUNIOM IslaimmummigsgolIMMINIESIMMOMBEIDOMOREMOIN OS 41.4. AI ple 011amissimmiMmEMEOMMMOMIMEEMMIEMBINOMOM auk.. ow M m I inummimminsimponSOMMOMMOMOMMOUMffseglIm VONSIMMOMMMUU mmoodo lint nu gommimmomminissMINIMMIWNWAVIONIUMMEMEMNOM Mown. nommene EMMIMIsimillimMIMIMMEMEMIlmomMUMEMIUMEMI EnwoncAmo MOM UNIUMMOAW 011 I Op ! mu - seassiss 11.1101.11.111111011WOMMOMomfoRMOIMMOUlmi IMMIBMIAMMEMENIMUNISIMIMMISMMEMMEMOMEMim ummimplumulgassOMMIEWOMIONOMEOMOMMOMMU os 1.0-111:011:4C,m V."

'mow

Pim LI- mr

mummimummonsingammommummormplmmum MEMEMIOMMOSEMOMMUMMOMMOMMOMIMMIMMISI mOMMOMMIMMIOMMOMmammumummnglimmli lmmilimmisansoOmMuMIRMWOMMIMMINIMIMM imUMMMOMMIOMMOMMOMMIMMPOIMMUMMOmg

.60ftlit A

f

in

misssmismosMEROM mom

immummisgsgumwallimammmommigunimimmiltil

1,

410

I

-1 O

011ivallmORMOOMMOMEMOMMIsimMESEMMEMEMEmnimM

MIMMEsminimmugssommigimmommummegoomis

111111111O

OmilimMEMONVOROMMIMMEMOMMOMEMOIMMOOMMEOM

ingsammom imm MMMENIMEMENOMEMMEMM MINOM MINImallO MIAISOMSOMEMIMMEMV

'12;

MOI102101

MOMMOm2M2m2r OBAIMBE 111. IIIMIS slow 5 won no _ ml -osIl mini 4. '1 411' !

.

rp

fa

L Ilik:

VIIMIONIMMOMMEOmellsOMMEOIMEUMMIOungmumumm MillinegismigssommapMEMMOMUMMIMMOOMMINIM IMIMIIMASESMEOMICOMOMMESUMMOOMMIMME44111WI Mililummaimilimumamillimmirmilimmulimmumna musumilimmarionglimmuummunImmumirrmsmilsil inimnumamesimammeirsommulummull mminommomemilimmumnallimMeimillommminsmali

momummunmemammovilmillummimmillimumnium

vomillinffilmimmimmitommilmimemslimpromnimmOmMe

MIESMOMOMMUOVOMMIniMmEMMOOMMINIONONWIWIMEO

BORMIIMOIMESMIEVIESMEMMENsimpollwillimMERMOM OnsMaliMMEMOUrsilitsVINIMMEMMINMERIMiNIMMIMO SMOMMOWISORMIMMM mOMMOIMMII.OUffulOuffillMOMOMMassimeffemsmns ..limisam.

MBOMOU= ill

Viol.N1 Mu nompoi

Neonnann swim op unioism !

OmillimMmMoUriMMOMMIIIMEMEOrMANIEMMMOmmomm owl milmemammumemmiUMMIIMMVONOMMOMMUIAMMEmmili sommeilimmiminimiummimminifilmelliminammum

umnimunimmysimmimmummillinimmimmilimma simmammagmirmimimmillimwinimmsommummim

www.dacoromanica.ro


purtata de femeile batrane; in plansa 89 avem grupate 4 modele din tesaturile lor, can se aseamana mult, totusi variaza, ca executie si culoare. Plansa 102 ne arata o portiune marita de 4 on dintr'o ceapsa din Caransebes, tesuta foarte delicat cu malase, pe fond rosu. Plansa 23 ne da acelasi model de puncte. CAma$a banateana Wand parte din constumul natio-

nal, se compune din 2 bucati: iia si fusta, can de cele mai multe on sunt cusute la mijloc formand o singura bucata. Panza este tesuta in casa din canepa,in,sau bum-

bac; rare on s'a intrebuintat in trecut panza de fabrics. Camas' le sunt mult lucrate, alese in razboi, sau cusute

cu acul in cruci, dupa cum ne arata plansele 85, 86 si 87; unele sunt albe de tot, ornate cu ajururi, broderii, fileuri si dantele Mute cu acul sau cu croseta, altele sunt colorate, alese In razboi, sau cusute cu puncte (crud); mai in totdeauna predomina rosu $1 negru ; in plansele 74,75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84 si 85 vedem diferite modele de broderii si ajururi. Cama$a barbateasca este ornamentata precum arata plansa 87; in plansa 79 vedem trei modele de broderii si ajururi luate depe gulere $i mansete. Peste mijloc, barbatul se incinge uneori cu un brau lat, de piele, alteori cu braciri (bete). Acestea din urma sunt executate din par (land) in diferite culori si latimi ; plansele 13 si 14, colorate, ne arata 4 bucati in marime naturals, iar plansele 26, 27, 28, ne dau alte trei modele

rbtAt

4 4, 346,94zs

,..

diferite.

Camap femeei este acoperita in fala si in dos, de opreg si catrinta; acestea se poarta impreuna sau deosebit, dupA localitate si mods. Opregul are sus o parte de tesatura mult ornamentata, lata de Ia 10 Ia 60 ctm., care este inconjurata cu fire lungi de par, rasucite cate 2 la un loc. Plansa 103 ne arata PLANSA 25 o pereche de opregi asortati, can au fost purtati impreunA; aci se poate vedea, ca chiar and sunt pereche, este totdeauna unul mai ornamentat ca altul. Plansele 5 si 6 colorate, ne arata asemenea doi opregi asortati. In plansa 128 vedem trei opregi de diferite latimi; orginalA este tesatura cea ingusta, care are desemnul in verif si ciucurii in grupuri. Opregii lati, ca cel din stanga a aceleiasi planse sunt azi foarte rari; dupa marime este probabil ca atingea pamantul si deci se purta in spate; bucata ilustrata este din Oravita. Plansa 128 ne arata 2 opregi obisnuiti; cel pus de dos, asa cum a Post lucrat, prezintA modelul mai bine $i arata cum sunt cusuti ciucurii; acestea se lucreaza direct din ghem, pe cateva ace de gAmalie marl Mute in masa; sus se formeaza o muche, de care se coase partea de sus a opregului. Destul de des vedem opregi intregi de argint, asortati la cepsele de argint si aur purtate de mirese. Plansa 4 colorata ne arata partea de sus a unui opreg in argint si matase; plansa 29 ne dA acela$ model in puncte. Plansa 127 ne arata un opreg lucrat cu aur, pe un fond in mai multe ite.

Catrintele se prezinta ca un sort si variaza dupa localitate; plansa 12 colorata ne prezintA una de land subtire.

Plansa 83 ne arata o catrinta groasa lucrata ca covoarele, iar plansa 66 ne da modelul iei in puncte. Plansa 88 ne arata o catrinta lucrata in speteaza. Plansele 105 si 106 ne area pe cea mai frumoasa, pe fond negru lucrat in alb.

www.dacoromanica.ro


1!:6;019 44! '44

.14 14

At 7.

-c

.

a

La..u.4.

44i..

ORSvio,Wap. 041FR---

.;.

A

00,`',

tiis

:44 .4

4* 4-4

.

'

V- i

0:

.9..

r-pf

1

N 41:4-

44 00 00 40. .,44 44 e

:

L

i PLAIsqA 26

'4i4t

:g

..,

41.

le. ea.

.

... '... .....

......

.

.

'..i111,11

.

---,pfq4

dot

,d.N.iii$ Ltiiito

,z-z,::,,,,:fk:?i4sv

$

.!,... e

4104t.

::"141,k0frf,iii

.>:*:.fiikillyi .

_

.t

:.-',; ,..

loft. fytr,i-.4...

.1c1-4,."'

$to

. pi!

:.:`:4.14ff 1.

i

, ..,

.li Of ,. .

..

'4=,:iii," it IifPO ..,4, --

.1tiiiiPt413 ONO.

:.,..:

i

011..

:41.....1.1

WO

11 tIf

;,,%4: :412 i';;;;1".;: ;;;;

3.

.0i mi.,iii 1"' "4 ' 4.1

;,,... '

fi' '-':111)PMPA ...'.

= lin' ,Ifq ,, ...:.,,,, fl

W . ,IO-

III

Wil qiiAik:(4;.":& OW.: , .- ; s ::.:.til4:1111:ii;:i:4.,41t:\Ev;'"5

'OW

"

;-41"-...E.z1Z41. fi't f.*:. .:?!1. i k":1.

PLAIV8A 28 PLAAI.5'A 27 Colecfia D.nei L. Brancovici. Aria Ramineasca din Banat. bate drepturile rezervate.

www.dacoromanica.ro

ilili

., ;,./Ht`,....044,7fq

-.;:` .

*...,..,.-

:

'

-t.

1,:1,..40

.:;o1:

..'...,.

..... .6.

.7,

.

tftili

4..3.."

:II. ": 11, !". 7. , irritriVkAr441.4:4_: ± . .441040...k. '''.. .... -... 4. ,... +I. 1.Z0-474.4-WV4H-4fit? .

.... 11. 40. .

Ii.

,'

`i:.;

..

...Ili 4$1.-0I-Ii.

...,°

;-

.-r.

..

Q.

f

4) .i' 11 j'e .. Z?.


- Illl luamms A am mama mummamen remass !rig; NESSUMUmmEmmummommEmmimimommimssi1WNW a WM I milminoMMIMMIMmuMMIIMEOMMiumm msIIIISIS ilasEmSNMEMOmmmummOmme NE ES wwwasemmarmMOOMMORNMA inOmmOMOmanO1 amagli Sum 9:121::11111 ra w NE Lin BM BM 1

attimMelim

Bib:"

milimst

Ewa "-Tp=r1.19magimr-smaffar iiiiINEMMIN1111111 UNSURE. SNUNNEOSRNENSENNEUE 11:11

UNOUNSOMullfESUUESUUMSUESNEmsumme NUEN INFOOMMO.N.NENSOMOSNaN 111:g..

urwingissmommolem2MMO

01

INIENEENNENNWEElmoallEMIONUENNNOINNOOMPINEINISEEE INOININSEINUNEENNENNIMMIXESION swim mpg, 1

dint%112=111 molorn opMMIMommammumEI

um

1001111

inegesmosmoosossenn im ow EENNENSUSESIIIII SOONOUOiNumU 1111 UssOMMEEmommomm. moOl U SN MMOMSEBEEMSOMOMS OSSUSSISMOSIMISSUminimOnft us1 =MOM W EEEMOSOESOSIBEIMI rialairrilialliMITCRICIIMMIElairalinliall: mailmen seemossossmosomsommal aNSOSESE minNOMMOINENnwalEME ESemMUMER SnammommEimm

NUNEESEUMMUMMENS.

MIT,ILA

Fiiii

9

sum

"unlitsri EMU

1

MAO m U 6111Mtriii ImM mfailliammOmmemillomno mamas WOUNNWUEIN eraraVAIIIIIMMENIZNIAIMffarslingliVeras: MNBEEN.. Man: ....I.E...11 iissssaarsamolississuswasosamssmag_mom u mmagnommummowssmsmssmossmssastummrsummssMom Love

SIUMBUSSMSORNOMUMMOMEMESEWESEEmmEm0.1111111 gum ESumMMOEMSOESIOMMEEIMMEmmign ONESUIlmompONSIEW15311111110 IMUSISMOOSSONSUMUSOOSSOSSEMOSOnsimifilmo OUSSUESSUOMERSOMOSMOSESESSOSOmOssuggimmigli MILumwromedi gunssommonnommomossmmoommommosongesememuSem so O NOWEESOUSSSImSEUSSOUUSUSOSOMUWASONSWESSom MIS ammumuffm11111MOMMEMOUIMM11111MMMIMmomom mam g mumummeftemmommouSUMMUSESOSIMIUSSESOSSIOMOISI I WON M

...meaurjudinalErz....moman

111firmOgIOSSIIINO Mu lissome Immummommommemmeammes

assoussams.

I

sammmomOMESMElimelmmemUmMUOSO

IMMO

Await 1:1111

MIOrmal

agiamogN

NO.0

15

sessmossiassoomonmssummuningss IME women ma:: I. m S OMME= 101211. NNESENEMENNERNMOOMOUEEESONSONs. .......0 NNENONENENEENSlarolomiNIENUNINNIMEMENNO mgliMNBIONNENOJNEIMI ow milmOOSmMUIRMONNOSOOSSimmiamsRoNSESumUS ongmommosemosson mumussausammeammusuommosionommempe=11:11mallloommommossumsonn

o ommomemo

..,

wellm

:187rdilLEIEr'illog Ir es mm n V SOU --sin moingoonmenn= mosass ssm. wsta sswewiimme. M. mung. II MOM ......11 SUE OSImmiSSEUE EUESSNuNVONs....Nows 1111. implOmmUUMEMOWNEOM SEmimmummuSO NOENIN.NOSSOUSE ..MITNUNGiim U NNUENEENO N EEEMSENNONNENNESONSESESONENE EN NOM. musossomussossmomoggionmogges poses' moms.

mommimniMmusmiSmiMEEEIMummOMOUBEENUmmOSESISENMESmUmSEMESMIRSERUMMSE 11101111111nommolimmumnimmniEMS MU NOS SMU MSOMMME ES IS mammUm immomilMOESEMMERrOnn OOffimm NSUMEMOMEMS MEM S EEEMENuNNEENUUNUUNONEONMEEESENESEEMNSEEESOESSUMOSEOUESMOSEEMEENEENNO gsmoisnismismilligimsessommomosomommmemmorgsgrnwompossmagoommoog smmomem 01011111110mmMMMEM memo Momm. MOMS S OMSsUS msraSUMUSSOSUUSUSUOSMOOMSOOISMOSSIOOMOuPleorigirSIIII:111111 im ingli sem mosonnommonnumonmommommosummomemosn

mul°11111

ss

1111111 USEMUN OMONS

M

Yam

WINU

Ann rilirrA legal miummaIMMINI unummump rompsasammi Mg

grim OW

mll

I

on

III MOO MMMMM mommeammuMIOIMmOMMIMIOROMmemi m:MOMMOMOSONemOmmooMMOMMIMEMMMID 1 or IN IMMOmg_ man RE 1111milin.summossoonnwnnommoommumonn WoOloss mono= nnoon soommonigyosmum nosolgoomonsommonnsoRommoommno osomosOuguMell um sim gERRE ums. mummumgmumsgmmummommummurnOmmMOMBOOMMomm

mmenemluMmilli

WM OM

.

SM.

SmOmmomirimimmOmmOME

MOE MmEsmOmE UIRMMOnONOONONESBEESERmemSEEMOISI OE OS U MMEMISMEOSEMMOUNIMUMMUMMOOmmmOMMEMMIRSESIIII., IIMEMMOIMIE mosomsessosmossoassossomogissnonnsmosow millui 6E1 g Willangs INNENEE Ng N ENEO NMMS EE ENENENEENSomigaNNONouSUNNEOEm gm SUN. al N MEENUSEENN..........ins EMEEEENESOUNSEOSSESEIN Nfflo .....m.m....m.......s. somms... sm. vs

IP .......

I OMENS

imoomensms.

umeonglsomm IMILIMUSLUMI

.. MMMMM mumw...........6.91. sompoll sioloO J.mom mg. .............s...11.1gems..1. mg ammo almillaIll onsimmosonongonsmo n__om mmoSome onwl 14linusonnornonne mmismornOmmommum 601SEUEONO6mmulmmmommommEMEMMOINEM1mgmbir mmommisgme mom 'mus Cs a i moNINIMMINOOOOMOOM mommorommosnnumponsomoommoSsosommmm il wolimmunno ism Imam,oolmouno lm MOORSOmmer mmumEMESSUOSSOSS sale SOS ganaftwommeglignaCWOMOMMEOM MMMMM sui:Immsum

malliii MAUR

IMOMMOmmilmosmommuESOmmumUsSUSsmOsurnal_ P Ills sIlls;a11111111111111 SORMUSIMUSINISUMOSIMI0141111111 PI mgoossommomoommommgmeropgegollegessil Immo Ir. mu o ssoomumemummou mg m OMILUMOMMOMMMOMOOMMOwn Ex limr mem g um till: NO....w. SEMENNUI wilmOMill II onnumsoge emus moons m inn SS me MO sromign muumiljmumummenngemmom um ESMOIEMMINOWO grams m MOUE WuNituallOmMOU no SIMI'S a MOMIVISMOMmONO WHOM sew.. g M IM UM sm own. M 410111. s' mg mom m mongsome sonnssossumos cil inamisuell. NOEmemmoRSEIMI 111 IIMMOUROVIIMMOMOROMME a gimosuommonsnousosso 110mmmommisinOmmimanommo mumS010111EOMMOSOSU On sumsoussomeonoos000msosomoo N NIIEMENENNOONNOSONONORE gammamonssimsmsmur milli

moosmossmussm

_

_,_mmememmoym

Iwo SMON51

Mom

A

MNIUSIMEmmmusimmumsMm soonnunonnsmesmormmomonmegemmo momm100=1M0mUSEENEMEMEMIm mummiSsEmSMOMmummummISOWSummEminmemOSREUEnsmommummmemmEmmiumigommummummumSOMmUK mu

nom MMMMM issusimmuusek,

PLAN,Fil 29 Colectia D-nei L. Brancovid. Arta Romineasca din Banat. Toate drepturile rezervate.

www.dacoromanica.ro

r..,

ig


Plansa 107 ne arata o catrinta cu urzeala neagra de bumbac; tesatura este cu firele pe deasupra In mAtase alba si ici colo numai, putine culori in romburi. Plansa 108 ne aratA o catrinta pe fond galben de bumbac avand desemnul ales in land; imprejur este marginal cu dantelA neagrA. Plansa 121 ne aratA o catrinta aleasA in speteazA. Plansa 122 ne aratA o catrinta tesuta In mai multe ite cu mAtase vegetala. Plansele 123 $i 124 ne aratA fata $i dosul unei catrinte avand urzeala de bumbac negru $i alesul de matase alba.

Plansa 125 ne aratA o catrinta cu urzeala de bumbac negru $i alesul peste fire, in our alternat cu argint. Cei trei colti ce se repeta sunt executati cu lanA in 4 culori. Plansa 30 ne dl acelas model in puncte. Plansa 126 ne arata sus o catrinta pe fond negru avand modelul ales cu par alb natural. Pentru decorul casei vedem in plansa 75 un pAtrat de panza lucrat cu ajur si broderii. Plansa 104 ne aratA o fata de masa subtire, de lana, cu urzeala in 2 culori. Plansele 129 si 130 ne prezinta cate un acoperAmant de leagan. Plansa 132 ne arata un sac, care se atarna de gat la drum, iar plansa 31 ne cla acelas model In puncte.

Covoarele sunt Mute In razboi si mai toate din 2 foi late de 80 ctm. cusute alaturi, sau unite cu un croset facut din aceiasi land si in aceleasi culori, astfel cum ne arata plansa 113. Plansa 7 colorata ne prezinta un sfert de covor tesut in 2 foi, cusute la mijloc *). -==-, .....f.4._ r:. - 7: :-..-,-in- elF- IP Plansa 8 colorata reproduce un sfert de covor ,. ,. din regiunea Temisoara gi piano 111 it arata intreg. :7 4, . :P:-. re '''---In plansa 32 gasim acelas model pus pe puncte **). '''''' 'r' Plansa 9 colorata ne cla un covor din regiunea Mehadia; plansa 109 ne arata acelas covor in intregime. Ciucurii sunt fAcuti deosebit, ca la opregi $i adAogati ulterior. Plansa 10 coloratA ne arata un covor din aceiasi regiune si plansa 115 ni-I prezinta in intregime***). Plansa 11 colorata ne arata un covor, In care desemnul alterneazA cu portiuni lucrate intr'o singura rte coloare; plansa 120 il arata pe o portiune mai mare ,

Acest covor este foarte vechi $i de un colorit armonios. Plansa 101 ne aratA un covor Incadrat.

o

6;%.1

Plansa 110 ne arata un covor simplu, dar caracteristic. Plansa 112 este covorul cel mai usor ca desemn ;

culorile se repeta in bents alternate cu alb, efectul general este agreabil. Plansa 113 este cam acelasi lucru, dar ceva mai

PLAN$A 30

complicat.

Covorul din plansa 114 este mai variat si se aseamana cu primul din plansa 120, care este insA superior ca colorit.

Plansa 116 ne arata un covor ales in intregime, avand o coloare prazulie, alAturi de 2 movuri, cu care se armonizeazA bine $i dA un caracter pur bAnAtean. Plana 117 ne aratA un model simplu, dar reusit ca colorit.

*) Aceastd ilustrafie a Post reprodusd la pagina 1118 in Diclionarul Enciclopedic al D-lor I. A. Candrea fi Gh. Adamescu, editat de Cartea Romdneascd. **) Aceastci planp a Post reprodusd in revista: Boabe de Grdu" Nr. 8 din Octombrie 1930. ***) 0 copie a autoarei, fesutd in rcizboi cu spats de 1 m. 50 a Jost premiatii la Expozitia Tesatoarei, ce a avut loc la Casa Fenzel in primdvara 1930.

www.dacoromanica.ro


Planga 118 ne arata un covor incadrat pe fond albastru mai inchis. Plansa 119 reproduce un model Inta !nit des. Vedem mai mull camp uniform, avand un adaus de land, care formeaza in anumite puncte mici rotogoale. Plana 131 ne arata un covor incadrat gi cu un colorit reusit.

Plansa 73 ne arata sus la stanga un model de tesatura,cu 2 stele, executat in speteaza. Aceiasi planga ne da jos Ia stanga un alt tip de tesatura, iar plansa 89 arata 3 feluri de tesaturi variate, executate In land, bumbac $i fir.

5' MN

MAI

ri 1

trill.

,

;14121112117:1!/114..

'awn

:

0; IMM;;

J.1.15-

.

1311

MID=

I611111 ..114124iNitiM iii .. 311.1 LI AMO1= 17 INN III 311IMIT lo .1 JI: 111,III -,,,,LTM ,

.

-1....

S. 11.

:13121 .

.

1-1.1.3

.

: t31.1

ru tr,

.

ILI.. .t1,

:l.

E T I/53T

7.7.=

M111.1 . .rtek1S1

Ira=

I UAW I 1/2r1V-_,70111C

91[111,1 :

.irf .:......

1.3J

(MI 1

I

L,..

!!,:ii;-.:1: - !'

.

MITIT1:131

L1.1 .

110-'4-

it,;!--..qiii. atlit1

1:-.'''

I

.

-

.4

311 ri 91 11----744--,pnr P---.9i.: .....pro"'... fn ...sztO01/041171.11111.1l1..111 ../..:31rm.4. lnro . .731/11-::_list"41=', ... - ..... 43711: JIM CI

.

.

.

-

15,1

:ItIr. al

,

finO

/ , I r111, 11111E'

115121:17

.

-1171 .

/MI

tIIIMM

1111

I.J.i

.

1 IA

.11.1.-11

mom

1,44

I; r:;.: ' :UMW. 1.4,-,/ . I

Eill1E MILL:

mu!' 4.,,,.....4, ,,....,4.,,1.: :

a a 71-$1 AIM- mom

.

-, . nil

'1

.

rrna

1= a 1= mom Ma

.391711

a 11 11.1'

MIMI-. Loll. , II, marn I x. rrastr -,.,-,1_, . g5n:p1 is vIrrr. riym-n_u_ca

owns ,

:

.

13.1.1.

411'm.

AMIN

31IIM .

1.1113 -

,

a I a) 9=crcla 1131

1-_:_.-_,

AL-4341 II ATM,: 1.-1,-=1.1.

,

Iii...

.

21z9 511 LTIL

J.11.21,

' ..i..t-17=t1V "III,' 111mar a Mall 1~ ,SrIIII.T i .. a OM, a TM-=Li a 11,-I if1.1,17,1 I r: II Gl=a1 5 a AIM la, a MIN -0.'tar =-11,I1 trrn sat, mow .: air. ago - rm. ....14.1:. =LI CIO Ala . a mom aa4///* EIIII:=... ITTITIIMI air .: II:3 all ILIFY1

:

17 .17,0 5.Ma owl

111IIII

rr

1,1111,

55

MIT=

4.331.s.0

11:177n1

,

.

mint

II 1.11.311.13313.1so NUMN

,

211101

MN maAIMI

.1.1111-14

.

=11.

AI I1i

oliN

.

,

.6001 ,11341101.1'. I

12.11.,. 14..73

,

..

',till

--,, .41111111.

,,L1 I,, 114.... p 1 t.,..:4

tf110

11,11 moor -r..1-11

AnWor

. '

.

I Mar ,. .... i t L I WINO.

-MI liM 1

mile .

.11.11s :

:,

1 1,44 L. .111 I no.

.

.

a5a5aa 011 M ,

45 . 5 5

11::::::. .1211.111irri

:

.., 41111

.1110N

'

-

.

radiatt:=7.1,

..nriiiiTL... ',MTV!

1-7,11/11., iii-7.. ..:::. ELIIIII T. -.....

: 74; 1. =Mt

.

.

.

*Me , , 71, . alum

a 5 a....MParam mil, ;

1TTM:M

ITIT.111,

I 1-111311,

11.1.13.1S:

:

.

.....

.

5

1

lit

:. -- -t ma '1 . ad, arab a t: CM i a 1021212 JIMMI i a aim .. a a a a 1-1110: .tall: tin 11112E1I a a S Mil Ird.it a Ammo "Nem w

. =L. .

all 1.1.31-1

mm

mmo

atmo

ua ,

11111311,

p---, : 1 LLITt . ?........11 .11,..,...... ,-. ,11111,11111'

:

LIMIT

:141.111,1

. 5111.

;

I ...rim,.

I 1-W41

. Utz ti

:

MOEN SO ,

Lb.=

..

/:41

.

m.

.:.amiam 77:

:XI 1: ET: TIMM . vcrrrr 'ID

....Tr, 1

. ..1.1.

341/121

-

1514.41.1111 IIMMIMIL

-'-' 1.113332:p.

1.1.2,1111 7-1 ISA

1 1.513.

,

!.

LLITII 1

,

ma,

. Mt 11 . MO_ MIM , AA Is..

.

:

- :

: .

.

: Ma

ItM

.

1":2111191:7" MI ,.... Jr 11

:

MOM

.

. Mt]

1111.24.1

I

.

. Mr

I... , L11 .

.

:

.

11=1

:

Millar

no

"'TT,

_ AMP

1

L.1.14-13 .

...nn. .21nuz;

r."11111, ''' 3!".

. woo OIO ..4....52 ow *RP =El a -alom Mr mama mami.. JIM= lanif4.19. .. I::: =15T, MO o AIM 15112 .0041 tar :r- tear 'II M. 114- as 411,43, MIN , MO la 7" ala Ir CM '.......":4211=1:21;fuarzli

M. ILI, am

ra44.1311,111.3 .

L1.1-1 1 :

.

=I

1$82%....1

tam

Ilors MM. it MTV -. errAla a MIMI -emu { rrrill= - pppaad AS=. a ..airm... 1111. anti .. flit 'Will. 41....t-t n 4.4,1.. r 01 .1 rs1,/, - T7-7,1,41 ,=04,0 MISSY. ; .11. l 1st /..1.1 1 1.,...-I .0,1113 (11.11a12 alma= 411141 a =Ma 33:111 LI IM1.4, La it latI .: ....c14.1 tax, ",bliKEtrZOTZI .... 19711" , to al z -..... -MOW III Ms, LUAU. ; ; : . .IA11. 1137111711, Jo AIMM, Alt, mem nom.- 361.tirnOtr:53.I. zEruarta Wm, I 111.11141Isa,LIS Ma 1-V. 1:173M 11.1511 ., mow 5 Oils rte: -rleta : IJA LI, WI. ,..1 Mt IIMMIZ war Aim awn mOmM....' .111.Fe istaa.ri Ili 1111.1-1, /a r1.1.4 NW .. P14401,Cr alai r, I `,1 ,.. ..". SIM Amm, ;-;. , -7 t rrrr. -17.1/1: tal :.. ;-1 l' ' 111141.1, doom . .'133311 3111[1.1.1 17,111 i, ..313 ' MIN .. _ -.....: li" monti :.... AIM= till:, aim,....._ Ctlir I =UT . ; I MIMI! ORGIEW . - 71= ... I,Iair4 ....I. =Torn ...,,k1a1111-1..f---II ...,,,,..I4 A kki

in", ,

,11124. I I11'

.4.3.1.3

LE .

LEM

1WGI

,

./,al

a la =11 a a. .

...,1-: 1

.

.

41,

I

.

acua4

.

.111.1.131

.1.1.1.11.73.11:13

...,

193,71,

t..13.13-1. .

.

.

,

.

:

.

'

:

la, /URI! . , 11 11.15.11 ona.m.

MI alimP

;I:

..IDMISTil

4.1.1.4.13,1=1

11111.131,11

1:12MM:

NOR

.

33:12/91.IIIITI

LLIT.ITTI

111.134141TM

.

5

itiel. a

137113 31

3030,13

:tea

=Or ,111Trr rasSO117.111 Tr'

woo

' Ad-r, Tt; ...join.. - :1

.m.

.

NNW

owl O

r

, .n

I II

.

at

lgral . = =1=

t1

'

7

,imelmMIIM

:, : ommtmmamm . .

.

.

.

, IMMIMMN, ..1.1 i

,

1:333,1

..-..

.

.

9.1::1E; ".::;;11/iPr :'

_

, MC ::

I'. A- ., .Ifittc.

. Mint "IFIIL ' !MIS "'Ma FiliF.::: MIL.IIIIM :MO

n73,1.1

.

,

:

T-ITTY1

1:141161-4==..:111123........ .

,1.1.11113..1

Mr - 011111 ... :. "'""--11" -... Mt : Odor Elm rrl- st, 37:35t1M .. : MMI . . 1111M" , 1Mil my limo dim : : 4.37r11R. NM ONO - 7111 11 mal, LOS 1 1.1100S13 "31 .-. mo AMR mot MM IMP t''' 51 . ' 1T1 I i ,, Milt MUM' v.a.., I A NI , ..... F grit. an. .4..... : IA 1-1.1.4.1. ,ii,7, O MOW . '..S:' Ia11, . MON t. NNW '1,01371., rr.zu . : rrrr: :IL I, I _AMA st L:Met r ISM IMM : emu r.-_z_ 1

1

.

.

o 11.4.1 ..r

.ttl

. ,....,7m.,...."-7.27...,

.

.

1.'''''-.11131Mran

.

1

mow

.

IJI,11,131TIELLIS

: LW= 4 .

../..L..- LI

:

.1

STMT,

11T14113111.

ITtl 5.5 5

AIM, / MOW :

Or

1141

..

ii-11.1.1211

.

.

.

.

a.

5 05

:

I.

, 44411

1.71.

:rte

..7 =QS

.......2t1.. f-t-:. , ..10 .. :t..A010.-:: -'. Ira:

imm

.'"..1.1.

: = -11.4.- - --

7140

RHO 'NW . eV Ma Mr, MN :IMISti NM :: 1-:. Alita oess ONO . ". . wwwswer Malamill NMI :® lo . NM . OM '..., Mara . mmatomm ,..." :romromma 15. NMI 5 O O Min 0,, Mk, . 0 la a IlaTLIII al 0. otO MT 01. . MISES : .0 alella1.1, 11111010 "MIMI al , . alllIO :Z. 1.-, tare . ,,.. mom . itms : :rim m I . .mom Mal O. Main O. Ift oil, MOO al. lug, attr, . Mtn MM 1. ow S. MO. :10 IMO 1111111O O. . Ial .: If lali Oka ONO OMNI flt1 II III II MOM MIME" MME mama ... MIMI, : : Olt I 1.1.., I rrr.r f a. ' lawn INO, all , .; ; No* trt -rant -ELM .. MIN ;Ur MOMr grow MOW- MUM :MOM : Moor MOM : . i ara rn r, tutu :: axes usesamt .' m.o. ors. . MOW AIIMPI

OlOODoo

: -UM Mr Iliall1110101. 111110

e

'

1312.

caw :..mmamoor ,

moil.

:

MD .

MIN : NM.

. MEM

ovirmaa

.

..7-111111111~1M

.

SailiEt

.

.

,:

.. LMMIMi MOM

i

.

OMNI.. i 1 I . MINI.:

OM

,

MIIIIIMINIM. : : . Mix

..

Mime- dam'. IOW

rit. liollowor. aro,

"

ORM:

: 'TIT, . NOW

or

11 ONO . Oa amit " ' SMIMMISINIONIII

,

MOT: 11131 .

:

-4(1-1 .11 1 III . /1-1-41 I II rt mimn ;

.1.. :

:

OW '

1

I

:

meet Miaow

moo

Air

:

01411.. .morav : .

,

I tO0 ,

ION

7

MO

,

sat.

orooso

.

MOLO

a

woo

1.0O

roloorroOP

: .. ' IONINIIIIIWIr : ,10.1-1 , 0 1141111 ; .

:

.,

:ma.

oroomeowo :

WSW ,

.

I I . IMMO

.

NM.. MOM

, 131.191M 1 IMMO. ,

al -O mg, .:. .nest......c..'..u.:Item.: own

. : : MIIMMIM

MOOR NOW

"li911

; og

Nomoololo4

:

.

..

ma

.

.ere

:

....1

AMMO

Ia Na

ritqc42:411"°"'

nIall

IIIIIIIII.

.71.101.9,V .7:.VV646.- ,,nrdert...4 ....

:

91211M. moon

...AM NY 1 OWN I. MIMI

a1 O

. rig$

. . NMI:. MUM%

trwrfinr:::.111111mirso..amrl. ..

i. roe . ow. .. MP" , : : 11111:Er"r "" ...... ""4:::""7"1"iifiz. rormoroom -; ; . .. , OPOOM117, : : : : . ...is. An . ...Tint.... Mil . :AMMONIA O Or I.'1;; ':"""' Mr . : : O ....: ..maul. .: ... : ..^. 21!!..; .. unIty.:1111;., : :34ms : :

.5iii.Of =NW. Alma -um. t. :

. '11111111111111 .

Mfli : :7 MIN :

Sec

cen

PINIellaffall :-.

.

Wt. : .

MO . O

.

.

row . low . moo morreo.Ot , ; .

:

.:

.

.

'

.f-i.

:

SILL: 'tat .

. .

_-

M.NIONIT,IIIMIM ...NM.

.

Of 1O IVO WI Millierr Olteild. . :: : I Missal SIMIMONS1129 mall ,.1,M30111 ' 71 ON ... CLA....11.........: mal, IMMO rural: . mar' .. , . IMMO: alma OWN , I . olial MI MUM S OM . . .

I

11 , , .11:

Lao MT' err .L x.. .awes a aasnom > ® :. rr arras .rr :

MOM ..11111..1101 URIPLU.SIM 7 011.1.111.cm . 101.1mE E.4..

r ,Trriall l'

,

'UV rIl .,...

.

.

.

,.:

.

:

IIIIIMINII

.

F.14111 r

dimilmi

17

1441: LEM mac,

7 IIET.1

.

: '.:111111111611061.

Neal 111111111=1111111 :

aces.

.

.

LIIIIIMINI

.

EMS

.

.

1:31:0-

A-1111

'

. : arms :

'; ' :.:

.

1 .

.

..

.

I'

.

a

PLANA 31 Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasea din Banat. Toate drepturile rezervatev

www.dacoromanica.ro


PLAN.Fil 32 Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat Toate drepturile rezervate,

www.dacoromanica.ro


V'NV7d 99

..

jinn .0 ni., . . a. 9 .. ihEinaih.: Ail. 54 ilIn- ..lu..ii. aid salp:m; 01- : .:" Thunerdil MgI iiiiini li9. mueriliuli giugdP &pig s": ura-tr 'I un:rmar "" MIIIIII swum: aim W. ......1 MO . NE61118 ... ........ ..... ...9... T,.........2....i. ingpm......... .......... ....... ... ... dionlopunid:ma .. in...uwargokifilinur.. =. gi da N. a

ims. F..11 .... 1.15111.11 ... =I. ral.: .-...... qualluill-lie

OW

I

0 MMMMMM

OE

urn 14;011.11111115u_kldrai

LVIIIi_p val : EMI

411

.1.111.911rp.

h

ler. lag

Lip

I

lin

mum:

own

inlapow snd ur apund to pยงunid ET; vildapj

mmmmm

pu-p

ass

Ed

.7 7airtoaumg ppy poseaugwou uip leueg CI 'E1t001

aivoi awnidaip aintuazai Inas

www.dacoromanica.ro


FLAMM 67 1(011P-

.

***,'-"

jr.e.

.

elk 4

#4" V'

'000-

4";,1;

*

:5

40/4sn

:4

.

;,($c

r?' .

4,

024

11-411

24,-0 -.!;:,r.1.vC

V.) `1.75

-.R5"

.97

44'

4Sta.

-S

4,7; .

-,,.;pg

II* 7

f

41.ts

\f4:5;.:0

t. 1/4

22. Palm cepse triunghiulare (valea Almajului), formate dintr'un galon cusut sau tesut; Om.16 x Om.16. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Ruminating din Banat. Mate drepturile rezervate. Seria A No. 100122.

www.dacoromanica.ro


PLANA 68

7,-.

r r

.

,r". : . ;._. I

T,Ift

. ..%-'

-

4-

.401110 ?, 4,,

'.1`r°:

..

:

.41;-

,13,.

A

14:

.2116114-1:"

21. Patru cepse triunghiulare (valea Almajuluil formate dintr'un galon cusut sau taut; Om.16 x Om.16. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria A No. 100121.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 69

.

,

sorcolvi

t.

IL;

..a

Z..gts

<,:.

k.rai

10""

ofInly

4

.1

20. Palm cepse triunghiulare (valea Almajului), formate dintr'un galon cusut sau testa; Om.16 x Om.16. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria A No. 100120.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 70

19. Patru cepse triunghiulare (valea Almajului), formate dintr'un galon cusut sau tesut ; Om.16 x Om.16. Colec(ia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria A No. 100119.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 71

17. Patru cepse triunghiulare (valea Almajului), formate dintr'un galon cusut sau tesut. Calm*, D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria A No. 100117.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 72

18. Patru cepse triunghiulare (valea Almajului), formate dintr'un galon cusut sau fesut ; Om.16 x Om.16. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria A No. 100118.

www.dacoromanica.ro


PLAN$A 73 .4-,-1,----43,91'....x.v

-

-

onmm

----

?;,w --14

44

.

zrzzaz;..

;;;"

CIF"Foino* 7, ,-43;et;Tnlimimiliman4s ettt

onggimily

111

----fM 88 -,i--.-sr,111_ Ma= ~OW 11108.=, ,,s.re-w...-. immoM ____,M1Mns&

re.....--.-...------

_.,

.....,----,ma UM *----

=1 MINO.---

- MMOW---, ammm -%817 1011111----Vme IIM:--

-.8,-, 811818-m - -1.-

--...

CCr-1-- -OM MI, 8M

r7--:r

t

j):-' -T-,t7-#.4641

r-r --MEM OM OMP ----J -.---.-.----

.. -1.-- i

...mow - e--!,-

o---oem omir,--mol - ow

MJ

,

$, 7.- ... 111.=1.1. MO --

, '-1/1,,--,-- .0 ...

r-'

..._ ---,1808- ----

a.....

--- --- . .,...e, 110111---11- M.

..-

7,"

F.4...

No-

.1,=0 BM IN NM IN I IN7 -

1 MP/ Iff

.

rirI TP","="x, W.. -

.

.... :. t .., '' ''' ...

.::

Si

':

.

W. 41

1111: ;.a .

W I I

44.

V

*(

pif weft:.

.

!

a4

.

.

....

:

. -

.

... ..... ..

- Sal - /. ..... )

a,

1-

1

;

I

......... :t4.1..1.,.. , .....

- .. ... "....'

aa ... 4. VON!'

a 01 *ell .... _

fil 5

. ..: ;

.6.

A

..:::*

.

.... -

...

.. o. 1.:41...

.

V' ....-

.:.' -

..

..

...A. ..-......-

.. .

.... .....

Jen

f'.

'

- . a.

or ...... V** .

0

.

11, , a...

- dmr-

.. :; : 111

.. t

il .

...

.-

. ,

I

i

:16.,.: ** -

.

.D.

.

J

O.

r

......

a.

... -

.r., : (

..

-

' ..7.....

Cs

a '.........

. t*

41?

IIII oar a

' .:. 1.

io. o

'

--'

I

.....

....

I. O...

OM. ft

. .: ...W.... ....... .

00000 .

e ..... .. "

1:

.)i7.`tOWIYAITINP.W.WIYI4litt"411Y4141:

w

.

..:

----0100.4wris

"r r

....

P. :

..

OM

-; 9

,,,

.170Tiarr-

; ol

16. Doud cepse pe fond rosu ; albul predomind "'titre alte culori ; Om.13 x Om.16. Seria A No. 10011$, 2. Douci modele de tesdiurd ; cel de sus este pe speteazd. Seria G No. 10052. Colec(ia D-nei L. Brancovici. Arta Rornaneascii din Banat. Toate drepturile rezervate.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 74 rr-ec--4v.;:---f-r.4,.--,.^'N'7

:/;;;*-4..,

0 1

' e '

,41

,

..

.111 3

SSSSSS

-.0esse. ':::::::. )"*".C!a SI, aaaaaaa aaa y

'

") ----:,.

.al....,.-Le .........

0

41

.

at

.... .. xtyg 9 Le

XII X

41..14 vises 4Z1

,

ii)

.e,

1

,

..,,

41.

i 1.;'.

.

4

.

s.

. U

,1..,,,

4

44

4

p

4

* t

.

4

4

:`

...

4 x;a; ,'.

%;:al`....:,-_

4 1

.4

....

t4

:

AV. 4 -.,-os

..

1 1.

V.

*-

ma. 11.

A

.

4

''

t

.4

It

4 #

#4

4

e

.

.....

*

4

1

.

,

4

'..

444, AI

N

'1'

t

4

4

4 4

.

*

4

4

4

" e

t

-

..

..

4

".% '4'

a

4

4

a 4 4

4

t

*

.

0.4 A 44

.444

#.4 4

.4 4464

s

4 1

4,

..4 4

44. *

*

'

*4

4

*

.

4

-4

t.

.

..

i

-

.

-

A

f

44

4

4

/1

j 4(4 *

4 E 41. 4

'Y.! 4:",* 4

a

*

4

4

4

4t4# -,t . 4 4.4 %** 4,* *4 41,44 *

4

A

#.74

4

$

4,

+

8

4 44

4

.%

. a 44-''.'.-i 4 4 . . * 1 4 #.44 444 .4 44, *

4 $

.

... 4` 4v

4

. * 44,4 444 * 4 44 4. 4 .4 .4 .1.4 444, .

04 44..1 *

.

414'

i

#

4

.......

-

;

414 .4v4* * 4 *444 * 4i k

.

44.*

4

'i

.rpr, -

AAA.

...examitsvi""4.1

4.

we 4

. 44-i.N.,z 44, 4J* 44 1 4I4 ,:lvs, .4. "4 IF

4 4,4 4 4+:'4.4.4

.

-

-ca

....

44

-',1--

1

4

*

,

,..0

" ......

"

** °.V. %I. 4' 4* - ,If _ .4-'7 I ,44...t,: '. :. ',. . 41410,4t0i* I * r,'... * 44,....... 4. ,........4 A,. ... * 4._.64 '.".. 41, ' 0 ei

,-.:4

.!,

:: .

;

-.0

-P

Al

"Ur SOS

l

tuft, e: ma_

".. -j... 411

'1 I.." -1;:be:-501Yies,

i

I

1

AT )

A.- : : . .-

ei .. .. ...

.14

'

I

'-

-..

.. 111/11

IR

.

.....The,,,,

4

ST 1-P1'

.. ::::

aarA

.1.

4

4

4

,, 1

A

a . ..

...

#,

4

*

<.

.

4

.4 4 i i A

4.

.

4

4

4

:

4

4

.4411

c

"4 4;4 4

4

A

44.,i

4 4, 4 4i' 4

....,i

ar 4

e

c+

13. Sus broddrie luatd dupd o catnap. los o chee. (Danteld fOcutc) cu acul intre 2 muchi). Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Mate drepturile rezervate. Seria H No. 100813.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 75 '7 ,t-1 ,.itilrli.;,

xz

(C17151157t*C :...*,

if

,dis

IP

amigo

4 wit

141

,

..: 111,,

41410

air

.;:1:,

1 i,,,,1"41-1(:1:::i Ito- 7 '.1.roi,,,,,,.

IF_,7_14f,

:-"Olt ) 11.' ,

A

'''

'w"'''' Ar 4 01). ip,

.

:111Vittn 0 w119all 1106

ail it

kttaraliv:

'1111114t..9

.1aW

1tlu `f o1,k 1, Agile

e

41 1 ;*11:111 *2.1" 01, to. 1, 110',, .stii ,,,as,,, 10 .,

'

P

X

/44.7 ''''' ....'1111)1C,', lk °.IPTitliilli r ,01 al la11 1

VI.

PI

4" kg

'

.0

wilt

;111k

::

wir

8.1

arsPaL gilifiri

go' ClIA ye:flirt

IIP

.

,N

kI

,,

.1

1x6.'

g

5

NM

I

IP

lf 1st

kir*" ',WS'

,

.;

S

,,

4

(

t rt^c",

4110 1

,

.

#1:

0

VitilIr ... : t

I.; I.W. i

Jri"rt.r: ' 3(-.--t; r'df ift -e. ,

;

ir,..Ar

.14

.

de A

PO

l'osit 0.11? ' .r1

-

'.

to _.,10

v. tut% IA ......,,, ., .1 Xl :,

-6 r I ...mat Issisaos _ `1-c -walamoi.mirga ... ,,, , , Ayr,. . tio,...a. vitg; :a it aril:::::vg O r\a fssilligallttivewataAri Nogictukshraftwr :..v... NM ., .

i i *4

'41'.1 At', 1-i.,..'la,,H,10,,,,

- OlaitIllgt

00

,-

610111* -*to as* avast r a S WS. a*

I

-

i / ".'

. tll

a IN ir,,s; I ms

',all k ,

+

'3/4

,

:,.

a_ 0 A . r a ...

0 at

r

N111 I MC'

1/1.V

le-,)',-

IIP

_matolc mil ior 011Ixx al /1 a

ILP

APR

-.41 41 lailliwy, jP`

e

a

lot

e

it 4,1%, !i,r, 471.2 44atr :i

I;

.

di 6 `.11'10

7

<

"4

/411#° di e'4

it

.

;

'4

i

-

If -

fl

;:

I

r

4a

81

.

.

i i.1/4'

')...iiiisli. iiii i- i, i- i* i- i b tii i)* *Q k* ;it 4? .t. *AO Il-. .; : iw,erh.*: r,4) 41 V49 it; :),',.-k A" .,-,Et 41 . '.,./.?":' '7tt';. .111.- -1b.Vjc,---.0 'ALT* .. -01 ' '..1k.s..* .;.-.0 -,.:.::Itiiit, ::' A e*.,A,- 41,:it .4.:0..,.. 4 ' :', ?A..** :17.kt -sit II ,-;0011)c 'i.....4.'isifilic,-;it, ,4,-44*/*,,,,.Ni A4.....v. -,.. wi,.. -40-.- -7 -44 tc,' k - it Vitt .... _ is - '. , 1,4 ,..., N., .. -', * , --. ; , . , ,,^ . A . ,,,-.....3.-4.,....-.;.,, '' ::-,10 k V. ' -1*-70.144 . ar' - .'. 0' '0':' - -1er */,'. :., '-, .'t ..\41.t -- '.: Hi i :.Z.4 .-, = ,40:41 :Atli. :, :-.. - ,004 1., ip.: fil -;kii ti 10 i i 4,..*.,,p-t *1". .".%1 ''t4%.s'aaeN * %ej '-'Z;i7.:.q. ,,,,m, / N, ,,...*'1:,.4*..;it At.:44 .04 , itr4 1. ........18 il"?' A'4 41, ' i'

.i-

s

)00

..

1.-

--

''.

.--. :

..-...:

'.

..

,

'',.-

'V

44

'. (

'-,--,444;7(

-. .-111:,

O'

....4...P -=

IV e' r

t.

5 it Iti i

as OP VP

,sto

Arli.,

Al 1. A.

i

4

I

r's>

AA A.

r!M kr

P. 5000 . MD

ma

Oa"

"

/

,

.

-4

I

. 11.

a

di 0

;

.40,

A P,

. w.c.ilt

14.

.j

I

t t . IT lOP ti 0 0 tp -401.0.0.000C '' t Mali 4-* .iiVitt VONA 5ty .. ::.;...1 . m: ,,..:17.. 1 _.' . -141- 44 a ;il'rit.., -t. ..t'. T.J.:-, 217;?:-' ',. - ..-1.-..,' - - ,_ . ..... ; - ot A-'''''' .4...-.7 - , ......- -,-7....".....,..h.......................rae, ..................i.... lak ac: A: 1.. ,.0. OM

1

4 -.3 A. 1.r...74: -s,..p... ... s,...-Li.

,s`

A. A. A

r, t t

OS

-

t-

%.

..

."..

4.... 1. ±-1.'>.

)71; 1,14

.-

Jak

i

LT .

,

4j,,,...%:Z*.....4.........:Ail

11. 0 'amid (mcisari(d) Om.50 x Om.50. Mdrime naturald. Broderie cu ciureiturd in rotund, ajar pe fire scoase fi un crow' pe margine. Jos un model dupd camap. Colec(ia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Tuate drepturile rezervate. Seria H No. 100811.

www.dacoromanica.ro


PLAN$A 76

'"

Mil, 1Rti.,-.-; -.::::: ',

4'

A1

WM

01iik

.

,

l

;iii

'

lor

....

-"--.}11` / 11011' . 1.

e

sp

e

1

:1:1:,*

t

NI

0. ;;;;.c;:;. ,D)

wI

1,&

-;,.I ..

as IP- 4'7' \11

A- 11, iriXE*Y ILO ---..)'7,.:: J.;":.:t..,..-fiii-jt::..... \;.:--.

-....-/

,..

or.

---.6-N.

go f

-de're r

i

TA:17';':: 115411": -2-,;-." amivt--

-1

.11.1!) ME.

pa

,to

.

..... ..

,,-,.> -,,,,,,,,? .V.

I

'is

113:

;:

111'

MB 111.

ditj

s

.../.

.. ,

. .

,.

.

,0

',I1P'111

sr

-

\ 7...

: ',/ ...6

0'

is, in is - ': ,

0

a

."

.

\,11110--lk__ZZAIt.:17,,.;`,:.' 4

re.

111.1

r:;.,

ik

'

:

(,....N

" ip

II .

si

NO). ...;,,III, i '\ .11,,, ':' \ opp\ 1 a I I ' Z Z : II' 1 110.410 di 11

-0

-_ ''1777._i .

'F'

.

-7

P11.111.111111111=1111.11001.111111111111 ve IP". 41" go ).1,* a it r re 9 Ya aa if 1; . . Jr..ale 4A

Bo

s a it SW ) mc. i r if ' "1 .. L a., a g IV

it

1 IL r. *It . k

lift I' ,g

.

416

4116

,

6

Or fir

ir

0 It

b /1 46 II

.

$

a..

to s mi illbt

fee O/Adds )

'--

is 6

4

Jr'

W

lik *111

8 I di

,,

. al0 s1

AO

1 I I 111

,

1

Okaot.11,1kia.110 i

w

I gaol

.

1.11

/ fit

0

.1 IP

v.

I째 .. :111; 4: 4.

'''

+ dr lyr 'NI

-11

' ^.7 !.ii.P .. ''

a

.ii .,

IL**

; ?,

1II

-IP- k .

,,,,f

-

A 0 II o

p .7i4.,4;i: di

N,

'

1

. tj .

.%.__.

L

i

4111e

-

. 111 ah

0 A . '6* '

flig

s% II.

...4

air * % k 0 .0

W""

-COMA' , 0

1r

'I 1째

'11./.'

:

..,' .

0

r?

/ '''' a%:

46

:

tok.

0

0 0

Ise

NIP ,

.

.n.i.

''. ,

la

v-

IF

alas

lot :7,Zit. k

dm

qr

Nif

'41V

'

ill, , J

16

v elk ..'

I

.

A

1...

_

12. Thud modele luate dupd camasi. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria H No. 100812.

www.dacoromanica.ro

1

-

Ill

10

OD

1,

I

11C-T

il I 06 40a,

'V

`11,

.,)

it

14: litZ:il ila:41111:41141 -, - -.. ill:1111;17.4111.

0 .4" ...

la

6

r.t.

,,..1t,..,..,,...

NI

1

''

a

.

.404 04 hies_ vass. Ike ep ) r 1111. i) ... *al

qi. ... via I,

..e iii,

.

-,. ,;:z..-,.0 II ag, trit4 411,,, 6(0 % '1"lik r 4111041//P li Int flif II iN4 \ flp a\a$ a 4014.11, i,,---, , 111

11$

'

43,

.sf a

.1 : CO

ea

gi

glib

do

difr i 0

4

t

IP

OP

'opgaf211re fil ,I it gr.

fif

a taa

a

111

Ar

i 11, a ei 1

....49

VP

gg

s

1111.1

.S

1....4 ile liti Apr, V,. ,4,,,k10 1. 4 A

i

t

twi ,"

5.

op

4111,

'

m,

IIP

ell 0

.ter

u.

0

...

Al째

4.46,..k

A


PLANSA 77"

,

,.

s

,

a .....

,,,,,,,

.

IP ft I*

*

\ ''

'. RRRR

,-.

..

- "< 1111, -,:

r

,....4

, , 44

Acl

,

s-

.

.1

*

/N. 1114 -'

". '(. i

$.,

.4-11

'0100

,

:,66

P..

'old

.

41,

is. , 4 - ' :,0 v:. ii.A.'ia;y11:11t a. a* A 'It v. A ; a tA ' 1 Al * P'

,

-,

1/ ,

* 1.,,,, (0 Jai, ' il

,-

PW' isl

'

i,4, ./ , ' Al

i;1111

I, 11,1.-"%

--..-

i#i I ft WA A I

'

IT-?tee

1; .4

,III. a A al

--..

-

0.

r

A

*

...

,

.

I IN

t

t 4 ,.*&* 4 \ , .T- r'. . ittr A IP otir,c,' ftfi,ite,av I AI' it" )

la 14 gr

is . .-

." i

4,

,,,

,

';"";,,,"

11,

%

a'

'41,

.(e4

,,,

.: /

1

4

*

,-,..,

I

4

4. '

.

,

3,4 .

g

Ii . t.

14,

t

;

0

.4 .

t.

, '''!1',,-,

taxi ,. is* a A At A Arb,,trirfe-1.11 i 14t , Iilli***E'iti i -0 ',.. "401***** I. NA : ?',11, i II ,) sek ***Oil'. gl r1 a a a** . 70.r, Wit, ; 7 4' ) a,e -so* 4 d*A: 441*VV001"!"4 '''' 1 -PS 7s 4 lib 11/6 :" I. e sk *;veNial*'!,' ...,,,,,,,.-ar al 0 ,, . .. x**it( I li s*111631.-. it ',414,4 '174,14 ,'' 1 lop * .1,.' t , 1%1.0 ;74.0,1 OIL f4i " '`, 11 * a, ai *I*" be* ! W tra : j a Er, ,'A,' 0 , a'-', ' '. i p. '40 I a *INV; ,1 MP '- ..,r 0. ....,, '1r Allits It ix t 1 I, x ea w. * 44 ' / /3113111i.' ak ',. ',. l'. ' ,.. ::-...z.ta 2 ' ,I al* 0 .41 4)1, I ii ?). ,2 * al s A N xx.xx sr 1,411,' .i. ii , ..1 ?' Igi y ,..,i,osa" i 8 g afam ,ira,,80**, "-.0, 4maiaa, ,' / inv.*** ' 1_111_ **

/

pat..

m'

r% *ges#1414110 !was .

-

ilia *

A <Al

4.

Ye

4..,

.

Ap

i

0.

.

.

1: f°: '.I'' "ilr illr. 1 %., I

:

7

Nq.

.

-

-

,

!

,

-

.

.

''.

-'

.

A'

-

.

.

't.,

1

-11

Mr

/swot

pm),

1

'taillx:--:) 1 1 0 t folbstrat .t

:5,

--.,wwww,

.N,

.*Ar'r

ii

;)

\

,.'..-,!

',,'.4"'.),,

i

1

)

/Ph * Is 'etxustiri N1463' 0 list '

, .

\

,

i "... c '

,

.

.

0

f.: `,4:1 0.,

al"'s

-,

"i .

,...-

,- 4,,

,..,

- '

: ,

i

''

.a."

,

..

.

_

...

,

, _ ----....,--.....--..,--.

',

a

7 ! .-

70..

'''

faa

k

L

is

.,

-fk.

10,)

..

_

-

.

..I ill Xi ,e'

111

'

I

'')

,;-"-.

,

,,,,

4

:.

.

",

1

0

.4,

II

1

qi'

....

.

tope igag

,'"

s- .

0 1 APO .,0.1'

r)

'it'ti,oithibc t .1...ci,,0

_.

;

1:1.,

. ,

ft-itviv ,ts

t'e ; -**al

i

.?

,-,

---14r""... "

I

Al

,-,,,.

:ur

)* , i M(.... ,.. a - 1 a 0' P4 II * >el (III .-* 0 1,-\..,,, 4 " 'In , fli '' ,,,, . _.., iililis... )%aa..4. ' IV Ler iii ., :i 'Ise 6 ,',..1 la ti*ir ;Air 0, ID ,a .... , .4416.., 1' 1,1` q '7 _,0 *# 1 ; i 1 ,.. I ... , ,,ta..... 0 IIIV ; 4 * a / a. :' a flu mi._ -.., !

1 .

\ '" -,,, .

t .1 1,

-

T,11,42'1.

: .,- ........ .

.......

0

_

I

r''' T4'

'i

.:-.N4,

..,_

y ---..-

,..

,

.,

,

?

ilo: 0 ii i r

.

:

'......-. s...1.? g--:

,01 ' u, 1 ( II) 4.. 411* : a 1 ;Air.., ,......p i. at g fir, . 41/) i ill , mg to ,. .... illi .. . . ..., V N 0 a. tig,4 . I : 71\- i .4 1 : sa 41. ) :..." k-, r a $ - 0 1ill . : ?"%u*:-,.... .,1 4' rt". /' ; t. 7 : ..). , . ; iy . R.3 Oil ifil) .oletils'0""_i*I. Ill ' .. . 'a \ 01 _00 i IV

'..)4 ,

r!

*

9

..

.

7'

*,

is

.

:,..3,, ...., -..,,,,,,..-5,

.

1I

.

.t

'

,:twww w I ,, '

1

INF

.

--1

',..A

:"

r.

..,,.,,

fa,

%

.

.s.

-.

".:

c

I

,..14.,.(

,A,

\

at ...

'' t

.

.

1

.

."% le

v.111+. ..

,

'"i

,

J

41.)'

.

o' 0: *.

-.

4

, ..

i "ii

.

.

%II) 0.1:11, I,

.....:'

J.-3:

,

-11

ig:, 0

.../...I, ..

EI;116

il\ fil

rsi

.... n

a

`i

. ,, e .

\, , A -.,

,-

;b1

Illeck 0.1114"0 itkl

.iiith.

10. Doud modele luate dupd earwig ; marime naturals. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Mate drepturile rezervate. Seria H No. 100810.

www.dacoromanica.ro

ii


PLAN$A 78

OD iii) lii''.

ip

.

:

,

, .rlila- 41, ,/ I... _.,,....,..,t ..,,..... ',.....

li, 6 yr

.'

.

wi

4'

,..........

t

r e.4* ISO

'.

* 04. * ,s

--,4111111 1

,.

,

*it

Isia

'gm

4.,.."...4

%

(s

411"4"";....i

.

Amok

lab,pia )111 401. :A

11111°

of,*

figg

di

%PI

;: ** 71:3,1 ************

Ili)

/771,1.

,

:111P

-7411r,

....

064.0 0. . .,fil 0 4

,---

0

7..

III

.44410 .

10:4.211,11itip

1

.,

ii- .001

,

'wow.

t

.

::t MP I ,d4

0) 4-.0;

);,14041ki

:

11

',. ,

; A

,.....

1...;

.

,

Witi& , ,

' " ......., Is".$1'°

Il''tr

.

.

A I If 4 IA..

....,.....

II .11

,,..,

--r

,

r

Ili

ao

41

is a ia 0a. 0

i

.:,

alk

,41,

iiii gm, iik

wai 1.11

i la

I

a/W :

am.

,

a la ' 1. * SO li ' 'al)..-*11". i4. .,,.**' ,, ilk w 111 If' :"."' liw .1,

go 4-:,

,

0 III I Ira

11.);' '16.

'ill. 41

11 PI

,

e l:i II ill e mi,ft.0 0 _4 mil a w 110::`.-::.'"lib/if ill\11 w 41 III II 6 . lb 0 a.... a ei-gpv, "a"

,'

:IR

-,

-.., -4,

4,

--w

Iv

'. iik

Aik

--, lb

t

f,.,

.:..

......

_

..i.. ov:-$ ,1, /a 1

P)

'

f/A,,

11

,

1'

9. Doud modele luate dupd cdnuig; marime natural& Co lectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria H No. 10087.

www.dacoromanica.ro

'

-s.

--

.......,,,:,-

,

-(4


PLAN. A 79

7. Trei modele de gulere fi manfete luate dupe,' cilmcig barbatefti. Colecfia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervafe. Seria H No. 10087.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 80

J 1 NW c4

..,

i,,,

..,:. 4". , - ' ,., ?ggiigio si_a PlAtIAala

...

Af

,

His. 0

ILIP010 IPA*

0 101,011 .awst a -. 0 1611 pa 'a -,,__-- a ,110$0,1

/ I, ,01111111$111v11

''',...

?VP AI IOW' YfilINPIMr.vT.,#.047.0 I ;,. il i!..4 lit 7;,.:. Vife. .id. r

::

ssgiiiiisipplift.04 a 111111 eroppipopep,o),P)a)P.* 1,eiis Iv iii, , JO 0 pi. A. p. owl sIAl Of p popgt.)41) .1111011,9,1

Ili

0

Viet. I 1 Ogle ..0))., V00 )1. rilvit It 0 I I .4. 14914411,1 fibil 111 _mess Bolo , < -: f Vallrill0 0.00 ti ill 111.4111 al . 50, 1 PII4 -ea i Onapp0.1011 .

.

I).

,

,

.

ow

lf

-

il

0

:3407401;.11.'4°1:410 '',I.k

Elkrt

' A;rf 0

,

I.

It 11A la. ,111111 a fi.igulli 0 1 pot

0

Ill

A

r000 I #0,0004AlPwl to a) 100 a a011011 , , 11 Pass! Oa fa ,_ 0)41$111004 41111 .1 0

fit is 0

.>4. 1,11,10 IV ,

W. OP

6'

.1,

i,

.illf Ost. 1;1

"--

.

PihAlio

is 0

M.0411

,_

,

lir

0' I OO

; ..."e. -. - - - I.

Ilt!ouo IU'alta. '

,

v. 1...i.b.,,,,,!4,.;,..-i_ - ::, s-vi:.;..4; i...V.v...g4

4

14

.

p

.,,,66

,

kUOVIII .ia4Nsi

.

I

8

1

0

1

,

Ppm

0 i 8404... pally/ 14tkes , 0 0 N11141Palla jrA../006, 'Alt,. u e Oats 4P .11011111 AAAAA ao 'Altai. WiAilotsis pai P0 Oill Ps a rata ' 4..A.,Potivrp JOI r0.1 00 %ai . r 1040) 411i1 iww : 010 illiw)0,$)rs,m,.. I 0/ gle. a l ....A.11" ..!,'..'.',-.".-' ' ..1. ,,...t i.1, h_. , -4.....,1,1.,gte,t7,,1,, A ,..,-....,AKL;A,1.,,w, bi, ,..,,..4,?. ,. , i t r,

_

i

,

...e...11:14,1.:;g:, %.1.tw-Kfiz,+ "-,'' "F`,

-

.. ....,,,...... ii;41,;rpti fir Aiiiiiit 1iiiiiifiiiiiii fiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iii ' 1v1ty#16# Iwrivilkipo41 0 Ilia, i1APS a 111" ° "1" IPA/111/11 VilaYAVA $ -PI'? Ataf AY Al 1 IPA/1 0 ir 1 WAWA,/ Al! sy Awl 11 0. I Intl II. fA 11A 41 I 'Ant Ifil9fA A I.; )IM. III

1

a

-

A

a

111

II

1

a

41

19 1"11 " 01 avereyi 1 # VaIl ts y I if a, I ki7h))111 fa1,1 I v101,1 vil1 17/1114/j1''1 /I fi t ) 41) )a1111,1111...0 I iiarAf4 UV* Ispifiratif61 I a ififili fi fifilil li I A A 1Ii Pi I 111f/I/ 01 nSi II It frig, t.,464e1VI il Ili ;1111111 .1 :1 _ ... ,;1 . .I. -, , : g ..e. . e e ' 11.111A11411r

IC/fin

.

14

.

PA

1PI

l

'

l,d'

itolfg

A

". 1010

1:e

liss

,

)

:

Y

......tvegrtet---

I

th`f

11

tit4.1

t

Orb

off

1:*4 :1}

sikS

fait%

ti tir

:,

IA APIA

) r4 4.

..,

.

.

.

Ira"

IA

11 41111

41.11

:

.1k14

it

«km

1114"10114S

.7

1 10.1stria 441,

30

cow tiviiLA":':

-46,1 V

I

NI

.

tit144

11/111avi

Valk

Oct, ,1`

.001,

\

40 Alt^al 4

__,.......4..

trio 'V

J'

.

*II \a) $011Pir

A

,.,,,.3.3...

,

grit :, pA

K

._

4.

.

w. ti) pis 1"110

gibg

s.:1

.71,4 ;

r r ... . ' 'al iiii).)111019/)//1))??)ItIPM/Y9?).,,i)I9)41));))))7111,101,171,11 . ......?...1.1.,iwr1. ... C.

-

)

cpi

,4,101

.

(41'

1..4

*4

.

1111Pi

4Ip

1

.11

',171110:/'10

4 '1'

.

OS )4'

p44:t11g /

AV! 1

af,A

l.

;AAP e./

oipp

-

Pi' ./

9

0".

t

1,111

; PA 7 , 4)1.4

r?,, 01, ./).$00,1/1 4, 44r, 40 ;7" ".

"

1# 4

it

.0,

8. Trei modele luate duper' cdm4i. Colecfia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria H No. 10088.

www.dacoromanica.ro

#


PLANSA 81 -4..-AWN g; 7FetrFe.fljt, ' . . i ..... .... ..,..41,..1..:.1;i1L';',.:,/ ; ,...4.01.,, atlas ,i,IIii,1-j.) ; tt..W "-ril r: 4:-/41,,..ip.. Si Se SIS SKOV ifircitit'.." Sisal sla SSP '144'avittiival *** us.* 4iI4 4 I Ilya -* to a* 01 sitik sosjoi reurit*/ PT bp alapetb 4.giadrartig epartli sus, P;41 St PS P fira a Is ,,., IL.. idoliiitti "11- atel , ,I P.1P .: Stsesserobe *1 41"°"1/1" .18 11111 :, 11 1. 01 10% iiiisii0 ippOAS bbiets0,41 .- Prot SP 3; Ar * irettrla %atoll 114 14 II./. pa. -0 fistI tea,004417/ V fat III 01 ION It* igiteog emeilleat 1' rsii.r..:1.4-:rt It fa A Al IV) f ; ,. ba, swims, * tR r tIdet11 1111 1 Wall -ram. v"ir **4 10144 IA0441119 .440 NO opsytff, *ory11, pipi * 4f4/ WO be *as 'r 04°1"1::. las" **I 31,1 3 114 i. A'a; so IRAS. egark**1 ia* I *1 .:11 111 m* 441140,1 lestS 001 it 11 lit SS wirst*$, Arta '' 33 IreaeoaII 41114 *Vim pre ere I 4pSkttibe 'tie aa *;-. t17.4110 "",,,,40# a. ale al 14 1,1 I/ PI #04 "1 a 144 k441$44/1 1111.),* .......... --sr+1,Ar.4,0 f7.1.;.;: ** ---.... C'` 0°A . .... ,..

.

...

...,,.

'.

I

}

.

r

...........

Z,C.F::::4;;c.vc.,0_..,,,.. ' . ,

,

.

.t...t.-a.tt

'.

.

....i...,

....

.

.

........ .....

,

a WINS

,

b

till V 0

ill. ills

..

..

.fi .

epitigpiap

g.

.elflreitif ilittelf14

........

.

..... c.

4444 Aff

,il"..

.........

0 ' '0 MO le t e if a not Cava ) I a

ic1111111111111/110 PUP

v....-.

.

.

_54- 4

1111411111111))110

"i

its

sill a 1"

,A.

.... . ... .

.

.....

. : ..... filifilayifth ill(111111141, 11.16 ,

PAY411P1)111. 11411111/1111111,11/0/1.,

*Toy

11110ifi'

IM

c t., a - a t 10. :', eilS1I31 fAtilMAJVA!% JPO eiSalafA '0 0 'IP erel,"1""' '' 0 i' ',e e V14'11109 9 a 614101 4 IS ail! lott, 1 .6 amfaralifil V114/4 I, 4/11 11,1747.1114100111111 III& 1App1741117A1)110 ',01,01' * sIlefellteva' ifs ifs f a as :tt ou . ."""Vi!:'411' I goir,,,,,,:, : : .';!;,,, I ., 111410. i ; f asto etta 0 1 * 410.111111 ' rr'' a 11111/5, 0 .e!al,t,',41,11 'II. *IWO .' b .0101p. pa. 4 Or/ 1%, I, : s14%4101).4 r torifi di 0 7;;;.;". ri.,,,k1 s , I lilt '' 1111111 4 44,4114 414 * felefl" 0 III, {,,$.114.4i.,.$1,1.44t7tttrnte' Ill , I iih41 *SiliSf i' 4'1414141km*. Viblatitelh,118 Wsi. * ':,:t C-t-tits111414141liV014. t 1 "1"1" i 41

;

VP

s

IHrs Ind

c

v

I

.

.

i

1

tfilala

i

.

'

41

.

..;,,,,,t

.. ... t Ir"

..

tco

.

4

........--

I .-

-

',Ills alra* C

_

W

s**

lr-

to

,s,

01

Viii-a-

k -.7syx,,T*. --i, P. ,,.__ avow._ Sa. li

e_:_.

.11

A

.

1

--"** s'

.

-16 a

k r .VA

4444.4.4.

is

''

...,.....,--0.,-."-'-'

' --04'

'..

. so - -

-

o

.

-

i

_..0.0144

-

'"

tr.

...

,...

1. .....

.

. ,

. WA

-

......."-,.

.

,

%

o.

.

,.4,.......,........._,__s.

.'..

a

Cari::. _- ' iarWi --,,,,,0,4404.....,-,--.-,..10,00.,,,,,-.0...0,------

t,,,. ,..,. c---

.

if

4,o

.._.

saa ..it ..... ''''' nlr$,Il og in ......... ... --Ill" .. ...... 01.1 silt% . A .S. * sr, 11114, ',lbg ....... . PA r a "11,.. ...... aavIal.. g`. 111*111 'Alf,%L i . ............. ' .._ MIi 111111 511111 I is .. -*-" .1.1... ..... s- s 4v . I. .51 IS a 4 ...... 11,,,,, $111 .4111 --i-... ... ..avf1.111 _- Cs ....1 ji. ly oidb. .. .

..4, ..

4..k.

...-I1',11M-ItWF:t!!1,,gttit(4t04:114kiis:

.1

:

....

V

.

4 v...4;,...

..

,.......

-.

0.

,.. _------..

...

-Q---4 I'

4

4

, b".6 wi -., .

I11- , -': 14,..

ap

... . 0

t 4..

or

.

L

)41:1. di 1,44 ,101,4 .,' ...1,,

_

ih

4.

7"

,

.

.

.

0 11O 1.18 .." 40 .a. 0 '44 a''.. its -1.1.04,.. do /P. ...b 'Pa A411 ._. ..a. ..... ~,ter -II, qv, oi, *......P.E.-....., .... .,°0111' 4 44111.4 ....11°4 0,e "... 4, '"' 111;14i 7

%gr.'

10

1.

,

,

".

11,

6. Palm ciurOturi, dupd almdfij nuirime naturald. Ultima prezinki o thee. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Rornaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria H No. 10086.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 82

x ''''

.,.in.

*AtII.14 - .1'

,' a.C.: 4,....771., =;--f"... ,. ,...... --,

,

...1"1,,

rt-'.1k.'"? aii il ...t

-

la vititigiAtit It -I 1 silitalli '. It

,..:,

.:

"17:4 ffi4N..;11,45;-.;i4....i.f4i.,,,,,.,,,...,...,

C' 'vf4"...`S.,Q; \-co:IM. ...;:!: , 447.41.7,7v111

14:1

V 0

., .

,

..-7.11tryi"

Le.'.'t

..

.

-writ-,,N

r

itif tit

r

ot

11117eluggi

'

.

t JO. # 11( IC

ittAi!'"

'Him.* lift inino r ift. i , a ii'lf-'141;1-11rAt1111011-_,_i7 4,,Akktkitvtttif.,,,11alp s' :,... I to.. i4; ill .4 , AS Ilwate ltd.. & rito las IV... 4-0 ,lintr4,:-.;i: -lir t4 . /111/ .,. 0 A L.14.4.,,t:!tii: _Ifit tnii .. at .,,,I. ick-il!, ii., arseseitav ' elate '4: .,)1 tOr:-. 7.1.,- t,.fif tilt -1. . -- LIA'111 Ai, tilt 1('iii (4,,w, ifiHaw 3, .. mi . v 41 Calm/ " 9 i 44'4 iftiftir-404 ko "3-'1(1,111-$1111' 1.11%11 tvsta la ,; -34-4Plat4V.!114.1 Hii I 1a tta 114i1 .-141111 1tIctal,1101-14111110' "I'roliii)11/ ..._. m ,r,rttattIttati,1141111.ill ill i f :cif .a.l,,,,, ..,.::::14: 1_.0,14.1,s- # itio:.:1.1 igil l'ili. i -at tvalavataa, 3,1 fill 1.41, Iif 43 .1. telt r 111471(lit till Ottattto,;:14f...: ; k..

!

,.,

1!;-,:.

V

1'111

11141141411

r,91111194,1.;

Y

.

.

,,

1111

44111111

9

%

I

,v4C111

xvidill

t

l'.

li

1 .,./

17 41 '

--.

1114.4. it1111

i

.;

NIS ',TUG; 1111111A,M1141kte

.., 01

ttlit,AI. Isla ..5."

'NIL, ,OOP

,IIN f : 111141 140,1t.Vc1.10, Atatal .41WItat

1

r

sal

°

,

kalikrqs,,. 110! il'ili"2InNIIIL1;:,§41!,.-Ikl 111111(4,11111:.,..491111sysir[01004, sillir- rtes' /111111.qzHHITA_ sig.0 tittlati,11 .4*:kill011 ' 7,0101411:ts"invilliViritit 4/Allttit 1 ;1111181 .# fir-z itplifI: 01081, it i of Yrrirr/ ' ',. .-. , tlaalL ittatitte' ' ' :4 ,fti li it /' 11 Ill itt:., ':. 100. Vit rofirft,fiyirprevi/tp: ggggg triatratt 1

.:

4)0114.4

1

1,'

Iffiffi,

.,.. ,,

74:v.-..,-54,

.,,,,

4,

t ,.

....

.,-7..i7 4,-----

,-,

.

."."4-er.,;,. ,

.,.;

4

-

'..

...r

,,,,,..,

2Y.:_,111iF

lat.,

..;P.4--,,41,-.--c.

It*

...,:

-":-,

.

Or

....... g . ... ..

.

... , .. ... . .... . .... .... .,.........-:...; to 11,- 1: : - I

,. ,, .. , .

.

.

.. tilt ita tit,, 1 ta II 11 1 I, itpa': ggea ,.., Is 10 It %II II', bli Na If! ,i1. Ill, it , III ,II 111 1011111 ere 1i4'11, ;,1111/416.';11'. .1!",., a 111

Iva'

..*tigr141c1 tf. IL, 4 .r"'' 1 ''''' la 4: 1

1

,k

s'"

1 Ili

a

t

IIa gig ale

tall its 111

Na

8

,

11, 41,114,kik,

:,

,

...-

s

,11 11I

,

,

;

so .1. to II if III rap III 1

111

- /At lla

At -, : OA Virg.

I;tlC.::

1.11

6

let 14 :. 40 1 Fa' .0

, -,,

.

I II ,,-

1

11 wit, ..

!!!! .A44.41,1LVi i', int tit it*. 14011 1'11 I ill III. 111 ./II- ' 0 i i 11$ 111 1,16 1c0(4.::: II ft0 '01, Iii ,ta kok -..)/klik 401f. 11,07:1. tit; .:ota tit, al ifs Its Ill 111 tat III 111 All, 111/:' . :I 1/411 :no.44 fir III 141:1111 tat ate law , I 1 0344 III al eta im II ts" 11 141 it . II ...1 /It ..,i"k4,1 IV or.,/',-;, at tat air .'a 0 ,,iA,i' " ;IL! ib,1* ilkkr';'1. ps :1111 0 III. II II :111 i; i -11.: 'As 11111 Hilts": 4_, 1-111tsi '1 Ire I ,c r ,.11..prf Ilk rai*.:st 1:: it II es 111-111 0 i ',:1111 '114.1ft it ,t .: : al'it.4,tit41,..fil6 ;VC' fir sti fat 111 1111 It

I 7

141

.

.;:111

.

;

:.

,..

1111:

,

'

1

'01

,

.

,

'

:

1

;1tf19 ellgt. 4) h I 1'

"::i

:110

:

;' ,II ill::'-

110 III 11,01

g; loirlit,

111;

a Si silo._ . 'ifs IS

-4.4. 441.,

0

4411 ate .

lol,, IA * ,:::*i..-sie .111 Ho i f ::::::4 C! ! 'AN ;LT LI It., IS a 51--

11

10

-,

ilq

1

4

.

'.1116. i 't

7 LI 4

4414i.f .1 .

7

!,!Iiill IP 0 0

'lit'

r id

'Of'

..

ref

'

,,

101

.

'1

L.

....

1.1%-:"!..! ":1:1;.:,141°,.41 Illi'lilt ;,111,1i!ilitt:;t1,101 r.1.11111 ,IIIII ;. SC !!,1,) ; 11 A, ,vii -,IA j101 '11111.1141,,i,t1, 11111 1111, III hi it 111141111114f,14.4311/

rrn

,

, ..

:11:-11t114,ji

Itlli- (t+i1C .10

III i

4.1,4

.

it

1

tf .:.! .. !!':-It: .,,I11. ,..;1,1'.:'r ,t;.:..,!,

-0

- '.11 ".

'''^:*

,

....... 1_,. ...

. ... ; .. :

r,

....;:: .....................

..,

...... VIIII'11"001 ...... ..14;i1I

IT:MAt/tititiii;!g41;f;;fifelUittaiiii14:1,;,i)illif(11141:1; 7/1',!1(

lifilikr;,hfirtliS/692E47* i

ellnY1Y1""il 'f gin 1 1:.),;)..).1)101);i. ° :. ' iiiiii"j11 fijitIhr, ..i li 111"11 1 iileillOA 1/1))/%/)/)1W1)1/..1/11. ,, ...'.* . ),,, if o111111... IMIVIVIv»)1,ittit Va), ,A. .0-` r;')110111.\411111)11 1/ it.;), ,firs,,, okok. ,:.111 I Si . Iv 1)111 y, 1171111011,11sif b)i ,,,,110411 ;k -,invilt) LIIC.4:.:4(0,):)i)''',;1ItItii 0 ti i .0-'1 I ' 01I Pi;01'11 II I I I 1;/.1.',.:1111"1; t.1: H. to 401.41:iffit).44.4. 0, 1 t 11.1)111-1 icii,41f,,;,,ii,::.4.-:, :

rail

'

10jruillij 1)7 Y kik,,kkpkfk .

i Oral

k1

;k:..:

1..,,ift; j..,,-..r t':;..fiii.,',,,11,,,,i.-,1 it»1»,1», Hut i .. till 0PAI. ,III I. 1411 .0,1, ,i-11 11 i k. ,, I IIIj.... .. I .1)1111 ,,,1/.,:..11U- ...-."-C,,./:;;111. 0.111t ,itt it it it: »'4441 1,1;..11. !mak :-, tv iii'1))111,1 ot tiitiopff ;/ ti:,. : II ft '':, :id vc,''' iinto.ttm»),), i Rim m .-,, ,_,1111 Itkii_ 1 1.1121,:i 1 11 011,101,Immt/ t.,:l'i "t 1 - lijk-4:4' ir"' :ilk! ilI ,,i;;I;;;11 ';i!..,., II ii,f.":.1)1)11_, onsoll : ..., .11I .0 11:1.1/11 PIM ;:ii le- .-1 r -i- ,001,"j : !MIMI IIt II.11. illy!, gl, 1 111/. ill) 'II a.,111/11 ..10),),/ i li i 0,01,,,,,,/ eft I :_., i it, :11,1,11 III I k 5)))) 0111 k .11,7, I 011 Vi 1 11,:kiiti»»»ltif :111111 I :. iffil .1111 0 1.111i. 14)1ii11111: ' i II ill?»Iiii I 111.; 1 .1 6) 111 S11 MI:. ,1111 III )ii :: 1 ,.. nj., ,,,, ir ,.. ... , J, I: .iiit., .1..1°1, .:11111.,:litill.r.:,11:11;i)111.,.,4'1111i',1:.,;? III WI r°. ... I' ill i n itc:$1 1111111 It 4/ 4 1 Will 11 1 ...tills, .1 I1 ,Ii '.' ! .,,,, Ii ,,,. 111 II ifi, j, 11 .. A9)11.'ils 1111, ;1141 111111 Ill 1 1,11111 i 1:, --s-' _.114 11/1..;',izi-:,i-:.'spbfiltg it ,.ettltiritt4/ if I Ill I 14 1441.4 III I .. -..--,--. A ', 1...,. li i. 1 11111111,::...111111111. 1/10 1 144.e rir''' 0) it it 1' IMMO/. II '.111.1 cll. ti ' te'lliI 0 0 )1))/511 1411 »1151 11 111.,: j)ifiiiii4,1ARA/11111:-411 --LiMiliti .

.

:

'''''''

:-..;

.

4

.

.

0

:

:

III,

,11

.

.III

.

:

1

.

,

.',

'.

:

1

-, e

111111%

v.

,,,

.

G..

.

,

/1 1r1r411 601110 Iviiiii t ilt/t/titi1voillimitilm011111111101111111111 O 11)10., VI-- i ,'"'f-- .ir,'"- 11,111fivik0/v/..41, ,tdip',9,.1),I)flarit,!,1,1,koc gkip)tipoio))1/t/o,v/i .. i%»»1»»1»1119/1,»)1»1113,1i»1)11itallobv),»)))111, Ilia 1 Ili ..... )i)iii/ ......... ramevoirolmovieltiiieqloo ....e.'"';')/101Ptiiiii71;:if,i,,,j,),i,i.i)))111401Vii),,I)1)))))1)))11' 1: 11.".... 1. 10$ .......... ,,,,,,,,,,,,,,, fa. ,,,,,, ce/.04/1/ r ,,,,,,,,,,,,,,,,, 4, . .!:

li

11'

.

1,21,t)...'4S ',..:14%.......

:

ft

,

t

e:

.

A, 'PA.

5. Trei modele de ciuniturd; marime natural& Ca Mega D-nei L. Brancovici. Arta Rornaneasca din Banat. Toate dreptunle rezervate. Seria H No. 10085.

www.dacoromanica.ro

li


PLANSA 83

(

w .iii

kk

1

al

441

k

NI Iii\ v ,:,

':-,

,

..-i

tlo

,,,,,,,,,

,_

12. LVIrinId execatatd cu land rouie Ia Irandafiri 11 verde la frame. Planp 66 ne amid =delal pas, to punch.. Crdeeria 12..nei L. Brancoviel. Art Ronineasci din Banat. Toole dreplurile reaervate. Seria D 100412.

www.dacoromanica.ro


PLAN. A 84 `

,....,p.TA*--4-1.9n,.... ,,-, ,,.., .r.L.

;

.-:

pr., ,,, . _ 1 .

..,

.

.

.

r,

.

.

,

ast.,:;,.. .-1.14, ..11" b ,, it , ....:1,,,,.. -r."%;/;;7' ..s. '7'ap.....t..;.'i.li'+'":Z.,..;........ 0°!! 1108*(0 .4is -,..,.. al '-'"4"a s disc -jA:ge1.07 _. 'IV, Safi -.aOSit(it a a. 9.;0! a "0 ,A-11-va .! ,,, 4.,11.:!.1 V...t::: :::v ''''.11'10M-, V!!,,U aa gi ' al . :..111o: -1111. -.1. "!

11

4,

IN°

4v 4 .1,9.:-0 .R74. ...av .

.

tit' ea,

ea

.....

at' coif lid is

.11g

.81. , *lig AA .?' --i6 *4 '.4 .1Ok441 4 . '"! 0?4* M. 4,40 !01001 ,,. ''. !... -,!.. "gle' i.'11". 'elk .

...".

-..

.4 41411.1114_

---

'I A--

°.

c'

_.....-- .

n .4-

.""4!1. _-4. ..' Z*4 001... ,wits es

tb.

ti00- W

-, 41r! .....7.iv0),' i aotg, _t.".

...,

.....-

...r.

0

0,:-4_,.._-

,;....wit:

''..: ;ill r': te" ti. !

07::..,-

.11./... . 4 ifs sikis-

..( Vi!...,,, 1:4 ...111_444.

.1,

1111.- 4',

1...

..!7f. oisie 0

C,11141, Illit: , .0.".77

"Itf

.

.z44,6111.

460.1 60.6 ...-:

19. A"` 09'0',_ '.4.4...111.1111.iiii,iie

...,_.

7,

.1511

ftlii." ,..1"11,1 ,Pte...4..11.4:

-

.

....

"

;,

ell,..K!!'.

,..._- :,..."

-

I

0 ..... sOk... a. p aa 7,7. la to aa

'", .?.i.1110:!. ------ .4

,...

1.0.*.* ,:,404 4*,?....,._..t.

.

.

illi --Wri alit.*

....ar...-.10:t'Ai.-. 4 ... ..0k _81,hill ...!,. AO. ma: ..lksas,i

1111

.:-

i.

rpr

i

...tlii

.1161st.utt

...1.

:-.,i

sty ...A" q: :....,:.

m 0.. 01.11w01,-

-41-n,.....53

Ai .,,a,r, ia7 ...:7 ''s* ..h.4,...% ..-- '1"'",..1"a: '1.1I'fa?..ai.1 '' a: ;Ii:"-I%is_ :44.. !!!!- - ."i!.: -!r,. *!: *., .f.!.. T'AlGeA ::-"I'- ; ,,;1" :A :::::!:' ' r: V.I. %*A',.t'i ;,, -,...., ;,....111... In, 'a,.-1., ,.7. -es.41 on it's* %.. .4*-.. I1* !I.° .,%. esx' 04:. 4 .44.- 041 -.:- - ...,-,000-... f4., e`:.!' ....., .,...10* .. , f_ vv:. ...a".II. :so: .; mot- sa.... .15 i...-.0-. - 4, , .*0 ' 9 "IN Ila '''' -: 1.10 :isy !.....it Gust .1 , ;a ,. *r. fig:. ft.0 r'..--` , .11.7,,,, 0.! *4 ,i,..,,,-.4- _ rt. itali. --: . a t.'.., ,...1.. ,11.11. :, ;. 11. 1.e* . I.I. 0 ev ,,,, ea' 44 . .!'_.. '!", 'L.0 5 . 1160.0.0. 0.0 is ...,R,11 .6.00' 401111. '.4."-.....e -.--_-;-4-..-----0i. -adoomi... ...a..-,*.". .T. I a' , -0 .4 IC ..

.

.

a

...._...ge

1

.

_._-""

'

.

...'

.

_

.

,..--

.

....,

.

'''

k

ft

ar.ili -t--- .1.

VL".

440. 0 .. '...11.1.41.1.,

,...

.

*III

-

...:.* :...

1.".'" --

-

i4

ii10."0.

':'.

ii

.

.....

_tr..

apel Oh. -at' ...1,9,!:

:.

I*

.2:.

,

.

la '''''' olyaggQ

-

",,Iiit%

..

*.

"*"

_

!,

./.0 .4..

!'!"

.

40.,1,1,1

. t, 1'41 ;" q.Q10'ii;ii -.00,5 :Iota-tiliii,a,, *I a.. 4, k

0.--;;

'_ !! .... i,i 140

4,

-

:411 *.-:10,. 4.0.,,01;.- ",,-,12,_

.-^.111.

14:.-

.:,

....

:-,'

a..

. t.T!..i.Vikt, 7

.

2a.:.:3,-.,

.10:4!": !

.p/76 , JO .L. - - ., It v.,,,...::.. at/ .7.,..1111..0 ..,..,ittt ; _ _ 7i. 1.0. ivita 0 ell. 0 a 1-7:-. ,,-.---4+,....a, .11 ..a 'kat milm .0si' f a, a : . .0 . ,---:7- -:. 1St v.:, 0._ - Waiiial... i.s.00 .0101'. . 0 -.1 222222 AM k^ ..-00 ft wig:rao, .. Maisly_. ..11..10010 11-11112° gi.. ... -.10600! "al ..11.lp air .$n 4 iit ' 11011 Wi 4 0,11.$./4 ..a.4. ,,,sia -..00, ilify i 6110 ,,,, i .4%, ...... 610 _,,, ea, ;,,i.....1,11If .,t. ,:.**. ../......"dvs, !, 11145.:i .. ; .. 11/.4861, .411..i .'1.0 aoi;,..11.1,1....." . ..... .. . ,... '

4i----.,-11!" 41.4:....

1

41"

".---

.

...i

,

fi,.'4'., ."...*01. -

la

',..

-

......,

.

..,

-.

-

.

-;

...

- ,-,

.

- .

.

. ..... ...

L.

,

'-..-.

..

...

'

r

dam

t4t'

...... _ -, Tr ,--..,..,-... ,.i.,--,gt,77,.,.. ,!--A',...T.K" -. ,. ... ._.. ... . . . . ........... -4_,:',,.-.......,:::::::-:::::..".`..,..... '''AxAm.4. "eloolAs.vo,",i,V,Iii',Vala,a"";..-f:',4':;*1 ....... 1410144

..

'

.

.

.04,5,L77

iiiiiiiiii,

III all11)4V111114111144141,...

:?fs:''' 1.10. :`,IIIII(Ill_A ...- Aqt,"",*-- -,::-,!-,-,:,',.,aailtiallieta p 14111141001 ",: "r, tc..1,7111.--r:-,, - : . -,,L,' gliffflii Ale t 4-.P" It Ili :':- . ' tut- two, ,;t,',.. tt 0 Ifittint .- .44444444 kg,(tati.-",' V1611414 Iftft,, , "11 'filo'. ," -,.,,:,uVI1.4'.!,. 'gi 11411' 'al ,111,0 . a 4 .6111 ./#1.,C:...... 6,14,7,_ 4letilli Heil''. .1/11.16 ..-11,114 iptqa .:' itidig.- -wit. fleild : sirieiriF1, 0 ig4/0C: laIltipIPPIC s't A- *tie .-,(1,04e4 -;:' A"' ;.4141111 Ili I Aril f- 11 tt:-!):.:::' i V : :. Vii: Ill 114 ill! ,4(4. ...ii1 .Ifl -fi1 4mi. 4 ;41 teg, ::: 'yr.' tic:--;10,..giop,;,40 livi. ii,1 1$ ji 'III CIO ,., i.'110 .14 11 /11 11111 'APO Mr:, !,.. .ii..;.: .R ffil.11 .. 1 II!II IV/ .. ,:2;t:0H:Lle'rl:f. ::-i431P44,.-:,i,l,'.4 Ill 51 0 %P mil : e. i III 11:01

,;'4011114 Ai

..

IT

01

.

..

-

'

.

,

,..

1

0

.

.

',

.,

A11 - ''; --.::,;a4 lvoyitiie'itr','I

I

kitic;.; a ..P111(d. : 8 ': -14, 4? ; 11.1,4-14114...,ga littriolfri:;411 4 14 :..ine LI*,414,, pitio iff',4;.. iftira' e,';;i. :oil'. F., ,..iiO4,-.111:/ /PI ,fito.;

''' ' 4:"

-..:,....4,11411

I,,,

II

.

:

1

it

%11

it

'

I - q1i 01.1.,10414.,Il e. li, ill :P1040,4i(0,(0-. . -Ca -:1C,11,,-.f. I II ,..111K PI 4(4 : !ail fl, :.;,-..,1- 4!11141,-4+,4111 (11 ,-1(4 /!:. 1411.,.44-Ii_._4.,:4;i171,-;:410/iol,-:::,;4!410`4,11,..,:,,,,-;14 11-lee''':Rillfttt ::,,11114::-.' teintre;i::-.((ttc. 4L' wo,''' Nisie.. '0--fPitAirfiiir4ere-;trm III -4.1 3 ptg;-.17,2-011.ii t tlAr.: .fl gifriltlitirs,;.L.gs .81 rtrat,,:,.t WI ' ,..,.;,11110

,-

4(.40p.

'Iltifli41." '

104fg-2,4.,. a

14

Itil

P

tt-:

.

rlfIll;,MIVN or,.---tymeo.-,--z-,,,,,r' a ins .11f.:.':,eics.-.A0 ,,-,, I 1-7 Ay; :. inn ' 11,:', iv: ,.:,:pil. ,.Itits' t''--- lifirals iitf.'..:PYr../0-_, -! ,''``,:: wilr.' ''' fiffe',4' 'titiratift uti.17.01,14: a ,'... : or-2 !Mai 1Ir i.,' kictstakAvisktkir isttlyiAlt.114Alp,Till: II" ,;...., g:/hre.:' f 1 Virg : Ilf.:.N!--rt it,:tviinu., ,,414444;'-0146,,- :.:,,,,A5,'.)%tto:: k,f41; irtge ,

.?

t red:

;Itifirtit/

7.

'.'., zLir.:1'ffifif .)..1.:,..; ....... , ,

`:

'04,

it

do 1,

it

7

s

14(7ficeE :

1

,11.1.:. ''Ilit:- .:.;

_1111l... 110 '. ',

4414.464 1011!-fitt: .' oiritegiflotAtviee -01,4fie 'SOU III 4 .,

'

a,io,III.... b .

:,.

.i11.(41(Ci .,..,

_

.

.

101(1111,11111Aat

.

..%

.

,

-

1111-'

,

'

le;:: .-..,..".

stittttittiltit.,- '''',;,t4iy.:*.

."4rie4friairirourAragievivicrAiArgir4firAcifyifill i. ...1011,1114TOTAfiftvitilifilt.liiplit. , ...... .-:,,,,,,,: -......f..---..... .. . .,,". f,,,,,,.-..,141!: 1 .7A !.. - ; a s * r q.,1 ' t., .'. , ..... :,-, ,... 1,-N-A . .: ''

4. Dona modele de

.....".

tll.' 17,:'

,

r

,

.

,

tit4.

lord, Mate din cami4i; marime nalurald. Colectia D-nei L. Brancovici. Arti Romaneasca din &aria/. Toate drepturile rezervate. Seria H No. 10084.

www.dacoromanica.ro


PLAN$A 85

5 .

s'k

.

\

.4

-4

4

44

Asibsan0000

vat.,',.t:r.z,'

.

"Vig41

.

,

I, :, 4; ..;

IIWAII

1.141111i1114 )111

Ay

I

if

I.

., ''-'

''/','''.

i(411.i

4

,,,Fi.

'P'-'-',',4;;;---10-44.;,,,,,;,c,":,. :

i'l kV 5.1.1447,40flitit4j4411 1 . ; i.: ff . "II

P

IM

,

sitta.....,eirt

florraorerr .1

I

lilt* I.Al:.

,

-,-.-

S. ,kilii.';-)1$111-1-.-:.m.,iftil '1-1i oliiip ,I alio kid li,irs.7' Psi to; tali ii,..70,1/pi

il0 , i'", 1-111'11i'r i'l' i-rIvilli;",'jill ), 1;14 thlkitil 6 Ai. a .. 0 If v2.4..,..,11A tIlpl,.41roillotriltt.1,-,i-Allia.tufs:,ffillii,v-+,1,iiiiilt., 0 4,0-344)H11144111.464,...14,4 p

e'ili

, 4444: 1fitlitilflii_ '''i-

gi) 7

a

,

gki iiiiir ' .40.,-. i -,.itit '.ai.lrre.;.-,,,,3*".,04,r11,,,,%,, iliS iFili,,rtrio 4-,---... ''''' tiPie(;?.#1 iii IT 11 i l---4( ' i ti i I .1;

-

',

!

.

gii Of lilt i fii-4,"----,lio g rtve,:oill,e,,.

fit.Va. AP hirlar a,' -ffti vi 'PI; 1/ -.,-11 a's.- atofill .10 A AN if rirj..1,,Jr,e;18 ,

I 111

ei i..

I:07 PAIAttlay'sli1411111A111111111.1i. iittAir Igor 1 rift 'priarr ,.'0-', AltitAll ki pa i .31.01 flu o', is 61(vpivolts,11111 III '," ,110,,);0%."-1001 1113'11 ill% , W1C111117.1ili i i ,IViiiii004114

j

-I 1SL-

I Art At 1Xralpfailal..moti';',.0i pat ;1')P. lki,',7 lilt/ ::Pori liio.'.its'`, till 01.-:t il 4' ,

r----::;/-

:.,

'fr*flit i 0 .

3

4,

f7t.-'' :11,'7.-'41-'1"114--"iret-11-ifilif gill .'-i-,-1i31.),i'=-sL711.131,-111411'.1a:3 1,1;"' ACitatieptilittiiii 1 '-ic. i -,.1 111 iiivi ,,,,,.7617.4.iifirit ii.';:iiiForti ii,. it!i. 1 ,;4:4 i ni.);4:.,fit.;,,,Iihatata,,_-.,,, t141 0,..ilL; I ....;:iir i Sit/ I Z1111111LICIV:14,0/0118 7,1 it ,'s

jidliViiiliAlipliidettlfgetti:--killittlititilialitIthtieitralisil'."1 AVA4A" tt-1,-- 1 t 1'.1

AA F,

-,.

n

1 I ft: ; trI4) 1

1SV.1,44:4): ,k..h,^ '...1..h-A h..,

h.

h 4_,

,h. t h.*, h 77..) :I. k)l-

.,4..,'..,::',..;:,...._., :',`

) lo,,,,+,y-k,Vc.t to,

JeJs.,

.likl.

.

l'-

y.

: 7.':7- '

Thud cdn4i cusufe cu alb i negru. Jos, una ciurdturd marline nalurald. Colectia D-nei L. Brancoviti, Arta Rornaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria H No. 10083.

www.dacoromanica.ro


PLAN$A 86 k'ItItttztansr65515.-

.51

0.11.2 60040

V

V V

I

Ctinzap cusutd cu negru.

Cdmafe cusutd cu rasa fi negru.

Colectia D-nei L. BrancovicL Artii Romineasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria H No. 10082.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 87 ,1::?..11.riek---.

r E.

I :4

1' 43'

/41

.

1 &

-

trI' rye

.

"

Cdmafe femeeascd toed albd. Camafe bdrbdteascd toatd alba. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervate. Seria H No. 10081.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 88

1117001

vpas ainuazaa aging/alp aloof

eueg VIP ?aseeugwOH

uaqivX puof ad vzvaiads no Nonni plump.) If

pplOJUOJET"7 !au-a v,13a103 -now 4 ruisvqiv `apJa4 `u.0.1

Iqi" 1

.11:1111111

...hit

111,1,!-:-:#1, 1. 11111111.1.1.1,111190.1.

1.1.1:1111

11, Catrinta (aerate' cu speleaza pe fond gathen, culori: rots, verde, albastru Si mov. Colectia D-nei L,Brantovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate drepturile rezervale. Seria D 100411.

88 VtNV7c1

www.dacoromanica.ro


PLANSA 89 .

' I 4 174 -s-T1/-1r171J44:-.4.6, . li 2., i40,'. ii i oti? .' li' ,ip v y'.4 /1 '.."k'''' 'I'll 4t ' I 11% k -' .1% 1.

14

41

sartkri v '2 al.

4 ., i.°11,. 41. iik [J4,4, C4liAlIkVe.'1414k° 1.'00,111

141 W,4 '10

4ittiO 4;14 !ir

4,t1 i:1

4"1

li

ii141C1

o

Ilii7

14!11101 '' °

1?

"

:111141c1.

Iii)

loi

Itt

'i°4'11"

.

,

4 11, lit 1 it

l'I

1 F

klig144 Y.

1

/4,11%

-...

Ail.. !

:11v.

Atli ti:111'11ii'V i

11'

'A i il 4$.1

,

ti,i111111,;4.4111itik

'

4

4

q/^

id.

4 ii gill. 1..t0. 1,1.

14'

4 :..iiit .1 1,

4101,"

I0,

10.9

klO'A941.

ill'il lli 4 9 ''

I

'

1

. 4

711

1

1

!AO ,Iyit' 0 1141041,11t

110,,.! (A. 11:4,-1: IC.: 1'1..1

si,

111111---....--

.:."':

. .

of"thIP'11

L414,- til _

.=itil,:.1i

sifts ill "

11111~8111

": IIIII41

ON4 ..4.44:T 11111=. 1 Ilti .15 0 .,,4,4* ..... 4

- ....,

"V

U:t1 it

::.

4

.0.01.10

'PIL111111.1.t1 31:1:111."..1 .1

litil1 .: 1 'I4".11111ralli .... illiMallirIN ...., 1

..

*

i

1

I 1 ti......

r,44404111.111 4"...44,:4.44.....,

cfclitt47-VaelM ........ 1 1.1"1"--..L.r.....1roill.:.:-.-. c::17".(714:11 11

-777..-÷-7:

11111iF

ill 111=_-:_1111i.:i1111117:.,.....-----7g)

-11-Tit i..!";7"

1. 1- :Lt 11 1

11

irl.: 7: 1 1 1 ill -:---;'.

I. Patru feluri de fesaturi rezultate din diverse combinatii de neivadealci

,sr'

onions,

Colecfia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca din Banat. Toate dreptunle rezervaie4

Seria G No. 10051.

www.dacoromanica.ro


PLANSA 90 rt:

/ 0..,

-.7

t.")

%

.

C.), J I)

<>

-

Ir?.of JJe.

.1;;-.1

!OSA:3

ct

ii .

4.- .r.:4

M11110 volt. t,

74;4 .

.

'

Np

*

Ike

ei

IP

Noe

.4647/Alc.i.-717.>40^

rt.se

\> 4//040'%,

4,04,

46,

41P..00100...IP.4.' v

-

.

.

.

.

'"

.

wile,. 0,41001011

I\

.ss

401.wertrit- ;;;;iiiraviii44"*""viellb*.,14460iiiiiiikiii W#11111., NW° .41 S:.#1 11;; e;;Al V;;II

;

..

111-.,T

oe"..., es7t

Nei/.

40/:

-;,;40\ .../4404:$'71N°!

p.

1-V46-

Ye%

77'

"PAIIIP***.7.01.1/''0101.101.077

)eaSte

-

-

(41.,

''''"41114111;;e,

14. Doud galoane de cepse vcizute pe fata si pe dos Colec(ia D-nei L. BrancoN14 Arta Romaneasca din Banat. Reproducerea interziscl. Toate drepturile rezervate.

Seria A. Nr. 100114.

www.dacoromanica.ro


PLAN$A 91

-

1.-

---4.-

I AiIt , 4,

-,

7

-.%

.`..;.

.

/-

4..4 ; 1

A

,

'

.f

'

:

/:0 ,;;f,ic.

19,441./.td -

'I

:

.(

,

-

%",:

/4:,...' .

,.'..i..1".

>

..

"'-,

it's

4

1/4

n".

,,*

.

:f.:

-,

't,°

.

i

., :

o

'4.1.4:

1;?

(+

/,?,1:4

,

:-11.1

. -

,-

A.,1241PkitAlggl

4

11/4

v414 -

15. Patru galoane de cepse. Colectia D-nei L. Brancovici. Arta Romaneasca dirt is.ariat, Reproducerea interzisd. Toate drepturile rezervate. Seria A. Nr. 100115.

www.dacoromanica.ro

Lucretia Brancovici - Arta romaneasca din Banat partea I  
Lucretia Brancovici - Arta romaneasca din Banat partea I  
Advertisement