Page 1

Hardegarijp - F没gelweide

Voel je vrij in Hardegarijp

www.vdm.nl WWW.VDM.NL


Profiteren van rust,

ruimte en de grote steden binnen handbereik

Wonen in Hardegarijp

4

Op de oude locatie van de openbare basisschool

Zoek je een woning met veel leefruimte beneden of

aan de Fugelweide realiseert VDM 14 halfvrijstaande

zoek je een woning met slapen en baden op de begane

woningen. De woningen liggen niet alleen in een

grond? Het kan allemaal bij dit woningtype! Alle

glooiend parkachtige omgeving, maar ze zijn ook op

woningen beschikken over een berging en hebben een

verschillende manieren in te delen.

veranda op het oosten of westen.

5


Alle dagelijkse voorzieningen lekker dicht in de buurt.

Arriva treinstation Leeuwarden - Groningen f Leeuwarden op 7 autominuten

Drachten op 20 autominuten g

Compleet winkelcentrum

Voetvalvereniging Hardegarijp www.vvhardegarijp.nl Tennisvereniging ‘Galefjild’ www.galefjild.nl

Hurdegaryp,

de poarte fan’e wâlden Hardegarijp (Fries: Hurdegaryp) is een forenzendorp

Zwarte Gat’ en ten zuiden ligt de ‘Kanovijver’, waar

in de gemeente Tietjerksteradeel. Het is zowel gelegen

’s winters veel geschaatst wordt. Het natuurgebied

aan de provinciale weg (N355), alsmede het spoor van

‘Dobben Hurdegarypsterwarren’ ligt aan de

Leeuwarden naar Groningen. Ten noorden van het dorp

zuidoostkant van het dorp.

ligt natuurgebied het ‘Bûtenfjild’; een landschap van plassen, poelen, rietvelden en natte hooilanden.

Basisscholen in Hardegarijp 1. Openbare Basisschool ‘Hurdegarijp’ 2. Christelijke Basisschool ‘De Winde’

6

Het dorp heeft veel voorzieningen, zoals sportvereni­ gingen, winkels en scholen. Met de steden binnen hand­

IJsclub Hardegarijp www.ijsclubhardegarijp.nl

Ten westen ligt de voormalige zandwinningsput ’Het

bereik heeft het dorp een zeer gunstige ligging.

7


In Hardegarijp zit je goed De situatie Voorgevel Linker zijgevel Type B Type A Type B

1 2 3 4 5 6 7 8 7

8 9 10 11 12 13 14

Gevelaanzichten

9

6

10

5

3

12

ELW

11

FUG

4

EIDE

boom/haag

2

13

1

14

omgeving gras parkeer haven

Achtergevel Linker zijgevel Type A Type B Type A

8

9


Interieurimpressie type A


Type A plattegronden

Type B plattegronden

2,70 m.

De grote raampartijen geven een ruimtelijk effect

2,70 m.

Bijzonder ruime veranda

De grote ramen geven veel ruimte en licht Lichte open keuken, die je naar eigen smaak kan inrichten!

3,62 m.

3,62 m.

Optioneel kan er een dakkapel gekozen worden

Trapkast

3,72 m.

Genoeg ruimte voor een royale eettafel 12

1,84 m. 5,74 m.

Begane grond schaal 1:100

Inpandige bijkeuken

Master bedroom

3,72 m.

Verdieping schaal 1:100

1,93 m.

Badkamer die je naar eigen smaak kan inrichten!

Badkamer die je naar eigen smaak kan inrichten!

1,78 m.

3,72 m. 5,74 m.

2,73 m.

3,83 m.

2,90 m.

2,73 m.

3,83 m.

6,95 m.

10,54 m.

10,54 m.

2,85 m.

Hobby kamer of een logeerkamer?

Technische ruimte

Royale slaapkamer op de begane grond

1,99 m.

Begane grond

Verdieping

schaal 1:100

schaal 1:100

3,72 m.

Een logeerkamer of toch een hobby kamer?

Mogelijkheid voor een extra slaapkamer 13


14

15


Over VDM Woningen VDM Woningen bouwt sinds 1880 duurzame,

gekenmerkt door haar degelijke bouwkwaliteit en

hoogwaardige en energiezuinige woningen. Met

het hoogwaardige materiaalgebruik. Door de hoge

vestigingen in Almere en Drogeham, realiseert

isolatiewaarde en het unieke verwarmingssysteem is

VDM jaarlijks circa 200 tot 250 woningen volgens

iedere woning bovendien energiezuinig, duurzaam en

een beproefd bouwsysteem. Met ongeveer

milieuvriendelijk.

180 medewerkers bouwt VDM huizen voor

Het bouwsysteem van VDM Woningen is een goede

particulieren, woningbouwcorporaties, de eigen

basis om klantgericht te kunnen bouwen. Daarnaast is

projectontwikkelingtak en voor andere ontwikkelaars.

de organisatie dusdanig opgezet dat de wensen van

VDM werkt zowel zelfstandig als in samenwerking

de klant voorop staan. Met als resulaat dat VDM sinds

met ontwikkelende partijen. Een VDM-woning wordt

2007 het keurmerk “Klantgericht Bouwen” mag voeren.

Stap 1 Adviesgesprek

Stap 2

Woningborg Garantie- en ­Waarborgregeling

Is je interesse naar aanleiding van de brochure gewekt

Koop-/aannemingsovereenkomst

om een woning te kopen in dit unieke project? Wil je een

Nadat je alle informatie doorgenomen hebt en

vrijblijvende optie nemen op een specifiek bouwnummer?

financieel advies hebt ingewonnen, beslis je binnen de

De klant staat bij VDM altijd voorop. Samen met u realise­

Woningborg heeft één product: het Woningborg-­

Neem dan contact op met de projectadviseur voor een

afgesproken optietermijn of je de optie om wil zetten

ren wij namelijk uw droomwoning volgens uw persoonlijke

certificaat. Dit certificaat geeft kopers van nieuwbouw­

adviesgesprek. Met de projectadviseur spreek je een

naar koop. Indien je niet over gaat tot aankoop vervalt

smaak, wensen en eisen. Het is dan ook niet voor niets

woningen de volgende zekerheid:

optietermijn af welke schriftelijk wordt bevestigd. In het

de optie na de afgesproken termijn. Bij aankoop stellen

dat VDM in 2007 het keurmerk “Klantgericht Bouwen”

• De afbouwwaarborg: hiermee is de koper verzekerd

gesprek ontvang je de tekeningen van de woning van je

we de koop-/aannemingsovereenkomst op. Hiervoor

ontving. Keurmerkbedrijven leveren hun nieuwbouwwo­

van de afbouw van zijn/haar woning zonder meer­

voorkeur en krijg je antwoord op al je vragen.

hebben we een aantal persoonlijke gegevens van je

ningen aanzienlijk beter op dan doorsnee Nederlandse

kosten indien de bouwonderneming failliet gaat.

bouwondernemingen en krijgen een hogere waardering

• De herstelwaarborg: als er na oplevering gebreken

Als je gebruik wenst te maken van voorbehoud

ontstaan en de bouwonderneming kan of wil niet

financiering hebben we tevens enkele financiële

­herstellen, dan zorgt Woningborg voor herstel.

gegevens nodig. Je ontvangt, voorafgaand aan

Keurmerk Klantgericht Bouwen

van de klant. En daar zijn we trots op!

16

De verkoopprocedure in 3 stappen

nodig.

Onafhankelijke toetsing

De precieze dekking en de garantietermijnen staan

Bouwkundigen van de Vereniging Eigen Huis controleren

omschreven in de garantie- en waarborgregeling die

de kwaliteit van de opgeleverde woningen en

van toepassing is. Voordat bouwondernemingen zich

noteren het aantal opleverpunten. Daarnaast geven

kunnen inschrijven bij Woningborg worden zij financieel

kopers een rapportcijfer voor hun ervaringen met de

beoordeeld en wordt er gekeken naar hun technische

bouwonderneming in de verkoopfase, de bouwfase en

vakbekwaamheid. Om het Woningborg-certificaat af te

de opties en al je persoonlijke wensen. De gemaakte

de opleveringsfase. Al deze gegevens worden statistisch

kunnen geven, toetst Woningborg alle nieuwbouwplannen

keuzes worden vastgelegd in een optielijst, uitgangs­

verwerkt en gewogen. Met de uitkomsten van de metingen

die aangemeld worden door de ingeschreven bouwonder­

punt voor de bouw van de woning. Tijdens de bouw­

kan VDM haar eigen bouwproces nóg verder verbeteren.

nemingen. Het Woningborg-certificaat is door Nationale

periode wordt er voor de kopers een kopersmiddag

Hypotheek Garantie goedgekeurd als insolventie­

­georganiseerd waarop, onder begeleiding, de bouw

verzekering. VDM Woningen biedt u de zekerheid

kan worden betreden. De kopersbegeleider blijft óók

van de ­Woningborg Garantie- en waarborgregeling!

tijdens de bouw je persoonlijk aanspreekpunt.

de afspraak voor ondertekening, een concept van

Stap 3

Kopersbegeleiding

de overeenkomst. Tijdens de afspraak wordt de

Na het ondertekenen van de koop-/aan­nemings­

wordt na ondertekening naar de notaris verzonden die

overeenkomst bespreek je met de ­kopersbegeleider

zorg draagt voor de juridische overdracht.

overeenkomst uitgebreid besproken. De overeenkomst

17


Kleur- en materiaalstaat Buitenwerk woning Onderdeel

Materiaal

Kleur

Metselwerk

Metselwerk

Rood genuanceerd

Voegwerk

Prefab voegmortel

Antraciet

Gevelbekleding

Red cedar

Onbehandeld

Kozijnen, ramen en deuren in metselwerk

Hardhout

Licht grijs

Kozijnen, ramen en deuren in gevelbekleding

Hardhout

Antraciet

Goot

Zink

Naturel

Hwa

Zink

Naturel

Dakpannen

Keramisch

Natuurrood

Raamdorpelsteen t.p.v. kozijnen metselwerk

Keramisch

Mat zwart

kolommen

Staal

Licht grijs

Bergingen

Red Cedar

Onbehandeld

Onderdeel

Materiaal

Kleur

Vloeren begane grond

Betonvloer

-

Voeren eerste verdieping

Zwevende cement dekvloer

-

Wanden begane grond en verdieping

Gips

-

Schuine dakvlakken verdieping

Gips

-

Plafonds (m.u.v. de meterkast)

Gips

-

Plafond meterkast

Onafgewerkt

-

Binnenzijde kozijnen, ramen en deuren in metselwerk

Hout

Lichtgrijs

Binnenzijde kozijnen, ramen en deuren in gevelbekleding Hout

Antraciet

Binnendeuren

Hout

Wit

Binnendeurkozijnen

Hout

Wit gegrond

Kantstukken

Hout

Wit gegrond

Betimmeringen etc.

Hout

Wit gegrond

Binnenwerk woning

18

19


Beknopte technische omschrijving Inleidende bepalingen Het werk omvat het realiseren van 14 halfvrijstaande woningen in het plan Fûgelweide te Hardegarijp. Van toepassing zijn de voorschriften De woningen voldoen aan het geldende bouwbesluit en hebben een EPC- norm die maximaal 0,6 zal bedragen, tevens voldoen de woningen aan de voorwaarden van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Peil en grondwerk Het peil (P) waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. Dit peil wordt aangegeven door de gemeen­ te. Voor de fundering worden de benodigde ontgravin­ gen verricht; de ontgraven grond wordt op het terrein verspreid, aflopend van de woning tot aan de erfgrens. Fundering en vloer De fundering is een heifundering en wordt uitgevoerd volgens de door bouw- en woningtoezicht goedgekeurde berekeningen en tekeningen. De begane grondvloer wordt een geïsoleerde betonvloer, met een isolatiewaar­ de (Rc-waarde) van 3,5 m²K/W. De fundering van de berging bestaat uit een kunststof funderingsblokkensysteem. Terreininrichting Bij de hoofdingang van het plan worden 2 blokken van 7 aaneengeschakelde houten bergingen gerealiseerd. De bergingen worden uitgevoerd met een plat dak en hebben een individuele grootte van 2,5m x 5m. De vloer van de berging wordt uitgevoerd in 30cm x 30cm betontegels. Buitenriolering De aanleg van de gescheiden buitenriolering geschiedt tot de erfgrens. De riolering aansluiten op het gemeenteri­ ool geschiedt door derden.

20

VDM Bouwsysteem De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in houtsys­ teembouw en voorzien van 135 mm isolatie. De niet dragende binnenwanden worden eveneens uitgevoerd in houtsysteembouw en voorzien van 65 mm isolatie. De wanden worden aan de binnenzijde bekleed met 15 mm gipsplaten. Het dak wordt eveneens uitgevoerd in houtsys­ teembouw en wordt voorzien van 170 mm isolatie.

rozetschilden en met Nemef 1200 sloten. De afwerking van vloeren, -wanden en plafonds De vloeren van de woningen zijn geschikt voor toepas­ sing van diverse vloerbedekkingen. De eerste verdiepings­ vloer wordt voorzien van een zwevende cementdekvloer voor extra geluidsdemping.

Gevelbekleding De buitengevels worden in halfsteensverband opgemet­ seld, stenen conform monsters. Daarnaast wordt er t.p.v. de achtergevel en de 1e verdieping houten gevelbekle­ ding toegepast. Onder de buitenkozijnen in het metsel­ werk die niet tot peil doorlopen worden raamdorpelste­ nen aangebracht.

De wanden van de begane grond en 1e verdieping van de woning worden uitgevlakt opgeleverd. De plafonds op de begane grond worden uitgevlakt opgeleverd. Bij de plafonds en schuine dakvlakken op de verdieping worden de schrroefgaten gevuld en de naden gekit. De wand-, plafond- en dakvlakken van de meterkast, technische ruimte en de later te betegelen wanden worden niet afgewerkt.

Dakbedekking De schuine daken worden gedekt met keramische pan­ nen, pannen conform kleurmonster. De platte daken van de bergingen worden uitgevoerd in een eenlaags bitumen dakbedekking.

De wanden van het toilet (tot 1,2 m hoogte)en de vloer en wanden van de badkamer worden behandeld met een vochtwerende pasta, waardoor deze ruimtes waterdicht zijn bij oplevering en geschikt zijn voor verdere afwer­ king met wand- en vloertegels.

Goten en hemelwaterafvoeren De woningen worden voorzien van een zinken mastgoot en zinken hemelwaterafvoeren.

Binnentimmerwerk Rondom de raamkozijnen (vensterbanken en dagkanten) worden houtvezel kantstukken aangebracht. Voor de toegang naar de eerste verdieping wordt een dichte vurenhouten trap geplaatst. Leuninghouders, de leuning en traphekjes worden compleet gemonteerd.

Kozijnen, ramen en deuren Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hout. De voordeuren worden voorzien van een ver­ laagde onderdorpel. Alle ramen en buitendeuren worden voorzien van inbraak preventief hang- en sluitwerk. De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden voorzien van isolerend hoogrendements beglazing (HR++). Er worden houten binnendeurkozijnen met witte afgelakte opdekdeuren toegepast. Ter plaatse van het toilet en de badkamer wordt een Holonite composietsteen dorpel aangebracht. De deuren van het toilet en doucheruimte worden voorzien van een vrij en bezetslot. Krukken en schilden worden uitgevoerd in een garnituur type Ami met

De keuken De woningen worden opgeleverd zonder een keuken. Voor de plaatsing van een keuken is rekening gehouden met een aantal standaard aansluitpunten. Eventuele aanpassingen in het installatiewerk zijn tegen meerprijs mogelijk (optielijst woning). Verwarming De woningen worden op de begane grond voorzien van vloerverwarming in combinatie met een energiezuinige HR combi-ketel. Deze manier van verwarmen zorgt voor

een gezond, comfortabel leef- en werkklimaat en een grote vrijheid van inrichten. Op de verdieping worden de woningen voorzien van radiatoren. Ventilatie De woningen worden middels zelfregulerende ventilatie­ roosters en mechanische ventilatie box geventileerd. Installaties algemeen De installaties voor gas, water en elektra worden aan­ gelegd volgens de eisen en onder goedkeuring van de betreffende Nutsbedrijven. De elektra-installatie voorziet in ruim voldoende lichtpunten en wandcontactdozen. Naast de voordeur wordt standaard een buitenlamp en een belschakelaar aansluiting aangebracht. In de hal en op de overloop wordt een rookmelder aangebracht en aangesloten op het lichtnet. Voor de CAI-aansluitingen worden in totaal 4 loze leidingen gelegd vanaf de meter­ kast naar de woonkamer en slaapkamer(s). De warmwatervoorziening wordt verzorgd door de HR combi-ketel. Vanaf deze worden kunststof warmwater­ leidingen aangelegd naar de tappunten in keuken en badkamer. De binnenriolering wordt aangelegd vanaf de aansluiting van sanitaire toestellen in het toilet, de badka­ mer, de keuken en de aansluiting t.b.v. de wasmachine en tevens aangesloten op de buitenriolering. PV-panelen Per woning worden 3 PV panelen op het schuine dak gemonteerd. Met zonnepanelen kan zonlicht direct in elektriciteit worden omgezet (‘zonnestroom’) (schema). Dit proces noemen we het fotovoltaïsch effect. De officiële benaming voor zonnepaneel is kortweg PV-paneel, naar het Engelse ‘photovoltaic panel’. Een paneel bestaat uit meerdere kleine zonnecellen die met elkaar verbonden zijn. Elke zonnecel is opgebouwd uit flinterdunne laagjes halfge­

leidend materiaal waar tussen – onder invloed van het zonlicht – een spanningsverschil ontstaat. De zonne-ener­ gie wordt via een omvormer en een normale stekker direct aangesloten op uw eigen elektriciteitsnet. De opgewekte elektriciteit draagt bij aan de elektrici­ teitsvraag in de woning. Door simpelweg de stekker in het stopcontact te steken heeft u al groene stroom. Op dat moment wordt de opgewekte stroom terug geleverd aan het energienet. Er zijn energie leveranciers die een vergoeding geven voor teveel opgewekte elektriciteit (informeer bij uw energieleverancier naar de mogelijkhe­ den). Daarnaast biedt de overheid regelmatig subsidie­ regelingen aan waarbij een vergoeding geld voor de opgewekte energie. Aan- en afsluitkosten gas, water en elektriciteit zijn in de aanneemsom opgenomen. Aansluit- en abonnementskos­ ten telefoon en CAI zijn voor rekening van de koper. Sanitair en tegelwerk De woningen worden opgeleverd zonder sanitair en tegelwerk. Bij de opties kan wel gekozen worden voor een compleet sanitair- en tegelpakket. Per verdieping is aangegeven in welke ruimte een riool- en warm- en/of koudwateraansluitingen worden aangebracht.

begane grond: - closet toiletruimte, afgedopt - fonteincombinatie toiletruimte, afgedopt - gootsteen keuken, afgedopt - douche badkamer, afgedopt - wastafelcombinatie badkamer, afgedopt - closet badkamer, afgedopt - wasmachine, met sifon aansluiting Algemeen Het gehele werk wordt uitgevoerd naar de eis van goed en deugdelijk werk. De woningen worden voor opleve­ ring schoon gemaakt. Het eventueel gekozen tegelwerk en sanitair, de kozijnen en de beglazing zijn gereinigd. Het bij de woningen behorende terrein wordt ontdaan van bouw vuil en puinresten. Voor de door VDM gele­ verde werkzaamheden wordt vanaf de start van de bouw tot aan de oplevering een CAR (Constructie All Risks) verzekering afgesloten. Drogeham, mei 2013

In type A worden de volgende aansluitingen aangelegt; begane grond: - closet toiletruimte, afgedopt - fonteincombinatie toiletruimte, afgedopt - gootsteen keuken, afgedopt - wasmachine, met sifon aansluiting verdieping: - douche badkamer, afgedopt - wastafelcombinatie badkamer, afgedopt - closet badkamer, afgedopt In type B worden de volgende aansluitingen aangelegt;

ZONNEPANEEL

OMVORMER

ELECTRICITEIT

Schematische voorstelling van de werking van een pv-paneel (zonnestroom).

21


Algemene bepalingen Aankoop

Wijzigingen en/of meer- en minderwerk worden alleen

centrale antennesysteem en riolering. Voor de

Tevens voldoet het VDM systeem aan de kwaliteitseisen

tijdig voor de oplevering door de gemeente worden

Wanneer u besloten heeft om een woning uit dit plan te

uitgevoerd als deze door de ondernemer schriftelijk zijn

verschillende bouwonderdelen zijn de in Nederland

van de VHSB (Vereniging van Hout Skelet Bouwers).

vastgesteld.

kopen, wordt dit in een koop-/aannemingsovereenkomst

bevestigd en door de koper voor akkoord zijn getekend.

geldende voorschriften en normbladen van toepassing.

Daarenboven gelden op de desbetreffende onderdelen garanties dan wel keurmerken van o.a. S.G.T. (Stichting

Artist impression

wordt deze naar de notaris gezonden, die dan zorg

Betalingen

Oplevering

Garantiefonds voor Timmerwerken), S.K.H. (Stichting

In de verkoopbrochure zijn een artist impressions en

draagt voor de notariële akte van eigendomsoverdracht.

In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn de

Wanneer uw woning gereed is voor oplevering

Keuringsbureau voor Hout) en KOMO, dan wel

tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en

betalingstermijnen vastgelegd. Deze hebben betrekking

ontvangt u een uitnodiging. Bij de oplevering zullen

garanties van de fabrikant overeenkomstig genoemde

doorsneden opgenomen. Deze zijn uitsluitend bedoeld

Financiering

op de woning en de overeengekomen wijzigingen en/

beide partijen aanwezig zijn en worden eventuele

keurmerken.

als schematische voorstellingen en hieraan kunnen

De koopsom van de woning is “vrij op naam”, hetgeen

of aanvullingen aan de woning. Zodra een termijn is

klachten, tekortkomingen en of gebreken in een

inhoud dat de prijs inclusief BTW en notariskosten van

verstreken ontvangt u een factuur.

opleveringsrapport vastgelegd. De aannemer zal deze

Klantgericht bouwen

rechten worden ontleend. De gevelaanzichten en artist

zo spoedig mogelijk verhelpen. De onderhoudstermijn,

VDM Woningen is in het bezit van het keurmerk

impressions zijn niet op schaal getekend.

vastgelegd. Na ondertekening van de overeenkomst

de overdrachtsakte is. Indien u voor de betaling van de

qua uitvoering, kleurstelling, detaillering, e.d. geen

woning een hypotheek afsluit zijn de volgende kosten

Eigendomsoverdracht

de termijn waar binnen klachten verholpen dienen te

Klantgericht Bouwen. Het keurmerk Klantgericht Bouwen

niet in de prijs van de woning begrepen.

Is de notaris in het bezit van de koop-/

worden, is drie maanden.

wordt verstrekt door Stichting Klantgericht Bouwen;

Wijzigingen

aannemingsovereenkomst en eventueel de

een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Eigen Huis

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld

1. Renteverlies tijdens de bouw:

hypotheekstukken, dan zal hij u uitnodigen voor het

Garanties

en Bouwend Nederland. Het keurmerk geeft door

aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door

Dit betreft rente welke verschuldigd is over de uit een

notarieel transport. Bij notarieel transport worden de

De woningen worden gebouwd onder de Woningborg

continu meten de zakelijke opdrachtgevers en kopers

gemeentelijke diensten, architect, constructeur en overige

hypotheek betaalde termijnen aan de aannemer.

transportakte en eventueel de hypotheekakte getekend.

Garantie- en waarborgregeling 2010. Woningborg is

inzicht in de kwaliteit van de bouwondernemingen.

adviseurs. Ondanks dat moeten wij een voorbehoud

Deze kosten zijn, voor zover zij betrekking hebben

Voorafgaande aan het transport krijgt u hiervan een

onderdeel van de Woningborg Groep met meer dan

Bouwkundigen van de Vereniging Eigen Huis controleren

maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit

op de periode na het tekenen van de koop-/

concept toegestuurd en een afrekening. Bij het notarieel

30 jaar ervaring in het verstrekken van garanties op

de kwaliteit van de opgeleverde woningen en

bijvoorbeeld eisen van de overheid en /of nutsbedrijven

aannemingsovereenkomst, aftrekbaar van de

transport moeten ook eventueel vervallen bouwtermijnen

nieuwbouw koopwoningen. Woningborg garandeert

noteren het aantal opleverpunten. Daarnaast geven

etc. VDM behoudt zich tevens het recht voor tijdens

inkomstenbelasting.

conform de koop-/aannemingsovereenkomst worden

de kwaliteit en afbouw van de woning aan de koper,

kopers een rapportcijfer voor hun ervaringen met de

de bouwfase wijzigingen aan te brengen, indien dit

betaald. De notaris zal niet eerder transporteren

met uitzondering van onderdelen welke niet door de

bouwonderneming in de verkoopfase, de bouwfase en

technisch of architectonisch noodzakelijk mocht blijken,

2. Financieringskosten:

dan wanneer de verschuldigde bedragen op zijn

ondernemer worden uitgevoerd. Na ontvangst van

de opleveringsfase. Al deze gegevens worden statistisch

echter zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit en

Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het afsluiten

verwerkt en gewogen.

prijs. Drogeham, mei 2013.

rekening zijn bijgeschreven. Tevens zal de notaris

de ondertekende koop-aannemingsovereenkomst,

van een hypotheek. Het gaat hier om de afsluitprovisie

alle verschuldigde rente tot op de dag van notarieel

wordt het bijbehorende waarborgcertificaat door

en de notariskosten voor de hypotheekakte.

transport verrekenen.

Woningborg afgegeven. Bij woningen geleverd met

Situatie, bouw- en huisnummers

een waarborgcertificaat van Woningborg gelden

De situering van de woningen is op de situatietekening

Keuzelijst meer- en minderwerk

Verzekering

tevens onverkort, ongeacht hetgeen in deze technische

aangegeven conform de ons ter hand gestelde

Tijdens het voorbereidingstraject is er de mogelijkheid

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen

informatie is bepaald, de regelingen, reglementen en

gegevens van de gemeente. Aan de op de situatie

om, aan de hand van een optielijst, de woning aan uw

de risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de

standaardvoorwaarden gehanteerd en voorgeschreven

aangegeven groen- en algemene voorzieningen kunnen

persoonlijke wensen aan te passen. Deze individuele

datum van oplevering dient u zelf voor de benodigde

door Woningborg Ingeval enige bepaling in deze

geen rechten worden ontleend. Eventueel aangegeven

woonwensen moeten in een vroegtijdig stadium en

verzekeringen zorg te dragen.

technische omschrijving daarmee onverenigbaar

kaveloppervlakten moeten als indicatief worden

mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger,

beschouwd. Pas na inmeten van het kadaster, na afloop

passend in het bouwproces meegenomen worden. Mochten er, naar aanleiding van de door u gekozen

Van toepassing zijnde bouwvoorschriften

prevaleren steeds de bovengenoemde bepaling van

van de bouw, wordt de oppervlakte definitief bepaald.

keuken en badkameropstelling wijzigingen t.o.v. de

De woningen worden gebouwd in overeenstemming

Woningborg.

Aan afwijkende maatvoering kunnen geen rechten

standaard opstelling noodzakelijk zijn, dan kunt u dit

met de eisen van de gemeentelijke bouwverordening,

in een persoonlijk gesprek met onze klantenbegeleider

het nieuwe bouwbesluit en de voorschriften van de

Voor het VDM systeem is een KOMO attest-met-

wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt. De juiste

kenbaar maken en de mogelijkheden doorspreken.

plaatselijke nutsbedrijven voor water en elektriciteit,

productcertificaat onder nummer 20586/08 afgegeven.

gegevens met betrekking tot de huisnummers zullen

22

worden ontleend. Tijdens de bouw en bij verkoop

23


Verkoopinformatie

De Buorren 40a, Drogeham Tel. (0512) 57 12 34 www.vdm.nl/hardegarijp

WWW.VDM.NL


Brochure Fugelweide Hardegarijp  

Brochure Fugelweide Hardegarijp

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you