Page 1

SỐ

07

TẬP 26. THÁNG 07/2015

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

THÏM CÚ HÖÅI TIÏËP NHÊÅN CHUYÏÍN GIAO CÖNG NGHÏÅ SAÅCH CHO DN VIÏÅT NAM XEM TRANG 02

03 04


2 HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ NGÀNH DA THUỘC

M

ột phái đoàn của Hội đồng Xúc tiến XK Da thuộc Ấn Độ đã đến TP.HCM để tìm hiểu cơ hội XK da thuộc thành phẩm cho bọc nệm và giao lưu trực tiếp với các nhà NK, kinh doanh Việt Nam về ngành hàng này. Nhân dịp này, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ và tạo cơ hội giao lưu, thiết lập quan hệ kinh doanh cho các DN, đặc biệt trong lĩnh vực da thuộc, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, VCCI-HCM đã phối hợp cùng với Hội đồng Xúc tiến XK Da thuộc Ấn Độ tổ chức thành công buổi “Giao lưu thương mại Việt Nam - Ấn Độ ngành da thuộc”. Khai mạc buổi giao lưu, Ban tổ chức

gồm Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, VCCI-HCM, Hội đồng Xúc tiến XK Da thuộc Ấn Độ đã cắt băng khai mạc cho buổi giao lưu diễn ra tốt đẹp. Tại buổi giao lưu, 20 DN Việt Nam trong lĩnh vực da có cơ hội giao lưu, trao đổi với 6 DN Ấn Độ để tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu da phù hợp; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh doanh, tìm kiếm đối tác đầu tư thích hợp. Theo nhận định của đại diện các DN Việt Nam, ngành da thuộc của Ấn Độ có vai trò quan trọng trong cung cấp nguồn nguyên liệu da chất lượng cao với giá thành phù hợp cho ngành dệt may các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), ASEAN,... trong đó có Việt Nam. Đồng thời Ấn Độ còn là nhà sản

xuất, cung ứng mặt hàng này với giá cả và chất lượng cạnh tranh nhất trên thế giới. Với nhiều hoạt động thiết thực, buổi giao lưu thương mại đã thực sự trở thành cầu nối cho các DN Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực da thuộc; đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác thương mại song phương và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới.

THÏM CÚ HÖÅI TIÏËP NHÊÅN CHUYÏÍN GIAO CÖNG NGHÏÅ SAÅCH CHO DN VIÏÅT NAM

N

hân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn DN Liên minh châu Âu (EU) chuyên về lĩnh vực công nghệ sạch, mới đây VCCI-HCM đã phối hợp với Tổ chức EU Business Avenues tổ chức thành công Hội thảo “Công nghệ sạch - EU Business Avenues 2015”. Đoàn DN EU sang Việt Nam lần này gồm hơn 30 công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ sạch như kiểm soát ô nhiễm không khí, tiết kiệm năng lượng, đo lường kiểm soát năng lượng, xử lý nước, xử lý chất thải... Đại diện Tổ chức EU Business Avenues cho biết đây là phái đoàn DN đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ sạch của EU đến Việt Nam nhằm đẩy mạnh các

171 Voõ Thò Saùu, Q.3, TP.HCM Tel: 08. 3932 5167 Fax: 08. 3932 5472 Email: ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn Website: www.vcci-hcm.org.vn

hoạt động chuyển giao công nghệ sạch và các giải pháp thân thiện với môi trường đến những quốc gia đang phát triển nhanh trong khu vực Đông Nam Á. Việc tiếp nhận các công nghệ sạch và giải pháp thân thiện với môi trường từ những công ty hàng đầu EU sẽ góp phần giúp Việt Nam tạo nền tảng cơ bản để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong tương lai. Chia sẻ bên lề Hội thảo, ông Nicholas Merriman - Giám đốc kinh doanh Công ty Andritz Group hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không khí cho biết đơn vị sang Việt Nam lần này không chỉ mong muốn khảo sát thị trường, môi trường kinh doanh mà còn kỳ vọng sẽ tìm kiếm được các đối tác phù hợp để chuyển giao công nghệ và tiến đến ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: OÂng Nguyeãn Thanh Bình Phuï traùch TT Thoâng tin Thöông maïi VCCI-HCM Phuï traùch bieân taäp Thieát keá, myõ thuaät

GPXB soá 266/QÑ-STTTT do Sôû TTTT caáp ngaøy 17/10/2008 In taïi XN In Saøi Goøn 3 . Noäp löu chieåu thaùng 07/2015

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM 3

Với 9 Hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết và một loạt các FTA thế hệ mới đang trong giai đoạn đàm phán đã và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các ngành kinh tế Việt Nam, đặc biệt là cơ hội XK với thuế quan ưu đãi và nâng cao hiệu quả thu hút vốn FDI. Tuy nhiên các chuyên gia có mặt tại Hội thảo “Không gian chính sách hỗ trợ các ngành kinh tế - Còn lại gì sau các Hiệp định thương mại tự do?” đã cảnh báo: “Đi cùng cơ hội là không ít thách thức, nhất là việc không gian chính sách hỗ trợ cho các ngành kinh tế sẽ bị thu hẹp khi Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng hơn vào các FTA”. Hội thảo do VCCI-HCM phối hợp với Tổ chức ActionAid Việt Nam tổ chức.

B

à Nguyễn Thị Thu Trang Giám đốc Trung tâm WTO thuộc VCCI cho biết khi các FTA có hiệu lực, những cam kết thương mại quốc tế sẽ ảnh hưởng nhiều mặt đối với các ngành sản xuất, nhất là lĩnh vực thương mại hàng hóa, đầu tư và sở hữu trí tuệ... Bên cạnh việc mở ra các lợi ích từ tự do thương mại, các FTA cũng sẽ hạn chế quyền, thậm chí là cấm Chính phủ được thực hiện

các chính sách nhất định để hỗ trợ các ngành sản xuất trong nước phát triển. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể tới tương lai của các ngành kinh tế; tới năng lực cạnh tranh của DN. Đồng quan điểm với bà Trang, Chuyên gia nghiên cứu của dự án NDSActionAid Nguyễn Anh Dương cho biết bên cạnh cơ hội mang lại như mở rộng thị trường, xúc tiến đầu tư thương mại; tăng cường cơ hội giao lưu học hỏi cho cộng đồng DN,... FTA cũng đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các DN trong nước. Quan trọng hơn, không gian chính sách cho việc áp dụng các can thiệp chính sách truyền thống để bảo hộ các ngành công nghiệp trong nước bị thu hẹp. Trước những “mối nguy” này, ông Dương kiến nghị trong quá trình đàm phán, các cơ quan đàm phán cần chú trọng tăng cường không gian chính sách để các DN trong nước có một cơ chế phát triển thông thoáng hơn. Còn theo khuyến nghị của bà Trang, trong một không gian chính sách hỗ trợ ngày càng hẹp hơn đối với các ngành sản xuất trong nước, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách cần nhìn nhận đúng

thực trạng và đánh giá đúng tình hình. Đồng thời, cần lựa chọn tinh hơn, hiệu quả hơn những chính sách có ý nghĩa thúc đẩy, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, bảo vệ cộng đồng DN trong nước cũng như các ngành sản xuất nội địa trước những thách thức từ trong hội nhập. Ngoài ra, tại Hội thảo, các chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị như việc thực thi cam kết mở cửa cần phù hợp với thời gian tối thiểu để phát triển năng lực sản xuất công nghiệp trong nước; phải tiên liệu được những rủi ro chính sách đối với các DN; tăng cường liên kết giữa DN sản xuất và các DN XK cũng như chú trọng việc hỗ trợ thông tin thị trường cho DN; tăng cường hỗ trợ bằng các biện pháp bảo hộ nhưng phù hợp với cam kết hội nhập... Thực tế cho thấy, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và cộng đồng DN trong nước nói riêng còn yếu kém. Nhà nước cần sớm có những chính sách “trợ lực” cho các ngành sản xuất trong nước, qua đó càng củng cố thêm niềm tin cho cộng đồng DN trong cuộc đua hội nhập. n www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


4 HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM HỢP TÁC VIỆT NAM - TRUNG QUỐC:

HÛÚÁNG ÀÏËN MUÅC TIÏU GIAÃM THÊM HUÅT THÛÚNG MAÅI “Trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc sẽ NK hàng hóa hơn 10.000 tỷ USD, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cũng sẽ vượt hơn 500 tỷ USD. Điều này sẽ tạo cơ hội thương mại to lớn cho các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam...” là thông tin được ông Lý Chấn Dân - Lãnh sự Thương mại, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Tp.HCM đưa ra tại hội thảo “Tăng cường hợp tác kinh doanh và đẩy mạnh XK sang Trung Quốc” do VCCI-HCM tổ chức. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ DN Việt Nam phát huy nội lực, phát triển và đa dạng hóa thị trường nguyên liệu phục vụ sản xuất và XK góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

P

hát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giám đốc VCCI-HCM Nguyễn Thế Hưng cho biết Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong khối ASEAN. Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, kinh tế thương mại giữa hai nước hiện vẫn đang trong tình trạng mất cân bằng; vì vậy yêu cầu đẩy mạnh XK sang Trung Quốc để giảm bớt thâm hụt thương mại là rất cấp thiết. Ông Hưng đưa ra dẫn chứng năm 2014, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc lên đến 28,9 tỷ USD (tăng 21,8%). Riêng 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam XK sang Trung Quốc 6,1 tỷ USD (giảm 1,2% so với cùng kỳ 2014) và NK 15,9 tỷ USD (tăng 19,1%). Như vậy Việt Nam vẫn nhập siêu từ Trung Quốc 9,8 tỷ USD. Đồng ý kiến với ông Hưng, ông Lý Chấn Dân cũng thừa nhận trong một thời gian dài, kinh tế thương mại hai nước rơi vào trạng thái mất cân bằng. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ Trung Quốc luôn khuyến khích DN trong nước tăng cường hợp tác, mở rộng NK từ Việt Nam. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch NK của Trung Quốc từ Việt Nam tăng trưởng bình quân 15% - 20%/ năm, thuộc về mức độ tăng trưởng tương đối cao. Nhiều năm liền Trung Quốc vẫn luôn là thị trường XK hàng nông sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 1/3 kim ngạch XK, góp phần giảm thiểu hiệu quả áp lực tiêu thụ hàng nông sản Việt. Bên cạnh mối lo về thâm hụt thương mại, quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng vấp phải nhiều “rào cản” khác, trong đó khó khăn lớn nhất là vấn đề thông tin không cân xứng. Nhà NK Trung Quốc không biết rõ về tình hình thị trường Việt Nam, trong khi đó nhà XK Việt Nam lại không liên hệ được với các nhà NK Trung Quốc có năng lực và uy tín đảm bảo. Điều này cần đến sự phối hợp và tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng hai nước, nâng cao tính minh bạch của thông tin. Ngoài ra trước phản ánh của các DN Việt Nam về

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

tình trạng hàng giả, hàng nhái từ Trung Quốc vẫn đang ồ ạt nhập vào Việt Nam, ông Lý Chấn Dân cho biết Chính phủ Trung Quốc rất chú trọng đến chất lượng và uy tín của sản phẩm XK. Nhằm chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và XK hàng giả hàng nhái, nâng cao hình tượng sản phẩm do Trung Quốc sản xuất và duy trì trật tự XNK, Chính phủ Trung Quốc đang triển khai hành động “Thanh phong” đối với các sản phẩm và lĩnh vực XK trọng điểm; tập trung vào xử lý chuyên môn, tăng cường giám sát về nguồn gốc sản xuất, kênh lưu thông và quy trình XK. Chính vì vậy phía Trung Quốc rất mong có thể hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam, nghiên cứu cơ chế hợp tác góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương ngày càng phát triển lành mạnh, đi vào chiều sâu của sự ổn định và hiệu quả. Trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc sẽ nhập hơn 10.000 tỷ USD sản phẩm, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cũng sẽ vượt hơn 500 tỷ USD. Điều này, sẽ tạo cơ hội thương mại lớn cho các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Do đó, ông Lý Chấn Dân khuyến nghị các DN Việt Nam hãy nắm bắt cơ hội, tìm hiểu sâu thị trường Trung Quốc và tìm kiếm đối tác hợp tác lâu dài. n


HOAÏT ÑOÄNG SAÉP TÔÙI 5

Nhằm cung cấp thêm thông tin cho các DN hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất, dịch vụ, kinh doanh bán lẻ... về những dịch vụ marketing và thiết kế, qua đó tạo giá trị gia tăng cho thương hiệu và sản phẩm, VCCI-HCM phối hợp với Cục phát triển Thương mại Hồng Kông (HKTDC) tổ chức hội thảo: “Sáng tạo để kinh doanh thành công: Kinh nghiệm của Hồng Kông”. DN có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 05/07/2015: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 6499 - Fax: 08. 3932 5472 A. Phương - DĐ: 0903 914 550 Email: tuanphuongdang@vcci-hcm.org.vn C. Trà - DĐ: 0983 630 609 Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn

Thời gian: Ngày 09/07/2015 (09:00 - 13:30) Địa điểm: Ballroom, KS InterCont. Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Q.1 Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt) Phí tham dự: Miễn phí Tại hội thảo, 3 chuyên gia nổi tiếng về marketing và thiết kế từ Hồng Kông sẽ chia sẻ những am hiểu, kiến thức chuyên nghiệp về những tình huống thực tế: marketing trực tuyến, thiết kế sản phẩm, thiết kế nội thất...

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ cũng như tạo cơ hội giao lưu, kết nối đối tác thương mại cho cộng đồng DN hai nước, với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, VCCI-HCM sẽ phối hợp với Phòng Thương mại Andhra Ấn Độ (ACC) tổ chức chương trình: “Giao lưu thương mại Việt Nam - Ấn Độ”. Thời gian: Ngày 14/07/2015 (08:30 - 12:00) Địa điểm: Hội trường lầu 10, Trụ sở VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3 Phí tham dự: Miễn phí Đoàn DN Ấn Độ sang Việt Nam lần này gồm 24 nhà sản xuất xuất khẩu hàng đầu của Ấn Độ trong các lĩnh vực: thiết bị, máy móc công nghiệp; máy móc nông nghiệp; du lịch; tư vấn; IT; logistics; dược phẩm; nông sản, thực phẩm; khoáng sản, kim loại, nữ trang,vàng bạc, bạch kim, đá quý; vật liệu xây dựng... Đây sẽ là cơ hội tốt cho các DN Việt Nam gặp gỡ và trao đổi với các DN Ấn Độ về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài. DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 7301 - Fax: 08. 3932 5472 Chị Như - DĐ: 0908 171 114 Email: quynh.nhu@vcci-hcm.org.vn; qnhu2012@gmail.com www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


6 HOAÏT ÑOÄNG SAÉP TÔÙI 3 ÀOAÂN DOANH NGHIÏÅP THAM DÛÅ TRIÏÍN LAÄM TAÅI TRUNG QUÖËC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NỘI THẤT FURNITURE 2015 Thời gian: Ngày 08-12/09/2015 (5 ngày 4 đêm)

Website: http://www.furniture-china.cn/

Đây là sự kiện lớn nhất ngành công nghiệp nội thất tại châu Á và lớn thứ ba trên thế giới với 5 sự kiện diễn ra đồng thời trên một diện tích gần 380.000m2, quy tụ hơn 3.000 nhà triển lãm đến từ 159 quốc gia và vùng lãnh thổ. 1. FURNITURE CHINA Đồ nội thất hiện đại, sản phẩm nội thất cao cấp, nội thất dành cho nhà bếp, nội thất cổ điển, thảm, ngoại thất. 2. HOME FURNISHING Trang trí nội thất tổng thể, phụ liệu trang trí nội thất từ Ý, Thái, Ấn, Mỹ, Singapore. Đèn và thiết bị chiếu sáng, gốm sứ, sản phẩm thủy tinh và đá, thảm và phụ kiện cho phòng ngủ, tranh vẽ trang trí, hương liệu...

3. OFFICE FURNITURE Nội thất văn phòng, nội thất khách sạn, nội thất trường học, nội thất bệnh viện và nơi công cộng. 4. FURNITURE MANUFACTURING AND SUPPLY Máy móc thiết bị, công cụ ngành gỗ. Thiết bị sản xuất đồ nội thất, vật liệu nội thất thô và các linh kiện, đồ nội thất trang trí bề mặt, nguyên phụ liệu và phụ kiện đồ nội thất, gỗ và các loại ván, da và vải đồ nội thất, linh kiện và phụ kiện nội thất văn phòng, hoá chất dùng trong ngành nội thất, các thiết bị giám định, thiết kế, dịch vụ... 5. DESIGN & DESIGNERS Giải thưởng Ý TƯỞNG VÀNG thiết kế nội thất, giải thưởng sản phẩm nội thất đi đầu thời đại, sofa, xu hướng thiết kế trang trí hội nghị.

TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ BẮC KINH Thời gian: Ngày 22-26/09/2015 (5 ngày 4 đêm)

Website: http://www.e-bices.org/engdefault.aspx

Với hơn 20 năm phát triển, Triển lãm và Hội nghị quốc tế Bắc Kinh (BICES) đã trở thành triển lãm hàng đầu chuyên giới thiệu các công nghệ và sản phẩm mới nhất của ngành máy xây dựng Trung Quốc. Với tư cách là triển lãm công nghiệp, BICES nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan Chính phủ trong và ngoài nước cũng như các cơ quan truyền thông. BICES có nhận định sâu rộng về thị trường cũng như có thể nắm bắt được các nhu cầu phát triển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sản phẩm trưng bày: Máy xây dựng (máy xúc, máy làm đất, làm đường, máy ép...); máy sản xuất vật liệu xây dựng (máy sản xuất bê tông, sản xuất nhựa đường, thang máy, máy ép...); máy khai mỏ (máy đào, máy khoan đá và máy khoan bằng khí nén, máy khai thác đá...); phương tiện vận tải đặc biệt (xe tải, xe chở xi măng, xe chữa cháy, xe thu phát tín hiệu TV, xe quét đường...); phụ tùng và cung cấp dịch vụ (động cơ và phụ tùng, khung gầm động cơ và đường truyền, động cơ thủy lục, dụng cụ khí nén và phụ tùng...).

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM XNK TRUNG QUỐC LẦN THỨ 118 - CANTON FAIR Thời gian: Từ 15-19/10/2015 (5 ngày 4 đêm)

Website: http://www.cantonfair.org.cn

Ra đời năm 1957, Canton Fair được biết đến không chỉ bởi lịch sử lâu đời mà còn bởi đây là Hội chợ với qui mô lớn nhất Trung Quốc, sự hiện diện đông đảo của đa quốc gia với chủng loại sản phẩm trưng bày phong phú đa dạng. Hội chợ được tổ chức thường niên mỗi năm 2 lần vào tháng 4 và tháng 10 tại Quảng Châu - Trung Quốc và mỗi lần chia làm 3 đợt theo các ngành hàng khác nhau. Mặt hàng triển lãm đợt 1: Thiết bị máy móc các loại, thiết bị công trình, ô tô và phụ tùng, xe máy, xe đạp, kim khí, sản phẩm hoá chất, đồ điện gia dụng, hàng điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông, đèn chiếu sáng, vật liệu xây dựng và trang trí, thiết bị vệ sinh và phòng tắm... DN có nhu cầu tham dự 3 đoàn khảo sát trên, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 6499; 08. 3932 5166 - Fax: 08. 3932 5472 C. Trà - DĐ: 0983 630 609. Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn; travcci@yahoo.com

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


KINH TEÁ VIEÄT NAM 7

M

ột trong những tín hiệu thể hiện sự phục hồi của nền kinh tế là sản xuất công nghiệp tăng khá cao, đặc biệt là công nghiệp chế biến. Theo ước tính của Bộ KH&ĐT dựa trên số liệu đến ngày 15/6/2015, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của cả nước 6 tháng tăng khoảng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (5,8%), trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10% (6 tháng đầu năm 2014 tăng 7,8%). Ngành công nghiệp xây dựng cũng có dấu hiệu phục hồi tốt. Nhóm nguyên, vật liệu chính phục vụ xây dựng như xi măng, sắt thép theo số liệu của Tổng Công ty Thép Việt Nam và Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm trước (tiêu thụ thép tăng 20%, tổng sản lượng xi măng tăng 10,5%). Hoạt động XK 6 tháng đầu năm 2015 tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, theo số liệu của Bộ KH&ĐT, kim ngạch XK 6 tháng ước đạt 77,7 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp chính vào kim ngạch XK của cả nước. Nếu không kể dầu thô, kim ngạch XK của khu vực này ước đạt 52,7 tỷ USD, tăng 20,8% và chiếm gần 68% tổng kim ngạch XK. Trong khi đó, XK của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 22,86 tỷ USD, giảm 2,9%.

Báo cáo của Bộ KH&ĐT tại cuộc họp giao ban tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm cho thấy, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi của năm 2014. GDP 6 tháng đầu năm 2015 ước tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao so với cùng kỳ các năm gần đây; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao (9,09%).

Về NK, trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch NK của cả nước ước đạt 81,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, NK của khối DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 48,8 tỷ USD, tăng 25,5%. NK của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 32,7%, tăng 7,7%. Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu khoảng 3,75 tỷ USD, bằng 4,8% kim ngạch XK. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 6,07 tỷ USD, khu vực DN trong nước nhập siêu khoảng 9,83 tỷ USD. Theo nhận định của đại diện Vụ Kinh tế dịch vụ thuộc Bộ KH&ĐT, NK của các DN 100% vốn trong nước tăng là dấu hiệu phản ánh sản xuất trong nước đã có chuyển biến so với 2 năm vừa qua. Tình hình phát triển DN 6 tháng đầu năm cũng cho thấy dấu hiệu tốt của nền kinh tế. Trong 6 tháng qua, cả nước có trên 45,4 nghìn DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký gần 282.400 tỷ đồng, tăng 21,7% về số DN và 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời, có gần 11.000 lượt DN tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 308.800 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt hơn 591.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động là 8.507 DN, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2015 đã giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước với con số là hơn 4.700 DN. Số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước (trên 27.000 DN). Theo đại diện Bộ KH&ĐT, sự giải thể, chấm dứt hoạt động của DN trong nền kinh tế thị trường là quy luật khách quan. Chừng nào số DN thành lập mới còn cao hơn số DN giải thể, chấm dứt hoạt động thì nền kinh tế vẫn đang phát triển ổn định. n www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


8 XUAÁT NHAÄP KHAÅU XK dệt may 6 tháng đầu năm tăng 10,26% Thông tin từ Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Vinatex, trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch XK dệt may Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2 con số, đạt 12,18 tỷ USD, tăng 10,26% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường XK lớn nhất, đạt 5,18 tỷ USD, tăng 11,01% so với cùng kỳ 2014; EU đạt 1,45 tỷ USD, tăng 8,2%; Nhật Bản đạt 1,3 tỷ USD, tăng 7,3%; Hàn Quốc đạt 948 triệu USD, tăng 8,33%. Đặc biệt, tại 2 thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, Việt Nam vẫn là nhà XK dệt may lớn thứ 2 sau Trung Quốc và vẫn đang tiếp tục mở rộng thị phần.

DN XK da giày tăng đơn hàng Cùng với ngành dệt may, da giày là một trong những ngành được dự báo là đón nhận được nhiều lợi thế khi các FTA có hiệu lực. Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, có 55,7% DN ngành da giày có đơn hàng XK tăng trong quý II/2015. Bộ Công thương cho biết, kim ngạch XK giày, dép các loại 5 tháng đầu năm đạt 4,6 triệu USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Sản lượng da giày dép da đạt 130,7 triệu đôi, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2014.

XK thủy sản giảm ở hầu hết các thị trường Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, XK thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 2,97 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2014. Mỹ vẫn là thị trường NK hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,3% tổng giá trị XK. 2 thị trường lớn tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng giảm với mức lần lượt là 11,9% và 5%, đạt 365,6 triệu USD và 214,5 triệu USD. Trong số 10 thị trường XK thủy sản lớn nhất của Việt Nam, XK chỉ tăng trưởng ở Thái Lan (tăng 16,9%) và Anh (tăng 43%).

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


XUAÁT NHAÄP KHAÀU 9 Cơ hội cho trái vải Việt Nam tại Úc và Pháp Trong nửa đầu tháng 6/2015, trái vải Việt Nam đang là mặt hàng nông sản được chú ý khi việc XK vào hai thị trường khó tính là Úc và Pháp đã bước đầu gặt hái thành công. Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, trong vòng một tuần từ ngày 12 - 19/6/2015, 12 tấn vải thiều của Công ty Rồng đỏ đã có mặt tại Melbourne; 1 tấn vải thử nghiệm của Công ty Fosti và Thiên Anh Minh đã đến Sydney. Ngoài ra 3,5 tấn vải thử nghiệm của Công ty Ánh Sao Dương cũng đã đến Melbourne cuối tháng 6 này. Nếu các chuyến hàng thử nghiệm đầu tiên thành công, các DN NK sẽ ký các hợp đồng lớn hơn và cơ hội sẽ mở ra cho trái vải Việt Nam tại thị trường đầy tiềm năng này.

Việt Nam đứng thứ 6 thế giới về XK gỗ Theo Bộ Công Thương, XK gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2015 đạt gần 2,56 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014. Với đà tăng trưởng tốt, dự kiến năm nay ngành này đặt mục tiêu XK 7 tỷ USD, tăng 800 triệu USD so với năm ngoái. Theo đánh giá của Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (Hawa), mục tiêu này rất khả quan bởi so với năm ngoái, năm nay tình hình đơn hàng của các DN trong ngành tốt hơn nhiều. Không chỉ XK, thị trường nội địa cũng có sự tăng trưởng tốt khi nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đồ gỗ trong nước không ngừng tăng.

XK cá tra chỉ đạt 1,7 triệu USD Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến nửa đầu tháng 5, tổng giá trị XK cá tra giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 544,8 triệu USD. Trong đó giá trị XK cá tra sang EU giảm mạnh 15,8%; Mexico giảm 21,2% và sang Colombia giảm 8,4%. Do thị trường XK khó khăn trong khi “nút thắt” bởi các quy định về đăng ký XK, tỷ lệ mạ băng trong Nghị định số 36/2014/NĐCP của Chính phủ chưa được tháo gỡ, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam dự báo năm 2015, tổng giá trị XK cá tra chỉ đạt khoảng 1,7 triệu USD, giảm 4% so với năm 2014.

Kim ngạch XK rau quả tăng gần 15% Kim ngạch XK rau quả của Việt Nam ra thị trường nước ngoài 5 tháng đầu năm 2015 đạt mức tăng trưởng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với 613,22 triệu USD. Trong đó Trung Quốc là thị trường chủ đạo tiêu thụ rau quả các loại của Việt Nam, chiếm tới 33,44% trong tổng kim ngạch XK rau quả của cả nước, đạt 205,05 triệu USD. Đứng sau thị trường Trung Quốc là Nhật Bản (29,35 triệu USD); Hàn Quốc (28,33 triệu USD), Hoa Kỳ (22,75 triệu USD); Malaysia (15,78 triệu USD)... Hiện tại, một số loại trái cây của Việt Nam như vải, nhãn, thanh long đã bước đầu thâm nhập các thị trường mới.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


10 DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT Cấp phép nhập khẩu tự động một số sản phẩm thép

Miễn phí kiểm dịch vải thiều XK Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) vừa yêu cầu các đơn vị không thu phí kiểm dịch thực vật đối với các lô quả vải tươi XK bằng đường hàng không. Trước đó, nhằm tạo điều kiện cho vải XK, Cục cũng yêu cầu các đơn vị kiểm dịch bố trí nhân lực, trang thiết bị làm thủ tục kiểm dịch thực vật nhanh nhất, bao gồm cả làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ. Ngoài miễn phí kiểm dịch, vải tươi XK cũng được ưu tiên làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu biên giới nhằm giảm thời gian, chi phí cho DN.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép NK tự động đối với một số sản phẩm thép. Theo đó, một số mã hàng thép phải xin giấy phép NK tự động như: sắt thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm; các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, cán nguội, chưa dát phủ, mạ hoặc tráng; các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, đã phủ, mạ hoặc tráng... Thông tư 12 cũng quy định giấy phép NK tự động do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký NK cho mỗi lô hàng. Giấy phép NK tự động có giá trị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương xác nhận.

Chuẩn mực kiểm toán mới có hiệu lực Từ ngày 1/7/2015, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” chính thức được áp dụng theo Thông tư 67/2015/TT-BTC. Đối với các hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện trước ngày 1/7/2015 mà đến ngày này trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng chuẩn mực mới này. Chuẩn mực này thay thế Chuẩn mực kiểm toán số 1000 “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành” tại Quyết định 03/2005/QĐ-BTC .

Dự kiến cho phép nhập lại trái cây Australia từ ngày 1/7/2015 Ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết dự kiến từ ngày 1/7/2015, Việt Nam sẽ cho nhập lại một số loại trái cây của Australia sau 6 tháng tạm dừng vì lo ngại dịch ruồi giấm. Theo đó, các loại trái cây của Australia được nhập vào Việt Nam trong đợt đầu tiên sẽ bao gồm nho, cam, quýt. Hiện hai bên vẫn tiếp tục trao đổi để thống nhất một số nội dung nhằm tháo gỡ rào cản về kiểm dịch thực vật, mở cửa thị trường quả tươi, trong đó có nội dung quan trọng là đánh giá mức độ an toàn của từng loại trái cây.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT 11

Tiêu chí xác định DN công nghệ cao Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định tiêu chí xác định DN công nghệ cao (CNC). Theo đó DNCNC phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b Điều 75 của Luật đầu tư, đồng thời đáp ứng 3 tiêu chí: doanh thu từ sản phẩm CNC của DN phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần; tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần đối với DNVVN phải đạt ít nhất 1%; số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của DN đối với DNVVN phải đạt ít nhất 5%. Theo quy định tại điểm a và b Điều 75 của Luật đầu tư, DNCNC phải đáp ứng các tiêu chí: sản xuất sản phẩm CNC thuộc Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển; áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Quy định mới về hóa đơn hàng hóa NK lưu thông nội địa Bắt đầu từ ngày 1/7/2015, đối với hàng hóa NK lưu thông trong thị trường nội địa, các cá nhân, tổ chức cần quan tâm đến những hóa đơn, chứng từ phân theo từng loại hàng hóa. Cụ thể đối với hàng hóa mà cơ sở kinh doanh trực tiếp NK về để kinh doanh thì phải có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn và Phiếu nhập kho. Đối với hàng hóa cơ sở sản xuất kinh doanh không trực tiếp NK vận chuyển, bày bán hoặc lưu kho thì phải có hóa đơn, chứng từ của cơ sở bán hàng theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/5/2010.

Gỡ vướng thủ tục kiểm dịch hạt điều Để tháo gỡ khó khăn cho DN XK hạt điều bằng đường bộ (đi Trung Quốc), mới đây Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS) đề nghị Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) cho phép DN được đăng ký kiểm dịch thực vật cho các lô hạt điều XK (bằng đường bộ) tại các chi cục kiểm dịch thực vật vùng để được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, thay vì việc DN phải gửi mẫu sản phẩm và hồ sơ tới tận cửa khẩu xuất như hiện nay. Trước đề xuất của VINACAS, Cục Bảo vệ Thực vật vừa đồng ý cho DN XK hạt điều được đăng ký thủ tục kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho hạt điều XK tại cơ quan Kiểm dịch Thực vật (thuộc Cục Bảo vệ Thực vật) nơi gần và thuận tiện nhất đối với DN. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


12 CHUYEÅN ÑOÄNG ÑÒA PHÖÔNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU PHÊ DUYỆT CHO ĐÓNG TÀU VỎ THÉP DỊCH VỤ HẬU CẦN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ Theo UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đến nay, địa phương này đã phê duyệt cho 22 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp và vay vốn lưu động theo NĐ 67 về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ. Theo đó, ngân hàng đã chấp nhận và giải ngân vốn cho 4 tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ với tổng dự toán trên 143 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đang tiếp tục thẩm định 12 tàu, trong đó có 4 tàu khai thác vỏ thép, 2 tàu khai thác vỏ composit, 3 tàu nâng cấp, 3 tàu vay vốn lưu động với tổng dự toán trên 138 tỷ.

TP.HCM THU HÚT 1,2 TỶ USD VỐN FDI Trong 6 tháng đầu năm 2015, TP.HCM đã thu hút tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 1,2 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ 2014. Theo báo cáo của UBND Thành phố, tính đến ngày 20/6, có 258 dự án được cấp mới Giấy ĐKĐT với tổng vốn đầu tư đạt 798,4 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 52,7% về số dự án và giảm 17,5% về vốn. Ngoài ra, có 84 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 409,9 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 58% về số dự án và tăng gấp 3,7 lần về vốn điều chỉnh.

KIÊN GIANG: 110.000 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ VÀO KẾT CẤU HẠ TẦNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Theo UBND tỉnh Kiên Giang, nhằm phát huy lợi thế là một địa phương ven biển, thời gian qua, Kiên Giang đã huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế biển. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 đạt 111.000 tỷ đồng, bằng 80% vốn đầu tư toàn tỉnh, trong đó nguồn vốn ngân sách chiếm 30%. Theo đó hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thu hút được trên 300 dự án ven biển, với diện tích trên 10.000 ha, tổng vốn đăng ký trên 138.189 tỷ đồng. Trong đó, có 98 dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

6 THÁNG ĐẦU NĂM, ĐỒNG NAI XK GẦN 7 TỶ USD HÀNG HÓA Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, kim ngạch XK hàng hóa của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt gần 7 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2014. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2015, Đồng Nai NK hơn 6,5 tỷ USD, như vậy tỉnh này đã xuất siêu hơn 440 triệu USD. XK chủ yếu tập trung trong những DN FDI với kim ngạch gần 5,9 tỷ USD, DN tư nhân hơn 1 tỷ USD và DN Nhà nước đạt gần 120 triệu USD. Nhóm hàng hóa có kim ngạch XK lớn là giày dép, may mặc, sản phẩm từ gỗ, máy móc thiết bị và phụ tùng...


CHUYEÅN ÑOÄNG ÑÒA PHÖÔNG 13

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TP. CẦN THƠ 6 THÁNG ĐẦU NĂM TĂNG Theo Sở Công Thương TP. Cần Thơ, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2015 của địa phương này là 45.575 tỉ đồng, đạt 44,1% kế hoạch năm và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 6 tháng, các KCX&KCN Cần Thơ thu hút được 10 dự án mới và điều chỉnh 6 Giấy CNĐT với tổng vốn đăng ký 25,26 triệu USD. Theo đó, đến nay các KCN trên địa bàn Thành phố có 224 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1.945 triệu USD, vốn đã thực hiện 866,4 triệu USD; tổng doanh thu của các DN trong 6 tháng đầu năm ước đạt 756,4 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ.

QUỐC HỘI THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH Vừa qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) với 428/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); là Cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

SÓC TRĂNG ĐẶT MỤC TIÊU SẢN XUẤT 440.000 TẤN LÚA ĐẶC SẢN Sóc Trăng là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo đặc sản trong vùng ĐBSCL. Từ năm 1992, Sóc Trăng đã tập trung đầu tư, giữ vững ổn định sản lượng và ngày càng nâng cao chất lượng lúa gạo. Việc ký kết hợp đồng giữa DN và nông dân đã hình thành được các vùng sản xuất lúa thơm gắn với tiêu thụ; qua đó giá thành sản xuất lúa thơm Sóc Trăng ngày càng thấp, giá trị cao hơn lúa thường từ 30 - 50%. Với ưu thế về sản xuất lúa đặc sản, Sóc Trăng dự kiến phát triển diện tích lúa đặc sản lên 80.000 ha vào năm 2020, tương ứng với sản lượng khoảng 440.000 tấn, phục vụ nhu cầu trong nước và tham gia XK.

THÀNH LẬP TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) giai đoạn 2015 - 2020 trên cơ sở tổ chức lại tổ chức điều phối phát triển các vùng KTTĐ hiện có để thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối hoạt động phát triển các vùng KTTĐ. Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm gồm: Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm, Tổ điều phối của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong vùng kinh tế trọng điểm. TẠP CHÍ VIETNAM BUSINESS FORUM ĐANG PHÁT HÀNH DANH BẠ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM 2015 DANH BẠ DOANH NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN

DN có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Phòng phát hành Điện thoại: 08. 39 322 774

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


14 GOÙC NHÌN TRUYEÀN THOÂNG

Ngay trong khu vực phát triển nhanh như châu Á Thái Bình Dương, các nước Đông Nam Á đang nổi bật lên với sự gia tăng đáng kể thời gian sử dụng trên internet, thời gian tham gia vào các mạng xã hội và nghiên cứu online; trong khi thời gian dành cho những loại truyền thông truyền thống đã và đang giảm mạnh trong thị trường ngày càng phát triển.

Đ

ứng từ góc độ chi tiêu cho truyền thông trong vài năm trở lại đây, có thể tóm tắt bằng cụm từ “chia rẽ nhỏ lẻ” - do có nhiều kênh hơn, nhiều thiết bị hơn và nhiều hình thức phân phối hơn. Những thay đổi này giúp người tiêu dùng làm chủ tình thế hơn, có nhiều lựa chọn hơn trong việc tương tác với các nhãn hiệu, thay vì ngược lại như thời gian trước đó. Điều này chứng minh thực tế là nếu các thương hiệu vừa muốn tìm được người xem và muốn ‘giao lưu’ với họ, thì họ cần phải mau lẹ hơn, năng động hơn và tương tác ứng với thời gian thực tế hơn những gì đã làm trước đây. Trong năm 2015, dự báo cho thấy có một sự chuyển biến rõ nét từ việc các marketer không xem tiếp thị nội dung như là một hoạt động riêng rẽ, đến việc nó trở thành phần chính của các hoạt động marketing. Chúng ta sẽ thấy một sự chuyển đổi trong nhận thức từ thủ thuật ngắn hạn ‘lấp phần trống của nội dung’ sang việc tạo đà tổ chức lại nội dung một cách bài bản hơn. Một mô hình mới, với phần nội dung được định nghĩa một cách rộng hơn, cấu thành từ những thể loại và kích cỡ khác hơn so với những chức năng mà cách marketing truyền thống được xây dựng để quản lý nó. Đã qua rồi sự thống trị của những phương tiện truyền thông độc lập như TV, báo hay tiếp thị trực tiếp vì những kênh này chỉ thông tin một chiều đến người tiêu dùng; trong khi tiếp thị nội dung rất liền mạch, được tối ưu hóa, kết nối đúng lúc khi người tiêu dùng cần. Mọi thứ các thương hiệu truyền tải ra bên ngoài sẽ được xem là nội dung và phải luôn đặt trọng tâm vào người tiêu dùng trong việc thiết kế, phát triển sản phẩm và phân phối. Với đa số các nội dung xã hội hiện tại vẫn tập trung vào lợi ích sản phẩm, giảm giá và tin tức của thương hiệu; các marketer đang phải làm quen với sự thay đổi trong nhận thức về việc nói khiêm tốn hơn nhưng bán được nhiều hơn. Thương hiệu và các công ty tư vấn truyền thông cần cùng nhau nghĩ cách thay đổi hợp lý trong quy trình tổ chức các hoạt động marketing, cách cùng nhau phối hợp và những kỹ năng cần thiết để thích ứng với sự thay đổi này. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Tất cả những sự cố gắng này đều nhằm đạt được một mục đích là nội dung tiếp thị trở nên gần gũi với người tiêu dùng, để họ tự nguyện xem nội dung vì thấy có ích, thậm chí còn lưu lại và chia sẻ cho những người khác. Để đạt được điều này, chúng tôi tin rằng trong năm 2015, các thương hiệu nên rà soát lại tất cả các hoạt động nội dung của mình, từ truyền thông rộng khắp đến mạng xã hội và thư điện tử, để tìm một sự cân đối giữa ba loại hình nội dung đưới đây: 1. Nội dung chủ động: đây là những hoạt động do thương hiệu tự khởi xướng, với việc quản lý tốt về điều kiện và thời gian chương trình. Những hoạt động này thường dành cho việc tung sản phẩm mới hoặc tạo ra một mẩu đối thoại mới với người tiêu dùng. Mặc dù đây là hoạt động gần giống nhất với


GOÙC NHÌN TRUYEÀN THOÂNG 15

các hoạt động quảng cáo truyền thống như TV, báo, đài, truyền thông xã hội, bản tin qua thư điện tử và trang web nhưng nó dần trở thành những nguồn mở và ít nhiều bị chi phối bởi kỹ thuật. 2. Nội dung gợi mở: đây là nội dung kết hợp giữa việc quản lý của thương hiệu và ý kiến của người tiêu dùng, nơi thương hiệu đưa ra những gợi ý và tham gia vào những buổi thảo luận và tương tác trên những kênh thương hiệu quản lý. 3. Phản ứng nhanh: những nội dung này đến từ người tiêu dùng, những vụ việc liên quan buộc thương hiệu phải lên tiếng. Loại nội dung này ngoài yếu tố thời gian thực, còn phải tính đến các yếu tố khác như nội dung trong thời điểm xảy ra mang lại ý nghĩa gì, có đảm bảo tính nguyên bản không và có mang lại tinh thần của thương hiệu không. Một trong những xu hướng nổi trội từ năm 2014 và vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trong năm 2015 là nội dung phải hướng đến từng cá nhân thay vì đám đông. Điều này càng đúng đối với nội dung mở nhóm thứ 2 vì số liệu và việc cá nhân hóa nội dung là cách tốt nhất để giữ các mẩu đối thoại của thương hiệu với người tiêu dùng có ý nghĩa hơn. Với việc tính hiệu quả của marketing được đo lường bởi yếu tố phù hợp như nội dung thích hợp được truyền tải đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng khi người tiêu dùng trong giai đoạn tìm mua sản phẩm, ngữ cảnh là điều quyết định trong marketing ở các nước Đông Nam Á. Như vậy việc biến nội dung thành trung tâm của các hoạt động marketing, thay đổi nhận thức, học hỏi khả năng sử dụng dữ liệu và luôn đặt người tiêu dùng lên vị trí hàng đầu sẽ là vấn đề mấu chốt cho sự thành công của các marketer trong năm 2015. Khi đó họ mới có thể tạo ra loại hình marketing thật hay đến nỗi người tiêu dùng không thể không dành thời gian để nghiền ngẫm nó.

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ TIẾP THỊ NỘI DUNG THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM:

VIDEO CA NHẠC CỦA KOTEX STYLE

Với mục đích tạo một nội dung gần gũi để Kotex Style luôn trở thành người bạn thân của các bạn gái teen Việt Nam, Kotex Style đã thay việc sản xuất những phim quảng cáo truyền thống bằng việc cho ra video ca nhạc, sử dụng ba ca sĩ đang được giới trẻ yêu thích, với những cá tính khác nhau thể hiện được nội dung của thương hiệu là dù bạn là ai, hãy tự tin thể hiện cá tính, qua bài hát trẻ trung, sôi động. Kết quả hơn cả mong đợi. Chỉ trong vòng 2 tháng, video ca nhạc này đã đạt 20 triệu lượt người xem, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội như forum, youtube, zing và nhaccuatui; với mức đầu tư giảm một nửa so với cách quảng cáo truyền thống. Điều quan trọng hơn là hàng triệu bạn gái teen Việt Nam đã cảm thấy Kotex Style gần gũi hơn vì đã làm họ tự tin hơn với cá tính của bản thân. www.ogilvydo.com Chuyên mục “Góc nhìn truyền thông” do Ogilvy Việt Nam phối hợp cùng VCCI-HCM mở ra nhằm mang đến những thông tin mới nhất về truyền thông cho các DN hội viên của VCCI-HCM. Quý DN có thể chia sẻ ý kiến và gửi câu hỏi về ban biên tập theo địa chỉ gocnhintruyenthong@vcci-hcm.org.vn.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


Bản Tin VCCI số 7 ngày 02 tháng 07 năm 2015  

Bản Tin VCCI số 7 ngày 02 tháng 07 năm 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you