Page 1

soá

11

taäp 25. 02/07/2014

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

xem trang 6

07

Phát triển ngành da giày

08

Tự chứng nhận xuất xứ

Chú trọng gia tăng tỷ lệ nội địa hóa

Bản Tin VCCI số 11 ngày 02 tháng 07 năm 2014  

Bản Tin VCCI số 11 ngày 02 tháng 07 năm 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you