Page 1

SOÁ

10

TAÄP 25. 02/06/2014

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

Hợp tác Việt Nam - Peru (Xem trang 5)

Thêm cầu nối giao thương mới cho hợp tác Việt Nam - LB Nga (Xem trang 7)


2

l

THÔNG BÁO

GÙÅP GÚÄ DOANH NGHIÏÅP VIÏÅT NAM - HAÂN QUÖËC

TÛ DUY ÀÖÅT PHAÁ TRONG MARKETING & BAÁN HAÂNG Thời gian: Ngày 03 - 04/6/2014 (8:30-16:30). Địa điểm: Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Mỹ Châu, Giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc Tế (ILO), cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Nội dung: - Tổng quan về 7 nguyên tắc trong tư duy đột phá và lựa chọn ứng dụng trong kinh doanh. - Sự cần thiết của tư duy đột phá trong kinh doanh nhằm giải quyêt vấn đề đạt sự tăng trưởng theo đúng mục tiêu đề ra. - Tích hợp ứng dụng nguyên tắc tư duy đột phá trong marketing và bán hàng. - Hướng dẫn cụ thể hóa giải pháp để dự đoán thị trường, sáng tạo sản phẩm / dịch vụ và bán hàng thành công. - Thực hành ứng dụng thông qua các tình huống mẫu và trao đổi rút kinh nghiệm. Học phí: 1.100.000d/người DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN NỮ, VCCI-HCM ĐT: (84-8) 39325 167 - DĐ: 0903 646 080 Fax: (84-8) 39325 472 Email: nglanhuong@vcci-hcm.org.vn nglanhuongvcci@gmail.com

171 Voõ Thò Saùu, Q.3, TP.HCM Tel: 08. 3932 5167 Fax: 08. 3932 5472 Email: ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn Website: www.vcci-hcm.org.vn

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc và tạo cơ hội giao lưu thương mại cho các doanh nghiệp hai bên, nhân dịp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tới thăm và làm việc tại Việt Nam, VCCI-HCM phối hợp với viện nghiên cứu Dae-gu Technopark của TP. Daegu và công ty Hebron Star tổ chức “GẶP GỠ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC”. Thời gian: Ngày 05/06/2014 (10:00 - 17:00) Địa điểm: KS. New World Saigon 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM Tham dự buổi gặp gỡ giao thương sẽ có sự hiện diện của 8 DN Hàn Quốc hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm như: bánh gạo, bánh truyền thống Hàn Quốc; mỹ phẩm; dầu gội được sản xuất từ các loại thảo dược... Vui lòng tham khảo danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc trên website VCCI-HCM: http://vcci-hcm. org.vn/tin-vcci/su-kien-sap-toi/gap-go-doanhnghiep-viet-nam-han-quoc-gl5301.html. DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08-3932 7301 - 0906 790 989 (C.Chi) hoặc 08-3932 6499 / 091 88 66 055 (A. Vinh) Fax: 08-3932 5472 Email: thuychi@vcci-hcm.org.vn

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: OÂng Nguyeãn Thanh Bình Phuï traùch TT Thoâng tin Thöông maïi VCCI-HCM Phuï traùch bieân taäp Thieát keá, myõ thuaät

GPXB soá 266/QÑ-STTTT do Sôû TTTT caáp ngaøy 17/10/2008 In taïi XN In Saøi Goøn 3 . Noäp löu chieåu thaùng 06/2014

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


THÔNG BÁO

l3

ÀOAÂN DOANH NGHIÏÅP THAM DÛÅ TRIÏÍN LAÄM DÛÚÅC PHÊÍM CPHI & KHAÃO SAÁT THÕ TRÛÚÂNG CHÊU ÊU Nhằm tạo điều kiện cho DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường, cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, VCCI-HCM tổ chức “Đoàn DN tham dự triển lãm dược phẩm CPHI và khảo sát thị trường Châu Âu” Thời gian: Từ ngày 7/10/2014 đến 15/10/2014 Địa điểm: Pháp - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha Đối tượng tham gia: Tất cả DN trong các lĩnh vực liên quan... có nhu cầu hợp tác, trao đổi thông tin với DN quốc tế chuyên về dược phẩm và y tế... CPHI là triển lãm chuyên ngành dược phẩm và y tế uy tín hàng đầu thế giới được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn cầu. Triển lãm sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2014 tại Paris – Pháp, quy tụ trên 2.200 nhà trưng bày và trên 34.000 lượt khách tham quan đến từ 140 quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội tốt cho DN khảo sát tiềm năng trong lĩnh vực dược phẩm và tìm kiếm đối tác mới.

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 39325495 / 08 3932 6499 - Fax: 08. 3932 5472 A. Tuấn - DĐ: 090 371 5167. Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - DĐ : 091 88 66 055. Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

Höåi chúå triïín laäm saãn phêím haâng tiïu duâng taåi Las Vegas & khaão saát thõ trûúâng Hoa Kyâ - Canada

DN có nhu cầu tham gia đoàn khảo sát, vui lòng liên hệ: HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN NỮ, VCCI-HCM 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM ĐT: (08) 39325167; DĐ: 0903 646080 (C. Lan Hương) Email: lanhuongvcci@gmail.com

Nhằm giúp các DN Việt Nam thông tin và cơ hội tìm kiếm đối tác kinh doanh với thị trường thế giới, VCCI-HCM sẽ tổ chức đoàn DN đi khảo sát thị trường Hoa Kỳ & Canada và mời DN tham gia Hội chợ Triển lãm hàng tiêu dùng SOURCEDIRECT. l Địa điểm: Hoa Kỳ & Canada l Thời gian: Dự kiến đầu tháng 8/2014

Hội chợ Triển Lãm hàng tiêu dùng SOURCEDIRECT at ASD diễn ra từ ngày 3 - 6/8/2014 tại Las Vegas, Hoa Kỳ, bao gồm các sản phẩm trưng bày như: hàng may mặc, quà tặng, điện tử, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, phụ kiện thời trang, đồ chơi, hàng hóa tổng hợp... Tham gia hội chợ, các DN Việt Nam có cơ hội giao thương với các nhà nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ và các nhà sản xuất trên toàn thế giới; đồng thời có cơ hội xúc tiến thương mại tìm kiếm đối tác kinh doanh lớn trên toàn cầu và đặc biệt tham gia vào các chuỗi bán lẻ lớn hàng đầu trên các hệ thống siêu thị toàn Hoa Kỳ như: Amazon, WallMart, Costco... www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


4

l

HOẠT ĐỘNG

TIÏËT GIAÃM CHI PHÑ QUAÃN TRÕ CHO DOANH NGHIÏÅP THÖNG QUA CÖNG NGHIÏÅP ÀIÏÅN TOAÁN ÀAÁM MÊY

N

gày 16/5/2014, VCCI-HCM phối hợp với Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến (ESC), Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Công ty Phần mềm quản lý DN (FAST) tổ chức hội thảo “Tiết giảm chi phí quản trị cho DNNVV bằng các giải pháp phần mềm trên nền công nghệ điện toán đám mây”, thu hút hơn 70 DN trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận tham dự. Tại Hội thảo, các chuyên gia đã phân tích, giải đáp và cung cấp những giải pháp tốt nhất trên nền công nghệ điện toán đám mây cho các DN, đặc biệt là các DNNVV như: phần mềm kế toán trực tuyến, phần mềm quản lý công văn tác nghiệp... Các giải pháp trên nhằm giúp DN cắt giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động liên tục, giảm thời gian gián đoạn; đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh.

ÀOAÂN VIÏÅT NAM THAM DÛÅ TRIÏÍN LAÄM

ISK SODEX 2014 & KHAÃO SAÁT THÕ TRÛÚÂNG THÖÍ NHÔ KYÂ

N

hằm tạo điều kiện cho DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường, cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, vừa qua VCCI-HCM đã tổ chức đoàn DN tham dự Triển lãm ISK – SODEX 2014 và khảo sát thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến đi này, các DN Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc trực tiếp, cùng trao đổi nhiều thông tin về thị trường, cơ hội kinh doanh với các DN Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình Giao lưu thương mại do Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sắp xếp. Sau ngày làm việc và gặp gỡ đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn DN tự do tham quan triển lãm quốc tế ISK – SODEX

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

2014 với qui mô trên 1.300 nhà trưng bày cùng nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú chuyên về: nhiệt điện lạnh (HVAC) - kỹ thuật làm lạnh - van - khớp nối - xử lý nước - công nghệ cách nhiệt . Nhằm tạo điều kiện để DN thành viên đoàn có cơ hội giao lưu cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ, VCCIHCM đã tổ chức cho đoàn đi tham quan một số danh thắng nổi tiếng của Tp. Istanbul như: Khu trung tâm Sultan Ahmet; Đấu trường đua ngựa Hippodrome of Constantinople; Giáo Đường Hồi Giáo Blue Mosque; Giáo Đường Hagia Sophia; Cung điện Topkapi...


HOẠT ĐỘNG

l5

N

hằm tạo cơ hội cho thị trường nhượng quyền thương mại Việt Nam tiếp tục phát triển, ngày 28/5 VCCI-HCM phối hợp cùng Viện Kenan Institue Asia (Thái Lan) tổ chức “Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về nhượng quyền thương mại Việt Nam - Thái Lan”. Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, Giám đốc VCCI - HCM Võ Tân Thành cho biết nhượng quyền thương mại được đánh giá là một trong những phương thức kinh doanh thành công nhất trong kinh tế thị trường hiện đại. Tại Việt Nam, hình thức nhượng quyền thương mại vẫn còn khá mới mẻ, chỉ manh nha xuất hiện vào giữa thập niên 90 và tính đến tháng 4/2014, đã có hơn 120 thương hiệu quốc tế đăng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Ông Thành nhấn mạnh: “Năm 2014 là thời điểm Việt Nam phải mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ, theo đó những thương vụ nhượng quyền thương mại sẽ còn nở rộ hơn nữa”.

Cũng tại buổi giao lưu, các chuyên gia thương mại Việt Nam và Thái Lan đã chia sẻ cho các doanh nghiệp những kinh nghiệm về nhượng quyền thương mại. Đại diện Công ty Fresh Me đánh giá: “Với những ưu điểm đặc thù, tính an toàn cao, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam chủ động tận dụng phương thức nhượng quyền thương mại để làm đòn bẩy phát triển thị trường; đồng thời nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa”.

HÚÅP TAÁC VIÏÅT NAM - PERU

TIÏÌM NÙNG MÚÃ

N

hằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Peru và tạo cơ hội giao lưu thương mại cho các doanh nghiệp hai bên nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Peru, VCCI-HCM phối hợp với Đại sứ quán Peru tổ chức Hội thảo bàn tròn giới thiệu thị trường Peru. Việt Nam và Peru chính thức thiết lập

quan hệ hữu nghị truyền thống từ năm 1994. Đến nay trải qua 20 năm, quan hệ giữa hai nước vẫn đang trên đà phát triển theo hướng tích cực. Những năm gần đây, tuy gặp nhiều khó khăn song trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Peru vẫn duy trì tương đối ổn định ở mức 100 triệu USD/năm. Tuy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Peru tăng trưởng ổn định nhưng theo ông

Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc VCCIHCM, quan hệ thương mại này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Chính vì vậy trong thời gian tới Việt Nam và Peru cần tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như nông nghiệp, thủy sản, khoa học kỹ thuật, và cộng đồng doanh nghiệp hai nước chính là lực lượng tiên phong trong việc hiện thực hóa mục tiêu nâng cao kim nghạch thương mại song phương. Riêng trong lĩnh vực đầu tư, hiện Việt Nam có hai tập đoàn lớn là PetroVietnam và Viettel đã mở rộng đầu tư về năng lượng, truyền thông vào thị trường Peru. Ngược lại, Tập đoàn đầu tư AJE của Peru cũng đã đầu tư vào thị trường nước giải khát tại Việt Nam. Ông Luis Tsuboyama - Đại diện lâm thời Đại sứ quán Peru tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng dồi dào của thị trường Việt Nam và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước xúc tiến các hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư”. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


6

l

HOẠT ĐỘNG

C

ơ hội thâm nhập vào thị trường EU sẽ mở rộng hơn khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU được ký kết, nhưng để khai thác và giữ vững thị trường này cần nỗ lực đáp ứng các quy định tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật. Đây là những khuyến cáo của các chuyên gia tham gia “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - EU 2014” do VCCIHCM và Phái đoàn EU tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Ông Võ Tân Thành, Giám đốc VCCIHCM, cho biết đối với DN xuất khẩu, mối quan tâm hàng đầu là cơ hội tiếp cận thị trường và quá trình khẳng định thương hiệu của mình tại thị trường đó.Vì vậy, nắm bắt được những yêu cầu, quy định và cả những rào cản của thị trường mà DN đang tiếp cận, xâm nhập để từ đó có kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh tiến tới đầu tư công nghệ cho DN nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường có vai trò vô cùng quan trọng. Theo ông Jean Jacques Bouflet, Tham tán Công sứ Phái đoàn EU tại Việt Nam, mặc dù năm 2014, Việt Nam được hưởng lại chính sách ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EU, nhưng theo quy định hàng hóa phải chịu sự xét duyệt 3 năm một lần, đồng thời VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

các hạng mục được ưu đãi luôn có sự thay đổi và doanh nghiệp Việt Nam cần sẵn sàng chuẩn bị cho việc hàng hóa của mình không còn trong danh mục được hưởng GSP, do đó, việc nâng cao năng lực cập nhật thông tin không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thị trường, ngành hàng, mà còn đóng vai trò quan trọng về cải thiện những vấn đề tuân thủ pháp lý, quy định tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của thị trường EU. Đồng quan điểm trên, ông Frank Juettner, Tổng Giám đốc Công ty TUV Rheinland Việt Nam cho rằng, để thành công tại thị trường EU thì trước tiên doanh nghiệp phải hiểu biết về thị trường, đó là tuân thủ các vấn đề về bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn cho con người. Nếu như sản phẩm không đáp ứng được những vấn đề này thì doanh nghiệp sẽ có nguy cơ bị cơ quan quản lý của EU cho vào danh sách không được đưa hàng hóa ra thị trường. Bên cạnh những hiểu biết về thị trường, doanh nghiệp nên chủ động nắm bắt nhu cầu người mua, xu hướng tiêu dùng hàng hóa. Đặc biệt, một trong những giải pháp then chốt để duy trì thế cạnh tranh, uy tín là không ngừng sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm mới kết hợp với tìm

được đối tác hợp tác lâu dài. Ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu, Bộ Công Thương nhấn mạnh: muốn xuất khẩu vào EU, doanh nghiệp cần học và áp dụng hiệu quả những phương thức quản lý cũng như đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho người tiêu dùng. Hiện nay, EU có khá nhiều hoạt động hỗ trợ mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tuân thủ các quy định tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, hướng đến mở rộng các cơ hội thâm nhập vào thị trường này. Ông Lê Kỳ Anh, Chuyên viên Phái đoàn EU tại Việt Nam, cho biết tại Cổng thông tin Công cụ hỗ trợ xuất khẩu sang thị trường EU cho các DN Việt Nam (Export Helpdesk), ngoài việc đưa ra các thông tin về thuế nhập khẩu của từng nước, các loại thuế trong nội địa của sản phẩm như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, các DN Việt Nam có thể có những thông tin chính xác và kịp thời về các tiêu chuẩn kỹ thuật, thương mại của từng loại sản phẩm, từng ngành với những thông tin giải thích cụ thể, chi tiết. (Tổng hợp từ TTXVN và Báo điện tử Chính phủ)


HOẠT ĐỘNG

l7

THÏM CÊÌU NÖËI GIAO THÛÚNG MÚÁI CHO HÚÅP TAÁC VIÏÅT NAM - LB NGA

V

ừa qua VCCI-HCM, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại vào LB Nga với chủ đề: “Trung tâm Văn hóa Thương mại (đa chức năng) và khách sạn Hà Nội Matxcơva: Cầu nối giao thương giữa Việt Nam và LB Nga”. Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp Trung tâm Văn hóa Thương mại và Khách sạn Hà Nội - Matxcơva (Incentra) - công trình hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Mátxcơva, là cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và LB Nga. Trung tâm là tổ hợp văn hóa thương mại lớn nhất của người Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuẩn bị đi vào hoạt động vào tháng 9/2014. Ông Nguyễn Cảnh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Hà Nội - Matxcơva, chủ đầu tư Incentra khẳng định: “Trung tâm sẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy giao thương giữa hai nước Việt - Nga; đồng thời mở rộng cánh cửa vào thị trường Nga cho các doanh nghiệp Việt Nam”. Có thể thấy để có được sự mạnh dạn trong quyết định đầu tư, phát triển kinh doanh, điều kiện tiên quyết là

doanh nghiêp phải hiểu rõ hơn về thị trường, tiếp đến, phải xác định được những giải pháp để mang lại hiệu quả cao nhất khi tiếp cận và tham gia thị trường. Một trong những giải pháp quan trọng mà doanh nghiệp Việt Nam không nên bỏ qua đó chính là xây dựng cơ sở thương mại vững chắc cho mình ngay tại thị trường bạn. Về khía cạnh này, ông Korotkov Andrey - Phó Giám đốc Phòng Đăng ký quốc gia LB Nga thông tin khi kinh doanh tại Nga, không gì tốt hơn đối với doanh nghiệp là có một cơ sở của mình và thông qua cơ sở đó doanh nghiệp có thể tiếp cận được với không chỉ là cơ quan đăng ký như chúng tôi mà còn là các cơ quan về thuế quan, tài chính, ngân hàng hay hỗ trợ các chính sách về ngoại kiều... Phòng đăng ký quốc gia của Bộ Tư pháp sẵn sàng ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Nga. Việc Incentra được xây dựng đã mang lại một lợi thế lớn dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp chỉ cần thông qua Incentra là đã có thể tiếp cận được với các dịch vụ cần thiết thay vì phải đến từng cơ quan để giải quyết từng nhu cầu của mình. Ông Korotkov Andrey nhấn mạnh: “Một điểm đặc biệt quan trọng dành cho các doanh nghiệp Việt Nam là đến với Incentra họ có thể thuê văn phòng và nhận được

giấy chứng nhận địa chỉ đăng ký cụ thể. Đó là điều hết sức quan trọng đối với chính sách, pháp luật của Nga hiện nay là yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải có đăng ký trụ sở một cách hợp pháp”. Cùng với những cơ chế khuyến khích từ phía cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tham gia hội thảo này còn được tiếp cận những chính sách hỗ trợ xuất khẩu sang Nga. Đó là chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp mua văn phòng, gian hàng tại Trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcơva của Ngân hàng BIDV; các chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Nga, hỗ trợ về các thủ tục pháp lý trong việc đăng ký thành lập, chi nhánh, văn phòng đại diện hay showroom, hay tìm kiếm các đối tác, đại lý có tiềm năng trong quan hệ làm ăn tại thị trường Nga mà Công ty Incentra dành cho doanh nghiệp mua hoặc thuê mặt bằng tại Trung tâm. Những vấn đề này không chỉ hữu ích đối với doanh nghiệp đang quan tâm đến thị trường Nga, mà rõ ràng nó sẽ có những tác động tích cực hơn đối với cả những doanh nghiệp vốn đã và đang có mối quan hệ làm ăn với thị trường này. Giám đốc VCCI-HCM Võ Tân Thành nhấn mạnh: “Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam khi có kế hoạch thâm nhập, mở rộng thị trường Nga nên nghiên cứu việc sử dụng các dịch vụ của Incentra để tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Về phía VCCI, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại quốc gia, các Hiệp hội ngành nghề để nghiên cứu khả năng phối hợp với Trung tâm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam ngay tại trung tâm này trong những năm tới đây”. n www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


8

l

DANH SAÁCH HÖÅI VIÏN MÚÁI KÏËT NAÅP NGAÂY 30/05/2014

3249

3252

3255

CTY CP THƯƠNG MẠI TIẾP VẬN QUỐC TẾ FTI ĐC: Lầu 4, Tòa Nhà Waseco ABC, 10 Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP.HCM ĐT: (84-8) 3844 4989 Fax: (84-8) 3844 4086 Email: info@fticorp.vn Website: www.fticorp.vn Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa...

CÔNG TY TNHH NGÔN NGỮ CHUYÊN GIA ĐC: 79C Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 6277 6285 Fax: (84-8) 6299 1485 Email: tlexvn@gmail.com Website: www.language-expertshcmc.com Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại tiếng anh cho người đi làm, giáo dục nghề nghiệp, cung ứng và quản lý nguồn lao động, hoạt động tư vấn, quản lý...

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DCORP ĐC: 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 3934 9378 Email: info@dcorp.com.vn Website: www.dcorp.com.vn Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

3250

3253

3256

CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐC: ấp 1 A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ĐT: (84) 938 996 346 Fax: (84-650) 374 0079 Email: info@unitedasia.co Website: www.unitedasia.co Sản xuất dệt vải sợi polytester và vải cotton

CÔNG TY TNHH XUẤT TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP ĐC: 243/22 Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: (84-8) 6681 7381 Email: ceovptp@gmail.com Xúc tiến thương mại: tìm kiếm khách hàng, đối tác, nhà phân phối. Văn phòng đại diện: đại diện doanh nghiệp, nhập sản xuất từ nước ngòai phân phối thị trường trong nước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN EAGLE ĐC: 208 Lý Long Trường, Mỹ Kim, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM ĐT: (84-8) 5417 3555 Fax: (84-8) 5417 1555 Website: www.eagle.com.vn Dịch vụ vận tải hàng hóa, bán buôn máy móc thiết bị phụ tùng...

3251

3254

3257

CÔNG TY TNHH SX TM THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH ĐC: 165/1B ấp Mỹ An B, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre ĐT: (84-75) 382 9199 Fax: (84-75) 381 8171 Email: hoaicobentre@yahoo.com.vn Sản xuất thương mại: kẹo dừa, thạch dừa, nước giải khát, chanh, tắc, xí muội

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ LOGIPACK ĐC: Số 5, Đống Đa, P. 2, Q. Tân Bình, TP.HCM ĐT: (84-8) 3547 4014 Fax: (84-8) 3547 4018 Email: phuong.dang@logipack.vn Thương mại: vật liệu và thiết bị phục vụ cho kho vận và nhựa công nghiệp

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM ĐC: Tầng 1, Sài Gòn Prime, 107 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM ĐT: (84-8) 6291 5358 Fax: (84-8) 6291 5359 Email: info@hvsvn.com Môi giới chứng khóan, tư vấn đầu tư chứng khoán.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


l9

Liên kết doanh nhân Việt

3258

3261

3264

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GP ĐC: 62/30 Đường Số 4, P. 1, Q.Gò Vấp, TP.HCM ĐT: (84-8) 3588 0643 Fax: (84-8) 3588 0646 Email: tanphu@gptech.vn Website: www.gptech.vn Kinh doanh nhập khẩu máy bơm, các thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp. Là đại lý chính thức cho tập đoàn INGERSOLL - RAND tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH THẾ KỶ SỐ ĐC: 4 Nguyễn Đình Chiều, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 6280 1599 Fax: (84-8) 6290 1599 Email: sales@dicen.com.vn Website: www.dicen.com.vn Giải pháp an ninh: hệ thống kiểm soát vào ra, hệ thống camera quan sát, hệ thống kiểm soát bãi xe thông minh...

CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH A.A.A 101 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10. TP.HCM ĐT: (84-8) 3841 1190 Fax: (84-8) 3941 1190 Email: antjewellery@yahoo.com.vn Web: www.antjewels.com Sản xuất mua bán trang sức vàng bạc đá quý cao cấp như nhẫn, bông tai, mặt, dây chuyền, vòng tay...

3259

3262

3265

CTY TNHH ON TIME WORLDWIDE LOGISTICS (VIỆT NAM) ĐC: Lầu 8, Tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, P. 13, Tân Bình, TP.HCM ĐT: (84-8) 3812 2358 Fax: (84-8) 3812 2359 Dịch vụ giao nhận vận tải bằng đường biển và đường hàng không.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MON ĐC: Phòng 1901, Lầu 19, Tòa Nhà Saigon Center 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM ĐT: (84-8) 3991 4647 Fax: (84-8) 3991 4694 Email: ctymon@josto.vn Website: www.josto.vn Sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm...

CÔNG TY TNHH MTV SX-TM DV TƯỜNG VÂN SÀI GÒN ĐC: 38/1B Đường 29, P. 6, Q. Gò Vấp, TP.HCM ĐT: (84-8) 3945 1960 Fax: (84-8) 5446 5060 Email: saigonluckycloud@gmail.com Bán buôn thực phẩm, môi giới, máy móc thiết bị chuyên dùng trong sản xuất, CNTT, y tế, TDTT, may mặc, dạy khởi sự doanh nghiệp, đàm phán kỹ năng sống, ngoại ngữ.

3260

3263

3266

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM 87-89 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10, TP.HCM ĐT: (84-8) 6264 7189 Fax: (84-8) 6264 7020 Email: admin@bni.vn Website: www.bni.vn Dịch vụ tư vấn quản lý hoạt động knh doanh, dịch vụ tư vấn quản lý hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp-CPC 865

CTY TNHH TÂN THUẬN ĐC: KCN Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, TP.HCM ĐT: (84-8) 3770 1777 Fax: (84-8) 3770 1999 Email: ttz-marketing@gmail.com Web: www.ttc-vn.com Thiết kế xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng và tiện nghi tiện ích công cộng. Cho thuê đất, nhà xưởng, văn phòng.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRY-AIR (MALAYSIA) SDN.BHD TẠI TP.HCM ĐC: Lầu 4, Tòa nhà MPC Building 141D Phan Đăng Lưu, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM ĐT: (84-8) 3995 6498 Fax: (84-8) 3995 6497 Email: vietnam@bryair.com.my Website: www.bryair.com.my Thiết bị hút ẩm, thiết bị xử lý nhiệt, thiết bị xử lý gió, thiết bị lọc không khí, thiết bị sấy, thiết bị bảo quản, thiết bị làm khô nhựa www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


10

l

HOẠT ĐỘNG

L

à nội dung của Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2014 (VIF 2014) với kỳ vọng qua sự kiện này, các cơ hội đầu tư vào Việt Nam sẽ được nhận diện và truyền tải đến đông đảo nhà đầu tư quốc tế.

Nâng tầm nhìn

VIF 2014 là một sự kiện đặc biệt vì có sự tham gia của TS. Marc Faber, nhà tư vấn đầu tư nổi tiếng với nhiều dự báo huyền thoại về các cuộc đổ vỡ trên thị trường tài chính thế giới. Với vai trò diễn giả chính tại VIF 2014, ông sẽ trình bày dự báo về một cuộc khủng hoảng mới với chủ đề “Liệu chúng ta đã bước vào giai đoạn cuối của bong bóng tài sản và tín dụng toàn cầu khổng lồ?”. Đây là vấn đề không chỉ riêng DN Việt Nam, mà cả thế giới đang quan tâm. Marc Faber được xem là một chiến lược gia và là người có tầm ảnh hướng lớn đối với giới đầu tư quốc tế, nên mục tiêu đầu tiên mà VIF 2014 hướng đến là giúp các nhà đầu tư quốc tế và lãnh đạo các DN Việt Nam gặp mặt và trao đổi trực tiếp với nhân vật này, qua đó họ có thể cập nhật các chuyển biến đang diễn ra trên thị trường tài chính thế giới và nâng cao tầm nhìn về các vấn đề có tính toàn cầu có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư và kinh doanh của họ Trong một thông điệp gửi Ban tổ chức, TS. Christian Kam, Chủ tịch Kamm Investment - công ty tư vấn đầu tư của Mỹ có trụ sở tại TP.HCM chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của Ban tổ chức trong việc mời Marc Faber VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

đến Việt Nam làm diễn giả chính tại sự kiện VIF 2014. Những chia sẻ của ông tại đây sẽ có giá trị rất lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế cũng như lãnh đạo các DN Việt Nam”. Khi dự báo về cuộc khủng hoảng toàn cầu mới, Marc Faber có đề cập tầm quan trọng của các thị trường mới nổi và đưa ra những nhận định khá tích cực về chứng khoán Việt Nam. Do đó, để các vấn đề được thể hiện một cách toàn diện, Ban Tổ chức đã thiết kế để ông Thomas Hugger, CEO của AFC chia sẻ về “Chiến lược đầu tư tại các thị trường sơ khai và Việt Nam” và ông Don Lam, CEO của VinaCapital trình bày về chủ đề “Việt Nam sẽ là điểm đến của dòng vốn quốc tế?”.

Tín hiệu tích cực

Chương trình VIF 2014 được thiết kế khá “gọn”, diễn ra chỉ trong một ngày, nhưng được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho nhà đầu tư quốc tế và các DN Việt Nam. VIF 2014 sẽ diễn ra vào ngày 19/6/2014 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Tp. HCM dưới sự bảo trợ của Bộ KH&ĐT. Sau hơn hai tuần chính thức công bố thông tin về diễn đàn, trong một thời điểm có thể gọi là nhạy cảm đối với sự phát triển chung của nền kinh tế, diễn đàn vẫn đón nhận được sự phản hồi rất tích cực từ nhiều thành phần kinh tế, bởi chính nội dung đánh thẳng vào trọng tâm “nguy cơ về bong bóng và cơ hội trong khủng hoảng?” như là câu trả lời cho nhiều thắc mắc của các DN, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó tổng

giàm đốc AsiaInvest Group, chia sẻ: “Với góc độ là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực tài chính-đầu tư, AsiaInvest dành sự quan tâm đặc biệt đến sự kiện này. Sự xuất hiện của Marc Faber tại Diễn đàn là minh chứng cho sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chắc chắn sự kiện này sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư quốc tế và các chủ DN Việt Nam đang có định hướng tìm kiếm đối tác chiến lược phục vụ cho mục tiêu phát triển mạnh”. Ông Thành cho biết AsiaInvest là thành viên của Liên minh M&A Quốc tế AICA nên thông tin về VIF 2014 đã được AsiaInvest chuyển đến tất cả thành viên khắp 5 châu lục và hơn 5.000 đối tác là các nhà đầu tư, tư vấn và môi giới đầu tư quốc tế thuộc mạng lưới đối tác của AsiaInvest. Tại Việt Nam, thông tin VIF 2014 cũng được chuyển đến các hội viên các hiệp hội, hội và câu lạc bộ mà AsiaInvest là nhà tư vấn chính-đối tác chiến lược như Hội các Nhà quản trị DN Việt Nam (VACD), Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Hiệp hội các Nhà bán lẻ Việt Nam (AVR), Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (VCFO), Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội (HNREA). VIF 2014 mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều DN hoạt động trong các lĩnh vực khác để có thể khai thác một cách tối ưu cơ hội hợp tác và thu vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế và trong nước có mặt tại diễn đàn. DN có thể tìm hiểu thêm thông tin về diễn đàn tại website: www. vietnaminvestmentforum.vn. n


TIN DOANH NGHIỆP

l 11

5,5 tỉ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 5 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 5,509 tỷ USD, bằng 65,7% so với cùng kỳ 2013. Tính từ đầu năm 2014 đến nay có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,31 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hồng Kông đứng vị trí thứ hai và Nhật Bản đứng vị trí thứ ba.

Việt Nam đón 3,75 triệu du khách Thông tin từ Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2014 đạt gần 3,75 triệu lượt khách, tăng 26,07% so với cùng kỳ năm 2013. Đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 46,85% so với kế hoạch tối thiểu là đón được 8 triệu lượt khách trong năm 2014. Đa số các thị trường khách đều tăng trong 5 tháng đầu của năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013; cụ thể Hong Kong tăng 179,69%; Đức tăng 119,69%; Trung Quốc tăng 43,39%; Lào tăng 39,24%....

Cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 646/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn dệt may Việt Nam theo hình thức kết hợp vừa bán một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của tập đoàn là 5.000 tỷ đồng tương ứng 500.000.000 cổ phần; cổ phần nhà nước chiếm 51%; bán ưu đãi cho người lao động trong DN chiếm 0,46%; bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 24% và bán đấu giá công khai chiếm 24,4% vốn điều lệ.

Tăng xuất khẩu trực tiếp vào châu Âu Theo Vụ Thị trường châu Âu - Bộ Công Thương, nhằm tăng cường quảng bá và xúc tiến trực tiếp hàng Việt Nam vào chuỗi phân phối của châu Âu, Tuần lễ hàng Việt Nam tại châu Âu 2014 sẽ được tổ chức vào tháng 6 tại chuỗi siêu thị Metro (Đức) và tháng 9 tại chuỗi siêu thị của Tập đoàn bán lẻ Casino (Pháp). Dự kiến sẽ có khoảng 20 DN Việt Nam tham gia tuần lễ này với những mặt hàng chính được trưng bày như thủy sản, gạo, đồ gỗ, dệt may... Đặc biệt, tại Tuần lễ hàng Việt được tổ chức tại Pháp, DN Việt Nam còn có cơ hội gặp gỡ, giao thương với các DN Hà Lan thông qua Cơ quan hỗ trợ NK từ các nước đang phát triển của Hà Lan. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


12

l

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Tiền thuế nộp thừa sẽ được điều chỉnh sang khoản thuế khác Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5554/TCHQTXNK hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố việc hoàn thuế VAT hàng NK nộp thừa, nộp chậm. Theo đó, trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa tiền thuế VAT hàng NK cho cơ quan hải quan thì phải xuất trình bản chính giấy nộp tiền. Cơ quan hải quan sẽ xác nhận, ký tên, đóng dấu lên mặt trước giấy này và điều chỉnh số tiền nộp thừa sang khoản thuế khác để Kho bạc Nhà nước hạch toán.

Hướng dẫn thực hiện đăng ký giá Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 177/2013/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật giá. Biểu mẫu đăng ký giá thực hiện theo Phụ lục 01, lập thành 02 bản gửi trực tiếp, gửi qua đường công văn hoặc gửi qua thư điện tử đến cơ quan tiếp nhận. Cơ quan tiếp nhận thực hiện việc kiểm tra đăng ký giá trong thời gian 5 ngày làm việc, hết thời hạn mà không có ý kiến yêu cầu giải trình thì cá nhân, tổ chức được mua bán bằng giá đã đăng ký.

Mỹ giảm biên độ phá giá đối với ống thép nhập khẩu từ Việt Nam Cục Quản lý Cạnh tranh (VCA-Bộ Công Thương) cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết luận cuối cùng về biên độ phá giá trong vụ kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép hàn chịu lực không gỉ NK từ Việt Nam ở mức 16,25%. Theo VCA, dự kiến DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá chính thức vào tháng 7/2014. Khả năng không áp đặt thuế chỉ xảy ra khi Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ có kết luận phủ định về việc NK mặt hàng nói trên gây thiệt hại cho ngành công nghiệp sản xuất nội địa Mỹ từ các nước NK.

TẠP CHÍ VIETNAM BUSINESS FORUM ĐANG PHÁT HÀNH

DANH BAÅ DOANH NGHIÏÅP XUÊËT KHÊÍU VIÏÅT NAM 2013 - 2014 Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ: Tạp chí VIETNAM BUSINESS FORUM Lầu 6, P. 602, 171 Võ Thị Sáu, P. 7, Quận 3, TP.HCM Chị Lê Phương - ĐT: 0903 605 495 Email: phuongle24164@gmail.com

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


THÔNG TIN CẦN BIẾT

l 13

Quy định về hoá đơn áp dụng từ ngày 1/6/2014 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2014/ TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/ NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư 392014/TT-BTC được ban hành thay thế Thông tư 64/2013/TT-BTC, quản lý chặt chẽ hơn DN được tự in hoá đơn, đặt in hoá đơn và mở rộng đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế; trong đó có DN có rủi ro cao về thuế và DN có hành vi vi phạm về hoá đơn. Bộ Tài chính cũng nêu rõ từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn XK.

Sẽ có cơ chế tự chứng nhận xuất xứ cho doanh nghiệp xuất khẩu Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết sẽ có bước tiến mới về cơ chế cấp C/O trong ASEAN. Theo đó sẽ cho phép các DN sản xuất và thương mại tự chứng nhận C/O thay vì phải thông qua các cơ quan cấp C/O như hiện nay. Hiện ASEAN đã triển khai hai dự án thí điểm tại một số nước trong khu vực. Trong đó dự án 1 gồm các nước Brunei Malaysia, Singapore, Thái Lan; dự án 2 gồm Indonesia, Lào, Philipines. Dự kiến đến năm 2015 sẽ áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của cả ASEAN. Hiện Việt Nam đang xem xét và sẽ tham gia trong thời gian sớm nhất vào cơ chế này.

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu Theo nội dung của Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 04/2014/NĐ-CP khi thực hiện XK hàng hóa, các DN sẽ sử dụng hóa đơn theo các phương thức: DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng; DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng; DN trong khu phi thuế quan sử dụng hóa đơn bán hàng (trên hóa đơn ghi rõ dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan). Riêng với các hóa đơn XK đã phát hành trước ngày 1/6/2014 và đã được đăng ký trước ngày 31/7/2014 thì doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng.

Kiến nghị tăng cường kiểm tra sử dụng Oxytetracyline trong nuôi tôm Trước nguy cơ thủy sản Việt Nam XK sang EU có thể sẽ bị áp dụng chế độ kiểm tra tăng cường chỉ tiêu Oxytetracyline (loại thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn), Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa kiến nghị lên Tổng cục Thủy sản đề nghị có các biện pháp khẩn cấp kiểm tra việc sử dụng Oxytetracyline trong nuôi tôm. Bên cạnh đó, Tổng cục Thủy sản cần có biện pháp đánh giá khoa học về tác dụng cũng như mức độ cần thiết sử dụng chất này để có biện pháp thay thế cho việc điều trị bệnh trên tôm.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


14

l

VẤN ĐỀ

D

ự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) không yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư trước khi thành lập DN đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Cơ quan soạn thảo cho rằng điều này là cần thiết, nhưng đại diện của nhiều DN và cả một số cơ quan thực thi lại cho rằng đây là sự thụt lùi.

Có thể thành lập DN thoải mái Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) bãi bỏ quy định yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư khi thành lập DN ở Việt Nam và tách thủ tục cấp Giấy CNĐT và Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh làm hai loại giấy riêng biệt (quy định hiện hành Giấy CNĐT đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh). Nói về thay đổi này, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ KH&ĐT cho biết theo quy định tại Điều 50 Luật Đầu tư 2005 nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án được cấp Giấy CNĐT, đây cũng đồng thời là giấy đăng kí thành lập DN. Trong quá trình tổng kết thực hiện đánh giá ưu điểm, tồn tại của quy định này, ban soạn thảo đã thực hiện sửa đổi theo hướng tách hai loại giấy này ra để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trước khi làm thủ tục cấp Giấy CNĐT, tức DN nước ngoài có thể thành lập DN trước khi có dự án đầu tư. Theo TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lí kinh tế Trung ương - thành viên Ban soạn thảo, việc tách Giấy Chứng nhận đăng kí kinh doanh và Giấy CNĐT là hợp lí vì sau này, các thủ tục hành chính về mở rộng phạm vi kinh doanh, địa bàn kinh doanh sẽ thuận lợi hơn cho DN và cơ quan quản lí nhà nước. Như vậy các nhà đầu tư nước ngoài sẽ thành lập DN trước, còn nếu có đầu tư sẽ làm sau. Điều kiện gia nhập thị trường, thành lập DN của nhà đầu tư nước ngoài về căn bản giống các nhà đầu tư trong nước, có thể có thêm một số điều kiện và nhiều thông tin hơn. Sau này, nhà đầu tư nước ngoài muốn góp thêm vốn, muốn mua thêm cổ phần… hoàn toàn tiến hành như DN trong nước.

Chưa thuyết phục Dù các thành viên ban soạn thảo ủng hộ phương án tách hai loại giấy tờ trên, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác không đồng tình. GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

đầu tư nước ngoài chia sẻ: “Với một nước đã đạt được trình độ phát triển nhất định như Việt Nam, rõ ràng việc lựa chọn nhà đầu tư, lĩnh vực đầu tư phải hết sức cẩn thận. Cho nên tôi đề nghị không thể bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho nhà đầu nước ngoài”. Bày tỏ sự đồng tình cao với GS Nguyễn Mại, ông Nguyễn Công Ái, Phó Tổng giám đốc KPMG Việt Nam cho rằng việc tách Giấy CNĐT ra khỏi Giấy đăng kí kinh doanh sẽ dẫn tới hệ quả xuất hiện rất nhiều DN trên giấy, những DN đăng kí ở Việt Nam nhưng không hoạt động ở Việt Nam, điều này sẽ làm tăng thêm một số lượng DN khổng lồ. Như vậy, các cơ quan quản lí nhà nước của Việt Nam sẽ phải quản lí một số lượng “khổng lồ” các DN mà hầu như không mang lại chút hiệu quả nào cho nền kinh tế. Vì thế chúng ta nên có điều kiện rõ ràng là nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trước hết phải có dự án đầu tư. Đáp lại ý kiến của GS Nguyễn Mại và ông Nguyễn Công Ái, đại diện Vụ Pháp chế - Bộ KH&ĐT cho rằng trong quá trình rà soát việc cấp Giấy CNĐT đồng thời là Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nhiều nhà đầu tư, hiệp hội DN nói rằng quá trình này chỉ thuận lợi giai đoạn đầu làm thủ tục đầu tư, sau này có bất cứ điều chỉnh nào nhà đầu tư sẽ gặp những vướng mắc. Trong quá trình thảo luận, ban soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến theo hướng khi nhà đầu tư nước ngoài thành lập DN ở Việt Nam, có một số trường hợp yêu cầu có Giấy CNĐT, một số trường hợp khác không yêu cầu nhà đầu tư phải có Giấy CNĐT. Tuy nhiên nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan quản lí về đầu tư biết được hoạt động đầu tư của mình để cơ quan quản lí Nhà nước có được thông tin kinh doanh của DN. n


XUẤT KHẨU

l 15

Taåo sûác bêåt cho doanh nghiïåp xuêët khêíu haâng thuã cöng myä nghïå

T

heo số liệu từ Bộ Công Thương, 4 tháng đầu năm XK của nhóm hàng thủ công mỹ nghệ vẫn giữ được mức tăng trưởng. Cụ thể, mặt hàng mây, tre, cói, thảm tăng trên 11%, đạt 78 triệu USD; mặt hàng gốm sứ tăng 10,2%, đạt 160 triệu USD. Cho dù nhóm hàng thủ công mỹ nghệ vẫn giữ được mức tăng trưởng XK ổn định so với cùng kỳ nhưng theo phản ánh của DN khả năng mở rộng thị trường, phát triển thị trường mới của DN đang khá khó khăn. Theo ông Nguyễn Văn May, Giám đốc Công ty TNHH XNK Phú Tuấn (Hà Nội), từ đầu năm tới nay hoạt động XK của DN nhiều khó khăn. Mỗi tháng Phú Tuấn xuất từ 5 - 7 container hàng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do đơn hàng từ thị trường EU suy giảm cho dù giá đơn hàng vẫn giữ ở mức ổn định. Ông Phạm Văn Bình - Giám đốc Công ty Thanh Bình Phát (Thái Bình) cho biết thị trường XK năm nay khá khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do đặc thù sản phẩm (sản phẩm chạm bạc) mang phong cách Á Đông đi vào những thị

trường như EU hay Mỹ rất khó khăn. Công ty hiện đang tìm giải pháp chuyển hướng XK sang thị trường Trung Quốc nhưng vẫn chưa tìm được đối tác lớn. Trước mắt, Thanh Bình Phát đang mở rộng khai thác thị trường nội địa, tìm kiếm đối tác từ các thành phố lớn nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Những khó khăn trong việc tìm kiếm, phát triển thị trường của DN thủ công mỹ nghệ phần lớn xuất phát từ sự “lạc hậu” của mẫu mã sản phẩm. Các DN không có sự đầu tư đúng mức cho khâu nghiên cứu thị trường, thiết kế khiến các sản phẩm tạo ra không không theo kịp xu hướng tiêu dùng, hạn chế về công năng sử dụng. Theo ông Lê Bá Ngọc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, thị trường thủ công mỹ nghệ thế giới hiện đã bước qua giai đoạn cạnh tranh bằng giá, chất lượng sản phẩm mà chuyển sang giai đoạn cạnh tranh bằng sự khác biệt. Nếu DN không đầu tư cho thiết kế sản phẩm sẽ không theo kịp thị trường, sản phẩm làm ra vẫn sẽ là hàng giá rẻ. Để thay đổi tình trạng trên, Cục Xúc

tiến Thương mại, Bộ Công Thương đã phối hợp với Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc triển khai dự án “Nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam - Hàn Quốc”. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển thị trường, Cục Xúc tiến Thương mại cho biết dự án đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho các DN thủ công mỹ nghệ như: tìm hiểu về xu hướng, thị hiếu tiêu dùng tại các thị trường truyền thống của ngành thủ công mỹ nghệ như EU, Mỹ, Nhật Bản...; tổ chức nâng cao kỹ năng, đào tạo thiết kế mẫu mã sản phẩm... Cũng theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, sắp tới dự án có nhiều chương trình tổ chức đào tạo thiết kế, tìm hiểu chuyên sâu về từng thị trường, nhất là những thị trường mới nhằm giúp DN lựa chọn và thúc đẩy XK sang các thị trường thích hợp. Thiết kế mẫu mã sản phẩm là yếu tố rất quan trọng, sự hỗ trợ từ dự án “Nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam - Hàn Quốc” sẽ giúp các DN thủ công mỹ nghệ nâng cao hơn năng lực thiết kế, tháo được “điểm nghẽn” về thị trường XK. n

Mở rộng thị phần, phát triển thị trường mới đang là điểm nghẽn của doanh nghiệp ngành thủ công mỹ nghệ.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


Bản Tin VCCI số 10 ngày 02 tháng 06 năm 2014  

Bản Tin VCCI số 10 ngày 02 tháng 06 năm 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you