Page 1

SỐ

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

Photo: Quốc Tuấn

04

TẬP 26. THÁNG 04/2015


2 HOAÏT ÑOÄNG VCCI

Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VI phiên chính thức đã diễn ra ngày 28/03 tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các ban ngành đoàn thể trung ương và nhiều địa phương, cùng hơn 400 đại biểu doanh nhân đại diện cho hơn 10.000 hội viên trực tiếp và trên 100.000 hội viên gián tiếp trên khắp cả nước của VCCI. Đây là kỳ Đại hội quan trọng đưa ra nhiều phương hướng hoạt động cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam (VN) trong những năm tới, đặc biệt là vấn đề phát triển, liên kết DN hội nhập và phát triển.

P Trong nhiệm kỳ qua, VCCI đã hoàn thành khối lượng công việc tăng 40%, trong đó có một số nhiệm vụ tăng từ 2-5 lần so với nhiệm kỳ trước. VCCI được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đánh giá là một trong những Phòng Thương mại và Công nghiệp năng động nhất trong các nước đang phát triển và là một tổ chức mạnh trong cộng đồng các Phòng Thương mại - Công nghiệp và các tổ chức xúc tiến thương mại - đầu tư trên thế giới.

171 Voõ Thò Saùu, Q.3, TP.HCM Tel: 08. 3932 5167 Fax: 08. 3932 5472 Email: ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn Website: www.vcci-hcm.org.vn

hát biểu khai mạc Đại hội, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho biết, năm 2015 đối với đất nước ta là năm hội tụ của những sự kiện lịch sử trọng đại: kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, 70 năm ngày thành lập Nước CHXHCN Việt Nam. Năm 2015 là năm chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Năm 2015 cũng là năm cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành, là năm chúng ta ký kết và thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, với các đối tác lớn nhất toàn cầu như FTA giữa VN Nam với Liên minh thuế quan Nga - Belarus - Kazakhstan, với Hàn Quốc, và sớm kết thúc đàm phán FTA với EU, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),... Đối với riêng cộng đồng DN, năm 2015 là năm chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương, năm thứ 15 chúng ta có Luật DN, năm thứ 11 chúng ta có Ngày Doanh nhân VN, năm thứ 5 chúng ta có Nghị quyết của Đảng về doanh nhân và năm thứ 2 doanh nhân lần đầu tiên được hiến định trong Hiến pháp. Tất cả những dấu mốc quan trọng đó của cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân đều gắn với vai trò của VCCI. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VI của VCCI là dịp để chúng ta kiểm điểm lại chặng đường hơn 6 năm qua của nhiệm kỳ V và quyết định những phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới - Nhiệm kỳ được kỳ vọng là sẽ có những bước đột phá trong

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: OÂng Nguyeãn Thanh Bình Phuï traùch TT Thoâng tin Thöông maïi VCCI-HCM Phuï traùch bieân taäp Thieát keá, myõ thuaät

GPXB soá 266/QÑ-STTTT do Sôû TTTT caáp ngaøy 17/10/2008 In taïi XN In Saøi Goøn 3 . Noäp löu chieåu thaùng 04/2015

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


HOAÏT ÑOÄNG VCCI 3

sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế VN và của cộng đồng DN - Nhiệm kỳ bứt phá vượt lên không cam chịu cảnh tụt hậu, lệ thuộc và thua thiệt trong cuộc đua tranh kinh tế toàn cầu.

NHÌN LẠI NHIỆM KỲ ĐÃ QUA Tại Đại hội, ông Hoàng Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực VCCI đã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ V. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, VCCI đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chủ yếu do Đảng, Nhà nước giao và Đại hội V đề ra như thực hiện tốt công tác vận động chính trị, đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng DN, doanh nhân, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, triển khai sâu rộng các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy phát triển DN, doanh nhân. Một số kết quả hoạt động nổi bật là: Thứ nhất, VCCI đã đề xuất, chủ trì xây dựng và trình Đề án làm cơ sở để trình Bộ Chính trị và ban hành thành Nghị quyết số 09/NQ-TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thứ hai, VCCI đã triển khai hiệu quả hoạt động cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Thứ ba, VCCI đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế và thủ tục hành chính, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 30, Nghị quyết 19 (2014, 2015) về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thứ tư, công tác đào tạo, phát triển DN và xây dựng đội ngũ doanh nhân đã có chuyển biến mạnh cả về số lượng và chất lượng. Thứ năm, hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư được triển khai khá toàn diện và được đổi mới theo hướng tập trung vào các hoạt động xúc tiến ở tầm quốc gia. Thứ sáu, VCCI đã hỗ trợ thành lập, liên kết và nâng cao năng lực các hiệp hội DN bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống hiệp hội DN thống nhất trong toàn quốc; đã triển khai thực hiện chức năng đại diện cho người sử

dụng lao động và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Thứ bảy, cơ sở vật chất kỹ thuật của VCCI đã được tăng cường, hệ thống các Trung tâm xúc tiến thương mại - đầu tư, hỗ trợ DN tại các địa bàn trọng điểm đã được hoàn thành cơ bản.

NHIỆM KỲ VI: NỖ LỰC BỨT PHÁ Nhiệm vụ hàng đầu mà VCCI đang hướng tới trong nhiệm kỳ VI sẽ là tiếp tục thực hiện tốt vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức quốc gia của cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân VN, tham mưu có hiệu quả cho Đảng và Nhà nước về các chính sách kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho

sự phát triển của DN; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển DN, doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bảo đảm phát triển bền vững. Trong đó, hai yêu cầu xuyên suốt và trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của VCCI trong nhiệm kỳ tới sẽ phải là tập trung kiến nghị với Đảng và Nhà nước các vấn đề chính sách, thể chế cũng như trực tiếp triển khai các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình để tập trung tháo gỡ khó khăn và giúp cho các DN trụ vững duy trì sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng. Đồng thời, thúc đẩy các DN tái cấu trúc để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững.

TIẾN SĨ VŨ TIẾN LỘC TÁI ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH VCCI Trong hai ngày làm việc (27-28/03) khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Điều lệ bổ sung sửa đổi và bầu ra Ban Chấp hành mới của VCCI: l Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VI. l Ông Đoàn Duy Khương tiếp tục được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch VCCI. l Ông Hoàng Quang Phòng - Tổng Thư ký Hội đồng Hiệp hội DN VN, Trưởng Ban Hội viên và Đào tạo được bầu giữ chức Phó Chủ tịch VCCI. l Ông Võ Tân Thành - Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc Chi nhánh VCCI-HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch VCCI. l Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm VCCI khóa VI. l Bà Phạm Thị Thu Hằng tiếp tục được bầu vào vị trí Tổng Thư ký.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


4 HOAÏT ÑOÄNG VCCI

VCCI: SÛÁ MÏÅNH TIÏN PHONG Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực của VCCI cho sự phát triển của cộng đồng DN và đất nước. Nhiệm kỳ V, VCCI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đã thực sự năng động, sáng tạo trong hoạt động, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các DN vào tổ chức của mình, làm tốt trách nhiệm của tổ chức quốc gia đại diện để bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ cộng đồng DN, doanh nhân, các hiệp hội DN và người sử dụng lao động ở Việt Nam; thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ DN. VCCI đã tăng cường công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, DN và môi trường kinh doanh, góp phần vào xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và quá trình hội nhập của nước ta. Chủ tịch nước chỉ đạo, VCCI cần coi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 09 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho DN là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ tới. VCCI cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, liên kết các DN và hiệp hội DN; chủ động phối hợp các cơ quan chính quyền hướng dẫn, hỗ trợ các hiệp hội DN thành lập và hoạt động có hiệu quả, bảo đảm hình thành hệ thống hiệp hội DN thống nhất trong cả nước; tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Ðảng và Nhà nước về quan điểm, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển các DN, trước hết là đóng góp tích cực vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội lần thứ XII của Ðảng về những vấn đề liên quan kinh tế, DN, doanh nhân và môi trường kinh doanh; chủ động, tích cực hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ DN trong sản xuất kinh doanh cũng như trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, có văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để quản lý DN hoạt động có chất lượng, hiệu quả cao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

VCCI

PHÊËN ÀÊËU ÀÏÍ COÁ 1 TRIÏÅU DOANH NGHIÏÅP HOAÅT ÀÖÅNG HIÏÅU QUAÃ

Tinh thần xuyên suốt các văn kiện, Điều lệ, tổ chức bộ máy và chương trình hành động của VCCI trong nhiệm kỳ VI là Liên kết doanh nhân Việt - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo để tiếp tục hành trình vì DN. Đại hội nhận thức sâu sắc rằng: Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực của môi trường kinh doanh, của công cuộc đổi mới thể chế nhưng chặng đường sắp tới với các DN sẽ vẫn tiếp tục là một chặng đường đầy gian nan vất vả. DN sẽ không thể trụ vững, đất nước sẽ không thể mạnh giàu nếu không vượt lên chính mình, không theo kịp thế giới trong những nỗ lực phát triển.


HOAÏT ÑOÄNG VCCI 5

VCCI - CÊÌU NÖËI QUÖËC TÏË Không chỉ làm tốt nhiệm vụ liên kết doanh nhân Việt, VCCI còn là cầu nối hữu hiệu giữa các DN Việt và các DN nước ngoài. VCCI được đánh giá là đối tác, nhân tố quan trọng trong sự phát triển của các DN trong và ngoài nước tại VN và trên trường quốc tế. Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN đánh giá, VCCI hoạt động rất hiệu quả trong việc làm cầu nối giữa Chính phủ và cộng đồng DN trong các cuộc đối thoại về chính sách, trao đổi nhiều vấn đề khác nhau cũng như trong việc đưa các bộ phận khác nhau của khu vực DN nước ngoài và địa phương xích lại gần nhau. VCCI rất chủ động trong những hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và cho các DN kết nối với thị trường trong nước và nước ngoài.

Phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ VI, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng, trước ngưỡng cửa của những cuộc hội nhập quan trọng nhất trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN, của TPP, của các FTA,... chúng ta cần phải tích cực đổi mới để tái cấu trúc với tầm nhìn toàn cầu, trong cuộc đua toàn cầu để hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn là mệnh lệnh sống còn đối với mỗi tổ chức, cơ quan đơn vị và DN. Ông khẳng định: DN đã đóng vai trò quan trọng trong làn sóng đổi mới lần thứ nhất ở đất nước ta - Làn sóng đổi mới để vượt lên chính mình trong những năm qua thì trong làn sóng đổi mới lần thứ hai - Làn sóng đổi mới để bắt kịp đang được bắt đầu. Những chiến sĩ thời bình - DN, doanh nhân sẽ phải tiếp tục là lực lượng chủ công trong làn sóng đó. Các DN, doanh nhân hứa với Đảng, Nhà nước, nhân dân sẽ hoàn thành trọng trách này và phấn đấu để có 1 triệu DN hoạt động hiệu quả và có được những DN, doanh nhân và thương hiệu đạt tầm khu vực và thế giới vào đầu những năm 20 của thế kỷ 21. Tổng hợp từ các nguồn: Cổng thông tin VCCI, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Báo Nhân dân Ảnh: Quốc Tuấn

Bà Virginia Foote - Phó Chủ tịch AmCham kiêm Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ VCCI đã, đang và sẽ là cửa sổ, cánh cửa để các DN Hoa Kỳ đi vào tìm hiểu quá trình kinh doanh tại VN. Với vai trò là đồng chủ tọa Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, tôi tin tưởng VCCI sẽ góp phần phát triển mạnh nền kinh tế VN và thế giới. Ông Kawada Atsusuke - Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội cho biết quan hệ hợp tác giữa VN và Nhật Bản đang ngày càng mở rộng. VCCI là “cầu nối” để chúng tôi hội kiến với các vị lãnh đạo VN để chúng tôi có cơ hội đưa ra các ý kiến của các DN Nhật Bản, nêu ra các vấn đề, lĩnh vực cần hỗ trợ. Bà Nicola Connolly - Chủ tịch EuroCham chia sẻ VCCI và EuroCham đã cùng trải qua quá trình hợp tác bền vững và lâu dài, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường VN. Đối với EuroCham, VCCI là đối tác chủ chốt trong nỗ lực chia sẻ vấn đề mà các DN nước ngoài nói chung, và các DN Châu Âu nói riêng đang quan tâm. Ông Hong Sun - Tổng thư ký Hiệp hội các DN Hàn Quốc tại VN (KOCHAM) đánh giá một trong những thế mạnh của VCCI là xúc tiến thương mại giữa các nước. VCCI giữ vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ, kết nối giữa các DN Hàn Quốc với Chính phủ và cộng đồng DN VN. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của VCCI trong việc tạo ra các sáng kiến liên kết các DN trong và ngoài nước, xây dựng mạng lưới các hiệp hội và cộng đồng DN nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự gắn kết các hoạt động hỗ trợ DN một cách có hiệu quả.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


6 HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM

“Để thu hồi nợ xấu, DN có thể sử dụng nhiều giải pháp như tự thu hồi nợ bằng nguồn lực công ty, thành lập phòng quản lý các khoản nợ phải thu, nhờ bên thứ 3 là các công ty luật thu hộ hoặc nhờ 1 công ty tư vấn về nợ thương mại hỗ trợ” là khuyến nghị của ông Keith Mathay Stillings - Giám đốc điều hành của Assurance Global LLC về quản lý rủi ro trong khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Hội thảo “Phòng tránh và thu hồi nợ xấu ở nước ngoài cho DN” do VCCI-HCM phối hợp với Công ty Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính Assurance Global, LLC tổ chức. Có thể thấy tình hình kinh tế thế giới biến động thời gian qua

đã ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của các DN xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc kinh doanh và thu hồi các khoản thanh toán lớn tại thị trường nước ngoài. Các khoản nợ quá hạn sẽ làm DN mất doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm tín dụng có sẵn và giảm năng suất lao động. Chính vì vậy vấn đề phòng tránh phát sinh các khoản nợ quá hạn cũng như có giải pháp thu hồi khi phát sinh nợ càng trở nên quan trọng đối với DN hơn bao giờ hết. Ông Keith Mathay Stillings cho biết trong hoạt động xuất khẩu, các DN chủ yếu gặp rủi ro trong thương mại (68%), rủi ro liên quan đến ngân hàng (16%) và rủi ro chính trị (17%). Như vậy rủi ro DN gặp phải rất nhiều, nhất là các rủi ro thương mại; tuy nhiên lại có rất ít DN tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Phần lớn các DN xuất khẩu mới chỉ tham gia bảo hiểm xuất khẩu hàng hóa, tức là bảo hiểm trong trường hợp hàng hoá bị tổn thất do một số nguyên nhân trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ hàng. Vì thế để tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”, DN xuất khẩu cần chủ động trong việc phòng tránh nợ xấu bằng cách tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Đây cũng là sản phẩm của thị trường tài chính với vai trò bảo vệ nhà xuất khẩu trước rủi ro thương mại và rủi ro chính trị, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, đối với cả góc độ DN và quốc gia xuất khẩu.

Húåp taác phaát triïín ngaânh àiïån Viïåt Nam - Haân Quöëc

Để tạo cơ hội cho các DN ngành điện Việt Nam và Hàn Quốc giao lưu, tìm kiếm đối tác tiến tới thiết lập quan hệ làm ăn lâu dài, ngày 24/03 vừa qua VCCI-HCM đã phối hợp với Thương vụ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM (Kotra) và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) tổ chức hội thảo “Hợp tác phát triển ngành công nghiệp điện Hàn Quốc - Việt Nam”. Phát biểu tại Hội thảo, ông Park Sang Hyup - Trưởng Thương vụ Kotra cho biết ngành công nghiệp điện lực

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

của Hàn Quốc đã liên tục phát triển với nền tảng quan trọng nhất chính là sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và ổn định của Hàn Quốc trong thời gian qua. Với những thế mạnh và kinh nghiệm này, DN Hàn Quốc có thể đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện Việt Nam thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao thương, dự án đầu tư giữa cộng đồng DN hai nước. Cũng theo ông Sang Hyup Park, hiện tại có rất nhiều DN Hàn Quốc mong muốn tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác phát triển ngành công nghiệp điện với các DN Việt Nam. Đây thực sự là thuận lợi lớn, đồng thời cũng là nền tảng cho việc phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác của ngành công nghiệp điện của hai nước nói riêng cũng như hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nói chung. Các DN Hàn Quốc có mặt tại Hội thảo cũng bày tỏ sự hoan nghênh với Chính phủ Việt Nam đã dành nhiều sự quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực điện lực; đồng thời bày tỏ mong muốn tìm kiếm và nắm bắt cơ hội tham gia vào các dự án kinh doanh, đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện tại Việt Nam.


HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM 7

Ngày 16

Thời gian:

- 17/04/2015

(8:30 - 16:30)

Địa điểm: Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Mua hàng là hoạt động nghiệp vụ cơ bản và vô cùng quan trọng của DN nhằm tạo ra nguồn hàng hóa phù hợp để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các nhu cầu của khách hàng. Nhằm giúp DN quản lý, xây dựng và nâng cao hiệu quả kỹ năng mua hàng, VCCI-HCM tổ chức khóa đào tạo “Quản trị mua hàng hiệu quả”. Giảng viên: TS. Lê Văn Bảy, Tiến sỹ kinh doanh quốc tế tại Đại học kinh tế Berlin Đức, chuyên gia trong lĩnh vực logistics, nguyên giảng viên trường Đại học Ngoại thương, đã từng làm giám đốc XNK Công ty PVGC, hiện là giảng viên của Viện logistics MIL, Viện logistics VLI - Hiệp hội VIFFAS, VCCI...

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo các DN, các nhà quản lý, trưởng/phó phòng thu mua, kinh doanh, kế toán và các cán bộ phụ trách nghiệp và dịch vụ Logistics... Học phí: 1.100.000đ/học viên, Hội viên VCCI: 1.000.000/học viên (bao gồm: tài liệu, giải khát, chứng nhận...). DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 5170 - Fax: 08 3932 5472 Anh Dũng - DĐ: 0912 363 838 Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

Chûúng trònh Asia Business Week Ireland 2015 vaâ khaão saát thõ trûúâng Ireland Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và các thị trường Macao, Đài Loan, HồngKông nói riêng và Trung Quốc nói chung; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, thiết lập quan hệ kinh doanh cho cộng đồng DN hai bên, VCCI-HCM sẽ phối hợp với Phòng Thương mại Quốc tế ASEAN Macao (MAICC) tổ chức “Hội thảo gặp gỡ DN Việt Nam - Macao”. Thời gian: Ngày 16/04/2015 (09:00 - 13:30) Địa điểm: KS Sheraton - 88 Đồng Khởi, Q.1, TP. HCM Phí tham dự: Miễn phí Tham dự chương trình có hơn 40 DN hàng đầu đến từ Macao, Hong Kong, Đài Loan và một số thành phố khác của Trung Quốc thuộc các lĩnh vực: thực phẩm, thương mại, tài chính, dịch vụ, tư vấn, thị trường lao động, bất động sản... Hội thảo sẽ cung cấp cho DN 2 bên những thông tin hữu ích về thị trường, nhu cầu kinh doanh sản phẩm hàng hóa của nhau cũng như những tiềm năng, cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.

Asia Business Week Ireland là chương trình kết nối DN, xúc tiến tìm cơ hội kinh doanh giữa các nước châu Á, Ireland và châu Âu với qui mô lớn do Asia Matters phối hợp với Hội đồng Tp.Dublin và Cork, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều tổ chức uy tín khác thực hiện. Nhân dịp này, VCCI-HCM sẽ tổ chức Đoàn DN Việt Nam tham dự chương trình này và khảo sát thị trường Ireland.

Thời gian: dự kiến ngày 08 - 18/07/2015 Địa điểm: Thủ đô Dublin và TP. Cork, Ireland Đối tượng tham gia: tất cả DN trong các lĩnh vực liên quan có nhu cầu hợp tác, trao đổi thông tin với các chuyên gia, DN Ireland, EU và các quốc gia khác. Chương trình Asia Business Week Ireland bao gồm hàng loạt các hoạt động như diễn đàn, hội nghị bàn tròn, hội thảo, trình diễn với nhiều chủ đề khác nhau như: Diễn đàn kinh tế Ireland Trung Quốc - Vai trò của các thành phố kết nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế; Diễn đàn Ireland - châu Á về đào tạo đại học và nhân tài toàn cầu; Diễn đàn Công nghệ Nông nghiệp và Thực phẩm... với sự hiện diện của lãnh đạo và chuyên gia trên phạm vi toàn cầu.

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: P. GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 5495 - Fax: 08 3932 5472 C. Trà - ĐT: 3932 6598 (ext 361) - DĐ: 0983 630 609 Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn A. Phương - ĐT: 3932 5495 - DĐ: 0903 914 550 Email: tuanphuongdang@vcci-hcm.org.vn

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 15/04/2015: P. GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08.39327301- Fax: 08.39325472 Anh Vinh - DĐ: 0918 866 055 Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


8 HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM

1

KHẢO SÁT HỘI CHỢ THỰC PHẨM ĐÀI LOAN KẾT HỢP THAM QUAN ĐÀI BẮC ĐÀI TRUNG

Hội chợ Thực phẩm Đài Loan lần thứ 25 - Taiwan International Food Show 2015 được tổ chức tại TP. Đài Bắc từ ngày 24 27/6/2015 được đánh giá là một trong những hội chợ chuyên ngành lớn nhất khu vực châu Á. Diễn ra đồng thời với Hội chợ Taiwan Food năm nay là một loạt các sự kiện quan trọng bao gồm: Hội chợ Quốc tế về máy móc chế biến Thực phẩm và Dược phẩm; Hội chợ Quốc tế về đóng gói bao bì; Hội chợ Quốc tế về dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Thời gian: Dự kiến 24 - 29/06/2015 (6 ngày 5 đêm) Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế World Trade Center - Đài Bắc Chi phí trọn gói: 20.600.000 vnd/khách (Đoàn 15 khách trở lên) Tham gia triển lãm, DN Việt Nam có cơ hội tiếp cận những sản phẩm, trang thiết bị và dịch vụ mới nhất của ngành thực phẩm thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giao thương với các DN Quốc tế cũng như phát triển sản xuất kinh doanh trong nước.

2

ĐOÀN DN THAM DỰ TRIỂN LÃM DƯỢC PHẨM - Y TẾ CPHI 2015 VÀ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG LB NGA

Nhằm tạo điều kiện cho DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường, cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, VCCIHCM tổ chức: “Đoàn DN tham dự Triển lãm Dược phẩm - Y tế CPHI 2015 và khảo sát thị trường LB Nga”.

Thời gian: 23/04 - 01/05/2015 (9 ngày 8 đêm) Địa điểm: TP. Mát-xcơ-va và Saint Petersburg (LB Nga) Đối tượng tham gia: tất cả DN trong các lĩnh vực liên quan... có nhu cầu hợp tác, trao đổi thông tin với DN quốc tế chuyên về dược phẩm và y tế. Là triển lãm chuyên ngành dược phẩm và y tế uy tín hàng đầu thế giới, CPHI 2015 dự kiến quy tụ trên 2.200 nhà trưng bày và trên 34.000 lượt khách tham quan đến từ 140 quốc gia trên thế giới. Ngoài chương trình tham quan và làm việc tại triển lãm, Ban tổ chức dự kiến sẽ bố trí cho Đoàn gặp gỡ với Phòng Thương mại&Công nghiệp Saint Petersburg, cộng đồng DN Nga và Thương vụ Việt Nam tại Nga. Đây là cơ hội tốt cho DN khảo sát tiềm năng trong lĩnh vực dược phẩm và tìm kiếm đối tác mới.

3

GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ TRIỂN LÃM DỆT MAY ẤN ĐỘ

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại giữa 2 nước Việt Nam - Ấn Độ và tạo cơ hội giao lưu, thiết lập quan hệ kinh doanh cho các DN, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may, VCCI-HCM sẽ phối hợp với Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Sản phẩm Dệt sợi tổng hợp và Tơ nhân tạo Ấn Độ (SRTEPC) tổ chức Giao lưu Thương mại và Trưng bày sản phẩm Dệt may Ấn Độ “INTEXPO VIETNAM 2015” trong khuôn khổ của Triển lãm SAIGON TEX 2015.

Thời gian: Ngày 09 -10/04/2015 (09:00 - 17:00) Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Tân Bình - Gian hàng số 9 (446 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP.HCM) Mặt hàng trưng bày: Các loại vải (vải dệt kim, vải len, lụa vải thêu tay, vải dệt hoa, vải may sơmi...); Sản phẩm dệt hoàn tất; Các loại sợi (sợi tổng hợp, sợi pha, sợi nhuộm, sợi visco...); Quần áo may sẵn. DN có nhu cầu tham dự các chương trình trên, vui lòng liên hệ:

1

C. Trà A. Phương A. Vinh

P. GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 7301 - Fax: 08 3932 5472

ĐT: (08) 3932 6598 (ext 361) - 0983 630 609 Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn ĐT: (08) 3932 5495 - 0903 914 550 Email: tuanphuongdang@vcci-hcm.org.vn ĐT: (08) 3932 6499 - 091 88 66 055 Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

2

3

A. Vinh Anh Tuấn Chị Như

ĐT: (08) 3932 6499 - 091 88 66 055 Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn DĐ: 0903 715 167 Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn DĐ: 0908 171114 Email: quynh.nhu@vcci-hcm.org.vn


THÖÔNG MAÏI 9

CAÃNH BAÁO

N

GIAN LÊÅN THÛÚNG MAÅI TÛÂ DANH SAÁCH GSP MÚÁI CUÃA EU

ăm 2015, việc một số quốc gia bên cạnh Việt Nam không còn được hưởng ưu đãi GSP của Liên minh châu Âu (EU) có khả năng sẽ phát sinh gian lận thương mại (GLTM). Đây là thông tin vừa được cơ quan chức năng cảnh báo. Bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Xác nhận chứng từ thương mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lưu ý, theo danh sách các quốc gia được hưởng Quy chế GSP năm 2015 của EU, một số quốc gia gần Việt Nam như: Trung Quốc, Thái Lan từ năm nay không còn được hưởng quy chế này. Hàng năm, EU dựa vào số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới để rà soát quốc gia nào liên tiếp 3 năm có thu nhập đầu người ở ngưỡng trung bình khá trở lên sẽ không được hưởng Quy chế GSP. Chương trình này dành cho các nhà XK tại các quốc gia đang phát triển được hưởng mức thuế quan bằng 0 khi XK sang EU cho đến khi họ được coi là đủ sức cạnh tranh để không cần hỗ trợ.

Theo bà Trần Thị Thu Hương, điểm lo ngại trong việc Trung Quốc không còn được hưởng ưu đãi là khả năng gia tăng GLTM từ quốc gia này. Bà Hương đơn cử như khả năng DN Trung Quốc tìm cách chuyển hướng đầu tư, sản xuất sang thị trường Việt Nam để “giải phóng” lượng hàng họ đã sản xuất nhưng chưa kịp XK sang EU. Ngoài ra cũng có khả năng DN dùng nguyên liệu sản xuất tại Trung Quốc để sản xuất tại Việt Nam hoặc lấy chính hàng Trung Quốc “vòng qua” Việt Nam để XK. Với nguy cơ GLTM lớn như vậy, đại diện Trung tâm Xác nhận chứng từ thương mại, VCCI lưu ý các bộ, ngành liên quan trong việc kiểm tra lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, đồng thời đưa ra cảnh báo nói chung với các tổ cấp C/O trên phạm vi cả nước khi kiểm tra, kiểm soát các lô hàng nguyên liệu hoặc có yếu tố đầu tư từ Trung Quốc.

Traánh bêîy trong xuêët khêíu gaåo

T

heo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, XK gạo Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đang nóng trở lại. Trong vài tuần qua, thương lái Trung Quốc tràn vào tận Đồng bằng sông Cửu Long mua gạo. Thế nhưng cả chuyên gia lẫn DN đang bán gạo cho thương lái Trung Quốc đều cảnh báo: rất có thể nông dân lẫn DN Việt Nam mắc lại cái bẫy của những năm trước, ào ạt bán gạo cho Trung Quốc, đến khi giá gạo thế giới tăng thì không còn gạo để XK. Giám đốc một DN cho hay DN này vừa ký hợp đồng XK gần 30.000 tấn

gạo sang Trung Quốc với giá bán cao hơn giá gạo trong nước 100 - 200 đồng/kg. Giá gạo 5% tấm tại cảng Mỹ Thới (An Giang) là 7.500 - 7.600 đồng/ kg, trong khi giá ở thị trường trong nước chỉ 7.400 đồng/kg. Vị giám đốc lưu ý: “Thương lái Trung Quốc chưa mua số lượng lớn, giá không cao lắm, chỉ để thăm dò thị trường”. Đồng quan điểm, giám đốc một DN khác phân tích thêm: “Thương lái Trung Quốc quá hiểu thị trường gạo Việt Nam. Chiêu tăng “ảo” giá mua gạo của thương lái Trung Quốc khiến mặt bằng giá trong nước tăng, DN XK Việt Nam phải bán giá cao nhưng không ai mua, không ký được hợp đồng với các thị trường khác, buộc phải quay lại bán với giá rẻ cho đối tác Trung Quốc để giải phóng tồn kho. Gạo nhập

chính ngạch vào Trung Quốc phải chịu thuế, phí khoảng 70- 80 USD/tấn gạo, trong khi nhập tiểu ngạch không chịu thuế, phí, thương lái Trung Quốc chỉ cần nâng giá mua gạo lên thêm chút ít là “thắng lớn”. Vì vậy đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam khuyến nghị DN cần thận trọng, kiểm soát lượng gạo XK, không nên mua được bao nhiêu gạo là bán hết cho thương lái Trung Quốc mà cần chuẩn bị tốt kho trữ, chờ đợi những hợp đồng ký với những thị trường khác giá cao hơn. Một chuyên gia trong lĩnh vực lúa gạo cho biết, khâu yếu của XK gạo Việt Nam hiện nay là nhận định, đánh giá thị trường. Đừng quên rằng, Trung Quốc là nước tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, đang phụ thuộc nguồn gạo nhập của Việt Nam. Gạo Pakistan, Thái Lan tuy giá bán rẻ nhưng chi phí vận chuyển cao. Chính vì vậy DN Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động đặt điều kiện mua bán gạo với thương lái Trung Quốc. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


10 KINH TEÁ KINH TẾ TP.HCM QUÝ I/2015

TIÏËP TUÅC ÀAÂ TÙNG TRÛÚÃNG ÖÍN ÀÕNH Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP.HCM trong quý I/2015 đạt trên 202.040 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của 3 năm liên tiếp gần đây; chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn chỉ số của năm trước (tăng 4,9%). Kết quả này cho thấy, kinh tế TP.HCM có bước phát triển tốt, là sự khởi đầu thuận lợi tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng cho cả năm 2015. Đây là những nhận định được nêu rõ tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý I/2015 và triển khai nhiệm vụ quý II/2015 của UBND TP.HCM.

T

heo báo cáo của UBND TP.HCM, cùng với tăng trưởng GDP trên địa bàn Thành phố đạt mức cao liên tiếp trong 3 năm qua thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cũng đạt gần 160.000 tỷ đồng, tăng 11,5%; chỉ số giá tiêu dùng giảm nhờ lạm phát được kiểm soát tốt, kinh tế vĩ mô ổn định; giá xăng dầu giảm ở mức sâu và công tác bình ổn thị trường được thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, trong quý I/2015, tổng kim ngạch XK của Thành phố ước đạt 7 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ

năm trước; tổng kim ngạch NK ước đạt 6,3 tỷ USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Như vậy Thành phố hiện đang xuất siêu khoảng 700 triệu USD. Một số mặt hàng XK tăng so với cùng kỳ như: may mặc tăng 8,3%; giày dép tăng 12,6%; máy tính, sản phẩm linh kiện, điện tử tăng 73,5%... Thị trường XK lớn nhất là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc... Mặc dù VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

tình hình XK trên địa bàn Thành phố hiện đã có sự khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước, song theo đánh giá của UBND Thành phố, doanh nghiệp XK Thành phố còn gặp khó khăn trong tiếp cận thị trường tiêu thụ, chịu sự cạnh tranh khá gay gắt giữa các nước. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố quý 1/2015 ước thực hiện 16.053 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước (quý 1/2014 tăng 2%). Trong đó: Vốn từ ngân sách thành phố là 1.840,9 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ (quý 1/2014 bằng 85,7%). Cấp thành phố ước thực hiện 1.188,4 tỷ đồng, chiếm 64,5%; cấp quận huyện ước thực hiện 652,5 tỷ đồng, chiếm 35,5%. Tính đến cuối tháng 2, toàn thành phố đã cấp 7.022 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn, với diện tích sàn 1.408.600m2. Đặc biệt trong quý I/2015, tình hình thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực: tổng vốn đầu tư trong nước (kể cả đăng ký mới và bổ sung) đạt trên 57.900 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 734 triệu đô-la Mỹ; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố đạt trên 16.000 tỷ đồng... Ông Lê Hồng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trong quý II/2015,

TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đặc biệt là nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để thu hút hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước khi nước ta ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và các FTA... Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã yêu cầu các sở ban ngành thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác rà soát, đánh giá sự tác động của giá xăng dầu và giá điện đến hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đồng thời,đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường XK, phát triển thị trường mới có tiềm năng để XK các mặt hàng có giá trị cao... Theo báo cáo sơ kết quý I/2015 của UBND TP.HCM, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM đến cuối tháng 3 ước đạt 1.357.300 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối năm 2014 và tăng 15,12% so với cùng kỳ. Ước đến cuối tháng 3, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt gần 1,093 triệu tỷ đồng. Đối với tổng dư nợ tín dụng, ước đến cuối tháng 3 trên địa bàn thành phố đạt gần 1,093 triệu tỷ đồng, tăng 2,3% so với cuối năm 2014 và tăng 14,06% so với cùng kỳ. n


CHUYEÅN ÑOÄNG ÑÒA PHÖÔNG 11 CẦN THƠ GIỚI THIỆU 7 DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VỚI DN NHẬT BẢN Tại buổi làm việc với Trường Đại học Tokyo và 2 Tập đoàn lớn của Nhật Bản về chứng khoán và tài chính vừa diễn ra tại Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ đã giới thiệu với đoàn Nhật Bản 7 dự án mời gọi đầu tư của thành phố trên các lĩnh vực lắp ráp máy nông nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm nghề cá. PGS.TS Kawashima, Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Tokyo Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ TP. Cần Thơ giới thiệu các dự án đầu tư cho phía DN Nhật Bản. Hy vọng trong tương lai không xa, các DN Nhật sẽ đầu tư nhiều dự án vào TP. Cần Thơ.

SẼ XÂY DỰNG HAI BÃI KIỂM HÓA TẠI CẶP CỬA KHẨU MỘC BÀI - BÀ VÉT UBND tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svayrieng cùng Bộ GT&VT hai nước Việt Nam - Campuchia vừa nhất trí sẽ trình Chính phủ hai nước cho phép triển khai đề án xây dựng hai bãi kiểm tra hàng hóa chung theo mô hình “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Ba Vét thuộc tỉnh Tây Ninh của Việt Nam và Svayrieng của Campuchia. Hai bên cũng đã thống nhất chọn địa điểm 2 bãi kiểm tra hàng hóa chung, trong đó một bãi tại KKTCK Mộc Bài (thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam) và một bãi tại khu vực cột mốc 171 (thuộc TP. Ba Vét, tỉnh Svayrieng của Campuchia).

ĐỒNG NAI THU HÚT 50 DỰ ÁN FDI Theo Sở KH&ĐT Đồng Nai, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút được 50 dự án FDI với hơn 252 triệu USD. Mức thu hút này đạt khoảng 28% mục tiêu cả năm đề ra. Hiện trên địa bàn tỉnh số dự án FDI còn hiệu lực là 1.161 dự án với gần 22 tỷ USD. Năm 2015, Đồng Nai đặt chỉ tiêu thu hút 900 triệu USD vốn FDI, trong đó thu hút đầu tư mới 400 triệu USD và thu hút đầu tư mở rộng 500 triệu USD. Các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh tập trung vào các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, các dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, lao động có tay nghề...

BÌNH DƯƠNG THU HÚT THÊM 321 TRIỆU USD VỐN FDI Quý I/2015, tỉnh Bình Dương thu hút thêm 321 triệu USD vốn FDI gồm 42 dự án mới có vốn đầu tư 197 triệu USD và 21 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 124 triệu USD. Tính đến nay toàn tỉnh có 2.449 dự án có vốn FDI với tổng vốn đăng ký 20,7 tỷ USD. Trong tháng 4/2015, Bình Dương sẽ tiếp tục tổ chức lễ trao giấy chứng nhận cho các dự án đầu tư mới và dự án tăng vốn trong năm 2015. Được biết kế hoạch năm 2015, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 1 tỷ USD vốn FDI. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


12 XUAÁT NHAÄP KHAÅU Xuất khẩu gần 1,43 tỷ USD sản phẩm gỗ trong quý I Theo Bộ NN&PTNT, giá trị XK gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 3/2015 đạt khoảng 446 triệu USD. Như vậy hết quý I/2015, giá trị XK gỗ của Việt Nam đạt gần 1,43 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là 2 thị trường NK gỗ lớn nhất của Việt Nam. Cũng theo Bộ NN&PTNT, 3 tháng đầu năm 2015 Việt Nam NK 496 triệu USD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó NK gỗ từ thị trường Lào chiếm tỷ trọng 20,6%, tiếp đến là Campuchia và Trung Quốc lần lượt chiếm 13,4% và 12,1% tổng giá trị NK mặt hàng này.

TĂNG THUẾ XUẤT KHẨU VÀNG TRANG SỨC LÊN MỨC 2% Từ ngày 7/5, các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng khác có hàm lượng vàng từ 95% trở lên sẽ phải chịu thuế XK 2% thay vì 0% như hiện tại. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý trong Thông tư số 36/2015/ TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Thông tư cũng quy định thêm để được áp dụng mức thuế suất thuế XK 0%, ngoài hồ sơ hải quan đối theo quy định chung, các đơn vị phải có phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ cấp.

XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN QUÝ I ĐẠT GẦN 6,13 TỶ USD Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch XK nông lâm thuỷ sản tháng 3/2015 đạt 2,12 tỷ USD, đưa giá trị XK của ngành 3 tháng đầu năm 2015 lên gần 6,13 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó giá trị XK các mặt hàng nông sản chính đạt 2,92 tỷ USD, giảm 15,1%. Hầu hết các mặt hàng nông sản chính đều giảm về lượng hoặc giá trị. Trong đó phải kể đến mặt hàng gạo giảm 28,1% về khối lượng và giảm 32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014; mặt hàng cà phê giảm 41,4% về khối lượng và giảm 37,3% về giá trị so cùng kỳ năm 2014...

Việt Nam - Nhà cung cấp hàng dệt may lớn thứ hai tại Nhật Bản Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Việt Nam đã vươn lên trở thành một nhà cung cấp hàng dệt may lớn thứ hai tại Nhật Bản cả về lượng và trị giá trong Top 9 nhà cung cấp hàng dệt may lớn nhất tại thị trường này. Đáng chú ý trong Top 9 này, Việt Nam là nhà cung cấp đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất. Năm 2014, kim ngạch XK dệt may của Việt Nam đạt xấp xỉ 21,7 tỷ USD, tăng 9,77% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Dự báo tổng kim ngạch XK dệt may của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản năm 2015 có thể đạt 2,9 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2014. TẠP CHÍ VIETNAM BUSINESS FORUM ĐANG PHÁT HÀNH DANH BẠ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM 2015 DANH BẠ DOANH NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

DN có nhu cầu, vui lòng liên hệ Phòng phát hành

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

DANH BAÏ DOANH NGHIEÄP

TÆNH NINH THUAÄN

Điện thoại: 08. 39 322 774 NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH CITY GENERAL PUBLISHING HOUSE


DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT 13 Cắt giảm 46 thủ tục hành chính về thuế và hải quan Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 509/QĐ-BTC về phê duyệt phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Quyết định 510/QĐ-BTC về phê duyệt phương án đơn giản hóa một số TTHC trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Theo đó, Bộ Tài chính phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế, hải quan. Cụ thể Quyết định 509 giúp bãi bỏ và đơn giản hóa 8 thủ tục, trong đó bãi bỏ 1 thủ tục và đơn giản hóa 7 thủ tục khác. Quyết định 510 giúp bãi bỏ và đơn giản hóa 38 thủ tục, trong đó bãi bỏ 7 thủ tục và đơn giản hóa 31 thủ tục khác.

Ưu đãi 5% tài chính với nhà đầu tư thực hiện dự án PPP Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong đó đáng chú ý là nội dung về những ưu đãi đối với nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) có báo cáo, nghiên cứu khả thi, đề xuất dự án được phê duyệt. Cụ thể trong trường hợp áp dụng phương pháp giá dịch vụ, nhà đầu tư không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dịch vụ vào giá dịch vụ của nhà đầu tư đó để so sánh, xếp hạng. Trường hợp áp dụng phương pháp vốn góp của Nhà nước, nhà đầu tư không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% phần đề xuất vốn góp của Nhà nước vào phần vốn góp của Nhà nước mà nhà đầu tư đó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

Sẽ giám sát dự án đầu tư ra nước ngoài trên 200 tỷ đồng Trong bối cảnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các DN hiệu quả chưa cao, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Bộ Tài chính đã dự thảo quy định về giám sát đầu tư ra nước ngoài của cả DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN có vốn Nhà nước. Đối tượng giám sát chỉ bao gồm các dự án có quy mô vốn lớn (vốn góp của DN Việt Nam trên 200 tỷ đồng). Quy định trên vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện tại dự thảo Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN có vốn Nhà nước.

Từ 1/4, Việt Nam - Nhật Bản sẽ cắt giảm 3.234 dòng thuế Thông tin từ Bộ Tài chính, thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản, Hiệp định đối tác Việt Nam Nhật Bản, từ ngày 1/4 sẽ có 6.108 dòng thuế NK từ Nhật Bản có thuế suất 0%. Hàng hóa NK để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo ASEAN - Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản cần đáp ứng yêu cầu về xuất xứ theo quy định của Bộ Công Thương và thuộc danh sách nước được hưởng ưu đãi quy định tại Thông tư.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


14 GOÙC NHÌN TRUYEÀN THOÂNG

Nhằm mang đến những thông tin mới nhất về truyền thông trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam cho các doanh nghiệp (DN) hội viên của VCCI-HCM, công ty truyền thông Ogilvy Việt Nam phối hợp cùng VCCIHCM mở ra chuyên mục “Góc nhìn truyền thông”. Quý DN có thể chia sẻ ý kiến và gửi câu hỏi cho ban biên tập theo địa chỉ gocnhintruyenthong@ vcci-hcm.org.vn.

NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI DÀNH THỜI GIAN TRÊN INTERNET HƠN TV 9% 12%

12% 12%

33%

TV

60

2013 Internet

Báo

68% cảm thấy chưa sẵn sàng để quản lý các tác động của TTXH.

39%

32%

2012

70

11%

11% 32%

80

32%

12%

31%

13%

90

9%

2014 Tạp chí

Radio

ĐỌC TIN TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ DẦN ĐƯỢC ƯA CHUỘNG HƠN

79% giám đốc marketing (CMOs) kỳ vọng sự thay đổi phức tạp này trong 5 năm tới.

80% 69% 62% 56% 56%

66%

50 40

30%

30 20 10 0

Báo in

2012

Báo trên mạng 2013

Trên điện thoại

5%

6%

Trên máy tính bảng

Từ đường dẫn được chia sẻ

2%

Bản tin qua thư điện tử

2%

Kênh khác

Chỉ 48% CMOs được hỏi cảm thấy sẵn sàng cho sự thay đổi này.

Truyền thông xã hội Social media đang thay đổi cục diện của thị trường. Truyền thông xã hội (TTXH) đang thay đổi cách chúng ta tiếp thị, quảng cáo, và kết nối với người tiêu dùng. Không riêng ở Việt Nam, các nhà lãnh đạo và các tổ chức trên thế giới đang phải đối mặt với sự thay đổi này (*):

TTXH là mối quan tâm thứ hai sau sự bùng nổ về dữ liệu (khi mọi thông tin người tiêu dùng tìm kiếm trên mạng được theo dõi kỹ lưỡng từ các nhà quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ…).

2014

Nguồn: Khảo sát của GroupM-3D

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

(*) Số liệu lấy từ Trung tâm Nghiên cứu Marketing, trường ĐH Massachusetts Dartmouth, Mỹ (năm 2014)


GOÙC NHÌN TRUYEÀN THOÂNG 15

Các nhà lãnh đạo và các tổ chức cũng đang đối mặt với các câu hỏi: Làm cách nào để các nhân vật chủ chốt trong tổ chức của tôi hiểu được tiềm năng và tầm quan trọng của TTXH và truyền thông kỹ thuật số? l

l Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi đội ngũ marketing của tôi từ quản lý nhãn hàng truyền thống sang quản lý nhãn hàng với kiến thức mạng xã hội và kỹ thuật số? l Làm cách nào tôi có thể huấn luyện đội ngũ của tôi những kỹ năng thực hành thiết yếu như lắng nghe, quản lý cộng đồng, kích hoạt nội dung…? l Làm cách nào tôi có thể đưa TTXH vào những hoạt động thiết thực tại công ty? l Làm thế nào tôi có thể bồi đắp những lỗ hổng kiến thức về TTXH cho đội ngũ marketing?

Nhằm giúp các doanh nghiệp và các tổ chức trả lời các câu hỏi trên, Ogilvy đã theo dõi khuynh hướng TTXH từ nhiều năm và cập nhật những khuynh hướng này trên thế giới. Dưới đây là dự đoán khuynh hướng TTXH 2015, do hai chuyên gia trong lĩnh vực trên của Ogilvy & Mather là James Whatley và Marshall Manson thực hiện. Twitter Zero hay Facebook Zero ở Việt Nam: mạng xã hội Twitter và Facebook sau khi phát triển phồn thịnh theo hình thức miễn phí nay đã bắt đầu thu phí. Điều này đồng nghĩa với việc các nhãn hàng sẽ phải trả tiền để có nội dung hay.

Chúng tôi sẽ đăng bài chi tiết về các khuynh hướng trên trong những số tiếp theo để phần nào giúp các doanh nghiệp hội viên có kế hoạch chủ động ứng phó tốt nhất với những thay đổi này. Hãy tiếp tục đón xem những thông tin cập nhật về truyền thông xã hội và truyền thông kỹ thuật số trong mục “Góc nhìn truyền thông” mỗi tháng! Nguồn: Ogilvy Việt Nam - www.ogilvydo.com

Cuộc chiến thống trị video: năm 2014, Facebook phá vỡ thế độc tôn của Youtube trong việc chia sẻ nội dung video, làm tăng đáng kể sự tương tác với người dùng. Xu thế này sẽ tiếp tục trong năm nay, với việc nhãn hàng sẽ kết hợp trả tiền để tăng cường sự tương tác. Giới trẻ trong thời kỳ kỹ thuật số: điều này không mới mẻ, nhưng giới trẻ đã, đang và tiếp tục sử dụng internet. Các chuyên gia dự đoán hiện tượng giới trẻ gia tăng việc sử dụng các kênh truyền thông mà không để lộ danh tính. Nhiều bạn trẻ sẽ duy trì nhiều tài khoản trên mạng xã hội, đơn giản vì họ đang trong giai đoạn khám phá bản thân mình. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


HỘI THẢO GIỚI THIỆU VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VÀ THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG Thẻ Điểm Cân Bằng (BSC) là Hệ thống Quản trị và Hoạch định chiến lược hiện đại được áp dụng rất thành công tại nhiều DN và tổ chức trên thế giới. Chương trình BSC cho DNVVN Việt Nam được thiết kế theo đặc thù riêng cho các DNVVN với mục tiêu là hỗ trợ DN đạt được các lợi ích: gia tăng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững bằng các kế hoạch kinh doanh hiệu quả và có tính khả thi cao hàng năm; cải thiện được sự hài lòng của khách hàng và nhân viên; đánh giá được hiệu quả kinh doanh một cách có hệ thống. Với nhu cầu và thực tế về việc cải thiện năng lực quản trị và nâng cao khả năng cạnh tranh của DNVVN tại Việt Nam, VCCI-HCM trân trọng kính mời Quý DN tham dự buổi Hội thảo giới thiệu về việc triển khai và thực thi Chương trình BSC. Thời gian: Ngày 08/04/2015 (8:30 - 11:30) Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM Diễn giả: Tiến Sỹ Michael Court - Giám đốc viện Balanced Scorecard Úc, Thành viên thường trực của Viện BSC Hoa Kỳ Chi phí tham dự: Miễn phí DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: VP. GIỚI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 1205 - Fax: 08 3932 5472. A. Thanh - DĐ: 0903 877 111 - Email: thanh.nguyen@vcci-hcm.org.vn

ĐOÀN DOANH NGHIỆP THAM DỰ HỘI CHỢ THỰC PHẨM QUỐC TẾ BUSAN LẦN THỨ 22 KẾT HỢP THĂM QUAN BUSAN VÀ SEOUL Nhằm hỗ trợ DN Việt Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực trồng - chế biến thực phẩm, VCCI-HCM sẽ tổ chức Đoàn DN tham dự Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Busan lần thứ 22 (BOFAS) và thăm quan 2 thành phố lớn của Hàn Quốc (Busan và Seoul). Thời gian: Ngày 16/06 - 21/06/2015 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO), Hàn Quốc Mặt hàng triển lãm: Thực phẩm (thủy sản, trà rượu, bánh kẹo, giải khát, chất phụ gia); dụng cụ và nguyên liệu làm bánh; máy móc phục vụ ngành chế biến thực phẩm; nhượng quyền thương hiệu; ATVSTP... Chi phí trọn gói: 25.900.000 đồng/người/DN. Đến với BOFAS 2015, ngoài việc thăm quan, tìm kiếm đối tác, bạn hàng tại hội chợ, các DN còn được bố trí gặp gỡ và làm việc trực tiếp với các đối tác tiềm năng (Vui lòng đăng ký yêu cầu gặp gỡ trước cho chúng tôi để tiện việc tìm kiếm đối tác và bố trí phiên dịch phù hợp). DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: VP. GIỚI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 1205 - Fax: 08 3932 5472. Chị Trang - DĐ: 0125 3388 568 - Email: trang.diu@vcci-hcm.org.vn

http://www.cantonfair.org.cn DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 6499 / 08 3932 5166 - Fax: 08.39325472 C. Trà - ĐT: 3932 6598 (ext 361) - DĐ: 0983 630 609 Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn A. Phương - ĐT: 3932 5495 - DĐ: 0903 914 550 Email: tuanphuongdang@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - ĐT: (08) 3932 6499 - DĐ: 091 88 66 055 Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

Hội chợ triển lãm hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 117 được biết đến với tên gọi Canton Fair, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thương mại Quốc tế, đồng thời làm cánh cửa giao lưu và hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới. Ra đời vào năm 1957, Canton Fair được biết đến không chỉ bởi lịch sử lâu đời mà còn bởi đây là Hội chợ với qui mô lớn nhất Trung Quốc, với sự hiện diện đông đảo của đa quốc gia và chủng loại sản phẩm trưng bày đa dạng. Thời gian: Dự kiến 15 - 18/04/2015 (4 ngày 3 đêm) Chi phí trọn gói: 15.500.000 vnd/khách (Đoàn 10 khách trở lên) Mặt hàng triển lãm: Thiết bị máy móc các loại, thiết bị công trình, ô-tô và phụ tùng, xe máy, xe đạp, kim khí, sản phẩm hoá chất, đồ điện gia dụng, hàng điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông, đèn chiếu sáng...

Bản Tin VCCI số 4 ngày 02 tháng 04 năm 2015  

Bản Tin VCCI số 4 ngày 02 tháng 04 năm 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you