Page 1

SOÁ

07

TAÄP 25. 02/04/2014

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

HỢP TÁC VIỆT NAM - NAM PHI

LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI

Bản Tin VCCI số 8 ngày 02 tháng 04 năm 2014  

Bản Tin VCCI số 8 ngày 02 tháng 04 năm 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you