Page 1

SỐ

10

THÁNG 10/2016

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

Tăng cường hợp tác thương mại giữa TP.HCM và Thanh Đảo XEM TRANG 5

Cần tiếp tục cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp XEM TRANG 2

Vinh danh nỗ lực hợp tác Việt Nam - Na Uy về đào tạo nghề XEM TRANG 4

Bản Tin VCCI số 10 ngày 1 tháng 10 năm 2016  

Bản Tin VCCI số 10 ngày 1 tháng 10 năm 2016

Bản Tin VCCI số 10 ngày 1 tháng 10 năm 2016  

Bản Tin VCCI số 10 ngày 1 tháng 10 năm 2016

Advertisement