__MAIN_TEXT__

Page 22

VMT . 17 FEBRUARI 2017 . NR 2

INGREDIËNT & PRODUCT

DE SMAAK VAN SNACKS ACHTERGROND

op de voorgrond plaatsen. In het in 2013

beld in vergelijking met 2011. Banaan en

geopende Londense restaurant Gymkhana

mango zijn de favorieten in deze categorie,

wordt een Indiaas menu geserveerd dat

maar er is een sterke groei in de smaak

zowel westerse als Indiase eters bevalt. Ook

kokos sinds 2013. Banaan is het populairst

in New York worden specifiek Indiase res-

met nieuwe producten zoals bananenrepen

taurants geopend. Deze ontwikkelingen

en zachtgedroogde bananen. Kokossnacks

zullen productontwikkelaars stimuleren om

worden niet alleen in landen gelanceerd

minder gebruikelijke Indiase maaltijden te

waar ze worden geoogst, zoals Thailand,

ontwikkelen die minder pittig zijn dan ver-

maar ook in niet-tropische landen zoals

eist voor de westerse markt.

Australië en de VS. Er is ook een voorbeeld

Van andere keukens zijn er al voldoende

dat de de wereld is mijn keuken-trend door-

voorbeelden van producten die specifieke

sijpelt in de ontwikkeling van aantrekkelijke

smaken en de origine belichten. In Duits-

producten met een hoge authenticiteit zoals

land introduceert Kuehne een nieuwe lijn

genuine coconut, voor het eerst gepresen-

worsten, Made for Meat in de smaken

teerd op SIAL 2016. Dit is een biologisch

Cranberry bbq, Aji Panca Chili en Indiase

Genuine Coconut speelt in op de vraag naar authentieke producten

kokoswater, verpakt in de schil van de

Curry. De laatste is een exotische fruitcur-

van over heel de wereld.

kokosnoot met een openingsring van

rysaus verrijkt met cayenne, ananas en

gerecycled kokosnootvezel en een natuur-

appelstukjes. Het Britse soepenbedrijf

lijk resin. Carlos Amoros van Genuine

Covent Garden versterkt zijn merk met

fermentatie en pittige smaken. Ook eten

Coconut verklaart: “Ons idee was de beste

vier soepen. De Souper Boosters zijn een

uit het Midden-Oosten krijgt steeds meer

kokosnoot te lanceren die er is. Het ging

geconcentreerde basis voor soepen en

aandacht.”

erom om de kokosnoot niet te veranderen

spelen in op de trend van thuis koken. De

en zo natuurlijk mogelijk te lanceren. We

smaken variëren van Aromatische Thai en

Exotische fruitsmaken

brengen de hele kokosnoot van Thailand

Mexicaanse Chili tot Geroosterd Marok-

Aan de zoete kant is er een verhoogde inte-

naar onze fabriek in Spanje, waar we de

kaans. Roger Lane, marketing manager

resse in exotische smaken. In het verleden

schil verwijderen en de gepatenteerde plug

Savory Flavors van Sensient Flavors: “Er is

werden mango, ananas en passiefruit als

toevoegen. We wilden een premium pro-

continu interesse in meer wereldse smaken.

exotisch gezien, maar nu zoekt de reizende

duct van kokosnootwaters op de markt

Consumenten zijn op zoek naar producten

consument naar meer exotische smaken.

brengen, waar vooral geconcentreerde of

die buitenlandse keukens nabootsen. Pittig

Symrise meldt dat zijn lijn tropische sma-

gepasteuriseerde varianten aanwezig zijn.

‘Consument wil meer dan een brandende tong’

022

ken in de Verenigde Staten

We hebben daarom een variant ontwikkeld

groeiende is in de categorie

die gelijk is aan wat je zou kunnen vinden

ijs en desserts. Emmanual

in Azië of de Cariben.”

Laroche, vicepresident van de divisie Marketing en Consumer

Van dichtbij

Insights: “De interesse voor

Het gaat niet alleen om smaken van ver,

onze tropische smaken groeit.

maar ook om de smaken van dichtbij. In

is nog steeds populair, maar we zien nu ook

In de VS zijn Hispanics de snelstgroeiende

de VS bijvoorbeeld is de klassieke macaroni

dat zoete of bittere smaken met pittig wor-

groep. Dat heeft grote invloed op een toene-

met kaas in een variant met intense en

den gecombineerd. Dat kan Koreaanse

mende acceptatie van tropische smaken

innovatieve smaakprofielen op de markt.

Gochujang zijn of andere regionale pittige

zoals horchata, tangerine, guava, mandarin,

Kroger introduceerde recent Buffalo Bleu &

smaken. Consumenten willen smaak met

rode grapefruit, tamarinde, guanabana,

BBQ en Bacon mac&cheese met meer dan

pittigheid, niet alleen een brandende tong.

watermeloen en hibiscus.” Volgens Laroche

20 gram eiwit per portie inspelend op de

Koreaans eten staat eindelijk in de belang-

zijn sommige fruitsoorten relatief nieuw

vraag van millenials naar complexe smaken

stelling met steeds meer meldingen in de

voor de doorsneeconsument.

en kwaliteitseiwitten.

blogosfeer. Het is een samenkomen van

Het aantal snacks op basis van exotisch

verschillende trends: regionaliteit, authen-

fruit groeit. In de eerste tien maanden van

• ROBIN WYERS •

ticiteit en een vernieuwde interesse in

2016 is het aantal fruitsnacks verdriedub-

R. Wyers is hoofdredacteur bij Innova Market Insights

Profile for VB VMT 2017-02

VMT 2 (2017)  

Editie 2 (2017) van vakblad VMT.

VMT 2 (2017)  

Editie 2 (2017) van vakblad VMT.

Advertisement