Page 1

Vrije Basisschool Sint-Rita Zandbergstraat 24 8530 Harelbeke 056 71 94 59 www.vbssintrita.be info@vbssintrita.be

Harelbeke, 1 februari 2013 Dag kleuter, dag leerling, beste ouders, Waarschijnlijk heb je ook het gevoel gehad dat de maand januari razendsnel voorbij is gegaan. Dit kwam natuurlijk ook door de proeven voor de klassen van de lagere school. Hopelijk is iedereen tevreden met de resultaten op haar/zijn rapport. Misschien kan je hier of daar nog een tandje bijsteken of heb je nog wat werk om een bepaald stukje leerstof te herbekijken. In ieder geval, weet dat je op het einde van het jaar een tweede kans krijgt om ervoor te zorgen dat je resultaten een positieve evolutie kennen. En had je nu al een goed rapport, dan is een welgemeende proficiat zeker op zijn plaats! Had je gedacht dat we deze maand zoveel sneeuw zouden zien? Het was plezant om al die sneeuwpret te mogen beleven op de speelplaats. De ongemakken i.v.m. sneeuwruimen en de natte gangen & klassen namen we erbij. Hopelijk mogen we binnenkort nu ook wat droge dagen kennen, zodat jullie naar hartenlust buiten kunnen spelen. Het was aangenaam om tijdens het toonmoment heel wat ouders te mogen spreken en we zijn blij met jullie positieve reacties die we mochten lezen. Hierdoor tonen jullie veel appreciatie voor het werk dat onze leraars met jullie kinderen leveren. En nog een weekje en dan is het krokusvakantie. Het gaat inderdaad razendsnel. Geniet ervan! Directeur Bruno Colpaert (0475/35.52.09)

Tevredenheidenquête ouders Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief kom ik graag nog eens terug op de tevredenheidenquête. In de laatste vergadering van het oudercomité heb we deze voorgesteld en werden een aantal items met de ouders besproken. Ook alle leraars kregen de verwerking voor hun eigen klas. We stelden jullie vragen i.v.m. de bereikbaarheid van ons secretariaat. Ons secretariaat is enkel open in de voormiddag van 8u00 tot 12u00 (uitgezonderd op woensdag). Je kan echter steeds een e-mail sturen op andere tijdstippen van de dag naar secretariaat@vbssintrita.be. Op deze manier zal uw vraag ook snel beantwoord kunnen worden. We zijn blij om vast te stellen dat jullie het net zo belangrijk vinden als wij om elkaar op geregeld tijdstip eens te zien: openklasdag, infoavond in de klas, oudercontacten. Er zijn echter nog

Een blik op de komende maand in de Sint-Ritaschool! Schooljaar 2012-2013

1


tussentijdse mogelijkheden om de juf of meester te spreken. Dit kan b.v. aan de schoolpoort of via een vraag in de schoolagenda of per brief. Afhankelijk van uw vraag kan er altijd een overlegmoment georganiseerd worden. Tenslotte is de school dankbaar voor het werk dat het oudercomité levert en de deelname van jullie aan hun activiteiten.

Welkom op onze school! In deze maand mogen we opnieuw een aantal nieuwe kinderen op onze school verwelkomen. Welkom aan: Matteo Vandevelde,Manou Vercruysse, Denzel D’Hoop, Jana Vandeput & Stefanie Vandeput.

Proficiat! Deze maand is het de verjaardag van: Osman Bassaam (4LZ), Croon Marie (5LZ), Polfliet Ellen (5LZ), El Jilali Abdelkader Nisrin (1LZ), Goeminne Fleur (2LZ), Delbeke Finn (2LZ), Lahousse Lise (1KZA), Ninkovic Milica (2KZ), Wanda Adalyn (1KZA), Khan Azeem (3KZ) & Callewaert Jonas (3KZ).

Activiteit in de kijker

HELPENDE HANDEN GEZOCHT! Op zaterdag 2 februari starten we met voorbereidende werken voor de uitbreiding van onze speelplaats. Hiervoor zoeken we bereidwillige ouders (je hoeft geen lid te zijn van ons oudercomité!) die ons willen helpen tussen 8u00 en 12u00. Het werk omvat de afbraak (o.l.v. een aannemer) van de afsluitingsmuur aan de poort en het verwijderen van duiventillen, struiken en losliggend materiaal op de groenzone achter restaurant Amadeus, die grenst aan de school. Alle bouwafval en puin moet verwijderd worden, dus we kunnen gerust wat mankracht gebruiken. Bedankt uit naam van alle kinderen van de Sint-Ritaschool!

Een blik op de komende maand in de Sint-Ritaschool! Schooljaar 2012-2013

2


Maandkalender februari DAG Vr

1 8u30

Legende KO = kleuteronderwijs LO = lager onderwijs KZ = kleuter Sint-Rita LZ = lager Sint-Rita SVS = Stichting Vlaamse Schoolsport

Za

2

8u00-12u00

Ma

4

8u35

Di Vr

5 8

20u00 VM 13u45

Za Zo Ma

9 17 18

8u30

Di

19

9u30-11u15 20u00

Wo Do

20 21 9u00 13u30 20u00

Vr

22

Wo

27

Een blik op de komende maand in de Sint-Ritaschool! Schooljaar 2012-2013

ACTIVITEIT Observatiestage door Marieke Mestdag in 1KZB. Instapmoment voor 2 nieuwe kleuters op onze school. Welkom aan hen en hun familie! Klusjesvoormiddag met ouders, alle hulp is welkom! 3KZ & LO: onthaal & maandopening februari (gymzaal) Schoolraad (Mariaschool) 7de zwembeurt voor lln LO (ZenBad, Harelbeke) Carnavalstoet (schoolomgeving) Krokusvakantie Einde van de krokusvakantie Doestage door Jonas Coussement in 4LZ (t.e.m. 26/02), doestage door Sarah Vanhulsen in 3LZ (t.e.m. 26/02) Instapmoment voor 2 nieuwe kleuters (1 in 2KZ) en 1 leerling in 4LZ op onze school. Welkom aan hen en hun familie! 3KZ: workshop ‘kleuters & Benoit’ (Peter Benoitmuseum, Harelbeke) Vergadering oudercomité (eetzaal) Dikke truiendag Observatiestage door Marieke Mestdag in 1KZB. 6LZ: bezoek St.-Amandscollege, Campus Collegewijk Harelbeke 6LZ: PTI@work (Kortrijk) 1LZ: infoavond voor ouders i.v.m. klaswerking 2de deel schooljaar: zie aparte uitnodiging Oefenpraktijkdag door Marieke Mestdag in 1KZB. Pedagogische studiedag: geen school voor leerlingen!

3


Schoolmenu

Een terugblik op een leuke activiteit van de voorbije maand (veel meer foto’s en activiteiten op www.vbssintrita.be!)

TOONMOMENT, 28 & 29 januari 2013

Een blik op de komende maand in de Sint-Ritaschool! Schooljaar 2012-2013

4

Nieuwsbrief februari 2013  

Nieuwsbrief februari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you