Page 1

Vrije Basisschool Sint-Rita Zandbergstraat 24 8530 Harelbeke directie@vrijebasisschoolsintrita.be 056/719459 Harelbeke, 7 september 2011 Geachte ouders, Samen met u willen wij uw kind begeleiden naar volle ontplooiing toe. Wij bieden daarbij degelijk onderwijs en wij streven naar een hechte band tussen school en gezin. In samenwerking met het oudercomité nodigen wij u dan ook zeer graag uit tot de

OUDERCONTACTAVOND 2de & 3de graad lager onderwijs DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2011 OM 19u30 IN HET KLASLOKAAL De klassenleraars bespreken de werkwijze i.v.m. het leerprogramma en de eindtermen. Leren leren omvat vele facetten die ter sprake komen. Ze zullen het eveneens hebben over begeleidingsvormen, studiemethodes, zorg en gok-uren en het computergebruik in de klas. In het 3de & 4de leerjaar wordt uiteraard heel wat informatie meegedeeld i.v.m. de zeeklassen van eind september. Bovendien kan u ook andere vragen stellen en zijn de leerkrachten graag bereid tot een persoonlijk gesprekje. Uw aanwezigheid is een warme aanmoediging voor de leerkrachten. Wil daarvoor onderstaand strookje invullen en ten laatste op maandag 19 september afgeven aan de klassenleraar. Met vriendelijke groeten, Namens het oudercomité De voorzitter, Mevrouw Saskia Garré

Namens het onderwijzend personeel, De directeur, Bruno Colpaert

NAAM : …………………………………………………KLAS : .............................................. O O O

Zullen beiden Zal 1 ouder

aanwezig zijn op de oudercontactavond op donderdag 15 september 2011 Kan niet aanwezig zijn

Infoavond tweede en derde graad  

brief infoavond

Advertisement