Page 1

Vrije Basisschool Sint-Rita Zandbergstraat 24 8530 Harelbeke info@vbssintrita.be 056/719459 Harelbeke, 5 oktober 2012

Geachte ouders, Samen met u willen wij uw kind begeleiden naar volle ontplooiing toe. Wij bieden daarbij degelijk onderwijs en streven naar een hechte band tussen school en gezin. In samenwerking met het oudercomité nodigen wij u dan ook zeer graag uit tot de

INFOAVOND KLEUTERONDERWIJS op DINSDAG 16 OKTOBER 2012 om 19u30 in de klas (uitz. 1KZA & 1KZB begint de infoavond in de eetzaal)

De juf zal het hebben over de klasorganisatie, het dagverloop, eigen accenten per leeftijdsniveau, voorbereiding op de volgende klas, … Naderhand kan u uiteraard uw nog vragen stellen. Wij hopen dat u dit initiatief op prijs stelt en vragen u beleefd onderstaand strookje in te vullen en te laten afgeven aan de kleuteronderwijzeres tegen vrijdag 12 oktober.

Namens het oudercomité, De voorzitter, Mevr. Eline Velghe

Namens het onderwijzend personeel, De directeur, Bruno Colpaert

NAAM : ………………………………………………………………………………………………………… KLAS : ……………………… O O O

Zullen beiden Zal 1 ouder aanwezig zijn op de infoavond op dinsdag 16 oktober 2012 Kan niet aanwezig zijn

Infoavond 16 oktober 2012  
Infoavond 16 oktober 2012  

Infoavond 16 oktober 2012

Advertisement