Page 1

Vrije Basisschool Sint-Rita Zandbergstraat 24 8530 Harelbeke 056 71 94 59 www.vbssintrita.be info@vbssintrita.be

Harelbeke, 17 september 2012 Geachte ouders, Samen met u willen wij uw kind begeleiden naar volle ontplooiing toe. Wij bieden daarbij degelijk onderwijs en wij streven naar een hechte band tussen school en gezin. In samenwerking met het oudercomité nodigen wij u dan ook zeer graag uit tot de

OUDERCONTACTAVOND 2de & 3de graad lager onderwijs DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2012 OM 20u00 IN HET KLASLOKAAL De klassenleraars bespreken de werkwijze i.v.m. het leerprogramma en de eindtermen. Leren leren omvat vele facetten die ter sprake komen. Ze zullen het eveneens hebben over begeleidingsvormen, studiemethodes, zorg en SES-uren en het computergebruik in de klas. Bovendien kan u ook andere vragen stellen en zijn de leerkrachten graag bereid tot een persoonlijk gesprekje. Uw aanwezigheid is een warme aanmoediging voor de leerkrachten. Wil daarvoor onderstaand strookje invullen en ten laatste op vrijdag 21 september afgeven aan de klassenleraar. Met vriendelijke groeten, Namens het oudercomité De voorzitter, Mevrouw Eline Velghe

Namens het onderwijzend personeel, De directeur, Bruno Colpaert

NAAM : …………………………………………………KLAS : .............................................. O O O

Zullen beiden Zal 1 ouder

aanwezig zijn op de oudercontactavond op donderdag 27 september 2012 Kan niet aanwezig zijn

Infoavond 2de en 3de graad LO  

Infoavond 2de en 3de graad LO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you