Page 1

Nieuwslijntje

Nieuwtjes over onze school voor de ouders - Vijfde jaargang nr. 3 - oktober 2011 Vrije Basisschool O.L.V. van Vreugde, Vlietestraat 127, 8531 HULSTE - tel. 056/ 71 35 86 site : www.vbsolvvanvreugde.be V UITSPRAAK VAN DE MAAND OKTOBER :

Je kunt het de allerkleinsten helemaal niet kwalijk nemen dat ze soms moeilijk uit hun woorden raken of iets enigszins verkeerd benoemen. Zo wordt een onzelieveheersbeestje makkelijk een “onzelieveHEMELbeestje” of een vuilnisbak een BuilnisVak. Maar toen ik een peutertje in plaats van “meneer de directeur” “meneer de vette deur” hoorde stamelen heb ik toch maar m’n sportschoenen terug afgestoft.

Ga je mee verdwalen ? Ik weet de weg .... Of wat had je wel gedacht, mama en papa ? We begonnen dit schooljaar met jullie te zeggen dat we 1 jaar lang samen op reis wilden gaan. Samen. Samen met de jongens en meisjes, grote en kleine kinderen, superslimme en heel slimme kinderen, luide en stille kinderen, ja, zelfs samen met de juffen, meester en directeur. Maar je denkt toch niet dat wij geen enkele keer - tijdens die lange reis zouden verdwalen. Waren jullie nooit de weg kwijt. Heeft papa nooit gesakkerd op mama die moedig aanwijzingen gevend met de kaart op haar schoot probeerde om de weg terug te vinden ? Heb je nooit een straat te laat ingeslagen ook al verkondigde de GPS met metalige stem “over 200 m...”. Wel... hier op school kan zoiets ook gebeuren. We verdwalen ook wel eens, zoals iedereen, maar blijven wel keihard verder zoeken en werken om ieder kind op het goede spoor te helpen. Om ieder kind zo optimaal mogelijk te begeleiden, (bij te)sturen, ontwikkelen, verzorgen, tot we hem of haar met gerust hart mogen afleveren aan de poort van de grote wereld. Leerkrachten volgen voortdurend bijscholingen, materiaal wordt geïnnoveerd, onze jarenlange expertise, moderne infrastructuur, ... allemaal elementen die ons op de goede weg houden. Wij weten de weg... volg ons gerust.

1


Nieuwe computers voor de kinderen De school investeerde in nieuwe computers. Alle klassen beschikken nu over moderne, krachtige computers zodat de lln. optimaal hun computervaardigheden kunnen oefenen en in de klas de mogelijkheden van bv. internet kunnen exploreren. Hiervoor zijn leerdoelen per klas afgesproken zodat duidelijk is wat een kind moet kunnen in welke klas.

De tivoli-run die begin dit schooljaar georganiseerd werd door het oudercomité en de school brachten ongeveer 746 euro op. Een mooie winst die vanzelfsprekend wordt aangewend ten voordele van de kinderen van onze school. Zo heeft het oudercomité het digitaal schoolbord betaald dat sinds 1 september gebruikt wordt in het vierde leerjaar. De kinderen van de 6de, 5de en 4de klas krijgen nu al les op deze manier. En we bouwen verder. De school investeerde ook in drie nieuwe laptops en maar liefst 10 nieuwe computers voor in de verschillende klassen (zie nota hierboven). Een woordje van dank aan ... Hannelore (mama van Guillaume (lj.1) en Emilia (lj.3) die speciaal voor de kinderen van onze kleuterafdeling nieuwe knutseljasjes heeft gemaakt. Dankzij deze stevige jasjes hopen wij de kledij wat netjes te houden. Blijf er rekening mee houden dat er op school met verf, soms ecoline, klei, enz... wordt gewerkt. Laat de kinderen aangepaste kledij dragen. Ook een bijzondere dank u wel aan Stefanie, de mama van Carelle (kl.2) en Tommy (lj.1) die ons bijzonder mooie ballonnen schonk. De kinderen van de eerste kleuterklas maakten er dankbaar gebruik van en knutselden hun eigen knuffelbeer. Tot slot wil ik ook het oudercomité bedanken dat deze keer de inkom zo mooi heeft versierd. Een plezier voor het oog als je onze school binnenkomt. Het sociale thema van de maand oktober is in deze herfst- en Halloweenperiode “keuzes maken”. Opnieuw komt dit in alle klassen (zowel kleuter als lager) aan bod en openen wij de maand oktober met een gezamenlijk moment in de voorzaal. KOEKENVERKOOP De koekenverkoop loopt heel vlot en lijkt een succes te worden. Nog even afwachten want niet alle bestellingen zijn binnen. Normaal gezien worden alle koeken op school geleverd op woensdag, 12 oktober. We hopen ze mee te kunnen geven naar huis (na verdeling) op uiterlijk vrijdag, 14 oktober 2011. Eet smakelijk en bedankt aan iedereen. Met deze opbrengst worden nieuwe zitbanken op beide speelplaatsen en verzamelboxen voor de ballen gekocht. Een deel gaat ook naar uitstappen zodat de prijs wat verlaagd kan worden.

2


bereid was om zich hiervoor vrij te maken. Maar na het overlopen van de enquêtes die we meegaven met jullie - ouders - stellen we vast dat de respons TE gering is om dit in te richten. Van de hele school zijn er maar 15 voorstanders. Van die 15 zijn er maar 3 kinderen die iedere woensdag zouden komen maar er is er maar 1 dat gebruik zou maken van de hele namiddag. Twee kinderen willen geregeld komen, sommigen enkel in nood of in de toekomst. Het is dan ook niet opportuun om deze piste verder te bewandelen. Graag raden wij iedereen aan om een opvang in de buurt te zoeken waar de kinderen de woensdagnamiddag kunnen doorbrengen.

OPVANG WOENSDAGNAMIDDAG Tot onze spijt zal de woensdagnamiddag opvang niet kunnen doorgaan op onze vrije basisschool OLV van Vreugde. Nochtans hadden wij dit heel graag aangeboden en vonden zelfs al iemand die

Sportdag

Boek- en leesplezier (ook voor kinderen/jongeren voor wie lezen niet vanzelfsprekend is).

De sportdag op vrijdag, 30 september was een voltreffer. Het mooie weer en de leuke activiteiten zorgden voor een onvergetelijke dag. Vanzelfsprekend waren de kinderen die naar de ijspiste gingen warm ingeduffeld (wie kan voorzien dat het op 30 september zal zomeren?). Het glijden ging behoorlijk vlot hoewel er ook wel enkele kinderen de harde(re) kant van het ijs leerden kennen. Klimmen in de Blueberry Hill te Kortrijk was ‘megacool’ en de kleuters maakten er een kleurrijk circusgebeuren van. Foto’s vind je terug op onze website.

Als het lezen bij een kind niet vanzelf gaat, krijgen ouders dikwijls van de school de raad om dagelijks met hun kind wat te lezen. Wat kan je als ouder doen als kinderen niet graag meer lezen of moeite hebben met het lezen ? Waar en hoe vind je boeken voor deze kinderen ? Hoe kan je als ouder ‘leesplezier’ ondersteunen bij je kind met leesproblemen ? Dhr. Luk Van Den Steen is lesgever aan de Arteveldehogeschool en de Bibliotheekschool te Gent om komt hierover spreken op : Dinsdag, 25 oktober 2011 19u30 Stedelijke Openbare Bibliotheek te Harelbeke. Toegang gratis. 3

Uitstappen - Op donderdag, 6 oktober gaat het vierde leerjaar op torenbezoek in de Beiaard te Harelbeke. - Diezelfde namiddag gaan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar in het kader van “de geschiedenis van het vliegen” een warmeluchtballon bij Gino Ciers bekijken. - Vrijdag, 14 oktober : levering koeken (?). - Zondag, 16 oktober : wandelnamiddag georganiseerd door het oudercomité. - Vrijdag, 21 oktober : fietscontrole politie Harelbeke. - Zaterdag, 29 oktober : begin herfstvakantie. - Bekijk ook zeker de kalender op onze website : www.vbsolvvanvreugde.be


Koeken op school... Blijkbaar is er enige discussie omtrent welke koeken de leerlingen mogen mee brengen naar school. Laat ons hier duidelijkheid in scheppen. Wij dragen gezondheid hoog in de vaandel. Er worden veel sportactiviteiten georganiseerd. We pleiten voor gezonde voeding. We organiseren een fruitdag. Het eten van een koek is uiteraard niet verplicht maar wie dergelijke versnapering mee geeft met zijn kind vragen wij om mee te helpen werken aan de gezondheid van de kinderen.Vandaar : geen chips, pistachenootjes, zoutkoekjes en koeken met chocolade rond. Wij proberen hier ruimdenkend en tolerant in te zijn. Niemand zal problemen maken van bv. een prince-koek met een chocoladesmaak aan de binnenzijde. Maar wanneer een Leo of twix opduiken is het “neen, dat is niet toegestaan”. Mogen wij ook jullie verzoeken om hier op toe te zien en mee te waken over de gezondheid van onze kinderen. Dank u wel.

Dag van de leerkracht - verwenweek

Misschien kwamen de kinderen deze week thuis met een vreemd verhaal. Lachende juffen, mysterieuze complotten, auto’s die gewassen worden, geschenkjes alom, ... het is dan ook 1 week lang verwenweek. Iedere leerkracht trok de naam van een collega en mag die persoon een hele week lang op alle mogelijke manieren verwennen. Dit in het kader van de “dag van de leerkracht” die wordt gevierd op woensdag, 5 oktober 2011. Op het einde van de week maken we bekend wie wie verwende. Ondertussen blijven er nog enkele gekke fratsen gebeuren waar - dat merken we genoeg - ook de kinderen mee van genieten.

Hulp gevraagd bij vervoer Graag lanceren wij nogmaals een oproep naar alle ouders, grootouders, vrienden of kennissen, enz... om af en toe een handje toe te steken bij het voeren van de kinderen. Het lesgeven beperkt zich niet binnen vier klasmuren. Het is enorm rijk voor de kinderen om op stap te gaan en het geleerde van in de klas te toesten aan de werkelijkheid. Helaas is bv. het busvervoer enorm duur geworden. Treinen zijn niet altijd even praktisch. Vandaar dat we vaak een oproep doen naar jullie toe. Het zou spijtig zijn dat door gebrek aan engagement onze kinderen die uitstappen moeten missen vandaar deze warme oproep. Wie zich kan vrijmaken of een strookje ontvangt van de juf/meester om te voeren met de wagen : probeer je een keer vrij te maken. Het betekent veel voor ons.

4

Oktober 2011  

Nieuwslijntje oktober 2011