Page 1

VBS HEILIG HART

N i e u w s b r i e f

18 februari 2013

Bron: Muurkranten.be

Data voorop Woensdag 27 februari: geen school, pedagogische studiedag Dinsdag 5 maart om 20 uur: vergadering oudercomitĂŠ Woensdagnamiddag 20 maart: schoolnamiddag tot 15u. Vrijdag 22 maart: geen school, E3-prijs Harelbeke Zondag 24 maart: ONTBIJTPAKKETTEN 1


Hulp ontbijtpakketten Op zondag 24 maart levert het oudercomité van onze school opnieuw heerlijke ontbijtpakketten aan huis. Vanaf vrijdag 22 maart begint de intense voorbereiding. We hebben voor dit weekend nog heel veel hulp nodig. Kunt u ons helpen bij het: •

klaarmaken van de pakketten op zaterdag

klaarmaken van de pakketten op zondagochtend vroeg

rondbrengen van de pakketten op zondagochtend vanaf 5 uur als chauffeur

rondbrengen van de pakketten op zondagochtend vanaf 5 uur als begeleider

Laat het ons zeker weten! Telefoon 056/72 43 45 - e-mail ontbijtpakketten@vbsheilighart.be

Wissel woensdag 20 maart Op woensdagnamiddag 20 maart is er uitzonderlijk school in de namiddag tot 15u. Dit werd zo aangevraagd bij de overheid om ervoor te zorgen dat niemand op school moet zijn op vrijdag 22 maart 2013. Die vrijdag is er opnieuw de E3-prijs Harelbeke en is de school onbereikbaar. In de voormiddag is er pedagogische studiedag voorzien voor de leerkrachten en de namiddag wordt verplaatst naar de woensdagnamiddag. Mochten er mensen zijn die een briefje nodig hebben voor muziekschool of andere extramurale activiteiten, dan kan je dit steeds bekomen via het secretariaat.

Dikketruiendag Dikketruiendag startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten en is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in alle Vlaamse scholen. Zij gaan al voor de 9de keer op een ludieke manier de strijd aan tegen energieverspilling en de uitstoot van CO2.

2


MOS en EcoCampus roepen iedereen op om op 20 februari een dikke trui aan te trekken. Tijdens de lessen of met originele acties zullen we onze afhankelijkheid van energie en de negatieve gevolgen van fossiele brandstoffen voor het klimaat volop in de kijker zetten.

Facebook... een pest! Facebook in de basisschool is een probleem. Nochtans is het niet toegelaten om een facebookaccount onder de 13 jaar aan te maken. Met dit punt wil ik uitdrukkelijk waarschuwen voor de negatieve gevolgen van Facebook in de basisschool en wijzen op de verantwoordelijkheid van de ouders. De school doet heel wat om het pesten op school te voorkomen en aan te pakken. We doen dit vanuit een bezorgdheid voor zowel de pester als de gepeste, want iedereen is slachtoffer in een pestverhaal. Bij het behandelen van pestsituaties en uit gesprekken met de kinderen blijkt dat Facebook en andere sociale media (zoals bijvoorbeeld Skype) vaak de oorzaak zijn van de vervelende en zelfs intimiderende situaties. Het pestverhaal zet zich dan verder op school, waarvan er dan verwacht wordt dat het schoolteam het probleem oplost. Maar echt oplossen van een probleem kun je pas doen wanneer je de oorzaak aanpakt en de oorzaak is duidelijk het ongecontroleerd gebruik van Facebook. Ik roep daarom iedereen op om de regelgeving te respecteren en geen accounts toe te laten voor kinderen onder de 13 jaar. Voor reeds bestaande accounts pleit ik voor het schrappen van die accounts tot de kinderen de gewettigde leeftijd hebben.

Leren typen Telkens op maandag 22 april, 29 april, 6 mei en 13 mei 2013 organiseert Hanver Services typlessen op school voor vijfde en zesde leerjaar en dit telkens na de schooltijd vanaf 16u.15. De lessen zullen plaatsvinden in de computerklas of in de refter. 3


Nieuwe kleuterklas Sinds maandag 18 februari 2013 hebben we een nieuwe kleuterklas bij de jongste kleuters. Door de grote toename van kleuters in onze school krijgen we 24 lestijden ter beschikking. Dit is een voltijdse job en dus een volledige klas. Omdat we zien dat 1KA en 1KB grote klassen worden, hebben we beslist om telkens de acht oudste kleuters uit beide klassen samen te brengen in een nieuwe klas 1KC. Juf Ann Sophie zal de kleuters van de nieuwe klas begeleiden in haar klas. Juf Sarah neemt de bewegingsopvoeding en zorgbegeleiding bij de kleuters voor haar rekening. Wat is het positieve resultaat van deze beslissing? •

Kleinere kleutergroepen. In plaats van meer dan 30 kleuters in de klassen 1KA en 1KB, zullen er 22 tot 25 kleuters en peuters in deze klassen zitten.

Een afstemming van het aantal kleuters op het beschikbare klasoppervlak.

Een kwaliteitsvolle begeleiding door de beheersbare klasgroepen.

Bestellingen ontbijtpakketten Gelieve de bestellingen snel en regelmatig af te geven aan de klasleerkracht of op het secretariaat van de school. Zo kan de werkgroep van het oudercomité alle bestellingen vlot en tijdig verwerken.

Verantwoordelijke uitgever: Tony Lecoutre VBS HEILIG HART Tuinstraat 21 8530 Harelbeke 056/72 43 45 info@vbsheilighart.be www.vbsheilighart.be

Nieuwsbrief februari 2013  

Nieuwsbrief februari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you