Page 1

VBS HEILIG HART

N i e u w s b r i e f

september 2013

Bron: muurkranten.be

De rodedata lijnvoorop Enkele

Di 17/09 Schoolfotograaf Mogen wij vragen om bij het afhalen van de kinderen ‘s middags en ‘s 20u. startvergadering oudercomité Do 19/09achter Infoavond avonds de rodeklaswerking lijn te blijven. Loop niet zelf naar je kleuter in de rij. Vr 20/09 STRAPDAG! Om het overzicht te bewaren en controle te houden, laten de juffen de Di 24/09 Verkeersdag voor 5de en 6de leerjaar Wo 25/09naar Vlaamse veldloopdagwandelen. kleuters de (groot)ouders Ma 7/10 Vrije dag 1


Oudercomité Op de jongste vergadering van het oudercomité werd een jaarplan opgemaakt. Noteer de volgende data zeker al op de kalender: • vrijdag 29 november: kwisavond • zondag 23 maart: ontbijtpakketten • zaterdag 10 mei: schoolfeest met kinderfoor Met de opbrengsten ondersteunt het comité de schoolreizen, de fruitactie, spelen leermateriaal voor de klassen en in het bijzonder de recente aanpassingen van de kleuterklassen. Daarnaast legt het oudercomité ook een spaarpotje aan om de speelweide definitief aan te pakken. Deze werken zijn voorzien na de bouw van de secundaire afdeling in 2015. De leden steunen niet alleen financieel, maar komen ook klussen op school. Speeltoestellen herstellen en schilderen, vloerbedekking in eetzaal voorzien, geluidsisolerend materiaal hangen. Het kan niet genoeg gezegd worden, maar het schoolteam en de kinderen zijn heel dankbaar hiervoor!

NOG STEEDS WELKOM IN ONS OUDERCOMITE

BIJEENKOMSTEN OUDERCOMITE

Voorzitter: Jo Dewerchin GSM voorzitter: 0495 537 076 • e-mail voorzitter: dewerchin.jo@scarlet.be • e-mail oudercomité: oudercomite@vbsheilighart.be • • Wil jij als ouder ook de school ondersteunen, informeer • gerust bij onze voorzitter of stuur een mailtje naar één van bovenstaande e-mailadressen.

ma 18 november om 20u. di 21 januari om 20u. ma 10 maart om 20u. di 13 mei om 20u. ma 16 juni om 20u.

Aangepast in de schoolbrochure De scholieren van het 4de, 5de en 6de leerjaar moeten de stille opvang volgen wanneer ze op school blijven. De leerlingen van het 4de leerjaar kunnen wanneer het huiswerk af is, na een halfuur de stille opvang verlaten om naar de gewone opvang te gaan. De leerlingen van 5 en 6 blijven van 16u.15 tot 17u.15.

2


Huiswerk Klaswerk is belangrijker dan huiswerk. Huiswerk dient niet in de eerste plaats om iets nieuws te leren, wel om iets in te oefenen. Het is nodig om duidelijke afspraken te maken. Kinderen moeten de afspraken correct opvolgen. Ouders zien huistaken dikwijls als middel om te zien wat leerlingen geleerd hebben en hoe hun kind de leerstof verwerkt heeft. Wij houden ons aan de afspraken in verband met huiswerk zoals vermeld in het schoolreglement (zie schoolbrochure op de schoolsite). Welke doelen willen we nastreven? • Inoefenen en verwerken van de leerinhouden. • Zelfstandig leren werken, plannen, de geschikte strategie kiezen, problemen oplossen, zichzelf motiveren. • Verantwoordelijkheid stimuleren. • Gewoontevorming en werkdiscipline aanleren. • Betrokkenheid van ouders. Hoeveel keer wordt huiswerk meegegeven? • 1L, 2L, 3L, 4L: ma, di en do (uitz. + elke dag lezen) • 5L, 6L: elke dag • De klasleerkracht kan ook werken met een weekplanning, dit zorgt voor meer flexibiliteit. Hoelang mag het huiswerk duren? • Eerste leerjaar: 10 min. + lezen • Tweede leerjaar: 20 min. + lezen • Derde leerjaar: 30 min. + lezen • Vierde leerjaar: 40 min. + lezen • Vijfde leerjaar: 50 min. • Zesde leerjaar: 60 min. • Lezen als gewoontevorming, minstens 10 min. per dag. • Uw kind hoeft niet langer dan hierboven vermeld is te werken. Is het huiswerk niet af of waren er problemen, meldt dit dan aan de klasleerkracht. Wat wordt meegegeven als huiswerk? • Huistaken uit de leermethodes • Automatiseren leerstof • Tafels oefenen • Onthoudwoorden oefenen • Afwerken oefenleerstof • Verbetertaken • Opzoekwerk • Contractopdrachten • Voorbereiden op toets, lessen leren.


Werkplekleren Studenten van de lerarenopleiding Katho Tielt (Vives) komen het vak leren in de praktijk op onze school. Werkplekleren noemt men dat, afgekort: WPL. Wat is de visie van WPL? Werkplekleren is een richting die ondertussen al zes jaar bestaat. Centraal in werkplekleren staat de praktijk. Hierbij komen de studenten direct in contact met het werkveld en kunnen ze de theorie creatief en onmiddellijk omzetten in de praktijk. Wat doen de studenten op onze school en wanneer tref je hen aan? De school van je zoon/dochter koos er voor om een werkplekschool te zijn. Dit wil zeggen dat er 2 maal in de week, op dinsdag en donderdag, studenten langskomen op school. Die studenten studeren zowel lager als kleuteronderwijs. Hierbij helpen de studenten de juf/meester bij het klasgebeuren. Dit kan een leesgroepje begeleiden zijn in het lager of het begeleiden van een knutselactiviteit in het kleuter. Na enkele weken oefenen en elkaar beter leren kennen zijn de studenten klaar voor een week stage. Dit geldt enkel voor de eerste– en tweedejaarsstudenten. Bij de derdejaarsstudenten ziet het er een klein beetje anders uit. Zij gaan heel wat vlugger een stageperiode tegemoet van twee weken in het eerste leerjaar. Na een intens en leerrijk jaar sluiten de eerste– en tweedejaarsstudenten het schooljaar af op de werkplek met een muzische afsluiter. Wie vind je allemaal terug op onze school? • Eerste jaar kleuteronderwijs: o Cloë Vandenbogaerde, Marlot Bruyneel, Treeze Buyst • Tweede jaar kleuteronderwijs: o Justien Catteeuw, Melissa Dewildeman • Derde jaar kleuteronderwijs: o Loes Bruneel • Tweede jaar lager onderwijs: o Liza Notredame • Derde jaar lager onderwijs: o Valerie Berghman, Noémie Ciraudo Door wie worden deze studenten begeleid? Eerst en vooral worden de studenten begeleid door de klasleerkracht bij wie de student in de klas komt. Daarnaast doet juf Debbie de algemene coördinatie van het WPL. Indien je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je ook altijd bij haar terecht. VBS Heilig Hart - Tuinstraat 21 - 8530 Harelbeke - 056 724 345 - info@vbsheilighart.be

Nieuwsbrief eind september 2013  

Nieuwsbrief eind september

Nieuwsbrief eind september 2013  

Nieuwsbrief eind september

Advertisement