Page 1

De Vaart schooljaar 2010-2011 juni 2011 nr. 6


Woordje van de directeur

Vakantie is geen koopwaar. Vakantie vind je niet in folders ook al biedt men je daar de warmste zon, de mooiste stranden, de chicste hotels, de beste restaurants, alles super de luxe. Vakantie is bewust genieten van kleine dingen, is bewust kijken naar het wonder om je heen, is bewust luisteren naar de stilte, naar de wind in de bomen en het lied van een vogel, is bewust ademen en danken dat je leeft, is bewust wachten tot je honger hebt, uit eerbied voor het voedsel. Vakantie is bewust en ontspannen leven, in vriendschap en vrede, met de mensen en de dieren, in harmonie met de natuur. Vakantie is in een zetel in slaap vallen en dromen dat je in de zevende hemel bent en even aan God denken, die ons dit alles zomaar gegeven heeft.

Dirk Van de Caveye directeur

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

3


Kalender Administratieve sluiting van vrijdag 8 juli t.e.m. maandag 15 augustus Inschrijvingen 

Juli 2011

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

4 van 9 tot 12 uur

5 van 9 tot 12 uur

6 van 9 tot 12 uur

Woensdag 17 van 9 tot 12 uur 24 van 9 tot 12 uur 31 van 9 tot 12 uur

Zaterdag 2 van 9 tot 12 uur 9

Zondag 3 10

Donderdag 18 25

Vrijdag 19 26

Zaterdag 20 van 9 tot 12 uur 27 van 9 tot 12 uur

Zondag 21 28

Augustus 2011

Maandag 15 Adm. gesloten 22 van 9 tot 12 uur 29 van 9 tot 12 uur 

7

Vrijdag 1 8 Adm. gesloten

Dinsdag 16 van 9 tot 12 uur 23 van 9 tot 12 uur 30 van 9 tot 12 uur

En na afspraak

Opendeurdag voor alle leerlingen dinsdag 30 augustus van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2011-2012 1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: Donderdag 1 september 2011 om 8.35 uur (belteken om 8.30 uur) 2. Vrije dagen van het eerste trimester: Pedagogische werkdag: woensdag 5 oktober 2011 Herfstvakantie: maandag 31 oktober 2011 tot en met zondag 6 november 2011 Herdenking van de wapenstilstand: vrijdag 11 november 2011 Pedagogische werkdag: woensdag 23 november 2011 Kerstvakantie: maandag 26 december 2011 tot en met zondag 8 januari 2012 3. Vrije dagen van het tweede trimester: Krokusvakantie: maandag 20 februari 2012 tot en met zondag 26 februari 2012 Pedagogische werkdag: woensdag 29 februari 2012 Paasvakantie: maandag 2 april 2012 tot en met zondag 15 april 2012 4. Vrije dagen van het derde trimester: Vrije dag: maandag 30 april 2012 Feest van de arbeid: dinsdag 1 mei 2012 O.-H.-Hemelvaart: donderdag 17 mei 2012 Brugdag: vrijdag 18 mei 2012 Vrije dag: maandag 21 mei 2012 Pinkstermaandag: maandag 28 mei 2012 5. Het schooljaar eindigt op vrijdag 29 juni 2012 om 11.45 uur (onder voorbehoud).

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

4


CLB Brugge(n) tijdens de zomervakantie In de vakantie is het CLB Brugge(n) bereikbaar: CLB Brugge(n) – Legeweg 83A – 8200 Sint-Andries – 050 440 220. CLB Brugge(n) is gesloten tussen 14 juli en 16 augustus. Tijdens deze sluitingsperiode wordt de mail in brugge2@clbbrugge.be minstens één keer per week gelezen. Aan dringende vragen wordt onmiddellijk gevolg gegeven.

Lief en leed Iemand vergeten? Laat het ons gerust weten en wij vermelden het in de volgende schoolkrant! Onze innige deelneming bij het overlijden van:  Roger Adriansens, grootvader van Arthur Adriansens (K1B)  Oscar Sys, overgrootvader van Brecht (L5) en Niek Souilliaert (L3)  Agnes Pauwels, overgrootmoeder van Jade (L3) en Jesse Godderis (K1C-K2A)  Paula Duvejonck, overgrootmoeder van Noah (L2) en Isaï Kesteloot (L2)  Zuster Marie-Andrea, kookzuster Op 20 april werd in de kapel van de zusters Maricolen te Brugge afscheid genomen van zuster Andrea, Simonne Vermeersch. Als oudste van een gezin van zeven leerde zuster Andrea al vroeg verantwoordelijkheid nemen en zich ten dienste stellen. Ze trad in 1949 op 20-jarige leeftijd binnen bij de zusters Maricolen. Na haar vormingstijd was ze dienstbaar in de gemeenschap van Hooglede en daarna in die van Loppem. Ze verbleef in Moerbrugge van „62 tot „74 en daarna tot 2006 in Oostkamp. Als fijne kokkin, als portierster, als boodschapster zorgde ze ervoor dat haar medezusters het goed hadden. De familie Vermeersch-De Bleecker heeft als familiespreuk “cloeck ende vroom”. Vroom was zuster Andrea zeker, maar wel minder “cloeck”. Haar zwak hart verplichtte haar het de laatste vijf jaar wat rustiger te doen te Brugge, tot haar hart het toch begeven heeft… We durven erop vertrouwen dat zij nu thuisgekomen is bij de God van alle leven. Onze gelukwensen met de geboorte van:  Marie, dochtertje van Sven Isselée en juf Charlotte Cornille (K3B), zusje van Cato Isselée (K1A)  Charlotte, zusje van Quinten Tilly (K1C-K2A)

Leesmoeders Gedurende het voorbije schooljaar hielpen onze leesmoeders, samen met de leerkrachten, om de leeskwaliteit en het leesplezier van onze leerlingen te verbeteren. Hiervoor waren zij wekelijks trouw op post, op donderdagnamiddag. Op maandag 27 juni wilden we hen voor die inzet danken. Aan een gezellige koffietafel evalueerden we de werking van het niveaulezen. We bespraken de goede punten en zochten samen wat nog anders of beter kan. We waarderen heel oprecht wat onze leesmoeders deden en hopen volgend schooljaar opnieuw op hen te mogen rekenen. Een oproep naar alle ouders van de lagereschoolkinderen: Leerkrachten en leesmoeders ijverden het hele schooljaar om uw kind steeds liever en beter te laten lezen. Wilt u ook tijdens de vakantieperiode uw kind aanmoedigen om te lezen? 10 à 15 minuten per dag is echt voldoende. Het komt uw kind ten goede, want vlot kunnen lezen is erg belangrijk! Alvast bedankt voor uw medewerking! Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

5


Eerste Communie en Heilig Vormsel Donderdag 2 juni 2011 – Eerste Communie: Vlieg je met ons mee? Hey, jochei, ik voel me mega-blij! Het lijkt wel of ik vliegen kan met Jezus dicht bij mij. Hey, jochei, ik voel me mega-blij! Het lijkt wel of ik vliegen kan. Kom vlieg maar mee met mij! Op donderdag 2 juni 2011 vierden de kinderen uit het eerste leerjaar van VBS De Vaart hun Eerste Communie in de St.-Godelievekerk. Goed voorbereid door de werkgroep Eerste Communie hebben de kinderen echt hun best gedaan om hun Eerste Communie te laten uitgroeien tot een mooi feest. De viering was prachtig, echt op maat van de kinderen. Geen ziel in de kerk die onberoerd bleef. Ouders, familie en de parochiegemeenschap hebben genoten van de viering en meegebeden opdat Jezus‟ blijde boodschap in het hart van deze kinderen mag groeien en bloeien. Van harte proficiat aan onze eerstecommunicanten, aan hun ouders en hun familie!

Het werd een onvergetelijke dag dankzij de medewerking van velen. Daarom een woordje van dank aan:  de kinderen voor zo veel enthousiasme,  het kinderkoor KiKoMo voor de fijne muziek en de mooie liederen,  alle ouders voor de enthousiaste medewerking bij het ontbijt en de instapviering, de zoektocht naar de Eerste Communie, de gezinsnamiddag en natuurlijk bij de eerstecommunieviering zelf,  de mensen die instonden voor het versieren van de kerk,  aan pastoor Jef, de parochiegemeenschap van Moerbrugge en de werkgroep Eerste Communie,  het leerkrachtenteam van VBS De Vaart en heel speciaal aan juf Joke en juf Annelies, die een schooljaar lang deze eerstecommunicanten onder hun warme vleugels namen,  alle aanwezigen voor het meezingen en meebidden. Jezus zegt: “Ik zorg voor jou, ik laat je nooit meer los. Ik help je en geef je raad omdat ik van je hou.” We hopen dat onze eerstecommunicanten er echt gelukkig door worden!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

6


Zondag 29 mei 2011 – Heilig Vormsel â€&#x;t Is de kracht die je echt mens maakt, zoals God het heeft bedoeld. Als je leeft zoals Hij voordeed, weet dat je sterk staat, je zo nooit ondergaat. Ook in jou herleeft Zijn kracht, ook in jou herleeft Zijn kracht. Samen met hun catechisten gingen de vormelingen op weg en volgden het spoor naar God. Het was een boeiende tocht. Samen hebben zij gezocht hoe zij met en door elkaar een beter christen kunnen worden. Tijdens een prachtige eucharistieviering, opgeluisterd door het Godelievekoor, de vormelingen en meester Frederik kregen onze jongeren de kracht van Gods Goede Geest door de handoplegging en de zalving van E.H. Philip Hallein. Zij voelen Gods Geest in hun zeilen en voelen zich welkom in Zijn land.

Van harte proficiat, jonge mensen. Leef elke dag naar Gods Goede Geest. Gebruik je talenten om andere mensen gelukkig te maken. Proficiat ouders, grootouders en familie. Proficiat catechisten en tochtgenoten van deze jonge christenen. Blijf hen met liefde gelovig opvoeden. Onze parochiegemeenschap dankt van harte de catechisten en alle andere mensen die deze jongeren op weg hebben geholpen naar het vormsel. Data Eerste Communie en Heilig Vormsel voor volgende schooljaren In de St.-Godelievekerk te Moerbrugge is er eerste communie op Hemelvaartsdag: donderdag 17 mei 2012 om 11.00 uur. De vormselviering op onze parochie is op zondag 20 mei 2012 om 11.00 uur.

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

7


Zaterdag 18 juni - Dankviering

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

8


Onverwacht bezoek uit Oeganda “Kom voor ons op!” UP4S “up-for-us” Op donderdag 5 mei waren een 15-tal Oegandese kinderen te gast in onze school De Vaart. Ze leerden aan onze „Vaart-kinderen‟ een dansje, een liedje en een speelplaatsspelletje “Mingo, mingo”. Samen met onze kinderen oefenden ze een moederdaglied ter gelegenheid van de moederdagviering in de St.Godelievekerk. Tijdens de speeltijden en de middagpauze ontstonden spontaan vriendschapsbanden tussen blank en zwart. Als afsluiter van de dag verrasten de Oegandese kinderen ons op een prachtig concert! De djembé-klanken, de zang, de dans,… buitengewoon schitterend. De kinderen (zowel de Oegandese als de Vaart-kinderen) beleefden de dag van hun leven. Een ontroerend moment was het toen een Vaart-kind aan de kinderen uit Oeganda als aandenken een klasbootje en een truitje met het schoollogo van VBS De Vaart schonk. Onze boot die symbool staat voor een goede vaart en recht op onderwijs voor alle kinderen kreeg die dag wel een heel bijzondere betekenis toen wij hoorden dat recht op onderwijs in Oeganda jammer genoeg niet vanzelfsprekend is. Voor elke klas kregen wij een djembé als geschenk, die ondertussen een plaatsje gekregen heeft naast de klasboot. We missen de Oegandese kinderen nu al, maar de prachtige momenten sluiten we voor altijd in ons hart. De verrassing werd compleet toen de Oegandese kinderen op zondag 8 mei opdaagden voor de moederdagviering in de St.-Godelievekerk. Het gaf de viering, die zo mooi opgeluisterd werd door het kinderkoor KiKoMo, een bijzonder tintje. Iedereen die aanwezig was, genoot met volle teugen en heeft ongetwijfeld heel wat energie opgedaan. Meer info over dit project op www.up4s.nl.

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

9


Moederdagviering Moederdag vieren in Moerbrugge heeft altijd iets speciaals. ‟s Morgens konden de gezinnen aanschuiven voor een feestelijk en uitgebreid moederdagontbijt in de mooie zaal van VBS De Vaart. Het was er gezellig en druk en het ontbijt was superlekker! Om 11.15 uur was er dan de jaarlijkse moederdagviering in de kerk van St.-Godelieve Moerbrugge. Deze viering werd opgefleurd met drie speciale bloemen. Drie bloemen die ons leven rijker maken, en die we best nooit uit ons hart verbannen: goedheid, dankbaarheid en liefde. “Koester ze en geef deze kostbare waarden door aan jouw gezin, kinderen, kleinkinderen en aan allen die je omringen.” Onder leiding van juf Caroline en met instrumentale begeleiding van meester Frederik en juf Katlijn zorgde KiKoMo met passende liederen voor een sfeervolle viering. Deze mamaviering kreeg nog een bijzonder tintje door de aanwezigheid van de Oegandese kinderen die samen met de Moerbrugse kinderen een lied zongen voor alle moeders op de wereld: “Mooie mama, belle mama, leuke mama, lieve mama, …”. En natuurlijk kregen de mama‟s op het einde van de viering van hun spruiten een passend moederdaggeschenk. Na de viering vroegen sommige ouders naar de mooie bezinningstekst die voorgelezen werd na de communie. Ik beloofde hun deze hier te laten verschijnen. Driehonderdvijfenzestig dagen gaan er in een jaar, een eindeloze reeks van dagen, allemaal achter elkaar. Toen ik daar eens over nadacht, zag ik plotseling in, wat dat eigenlijk betekent voor een moeder van een gezin. Als de school is afgelopen, zijn de kinderen vrij, maar een achturige werkdag is er voor een moeder niet bij. Elke dag dezelfde klusjes, elke dag hetzelfde lied, en een werkweek van vijf dagen die bestaat voor moeders niet. Mensen die een baan hebben, krijgen natuurlijk een vast loon. Moeders werken voor noppes, want ze zijn dat zo gewoon. Moeders worden nooit ontslagen, raken ook nooit hun baantje kwijt, want ze worden gewoon moeder en ze blijven het voor altijd. En daarom lieve moeders worden jullie vandaag verwend, omdat jullie elk jaar, alle dagen, liefde geven op elk moment. In de mailbox van de school kregen we een leuke mail: Hartelijk dank voor de supermooie verrassing deze ochtend in de kerk. We hebben er met volle teugen van genoten en hebben er heel wat energie van opgedaan! Heb net met de kids naar de foto's van donderdag gekeken. Die gastjes moeten de tijd van hun leven beleefd hebben (zowel de Oegandese kinderen als de Vaart-kinderen)!! Ik weet niet hoe de kids hier terechtgekomen zijn, maar het is een supermooi initiatief!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

10


Vaderdagviering Alle kinderen van VBS De Vaart waren uitgenodigd op de Pinksterviering in de Sint-Godelievekerk te Moerbrugge op zondag 12 juni 2011 om 11.15 uur. Deze viering werd feestelijk opgeluisterd door het Godelievekoor. Op het einde van de viering werden de aanwezige vaders door hun kinderen in de bloemetjes gezet met een lied: Lieve papa , lieve papa â€&#x;t is jouw dag, vaderdag. Wat zijn we zo blij met een papa net als jij. Ik hou van jou, hou van jou. en een vers: Mijn papa is een hartendief, en daarom vind ik hem zo lief. Hij is schattig en superfijn, niet te groot en niet te klein. De liefste papa dat ben jij, je zorgt altijd goed voor mij. Een mooi cadeau, een dikke zoen, en mijn liefste lach op deze bijzondere dag. Voor alle papaâ€&#x;s die hier aanwezig zijn: nog een dikke proficiat!

Sam de verkeersslang Tijdens de periode van 27 april t.e.m. 6 mei zetten wij met de hele school ons beste beentje voor om op een milieuvriendelijke en veilige manier naar school te komen. Voor elke verplaatsing, te voet of met de fiets, konden we een rode stip verdienen om zo SAM, de verkeersslang, te versieren! Op woensdag 4 mei lieten we ons ook horen, want er was een heus fietsbelconcert op de speelplaats! Als beloning voor onze inzet kregen we van de directeur op het einde van de actie een leuk geschenkje! Heel wat kinderen blijven met de fiets of te voet naar school komen! Bravo!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

11


Verwendag voor de mama’s en papa’s Op woensdag 18 mei trokken we samen met alle mama‟s en papa‟s richting Bulskampveld. Daar gingen we op zoektocht doorheen de kruidentuin, smulden we lekker aardbeien en strekten we onderweg onze armen en benen. Als afsluiter speelden met zijn allen op speelplein en zongen een mooi lied voor mama‟s en papa‟s!

we het we alle

Wij hebben er allen van genoten!

Er groeit

Milieuzorg Op School in onze school!

Afsluiten MOS-thema We weten het nog allemaal heel goed: in het begin van het schooljaar kwam de MOS-fee op bezoek. Ze was heel verdrietig door wat ze meemaakte in haar omgeving. Zo zag ze afval in het bos, dieren zonder voedsel, vers fruit in de compostemmer,… De fee begon zelfs te huilen. Ze vroeg ons om haar te helpen en dat deden we met volle moed! Het hele schooljaar lang gingen we aan de slag met onze groene MOS-handen. Dit wilden we de fee natuurlijk laten zien. En ja hoor, de MOS-fee kwam opnieuw op bezoek. Ze bekeek samen met ons foto‟s van al onze activiteiten en was heel blij omdat we haar zo goed geholpen hadden. Traantjes waren er deze keer niet bij. Of zagen we er toch eentje blinken van geluk? Onze groene MOS-handen kregen dit schooljaar een centrale plaats op onze school. Aangezien het bijna vakantie is, kunnen we die MOS-werking ook uitdragen naar onze omgeving. Daarom krijgen we allemaal een MOS-mannetje mee naar huis. Het mannetje heeft groen haar dat blijft groeien als we het regelmatig laten drinken. Misschien moeten we het haar zelfs af en toe wat bijknippen. Met onze goede zorgen zal het MOS-mannetje blijven groeien en schitteren! Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

12


1A Tu-ta, de brandweer komt er aan Tu-ta, tu-ta, hoor wie komt daar aan? Het is de brandweerman met zijn grote kraan. Gelukkig is hij groot en sterk. En kan hij al dat werk! Wat een ervaring! We trokken er op uit naar de brandweerkazerne van Oostkamp. Daar kwamen we van alles te weten over de brandweer en Jules werd verzorgd in de ambulance. Alle kleuters mochten er ook echt blussen. Ze kregen zelfs een blusdiploma! Het was een fantastische uitstap.

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

13


Een kleine broer of zus

Papa legt zijn grote hand op mama‟s dikke buik. Nog heel even wachten en er komt een baby uit. Er kwam een vroedvrouw op bezoek in onze klas. We keken onze ogen uit en daarna gingen we zelf aan de slag: melkje geven, luier verschonen, badje geven, … Ook fruitpap maken. We versneden bananen, peren en appels, vervolgens voegden we er nog wat betterfood bij en mixen maar. Mmm… heerlijk smullen was dat!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

14


1B Moeder- en vaderdag

Lieve mama, drink je mee? Een lekker kopje liefdesthee! Extra liefde en veel knuffels maakt de thee extra zoet, Mmmm... wat smaakt dat goed!

Liefste papa, een kusje op je snoet, een koekje o, zo zoet, ik zie je toch zo graag, gisteren, morgen en vandaag!

In het kader van ons thema 'moederdag' kwam de mama van Lies Lemey op bezoek met baby Marie! Na ons kringgesprek kwamen we er al achter dat de mama's zooooo veel voor ons doen en zo goed voor ons zorgen: ons helpen wassen, kleertjes aantrekken, schooltas klaarmaken, poetsen, strijken, eten klaarmaken, ... Kijk je even mee naar kleine Marie die door haar mama gewassen wordt? Schattig hoor!

De boerderij Donderdagmorgen om 9.15 uur kwamen de papa en mama van Mauro Dewitte ons halen met 'de boerenkar' richting hun boerderij. Wauw, wat een ervaring... Alle kleuters genoten met volle teugen van de rit! Eens op de boerderij kregen we een rondleiding van de mama en papa van Mauro: - Melk maken voor de kalfjes - Kalfjes drinken geven - Een kalfje van 1 dagje oud moest met de papfles drinken krijgen. Wat een grote papfles zeg! - De stier bekijken - De melkkoeien bekijken - 2 koeien werden gemolken. We keken allemaal vol verwondering toe! - Proeven van de verse melk

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

15


Wat een avontuur en wat een leerrijke ervaring! We kregen van Mauro's ouders nog een zakje met een verrassing voor thuis en nog twee liter verse koemelk mee richting school. Daar maakten we de volgende dag pudding mee: njam njam. Wat een goed idee!

Wat een spannende week want de volgende morgen bracht de directeur een konijn mee naar school. Het mocht een hele dag in onze klas blijven: wauw, super! Het was de eerste keer dat het konijntje zonder zijn mama op stap ging. We moesten voor het konijn ook nog een naam bedenken, maar dat leek evident: we dopen je 'Witje'. Na een uitvoerige waarneming met alle kleuters in de kring konden de kleuters tijdens het zelfstandig spelen ook met Witje spelen: wel lief zijn hoor en voorzichtig aaien, anders wordt Witje bang!

De bakker

Onze bakker is heel vroeg wakker. Wat bakt hij dan het meest? Koekjes voor het feest!

Woensdagmorgen 1 juni gingen we in het kader van ons thema 'de bakker' op bezoek bij een echte bakker. De papa van Dylano van onze klas is bakker. We mochten met de hele klas een bezoekje brengen bij bakkerij Emmerick en wat leerden we daar veel:    

We keken hoe je pannenkoeken moet bakken en mochten zelfs één proeven. Mmmm! We mochten muffins maken en versieren naar hartenlust? We zagen hoe de oven ronddraaide. We maakten vers ijs met verse aardbeien en slagroom en mochten er ook van proeven: dat smaakte!

De kleuters stonden echt geboeid te kijken naar het vele werk van de bakker!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

16


1C-2A Vliegen Na het bestuderen van kriebelbeestjes gingen we een stapje verder in het thema „vliegen‟: we gingen immers aan de slag rond 'de ruimte'. Onze deur werd versierd met een sterrengordijn en aan het bord prijkte een kleurrijke raket, waarop al onze symbooltjes een plaatsje kregen. In de tekenhoek konden we een raket kleuren, aan de knutseltafel maakten we planeten, in de boekenhoek stonden heel wat nieuwe boeken vol informatie over de ruimte, we konden rollenspel opbouwen met de walkietalkies en de miniradio, ... We speelden ook het zonnestralenspel in de denkhoek. We moesten daarbij gooien met twee dobbelstenen om de zonnestralen een mooi kleurtje te geven. Het was heel belangrijk om goed te tellen! In de kring bespraken we de planeten van ons zonnestelsel en hingen ze in de juiste volgorde aan het bord. We beeldden ook een astronaut uit die naar de ruimte vertrekt en leerden het volgende liedje:

Opgelet, de raket zal vertrekken, voor een reis naar de maan hier ver vandaan. Drie, twee, één en daar gaat ze dan, tot ik haar niet meer volgen kan!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

17


Papa in de kijker In het kader van vaderdag werkten we het thema „papa in de kijkerâ€&#x; uit in de klas. Zo luisterden we naar verhaaltjes, maakten kennis met de letter P van papa, schilderden een prachtig portret als cadeau voor papa, maakten een papa-boek om in de boekenhoek in te kijken. Natuurlijk leerden we ook een versje voor papa dat we op de achterkant van ons portret kleefden. Naast ons versje kleefden we twee hartjes die we zelf tekenden met een sjabloon en uitknipten uit ons zelf versierd papier. Wat we heel leuk vonden was het bekijken van allerlei toiletspulletjes van papa. Zo maakten we kennis met scheerschuim, douchegel, aftershave, deodorant, parfum, ... Wat rook onze klas heerlijk die dag! Ons verkleden als papa vonden we natuurlijk ook super, evenals ons nieuw werkbankje. We timmeren, zagen, meten, ... er op los! Bij feest vieren hoort natuurlijk ook iets lekkers smullen. Wij maakten dan ook lekkere sangria. Mmmmmm!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

18


2B-3A De boerderij Op donderdag 12 mei gingen we met de klas op boerderijbezoek naar 'De Grote Linde'. Wat hebben we daar veel plezier beleefd... Boerin Leen en haar mama gaven ons eerst een rondleiding op de boerderij. We gingen een kijkje nemen in de stallen waar de kalfjes zaten, we zagen de melkmachine, … Vervolgens stelden we ons op in een lange rij naast de stallen, daar konden we toekijken hoe de koeien naar de weide werden gebracht. Amai, wat zijn koeien grote beesten… Na de rondleiding werden we in twee groepen verdeeld. De ene groep mocht gezelschapsspelletjes spelen rond het leven op de boerderij terwijl de andere groep mocht helpen met boerin Leen. We konden heel wat klusjes doen op de boerderij zoals: sla planten, een bedje van hooi voor de kalfjes maken, water en koekjes geven aan de kalfjes, … Na een halfuurtje wisselden we eens om. Als afsluiter kregen we van de boerin nog een lekkere milkshake en een leuk rugzakje met fristi in. Kortom, het was een hele leuke ervaring!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

19


In het thema boerderij mochten de kleuters schaapjes maken aan de hand van de spattechniek. De kleuters hadden nog nooit met die techniek gewerkt en het was dan ook boeiend om hen aan het werk te zien. Met een spatraampje, tandenborstel en waterverf gingen ze met volle moed aan de slag. De techniek uitvoeren vroeg meer inspanning dan ze op het eerste gezicht dachten en de reacties lieten bij sommigen niet lang op zich wachten: "amai, je moet wel hard wrijven, hé juf?" of "ik denk dat ik al klaar ben, hé juf?", terwijl dat natuurlijk helemaal niet het geval was. Anderen deden in stilte verder en wreven ijverig met hun tandenborstel over het spatraampje. Ondanks het feit dat het meer energie vroeg dan ze gedacht hadden vonden ze het toch leuk om te doen en het resultaat was verrassend! Wat eerst een wit blad was, met enkel wat schapenkopjes op (die ze moesten afdekken) was er nu een groene weide te zien met wollige schaapjes.

A-papa-ritief voor vaderdag Op vrijdag 10 juni gingen de kinderen van de tweede kleuterklas als echte brouwers aan de slag. Ze maakten namelijk een a-papa-ritief voor hun papa (ter gelegenheid van vaderdag). Vol enthousiasme begonnen ze de ingrediënten te mengen. Al gauw kwamen er reacties dat het toch wel heel erg lekker rook. De fles met een trechter vullen was ook een echte belevenis. Je moest tijdig stoppen want het schuim kwam razendsnel naar boven. Het allerleukste moment was misschien wel het proeven. En daar het alcoholvrij is, kon dat natuurlijk. Het duurde niet lang voor alle bekers leeg waren. Lekker zeg, zo‟n aperitief!

Rollebolle Met een vleugje dans en muziek startte de namiddag op donderdag 9 juni voor de kleuters van de tweede en derde kleuterklas. Die middag zijn we immers met z'n allen naar De Valkaart getrokken om daar een heerlijke namiddag 'Rollebolle' te beleven. Via een eenvoudig doorschuifsysteem doorliepen de klassen 10 speelhoeken met aantrekkelijk en uitdagend speelmateriaal. We konden heerlijk bewegen in een fantastisch speelparadijs: loopklossen en kangoeroeballen, reuzebouwstenen, moeilijke parcours, fietsjes, een luchtdoolhof, ... én een gigantisch springkasteel met een reusachtige glijbaan. Kortom, plezier verzekerd. En genoten hebben we!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

20


3B De postbode Het laatste trimester was, net als de eerste twee, erg leerrijk in de derde kleuterklas! Postbode Bart kwam op bezoek. Vooraleer we hem verwelkomden, deden we in klas heel wat activiteiten binnen het thema 'postbode'. Wat we zoal deden? We hebben: - postkaartjes verstuurd naar elkaar - een eigen postzegel ontworpen - enveloppen gevouwen - postzegels, postzakken, ... geteld - kaarten en postzegels aandachtig waargenomen, gesorteerd, ... - postbode gespeeld - de postduif geholpen met de juiste weg te vinden (werkblad) - geluisterd naar verhalen zoals „Postbode Hans de Haasâ€&#x; - ... Toen postbode Bart in onze klas kwam, waren we dus goed voorbereid. We bedachten de volgende vragen voor hem: - Hoeveel brieven moet jij elke dag brengen? - Draag je andere kleren, als het regent? - Ga je rond met een fiets of met een brommer? - Waar werk je? - Hoe geef je pakjes af? - Hoe laat sta je op? Na het bezoek maakten we een tekening in het thema 'de postbode'. Achteraf trakteerden we Bart nog op een verrassing. Om hem te bedanken maakten we een extra tekening. Die deden we samen met onze eerder gemaakte kunstwerkjes op de brievenbus aan de kerk. En jawel, de tekeningen zijn goed terechtgekomen!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

21


De bakker Na de opgedane kennis over het beroep postbode, verdiepten we ons in het werk van een bakker. Doordat de papa van Thibo Claeys bakker is, konden we een bezoek brengen aan bakkerij Emmerick. We kregen een rondleiding in de bakkerij en zagen hoe ijs, boterkoeken, pannenkoeken en taart gemaakt worden. We mochten zelfs van alles eens proeven. We maakten ook taartjes met de bakker. Die voegden we bij ons Vaderdagcadeau, de Vaderdagkrant. Hopelijk leverde dat een leuk ontbijt op! Wij behaalden alvast ons bakkersdiploma. Nogmaals dank ook aan de ouders van Thibo. En de opvolging lijkt verzekerd, want sindsdien gaven veel kinderen aan dat ze later bakker willen worden.

De overblijvende uren spendeerden we onder andere aan de thema's bloemen, piraten, vissen, moeder- en vaderdag.

Zoals je kon lezen, was het derde trimester erg druk. Want naast dat alles bereidden we ook het schoolfeest voor, bezochten we de bibliotheek (ook eens met de grootouders), gingen we naar De Valkaart voor Rollebolle en trokken we op schoolreis naar â€&#x;t Krekeltje. Nu op naar het eerste leerjaar! Maar ‌ eerst genieten van een welverdiende vakantie!!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

22


1A Dieren: in nesten? Korneel zijn kip „Simonne‟ was te gast.

De kip snoepte van de korstjes van Tristan en dronk lekker fris water.

Na de middag kakelde zij op haar nest en ja, hoor… er lag een ei!

We legden het ei direct in de broedmachine van Janne voor 21 dagen.

En ja… op 19 mei: „piep, piep‟ en kleine barstjes in enkele eieren. Echt spannend om het snaveltje met eitand te zien bewegen.

Jullie kunnen alles heel goed volgen op 4 filmpjes op de website van de school www.vbsmoerbrugge.be – Actua

Korneel maakte zelf het geboortekaartje van kuiken „Marie‟.

De cavia‟s van Jolien

Juni 2011

De vogel van Lars

Vrije Basisschool De Vaart

De waterschildpad van Jaron

23


De hond Tymber van Renzo

De goudvissen van Mattis

De waterschildpad van Tristan

De poes Pitou van Anaïs

We volgden ook de groei van een kikkervisje. De huisjesslak van Maïté (L1B)

Bij elk dier werden de vijf levensbehoeften overlopen: de verblijfplaats, de voeding, de activiteiten (beweging en voortplanting), de huidbedekking en de verzorging. We hadden juist over dierenhuiden (veren, haren, stekels, schubben, naakt) geleerd. De kinderen konden de dieren aaien en hun texturen betasten. Eerst goed nadenken voor je een huisdier in huis neemt! Vergelijk de verzorging van een dier met die van jezelf: een vers bed, een frisse en opgeruimde kamer, een stevige maaltijd, een spel, een knuffel,…

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

24


1B Straks is het vakantie, maar eerst blikken we nog even terug … … op een fijne tijd in het 1ste leerjaar!

Een ‘beestig’ thema In het WO-thema „geNESTeld‟ zetten we heel wat huis- en tuindieren in de kijker! We praatten over nesten, hokken en holen, over mieren, konijnen, poezen en spinnen. En … er kwamen natuurlijk heel wat dieren op bezoek in onze klas! Van fijne bezoekers gesproken!

de hond van Brecht …

de hond van Victor ...

het dwergkonijntje van Reninca …

Bezoek uit Oeganda Een hele groep Oegandese kinderen brachten een bezoek aan onze school. Ze leerden ons:

leuke spelletjes…

Juni 2011

grappige danspasjes …

… en verrasten ons met een heus optreden!

Vrije Basisschool De Vaart

25


Geworteld … In het thema „geworteld‟ gingen we aan de slag met aarde, schopjes en zaadjes „tuinkers‟.

Potjes werden zorgvuldig gevuld met aarde. De tuinkerszaadjes werden gezaaid in de potjes en daarna kregen ze water.

Na 2 dagen zagen we al resultaat … en heel snel werden de miniplantjes groot.

Zelfs groot genoeg om al even te proeven van onze eigen oogst! Mmm…

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

26


2 In het 2de leerjaar hadden we nog een schitterend laatste trimester. In mei was juf Lien in onze klas en ze leerde ons heel wat nieuwe en leuke dingen.

Wereldoriëntatie Tijdens de lessen wereldoriëntatie hadden we eerst nog het korte thema „Gezond en wel in je vel‟. We leerden hoe we gezond konden eten en welke groenten en fruitsoorten er bestaan. Het is niet alleen belangrijk om gezond te eten, maar ook hygiëne is belangrijk om niet ziek te worden. Als slot van het thema brachten alle leerlingen van het 2de leerjaar een stuk fruit mee naar de klas waarmee we een overheerlijke fruitsalade maakten. Wat hebben we gesmuld! Na dit thema kwam juf Lien met het thema „Onderweg‟. Trein, tram en bus leerden we kennen in ons werkboekje, maar we mochten dit personenvervoer ook in het echt leren kennen. Onze uitstap ging richting Bredene. Eerst met de bus van Moerbrugge naar Brugge station. Daar vertrokken we met de trein richting Oostende, waar we eerst de vismijn bezochten. En met de tram gingen we dan naar Bredene-aan-Zee. Het was een prachtige dag om op het strand te spelen! We hadden de educatieve koffer Flar en Flora ontleend en leerden zo het leven op het strand kennen. Na een fijne dag aan zee kregen we nog een waterijsje, waarna we terug op de tram moesten. Maar die liet wel wat op zich wachten. Een trein later en enkele bussen later kwamen we toch veilig en wel terug op school aan.

Naast het openbaar vervoer maakten we ook kennis met andere vervoermiddelen. Eén daarvan was de fiets. Na de leuke lessen over de fietsonderdelen had de fiets geen enkel geheim meer voor ons. We kunnen nu zelfs een lekke band herstellen! Het luidste thema was zonder twijfel „Festivalklanken‟. Met een decibelmeter werd er gemeten hoe luid we met z‟n allen konden roepen. Gelukkig hadden we allemaal oordopjes gekregen, anders hadden we zeker gehoorschade. Dat we een oorschelp en een oorlel hadden, wisten we al, maar dat het oor zoveel verschillende beentjes heeft aan de binnenkant was nieuw voor ons.

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

27


Muzische activiteiten In de taallessen hadden we het leuke thema „Fietsen op één wiel‟. Dat konden we dan wel niet zelf, maar we werden wel echte clowns die een grappige show mochten opvoeren. We moesten er wel voor zorgen dat de toeschouwers een antwoord konden geven op de W-vragen: Wie speelt mee? Wat gebeurt er? Waar speelt het zich af? Welk voorwerp zie je? Als we onderweg zijn, komen we al eens een politieagent tegen. Deze agent mochten we tekenen in een verkeerssituatie. Het werden mooie en spannende actietekeningen. En wie heeft nog nooit durven fantaseren over een ritje in zijn droomwagen? Wel wij mochten hem maken, weliswaar in miniatuurmodel. Juf Lien bracht ons een muzikaal stukje op haar dwarsfluit en zo mochten ook de leerlingen eens hun muzikaal talent laten horen. Tal van instrumenten werden bespeeld en gehoord, ook de verschillende genres muziek hebben we leren kennen, van klassiek tot rock. Iedereen had zijn voorkeur. Samen zingen schept een band. Het was dan ook heel fijn om het lied „De slak en het haasje‟ te zingen. Het was een eenvoudig lied waarin toch een groot tempoverschil zat! En het werd superleuk toen we met instrumenten onze zang mochten ondersteunen.

Het Oegandees bezoek leerde ons hun manier van dansen, zingen en spelen. Zo hebben wij ook ons best gedaan om aan hen een dans te leren, namelijk de Huckle Buck. Ze konden het erg snel. Op het einde van de dag werden we nog getrakteerd op een optreden van hen. Daarvan hebben we enorm genoten!

Rekenen In de klas hebben we ook veel geoefend op de bewerkingen tot 100 en daar horen de tafels bij! Het tafelkampioenschap werd ingezet en we zijn allemaal goed aan het oefenen om ons tafeldiploma te behalen. De deeltafels zijn soms nog moeilijk, maar toch hebben we ze al nodig om de breuken op te lossen. We leerden al heel veel over meten en meetkunde. Toch leerden we in het laatste trimester nog enkele nieuwe zaken zoals: het kwartier, de decimeter, vervormingen maken, omtrek van vlakstukken berekenen, rechte hoeken herkennen, enz. Je leest het: wij hebben niet stilgezeten in het 3de trimester! Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

28


3 Papierklas Als papierklas sloten we ons papierproject af samen met alle leerlingen en leerkrachten van onze school. Koningin Papyrus liet een aantal van haar geleerden een aantal wist-je-datjes i.v.m. papier voorstellen. Wist je dat…  1/4 van het opgehaalde afval papier/karton is?  iedereen tussen de 200 en 250 kg papier per jaar verbruikt?  er 10 bomen moeten geveld worden om 1 ton of duizend kilo papier te maken?  er dus 700 à 800 bomen moeten geveld worden om onze school 1 jaar papier te geven?  er heel veel water verbruikt wordt om papier te maken?  men papier tot 5 x toe kan recycleren? Koningin Papyrus had ook haar groene jongens meegebracht. Zij vertelden ons een paar papiersparende tips:  Sorteer papier!  Recycleer papier!  Gebruik de 2 kanten van een blad papier!  Hergebruik papier!  Kopiëren doen we recto-verso!  Restjes gekleurd tekenpapier sparen we voor een volgend knutselwerkje! We willen dat velen spaarzaam omgaan met papier en gaven alle leerlingen een brief mee. De ommezijde van de brief is een affiche waarop heel wat papiersparende tips staan.

5

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

29


Oegandese kinderen Op 5 mei kregen we 15 Oegandese kinderen op bezoek in onze school. Tijdens de voormiddag maakten we kennis met hen door met hen te spelen, te dansen en te zingen. In de namiddag konden we genieten van hun optreden vol zang en dans. Het werd een onvergetelijke dag!!!

WO rond de 5 zintuigen: Laat je niet vangen, niets is wat het lijkt! We leerden de wereld om ons heen kennen met onze neus, onze tong, onze oren, onze ogen en onze huid, met onze 5 zintuigen dus. Een thema vol leuke activiteiten: geurpotjes maken, ruiken aan verschillende geurpotjes, door proevertjes de 4 smaken ontdekken, optische illusies bekijken, tuimelende blokken kleuren, geblinddoekt de weg zoeken, oplossingen voor blinden zoeken, spreekwoorden uitbeelden en uitleggen, met pictogrammen werken, een stripverhaal aanvullen, ‌ Een boeiend, leerrijk thema dus!!!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

30


4 Een greep uit de belevenissen in het 4de leerjaar tijdens het laatste trimester…

Laatstejaarsstudente juf Frieke op stage in onze klas. Aan de waterkant maakten we onze eigen minituin. Auditie deden we voor een rol in Minoes! Toetsen online maken in de computerklas. Spreekbeurten over een hobby of een dier. Toestanden van een stof leerden we kennen: vast, vloeibaar en gasvormig. Een leuke kennismaking met kinderen uit Oeganda.

Turnlessen in open lucht met meester Kurt. Rekenen met kommagetallen tot op één duizendste! Interessante informatie i.v.m. de delen van een plant kregen we van een gastspreker. Moppen tappen in de taalles. En elke vrijdag oefenden we de leerstof in de computerklas. Schoolreis naar Planckendael. Tijdens de verkeersactie kwamen heel wat leerlingen te voet of per fiets naar school.

En tijdens de zwemles zwommen we voor een brevet. Repeteren en repeteren voor het schoolfeest!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

31


In mei knutselden we een bloemenvaas voor mama. Nieuwe soorten vissen werden ontworpen: monstervissen!

Hoera, wij wonnen de hoofdprijs voor de energiejacht. Er namen 9 scholen deel! Er waren slakken op bezoek ter observatie. Tevens leerden we de delen van de plant.

Vaderdag: de mama van Florian maakte met ons een sleutelhanger. In de taalles leerden we verschillende woordsoorten kennen. En de kringloop van water kwam aan bod tijdens de W.O.-les! Reuzeleuk ons wekelijks uurtje hoekenwerk op vrijdag! De buurlanden van BelgiĂŤ kennen we heel goed. En op de laatste dag van het schooljaar openden we de wensendoos, waarin we in het begin van het schooljaar onze wens stopten!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

32


5 Grote Verkeerstoets Op 26 mei heeft onze klas deelgenomen aan de grote verkeerstoets. Eventjes een korte nabespreking over de verkeerstoets.

1. algemeen De tweede digitale Grote Verkeerstoets in Vlaanderen is een feit! We kunnen zonder twijfel spreken over een groot succes! Maar liefst 21.000 volledige toetsen werden afgelegd op 26 mei 2011. 19.164 leerlingen (91,26%) zijn geslaagd voor de Grote Verkeerstoets, dat betekent dat ze minstens 15 op 25 vragen correct beantwoordden. Gemiddeld scoorden de leerlingen in Vlaanderen 18,54 op 25. 2. onze klas Aantal leerlingen die de toets aflegden: 23 Gemiddelde score: 20,35 = 81,40% Aantal leerlingen geslaagd (score 15 of meer): 23 = 100% 3. besluit We zitten dus 7,24 % boven het Vlaams gemiddelde! Dat is alleen maar goed nieuws. De vragen over „buiten het centrum‟ werden het minst goed beantwoord. 30 % van de leerlingen van onze klas gingen daar de mist in… Anders zijn er geen knelpunten. We scoorden met onze klas ruim boven het gemiddelde. Een pluim voor iedereen! Volgend jaar zijn we zeker weer van de (verkeers)partij!

Landmaten Begin mei leerden we over landmaten. -

hectare (ha) = ongeveer twee voetbalvelden are (a) centiare (ca) = m²

Ze worden gebruikt om de oppervlaktes van stukken grond uit te drukken. We konden aan den lijve ondervinden hoe groot een are eigenlijk wel is... We hebben met allerlei materiaal een are afgebakend op de speelplaats van onze school. Iedereen had een opdracht.

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

33


Kanaal Gent – Brugge Onlangs moesten we enkele kenmerken van onze vaart opmeten. Het was mooi weer, dus trokken we eropuit met allerlei meetapparatuur. We voelden ons echte specialisten. Dit was natuurlijk niet ongevaarlijk. Daarom trokken we allen ons fluojasje aan zodat we opvielen, want deze dagen was het heel druk aan de brug van Moerbrugge. We kwamen tot de volgende conclusie: - De diepte: 4,80 meter - De breedte: 20,60 meter - Stroomsnelheid: bijna geen stroming (normaal voor een kanaal) Nog enkele interessante weetjes over ons kanaal: - Het kanaal Gent-Brugge, ook de Brugse Vaart, de Gentse Vaart of het Zuidleiekanaal genoemd, is een kanaal in België dat loopt van Gent naar Brugge en Oostende. - Het kanaal is 46 km lang. - Tussen 1613 en 1623 (Middeleeuwen) werd het kanaal gegraven. - Het waren overwegend Engelsen, die met hun gans gezin immigreerden, die de graafwerken voor hun rekening namen. Ze sliepen in hutten langs de kanaaloevers.

Composteren kun je leren Begin april hebben we onze klasverantwoordelijkheid nog wat bijgeschaafd! We leerden opnieuw enkele dingen rond composteren. Daarvoor gingen we naar Bulskampveld waar we les kregen van een boeiende gids. We werkten in verschillende groepjes aan leuke opdrachten aan de hand van een doorschuifsysteem.

Onze school kreeg van de gemeente Oostkamp een tweede compostvat. Nu verloopt het composteren nog beter, doordat we het groente- en fruitafval wat kunnen verspreiden. We merken ook op dat er steeds minder grote stukken fruit achtergelaten worden in de compostemmertjes, dus dat is ook een goede zaak! Houden zo!

De Vlaamse fietsweek – fietstocht voor L5 en L6 De 'Vlaamse fietsweek voor scholen' is het uitgelezen moment om de Vlaamse jeugd massaal op de fiets te krijgen. Ook de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit onze school maakten alweer een prachtige fietstocht in onze eigen mooie streek, zo'n 16 km lang... Iedereen had zijn fluojasje aan. Zo konden we ons veilig verplaatsen en vielen we héél goed op. Na de fietstocht kregen we uitleg van een politieagent over 'verkeersveiligheid' en de verschillende „verkeersborden‟. Met de fiets rijden langs de openbare weg is geen lachertje meer. Daarom worden fietshelmen en fluojasjes gepromoot! Tot slot van de leuke voormiddag mochten we onze fietsbehendigheid testen op een moeilijk behendigheidsparcours. We moesten er over heuvels rijden, tussen kegels manoeuvreren, … Er was ook een speciaal mountainbikeparcours aangelegd. Dank aan de wegkapiteins voor het vlot en veilig verloop van deze leerrijke fietsvoormiddag!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

34


6 Red een leven Hoe red je iemand zijn/haar leven? Weet jij wat je moet doen? Hoe moet je reanimeren? Hoeveel tijd is er nodig totdat de ziekenwagen aankomt? Traditiegetrouw nemen de leerlingen uit het 6de leerjaar deel aan de lessen 'Red een leven'. Elk jaar krijgen wij de kans om de leerlingen op te leiden tot echte levensredders. In het derde trimester, op een donderdag, kwam Kristof, verpleegkundige uit het St.-Jansziekenhuis, een theorie- en praktijkles geven over de stappen die je moet ondernemen om een mens te redden bij een ongeval. De volgende stappen zijn daarbij belangrijk! 1. Controleer het bewustzijn van de persoon. Schud even aan de schouders en spreek het slachtoffer aan. 2. Vraag hulp. 3. Controleer de ademhaling. Dat kan je het best doen door gebruik te maken van jouw zintuigen (voelen, horen en zien) 4. Wanneer hij niet ademt en niet bij bewustzijn is, bel je de hulpdiensten op. Vergeet volgende elementen niet te vermelden: Wie ben jij? Plaats? Wat zie je of wat is er gebeurd? Slachtoffer ademt niet en is niet bij bewustzijn... 5. Start de mond-op-mondbeademing! Mond op mond beademen: 2x beademen, 30 x pompen. Volhouden tot de situatie verandert of tot de hulpdiensten aangekomen zijn. De leerlingen uit het 6de leerjaar hadden dat reeds snel onder de knie. Na een uurtje theorie konden ze aan de slag met de pop om hun vaardigheden te oefenen. Kijk maar mee:

Vlaamse fietsweek In de week van 2 mei tot 6 mei was het opnieuw tijd voor de Vlaamse fietsweek. Ieder jaar worden we bijgestaan door onze doorgewinterde wegkapiteins en de leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar. Om de dag te starten, maakten we een trektochtje, uiteraard met de fiets, van om en bij de 15 km. Een sportieve tocht, maar de conditie van onze leerlingen zat goed, dus geen moeite voor deze jonge benen. De tocht eindigde in De Valkaart waar we ge誰nformeerd werden door de politie. Daar werd de kennis van de verkeersborden en verkeersregels getest. Onze tocht werd daarna verdergezet richting behendigheids- en mountainbikeparcours. De leerlingen konden zich uitleven met de fiets en met de mountainbike. Fietsen maar!!! Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

35


Tekenwedstrijd Lions Club Zoals iedereen reeds weet, hebben de leerlingen uit het 5 de en 6de leerjaar deelgenomen aan de (internationale)wedstrijd van de Lions Club Oostkamp. Het thema voor 2011: Vrede. Children know peace / kinderen kennen vrede. Er werd hun gevraagd een poster te ontwerpen zonder taal. Enkel schilder- en tekenmateriaal werd toegelaten, en dat op een formaat van 50 cm hoog en 36 cm breed. Uit alle tekeningen (van Groot Oostkamp) werd er 1 tekening geselecteerd die doorgaat naar de volgende selectie op provinciaal niveau. Ondertussen hebben we reeds het goede nieuws ontvangen dat Pieter-Jan Smis uit het 6de leerjaar de winnaar werd van de provinciale selectie en de nationale selectie van België! Op naar het internationaal niveau… Duimen jullie ook mee? Proficiat Pieter-Jan! Durbuy-lied Even wil ik herbeleven met een reden ongelooflijk leuk en cool Uren dingen gaan beleven Tot het eindelijk tijd was om naar bed te gaan Want wij zijn elke dag erbij, da‟s fijn! Wij willen weer naar Durbuy Met juf Ann, David en Joeri Wij willen plezier en geluk. In Durbuy kan de week echt niet meer stuk. Heerlijk die week in Durbuy En een deathride kon er daarom ook weer bij Verkleden, zot doen en gaan spelen Maar in een kajak lijk je toch wel echt heel vrij. Want wij zijn elke dag erbij, da‟s fijn! Wij willen weer naar Durbuy Met juf Ann, David en Joeri Wij willen plezier en geluk. In Durbuy kan de week echt niet meer stuk.

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

36


Vaarwel, het ga je goed! Je ogen blinken. Je tenen kriebelen. De vakantie wenkt en je bent er helemaal klaar voor! Straks zeggen we elkaar vaarwel, want volgend jaar sta je hier niet meer op de speelplaats en deel je je vakantieverhalen met oude vrienden en nieuwe gezichten in een andere school. Je hebt al heel wat bagage. Je weet dat je soms hard moet werken en dat je af en toe teleurgesteld kan zijn. Maar je weet ook hoe goed je je kan voelen als je je doel bereikt, hoe hecht vriendschap kan zijn als je samen aan iets werkt. We hopen dat je alle fijne momenten die je hier meemaakte, mee in je rugzak stopt en dat ze je vleugels geven om hoog te vliegen, om te worden wie je graag wil zijn. We zullen je missen, ons af en toe afvragen hoe het met je gaat. Wie weet kom je nog eens langs om te vertellen hoe je het stelt, om ons nog eens mee te laten genieten van je dromen en hoe ze elke dag een beetje dichterbij komen. Dan wordt ons afscheid straks niet alleen vaarwel maar ook misschien tot ziens.

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

37


Sport op school Sportieve school Op het einde van elk schooljaar maakt SVS, Stichting Vlaamse Schoolsport, telkens de laureaten bekend van de actie „sportieve school‟. Al enkele jaren na elkaar behoort onze school tot de meest sportieve scholen van Vlaanderen. En ook dit jaar hebben we weer het label behaald en deze keer met verve. Onze school behaalde goud! Even een korte opsomming van de belangrijkste sportactiviteiten waaraan onze leerlingen konden deelnemen afgelopen schooljaar:  straatvoetbal voor jongens en meisjes,  sportdagen (zowel kleuter als lager),  veldloop,  minivoetbal,  zwemmarathon (waar zowel leerlingen, oud-leerlingen als ouders konden deelnemen),  ijsschaatsen,  zweminstuif in het Olympiabad,  fietstocht,  Rollebolle, Kronkeldidoe, Alles met de bal, American games,  unihockeytornooi,  … En elke klas kreeg ook tweemaal in het schooljaar op maandagvoormiddag een initiatieles van een bekende of minder bekende sport. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar opnieuw rekenen op evenveel gemotiveerde, sportieve leerlingen en leerkrachten zodat we opnieuw goud behalen! Afscheid van het zesde leerjaar Wat gaat de tijd toch snel… Zes jaar terug ben ik gestart als turnleerkracht op onze school. Toen zaten de leerlingen van het zesde nog maar in het eerste leerjaar. Dat betekent dat het de eerste klas is die afstudeert in De Vaart, die enkel mij gekend heeft als turnleerkracht. Hier enkele reacties van de leerlingen zelf over sport op school de afgelopen zes jaar… „Het leukste wat we deden, was turnles op wieltjes!‟ „Wat we ook deden, het was altijd tof!‟ „We leerden dat winnen niet belangrijk is op school!‟ „Ik vind de leukste sport nog steeds voetbal!‟ „We kregen les in een turntent! Dat vergeet ik nooit!‟ „Meester Kurt haalde vaak grapjes met ons uit!‟ En onze zesdeklassers hadden geluk, want zij mochten van de sportdienst tijdens hun laatste zwemles een gloednieuw drijfmiddel een vuurdoop geven…

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

38


Schoolfeest Het weekend was in één woord… SCHITTEREND!!! Bedankt voor uw aanwezigheid en de hulp van de vele vrijwilligers!

Zaterdag 25 juni 2011

Moerbrugge danst en zingt… … met coverband Sounds Familiar!

Zondag 26 juni 2011

Samen schitteren(d)…

… met Kaatje & Kamiel!

Meer foto‟s kun je bekijken op

www.vbsmoerbrugge.be  Actua

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

39


Nieuws uit de ouderraad 1 mei 2011 – Opnieuw een geslaagde gezinsuitstap: Domein Raversijde – Atlantikwall Zoals elk jaar was het programma dat de ouderraad uitgestippeld had, weer veelbelovend: ‟s morgens bezoek aan het Domein Raversijde, picknick op het domein en in de namiddag spelen op het strand. De opkomst was niet zo talrijk, maar zoals bij vele dingen: de afwezigen hadden ongelijk. Aan de receptie van het schitterende domein bewapenden de kinderen zich meteen met een audiogids en we begonnen aan onze tocht door een stukje – voor velen onbekende – geschiedenis van onze streek. Het openluchtmuseum Atlantikwall is een uniek geheel van bunkers en loopgraven, nauwkeurig heringericht zoals tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De kleinsten renden onbezonnen door de wirwar van loopgraven, maar de oudere kinderen luisterden vol aandacht naar hun audiogids en naar de uitleg van een van de bewakers, en vergaapten zich aan de levensechte soldaten(poppen), de oude geweren, de slaapplaatsen van „in den oorlog‟, de grote kanonnen enz. De ouders probeerden zich vooral constant voor te stellen hoe erg het toen moet geweest zijn voor al die duizenden jonge kerels... Tegen de middag begon de wind serieus op te zetten, zodat er tijdens de picknick op een beschut plaatsje zelfs al een vlieger opgelaten kon worden. Na de lunch stonden we een beetje in twijfel: zouden we de oversteek naar het strand wagen, of gaan we wegwaaien? Maar de kinderen waren niet meer te houden, dus trokken we door het prachtige stukje natuur van het domein Raversijde naar de zee. Jammer genoeg waren de vliegers net te klein om als windscherm te functioneren, dus verscholen we ons zo goed als kon achter een hoop opgewaaid zand. De taaiere kids trokken zich helemaal niets aan van de wind, trokken de kleren uit en liepen razendsnel (waarschijnlijk om de snijdende wind niet te voelen) de zee in. De rest kieperde het strandgerief uit de zak en begon als verwoed putten te graven en zandkastelen te bouwen. De mama‟s en de papa‟s probeerden zich ondertussen nog steeds te verweren tegen de wind, maar genoten – met het zand tussen de tanden - toch van een gezellige babbel en van het zonnetje. ‟s Avonds keerden we helemaal uitgewaaid, roodverbrand, maar voldaan naar huis terug. Bedankt mensen van de ouderraad! Mama van Gilles en Anna Op zondag 1 mei was er een uitstap van de ouderraad. Die ging naar Raversijde, naar het domein Atlantikwall. We spraken af om 9.30 uur aan de cafetaria. Vandaar vertrokken we naar het bunkercomplex. Na een korte wandeling bereikten we de bunkers. Eenmaal binnen leefden we ons helemaal in, in de geschiedenis van de twee wereldoorlogen. Ook onze ouders genoten van dit boeiend openluchtmuseum. Er waren ook meteen aandachtstrekkers, namelijk een paar enorme zeemijnen.

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

40


Daarna kwamen we in de oude batterij uit de Eerste Wereldoorlog. We keken onze ogen uit. Na de interessante uitleg van de opzichter over zeemijnen gingen we verder. We kwamen in een netwerk van ondergrondse gangen waar we graag in speelden. We waren vooral gefascineerd door de kanonnen en de verklede poppen die ons het verhaal van deze plaats vertelden. Na een lange wandeling kwamen we uiteindelijk bij het eindpunt, waar sommigen dringend aan rust toe waren. Bedankt ouderraad voor deze boeiende en leuke uitstap. Uw reporters ter plaatse , Kenneth Cleynhens en Rutger De Groot

Een avond over ‘leren leren’ Het is ondertussen voor de ouderraad een vaste traditie geworden om aan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en hun ouders een avond met Paul Maes aan te bieden. Heel wat kinderen keken een beetje bedenkelijk op voorhand. Na een lange schooldag nog 2 uur luisteren, samen met je ouders, naar een spreekbeurt over „leren leren‟ en dat op een zonnige voorjaarsdag? Het aanvankelijk scepticisme verdween snel. Paul Maes slaagt erin om dat onderwerp op een speelse en interactieve manier aan te brengen. De kinderen zijn zelf acteurs in zijn interactieve voordracht. Hij houdt hen als het ware een spiegel voor om ze zelf te laten ontdekken welke fouten ze maken tijdens het studeren. Uiteraard geeft hij ook heel wat tips hoe het anders kan. Wist je bijvoorbeeld dat je gemakkelijk een reeks van 10 onsamenhangende woorden kan onthouden door er een verhaaltje aan vast te knopen? Aan de hand van een schema waarin structuur, synthese en herhalen sleutelwoorden zijn, leert hij de kinderen een systeem aan om leuker en efficiënter te leren. Het verhaal is doorspekt met grapjes en herkenbare anekdotes, die nog lang blijven nazinderen. Schrik dus niet als je de kinderen van het vijfde of zesde leerjaar op de speelplaats hoort vertellen dat ze niet meer studeren als een kip. Ook de ouders kregen uitleg over hun taak in dat proces: via voorbeelden werd duidelijk uitgelegd wat het verschil is tussen coachen en in de plaats van je kind studeren, tussen loslaten en van op een afstand begeleiden en ondersteunen. Voor wie nog wat meer wil weten: op de website van Paul Maes: www.lerenleren.paulmaes.be vind je alvast heel wat informatie. De mooie voorjaarsavond was door dit initiatief van de ouderraad prima besteed!

Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

41


Dank u wel aan…

… alle ouders voor het vertrouwen in de school … de ouderraad voor de geslaagde initiatieven … het refter- en dienstpersoneel voor de hulp in de refter en op de speelplaats … mijn schoolteam voor de fijne samenwerking … alle 298 leerlingen voor het groot enthousiasme … de leesbegeleiders voor de vele uurtjes leesbegeleiding … het schoolbestuur voor de nodige ondersteuning … het secretariaat voor het vele secretariaatswerk … de inspectie om ons een spiegel voor te houden i.v.m. ons schoolwerk … aan Brigitte van de bib voor de vlotte samenwerking … de pastoors voor de verzorgde misvieringen … de gemachtigde opzichters om onze kinderen veilig over te steken … Gabriël voor het nalezen van onze schoolkrant … Hippoliet voor het vegen van de speelplaats … de vrijwilligers voor het vaak ongeziene werk

Hopelijk wordt het ook een schitterende vakantie! Juni 2011

Vrije Basisschool De Vaart

42

De Vaart - 2010-2011 - nr. 6 - juni 2011  

De Vaart - 2010-2011 - nr. 6 - juni 2011

De Vaart - 2010-2011 - nr. 6 - juni 2011  

De Vaart - 2010-2011 - nr. 6 - juni 2011

Advertisement