Page 1

De Vaart Schooljaar 2010-2011 8 april 2011 nr. 5


Pasen… de roep om op te staan Elke dag opnieuw klinkt op een of andere wijze de roep om op te staan. Naar school, naar een volgende halte, naar je werk, of nergens heen. Maar opstaan moet je, vroeg of laat. Heel je leven is een grote beweging van gaan liggen en weer opstaan, van vallen en opstaan. Totdat je, net als alle mensen, voor de laatste keer gaat liggen. Soms gaat dat opeens, heel onverwachts. Vaak gaat dat langzaam. Dan lig je neer om niet meer op te staan. Nooit meer? Sommigen zeggen van wel. Zij zeggen dat je ook dan ligt te wachten op een stem die roept: “Opstaan jij!”. Ze zeggen dat je ook dan weer op gaat staan en dingen ziet die je nooit zag. Dan ben je waar je nog nooit eerder was. De mensen zeggen er nog bij dat ze het niet zelf verzonnen hebben. En dan vertellen ze een oud verhaal over een mens die een stem hoorde en hij wist van wie die stem was. De mensen zijn geboren voor vrede en liefde, en niet voor oorlog haat en narigheid, zei de stem. Hij vertelde van wat hij gehoord dat, maar hij moest al gauw zijn mond houden. Dat deed hij niet, natuurlijk niet. Ten slotte hebben ze hem doodgemaakt; zijn vrienden legden hem neer, voorgoed. Toen hoorde hij die stem opnieuw: “Opstaan!”. En hij stond op, ging naar zijn vrienden, en zij herkenden hem, toen, en later, en weer later, steeds opnieuw, nu nóg. Daarom oefenen zijn vrienden zich nog steeds in het opstaan en zij leggen zich niet zo maar bij alles neer. Ze zeggen nee, als iemand een ander slaat. Ze staan op als mensen zich meer wanen dan anderen. Ze protesteren als mensen angstvallig voor zichzelf houden wat ze bezitten. Ze leggen zich er gewoon niet bij neer, als de één machtiger wil zijn dan de ander. Ze zeggen nee tegen wapens, en tegen alles wat vervuilt, en tegen te veel om allemaal op te noemen. “Lastige” mensen, noemt de goegemeente hen. Waarom altijd zo opstandig zijn? Daar word je toch maar onrustig van. Maar de “geïnspireerde” vrienden laten het er niet bij zitten en komen steeds weer in beweging. Door dat oude verhaal, moet je weten. Naar een verhaal “Een verschil van dag en nacht” van Niek Schuman

Pasen 2011

3


Kalender April 2011

Ma 11

Begin van de paasvakantie

Ma 25

Paasmaandag – Vrijaf

Di 26

8.30 uur: Hervatting van de lessen Instapdag voor nieuwe kleuters

26 april – 6 mei: Verkeersproject “Sam, de verkeersslang” Mei 2011

Ma 2

Start ‘Vlaamse fietsweek voor scholen’

Di 3

L5-L6 – 9.00 uur: Fietstocht door gemeente in het kader van de Vlaamse fietsweek

Do 5

VM: Medisch schooltoezicht voor selectieven 20.00 uur: Infoavond openluchtklassen voor ouders van L5

Zo 8

Moederdagviering 11.15 uur: Moederdagviering opgeluisterd door KiKoMo in de St.-Godelievekerk

Ma 9

L6 – NM: Intergenerationele activiteit in woon- en zorgcentrum “St.-Jozef” 20.00 uur: Vergadering van de ouderraad

Wo 11

18.00 uur: Eerste praktische voorbereiding voor de vormelingen in St.-Godelievekerk

Vr 13

19.00 uur: Zoektocht naar de eerste communie (voor ouders en kinderen)

Di 17

L6 – 14.00 uur: EHBO-cursus ‘Red een Leven’ L5-L6 – 19.00 uur: Vormingsavond ‘Leren leren’ o.l.v. Paul Maes

Wo 18

Moederdag- en vaderdagfeest voor kleuters en L1

Do 19

L4 – Interdiocesane Proeven 13.30 uur: Kennismakingsnamiddag voor kleuters die kunnen instappen op 6 juni

Vr 20

L4 – Interdiocesane Proeven 18.00 uur: Tweede praktische voorbereiding voor de vormelingen in St.-Godelievekerk

Wo 25

Pedagogische studiedag leraren – vrijaf voor de kinderen

Do 26

Vormelingen – 18.45 uur: Voorbereiding vormselwake in de St.-Godelievekerk Vormelingen – 19.30 uur: Vormselwake met het gezin in de St.-Godelievekerk L5 – Grote verkeerstoets L6 – 8.35 uur : EHBO-cursus ‘Red een Leven’

Vr 27

Vormelingen – 18.00 uur: Laatste praktische voorbereiding in de St.-Godelievekerk

Zo 29

11.00 uur: H. Vormsel in de St.-Godelievekerk (opgeluisterd door Godelievekoor)

Ma 30

Vrije dag

Juni 2011

Do 2

Hemelvaartsdag 11.00 uur: Eerste Communie in de St.-Godelievekerk (opgeluisterd door KiKoMo)

Vr 3

Brugdag – Vrijaf

Ma 6

Instapdag voor nieuwe kleuters 20.00 uur: Vergadering van de ouderraad

Wo 8

Schoolfotografie voor jongste kleuters

Do 9

K2-K3 – VM: Sportactiviteit “Rollebolle” 13.30 uur: Opendeur en inschrijvingsdag voor peuters, kleuters, lagere schoolkinderen

Zo 12

Pinksteren 11.15 uur: Vaderdagviering in de St.-Godelievekerk (met verrassingskoor)

Ma 13

Pinkstermaandag - Vrijaf

Wo 15

L6 – Interdiocesane Proeven 20.00 uur: Vergadering van de schoolraad

Do 16

L6 – Interdiocesane Proeven 20.00 uur: Vergadering van medezeggenschapscollege van scholengemeenschap

Pasen 2011

4


Za 18

17.00 uur: Dankviering eerstecommunicanten en vormelingen in de St.-Godelievekerk (opgeluisterd door KiKoMo) – Nadien receptie in de school

Ma 20 Di 21

L6 – Vertrek openluchtklassen Durbuy K2B-3A – 13.30 uur: Bibliotheekbezoek met (groot)ouders K3B – 14.00 uur: Bibliotheekbezoek met (groot)ouders

Vr 24

L6 – Terugkomst openluchtklassen Durbuy

Za 25

20.00 uur: Moerbrugge danst en zingt

Zo 26

Schoolfeest

Di 28

Schoolreizen

Wo 29

9.00 uur: Eucharistieviering in de St.-Godelievekerk

Do 30

11.45 uur: Einde schooljaar 2010-2011 Opvang in Stekelbees blijft mogelijk tot 18.30 uur (plaats nog te bepalen – Moerbrugge of Oostkamp – afhankelijk van het aantal inschrijvingen)

Juli 2011 Aug. 2011

Vr 01

Begin zomervakantie 20.00 uur: Evaluatievergadering ouderraad

Di 30

17.30 uur: Openklas bij start schooljaar 2011-2012

Lief en leed Iemand vergeten? Laat het ons gerust weten en wij vermelden het in de volgende schoolkrant! Onze innige deelneming bij het overlijden van: • Maria Schollier, grootmoeder van Tom Maes (L6) • Henriette Noteboom, grootmoeder van Arnaud (L1B) en Maité Strubbe (K1C-2A) Onze gelukwensen bij de geboorte van: • Ryan, broertje van Maureen Van Tuyckom (K1A)

Afscheid van juf Karine Afscheidslied juf Karine Juf Karine gaat op pensioen, op pensioen. Wat ga je nu doen? Rusten en swingen, heel leuke dingen. Geniet er maar van, met je man! Juf Karine gaat op pensioen, … Met je kleinkindjes spelen, je tijd goed verdelen. Geniet er maar van, met je man! Juf Karine gaat op pensioen, … Lezen van boeken, kleren gaan zoeken Geniet er maar van, met je man!

Pasen 2011

5


Data voor heilig vormsel voor komende jaren zondag 20 mei 2012

zondag 19 mei 2013

zondag 25 mei 2014

Vieringen Goede Week 2011 Zondag 17 april

Palmzondag

Viering om 11.15 uur in de St.-Godelievekerk

Donderdag 21 april

Witte Donderdag

Viering om 20.00 uur in de St.-Pieterskerk

Vrijdag 22 april

Goede Vrijdag

Viering om 15.00 uur in de St.-Godelievekerk Viering om 20.00 uur in de St.-Godelievekerk

Zaterdag 23 april

Paaszaterdag

Viering om 21.00 uur in de St.-Pieterskerk

Zondag 24 april

Paaszondag

Viering om 11.15 uur in de St.-Godelievekerk

Kinderzegening ‘Sorry’

Op zaterdag 26 maart was er in de St.-Godelievekerk te Moerbrugge de jaarlijkse kinderzegening. Alle kinderen van 0 tot 7 jaar waren welkom met hun mama, papa en het hele gezin. Ook oma en opa hoorden erbij en voor de allerkleinsten was er plaats in de kinderwagen. Het thema van de viering was: ‘Sorry’. … Het is volop vasten. Een tijd dus waar we stilstaan bij de dingen die we fout hebben gedaan. We proberen oplossingen te zoeken om de dingen beter aan te pakken. Iedereen maakt wel eens fouten. We mogen die zaken niet opkroppen maar proberen er ons mee te verzoenen en eruit te leren. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom vragen wij God ons daarbij een beetje te helpen … Voor de aanwezige kinderen en voor de (groot)ouders was de zegening een bijzonder mooi moment. Pastoor Jef sprak over de kinderen en hun ouders de zegen uit: “Heer onze God, zegen deze kinderen, laat hen opgroeien in gezondheid, wijsheid en deugd. Trek uw beschermende hand nooit terug. Zegen ook de ouders hier aanwezig. Strek uw beschermende hand uit over al hun zorgen en kommer. Zij dromen het beste voor hun kinderen. Laat hen groeien in liefde en een zegen zijn voor elkaar.” De volwassenen eindigden de viering met een mooi gebed: God, onze Vader, dank U voor de vele mensen die zo goed voor deze kinderen zorgen. Laat deze kinderen ook schitteren als een sterretje in hun hart. dank U voor deze kinderen die proberen om echte vriendjes te zijn. Laat hen schitteren als een sterretje in elkaars hart. dank U voor elke nieuwe dag, dat wij mogen leven voor elkaar. Laat ons samen ook schitteren als een ster in Uw hart. Tot slot vertolkten alle kinderen het lied ‘Neen tegen ruzie’. Tevreden verlieten zij de kerk met een kruisje op het hoofd, met woorden van liefde in het hart en met een schitterend sterretje!

Pasen 2011

6


Wandelen t.v.v. Oeganda

Vrijdag 1 april 2011 stapten alle leerlingen van VBS De Vaart te Moerbrugge op in een sponsortocht. Liedewij, een leerling van het zesde leerjaar, trekt deze zomer met haar ouders en broer en zus op een engagementsreis naar Oeganda. Samen met twaalf leerlingen van het Technisch Instituut Heilige Familie Brugge, zes leerlingen van een school ter plaatse en twaalf begeleiders zullen ze er leven en werken in twee kindertehuizen. Deze voorzieningen zijn gelegen in Kampala en krijgen nauwelijks overheidssteun. Het is de bedoeling om met het verzamelde geld ter plaatse heel wat te verwezenlijken. Vooral het weeshuis in Naguru vraagt om een oplossing te zoeken voor een betere omkadering voor de kinderen met een beperking. Ook in ‘The school for physically disabled’ is er werk genoeg: de slaapzalen verfraaien, de aanleg van een ziekenboeg, muggenramen plaatsen en de verdere uitbouw van de sanitaire voorziening, … Ouders, grootouders, parochianen, wandelliefhebbers, … en alle leerlingen namen deel aan deze wandeling. Er werd 3, 6 en 11 km gewandeld door de Moerbrugse natuur. Iedereen droeg zijn steentje bij om het project te steunen. Dank je wel! Dit schooloverstijgend project bracht 620,14 euro op. En daar zijn we trots op! We houden jullie op de hoogte…

Pasen 2011

7


Koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen Op 1 april verkochten we een lekker kopje ‘eerlijke koffie’ uit de wereldwinkel voor de mensen van Burundi! Ook kinderen steunden dit project van Broederlijk Delen met een beker chocolademelk. Onze koffiestop bracht € 185,83 op voor de eigen plannen van mensen in het Zuiden en hun strijd tegen armoede en onrecht. Hartelijk dank voor uw bijdragen. Dank aan de spontane hulp van de ouderraad.

Jaarthema Door samen te spelen, samen te werken, door in vriendschap samen te leven, laten wij onze school schitteren. Schitteren door…

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Wel kunnen we ervoor zorgen dat ze allemaal schitteren!

Actiepuntje van de maand februari:

februari: …zorg te dragen voor materiaal maart-april: …elkaar geen pijn te doen: (non-)verbaal mei: …het goede in elkaar zien en dit ook te zeggen juni: …mee te helpen aan een school waar iedereen gelukkig mag zijn Samen met alle onderwijsparticipanten willen wij onze kinderen steunen en stimuleren om ze te laten schitteren, om samen te schitteren, elk kind op zijn eigen manier. Ieder kind heeft mogelijkheden in zich om tot ontwikkeling te komen. Wij willen wat kinderen in zich hebben, optimaal tot ontwikkeling laten komen, het beste in hen naar boven halen. Ik droom van een school waar ...

IK EVENGOED ZORG VOOR HET JOUWE ALS VOOR HET MIJNE!!! We zorgen voor ... ... nette rijen ... nette gangen ... nette banken ... nette boekentassen ... een net spelletjeshok ... een opgeruimde speelplaats ... onze spullen, zodat er geen verloren voorwerpen meer zijn!

Pasen 2011

8


Actiepuntje van de maand maart-april:

Ik droom van een school waar ...

WE ELKAAR GEEN PIJN DOEN!!!! De leerlingen vertelden aan de hele school dat we elke dag opnieuw neen moeten zeggen tegen ruzie en pijn, want het is toch veel leuker als we dikke vrienden zijn! We willen één sterke groep vormen met een goede sfeer, waarin iedereen gelukkig mag zijn. We geloven in mensen die schitteren en in schitterende mensen. De apotheose van ons jaarthema wordt een schitterend schoolfeest in het weekend van 25-26 juni.

Schooldoorlichting Van maandag 21 tot en met woensdag 23 februari 2011 kregen we het bezoek van 2 inspecteurs. Zij kwamen de school doorlichten, m.a.w. de kwaliteit van ons onderwijs bekijken. Dat deden ze door in alle klassen te observeren, documenten te analyseren en gesprekken te houden met de leerkrachten. Ze verzamelden informatie en konden ervaren hoe alles in de praktijk loopt. Zo kregen ze voeling met het schoolleven in VBS De Vaart. Verslag: Tijdens hun onderzoek noteerden de inspecteurs de sterke kanten van de school maar ook de aandachtspunten. Alle bevindingen werden opgenomen in een verslag, op maat van onze school, dat eindigt met een advies. Het volledig verslag kunt u binnenkort raadplegen op www.doorlichtingsverslagen.be. Advies: Voor onze school werd de doorlichting afgesloten met een gunstig (lees: schitterend) advies! De school doet het goed en mag zo verder doen. Proficiat! Een dikke proficiat dus aan alle schoolparticipanten (het schoolbestuur, het schoolteam, de inspraakorganen, de ouders, de leerlingen, het dienstpersoneel, …) Kom er, kom er bij, doe maar mee, doe maar mee (x2) Schitter mee, schitter mee (x4) Vrije basisschool de Vaart - Vrije basisschool de Vaart Daar is ’t de moeite waard - Daar is ’t de moeite waard Samen zijn we schitterend, doe maar mee, doe maar mee (x2)

Er groeit

Milieuzorg Op School in onze school! Wereldwaterdag – Onze school wint de titel van ‘Kranigste School’ In onze school stond 22 maart helemaal in het teken van water, kraantjeswater om precies te zijn. Samen met twee andere scholen uit Eeklo en Overijse dongen onze leerlingen mee naar de titel van ‘Kranigste School’, een initiatief van Green vzw en de Vlaamse Drinkwaterbedrijven. Waarom deden wij mee aan deze actie? Omdat afval van drankverpakkingen een grote belasting is voor het milieu. Zelfs wanneer het gerecycleerd wordt, zorgt het nog altijd voor een aanzienlijke uitstoot van CO². Bij kraantjeswater is dat niet het geval. En het beste afval is géén afval.

Pasen 2011

9


Kraantjeswater biedt ook heel wat voordelen. Het is ✔gezond ✔veilig (onderworpen aan strenge controles) ✔voordelig ✔verpakkingsvrij ✔goed voor het milieu ✔24 dagen op 24, 7 uur op 7 toegankelijk ✔altijd fris ✔altijd thuis ter beschikking Minder afval en minder nadelige gevolgen door het broeikaseffect. Daar gaan we voor! Wat gebeurde concreet? De waterklas (leerlingen van het 2de leerjaar) leverde inspanningen om zijn medeleerlingen en hun ouders ervan te overtuigen dat kraantjeswater gezond, goedkoop en goed is voor het milieu! Gewapend met argumenten, waterkannen en drinkbekers spraken ze de school toe. De leerlingen konden bovendien zelf het verschil proeven tussen kraantjeswater en flessenwater. Het kraanwaterlied zorgde voor een feestelijk slot van wereldwaterdag. Uit de krant: ‘Met de actie Kranig Water willen we de kwaliteiten van kraantjeswater en de positieve invloed van het drinken ervan op ons klimaat in de kijker zetten’, zegt Leni Dorme van Green vzw. ‘Duizenden leerlingen van meer dan 350 scholen in België vermijden drankverpakkingen en transport en halen zo hun CO²-uitstoot omlaag. Alle ingeschreven scholen konden meedingen naar de titel van Kranigste School. Na een preselectie werden drie laureaten geselecteerd waaruit we op Wereldwaterdag een winnaar kozen.’ De ‘waterklas’ van De Vaart heeft gisteren de medeleerlingen overtuigd van de kwaliteiten van kraantjeswater. Gewapend met argumenten, waterkannen en drinkbekers spraken ze de school toe. En met succes, want De Vaart won de titel van Kranigste School en mag een bezoek brengen aan Hidrodoe, een interactief watercentrum in Herentals.”

Pasen 2011

10


Lenteconcert te Moerbrugge

Op vrijdagavond 18 maart 2011 was de kerk van Sint-Godelieve opnieuw het decor voor een muzikaal en woordkunstig optreden van tientallen kinderen van onze vrije basisschool De Vaart, hun ouders, broers of zussen. Nu reeds voor de achtste maal was het programma goed gevuld. De kinderen spraken de voorbije weken met elkaar af en vormden naargelang van hun mogelijkheden een duet of een kwartet of … om hun muzisch talent buiten de huiskamer te brengen en publiek te laten horen. Solisten wisselden elkaar af en vormden een mooi contrast met een aantal optredens van het kinderkoor KiKoMo, dat zijn 15-jarig bestaan viert. Het is een mooie verdienste van de organisatoren om kinderen en familie eens de kans te geven hun muzikaal of voordrachttalent buiten de huiskamer te kunnen brengen. Het was charmerend te zien hoe kinderen vergezeld van hun moeder, hun vader of hun leerkracht het podium betraden om er samen te musiceren. Kortom: • een hartverwarmende avond vol muziek, • prachtig om zoveel kinderen op het podium te zien, • proficiat! Een pluim voor juf Caroline, juf Katlijn en meester Frederik, • dank voor de zo talrijke opkomst! De vrijwillige bijdrage zal gebruikt worden om de bouwprojecten van onze school te helpen financieren.

Pasen 2011

11


Voordrachtwedstrijd voor L3 tot L6

Op vrijdag 25 februari vond voor de derde maal de Davidsfonds voordrachtwedstrijd plaats in zaal de Raat in de Schooldreef te Oostkamp. Voor onze school namen Jana Vande Caveye, Tiele Allaert, Yana Peuteman en Flore Boddaert deel. Voor deze jonge kandidaten blijft het toch een serieuze inspanning om voor een barstensvolle zaal met ouders, familie en jury hun teksten voor te dragen. Zo’n wedstrijd is trouwens een boeiend spektakel: angstige ogen, glunderende gezichten, wriemelende handen en voeten, even het broekje of rokje rechttrekken, fluisterende stemmetjes, flapuitjes, teksten creatief gebracht met leuke gebaren, … Onze leerlingen deden het schitterend. Jana Vande Caveye uit het 3de leerjaar kaapte een podiumplaats weg. Proficiat!

Junior Journalist Schrijfwedstrijd 2011 Voor de 8ste maal op rij organiseerde het Davidsfonds van Oostkamp een schrijfwedstrijd voor de leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. In totaal namen 250 leerlingen deel. De prijsuitreiking had plaats op zondag 20 maart om 11 uur in De Wieke. De directies en de leerkrachten van de deelnemende scholen, het gemeentebestuur en de pers waren uitgenodigd, samen met de laureaten en hun ouders. Het geheel werd opgeluisterd door een muzikaal intermezzo. Uit de inzendingen van onze school werden twee opstellen bekroond: die van Rütger Degroot (L6) en die van Isaï De Rynck (L6). Proficiat!

Pasen 2011

12


1A+B Ai, ik voel me niet zo lekker In het kader van het thema ‘Ai, ik voel me niet zo lekker’ hadden we op 4 februari een echte dokter op bezoek in de klas, de papa van Ward (uit K1B) kwam langs! Hij toonde en vertelde wat een dokter zoal doet: - Luisteren met de stethoscoop - Kijken met een othoschool - Voelen aan de buik - Kijken in de keel met een spatel: ‘zeg eens aaaaaaaaa’ En zo zagen we ook dat we helemaal niet bang hoeven te zijn van de dokter! Nogmaals dank-u-wel voor het bezoek!

Theater ‘Jules’ Op dinsdag 25 januari waren we wel een beetje zenuwachtig, want we mochten met de bus naar het theater. Geen gewoon theater hoor: een theater over Jules, onze klaspop! Om 10.15 uur was het dan zover: we stapten op de bus richting De Valkaart! Eens aangekomen mochten we op het podium gaan zitten en konden we genieten van de gekke avonturen van Jules: - Jules maakte een grote toren - Jules speelde in de modder - Jules danste met zijn dansschoentjes aan - Jules speelde met de bal - Jules ging slapen Dank je wel, Jules, we hebben ervan genoten!

Smakelijk eten in de keuken van Kareltje kookpot De suggestie van onze chef-koks luidt als volgt: spaghetti met balletjessaus. De kleuters uit K1A en K1B gingen samen aan de slag. De peuterklas werd omgetoverd tot een echt restaurant en de eerste kleuterklas werd de keuken met echte gedreven koks. Elk om de beurt konden we enkele balletjes draaien. Ondertussen werd het restaurant klaargemaakt. De koks kraakten ook zorgvuldig de spaghetti in kleine stukjes. De balletjes verdwenen in de pot en ook de pasta moest op het vuur. Van al dat eten klaar te maken, kregen we grote honger. We zochten een plaatsje in ons eigen restaurant en konden proeven van ons zelfgemaakte eten. Mmm, het was een smaakvolle dag!

Pasen 2011

13


1A+B+C Sportdag Hé, hé, hé, doe je mee? Sport is fijn voor groot en klein… Terwijl de oudste kleuters naar De Valkaart gingen om te sporten, hadden wij een heuse sportdag in onze eigen sportzaal! Eerst wat ochtendgymnastiek en daarna gingen we vol enthousiasme aan de slag in drie groepen. De rode, de gele en de blauwe groep. Via een doorschuifsysteem konden we alle oefeningen uitproberen. We gingen aan de slag met voddenballen, hoepels en een kegelspel. Er was ook een bewegingsparcours en buiten konden we fietsen en voetballen. Je hoort het … we hadden een sportieve voormiddag!

1A In de keuken van Kareltje Kookpot Welkom in ons heerlijk restaurant! Ons poppenhuis werd omgetoverd tot een restaurant en we werden echte chef-koks. Het was er druk. Wie kiest voor spaghetti met balletjessaus? Of ben je eerder fan van rijst met brochette en currysaus? Of toch liever smullen van een hamburger met frietjes en ketchup of mayonaise? Tijdens ons culinair thema brachten we een bezoek aan restaurant ‘De Zonnebloem’. We kregen een rondleiding in de keuken terwijl de rest van de kleuters konden spelen op het binnenspeelplein van het restaurant. In de keuken viel er veel te ontdekken. Eerst kwamen we in de keuken waar desserts worden gemaakt: ijs, wafels,… Dan gingen we naar de warme keuken, waar de kok bezig was met de soep van de dag. Amai, zoveel groenten en fruit en een supergrote berg frieten. Daarna mochten we eens in de grote koelkast, daar wordt alles vers en fris bewaard. Brrr, het was daar wel koud. We keken onze ogen uit en de kleuters waren erg geboeid bij deze leuke en leerrijke ervaring!

Pasen 2011

14


Hocus Pocus Pats, ik wou dat de klas groter was… Voor de vakantie werd onze klas helemaal leeggehaald, want er zou iets gebeuren in de vakantie. Er werd een grote opening gemaakt in de muur waardoor onze klas werd uitgebreid met het vroegere directielokaal. Na de werken ging juf aan de slag met stofzuiger, stofdoek, spons, dweil, … en toverde alles weer schoon. Daarna hielpen enkele collega’s om alles weer in de klas te krijgen. Bedankt! Het resultaat mag er zijn. Het is een aangename, gezellige en ruime klas. Geniet maar even mee van de foto’s van onze nieuwe klasruimte!

Een koude winterdag In de winter is het koud, dus versierden we de klas alvast met warme winterkledij. Wil je een muts, warme handschoenen, dikke kousen of een leuke jas? De zandtafel werd omgetoverd tot een sneeuwbak. Daar konden we naar believen spelen in de sneeuw, zonder het koud te krijgen. We maakten ook kennis met de dag en nacht en knutselden hierbij een dag- en nachtkalender. Via een poppenspel: ‘Welterusten, kleine beer!’ leerden we grote en kleine beer kennen. In het poppenhuis vonden we allerlei winterkleren, daarmee konden we ons lekker warm induffelen. Een zaklamp kon natuurlijk niet ontbreken. Er werd volop geëxperimenteerd. Tijdens onze godsdienstmomenten maakten we kennis met het scheppingsverhaal.

Pasen 2011

15


Dokter Jules maakt je weer beter Hatsjie, hatsjoem, mijn neus doet toch zo'n pijn. Hatsjie, hatsjoem, wat zou dat kunnen zijn? Ha ha ha ha ha hatsjoem! Jules was niet alleen verkouden, hij had ook rode vlekjes op zijn neus, been, arm, buik, … Het werd ons al snel duidelijk, Jules heeft de waterpokken! We maakten onze eigen dokterhoedjes en gingen aan de slag. We verzorgden elkaar en we werden al snel weer beter. We kregen eveneens bezoek van een echte dokter!

1B Dag en nacht In het thema dag en nacht deden we enkele raadseltjes in de klas. Raden jullie even mee? DENK EENS EVEN HEEL GOED NA, OVER WAT IK NU VERTELLEN GA. ZEG MIJ DAN VLUG WAT HET IS, MAAR PAS GOED OP EN RAAD NIET MIS! 1. 2. 3. 4. 5.

Ik lig erin want ik ben moe en mijn ogen vallen toe! (= bed) Wij staan bij elkaar, heel dicht en geven ’s nachts veel licht! (= sterren) Ik ben Janneke in de nacht, terwijl jij slaapt hou ik de wacht! (= maan) ’s Avonds trek ik je aan om naar mijn bedje toe te gaan (= pyjama) Steek mij aan, steek mij aan…anders loop je in het donker ergens tegen aan! (= lamp)

Pasen 2011

16


In de keuken van Kareltje Kookpot Welgezind stapten we dinsdag 15 februari richting het eethuisje van ‘frituur Bolle’. Toen we daar om 11.30 uur aankwamen werden we vriendelijk onthaald door de mama en papa van Edgar. Alle tafels en stoelen stonden netjes klaar en wij konden de frietjes al ruiken: mmm…! De kleuters kozen een plaatsje uit en konden genieten van een overheerlijk bakje friet met frikadel. Njammie… dat smaakte. Wij zeggen graag nog eens dank-je-wel aan de ouders van Edgar voor hun gastvriendelijkheid.

Carnaval Op woensdag 2 maart mochten alle kleuters verkleed naar school komen! Wat schrok juf toen er opeens een piraat, een beer, enkele bumba’s, een spiderman, een clown, een mega-mindy en – toby, een lieveheersbeestje en enkele prinsessen in de klas zaten! Kijk alvast even mee hoe wij genoten van onze ‘gekke’voormiddag!

Groen ‘Ik tover mijn lievelingskleur voor jou! een beetje blauw, ik hou van jou. een beetje geel, je krijgt een zoen. Ik schud de verfpot en tover groen.’

Op deze foto maken de kleuters ‘groen’ water: wat blauw en geel crêpepapier samen in het water en hocus pocus pats… het water is groen!

Pasen 2011

17


1C-2A Bezoek aan de paarden van Lucka Op maandag 21 maart gingen wij op bezoek bij Lucka thuis. Met de laarsjes aan, stapten we nieuwsgierig uit de auto's. We werden hartelijk verwelkomd door de mama van Lucka! Er viel heel wat te beleven en te ontdekken! Zo bekeken we eerst een paard van dichtbij. Lucka toonde trots hoe je het paard moet kammen, hoe je er op kan zitten, hoe je de hoeven moet invetten, ... Ook enkele kleuters mochten dat proberen. We wandelden daarna naar de weide waar we heel wat paarden zagen staan. Een eindje verder kregen we een veulentje te zien van nog maar een weekje oud! De mama van Lucka vertelde ons heel veel interessants en we mochten ook een ritje maken op de koets samen met de papa van Lucka. Wat was dat leuk! We kregen ook de paardendouche te zien, met daarnaast de plaats waar de paarden gedroogd worden. Dat was net een zonnebank. We werden in het koetshuis verwend met lekkere koekjes en drankjes! Tot slot wandelden we nog eens door de stallen, waar we enkele paarden van dichtbij konden bewonderen. Ook bekeken we nog enkele veulens en pony's voor we opnieuw naar school vertrokken. Het was een leuke en leerrijke namiddag, waar we allemaal van genoten hebben!

Bedankt aan de ouders voor het vervoer en de begeleiding! Van harte bedankt aan Lucka en zijn ouders voor het interessante bezoek!

Pasen 2011

18


Prentenboek ‘Louis de kameleon’ Een tijdje terug werkten we in de klas rond het prentenboek 'Louis de kameleon'. We luisterden naar het verhaal en hoorden dat Louis niet zo gelukkig was met hoe hij eruit ziet. Op aanraden van de lieve toverheks gaat hij op bezoek bij verschillende dieren. Hij vindt het er telkens superleuk en verandert van kleur. Maar... Louis kan niet kiezen welk kleurtje nu het mooiste is en hij gaat opnieuw naar de toverheks voor advies. Gelukkig heeft zij een goed idee: ze maakt voor hem een lappendekentje met alle kleuren van de verschillende dieren! We legden niet alleen de nadruk op boekjes, maar ook op kleuren en dieren. Zo gingen we aan de slag met de drie hoofdkleuren om zo de andere kleuren te toveren. We ontdekten dat geel en blauw samen groen wordt, dat geel en rood oranje wordt en dat rood en blauw paars wordt. Aan de knutseltafel mochten we zelf experimenteren en al vlug stelden we vast dat alle kleuren door elkaar bruin als resultaat geeft. In het poppenhuis was het ook dolle pret, want dat was ons heksenhuis. Met de hoed op het hoofd en de grote kookpot op het vuur, leefden we ons volop in in de rol van toverheks. We toverden ook met water! Met blauw, rood en geel crêpepapier kleurden we het water van zeven flesjes. Zo maakten we: blauw, rood, geel, paars, oranje, groen en bruin. Kleuren mengen blijft toch bizar: het lijkt altijd een beetje toveren! Dit liedje zingen we uit volle borst mee:

Louistje, Louistje, hij wil toch zo graag anders zijn. Louistje, Louistje, hij wil een kleurfestijn. Zeg vriendje, wat denk je, welke kleur kan hij zijn? (we kiezen een kleur) Oh ja, wat leuk om (groen/blauw/geel/...) te zijn! Het boekje heeft voor ons geen geheimen meer!

Pasen 2011

19


2B-3A De kleine tandenmonsters Dat we tandhygiëne belangrijk vinden in onze school mocht wel blijken. In ons thema “de kleine tandenmonsters” leerden we er alles over. We leerden hoe onze verschillende tanden heten, wat slecht en goed is voor de tanden en we leerden ook uitgebreid onze tanden zelfstandig te poetsen. Daar kwam heel veel taal aan te pas want de kleuters vergeleken volop hun meegebracht materiaal met elkaar. Dat het lachwekkend is om je vriendjes aan het werk te zien met een mond vol schuim hoef ik jullie niet te vertellen. Ondanks het feit dat er veel gelachen werd, deed iedereen zijn uiterste best om ieder tandje te verwennen met een extra schrobbeurt, en daar ging het tenslotte om. Volhouden is nu de boodschap!

Pasen 2011

20


Schrijfdans: de zee

De kleuters keken raar op toen ze mochten experimenteren met scheerschuim! Dat kwam door onze activiteit ‘schrijfdans’. Daarin werkten we het thema de zee uit. In plaats van dat op papier te doen – zoals we meestal deden – mochten de kleuters het nu met scheerschuim op de tafels uitvoeren. Eerst is de zee rustig en kabbelt zij zachtjes heen en weer, maar zij wordt steeds woeliger tot er hoge golven ontstaan en dan wordt de zee weer rustig. Na afloop waren de kleuters absoluut nog niet uitgespeeld met het scheerschuim, dus mochten ze nog wat tekenen in het schuim. Daarna werd de schrijfdans activiteit hernomen maar nu met washandjes, oude sokken en water. Zo waren de tafels snel weer proper en beleefden de kleuters er heel wat plezier aan. Langs deze weg wil ik nog even een oproep doen om versleten washandjes of sokken (met gaten) niet weg te gooien, wij gebruiken ze graag bij het schrijfdansen.

Pasen 2011

21


3B Buikpijn of billenpijn Na de kerstvakantie zagen we onmiddellijk dat er iets scheelde met Pompom. We zagen Pompom zitten met een pleister op zijn hoofd, buik en oog. Bleek dat hij hoofdpijn, buikpijn en oogpijn had. We hebben Pompom moeten uitleggen dat we geen pleister gebruiken als we hoofdpijn of buikpijn hebben. Vervolgens hebben we zijn koorts genomen. Hij had 38.5 graden koorts! Voor zijn buikpijn hebben we medicijnen gekregen van apotheek De Vaart. Gelukkig was Pompom vlug genezen. Dat kan ook niet anders met die lieve zorgen van mijn kleuters! Zo onderzochten ze hem regelmatig, keken ze samen met hem in een boekje, gaven hem vitamientjes, maakten melk met honing klaar, ... .

Verder in het thema ‘buikpijn of billenpijn’ bezochten we apotheek Lemey. 's Morgens vroeg maakten we eerst een cadeautje om de ouders van Fien te bedanken: een reuzentube zalf. Daarna bedachten we enkele vragen, die we dan konden stellen aan de apotheker. Na het middagmaal gingen we richting apotheek. Na een fikse wandeling bereikten we onze bestemming. Enkele kleuters merkten terecht op dat we het groene kruis moesten volgen. Zo zouden we de weg zeker niet kwijt geraken. Eens ter plekke, verdeelde apotheker Joost de kinderen in twee groepen: de meisjes en de jongens. We kregen er uitleg over het reilen en zeilen in een apotheek, leerden zalf maken, zagen hoe siroop lekker wordt gemaakt, ... . Ten slotte kregen we nog allemaal een vitamientje en een potje zalf voor als we droge handen hebben. Als afsluiter van dit thema maakten we een lekker en gezond vitaminedrankje!

Pasen 2011

22


Een pluim op je hoed Verder hebben we gewerkt rond het thema ‘een pluim op je hoed’. Bij dit thema kwamen er verschillende hoofddeksels aan bod. De kinderen brachten zelf heel wat aan zoals een kepie (beroepen), fietshelm en bouwvakkerhelm (veiligheid). De fruit- en groentewinkel werd een hoedenwinkel. De kinderen vulden de winkel zelf in. Daarnaast dansten en zongen we op het lied “hoedendans” en voerden we de opdrachten heel precies uit op volgend bewegingsvers: Hoedje achter, hoedje voor Steek tussen je benen door Wuif eens aan de rechterkant Met het hoedje in je hand Breng heel traag De hoed omlaag Zwaai dan met een grote boog Je hand met het hoedje weer omhoog Hoedje hoedje in de lucht Landt plots met een dikke zucht Boven op mijn haar Hé! Wat doet hij daar? Kirsten Huybrechts

Op het einde van dit thema kon ik elke kleuter een pluim op de hoed steken! Doordat het thema ‘een pluim op je hoed’ nog lang niet uitgewerkt was, werkten we daar rond verder in het thema carnaval, namelijk ‘hoedencarnaval. In dit thema bereidden we ons voor op de carnavalsstoet. We maakten allemaal een unieke hoed door gebruik te maken van een plastieken deksel en papier-maché. Aan de foto’s kan je zien hoe ieder kind schitterde met zijn hoed… .

Pasen 2011

23


K1C-2A – K2B-3A – K3B Toneel Pompom Een tijdje geleden mochten wij naar het toneel gaan kijken. Het regenweer kon ons niet deren, want we mochten met de bus naar De Valkaart. Alles stond klaar op het podium: een tribune waarop wij mochten plaatsnemen en een poppenkast. Pompom heette ons welkom en vertelde dat zijn opa er ook was. Opa had een schatkist met daarin heel wat vriendjes (muis, das, eend, ...) en vier reuzenboeken. We hoorden verhalen passend bij de vier seizoenen. Opa vertelde uit zijn boek, maar het verhaal speelde zich ook af in de poppenkast. In het laatste verhaal mocht Pompom zelfs meespelen! Het was een hele belevenis en we hebben er met volle teugen van genoten!

Pasen 2011

24


1A Poëzie Op gedichtendag verraste juf de kinderen met een versje van haar lievelingsdichter: Wakker Mama’s wekker rinkelt mij in stukjes wakker. Met één oog schuif ik traag de dag omhoog. M’n linkerbeen glijdt als eerste in m’n broek, m’n rechterbeen is nog even zoek. En voor ik naar beneden duik, moet ik mij schudden voor gebruik. Geert De Kockere Naar aanleiding van onze MOS-verantwoordelijkheid ‘zorg voor dieren’ (vogels in de winter) verkenden we poëzie met vogels uit het boekje ‘dag dier!’ van Riet Wille en Wout Olaerts. We bekeken ook poëzieposters cfr. ‘Mijn armen zijn schoorstenen’. We maakten er ook zelf! Wat was de bedoeling? • De leerlingen kunnen via de letterlijke betekenis(sen) van woorden en begrippen ook de figuurlijke betekenis (beter) begrijpen. • De leerlingen verwoorden dat poëzie te maken heeft met het omzetten van gevoelens (blij, bang, boos, bedroefd) in ‘taal’. • De leerlingen spreken hun fantasie of verbeeldingskracht aan om zich in te beelden wat er in anderen omgaat (cfr. sociaalemotionele vaardigheden). • De leerlingen genieten van versjes en worden zo ondergedompeld in een taalbad met taalspelletjes.

Ik groei! – Ella, 8 maanden, op bezoek De kinderen luisterden aandachtig naar het geboorteverhaal van Ella. Janne en haar mama vertelden samen. De kinderen werden heel veel betrokken in het gesprek. Zowel de levensbehoeften van een ongeboren als een pasgeboren baby kwamen aan bod. De groeilijn van Ella komt nu ook aan het bord. Als afsluiter hebben wij Ella haar fruitpapje gegeven… Het was echt fijn!

Pasen 2011

25


Ik hou van… Op 14 februari zetten de kinderen hun Valentijnsbril op… en genoten van het versje: zo lief zoen zoen zoen, doet de bij. dat is fout lacht de dar. (dat is de man van de bij) een bij zoemt zoem zoem zoem wat doe jij nou? maar ik hou van jou, zo zucht de bij. dus zoem ik zoen zoen zoen. ik kan er niets aan doen. Riet Wille (uit: Wie dit leest, wordt een beest.)

Een gekke stad Deze leuke muzische activiteit startte met een zoektocht naar rood, geel en blauw in het heksenhuis (Lieven Baeten, Nieuwsgierige Lotje, Clavis). De kinderen dachten ook aan rood, geel en blauw bij hen thuis. Er was ook een lesje drama en bewegingsexpressie: De kinderen gingen op zoek naar de bewoners van gekke huizen. Ze mochten er op los fantaseren. Als slot maakten we een mozaïek. Eerst beschouwden ze de huizen van de kunstenaar en architect Hundertwasser. Daarna gingen ze zelf aan de slag met een plakje klei: ze krasten huizen en drukten eierschalen vast in de klei en schilderden kleurrijke gebouwen.

Elke dag complimentendag in onze klas Hoe kunnen wij anderen leren waarderen? Af en toe plaatsen we iemand in het kader. Deze leerling neemt het kader voor zich vast. De andere leerlingen mogen om beurt iets positiefs vertellen over de leerling in het kader: “Ik kijk op naar jou omdat… Ik bewonder en waardeer… Ik geef je een complimentje voor…’ Achteraf vertelt de leerling in het kader hoe het voelt om zoveel goede dingen te horen. Wat maakt je warm vanbinnen?

Zo werken we aan de eindterm: De leerlingen kunnen respect en waardering opbrengen.

Pasen 2011

26


1B Baby Yuna en baby Nicolas op bezoek Naar aanleiding van ons WO-thema ‘ik groei’ (maar ook omdat we gewoon heel erg nieuwsgierig waren) nodigden we baby Yuna en baby Nicolas samen met hun mama’s uit in onze klas. We luisterden aandachtig naar de verhalen van de fiere grote zus en grote broer en konden honderduit vragen stellen!

Yuna is het kleine zusje van Maité

en Nicolas is de kleine broer van Arnaud.

Wist je dat…

Wist je dat ...

• Yuna op donderdag 18 november geboren werd ongeveer om 8.30 uur (toen bij ons de schoolbel klonk). • Yuna 4 of 5 keer per dag melk drinkt. • Yuna heel veel dutjes doet! • Yuna het fantastisch vindt als haar grote zus en broer haar knuffelen!

• Nicolas op maandag 27 december geboren werd ongeveer om 12.30 uur (toen wij lekker aan het smullen waren). • Nicolas 5 of 6 keer per dag melk drinkt! • Nicolas samen met zijn grote broer en grote zus in een kamer slaapt! Leuk hé! • Nicolas heel graag vertroeteld wordt door zijn broer en zus!

Mmmm  melk In de lessen WO maakten we kennis met allerlei heerlijke melkproducten. We mochten van alle melkproducten proeven: magere melk, volle melk, sojamelk, pudding, kaas, boter, yoghurt, … En we maakten zelf …overheerlijke bananenmilkshake!!!

Pasen 2011

27


Wij dromen van een school waar  niemand pijn heeft! Samen met de kinderen van L1A overtuigden we de hele school om NEEN te zeggen tegen ruzie en pijn, want het is toch zo veel leuker als we dikke vrienden zijn.

Een trimester vol uitdagingen Tijdens dit 2de trimester hebben we in het 1ste leerjaar heel wat nieuwe dingen bijgeleerd:

We kunnen ondertussen tellen tot 20 en terug! We maakten kennis met ‘grote’ getallen.

We kunnen betalen… … met briefjes en munten!

We kunnen de klok lezen: Het is 10.00 uur… Bijna speeltijd!

We leerden natuurlijk nog veel meer, maar dat vertellen we jullie de volgende keer!

Pasen 2011

28


1A+B Tutorlezen - 1ste leerjaar en 2de leerjaar Samen met de leerlingen van het 1ste leerjaar lazen de leerlingen van het 2de leerjaar reeds 2 maal in duo’s of trio’s een samenleesboekje. In een samenleesboekje staan teksten van een lager leesniveau voor de leerlingen van het 1ste leerjaar in een groot lettertype, afgewisseld met teksten van een hoger leesniveau voor leerlingen van het 2de leerjaar, die in een gewoon lettertype staan. Het was telkens een fijn leesmoment. We hebben er allen van genoten en kijken verlangend uit naar het volgende leesboekje!

Integratie 3de kleuter en 1ste leerjaar - ‘Nieuwsgierige Lotje’ Net als het heksje Lotje uit het gelijknamige prentenboek van Lieve Baeten trokken de kinderen van het 1ste leerjaar en de 3de kleuterklas op maandagnamiddag 28 februari in kleine groepjes op ontdekkingstocht door de school. Ze gingen op bezoek bij 5 ‘lieve’ heksen, die voor hen een leuke opdracht hadden. Bij de muziekheks werd er gezongen en gedanst, bij de kookheks maakten ze een toverdrankje klaar, bij de knutselheks vlogen scharen, lijm en snippers door de lucht. Bij de vertelheks konden de kinderen luisteren naar een heksenverhaal en schreven ze zelf een heksenbrief en bij de slaapheks… werd er niet geslapen, maar konden de kinderen zich lekker ontspannen!

Als afsluiter van deze fijne namiddag dronken we met zijn allen van de zelfgemaakte toverdrank!

Pasen 2011

29


2 De belevenissen van het 2de leerjaar In het 2de leerjaar werd niet stilgezeten. We hebben heel wat nieuwe dingen geleerd in de klas. We leerden het halfuur op de klok aflezen, de anderhalve meter en liter, al moeilijkere bewerkingen tot 100 en woorden met een verdubbeling schrijven. Tijdens de lessen wereldoriëntatie hebben we 2 thema’s uitgewerkt. Het thema gestrikt, waarin we veel gezien hebben over soorten kleding en hun stoffen. Geen enkele sluiting is ons nu nog onbekend. Natuurlijk mochten we dan ook met verschillende stoffen knutselen, zo maakten we onze handpoppen van de tovenaar van Oz. Dit thema sloten we af met een heuse modeshow.

Het 2de thema was een zuchtje lucht, waarin we bijna alles leerden over lucht. De leerlingen mochten zelf ook voorwerpen meenemen naar de klas waaraan zij dachten bij ‘lucht’. Zo kregen we een opblaasbare zetel en strandbal, een vuvuzela, bellenblazers, een pomp, een haardroger, ventilators, waaiertjes en nog veel meer in onze klas. Maar we maakten ook zelf voorwerpen die met lucht te maken hadden zoals een windmolentje en een vliegertje waar we een wedstrijdje mee deden.

Carnaval op school Carnaval ging niet zomaar aan ons voorbij. We maakten een hoofddeksel waarmee we de show konden stelen en meedansen met de kleuters hun dansje. Maar ook in de klas hebben we knotsgekke teksten gelezen en zelf een tekstje geschreven over carnaval.

Pasen 2011

30


Samen spelen en leren met het 1ste leerjaar Elke dag oefenen wij nog even op het lezen en dat doen wij soms samen met de leerlingen van het 1ste leerjaar. Het is fijn om iemand te kunnen helpen.

We hebben ook samen met het 1ste leerjaar de speelplaatsspelen nog eens geoefend, want nu zijn wij de grootsten op onze speelplaats en moeten wij het voorbeeld kunnen tonen.

Bezoek aan het woon- en zorgcentrum Op 24 maart brachten we een bezoekje aan de bejaarden. Daar hebben we gepuzzeld met hen. Sommige groepjes kregen een rondleiding op de afdeling en sommige leerlingen kregen zelf een glaasje limonade. Zij vonden ons bezoekje echt reuzeleuk en wij ook!

Wereldwaterdag Maar de leukste dag was toch Wereldwaterdag: Onze klas had zich ingeschreven voor de actie ‘Kranig Water’. We leefden er een hele week naar toe. De dag zelf trakteerden we iedereen die wou op een waterproevertje om aan te tonen dat kraantjeswater ook lekker is en toch veel minder kost dan flessenwater en geen afval met zich meebrengt! We toonden een mooi ‘watertoneel’ aan de mensen van de pers en van Green. Zo werd onze school de Kranigste School! Het 2de leerjaar is dus gaan lopen met de hoofdprijs: een uitstap naar Hidrodoe. Hopelijk hebben we veel mensen kunnen overtuigen en zien we nu nog meer hervulbare drinkbussen op onze school.

Pasen 2011

31


3 Ben De Bever Ben De Bever is het hoofdfiguurtje in het project van de CM dat de kinderen aanzet tot tanden poetsen. Onze klas maakte kennis met Ben en met de principes van goede mondhygiëne tijdens een lessenreeks, die loopt over 5 maanden. Wij zijn nu allen lid van de Beverbende. Ben de Bever heeft een eigen bende waarvan wij lid zijn geworden. Dat houdt in dat we beloven de erecode van Ben de Bever te zullen naleven: minimum 2 maal per dag de tanden poetsen gedurende minimum 2 minuten, 2 keer per jaar op controle gaan naar de tandarts en na 3 maanden de tandenborstel vernieuwen. Poetshulp: Van Ben de Bever kregen we elk een beker en een tandenborstel, uitgekozen volgens de richtlijnen van de Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden, zodat we allemaal in de beste omstandigheden kunnen poetsen. Beverkrant: Maandelijks ontvangen we een Beverkrant. Hierin staat zowel informatie over tandverzorging als spelletjes, een strip, weetjes over echte bevers en nog veel meer. Tandenpoetskaart: Elke maand vinden we in de beverkrant een nieuwe poetskaart waarop we kunnen aanduiden of we elke dag flink hebben gepoetst. Wie op het einde van het schooljaar elke maand zijn poetskaart heeft ingeleverd, krijgt een leuke verrassing.

Spelnamiddag in Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Op donderdag 27 januari bezorgden we de bewoners van het woon- en zorgcentrum een leuke spelnamiddag. We speelden samen met hen: domino, lotto, bingo, memory, 4 op 1 rij, ganzenbord, UNO, mens erger je niet, ... Het werd een unieke ervaring. De leerlingen beschreven het zo: Warre: Het was heel leuk. Mijn tegenspeelster heette Simone. Ze heeft 3 keer tegen mij gewonnen. Kaylee: Ik vond het fantastisch en superleuk. Martha was superlief. Ze kon met alles heel goed meedoen. Michiel: Albert kon heel goed meespelen. Hij vertelde ook veel verhalen. Dat was fijn! Saar: Ik vond het zo leuk, ik moest er bijna van wenen. Mariette en Roza zijn daar heel gelukkig. Owen: Het was een supervriendelijke mevrouw en ze zei dat ik een lieve jongen was.

Poëziesnuffelen Begin januari kregen de derdeklassers verschillende keren de kans om te 'poëziesnuffelen'. In de klas waren heel veel poëziebundels aanwezig en de leerlingen konden tijdens verschillende momentjes kennis maken met poëzie. Op gedichtendag bracht iedereen één gedichtje naar voren. We kregen vele gedichten te horen: blije en triestige gedichten; korte en lange gedichten; een gedicht over een doosje, dieren, een koning, een dagboek, kleuren, de natuur, de dokter, het alfabet, het slapengaan, stoelen, een trekpopje, een rotdag, ... Iemand had zich verkleed, een ander had een knuffel bij, nog een ander maakte een passende tekening,... Het werd een leuk, gevarieerd muzisch geheel.

Pasen 2011

32


Theater, mijn ding! De start van dit thema was het maken van een kijkdoosje, een minitheatertje. We bekeken het minitheatertje door te piepen door de verschillende kijkgaatjes en vergeleken met de theaterzaal in De Valkaart. Daar werden we rondgeleid door Gert Stevens. We brachten een bezoekje aan de regiekamer, hoorden waar je een toegangskaart voor een theaterstuk kunt kopen, somden samen de verschillende beroepen uit de theaterwereld op, zagen hoe de belichting werkt, namen een kijkje in de kleed- en grimekamer, ... Het werd een tof en leerrijk bezoek! Enkele dagen later konden we genieten van een voorstelling waarin spel en muziek als vanzelf in elkaar overvloeiden nl. De vlucht van de wesp van Salibonani.

Huizen in de straat: Over bouwen Tijdens dit thema leerden we heel wat bij. We zochten de juiste naam van heel wat gereedschap. We vertelden wat de metselaar ermee deed en dachten ook aan zijn veiligheid. We experimenteerden met een waterpas. We vergeleken verschillende soorten isolatie. Tijdens een les vol dramatisch spel werden we echte bouwvakkers op een bouwwerf: we stapten rond op de bouwwerf; we werden luie, stijve,… bouwvakkers; we stapelden stenen;… Eén namiddag deden we een leuk hoekenwerk met verschillende activiteiten rond bouwen: bouwen met lego, bouwen met bolletjes klei en tandenstokers, steentjes maken uit klei, foto’s van een werf bekijken en beschrijven, een beeldende activiteit rond het themalied. Er was een goede sfeer in elke hoek, overal werd er vlot gewerkt.

Pasen 2011

33


4 Het tweede trimester was goed gevuld! Een greep uit de gebeurtenissen uit onze klas:

Het muzisch talent uit onze klas nam deel aan het lenteconcert! Een leuke en gevarieerde sportnamiddag ‘Alles met de bal’ in De Valkaart. Toneel maken van het gedicht ‘de zeven mannetjes’ van Hans Andreus.

Tips voor energiebesparing gaven we op Dikketruiendag. We kwamen zelfs in de krant. Werken aan en uitvoeren van een reclamespot. Een assemblage maken naar het voorbeeld van kunstenaar Robert Rauschenberg Een theatervoorstelling ’De vlucht van een wesp’ zagen we in de theaterzaal van De Valkaart. De uitleg en rondleiding die we kregen van de mama van Elodie en Hendrik over zonnepanelen. Een project ‘Lekker Fris’ uitwerken.

Pasen 2011

34


Tien provincies van BelgiĂŤ leerden we kennen. Rekken en strekken: we maakten kennis met de buigspier en de strekspier. In de W.O.-lessen leerden we ook over materieel en immaterieel erfgoed. Maken van gedichten naar het voorbeeld van Paul van Ostaijen deden we op gedichtendag. Energiebesparing op school gebeurt nu in elke klas dankzij onze aanbreng van de lichtkapitein, de temperatuurwachter en de sluipschutter.

Sites maken, chatten, e-mails versturen doen we nu veilig via Google Apps. Tijdens de jeugdboekenweek kregen we bezoek van 2 auteurs in klas! En Yana en Tiele namen deel aan de voordrachtwedstrijd van het Davidsfonds en verdienden hierbij een leesboek.

Reuzelekker was dat witloofslaatje dat we maakten!

Auteurs op bezoek Tijdens de jeugdboekenweek was er sowieso al een auteurslezing gepland met de Vlaamse schrijfster Brigitte Minne. Maar onze klas won nog een extra auteurslezing met de Nederlandse schrijver Gideon Samson. Het werden 2 boeiende en leuke ontmoetingen!

__

Pasen 2011

35


5 Tomatensoep maken Soep maken? Meer dan de smaak alleen telt... Naar aanleiding van een les WO rond voeding maakten we in de klas heerlijke tomatensoep! De bedoeling was om de verschillende stappen van een productieproces eens van dichter bij te gaan bekijken. We maakten een stappenplan en volgden dit dan ook stap per stap. We leerden heel veel, want als je soep maakt, moet je op meerdere dingen letten: veiligheid, orde, netheid en hygiëne. De meester gebruikte volgende ingrediënten: verse groenten gesneden in kleine stukjes (ui, aardappelen, tomaten), een blik gepelde tomaten, water, bouillonblokjes, boter, peper en zout. En het mag gezegd worden, de soep smaakte verrukkelijk lekker! We kregen van de meester elk een tasje heerlijke, warme soep en dit op een koude voormiddag in maart. Nadien moesten we dan nog een etiket ontwerpen voor onze soep. Wat maakt een etiket aantrekkelijk? Wat zou je als producent van soep in blik op het etiket zetten? Dit mochten we alvast niet vergeten: merk, gewicht, inhoud, samenstelling, houdbaarheidsdatum.

Bezoek aan stad Brugge Een wandeling doen, door Brugge in ’t groen… Met deze leuze vertrokken we richting stad! Naar aanleiding van ons WO-thema 'graven om te weten' zijn we met de klas naar het historische centrum van Brugge getrokken. We maakten er een grote leerwandeling. Wat hebben we allemaal bezocht of gezien? Eigenlijk te veel om op te noemen maar toch eventjes enkele dingen op een rij: • • • • • •

het kindvriendelijk archeologisch museum, de fundamenten van de St.-Donaaskerk (onder een hotel op 'De Burg'), het smalste straatje (Stoofstraatje), het kleinste raampje, Madonna met Kind van Michelangelo in de OnzeLieve-Vrouwekerk, de bidkapel van Lodewijk van Gruuthuse.

We maakten deze leeruitstap met de vervoersmaatschappij De Lijn. Zo hielden we rekening met de natuur, want beter 1 bus dan 6 wagens... We zijn een MOS-school en willen die traditie in eer houden! Pasen 2011

36


Architect op bezoek In februari kwam een echte architect onze klas iets bijleren over zijn architectenbureau en de werking ervan. Hij vertelde dit heel boeiend aan de hand van een powerpoint. We zullen vooral onthouden dat we meer en meer moeten rekening houden met het milieu, isolatie en ventilatie. 'Passief wonen' wordt een echte trend!

LABO Bram Soenens bezocht onze klas naar aanleiding van het LABO-project. Dit betekent 'leren afval beheren op school'. LABO belicht verschillende manieren om met afval om te gaan: voorkomen, hergebruiken, recycleren, verbranden en storten. Dit gebeurde onder meer via een groepsgesprek, educatieve spelletjes en een film. We leerden vooral dat we beter afval moeten 'voorkomen' of vermijden. Nu, op onze school zijn we eigenlijk al héél goed bezig. We hebben papiermanden, vuilnisbakken, PMD-bakken, compostemmertjes, papierboxen voor halfgedrukte blaadjes,... Goed begonnen is half gewonnen!

SPELENMARKT Woensdag 2 februari was er weer de jaarlijkse spelenmarkt voor kleuters en kinderen van het vijfde leerjaar. Dit ging door in ‘De Valkaart’ te Oostkamp. Na een stevige opwarming op muziek was iedereen klaar om een gevarieerd en sportief parcours af te leggen. De leerlingen van het vijfde leerjaar waren verantwoordelijk voor een bepaald spel. De kleutertjes konden klimmen, glijden, springen, sluipen, kruipen en rollen! De leerlingen van het vijfde leerjaar moesten de kleutertjes helpen begeleiden, motiveren, ondersteunen en aanzetten tot... We kunnen terugkijken op een heel geslaagde en sportieve voormiddag!

Pasen 2011

37


6 Junior Journalistwedstrijd 2011 Zondag 20 maart vielen er twee leerlingen uit de derde graad in de prijzen. Traditiegetrouw namen wij deel aan de schrijfwedstrijd van het Davidsfonds, nl. 'junior journalist'. Het thema waarrond de leerlingen moesten schrijven, was milieu. Aan wat denk jij als je het woord milieu hoort? Een interview met een egel in het bos, het leven van een papiertje schetsen of een interview met de minister van milieu, allemaal mogelijkheden, … Uit elke klas (5de en 6de leerjaar) werden er 5 werkjes geselecteerd (wat heel moeilijk was daar ze allemaal goed waren). Uit deze werkjes kwamen nog eens 2 winnaars, gekozen door een jury van het Davidsfonds. De winnaars waren: Isaï De Rynck en Rutger De Groot. Een dikke proficiat aan onze schrijvers, maar ook aan de anderen. Voor mij zijn jullie allemaal winnaars!!!

De beroependag Op vrijdag 25 februari kregen wij, leerlingen van het 6de leerjaar, de kans om de beroepenwereld te verkennen. Hier volgt een greep uit de lijst: depannage, metaalbewerking, smid, landbouwer, apotheker, fietsenmaker, … Deze dag was ook de uitgelezen kans om de beroepenwereld te leren kennen. Wat doet een smid zoal? Hoe maak je vitamientjes? Wat gebeurt er in een dienstencentrum? Op al die vragen kregen wij een antwoord. We deden ook tal van ervaringen op zoals, een krul maken bij de smid, eens op de wii spelen tegen een senior (en verliezen), een man tegenkomen die een gat in zijn BMW boorde, ... Dat initiatief haalde ook Het Nieuwsblad. Wij, als leerlingen ervaren deze dag ook wel als een heel fijne dag. De meesten hadden goede ervaringen, maar anderen zagen ook de minder leuke kantjes van het beroep. Toch over het algemeen had iedereen een fantastisch leuke dag. Heel erg bedankt aan al diegenen die wilden meewerken en natuurlijk ook aan juffrouw Ann, die al die tijd besteedde aan het puzzelen en bellen naar de mensen. Ook een woordje van dank aan de ouders en sympathisanten die zich kandidaat stelden, maar niet aan bod konden komen. Van harte bedankt voor de interesse. Wij zijn jullie heel dankbaar en hopen op een nieuwe inschrijving volgend schooljaar! Rutger De Groot

Pasen 2011

38


Opruimactie in Moerbrugge Van 1 maart tot en met 31 april organiseert IVBO (integraal afvalbeheer) de ‘opruimdagen’. Deze campagne richt zich naar alle scholen in het IVBO-werkingsgebied. Ook onze school is zwerfvuilgevoelig. Zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek aan respect voor de natuur en de medemens. Het verstoort het landschap, beschadigt het milieu en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Wat kunnen wij daaraan doen? Het 6de leerjaar organiseerde een opruimdag rond de school en in de nabije omtrek. Samen met een vrijwillige grootouder en juf Sofie willen wij pleiten voor een zwerfvuilvrije omgeving. Met behulp van handschoenen, vuilzakken, vuiltangen trokken wij op pad om onze school en de omgeving zwerfvuilvrij te maken. Het werd een leuke, leerrijke en groene namiddag! Met dank aan de mama van Timon, om ons van het nodige materiaal te voorzien. Met dank aan de opa van Jay en juf Sofie voor de medewerking!

Pasen 2011

39


Sport op school – 2de trimester Ieder jaar trekken we steevast in het tweede trimester met de leerlingen van het zesde leerjaar naar de ijspiste van het Boudewijnpark te Brugge voor een namiddag glij- en valpret. En ook dit jaar was het opnieuw amusement ten top! De ene als waaghals, de andere uiterst voorzichtig stappend over het ijs, maar allen even enthousiast gleden ze rondjes rond de piste. Ondertussen werd er ook lustig met ‘sneeuw’ gegooid en tikkertje gespeeld. Enkele jongens toonden zelfs hun kunstjes om de meisjes te imponeren! Het is maar de vraag of het enig effect had… Kortom, het was een namiddag om niet snel te vergeten!

Een andere klassieker in het sportaanbod is de IGOS-zwemhappening voor het derde en vierde leerjaar. Ook dit jaar konden we weer rekenen op enkele enthousiaste deelnemers. In het Olympiazwembad van Brugge stonden weer talloze uitdagende hindernissen klaar over, op en in het water. Een klimnet van wel drie meter hoog waar de kinderen gezwind op klauterden, een springtoren waarbij moed nodig is om je hoogtevrees te onderdrukken, matten om over te lopen, een waterpoloveld, aquarobic op hippe muziek, waterglijbanen en zelfs een heus springkasteel bovenop het water waarop je halsbrekende kuren moet doen om er niet af te glijden. De leerlingen ravotten naar hartenlust en de tijd vloog – of liever ‘zwom’ – dan ook voorbij, zodat ze moe maar voldaan huiswaarts konden keren! Nu het zonnetje weer af en toe van dienst is, gaan we ook voor de turnlessen weer vaker de openlucht opzoeken. De derde graad maakte onlangs kennis met run-bike-run. De leerlingen werden verdeeld per twee en kregen één fiets ter beschikking. Afwisselend moesten ze lopen en fietsen langs het kanaal richting Beernem. Sommige duo’s slaagden erin om tot aan De Halve Maan te lopen en terug in één lesuur tijd! Hopelijk ontdekten de leerlingen het plezier in lopen en fietsen met onze mooie natuur als achtergrond! Meester Kurt

Pasen 2011

40


Nieuws van de ouderraad

Wij nodigen u van harte uit...

t ie ez h ia je vk o no at r k s gs in g v in j i r v j i hr c h s c ns I in

ia v f o s a t n e k e o b e d in f ie r b e b . a r o d n a p t @ o o n e b . le r e e v

1 1 0 2 I E M 1111 G A D N O Z e d t g i d o n e t n o o w e g e s k j i l r a a j r a a N

e d n a v p o n a a g Ne Et Ne N Ie Zm m Eo t Gi Eu L w Le u i An p o l o o h c s d a a r r e d u o

r e nr eo k o a, v n i e mn ea m v o d W .g t . a ed Pd h n Ae r a k r j Tl at i as j Se tt i Tt I e e dh g Ur nt .r et Sv ee o Nn I em o n i e Zo r d ngbi j Ee n m s r ee Gr o e ee ncv i z lea nee owkWR

! ! ! m o k l e w n e e r e d e I

41

Pasen 2011

( )

GEZINSUITSTAP De Vaart

Plezier in de paasvakantie


Pasen 2011

42

De Vaart - 2010-2011 - nr. 5 - pasen 2011  

De Vaart - 2010-2011 - nr. 5 - pasen 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you