Page 24

Op het water van het kanaal konden we 3 soorten meeuwen bekijken: de zilvermeeuw, de kokmeeuw (zwarte kop in de zomer, zwarte streep in de winter) en de mantelmeeuw (zwarte mantel). Deze vogels blijven bij ons in de winter want ze eten afval, brood, ... De meerkoetjes kunnen ook blijven want zij eten gras. We hebben een aalscholver zien duiken naar vis. Het is een grote zwarte vogel met een gele smalle bek. Hij droogt graag zijn vleugels wijdopen. Er waren ook enkele wilde eenden. De vrouwtjes met een bruin en de mannetjes met een kleurig verenkleed. Aan de Warandeputten was er een prent van een kikker te zien. De kikkers zitten nu al in het slijk. Dus niet meer te zien. We kennen nu ook het verschil tussen een kikker en een pad. We herkenden het gefluit van een houtduif, koolmeesjes en roodborstjes. De vlucht van een koolmees is goed te herkennen. De sijsjes zijn gek op de elzenpropjes. In de grond en in de schors ontdekten we holletjes van muizen en vleermuizen. De spitse tandjes van de muisjes herkenden we op de huls van een hazelnoot. In de kijkhutten konden we geen oeverzwaluwen zien, want die zijn al naar Afrika vertrokken. De ijsvogel blijft hier wel. In de zomer is er meer kans om die vogel te zien, want dan broeden ze. Met een schepnet hebben we bootsmannetjes gevangen. Die insecten zwemmen op de rug en hebben 6 poten (1 paar zwempoten en 2 paar gewone poten). De pissebedden verkiezen om onder een steen te leven. Daar is het vochtig en donker! De slakken maken zich ook klaar in de winter met een deurtje: Ze metselen met slijm en een plaatje hun slakkenhuisje dicht. Op het hout ontdekten we nog mijtjes. Dit zijn superkleine spinnetjes. En tot slot ... de gallowayrunderen met hun dikke vacht! Als dank hebben de kinderen het raplied gefloten net zoals de vogeltjes rond onze school. Bedankt, Arnout, in naam van 28 natuurvriendjes = MOS op onze school met de zorg voor dieren door de kinderen van het 1ste leerjaar. In de klas maakten we al enkele pindaslingers klaar voor de komende winter... Veilig met Vinnie Donderdag 13 november was er een aangekondigde evacuatieoefening. De kinderen konden het schoolgebouw vlot verlaten. In die week ontdekten de kinderen met Vinnie de vis de 10 gouden regels om thuis veilig te zijn in geval van brand. 1. Wanneer de rookmelders piepen, ga dan dadelijk naar buiten. 2. Neem de kortste en de veiligste weg als je naar buiten vlucht. 3. Eenmaal je veilig buiten bent, bel de brandweer op het nummer 100. 4. Als er rook is, kruip over de grond, zodat je geen rook inademt. 5. Rol over de grond wanneer je kleren vuur vatten. 6. Laat veel koud water lopen over een brandwonde. 7. Alle gevaarlijke producten moeten buiten je bereik bewaard worden. 8. Speel nooit met lucifers, aanstekers of kaarsen. 9. Blijf uit de buurt van warme voorwerpen. 10. Speel nooit met elektrische apparaten.

December 2008

24

De Vaart - 2008-2009 - nr. 3 - kerst 2008  
De Vaart - 2008-2009 - nr. 3 - kerst 2008  

De Vaart - 2008-2009 - nr. 3 - kerst 2008

Advertisement