Page 1

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Vaart Patersonstraat 98 8020 OOSTKAMP tel. 050 82 62 67 fax 050 84 20 17 gsm 0477 60 83 26 e-mail info@vbsmoerbrugge.be website www.vbsmoerbrugge.be

3 september 2007 nr. 1

KLEUR BRENGEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR, DAAR IS HET OM TE DOEN! Al ooit gezien wanneer honderden ballonnen van verschillende kleur samen de lucht ingaan? Kleuren maken de wereld mooi. Net zoals je een zwart-wit tekening mooier kan maken door je kleurstiften te pakken en aan het werk te gaan, zo kan je ook dit schooljaar mooier kleuren. Daar waar het zwart ziet door verdriet en pijn, jaloersheid en ruzie, kan je kleur brengen door blijdschap, troost, dankbaarheid en vriendschap. Kleur daarom het nieuwe schooljaar. Strijk veel hemelsblauw van je vriendelijkheid uit. Gebruik kwistig het geel van je blijdschap! Laat het rood van je liefde niet ontbreken. Borstel er ook wat groen van je opgewektheid door en vergeet niet het wit van je eerlijkheid uit te smeren! Het grijs van tegenslag of het paars van droefheid mogen de andere kleuren nooit overheersen. Maak van het schooljaar een kleurenfeest! Dat zal jezelf en anderen vreugde geven. Warme kleuren voor het nieuwe schooljaar… Dat wens ik jullie van harte. Dirk Van de Caveye directeur

EEN NIEUWE NAAM: VRIJE BASISSCHOOL DE VAART Er is heel wat veranderd in onze basisschool de laatste jaren. De pedagogische aanpak en de infrastructuur van de school evolueerden permanent mee met de vragen en mogelijkheden van de samenleving. Daarom vonden we dat het tijd was om onze school een nieuwe naam te geven. Op maandag 3 september verwelkomen we de kinderen in “Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Vaart”. De naam die wij voor onze school kozen, is de uitdrukking van ideeën, die terug te vinden zijn in ons christelijk opvoedingsproject. De Vaart verwijst naar de binding met de lokale gemeenschap. Het wel en wee van Moerbrugge is onlosmakelijk verbonden met het leven op het kanaal. Iedereen heeft er een eigen verhaal over, gaande van oorlogsgruwel tot avonturen op de oever, van een schip dat vastliep tot een lentewandeling met het eerste liefje. Die verhalen behoren tot het erfgoed van onze school, ze worden gekoesterd en doorverteld. De kinderen herdenken daar het einde van de Tweede Wereldoorlog en sturen daar hun vredesboodschappen de wereld in. Het kanaal biedt ook heel wat pedagogische mogelijkheden. Via observatie en onderzoek in de natuurgebieden “De Leiemeersen” en “De Warandeputten” maken de kinderen kennis met het boeiende leven rond het water. Hun fascinatie voor de kleine en fragiele wereld van planten en dieren leidt tot een houding van respect voor de natuur. Wandelen langs het water nodigt uit tot nadenken. Via gemeenschappelijke schoolprojecten worden alle kinderen gestimuleerd om te werken aan doelstellingen voor de hele school. Ze denken na over vrede in hun klas, op hun speelplaats, over respect voor verschillende vormen van kunst, over andere culturen.


Het water leidt een eigen leven, heeft een eigen tempo, maar het aarzelt nooit om het einddoel te bereiken. In basisschool De Vaart heeft elk kind recht om te leren en te ontwikkelen volgens eigen mogelijkheden. De vernieuwende onderwijsvisie van de school laat kinderen toe hun eigen tempo te volgen bij het bereiken van leerdoelen. Via hoekenwerk, eigentijds leermateriaal en zorgverbreding krijgt elk kind de nodige uitdaging en ondersteuning om de leerstof te verwerken. Basisschool De Vaart is klaar voor de uitdagingen van de toekomst: een christelijk geïnspireerde eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs. We houden de vaart erin, maar aarzelen niet om nu en dan even stil te staan en te genieten van al het moois dat het leven langs het kanaal biedt.

LIEF EN LEED Iemand vergeten? Laat het ons gerust weten en wij vermelden het in de volgende schoolkrant! Onze innige deelneming bij het overlijden van: Leon Derous, grootvader van Ruth Sneppe (vorig jaar L6) Urbain Logghe, grootvader van Tom Maes (L3) Robert Duyck, grootvader van meester Frederik (L5) Onze gelukwensen bij de geboorte van: Tuur, broertje van Seppe Lammens (K3)

AFSCHEID EN WELKOM We nemen afscheid van juf Leen Teerlinck. Vanaf 3 september 2007 vervult zij een voltijdse opdracht in de VBS Sint-Pieter te Oostkamp. Meester Dimitri Declerck, leerkracht bewegingsopvoeding, krijgt een voltijdse opdracht in de basisschool Spermalie te Brugge. Ook Tamara Alleyn, secretariaatsmedewerker op woensdag, verlaat onze school. Juf Marleen, juf Katlijn, juf Ulrike en juf Patricia zijn vanaf 3 september de nieuwe gezichten op onze school. We laten hen graag even aan het woord. Wij wensen alle collega’s veel succes en werkvreugde in hun nieuwe opdracht!

Juf Katlijn Pottier – 2de kleuterklas Hallo allemaal! Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Katlijn Pottier en ik ben in juni afgestudeerd als kleuteronderwijzeres aan de KHBO in Brugge. Samen met juffrouw Karine mag ik de tweede kleuterklas onder mijn hoede nemen. We zullen in een warme, boeiende, leerrijke en sfeervolle klas de kinderen een omgeving bieden waarin ze zich thuis voelen en zich ten volle kunnen ontplooien. Ik ben deze vakantie gehuwd en woon in Torhout. In mijn vrije tijd hou ik me vooral bezig met mijn grootste hobby: muziek. Ik speel viool in een symfonisch orkest en zing in een vocaal ensemble. Een goed boek kan me ook steeds boeien, maar het meest bloei ik open als ik bij de kinderen kan zijn! Ik kijk er heel erg naar uit om mee te draaien in deze warme school! Vriendelijke groeten, Katlijn

Juf Marleen Maene – bewegingsopvoeding kleuters Hallo, dag iedereen Ik ben Marleen Maene. Na meer dan 30 jaar de kleinste spruiten in Hertsberge te hebben begeleid, koos ik een paar jaar terug voor een nieuwe uitdaging: bewegingsopvoeding bij kleuters. Zo kom ik vanaf dit schooljaar ook in Moerbrugge de kleuters begeleiden. Ik zie er alvast naar uit om de collega's, de kinderen en ouders te leren kennen. Een koffer vol ideeën en materiaal staat klaar. Groeten, juf Marleen


Juf Ulrike Van Valckenborgh – bewegingsopvoeding lager Hallo, Ik ben vanaf 3 september een nieuw gezicht op jullie school. Mijn naam is Ulrike Van Valckenborgh en woon in Roeselare. Ik ben getrouwd met Mathias en heb een dochtertje Amélie van één jaartje oud. Lichamelijke opvoeding was als kind mijn lievelingsvak en daardoor was de keuze om turnjuf te worden héél vlug gemaakt. Mijn hobby's zijn volleybal spelen, tennissen en skiën. Mijn lievelingsgerecht is tagliatelle met zalm en lekkere rijsttaart. Mijn grootste droom is om ooit een wereldreis te maken. Verder wil ik vooral kinderen warm maken om aan sport te doen. Sport is niet alleen héél gezond, het is ook een hele leuke manier om elkaar beter te leren kennen en vriendschap is nu éénmaal het belangrijkste dat er is, niet? Sportieve groetjes, Ulrike

Juf Patricia Mannens – secretariaatsmedewerker Mijn naam is Patricia Mannens, 36 jaar. Ik ben getrouwd met Patrick Dewispelaere en samen hebben we 1 dochter Sien (7). We wonen sedert 10 jaar in Waardamme. Mijn hobby's zijn koken, reizen, joggen en lezen. Ik ben al 4 jaar werkzaam als administratief medewerker (en preventieadviseur) in de scholengemeenschap Groot-Oostkamp-Zuid (Waardamme, Ruddervoorde, Baliebrugge). Vanaf september 2007 zal ik ook werkzaam zijn als administratief medewerker in VBS SintPieter en VBS De Vaart.

PERSONEELSLIJST Directie

Van de Caveye Dirk

Veldstraat 62

8020 Oostkamp

050 82 71 97 0477 60 83 26

Vuldersstraat 4 Groenhovestraat 1 Gevaartsestraat 56 Gitsstraat 18 St.-Kristoffelstraat 70 Gitsstraat 18 Lodistraat 35 Brugse Heirweg 35

8000 Brugge 8020 Ruddervoorde 8020 Oostkamp 8820 Torhout 8310 Brugge 8820 Torhout 8020 Hertsberge 8211 Aartrijke

0476 71 97 25 0473 43 65 42 050 82 46 35 0486 72 45 84 050 36 10 57 0486 72 45 84 050 27 85 49 0474 95 57 18

Kleuterafdeling 1ste kleuter A 1ste kleuter B 2de kleuter

Cornille Charlotte Termote Hannelore Cordier Karine Pottier Katlijn 3de kleuter Vanparys Leen Pottier Katlijn Bewegingsopvoeding Maene Marleen Kinderverzorgster Moeyaert Sabrina

Lagere afdeling 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar Zorgklas + zorgcoör. Lichamelijke opv.

Carrette Joke De Craemer Isabelle Claerhout Katrien Verhaeghe Caroline Duyck Frederik Desmedt Ann Monteyne Marleen Delaere Kurt

Oedelemsestraat 94 Patersonstraat 93 Kapellestraat 53 Beekstraat 24 Kortrijkstraat 44/1 Meensesteenweg 18/4.1 Oedelemsestraat 56 Stokerijstraat 31 Ulrike Van ValckenborghSt.-Hubrechtstraat 84

8020 Oostkamp 8020 Oostkamp 8020 Oostkamp 8020 Waardamme 8700 Tielt 8800 Roeselare 8020 Oostkamp 8480 Eernegem 8800 Roeselare

050 82 71 15 050 82 52 49 050 82 48 82 0478 27 82 46 0498 50 12 41 0486 76 91 72 050 82 64 27 0486 08 21 18 0474 79 90 04

Preventieadviseur ICT-coördinator Kleuterparticipatie Mentor Administratie

Deschacht Brigitte Neirynck Bart Verhaeghe Patrick Gekiere Hilde Wicke Marijke Mannens Patricia Duyck Katleen Goemaere Martine Blondeel Valerie

8020 Oostkamp 8700 Tielt 8310 Sint-Kruis 8800 Rumbeke 8470 Gistel 8020 Waardamme 8020 Oostkamp 8610 Kortemark 8200 Sint-Andries

050 82 49 62 051 40 30 70 050 36 19 09 051 20 94 82 0486 07 86 32 050 27 83 96 0473 59 88 74 0494 70 69 54 050 39 71 12

8020 Oostkamp 8020 Oostkamp

050 82 41 38 0485 62 17 10

Boekhouding Stafmedewerker Dienstpersoneel

H. Consciensestr. 22 Huttegemstraat 9 J. Roelofstraat 19 Oude Zilverbergstraat 64 Markt 7 bus 7 Stokhovestraat 26 T. Uilenspiegelstraat 31 Gitsstraat 38 Rijselstraat 260

Raekelboom Nadine P. P. Rubensstraat 3 Poppe Els Klauwaardsstraat 15


Verduyn Katrien

Brugsestraat 143

8020 Oosktamp

050 82 44 16

OUDERRAAD De ouderraad wil op een opbouwende wijze denken en meewerken om de schoolorganisatie en het opvoedingsproject uit te bouwen en te verfijnen. De leden van de ouderraad organiseren bijeenkomsten en activiteiten voor de ouders en de leerlingen. Zij ondersteunen schoolactiviteiten. Voorzitter Secretaris

Benoot Veerle Dequeker Leen

Patersonstraat 89 Patersonstraat 26

8020 Oostkamp 8020 Oostkamp

050 79 17 72 0498 19 35 90

DAGINDELING VOORMIDDAG 8.15 uur

8.35 uur

11.45 uur

poort open op maandag om 8.40 uur

NAMIDDAG 13.00 uur

13.15 uur begin lessen voormiddag (belsignaal 8.30 uur) uur) op maandag om 9.00 uur (belsignaal 8.55 uur) 16.00 uur einde lessen voormiddag 16.15 uur

poort open begin lessen namiddag (belsignaal 13.10

einde lessen namiddag vrijdag om 15.10 uur einde toezicht vrijdag om 15.30 uur

Wie vroeger komt of langer blijft, sluit aan bij de voor- of naschoolse opvang georganiseerd door Stekelbees. ’s Morgens vanaf 7.00 uur. ’s Avonds tot 18.30 uur. Voor het werken in de klas is het wel zeer vervelend als kinderen op school te laat komen. Daarom willen we met aandrang vragen uw kinderen (ook de kleuters) op tijd te brengen of op tijd naar school te sturen.

VOOR EN NA DE SCHOOLTIJD Het gewone toezicht begint om 8.15 uur (op maandag om 8.40 uur) en 13.00 uur. Wie vroeger komt, sluit aan bij de opvang. Leerlingen die voor 8.15 uur (op maandag voor 8.40 uur) op de speelplaats zijn en zich onttrekken aan toezicht, zijn niet verzekerd. Ouders zijn verantwoordelijk. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Voor de goede werking van het schoolgebeuren wordt gevraagd afscheid te nemen van uw kind(eren) aan het kleine hek. Voor kleuters en ouders is het afscheid een stuk eenvoudiger en minder emotioneel, wanneer het kort gehouden wordt. Na het beëindigen van de lessen zijn er thuisrijen. De kinderen die niet afgehaald worden, zijn verplicht met de rijen mee te gaan (zowel voetgangers als fietsers). Uit veiligheidsoverwegingen laten we geen kinderen tot aan de auto lopen. De ouders, grootouders of voogden die de kinderen afhalen, mogen binnenkomen nadat de poort geopend wordt. Ze blijven echter wachten op de “babbelzone”. Kinderen die een kwartier na schooltijd niet afgehaald zijn, sluiten aan bij de opvang.

BUITENSCHOOLSE OPVANG STEKELBEES In samenwerking met de gemeente Oostkamp organiseert Stekelbees de voor- en naschoolse opvang binnen de schoolmuren. Stekelbees is telefonisch te bereiken op 0478 72 40 04. − ’s Morgens is er opvang van 7.00 uur tot 8.15 uur. Op maandag tot 8.40 uur. − ’s Avonds is er opvang van 16.15 uur tot 18.30 uur. Op vrijdag vanaf 15.30 uur. − Op woensdagen van 12.00 uur tot 12.50 uur. Op woensdagnamiddag is er opvang tot 18.30 uur in Oostkamp. Om 12.50 uur wordt gezorgd voor vervoer van de school naar de Schooldreef waar de ouders hun kind(eren)kunnen afhalen. Op dinsdagavond en donderdagavond is er mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding. Voor opvang op snipperdagen en vakantiedagen kunnen alle ouders gebruik maken van de opvang in Oostkamp, waarbij zijzelf voor het vervoer instaan. Meer info:

Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees Schooldreef 6 8020 Oostkamp Tel. 050 84 14 10 - Fax 050 27 07 44


lkoostkamp@kvlv.be

CLB: CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING De school werkt samen met het CLB. Binnen die dienst werken de medische, psycho-pedagogische en sociale diensten. Ouders kunnen er steeds terecht met hun vragen. De begeleiding van het CLB is gratis. Dr. Heidi Puype, Sabine Stroobandt, Helga Verlinde en Lies Verlinde begeleiden onze school. Voor onze school verlopen alle contacten met het CLB via de Legeweg 83A vestigingsplaats: 8200 BRUGGE Tel. 050 44 02 20 Fax 050 45 07 91 Brugge2@clb-net.be

AFWEZIGHEDEN  gewijzigde regelgeving! De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in onze school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden (zie schoolreglement). Bij schoolafwezigheid geldt volgende reglementering: Kleuteronderwijs: In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat de ouders de kleuteronderwijzeres en/of de directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Leerplichtige kleuters volgen de regeling die geldt voor leerlingen van het lager onderwijs. Lager onderwijs: Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een schriftelijke verklaring van de ouders. Dergelijke verklaring kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. Dat geldt ook voor leerplichtige leerlingen die nog een jaar kleuteronderwijs volgen. Bij elke afwezigheid verwittigt u zo vlug mogelijk de school (bijv. telefonisch) en bezorgt u de verklaring of het attest. Bij herhaaldelijk niet-gewettigde afwezigheden wordt het CLB verwittigd. Behalve ziekte is er nog een aantal gevallen van gewettigde afwezigheid: bij begrafenis of huwelijk van een familielid, oproeping voor rechtbank, deelneming aan sportmanifestaties en verder nog een paar specifieke situaties, waarbij de directeur toestemming kan geven. Ook voor die gewettigde afwezigheden bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording.

ZWEMMEN – LICHAMELIJKE OPVOEDING Om de veertien dagen is er de dinsdagvoormiddag zwemmen. De zwemlessen gaan door in De Valkaart. Wie een ernstige reden heeft, mag uit het water blijven. Zelfs indien de leerlingen niet zwemmen, moeten zij op school zijn. Enkel het 1ste leerjaar zwemt gratis. Wil zo goed zijn 2 handdoeken mee te geven met uw kind. Het zwempak bestaat uit 1 stuk. We vragen de jongens om geen zwemshort, maar wel een zwemslip te dragen. Men doet er goed aan alles te naamtekenen. In de turnles dragen de leerlingen een blauw broekje, witte T-shirt met embleem van de school en sportschoenen. Vanaf dit schooljaar is een stoffen opbergzakje met embleem van de school verplicht voor het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde leerjaar. Leerlingen van de andere leerjaren mogen dit uiteraard ook aankopen. Men doet er goed aan ook hier alles te naamtekenen. Kinderen die niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding en /of aan de zwemles dienen daarvoor een doktersattest of een schriftelijke verklaring van één van de ouders af te geven aan de leermeester lichamelijke opvoeding of aan de begeleidende leerkracht.


Data zwemmen: 18 september 2007 2 oktober 2007 16 oktober 2007 13 november 2007 27 november 2007 11 december 2007

VOEDING

8 januari 2008 22 januari 2008 19 februari 2008 4 maart 2008 18 maart 2008

15 april 2008 29 april 2008 13 mei 2008 27 mei 2008 10 juni 2008 24 juni 2008

WOENSDAG IS HET FRUITDAG

Er is dagelijks melkbedeling. Er is ook mogelijkheid tot het nemen van een ecovruchtensap ENKELE VASTSTELLINGEN •

Waarom wegen sommige kinderen op 18-jarige leeftijd gemiddeld 10 kg te veel? Ongetwijfeld zitten suikerhoudende frisdranken daar voor iets tussen.

Het melkverbruik op school daalt drastisch op ongeveer 6-jarige leeftijd. Melk spreekt de kinderen vanaf 6 jaar duidelijk minder aan. Vanaf die leeftijdscategorie zou het wenselijk zijn een vervangende "gezondheidsdrank" te vinden die uitbreiding van de suikerhoudende frisdrankenrage zou kunnen stoppen.

Het is voor de ouders vaak een moeilijke opgave om de kinderen te stimuleren tot het noodzakelijk verbruik van een dagelijkse portie vers fruit (an apple a day keeps the doctor away).

kan een gepaste oplossing bieden door versgeperst appelsap aan te bieden op school. 1 Ecoapple fruitsappen zijn bijzonder lekker Zij worden in smaaktesten zeer positief onthaald omwille van de volle verse smaak en de uitgebalanceerde zuurzoetverhouding. Het sap onderscheidt zich van andere sappen door zijn "verse persing " daar waar 99,9 % van de andere sappen gemaakt zijn op basis van concentraat, hetgeen een hemelsbreed verschil in smaakkwaliteit oplevert. 2 Ecoapple fruitsappen zijn voedzaam Het sap wordt natuurtroebel (met vruchtenpulp) gebotteld. Door kortstondig opwarmen (pasteurisatie) worden de voedingswaarde en aroma's maximaal behouden. Een flesje van 0,2 liter bevat het versgeperst sap van ongeveer 2 appels. Het is een natuurlijke bron van vitaminen en mineralen en kan het noodzakelijk dagelijks verbruik van vers fruit vervangen bij die kinderen die moeilijk te overhalen zijn tot vers fruitverbruik. 3 Ecoapple fruitsappen zijn zuiver Het sap wordt gemaakt zonder enige toevoeging: geen suikers, geen bewaarmiddelen, geen kleurstoffen, geen antioxidantia. De fruitsappen zijn gewoon PUUR NATUURSAP. 4 Ecoapple fruitsappen worden ecologisch verantwoord verpakt Ecoapple wordt aangeboden in 0,2 liter herbruikbare glasverpakking. 5 Ecoapple fruitsappen zijn niet duur in verhouding tot de kwalitatieve smaak- en voedingseigenschappen Via de school kan deze versgeperste fruitdrank aan uw kinderen aangeboden worden voor de prijs van € 0,40.

Voor de kinderen die ’s middags niet naar huis kunnen, hebben wij een vaste middagregeling. In onze eetzaal kunnen de kinderen kiezen tussen drie mogelijkheden. − Volle maaltijd met soep: daarbij krijgen de kinderen water als drank. − Eigen broodmaaltijd: daarbij krijgen de kinderen soep, ecovruchtensap of AA-melk. − Eigen broodmaaltijd met een drankje van thuis. Op de brooddozen moet de naam en de klas van uw kind vermeld staan. Drankjes in blik of glas, snoep, kauwgom, chocolade, chips en dergelijke zijn niet toegelaten. We streven naar een gezond tussendoortje zoals fruit of een voedzame koek. Op woensdag brengen de kinderen een stuk fruit mee i.p.v. een koek als tussendoortje.

VERJAARDAGEN EN FEESTJES


Als uw kind jarig is, dan mag het trakteren. Overdrijf echter niet. Het moet een aardigheidje blijven. Snoep, kauwgom, chips, chocolade en dergelijke zijn ook hier niet gewenst. Kies voor een gezond traktaat: een stukje fruit, fruitsla, een voedzame koek, een cake, … Uitnodigingen voor feestjes worden niet op school uitgedeeld. De ouders kunnen hierover in overleg treden met de leerkracht.

KLEDIJ Elke leerling draagt verzorgde kledij. Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol, hygiënisch en veilig. Reclamepetjes, sieraden, badges of zaken die storend werken, zijn niet toegelaten. Voorzie uw kind van een pakje papieren zakdoeken en de allerkleinste kleuters van een reservebroekje. Voorwerpen die genaamtekend zijn, worden gemakkelijk teruggevonden.

TOEGANG TOT DE KLASLOKALEN Begin en einde van de lessen en activiteiten worden aangegeven met een belsignaal. De kinderen begeven zich onmiddellijk naar hun klasrij. Het binnenkomen en het verlaten van de klaslokalen gebeurt onder begeleiding van een leerkracht. Voor en na de lessen en activiteiten mogen de kinderen niet in de lokalen en gangen aanwezig zijn. Afwijkingen zijn mogelijk met toestemming van de directie of leerkracht. Niemand verlaat zonder toestemming de speelplaats.

VEILIGHEID Het is de kinderen verboden gevaarlijk of duur speelgoed mee te brengen naar school. Voor het voetbal- en basketbalspel zijn ballen aanwezig op school. De kinderen mogen geen ballen meebrengen van thuis. Ook steps zijn niet toegelaten. Gadgets zoals Pokémon, Diddl, e.a. worden niet uitgewisseld op school.

VERKEERSVEILIGHEID • • •

Beste ouders, zorg ervoor dat u de weg kent en aanleert waarlangs uw kind naar school fietst of wandelt. Dat hoeft niet noodzakelijk de kortste weg te zijn, wel de veiligste. Controleer regelmatig of uw kind die route volgt. Wanneer uw kind met de wagen wordt gebracht, zorg er dan ook voor dat het kan uitstappen aan de kant van de school, stop ook niet op het zebrapad, maar liefst een eind ervan verwijderd, zodat de fietsers en andere voetgangers ongehinderd binnen of buiten kunnen. Sta nooit uw kind op te wachten aan de overkant van de straat! Doe zelf de moeite om over te steken en haal uw kind persoonlijk af op de afgesproken plaats.

BETALINGEN Op onze school wordt gewerkt met maandelijkse schoolrekeningen. Die worden vereffend via bankdomiciliëring, eventueel via overschrijving. De kinderen brengen dus geen geld mee naar school, tenzij de leerkracht vooraf de ouders schriftelijk verwittigt. Dat systeem heeft vele voordelen: • U krijgt een duidelijk zicht op de rekening. • De kinderen kunnen het geld niet verliezen, het kan ook niet gestolen worden. • U moet alleen de rekening controleren op mogelijke fouten (en ons dat zo nodig melden). • Dat bespaart ons heel wat tijd.

VERZEKERING Alle leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen: • op school (speelplaats, klas, turnzaal, …) • tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband (zwembad, schoolreis, …) • op weg naar en van de school. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het kind de veiligste (liefst kortste) weg neemt en dat ook doet binnen de kortst mogelijke tijd! Wat dekt de polis en wat niet? • Wel: lichamelijke letsels, geneeskundige verzorging en aanverwante kosten. • Niet: materiële schade (kledij, fiets, bril, …) Aangifte van een ongeval: steeds onmiddellijk de leerkracht en de directeur verwittigen. Wij zorgen voor de nodige formulieren en verdere onderrichtingen worden u meegedeeld. Het is steeds zo dat u zelf de kosten betaalt en dat u na teruggave van het ziekenfonds het verschil krijgt van de schoolverzekering.


Meestal hebben wij te maken met kleine ongevallen zoals verstuikingen, wonden om te hechten, … waar dus slechts een paar doktersbezoeken aan te pas komen.

SCHOOLAGENDA OF HEEN-EN-WEERMAPJE De agenda of het heen-en-weermapje is een middel om de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. In de agenda is er ruimte voorzien voor mededelingen van u of van de leerkracht. Gelieve elk bericht te lezen en te handtekenen. Voor de kleuters is een heen-en-weermapje voorzien. Alle berichten aan en van de juffen zitten hierin. Nieuws uit de klas verschijnt op de website van de school. Ouders die niet beschikken over een internetaansluiting, kunnen dit melden aan de leerkracht of de directeur. Zij krijgen dan een afgedrukte versie.

OUDERCONTACT Gedurende het gehele schooljaar kunt u de schoolse resultaten van uw kind gemakkelijk volgen via de schoolagenda, het toetsenmapje en/of het schoolrapport. Eén van de ouders wordt verzocht het rapport te ondertekenen. Tweemaal per jaar is er een oudercontact, waarbij u in een persoonlijk gesprek met de leerkracht de resultaten van uw kind kunt bespreken. De directeur of de leerkrachten zijn ook altijd bereid een afspraak te maken voor een gesprek. Ook in de kleuterafdeling is oudercontact voorzien.

LUIZEN, EEN TERUGKEREND PROBLEEM Omdat luizen vaak opduiken na een schoolvakantie hadden we graag dat u uw kind nakijkt op luizen en neten. Mocht u luisjes of neten vinden of u twijfelt, zal een schoolmedewerkster of kinderverzorgster uw kind nazien op school. Dat gebeurt met de nodige discretie. We hopen op die manier, met de medewerking van alle ouders, een eventuele luizenbesmetting snel in te dijken.

INSTAPDATA VOOR KLEUTERS VANAF 2,5 JAAR de eerste schooldag na de zomervakantie: maandag 3 september 2007 de eerste schooldag na de herfstvakantie: maandag 5 november 2007 de eerste schooldag na de kerstvakantie: maandag 7 januari 2008 de eerste schooldag van februari: vrijdag 1 februari 2008 de eerste schooldag na de krokusvakantie: maandag 11 februari 2008 de eerste schooldag na de paasvakantie: maandag 7 april 2008 de eerste schooldag na het Hemelvaartweekend: maandag 5 mei 2008 Voor de kleuters die kunnen instappen op 5 november 2007 is een kennismakingsnamiddag gepland op 11 oktober 2007 tussen 13.30 uur en 15.30 uur. Ouders die het wensen, kunnen samen met hun peuter(s) vrijblijvend een bezoekje brengen aan onze kleuterklassen en er kennismaken met de kleuterleidsters. Ze kunnen enkele activiteiten volgen en de werking van een hedendaagse kleuterklas bekijken. Er is gelegenheid tot inschrijven. Wenst u meer informatie of past de datum niet? Neem gerust contact op met de directie.

DE SCHOOL ONLINE U kunt de school altijd contacteren via ons e-mailadres: info@vbsmoerbrugge.be - ‘vbs’ is de afkorting van ‘Vrije basisschool’. De schoolwebsite is te bezoeken op www.vbsmoerbrugge.be Wat vind je er terug? • een kalender met geplande activiteiten • verslagen en foto’s van klas- en schoolactiviteiten • info voor ouders en leerkrachten • educatieve spelletjes per niveau • de schoolvisie + het schoolreglement

• • • • •

dringende mededelingen het maandmenu info over schoolbestuur en schoolteam verslagen van de schoolraad …

De bedoeling is dat de website een beeld geeft van het leven op onze school. Samen met de leerlingen proberen we er een interactief geheel van te maken. En nu maar hopen dat we héél veel bezoekers mogen noteren!


VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2007 - 2008 1.

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: Maandag 3 september 2007 om 9.00 uur

2.

Vrije dagen van het eerste trimester: Vrije dag: maandag 1 oktober 2007 Pedagogische werkdag 1 : woensdag 17 oktober 2007 Herfstvakantie: maandag 29 oktober 2007 tot en met zondag 4 november 2007 Pedagogische werkdag 2 : vrijdag 9 november 2007 Kerstvakantie: maandag 24 december 2007 tot en met zondag 6 januari 2008

3.

Vrije dagen van het tweede trimester: Krokusvakantie: maandag 4 februari 2008 tot en met zondag 10 februari 2008 Paasvakantie: maandag 24 maart 2008 tot en met zondag 6 april 2008

4.

Vrije dagen van het derde trimester: Feest van de arbeid en Hemelvaartsdag: donderdag 1 mei 2008 Brugdag: vrijdag 2 mei 2008 Pinkstermaandag: maandag 12 mei 2008 Vrije dag: maandag 2 juni 2008

5.

Het schooljaar eindigt op vrijdag 27 juni 2008 om 11.45 uur.

BELANGRIJKE ACTIVITEITEN Kennismakingsavond voor ouders en kinderen

woensdag 29 augustus 2007 van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vredesherdenking aan het monument

zondag 2 september 2007 om 11.00 uur

Startdag “fruit op school�

woensdag 5 september 2007

Infoavond ouders kleuterafdeling

dinsdag 18 september 2007 om 19.30 uur

Sportdag L1, L2, L3

maandag 24 september 2007

Infoavond ouders lagere afdeling

dinsdag 25 september 2007 om 19.30 uur

Kaartavond

vrijdag 5 oktober 2007 vanaf 19.30 uur

Sportdag L4, L5, L6

maandag 8 oktober 2007

Dierenzegening

zondag 14 oktober 2007 om 11.15 uur

Terugkomdag leerlingen 6de leerjaar (06-07)

vrijdag 26 oktober 2007 om 18.00 uur

Sportdag 1 voor kleuters en L6

woensdag 14 november 2007

Sinterklaasfeest

donderdag 6 december 2007

Kerstmarkt

vrijdag 14 december 2007 vanaf 17.00 uur

Rapportavond voor lagere afdeling

donderdag 20 december 2007 vanaf 16.15 uur

Infoavond leerrijpheid voor ouders van K3

dinsdag 29 januari 2008 om 20.00 uur

Sportdag 2 voor kleuters en L5

woensdag 20 februari 2008

Infoavond secundair onderwijs

dinsdag 4 maart 2008 om 19.30 uur

Kinderzegening

zaterdag 8 maart 2008 om 15.30 uur

Oudercontact kleuterafdeling

dinsdag 18 maart 2008 vanaf 16.15 uur


Rapportavond voor lagere afdeling

donderdag 20 maart 2008 vanaf 16.15 uur

Kruisweg op kindermaat

vrijdag 21 maart 2008 om 14.30 uur

Lenteconcert

vrijdag 11 april 2008 om 19.30 uur

Infoavond openluchtklassen voor ouders van L5

donderdag 24 april 2008 om 20.00 uur

Eerste Communie

donderdag 1 mei 2008 om 11.00 uur

H. Vormsel

zondag 11 mei 2008 om 11.00 uur

Dankviering EC en H. Vormsel

zaterdag 24 mei 2008 om 17.00 uur

Openluchtklassen L6 Durbuy

van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juni 2008

Schoolfeest

zondag 22 juni 2008

Schoolreizen

dinsdag 24 juni 2008

NIEUWE METHODES Mol en beer In het 1ste leerjaar starten we op maandag 3 september met deze nieuwe taalmethode. Mol en beer is veel meer dan een methode aanvankelijk lezen. Van bij het begin is er aandacht voor de andere taaldomeinen zoals spelling, taalbeschouwing en schrift. Het uitgangspunt van de methode is dat de kinderen van het 1ste leerjaar de kans krijgen zo efficiĂŤnt mogelijk te leren lezen. Bonjour les enfants + In het 5de en 6de leerjaar starten we op maandag 3 september met een nieuwe methode Frans. In 3 keer 50 minuten per week krijgen de leerlingen dit schooljaar een compleet aanbod voor het aanleren, herhalen en evalueren van de tweede taal. Meer info over deze methodes zullen verschijnen in de volgende schoolkrant.

KOSTENBEHEERSING IN HET BASISONDERWIJS Onderwijs moet niet volledig gratis zijn, maar de kosten die scholen aan ouders doorrekenen, mogen niet zo hoog zijn dat ze de schoolkeuze van de ouders mee bepalen. Dat is de essentie van de nieuwe regeling over de kostenbeheersing in het basisonderwijs. Vanaf 1 september 2007 moet elke basisschool de absolute kosteloosheid respecteren van wat nodig is om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken. In juni 2007 hebben de scholen een extra werkingsbudget van 45 euro per leerling ontvangen. Dat moet het gemakkelijker maken om het principe van de kosteloosheid waar te maken. De Vlaamse regering heeft de lijst goedgekeurd met materialen die de lagere school vanaf huidig schooljaar gratis ter beschikking moet stellen. Naast leerboeken en schriften zullen volgende zaken voor iedere leerling kosteloos ter beschikking worden gesteld: 1 lat, 1 gom en 1 potlood; 1 rode, 1 groene en 1 blauwe balpen; 1 vulpen (enkel voor L1); 1 doos kleurpotloden (12 kleuren); 1 doos stiften (12 kleuren); 1 lijmstift; 1 ringmap; 1 heen-en-weer-map met kleppen; kartonnen mappen met 3 kleppen; bestekmapjes; inktpatronen (voorraad in de klas). Verder zijn ook volgende materialen voor elke leerling in de klas aanwezig: Scharen (L1-6); passers (L4-6); geodriehoeken (L3-6);


zakrekenmachines (L4-6).

BIJDRAGEREGELING 2007 - 2008 Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken. Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet verplicht. Maar indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen. Alle betalingen gebeuren met een maandrekening en liefst via domiciliëring, eventueel giraal. Hieronder vindt u de lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte, maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Met het oog op de invoering van de maximumfactuur vanaf 2008-2009, zal de school dit schooljaar reeds proberen om deze verplichte uitgaven zo laag mogelijk te houden. Wij vragen een bijdrage voor: Schooluitstappen (gemiddeld één per trimester) Kleuter ...........................................................................Max. € 30,00 per schooljaar Lager..............................................................................Max. € 50,00 per schooljaar Sportdag Spelenmarkt 1 kleuters + L6 .......................................± € 5,00 Spelenmarkt 2 kleuters + L5 .......................................± € 5,00 Sportdag lager.............................................................tussen € 5,00 en € 8,00 Zwemmen L1 ....................................................................................gratis L2 – L3 – L4 – L5 – L6.....................................................€ 1,60 busvervoer € 0,40 zwembad

per beurt

Sportactiviteiten Rollebolle K2 – K3.........................................................± € 5,00 Kronkeldiedoe L1 – L2.................................................± € 5,00 Alles met de bal L3 – L4 ..............................................± € 5,00 American Games L5 – L6 ...........................................± € 5,00 Toneel K2 – K3 – L1 – L2 – L3 – L4 ............................................€ 2,00 L5 – L6 ............................................................................€ 2,50 Turnkledij T-shirt ..............................................................................€ 7,50 Gymzakje ......................................................................€ 2,50 De school biedt diensten aan waarvan de ouders vrijwillig gebruik kunnen maken. U kunt vrij intekenen op: Meerdaagse schooluitstappen Durbuy L6 ......................................................................€ 144,00 (9 ophaalbeurten van ± € 16,00) Sport Veldloop lager .............................................................± € 1,00 Schaatsen L6 ................................................................± € 2,00 Zwembrevet .................................................................± € 1,00 Tijdschriften (abonnement 4 maanden – worden niet systematisch in klas gebruikt) Dopido K1 .....................................................................€ 9,00 Dokadi K2......................................................................€ 9,00 Doremi K3......................................................................€ 9,00 Zonnekind L1 – L2 ........................................................€ 11,00 Zonnestraal L3 – L4 ......................................................€ 11,00 Zonneland L5 – L6........................................................€ 11,00


Maaltijden Volle maaltijd + middagtoezicht ..............................€ 3,00 Soep + middagtoezicht .............................................€ 1,00 Eigen lunchpakket + middagtoezicht.....................€ 0,75 Dranken Melk ...............................................................................€ 0,30 Ecosap (appel + sinaas).............................................€ 0,40 Allerlei Vakantieblaadjes K3 t.e.m. L6...................................€ 6,70 Klasfoto..........................................................................± € 3,00 Nieuwjaarsbrieven ......................................................± € 0,75 Cd-rom Bonjour les enfants L5 – L6 ..........................± € 10,00

De Vaart - 2007-2008 - nr. 1 - september 2007  

De Vaart - 2007-2008 - nr. 1 - september 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you