Page 1

Suczesje Zesde klas

Ruben Craenhals, Ese Davis, Eline Defoort, Paulien Dekyvere, Guillaume De Mol, Arjen De Paepe, Chiara Iacopucci, Mauro Iacopucci, Joachim Koudijzer, Seppe Lauwers, Renaud Ledure, Lorna Lodefier, Ahmed Mestou, Leon Moreau, Jasper Peirs, Dunya Sabbe, Helena Verheye en Cleo Vermeersch

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 1


Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 2


DIRECTEUR CATHERINE

Mevrouw Catherine is nu reeds 3 jaar fulltime directeur van onze school. Ze was daarvoor ook 3 jaar halftime directeur samen met mijnheer Stefaan.

Wat vind je het leukste aan je job?

Wat vind je het leukste: kleuterjuf of directeur?

Ik vind het heel leuk door de afwisseling van het bureauwerk en het bezoeken van de klassen.

Eigenlijk vind ik ze allebei even tof.

Wat vind je minder leuk aan je job?

Na lang nadenken zegt mevrouw Catherine:� Ik vind eigenlijk alles leuk aan haar job�. Hoe vind je het om directeur te zijn?

Mijn job is heel leuk, uitdagend, spannend. Het is altijd heel leuk om naar school te komen.

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

En waarom?

Kleuterjuf omdat je de kinderen ziet groeien elke dag opnieuw. Elke dag is altijd anders. Directeur omdat het leuk is om samen met de leerlingen en de leerkrachten onze school te maken. Chiara Iacopucci

pag. 3


DE KLAS VAN ZES

In de zesde klas heb je niet één lokaal maar twee. We hebben ook drie juffen.

Tijdens het groepswerk mogen we

We hebben drie juffen juf Rita, juf

werken in de tussenklas. Dat is

Lynn en juf Lindsey. Juf Lynn

een klas tussen het

5de

en het

6de

geeft op de dinsdagnamiddag

leerjaar op de eerste verdieping.

wereldoriëntatie, spelling en

Ook als het koud is ’s morgens

muzische activiteiten van beeld en

mogen we schuilen in de

muziek.

tussenklas. We spelen er dan

Van juf Lindsey krijgen we de

gezelschapsspelletjes. En we

vrijdagnamiddag verkeer,

zetten dan de radio aan.

techniek en muzisch taalgebruik.

We hebben in de klas een heel modern digitaal bord. Het is een

Lorna Lodefier

touchscreen. Het is precies een grote tablet. Je kan er met je vinger opschrijven. (met twee tegelijk zelfs)

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 4


KLASTITULARIS JUF RITA

Juf Rita is leuk, grappig en lief.

Hoelang geef je al les?

In welke leerjaren gaf je al les?

Ik geef al les sinds 1978.

Eerst 10 jaar in het derde leerjaar

Dit is al 40 jaar.

en de rest in het zesde leerjaar.

Hoelang in onze school?

In welke klas geef je het liefst

Ik heb geluk gehad want ik kon

les?

hier in september 1979 starten.

In het zesde, ik kan beter omgaan

Juf Rita heeft duidelijk al veel ervaring.

met die leerlingen. Ik kan dingen

Wou je altijd al juf worden?

Ja, toen ik 8 jaar was speelde ik schooltje met mijn poppen. Het waren flinke leerlingen. Ik had ook nog jongere zussen waar ik heel graag schooltje mee speelde, Onze juf is ook nog ICT-coรถrdinator.

Hoelang ben je al ICTcoรถrdinator?

Al 15 jaar, mijnheer Stefaan vroeg het mij en ik ging meteen akkoord. Op die manier maakte ik

organiseren die je in het derde leerjaar niet kan doen. Mijn leerlingen zijn al groot maar er is toch nog altijd dat kind in hen. Wat vind je zo leuk aan je job?

Het leukste van mijn job is, dat ik elke dag met kinderen mag werken. Juf Rita is een leuke juf die als het nodig is wel eens streng is.

Paulien Dekyvere

van mijn hobby mijn job. Juf Rita heeft ook al in andere klassen lesgegeven.

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 5


JUF LINDSEY Elke vrijdag krijgen we in de namiddag les van juf Lindsey.

Hoe vind je het zesde?

Ik vind jullie een heel enthousiaste klas. Wat geef je het liefst in het zesde?

De technieklessen vind ik tof om te geven. Ik zie graag hoe jullie jullie fantasie gebruiken. Hoelang geef je al les?

Ik ben afgestudeerd in 2010. Ik geef nu al iets dan meer dan zeven jaar les.

Waar studeerde je?

Aan de Katho in Tielt studeerde ik voor leerkracht. Gaf je al les in andere scholen?

In het eerste jaar na mijn studies gaf ik les in veel verschillende scholen. Na dat jaar kwam ik terecht in de scholengemeenschap “De Wegwijzer�. En ben ik dus leerkracht in Beveren-Leie. Jasper Peirs

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 6


MEESTER TOM, DE TURNLERAAR

Meester Tom geeft turnles in de Vrije Basisschool in Beveren-Leie.

Wat is je lievelingssport?

Ik vind het lopen de tofste sport. Wat geef je het liefst zwemmen of turnen?

Zwemmen geef ik het liefst. Waar studeerde je voor sportleraar?

Ik studeerde in Torhout. Ik ben afgestudeerd in 2010. Vind je het leuk om hier les te geven?

“Ja hoor”, zegt meester Tom.

In hoeveel scholen heb je al les gegeven?

Ik heb al in acht scholen lesgegeven, maar ik geef het liefst les in Beveren-Leie.

Wat vind je van het materiaal?

Het is hier fantastisch materiaal. Ik ben ook heel blij met de matten die we erbij kregen van de trampolineclub.

” Jullie zijn toffe leerlingen. Ik geef hier heel graag les” Guillaume De Mol

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 7


KLASPARLEMENT

Elke vrijdag na het turnen vergaderen we met de hele klas.

Na elke vakantie zijn er

Het klasparlement vraagt

verkiezingen voor een nieuw

voorstellen aan de klas. Dan

klasparlement. Iedere kandidaat

wordt gestemd op die voorstellen

maakt een eigen affiche. Dan

Het voorstel dat de meeste

stemt de klas voor de beste

stemmen heeft, wordt uitgewerkt.

kandidaat Het klasparlement

De verkozenen werken dan het

toont ons wat democratie is.

voorstel uit. Zij zorgen dat er een

Iedere leerling heeft de vrijheid

datum vast staat. En dat

om zijn idee mee te delen. Van

iedereen het juiste materiaal

spel tot experimenten uitvoeren,

heeft voor die activiteit. Het

noem maar op. In het

klasparlement heeft een grote

klasparlement kan je echt alles

verantwoordelijkheid. Want de

doen. Het klasparlement bestaat

hele activiteit wordt onder hun

uit 3 leerlingen van de 6de klas.

leiding uitgevoerd. De juf houdt

Dit jaar waren er al drie

wel altijd een oogje in het zeil. In

verkiezingen. Het klasparlement

het klasparlement zetelen is echt

bestaat momenteel uit Ruben,

supertof.

Renaud en ikzelf.

Mauro Iacopucci

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 8


DE STUDIE

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond is er studie. Dan studeren we allemaal samen in de eetzaal.

De studie duurt van 16:15 tot

Na de studie mogen we naar huis

17:15. Voor de studie mogen we

fietsen of wandelen. Sommigen

altijd nog een beetje voetballen of

worden ook opgehaald met de

basketballen. Tijdens de studie is

auto.

er altijd een studieleerkracht. Dat

De studie is heel goed omdat je

is iemand die kijkt of er niet

gemotiveerder werkt in groep. Je

gebabbeld wordt. Onze

geraakt ook veel minder rap

studieleerkracht is meestal juf

afgeleid.

Ann. De studie vindt meestal

Leon Moreau

plaats in de refter. Als het computerstudie is, dan mogen we op verschillende oefensites oefenen zoals: Bingel, Kweetet, Ambrasoft en Ewoc.

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 9


ICT IN DE KLAS

Van onze juf krijgen we geregeld ICT-lessen. Elke maandag gaan we om 15.10 naar de computerklas om te leren werken met verschillende programma’s. Op donderdagavond krijgen we digitale taken in de computerklas.

In het zesde doen we al heel veel

kan dan mijn ouders.

met de computer. De juf toont

We leerden in het eerste trimester

ons nieuwe programma’s en wij

werken met Moovly. Dat is een

gaan aan de slag. Soms hebben

programma om zelf filmpjes te

we de juf wel eens nodig. Geen

maken. Cleo maakte een heel

probleem, ze helpt ons en we

mooi filmpje over de verslaving

kunnen weer verder werken. Als

van de sigaret. Ook Prezi kunnen

de bel gaat moet je de computers

we nu gebruiken als we een

correct afsluiten. Computerles is

spreekbeurt houden. Prezi is de

altijd heel tof. We leren heel veel

moderne vorm van PowerPoint.

software gebruiken. Dit kunnen

Programmeren staat ook op

we dan aan onze ouders tonen.

ons programma.

Ik vind het leuk dat ik wat meer

Eline Defoort

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 10


OZOBOT

De Ozobot is de kleinste robot.

Ozobot is de kleinste robot die er

Voordat je een oefening moet je

bestaat. Je hebt ze in

de Ozobot kalibreren ( = goed

verschillende kleuren.

instellen). Je kunt dat doen op

Hij kan kleurencodes volgen. Het

papier maar ook op het scherm.

is niet zo simpel. Je kan de Ozobot programmeren met de computer. Juf Rita leert ons werken met de Ozobot We kunnen al een letter maken, en de Ozobot van kleur doen

Ik vind het leuk werken met de Ozobot. We mogen met stiften ons eigen parcours maken. Het is fantastisch Helena Verheye

veranderen.

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 11


DE MINDSTORMS ROBOT

De legorobot kan je programmeren. Dat is heel leuk en leerrijk.

Als je interesse hebt in

Op onze robot hebben we

programmeren is de legorobot de

verschillende sensoren, een

beste keuze. Met het programma

kleurensensor, een druksensor,…

EV3-software kan je de robot

In de robot is een EV3-steen. Die

programmeren. Er zijn

dient als het brein van je robot.

verschillende niveaus. In het

Dat is het belangrijkste.

zesde leren we vooral met de

Donderdag 29/03 gaan we naar

groene, oranje en soms gele

het Maaklab! Daar krijgen we een

knoppen programmeren. Over de

workshop van 3 uren over de

middag mogen telkens twee

legorobot. Het wordt super.

leerlingen met de robot werken. Eén leerling ‘die ook de Techniek

Renaud Ledure

Academie’ volgt leert een andere leerling het programma kennen.

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 12


OP WEG NAAR HET MIDDELBAAR

Dit jaar zitten we in het zesde. Dat betekent vaarwel VBSBL.

In het zesde moet je een heel parcours afleggen om je richting in het middelbaar te kiezen.

En je talent ontdek je vooral in

Juffrouw Rita helpt ons kiezen.

het zesde. Als je een richting in

Het belangrijkste is dat je je

gedachten hebt moet je ook nog

talent ontdekt en op die manier je

een school vinden. Dat is nog

richting kiest. Want als je

redelijk moeilijk. Maar ĂŠĂŠn goede

bijvoorbeeld een ASO-richting

raad is , vraag hulp aan je ouders,

kiest, maar je studeert niet graag

juf, oud-leerlingen en het CLB.

is het best om een andere richting

En je moet zeker veel middelbare

te kiezen. Als je eerder talent

scholen bezoeken.

hebt om met je handen te werken, kies je best een richting

Dunya Sabbe

kiezen waar je dat veel kunt doen.

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 13


NAAR HEMELVAART

Binnenkort gaan we naar het middelbaar onderwijs, maar eerst moeten we nog onze school kiezen. Om ons daarbij een beetje te helpen, bezoeken we enkele scholen. EĂŠn daarvan is Onze Lieve Vrouw-Hemelvaart

We vertrokken al vroeg met de

We mochten eens in de schoenen

bus (we wilden niet te laat zijn).

kruipen van de leerlingen die

Toen we toekwamen,

mode volgen. We leerden ook

verzamelden we in de turnzaal.

enkel Latijnse woordjes. Bij

Iedereen kreeg een kaartje om

humane wetenschappen leerde je

dan in groep de school te

dat je iemands karakter niet altijd

verkennen. Op de speelplaats

aan het uiterlijk kunt zien. Ook

stond een rode bus waar we

konden we eens voelen hoe het

opdrachten kregen die we met

vak plastische opvoeding in elkaar

nog twee andere leerlingen van

zit. We kregen tussendoor lekkere

het middelbaar uitvoerden.

chocomelk en op het einde van

Samen ontdekten we stap voor

onze voormiddag een hotdog. Het

stap de richtingen die daar

was heel leuk en leerrijk!

worden aangeboden.

Cleo Vermeersch

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 14


PTI

Een school waar veel met de handen gewerkt wordt

Het bezoek op 8 maart 2018 aan

We konden zelfs een ritje maken

het PTI was heel interessant. We

met de tractor. Nico, de papa van

mochten in 3D tekenen op de

Dunya, geeft les in die provinciale

computer. In een bepaalde stand

school. We waren blij dat hij ons

mochten we ook dieren

op de hoogte bracht van deze

verzorgen. We maakten kennis

boeiende activiteit.

met veel wetenschappen. Ook

Arjen De Paepe

elektriciteit kwam aan bod.

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 15


SINTERKLAASTONEEL

Het toneel ‘Sinterklaas wordt bestolen’ speelde de zesde klas meerdere keren in de tussenklas. We speelden het toneel op 1 december voor de lagere klassen.

Onze eerste uitvoering was heel

Arjen was ziek maar dat losten we

spannend. Voor sommige

op met twee vervangers (Paulien

kinderen was het de eerste keer

en mezelf).

dat ze toneel speelden. Na een

Het was heel spannend om

paar uitvoeringen werden ze het

iemand te vervangen. Toneel

gewoon. Maar toen we speelden

spelen met de klas was heel tof.

voor de ouders waren ze

Het decor hadden de

terug heel zenuwachtig.

zesdeklassers zelf gemaakt. En het was een heel mooi decor. Ahmed Mestou

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 16


DE KINDERBAR Dat waren kleine bars waar de leerlingen een drankje konden proeven.

Samen met de klas wilden we de

We werden dan nog eens in

leerlingen van het lager eens

groepen verdeeld en moesten dan

verrassen. We waren in groepen

een drankje of cocktail maken.

verdeeld en zochten elk een idee.

Dan moesten we een plaats

Toen kwamen we samen en

kiezen en die mooi versieren. De

stemden over wat we zouden

drankjes werden juist voor de

doen. Zo kwamen we tot het idee

speeltijd klaargezet. Er was een

om een kinderbar te organiseren.

luidspreker om reclame te maken voor de bars. Iedereen droeg speciale kleren in de bars. Er was ook iemand die jongleerde met drie balletjes. Het was een zeer geslaagde activiteit. Ruben Craenhals

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 17


INLEEFATELIER GUATEMALA

De zesde klas leerde de cultuur en het land van Guatemala kennen.

De zesde klas kreeg werkboekjes

identiteitskaart, een outfit,

en materialen van Studio Globo

helemaal in de sfeer van

om het inleefatelier voor te

Guatemala.

bereiden. We leerden tellen in een

Het inleefatelier was in twee

Indiaanse taal, het Mam en nog

ruimtes verdeeld ‘arm en rijk’ en

veel meer. We waren verdeeld in

‘dorp en stad’. De zesdeklassers

groepjes om de opdrachten in het

kregen het gevoel dat ze echt in

boekje zorgvuldig te maken. Toen

die streek zaten. Ze wisten heel

het boekje helemaal ingevuld was

goed hoe hard ze moesten

waren we klaar om op inleefdag

werken om een ‘quetzal’ te

te gaan. We gingen met de bus

verdienen. (10 cent = 1quetzal).

naar Gent. De leerlingen waren

Het zal een mooie herinnering

verdeeld in twee groepen.

blijven voor de zesde klas !

We kregen een naam, een

Ese Davis

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 18


DE MILIEUBOOT

De milieuboot vaart op de Leie, en in die boot verneem je veel over de Leie. vooral over de natuur en de diertjes.

We stapten op de milieuboot en

We onderzochten zelf hoe zuiver

daar kreeg je een beetje uitleg

de Leie was.

over de Leie. Dan gingen we

We hadden ook kleine diertjes in

allerlei opdrachten en proefjes

een bokaal. Dan moesten we

doen. We leerden daar veel

zoeken waar ze leefden. We

waterdieren kennen, van klein tot

kregen ook nog uitleg over de

groot. Daarna hebben we het

omgeving. Het was een zeer

water bestudeerd.

leerrijke boottocht. Joachim Koudijzer

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 19


SEPPE IN ACTIE

Seppe was ziek tijdens het project van de krant. Hij kon niet meewerken aan deze krant.

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 20


Weetjes

Juf Lynn Juf Lynn is onze derde leerkracht. Ze geeft elke dinsdag wereldoriĂŤntatie, spelling en muzische activiteiten.

Meester Bram Meester Bram, de stagemeester komt na de paasvakantie lesgeven in de zesde klas.

Juf Louise Juf Louise doet stage in de maand mei.

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 21


NOG LEUKE ACTIVITEITEN OP KOMST

 

Cupcakes maken: 26 april 2018 

Dodehoek: 27 april 2018

Schoolfeest: 6 mei 2018 

 

Vormsel: 20 mei 2018 Fietsexamen: 1 juni 2018

Slapen op school: 21 juni 2018  

Frietjesdag: 22 juni 2018 Afscheid zesde: 25 juni 2018

 

Naar VTI: 20 april 2018

Schoolreis: 28 juni 2018

Laatste dag van de basisschool : 29 juni 2018

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 22


Mopjes

 De godsdienstleraar vraagt aan de leerlingen. Wie was de opvolger van Mozes? Jantje zegt: “Mozeven, meester”.

 Jantje komt thuis van school en vertelt trots: "Ik heb vandaag mijn eerste Engelse les gehad. Nu kan ik ook "dank je wel" zeggen in het Engels." Zijn moeder antwoordt: "Dat is goed, want tot nu toe kon je dat nog niet eens in het Nederlands."

 In de wiskundeles ziet de juffrouw dat klein Jefke niet oplet. Ze roept en vraagt : "Wat is 2 en 4 en 28 en 44?" Jefke antwoordt onmiddellijk: "Canvas, BRT 1, RTL 4 en Eurosport

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 23


De journalisten van het Suczesje

Verantwoordelijke uitgever: leerkracht Rita Mestdagh

Nieuws uit de zesde klas 2017-2018

pag. 24

Suczesje1718  

Krant gemaakt door de zesde klas

Suczesje1718  

Krant gemaakt door de zesde klas

Advertisement