Vastgoed Adviseur oktober 2018

Page 30

MAKELAAR VAN DE MAAND Laenen Makelaardij

makelaar steeds meer een consultant

Twee generaties Laenen leiden in het Limburgse Weert tot het gelijknamige makelaarskantoor; Laenen Makelaardij. Vader Stephan zag hoe o.a. internet, de recessie en de torenhoge conjunctuur in twee decennia de markt volledig transformeerden. Zoon Roan ziet hoe ook digitalisering onmisbaar is geworden in het makelaarsvak om consumenten beter te kunnen servicen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.