Vastgoed Adviseur oktober 2017

Page 12

ACTUEEL | Woningdelen

woningdelen in opmars, maar gemeenten gaan strenger reguleren

Woningdelen is steeds populairder onder studenten. Verkamering van woningen neemt dan ook toe, net als de verhuur aan woongroepen in een zelfstandige huurwoning. Alleen al in Amsterdam kwam woningdelen eind 2015 op 12.700 adressen aantoonbaar voor. En dat zijn niet alleen studenten, maar ook starters. Voor hen is het een uitgelezen kans op een krappe woningmarkt. Toch vrezen steeds meer gemeenten overlast van woningdelen of te weinig woningen voor gezinnen. Ze willen het daarom strenger reguleren of zelfs aan banden leggen.

W

oningdelen kent een aantal varianten. Bekend

is de hospitaverhuur/inwoning, waarbij een of twee bewoners maximaal de helft van de

als starters samen een woning te huren, ondervangen ze dit probleem.”

woning onderverhuren. In opkomst is de verkamering:

AAN BANDEN

onzelfstandige kamers, met voor elke kamer een apart

zien steeds meer gemeenten knelpunten, zoals overlast

de volledige omzetting van zelfstandige woonruimte in

contract. Vooral in typische studentensteden als Groningen, Nijmegen en Delft groeide de verkamering de laatste jaren

Woningdelen biedt studenten en starters dus kansen. Toch voor omwonenden en een tekort aan woningen voor

hard. Voor verhuurders is het lucratief. Veel studenten zit-

ten te springen om een kamer, desnoods tegen een forse

huur. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 blijkt dat studenten het liefst rond het centrum wonen en daar ook meer voor willen betalen.

Jelle de Wilde, ING REF: “Stel een vergunning voor woongroepen pas verplicht vanaf vijf bewoners in plaats van drie. Een gezin met kinderen kan immers ook overlast geven. Zeker in vergelijking met een groep werkende starters” FRIENDSWONINGEN

Beleggers en woningcorporaties verhuren onder de noemer ‘Friendswoningen’ ook steeds vaker een zelfstandige woning aan woongroepen, bijvoorbeeld studenten. De

bewoners staan dan als gelijkwaardige partners op één huurcontract. “Deze woongroepvariant is ook in trek bij starters op de woningmarkt”, vertelt Jelle de Wilde, relati-

gezinnen. Studentensteden als Delft en Nijmegen willen

Finance. “Zeker in steden als Amsterdam komen starters

toe bij een begrensde woningwaarde en met een verplichte

onshipmanager Dutch domestic market bij ING Real Estate moeilijk aan een woning. De sociale huursector kent lange wachttijden, en het huuraanbod in de vrije sector is beperkt

en prijzig. Ook kopen is voor veel starters geen optie. Door

12 |

| VAS T G OED AD VISEU R

daarom vooral verkamering beperken. Zij staan het alleen vergunning.

Groningen gaat een stap verder en verleent sinds 2015

O KTO B ER 2 0 1 7