Page 4

UIT DE MEDIA

Aantal verstrekte hypotheken daalt, hypotheekomzet stijgt met ruim 3% Het aantal verstrekte hypotheken is in het eerste kwartaal van 2018 met 3% ge-

daald ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. Dit blijkt uit De Hypotheekupdate van IG&H over het eerste kwartaal van 2018. De gemiddelde hypotheeksom

Kadastercijfers publicatie mei 2018

komt het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst boven de 300.000 euro. Dit is

een stijging van 2% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 en een stijging

Aantal geregistreerde Aantal verkochtewoningen woningen Aantalgeregistreerde geregistreerde verkochte verkochte woningen

van 7% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017.

Nederland Nederland -- totaal totaal

27.500 27.500

Minder verstrekte hypotheken, starters grootste dalers

25.000 25.000

minder dan in het laatste kwartaal van 2017 en 3% minder dan in het eerste kwar-

taal van 2017. De verstrekte hypotheken lopen jaar-op-jaar het sterkst terug onder

Aantal Aantal

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 80.000 hypotheken afgesloten. Dat is 19%

starters (-11%). Ook onder doorstromers loopt het aantal verstrekte hypotheken

22.500 22.500 20.000 20.000 17.500 17.500

ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden terug (-2%). Het aantal

15.000 15.000

oversluiters stijgt daarentegen met 4%. De positie van starters lijkt steeds verder

Mei Mei ’17 ’17

Jul Jul ’17 ’17

Sep Sep ’17 ’17

te verslechteren. Waar in 2014 het aantal starters nog groter was dan het aantal

doorstromers, vertegenwoordigen doorstromers nu ruim de helft van de markt en

Mar Mar ’18 ’18

Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster

Leeftijd Leeftijd koper koper -- Woningtype Woningtype appartement appartement

2500 2500

Ontwikkeling aantal hypotheken per type sluiter

2000 2000

50.000 40.000

38.249

30.000

21.536 20.013

20.000

Aantal Aantal

Aantallen

Jan Jan ’18 ’18

Aantal geregistreerde Aantal verkochtewoningen woningen Aantalgeregistreerde geregistreerde verkochte verkochte woningen

starters nog iets minder dan een kwart.

10.000 0

Nov Nov ’17 ’17

Totaal Totaal

1500 1500 1000 1000 500 500

Q3 Q4 2014

Bron: Kadaster, IG&H.

Q1

Q2 Q3 Q4 2015 Starters

Q1

Q2 Q3 2016 Doorstromers

Q4

Q1

Oversluiters

Q2 Q3 2017

Q4

Q1 2018

0 0

Mei Mei ’17 ’17

Jul Jul ’17 ’17

25 25 jaar jaar en en jonger jonger 55 55 tot tot 65 65 jaar jaar

120 120

Prijsindex Prijsindex(2015=100) (2015=100)

daald. Hierdoor wijken woningkopers uit naar omliggende gemeenten, waardoor ook hier de prijzen inmiddels snel stijgen.

117,5 117,5 115 115 112,5 112,5 110 110

Mei Mei ’17 ’17

Jul Jul ’17 ’17

Zo zijn in Amsterdam de woningprijzen in vijf jaar tijd met 65% gestegen. De

15 Steden) van 25%. Wat verder opvalt is dat de olievlek steeds groter wordt: het

dam de prijzen met 27% gestegen. De omliggende gemeenten presteren inmiddels

ook beter dan de rest van Nederland, maar het effect blijft nog beperkt. In Den Haag zijn de woningprijzen de afgelopen vijf jaar met 43% gestegen versus 33% in de omliggende gemeenten.

4 |

Mar Mar ’18 ’18

Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster

100 100

50 50

0 0

Q2 Q2 2017 2017

2-onder-1-kap 2-onder-1-kap Tussenwoning Tussenwoning

Bron: Kadaster.

| VAS T G OED AD VISEU R

Jan Jan ’18 ’18

Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster

Nederland Nederland -- Per Per woningtype woningtype

150 150

Prijsindex Prijsindex(2015=100) (2015=100)

gende gemeenten volgen met gemiddeld 30%. De laatste twee jaar zijn in Rotter-

Nov Nov ’17 ’17

Prijsindex (PBK) Prijsindex BestaandeKoopwoningen Koopwoningen (PBK) Prijsindex Bestaande Bestaande Koopwoningen (PBK)

een groot verschil met de prijsstijging in de rest van Nederland (exclusief de Top

Ook in Utrecht zijn de prijzen afgelopen vijf jaar met 42% gestegen en de omlig-

Sep Sep ’17 ’17

Prijsindex Prijsindex

omliggende gemeenten volgen met een gemiddelde prijsstijging van 45%. Dit is

afgelopen jaar stegen in Almere de prijzen zelfs sneller dan in Amsterdam.

Mar Mar ’18 ’18

Nederland Nederland -- Totaal Totaal

122,5 122,5

met 40% gestegen, aldus Calcasa. Deze stijging bedroeg in de rest van Nederland

steden, waar de woningprijzen het snelst zijn gestegen en het aanbod sterk is ge-

Jan Jan ’18 ’18

35 45 35 tot tot 45 45 jaar jaar 45 tot tot 55 55 jaar jaar Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster

Prijsindex (PBK) Prijsindex BestaandeKoopwoningen Koopwoningen (PBK) Prijsindex Bestaande Bestaande Koopwoningen (PBK)

In de afgelopen vijf jaar is de woningprijs in de 15 grootste steden van Nederland

randgemeenten bereikt. Dit ‘olievlekeffect’ is het sterkst rondom de vier grote

Nov Nov ’17 ’17

Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster

Enorme prijsstijging steden bereikt randgemeenten

slechts 25%. Inmiddels hebben de forse prijsstijgingen in de grote steden ook de

Sep Sep ’17 ’17

25 25 tot tot 35 35 jaar jaar 65 65 jaar jaar en en ouder ouder

Q3 Q3 2017 2017

Appartement Appartement Vrijstaand Vrijstaand

Q4 Q4 2017 2017

Q1 Q1 2018 2018

Hoekwoning Totaal Hoekwoning Totaal Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster Publicatiedatum: 22-5-2018 | Kadaster

JUNI 2018

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur juni 2018  

Minister Kajsa Ollongren: “Het vizier van alle partijen is gericht op versnelling van de bouw” | Starters: Geen lapmiddelen voor starters, m...

Vastgoed Adviseur juni 2018  

Minister Kajsa Ollongren: “Het vizier van alle partijen is gericht op versnelling van de bouw” | Starters: Geen lapmiddelen voor starters, m...

Advertisement