Page 28

ACTUEEL | Bouwsparen De discussie over het verder terugdringen van de Loan-to-Value (LTV) smeult – deels onder de grond – flink door. In het kielzog van die discussie steekt vrijwel automatisch het begrip bouwsparen de kop op. Dit najaar sprak de Tweede Kamer met diverse

cda: bouwsparen verbetert toegang tot woningmarkt Bouwsparen komt steeds vaker in beeld als financieringsvorm, die de teruglopende LTV op hypotheken op kan vangen. In uw initiatiefnota Bouwsparen breekt u daarvoor een lans. Vanwaar dit initiatief?

“Het is een manier om toekomstige generaties sneller toegang te geven tot de woningmarkt. Veel jonge mensen die een huis willen kopen, moeten straks toch iets aan eigen

vermogen opbouwen. Het bouwsparen is daarvoor een heel mooi middel. Voorwaarde is wel dat de overheid bouwsparen stimuleert met een spaarpremie. Dit past ook in de lijn dat de overheid via hypotheekrenteaftrek en huursubsidie andere vormen stimuleert. In mijn initiatiefnota laat ik zien dat niet alleen de huizenkoper, maar ook de overheid zelf daar van profiteert. De LTV wordt als gevolg lager, er is minder risico op de NHG en de overheid is minder kwijt aan hypotheekrenteaftrek.

Sommigen vrezen dat bouwsparen kan worden gebruikt om dan ook maar in de wet vast te leggen dat het LTV-plafond niet naar 100 maar naar 80% moet. Is die vrees terecht?

Tijdens de hoorzitting Bouwsparen in oktober hoorde ik dat ook: ‘Wij voelen niks voor Raymond Knops (43) begon zijn carrière bij de Koninklijke Luchtmacht en de KMA. Hij werd in 1998 gemeenteraadslid in de gemeente Horst om vervolgens wethouder en loco-burgemeester van deze gemeente te worden. In 2005 stapte hij voor het eerst over naar de Tweede Kamer. Met twee korte onderbrekingen zit hij nu al weer acht jaar voor het CDA in de Tweede Kamer. Hij heeft onder meer zitting in de commissie Buitenlandse Zaken en Defensie, Financiën en de commissie Wonen en

bouwsparen, want de LTV terugbrengen naar 100% is genoeg’. Maar ons verhaal is simpel:

ook het CDA wil dat niet. Daarmee zouden we een bommetje op de woningmarkt gooien.

Dat de LTV omlaag gaat, is niet het doel, maar juist een gevolg van bouwsparen. Wie zelf kapitaal inbrengt, hoeft minder te lenen. Het Kabinet zadelt jongen mensen op met studieschulden van 30 à 40 duizend euro. Die krijgen minder hypotheek(aftrek) en moeten de hypotheekrente in 30 jaar aflossen. Probeer dan als jongere maar eens de woningmarkt op te gaan. Dat is gewoon heel lastig.

Kunnen starters en jonge gezinnen wel sparen, als zij noodgedwongen moeten huren in een reeds overspannen huurmarkt?

Het gaat niet om het hele bedrag, maar om een deel. Hoe je het ook wendt of keert, toe-

komstige generaties zullen de discipline moeten opbrengen om geld te reserveren voor een eigen huis. En bij een LTV van 100% moet een koper sowieso eigen geld meebrengen voor de

bijkomende kosten. 100% financieren kan dus al niet meer. Bouwsparen is een hulpmiddel

om het sparen te vergemakkelijken met aantrekkelijke voorwaarden en met steun van de overheid in de vorm van een spaarpremie. In mijn notitie leg ik uit dat bouwsparen een gesloten systeem is, dat het de risicopositie van banken op geen enkele manier zal aantasten.

Rijksdienst.

In Duitsland is het zeer succesvol. Hoeveel mag het de staat kosten?

Het duurt zeker twee jaar voordat we bouwsparen kunnen realiseren. Niet iedereen zal

er gebruik van maken. In de eerste jaren gaat het niet om grote bedragen. Op de langere termijn resteert een netto voordeel voor de overheid. In de notitie staat een rekensom die uitgaat van 40 miljoen subsidie. Dat is echt geen weggegooid geld.

28 |

| VAS T G OED AD VISEU R

de c em b er 2 0 1 4

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur december 2014  

Marc Calon: “Volkshuisvestelijk en financieel toezicht absoluut gescheiden houden” | Vergunningvrij is niet regelvrij | Bouwen in Nederland:...

Vastgoed Adviseur december 2014  

Marc Calon: “Volkshuisvestelijk en financieel toezicht absoluut gescheiden houden” | Vergunningvrij is niet regelvrij | Bouwen in Nederland:...

Advertisement