Page 25

ning. Veel nijpender is het gebrek aan relevante informatie,

Persoonlijke hulp

licht toe: “Tik op Google eens ‘starten op de woningmarkt

trouwbaar instrument dat hen op verschillende manieren

door een overload aan goedbedoelde desinformatie. Mark in’. Dan krijg je 128.000 resultaten in 0,35 seconden. Wat moet een mens daarmee? En toch starten we onze zoek-

tocht bijna allemaal op Google. We gaan niet zomaar

blanco een makelaar bellen, of met een hypotheekverstrekker aan tafel. Het stokt bijna al meteen bij dat gemis aan

houvast. Want waar vind je dat?” De vraag is dan ook ‘Hoe bereiken we starters? Met een app, misschien?’ Ruben: “En

dan zie je iets aardigs. Aan de ene kant is onze generatie heel online georiënteerd. Maar bij het kopen van een huis

valt dat voor een deel weg. Het is te veel, je weet ook niet op welke informatie je kunt vertrouwen. Want wat zijn de belangen van degene die jou zegt te helpen of te adviseren?”

De DKU’ers hebben het gevoel dat de verschillende advi-

seurs en aankoopmakelaars hun eigen belang hebben om jou een bepaalde hypotheek voor te stellen. Die scepsis

komt voort uit de slechte ervaringen van anderen. Overigens hebben die dan niet zozeer betrekking op het functioneren van marktpartijen zelf, maar vooral op het matige presteren van de woningmarkt als geheel, zoals woningen

die onder water staan. “We hebben behoefte aan het delen van ervaringen met anderen. Maar of een internet-forum of een review-site daar nou bij zou kunnen helpen: ‘Wie

zegt me dat die reviews niet door de belanghebbenden zijn ingevuld. Kijk maar naar Iens, Zoover of bol.com.”

De jonge academici snakken dus naar een werkelijk be-

helpt: inzicht in het hele proces van aankoop, inzicht in de ‘verborgen agenda’ van de betrokken marktpartijen en informatie van objectieve ervaringsdeskundigen. Ruben

Spelier daarover: “Denk bijvoorbeeld aan een platform

waar je starters koppelt aan een buddy die net een woning heeft gekocht.” Maar helemaal naadloos lijkt die oplos-

sing niet te worden. Of, zoals Mark zegt: “De Uber voor de startersmarkt – waar vraag en aanbod ultiem samensmelten – hebben we nog niet, maar daar zou wel behoefte

aan zijn.” Vooralsnog neigen zij eerder naar een geheel andere oplossing: gewoon persoonlijk contact. Ruben:

“Iemand die het allemaal voor je regelt, uitzoekt, op wie je echt kunt vertrouwen. Dat zou best wat meer mogen kosten. Dan heb je in elk geval houvast.” Ook op een ander

vlak lijkt de jonge generatie bijna terug te grijpen op oude oplossingen. Birte: “We hebben ook gekeken naar ander

aanbod voor starters. Wij zien kansen voor bijvoorbeeld

woongroepen. Dat kan een combinatie zijn van koop en

huur. Dan hou je alle opties open. Je hebt meer vierkante

meters, meer sociaal contact ook, tegen relatief lagere

kosten. Collectief kun je zaken goedkoper regelen én je vergroot het gevoel van eigenaarschap.” Volgens Peter Boelhouwer een echo uit de jaren tachtig. De conclusie: starters kampen vooral met een gebrek aan vertrouwen

en relevante informatie. Degene die dat weet te pareren, heeft een markt met veel potentie in handen. ■

Tekst: Henk de Kleine

VBO M AKELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 25

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur december 2014  

Marc Calon: “Volkshuisvestelijk en financieel toezicht absoluut gescheiden houden” | Vergunningvrij is niet regelvrij | Bouwen in Nederland:...

Vastgoed Adviseur december 2014  

Marc Calon: “Volkshuisvestelijk en financieel toezicht absoluut gescheiden houden” | Vergunningvrij is niet regelvrij | Bouwen in Nederland:...

Advertisement