Page 13

voorzieningen als de NHG, BKR, AFM, Nibud en hypotheekrente-aftrek.

Meer dan alleen LTI en LTV

Met de publicatie wil de NVB de beeldvorming rechtzetten, die mede ontstond door adviezen van onder meer IMF,

OESO en de Europese Commissie om de Loan-to-Value

(LTV) in overeenstemming te brengen met die in andere landen. In Nederland pleitte de commissie Wijffels vorig

jaar ook al voor een verlaging naar 80%. Vanwege de ‘vergaande maatschappelijke consequenties’ zou de maatregel

echter alleen moeten worden doorgevoerd, als de economische omstandigheden dat toelaten. Minister Dijsselbloem

Hypotheekschulden en woningwaarden van Nederlandse woningeigenaren x miljard euro 1.200 1.000 800 600 400 200 0

van Financiën nam dit advies over.

1995

1999

2001

2003

2005

2007

Woningwaarde

Edward Feitsma, teamleider Toezicht en Financiële Markten NVB, is nauw bij het project betrokken. “Mijn doel is

1997

2009

2011

2013

Hypotheekschuld

Bron: DNB (2013)

om de situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt zoveel

mogelijk te verduidelijken. Over de toekomstige hoogte van de LTV doen we geen uitspraken, maar we wijzen wel

De kritiek op de financieringschuld en het financieringsgat

meenemen. De kwetsbaarheid van de hypotheekmarkt

is tot nu toe zonder problemen verlopen. Internationale

op al die andere factoren, die je bij een risicoweging moet wordt bepaald door meer factoren dan alleen de LTV en

Loan-to-Income (LTI). Die nuancerende informatie willen

we nadrukkelijk voor het voetlicht brengen. Zonder ons als Nederland heel bijzonder te vinden, hopen we wel dat er in Frankfurt rekening wordt gehouden met de specifieke

institutionele, juridische en culturele setting. Dat geldt overigens voor alle landen.”

ziet Feitsma al enigszins verstommen. “De financiering beleggers zien wellicht risico’s, maar onder de streep zien

ze kansen waar ze op inspelen. Commerciële partijen en

rating-bureaus prikken soms makkelijker door de ratio’s heen dan meer macro-economisch georiënteerde spelers als IMF en OESO; omgekeerd leren wij ook weer veel van

deze laatste partijen.” De vrees dat de ECB gaat bepalen hoe hoog de LTV mag zijn, is volgens Feitsma ongegrond.

“We laten de ECB graag haar eigen risico-afweging maken. Maar de LTV is een onderdeel van het nationale macro-

rabobank en vbo makelaar: ‘ltv kan niet naar 80%’ De Nederlandse financieringsnorm wordt vooral bepaald door het inkomen en minder door de

woningwaarde. Dit verklaart waarom de Loan-toValue (LTV) in Nederland significant hoger kan

uitvallen dan in andere landen, zonder dat dit tot een hogere betalingsachterstand leidt. Nederland scoort in de cijfers over de betaalbaarheid net zo goed als Duitsland, Engeland en Frankrijk, meldt de NVB.

Volgens de Rabobank is een verlaging van de LTV

naar 80% pas mogelijk als Nederland beschikt over

een ‘volwaardige particuliere huurmarkt’. Die moet starters een ‘schuilplek’ bieden om voldoende te

sparen. Vanaf 2018 een snelle verlaging voor nieuwe hypotheken doorvoeren, zou ‘ingrijpende gevolgen

hebben voor de woningmarkt’. Bij een LTV van 80%

moet een koper van een gemiddelde woning tussen

50.000 en 60.000 euro sparen. Dat is voor velen niet

haalbaar. Dit is ook het standpunt van VBO Makelaar.

prudentieel beleid. De Nederlandsche Bank is daarvoor verantwoordelijk.”

Schuld 79 miljard euro lager

Dat ook de schuldenpositie er anders uitziet dan gedacht, bleek uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotter-

dam. Men kwam na een rekenexercitie tot de conclusie dat de (reeds netto berekende) nationale hypotheekschuld zo’n 79 miljard euro kleiner wordt, als daar alle (bank)spaar- en beleggingsdepots en verpande levenpolissen van worden afgetrokken (12,1% van de totale netto hypotheekschuld).

“Ik vind het nog steeds erg jammer dat de Nederlandsche

Bank daar nooit onderzoek naar heeft gedaan”, zegt Bas

Millenaar, directeur van de Blauwtrust Groep en één van de onderzoeksbegeleiders. “De hoogte van de hypotheekschuld is zo’n belangrijk onderwerp.”

Zijn conclusie: “Het zou verkeerd zijn als we na 2018 naar

80% LTV gaan. Het schuldenprobleem lost zich vanzelf op.

De hypotheekschuld is al aan het dalen. Daar komt nog eens bij dat mensen extra aflossen. Starters kunnen geen

kant op. Als je hen laat zweven, tref je de gehele woningmarkt.” ■

Tekst: Robert van Til Beeld: NVB

VBO M AKELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 1 3

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur aug 2014  

Paul Schuiling, AFM: “Verantwoorde kredietverstrekking biedt voordelen” | Hypotheekmarkt kwetsbaar, maar ook robuust | Allemaal naar de...

Vastgoed Adviseur aug 2014  

Paul Schuiling, AFM: “Verantwoorde kredietverstrekking biedt voordelen” | Hypotheekmarkt kwetsbaar, maar ook robuust | Allemaal naar de...

Advertisement