Page 29

kunnen deze aanvragen bij hun gemeente of provincie. Die bepalen dan wel waar het geld voor gebruikt mag worden. Maar terwijl er voor senioren mogelijkheden komen, blijft de situatie voor jongeren somber.

veel vraag naar maatwerk voor verzilverlening

VVD en CDA drongen vorig jaar in een motie aan op ruimere mogelijkheden voor senioren om

de overwaarde van hun woning te verzilveren, dan wel op te eten. Ziet u al een beweging in die richting?

“Ja, mede dankzij het Platform Maatwerk dat op initiatief van de VVD is opgezet. Er is bij

senioren veel vraag naar hypotheken voor de oudedagsvoorziening of voor het aanpassen

van de woning. De sector wil het platform graag voortzetten en ook knelpunten rondom hypotheekverstrekking aan ouderen bespreken, waaronder verzilverhypotheken. De minister

zou vóór de zomer ook duidelijkheid geven over het wegnemen van knelpunten. Ik ben dus positief gestemd.”

Welke argumenten hanteren de hypotheekverstrekkers? Zij houden in de praktijk nogal hardnekkig vast aan de leennormen van een annuïtaire aflossing. Wat houdt hen tegen?

“De argumenten zijn vaak juridisch en fiscaal van aard. Daarom moeten we duidelijk-

heid krijgen. De overheid gaat die hypotheken niet verstrekken, maar we kunnen het wel aantrekkelijker maken. Het uiteindelijke doel is dat meer senioren gebruik kunnen maken

van dit soort verzilverhypotheken. Dat is ook de opdracht die we aan de minister hebben meegegeven.”

Door de hoge huizenprijzen in en rond de grote steden kunnen starters nauwelijks meer ge-

bruikmaken van NHG. De Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor een onderzoek naar een flexibele NHG-grens per regio. Is dat een goed idee?

“Nee. Dat de prijzen in bijvoorbeeld Amsterdam hoger zijn dan elders, heeft twee oorzaken: er is te veel sociale huur en er moet nog meer gebouwd worden. Dat zijn lokale keuzes. Ik

vind niet dat andere regio’s, met lagere huizenprijzen, moeten betalen voor de problemen

Daniël Koerhuis (VVD) is sinds maart vorig jaar lid van de Tweede Kamer. Hij ziet kansen voor verzilverproducten.

van Amsterdam. Als we die grens flexibel maken, zou de premie voor iedereen omhoog

moeten. En wij willen niet dat de rekening van Amsterdam wordt neergelegd in de regio. De crux ligt bij de opgave om de komende 10 jaar 1 miljoen huizen te bouwen. Bouwen, bouwen en bouwen dus.”

Vorig jaar kregen GroenLinks en SGP een Kamermeerderheid achter zich met het voorstel om te onderzoeken of de aflossingsverplichting kan worden beperkt tot 70% van het hypotheekbedrag. Komt er zo’n onderzoek?

“We hebben dit ondersteund. Het is overigens een onderzoek, dus we moeten eerst de uit-

slag afwachten. We zien een eventuele beperking van de aflossingsplicht wel in het licht van

ons hele financiële stelsel, dus ook ons pensioenstelsel. De VVD is bijvoorbeeld voorstander van de mogelijkheid om een deel van het pensioen bij het begin van de pensionering in één

keer op te nemen. Dit geld kan dan worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek. Wie nog hoge hypotheeklasten heeft, kan de schuld op die manier aflossen en de maandelijkse bestedingsruimte vergroten.” ■

Tekst: Robert van Til Beeld: CDA en VVD

VBO M AK ELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 29

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Advertisement