Page 24

ACTUEEL | Funda.nl

rechtbank oordeelt: ‘machtsmisbruik funda.nl niet bewezen’ “Na bijna zes jaar hard werken is dit een teleurstellende uitspraak. Die kwam in feite toch nog vrij onverwacht nadat de zaak een aantal keren was uitgesteld. Kennelijk vinden de rechters het ook lastig. Ze hebben vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een machtspositie van funda.nl, maar ze hebben niet kunnen vaststellen dat er sprake is van machtsmisbruik. En dat is inderdaad een forse teleurstelling, want we weten dat we een sterk verhaal hebben.”

D

at is de reactie van Harry Bruijniks, voorzitter van brancheorganisatie VBO Makelaar, op de uitspraak

van de Rechtbank Amsterdam op 21 maart jl. De

rechter oordeelde dat er niet alleen sprake is van een machtspositie van Funda, maar dat de site ook discrimi-

neert tussen makelaars van de verschillende brancheorganisaties; door onder andere de tarifering en – in elk geval tot 2015 – de ranking in zoekresultaten.

Leden van de NVM hebben door de werkwijze van funda.nl een duidelijk voordeel ten opzichte van hun col-

lega-makelaars die lid zijn van een andere brancheorganisatie. De rechter was echter van oordeel dat niet is aangetoond dat er ook sprake is van machtsmisbruik.

En dat is wel degelijk het geval, stelt mr. Berend Reuder, advocaat bij Houthoff. Hij stond VBO Makelaar bij tijdens

de bodemprocedure, die eind 2012 startte. Doel: een gelijke

en transparante toegang tot de woningsite funda.nl onder non-discriminatoire voorwaarden. Dat er sprake was van een machtspositie, werd begin 2017 via onderzoek al vast-

gesteld door drie onafhankelijke deskundigen die door de rechtbank waren aangesteld. Twee jaar eerder oordeelde de rechter in een tussenvonnis dat NVM-makelaars en nietNVM-leden beiden gebruikers en klanten van Funda zijn. CONCURRENTIEPOSITIE

Reuder: “De Mededingingswet verbiedt een partij die een

machtspositie heeft om daar misbruik van te maken. Er mag niet worden gediscrimineerd tussen gelijke partners

als die daardoor worden benadeeld in hun concurrentiepositie. Daarvan is duidelijk wél sprake in het geval van funda.nl.”

steld in ranking en ze krijgen nog steeds geen volledige toegang tot het productaanbod. Zo krijgen bezoekers van funda.nl geen contactgegevens van VBO-makelaars via de zogenaamde kantoorpagina, die wel ter beschikking staat van NVM-makelaars. En onze leden moeten ook verplicht

hun verkoopdata afgeven, terwijl ze meer dan zes keer zo veel geld betalen voor een plaatsing als NVM-leden. Wij zijn dan ook van mening dat hier in alle opzichten sprake is van machtsmisbruik.”

Dat is ook al diverse malen overtuigend aangetoond, vindt

NADEEL VOOR DE CONSUMENT

de handelwijze van funda.nl. Onze leden werden achterge-

middel is om oneerlijke concurrentie door een domi-

Harry Bruijniks: “VBO-makelaars lopen opdrachten mis door

24 |

| VAS T G OED AD VISEU R

Dat het verbod op misbruik van machtspositie een goed

A PR I L 2 0 1 8

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Advertisement