Page 17

BEDROG?

geldverstrekker te overleggen. Maar ook al is sprake van

dat bleek nu tegen te vallen. Het liep niet meer storm.

gen dat de koper aan zijn inspanningsverplichting heeft

Was er aanvankelijk veel belangstelling voor de woning, Bovendien had Teun de woning twee maanden geleden

ontruimd. Dat bevorderde de attractiviteit allerminst.

Teun was dan ook hoogst verbaasd, zo niet verbolgen, toen hij van zijn makelaar vernam dat Frans en Griet

de trotse eigenaar waren geworden van een woning waarvoor zij 330.000 euro betaald hadden. Hoe was dat

een dergelijke afwijzing, dan wil dat nog niet per se zegvoldaan. Nu vast staat dat Frans en Griet een aanzienlijk

duurdere woning hebben kunnen financieren, was er voor

de rechter voldoende reden om Frans en Griet middels een tussenvonnis te gelasten om meer inzicht te geven in de ingediende hypotheekaanvragen.

nu mogelijk? Teun besloot een advocaat in te schakelen

FINANCIERINGSDOSSIER

hebben ontbonden. Hoe konden zij immers beweren niet

viseur gehoord en dienden Frans en Griet het volledige

die het standpunt innam dat Frans en Griet ten onrechte

de koopsom van 282.500 euro te kunnen financieren, terwijl zij vrijwel tegelijkertijd een veel duurdere woning hadden aangeschaft? Toen het duo opnieuw met onbegrijpelijk vage antwoorden kwam, werd besloten het stel te dagvaarden.

DE LETTER VAN HET CONTRACT

Frans en Griet waren hier niet van onder de indruk. In het

contract was immers uitdrukkelijk bepaald dat zij de koop

konden ontbinden als zij beschikten over één afwijzing. Dat stond letterlijk in artikel 16.3 van de koopakte. Zij hadden zelfs meer bewijs geleverd. Dossier gesloten, aldus het

duo. De rechter zag dat, helaas voor deze kopers, anders. De rechter overwoog dat artikel 16.3 van de koopakte een bewijsfunctie vervult. Een koper dient zich voldoende

In het kader van de bewijsvoering werd de hypotheekadfinancieringsdossier te overleggen. Toen bleek dat zij bij twee banken aanvragen hadden gedaan waarbij het inko-

men van Griet niet was meegenomen. Bij een derde aanvraag was het inkomen van Griet wel meegenomen maar hadden zij zelf de financieringsaanvraag geannuleerd. Dat gebeurde nadat zij een ander huis hadden bezichtigd dat

hen beter beviel. De rechter meende dat hieruit volgde dat

het duo zich onvoldoende heeft ingespannen om de finan-

ciering rond te krijgen. Het stel werd veroordeeld om de contractuele boete van 28.250 euro te betalen. Wat Frans en Griet daarvan vonden? Zij schreeuwden om het hardst dat zij zo’n hoge boete niet kunnen financieren. (de namen zijn gefingeerd) ■ Tekst: Mr. J.A.M. van de Sande,

in te spannen om een financiering te krijgen. De koper

advocaat te Rotterdam

dient in beginsel als bewijs één afwijzing van een erkende

www.vandesandeadvocaten.nl

VBO M AK ELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 1 7

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Advertisement