Page 16

UIT DE RECHTSPRAAK

naar de letter van het koopcontract De koop van een woning door een particulier moet schriftelijk worden vastgelegd. Dat biedt bescherming tegen overhaaste beslissingen en geeft de aanvang weer voor de bedenktermijn. Dan staan bovendien de rechten en plichten van partijen onwrikbaar vast. Of toch niet? Een beroep op de letterlijke tekst is niet altijd succesvol. Verkoper Teun de Groot en kopers Frans en Griet de Rook weten daar inmiddels alles van. Een kostbare les.

T

eun de Groot had zijn woning te koop gezet. Bin-

LANGZAAM-AAN

Frans en Griet de Rook. Deze boden vlot de vraag-

middels al de koopakte getekend hadden, kwam een

nen betrekkelijk korte tijd had hij kopers gevonden:

prijs van 282.500 euro. Zij waren snel in hun beslissing. Frans en Griet hadden de woning maar één keer, tamelijk

gehaast, bezocht en zij wisten al meteen: dit huis was voor hen. Er waren nog enkele andere gegadigden die Teun

graag wilde ontmoeten, maar Frans en Griet waren daar mordicus tegen. Toen Teun voorzichtig opperde dat andere bezichtigingen toch geen kwaad konden, reageerden Frans en Griet getergd. ‘Kwestie van fatsoen, meneertje’, zo wist

Griet op hoge toon te vertellen. Teun liet zich overreden en

zijn makelaar zegde alle andere bezichtigingsafspraken af. Frans en Griet hadden immers haast en zij wilden liever nog vandaag dan morgen de koopakte tekenen. KOOPAKTE

De makelaar van Teun ging direct aan de slag met het op-

Vervolgens bleef het stil. Op de vraag of de kopers invage reactie. Frans zat in het buitenland, Griet lag in het ziekenhuis of zij stonden samen op de golfbaan. De werkelijke reden bleef onduidelijk. Na drie weken trek-

ken en bedelen, kwam een dubbelzinnig antwoord over

een ondertekende koopakte. Deze was ‘verpostestuurt’, via een ‘bevriende’ koerier. Kennelijk gebruikte deze een schildpad als vervoermiddel, getuige de veertien dagen voordat de getekende koopakte werd ontvangen door de makelaar. In de koopakte bleek de datum waarop een be-

roep kon worden gedaan op de ontbindende voorwaarde van non-financiering met felle krassen doorgehaald. Deze

was met drie maanden opgeschoven. Hoewel er enige ergernis bestond bij Teun, besloot hij zich daarbij neer te leggen.

stellen van de koopakte. Voordat de inkt droog was, hadden

HELAAS

die koopakte nu eigenlijk bleef. Het was toch een kwestie

den later, precies op de dag waarop zij een beroep konden

Frans en Griet al negen keer met de makelaar gebeld waar van simpel invullen? Of moest Meneer de Makelaar de

koopovereenkomst nog helemaal zelf gaan ontwerpen? En

waarom nam Teun niet de moeite om naar het kantoor van de makelaar te gaan om de koopakte te ondertekenen? Wil-

de hij geen zaken doen? ‘Haast-haast-en-vooruit-met-degeit’ zo leek het motto. Hoewel Teun en zijn makelaar zich ergerden aan dit stel, voldeden zij aan de aansporingen. De koopakte lag binnen twee dagen bij de kopers.

16 |

| VAS T G OED AD VISEU R

Het eerstkomende bericht van de kopers kwam drie maandoen op het financieringsvoorbehoud. Het stel bleek de financiering niet rond te kunnen krijgen. Er werden twee

afwijzingen van banken meegestuurd. Dat was zelfs méér

dan het contract voorschreef; daarin stond dat het beroep

vergezeld moet zijn van één afwijzing. Dat was natuurlijk een flinke tegenvaller. Uiteindelijk had deze hele verkoopprocedure ruim vijf maanden gevergd en Teun kon weer opnieuw beginnen.

A PR I L 2 0 1 8

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Advertisement