Page 7

ACTUEEL | Woningmarkt

peter boelhouwer:

“ zorg voor meer differentiatie bij inkomenstoets voor verantwoord financieren”

“We hebben onszelf in de voet geschoten door tijdens de crisis de financieringsmogelijkheden te verkleinen” “De koopwoningmarkt is zich goed aan het herstellen. Het consumentenvertrouwen zagen we al eerder oplopen, en de transacties hebben die trend gevolgd: in 2014 waren het er ruim 150.000. Woningen zijn betaalbaar, hoewel de prijzen zich voorzichtig herstellen, en de rente is extreem laag (en daalt waarschijnlijk nog verder). Dat is dus prachtig, maar helaas moeten we constateren dat het zonder alle beperkende overheidsmaatregelen veel beter zou zijn gegaan. Sinds 2010 zijn de prijzen stevig gedaald, terwijl ze in de ons omringende landen flink zijn gestegen. Oorzaak: de forse verlagingen van de leencapaciteit die in de jaren 2011-2014 door de overheid zijn doorgevoerd op basis van de Nibud-normen en de beperkingen uit het Woonakkoord. Die hebben geleid tot vraaguitval en tot prijsverlagingen tot maar liefst 21%.”

P

rof. dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing

een goede baan, of een van de inkomens heeft zich heel po-

drukken: we moeten af van de betutteling en het pa-

sowieso al steeds lager. Bovendien is het alternatief veelal:

Systems aan de TU Delft, kan het niet genoeg bena-

ternalisme dat de overheid bedrijft op basis van de normen die het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

voorschrijft. Waarom zouden mensen met een hoger inkomen niet zelf mogen beslissen of ze hun geld uitgeven aan wonen of aan andere zaken? De allerlaagste inkomens heb-

ben natuurlijk een heel geringe ‘vrij besteedbare ruimte’

als ze hun vaste lasten betaald hebben, maar voor hogere

inkomens hoef je niet die strenge buffers aan te houden, vindt de hoogleraar. In die gevallen volstaat een advies.

“Het Nibud houdt helemaal geen rekening met de dyna-

miek van het leven, en houdt alleen rekening met nega-

tieve scenario’s. ‘Wat als een tweepersoonshuishouden kinderen krijgt; wat als een alleenstaande een partner zonder inkomen krijgt?’. Maar die partner heeft misschien wél

sitief ontwikkeld. En door de inflatie worden de woonlasten veel meer betalen in de huursector.”

“Het zou een goede zaak zijn als het Nibud een nieuwe methodiek ontwikkelt die meer recht doet aan de daadwerkelijke leencapaciteit van kopers en aan het functioneren van de woningmarkt” Negatieve spiraal

“We hebben onszelf in de voet geschoten door tijdens

de crisis de financieringsmogelijkheden te verkleinen. Al die maatregelen zijn genomen omdat iedereen zich een

ongeluk schrok toen de omvang van de hypotheekschuld

duidelijk werd. Door alle belemmeringen die toen zijn

VBO MAKELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 7

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2015  

Peter Boelhouwer: “Zorg voor meer differentiatie bij inkomenstoets voor verantwoord financieren” | Woningwaardegroepen voor bijzondere tax...

Vastgoed Adviseur april 2015  

Peter Boelhouwer: “Zorg voor meer differentiatie bij inkomenstoets voor verantwoord financieren” | Woningwaardegroepen voor bijzondere tax...

Advertisement